kluster koko

52
BORANG PENCALONAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2013 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1

Upload: rohana-mohamed-nor

Post on 22-Oct-2015

80 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kluster Koko

BORANG PENCALONAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

2013

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Page 2: Kluster Koko

2

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PENGETUA / GURU BESARUNTUK CALON SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 2013

Saya ……………………………………………………….......................................................................................

Pengetua/Guru Besar Sekolah …………………………………………………………………………………………

Dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan untuk pencalonan Sekolah Kluster

Kecemerlangan 2013 ini adalah benar. Sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar, pencalonan ini

dianggap tidak sah.

…………………………………………..

Tanda tangan Pengetua / Guru Besar

(Nama: )

Cop Jawatan:

Tarikh:

Page 3: Kluster Koko

BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Kod Sekolah  ABB 5078

Nama Sekolah SK CONVENT TELUK INTAN 

Alamat Sekolah JALAN SUNGAI NIBONG

Negeri  NEGERI PERAK Daerah HILIR PERAK

Nama Guru Besar/Pengetua  AZIZAH BT RAMLI

No Telefon  05-6211096 No. Faksimili 05-6211096

Alamat Emel Rasmi Sekolah

Bilangan Guru Lelaki   Perempuan  37 Jumlah  37

Bilangan Staf Sokongan Lelaki  1 Perempuan  3 Jumlah  4

Enrolmen Murid Lelaki   Perempuan  404 Jumlah  404

Bilangan Murid Asrama Lelaki   Perempuan   Jumlah  Bilangan Murid yang Mengambil Peperiksaan

UPSR 87 PMR SPM STPM STAM

Sesi Persekolahan ( / ) pada yang berkenaan

1 Sesi Pagi

/ 2 Sesi Petang

Tahun Sekolah ditubuhkan  1999

Skor komposit95.40 

SKPM 2010 (Penarafan Kendiri Tahun 2012)

 

Ranking sekolah

 

3

Page 4: Kluster Koko

ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) PADA RUANG YANG SESUAI

JENIS SEKOLAHSEKOLAH KEBANGSAAN /SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN  SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA  SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL  SEKOLAH KEBANGSAAN (ASLI)  SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS  SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) RENDAH  SEKOLAH RENDAH MODEL KHAS KOMPREHENSIF K9  SEKOLAH MODEL KHAS  SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP)  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA  SEKOLAH MENENGAH TEKNIK  SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL  SEKOLAH SUKAN  SEKOLAH SENI  SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS  SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) MENENGAH

 

LOKASI SEKOLAH

BANDAR /

LUAR BANDAR  

UNTUK KEGUNAAN BPSBPSK

TAHAP

4

LABEL SEKOLAH

MISSION /100 TAHUN  CONFORMING  PREMIER  BESTARI  SKM  

Page 5: Kluster Koko

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

1. 0 LATAR BELAKANG PENGETUA / GURU BESAR

1.1      Nama: 1.2         No. Kad Pengenalan:

1.3         Latar Belakang Pendidikan:

1.4         Gred Jawatan Sekarang :

1.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

1980 SK RAJA CULAN PARIT, PERAK GURU PENOLONG

1981 SK FELDA KERATONG 2 ROMPIN, PAHANG GURU PENOLONG

1985 SK KHIR JOHARI SUNGAI SUMUN, PERAK GURU PENOLONG

1989 SK ST ANTHONY TELUK INTAN, PERAK GURU PENOLONG

2000 SK ST ANTHONY, TELUK INTAN, PERAK GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU

2007 SK NAKHODA MUHAMMAD TAIB, LUMUT, PERAK GURU BESAR

2011 SK CONVENT TELUK INTAN, PERAK GURU BESAR

1.6         Jumlah waktu mengajar semasa:

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ Tahun

Opsyen Yang Diajar

TESL BAHASA INGGERIS 7 5 LILY

5

580208085036AZIZAH BT RAMLI

DGA38

Akademik  MCE

Ikhtisas  SIJIL PERGURUAN

Page 6: Kluster Koko

1.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

16.08.2017 SKNAKHODA MUHAMMAD TAIB LUMUT GURU BESAR

20.09.2011 SK CONVENT TELUK INTAN GURU BESAR

     

1.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan

     

  TIADA  

     

1.9 Kursus Dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

 1  Kursus Intensif PPPJJ Nov-Dis

2009 USM Pulau Pinang Sendiri

 2  Kursus Intensif PPPJJNov-Dis

2010 USM Pulau Pinang Sendiri

 3  Kurusus Intensif PPPJJJan-Feb

2011 USM Pulau Pinang Sendiri

4 Kursus Intensif PPPJJJan-Feb

2012USM Pulau Pinang Sendiri

5Kursus Kepimpinan Pengurusan Pendidikan

Mei 2008 IAB Jitra Kedah KPM

6 Kursus Pengurusan PendidikanJulai 2008

IAB Jitra Kedah KPM

6

Page 7: Kluster Koko

1.10 Sekolah telah menerima Tawaran Baru (New Deal): Ya Tidak

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

2.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

2.1      Nama: 2.2         No. Kad Pengenalan:

2.3         Latar Belakang Pendidikan:

2.4         Gred Jawatan Sekarang :

2.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

1977 SRJK(T) Slim River Guru Penolong

1985 SK Pasukan Polis Hutan, Ulu Kinta, Perak Guru Penolong

1989 SK Manjoi (1), Ipoh, Perak Guru Penolong

1995 SK Hj Mahmud, Chemor, Perak Guru Penolong/Guru PSS

2002 SK Dato’ Yahya Subban, C. Balai, Perak Guru Penolong

2002 SK Banggol Jas, Ulu Selama, Perak PK HEM

2003 SK Permatang, Sg Manik, Teluk Intan PK Kokurikulum/PK HEM

2006 SK Convent, Teluk Intan PK HEM/ PK Pentadbiran

7

/

SAPIAH MOKHTAR 570709-08-5174

DGA32

Akademik  Sijil Pelajaran Malaysia

Ikhtisas  Sijil Perguruan Malaysia

Page 8: Kluster Koko

2.6         Jumlah waktu mengajar semasa:

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ TahunOpsyen Yang Diajar

AMBahasa Melayu

10 6

Pendidikan Seni2 6

Kajian Tempatan2 4

2.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

2002 SK Banggol Jas, Ulu Selama, Perak PK HEM

2003 SK Permatang, Sg Manik, Teluk Intan PK Kokurikulum/PK HEM

2006 SK Convent, Teluk Intan PK HEM/ PK Pentadbiran

2.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan

  TIADA  

     

     

2.9 Kursus dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

 1  Kursus Penyelesaian Masalah  5-7.6.12 PPD Hilir Perak,T.Intan  IAB

8

Page 9: Kluster Koko

dan Membuat Keputusan. 2 Pengurusan Kesihatan Psikologi 19.6.12 BTP Ipoh, Perak  JPN Perak

 3Kursus Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah

 26-28.3.13

PPD Hilir Perak IAB

9

Page 10: Kluster Koko

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

3.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

3.1      Nama: 3.2         No. Kad Pengenalan:

3.3         Latar Belakang Pendidikan:

3.4         Gred Jawatan Sekarang :

3.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

1979 SK Sungai Durian, Teluk Intan Guru Penolong

 1982 SK Pendita Zaba Tapah Road   Guru Penolong

 1993 SK Perempuan Methodist Teluk Intan   Guru Penolong

1994 SJK Serdang Baru 1, Selangor Guru Penolong

2002 SK Teluk Buloh, Hutan Melintang PK Kokurikulum

2003 SK St Anthony, Teluk Intan PK Kokurikulum/ PK HEM

2011 SK Convent PK HEM

3.6         Jumlah waktu mengajar semasa:

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ Tahun

Opsyen Yang Diajar

AM Matematik 7 5

       

3.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

10

Halimahton Binti Mohd Ali 571013-08-5648

DGA32

Akademik  SPM

Ikhtisas  Sijil Perguruan Asas

Page 11: Kluster Koko

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

     

     

3.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan

     

     

     

3.9 Kursus Dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

         

11

Page 12: Kluster Koko

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

4.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

4.1      Nama: 4.2  No. Kad Pengenalan:

4.3         Latar Belakang Pendidikan:

4.4         Gred Jawatan Sekarang :

4.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

1989 SK Sg. Haji Muhammad, Selekoh Guru Penolong

1991 SJK(T) Lrg Java, Seremban Guru Penolong

1992 SK Rahang, Seremban, Negeri Sembilan Guru Penolong

1994 SK St Anthony, Teluk Intan Guru Penolong

2000 SK Raja Muda Musa, Teluk Intan Guru Penolong

2005 SK Perpaduan, Tmn Perpaduan Ipoh Guru Penolong

2006 SK Sungai Star, Parit Buntar Guru Penolong

2009 SK Perwira, Teluk Intan Guru Penolong

2009 SK Convent, Teluk Intan PK Kokurikulum

12

ROHANA BINTI MOHAMED NOR 670114-08-6416

DGA32

Akademik  SPM

Ikhtisas  Sijil Perguruan Asas

Page 13: Kluster Koko

4.6         Jumlah waktu mengajar semasa:

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ TahunOpsyen Yang Diajar

Pengajian Melayu SR Bahasa Malaysia 10 5

Pend Sivik dan Kewarganegaraan 2 5

Kemahiran Hidup 2 4

4.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

 16.10.2009 SK Convent Teluk Intan, Perak  PK Kokurikulum 

     

     

4.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan  2010 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang    Kementerian Pelajaran Malaysia

     

     

13

Page 14: Kluster Koko

4.9 Kursus Dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

1. Kursus bahasa Mandarin Asas28-

31.3.2011IAB Genting Highland Institut Aminuddin Baki (IAB)

2 Seminar Penolong Kanan Kokurikulum 21.4.2011 SM Sains Tapah Jabatan Pelajaran Perak

         

         

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

5.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN PETANG

5.1      Nama: 5.2         No. Kad Pengenalan:

5.3         Latar Belakang Pendidikan:

5.4         Gred Jawatan Sekarang :

5.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

 1993 - 2001  SK CHNGKAT JONG, TELUK INTAN  GURU PENOLONG

 2001 - 2011  SK SERI SETIA, TELUK INTAN  PK HAL EHWAL MURID (PK HEM)

 2011 -  SK CONVENT, TELUK INTAN  PK PETANG

5.6         Jumlah waktu mengajar semasa:14

NOOR AZWA BINTI ABDUL 660502086734

PPPLD DG A32

Akademik  STPMIkhtisas  SIJIL PERGURUAN

Page 15: Kluster Koko

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ TahunOpsyen Yang Diajar

PENGAJIAN MELAYU PENDIDIKAN MORAL,DSV 8 TAHUN 2 DAN 3

 CONVENSION SAINS  DUNIA SAINS & TEKNOLOGI  4  TAHUN 3

5.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

 2007  SK SERI SETIA, TELUK INTAN  GURU KANAN HEM

 2008 – 2011  SK SERI SETIA, TELUK INTAN  PK HEM

 2011  SK CONVENT, TELUK INTAN  PK PETANG

5.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan

     

     

15

Page 16: Kluster Koko

5.9 Kursus Dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

 1. SEMINAR PENDIDIKAN PENGGUNA

 15-17.7.2012

 CAMERON HIGHLAND Kem. Koperasi & Kepenggunaan

 2. KURSUS KSSR THN 3 DST  26-29.92012

 SK SULTAN ABDUL AZIZ  PPD

 3.BENGKEL LATIHAN HAND ON PBS 

 20,21.112012

 PPD MANJUNG  JPN

16

Page 17: Kluster Koko

BAHAGIAN B: LATAR BELAKANG KEPEMIMPINAN SEKOLAH

6.0 LATAR BELAKANG PENOLONG KANAN TINGKATAN 6

6.1      Nama: 5.2         No. Kad Pengenalan:

6.3         Latar Belakang Pendidikan:

6.4         Gred Jawatan Sekarang :

6.5         Pengalaman Mengajar:

Tahun Nama Sekolah Jawatan

     

     

     

6.6         Jumlah waktu mengajar semasa:

Mata PelajaranBilangan Waktu Tingkatan/ TahunOpsyen Yang Diajar

       

6.7         Pengalaman Sebagai Pemimpin Sekolah:

17

Akademik  Ikhtisas  

Page 18: Kluster Koko

Tarikh Lantikan Nama Sekolah Jawatan

     

     

     

6.8         Anugerah yang pernah diperoleh bagi tiga tahun terakhir:

Tarikh Anugerah Institusi Yang Menganugerahkan

     

     

6.9 Kursus Dihadiri

Bil Nama Kursus Tarikh Tempat Kursus Penganjur

         

         

         

BAHAGIAN C: BIDANG KEBITARAAN

18

Page 19: Kluster Koko

BIDANG KEBITARAAN

KOKURIKULUM

KOKURIKULUM

WAJIB (SUKAN/PERMAINAN) 1. HOKI

PILIHAN (SUKAN/KELAB/PERSATUAN/UNIT

BERUNIFORM)2. MUZIK

BAHAGIAN D: GURU/JURULATIH BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

KEBITARAAN AKADEMIK KEBITARAAN 1 KEBITARAAN 2

BILANGAN GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

   

BILANGAN GURU BEROPSYEN YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

 6  6

BILANGAN GURU BEROPSYEN TETAPI TIDAK MENGAJAR MATA PELAJARAN KEBITARAAN AKADEMIK

   

BILANGAN JURULATIH DALAMAN YANG TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

 TIADA  TIADA

BILANGAN JURULATIH LUAR TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK

 TIADA  TIADA

19

BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK(maksimum dua mata pelajaran)

MATA PELAJARAN

1.  BAHASA INGGERIS

.  

Page 20: Kluster Koko

BAHAGIAN E: GURU PENASIHAT/JURULATIH BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

KEBITARAAN KOKURIKULUM KEBITARAAN 1 KEBITARAAN 2

BILANGAN GURU PENASIHAT 

3

BILANGAN GURU PENASIHAT YANG *BERTAULIAH 

TIADA

BILANGAN GURU PENASIHAT YANG TIDAK *BERTAULIAH TETAPI TELAH MENJALANI LATIHAN

 TIADA

BILANGAN JURULATIH DALAMAN YANG TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

 TIADA

BILANGAN JURULATIH LUAR YANG TERLIBAT DALAM BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

 TIADA

* Tauliah - Lesen A, B, C (contoh: Bola Sepak)

BAHAGIAN F: PENCAPAIAN UPSR

20

Page 21: Kluster Koko

(Pencapaian UPSR Untuk Tiga TahunTerakhir)

Mata PelajaranTahun

Bilangan Calon

Calon Mendapat A Calon Lulus (Mencapai Gred A, B, C) Gred Purata Mata

Pelajaran (GPMP)

Bilangan PeratusBilangan

A

Bilangan

B

Bilangan

C

Peratus ABC

Bahasa Melayu Penulisan

201020112012

Bahasa Melayu Pemahaman

201020112012

Bahasa Inggeris

201020112012

Matematik201020112012

Sains201020112012

Bahasa Cina / Tamil

Penulisan

201020112012

Bahasa Cina / Tamil

Pemahaman

201020112012

21

Page 22: Kluster Koko

RUMUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH

Tahun Bilangan Calon

Bilangan Calon

Cemerlang (semua

mata pelajaran perolehi gred A)5A/7A

Peratus Calon

Cemerlang5A/7A

Calon Lulus Semua Mata Pelajaran

(sekurang-kurangnya Gred C)

Gred Purata Sekolah (GPS)

Bilangan Peratus

2010

2011

2012

22

Page 23: Kluster Koko

BAHAGIAN G: PENCAPAIAN PMR(Pencapaian PMR Untuk Tiga TahunTerakhir)

Mata Pelajaran TahunBilangan

Calon Ambil

Peratus Calon Mengikut GredCalon Lulus Gred

Purata Mata

Pelajaran (GPMP)

Gred A, B, C & D

A B C D Bilangan Peratus

Bahasa Melayu201020112012

Bahasa Inggeris

201020112012

Matematik201020112012

Sejarah201020112012

Geografi201020112012

Sains201020112012

Pendidikan Islam

201020112012

Kemahiran Hidup (Pilihan 1)

201020112012

Kemahiran 2010

23

Page 24: Kluster Koko

Mata Pelajaran TahunBilangan

Calon Ambil

Peratus Calon Mengikut GredCalon Lulus Gred

Purata Mata

Pelajaran (GPMP)

Gred A, B, C & D

A B C D Bilangan Peratus

Hidup (Pilihan 2)20112012

Kemahiran Hidup (Pilihan 3)

201020112012

Kemahiran Hidup (Pilihan 4)

201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012

Rumusan Pencapaian PMR Sekolah

Tahun Bilangan Peratus Calon Mendapat Gred A

24

Page 25: Kluster Koko

CalonPeratus

lulus ABCD

Gred Purata

Sekolah9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A

201020112012

BAHAGIAN H: PENCAPAIAN SPM(Pencapaian SPM Untuk Tiga Tahun Terakhir)

Mata Tahun Bilanga Peratus Calon Mengikut Gred Peratus Calon Gred

25

Page 26: Kluster Koko

Pelajaran n CalonPurata Mata

PelajaranA+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus Gagal

201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012

**Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi.

RUMUSAN PENCAPAIAN SPM SEKOLAH

Peratus Calon Mendapat A Peratus Gred

26

Page 27: Kluster Koko

TahunBilangan

Calon

Calon Lulus semua Mata

Pelajaran

Purata Sekolah (GPS)

>10A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A

2010

2011

2012

BAHAGIAN I: PENCAPAIAN STPM/STAM27

Page 28: Kluster Koko

(Pencapaian STPM/STAM Untuk Tiga Tahun Terakhir)

Mata Pelajaran Tahun

Bila

ng

an

Cal

on Peratus Calon Mengikut Gred Peratus Calon

Gred Purata Mata

Pelajaran (GPMP)

A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Lulus Gagal201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012201020112012

**Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi.

28

Page 29: Kluster Koko

RUMUSAN PENCAPAIAN STPM

Tahun Bilangan Calon

Peratus Calon Mendapat Prinsipal APeratus Calon Lulus

Gred Purata

Sekolah (GPS)

5 Prinsipal A

4 Prinsipal A

3 Prinsipal A

2 Prinsipal A

1 Prinsipal A

2010

2011

2012

BAHAGIAN J: KEPAKARAN GURU SEKOLAH

GURU “CEMERLANG” GURU JURULATIH UTAMA PEMERIKSA KERTAS PEPERIKSAAN

MATA PELAJARANJUMLAH

GURUMATA PELAJARAN JUMLAH

GURUMATA PELAJARAN JUMLAH

GURU

29

Page 30: Kluster Koko

           

           

           

           

BAHAGIAN K : SUMBANGAN PENGETUA/GURU BESAR/WARGA SEKOLAH YANG BERKAITAN DENGAN KEBITARAAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM (2010 - 2012)

BIL PERINGKAT AKTIVITI TEMPAT PERSONEL TERLIBAT

         

         

         

         

         

BAHAGIAN L: KURSUS KEPEMIMPINAN YANG DIANJURKAN OLEH SEKOLAH (2010 HINGGA KINI)

NAMA KURSUSPENGENDALI

KURSUSTAHUN TEMPOH

JAWATAN PESERTA KURSUS

   

30

Page 31: Kluster Koko

   

   

   

   

BAHAGIAN M: SUMBANGAN KEPIMPINAN PENGETUA/GURU BESAR/GURU (2010-2012)

BIL JAWATAN DI SEKOLAHNAMA PERTUBUHAN

DIANGGOTAI PERINGKAT JAWATAN DIPEGANG

          

          

          

          

          

BAHAGIAN N : LATIHAN / KURSUS DALAM BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK & KOKURIKULUM YANG DIHADIRI OLEH PENGETUA/GURU BESAR/GURU MULAI 2010

BIL

NAMA KURSUS / LATIHAN PERINGKAT PENGANJUR TAHUN BIL. GURU TERLIBAT

31

Page 32: Kluster Koko

           

           

           

           

           

           

           

BAHAGIAN P: PENGURUSAN KEBITARAAN AKADEMIK

BIL ITEMKEBITARAAN AKADEMIK

(Tandakan ( / ) pada ruang yang

32

Page 33: Kluster Koko

berkenaan)1 2

ADA TIADA ADA TIADA

1 Menetapkan dasar pelaksanaan kebitaraan akademik /

2 Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa /

3 Menyediakan minit mesyuarat /

4 Melibatkan pemantauan pihak pentadbir /

5 Menyediakan belanjawan tahunan /

6 Membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah /

7 Merancang program selaras dengan perancangan strategik sekolah /

8 Menyelaras pelaksanaan program /

9 Membantu dan menilai keberkesanan program /

10 Melaksana penambahbaikan ke atas program /

PENYERTAAN

TAHUN ENROLMEN MURIDJUMLAH PENYERTAAN KEBITARAAN

AKADEMIK1 2

2010 487 1

2011 460 5

2012 423 5

BAHAGIAN P1 : PENGLIBATAN MURID DALAM KEBITARAAN AKADEMIK DI PERINGKAT SEKOLAH (2009 - 2011)

33

Page 34: Kluster Koko

BIL

TARIKH AKTIVITIBIL. MURID YANG

TERLIBAT

2010 PERSEMBAHAN KOIR HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 35

2011PERSEMBAHAN PUBLIC SPEAKING HARI ANUGERAH

KECEMERLANGAN1

2012 PERSEMBAHAN ACTION SONG HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 15

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KEBITARAAN AKADEMIK 2010-2012

CATATAN 1. Singkatan bagi :

34

Page 35: Kluster Koko

: J = JOHAN, NJ = NAIB JOHAN, K3 = KETIGA dan P = PENYERTAAN

BIDANG KEBITARAAN 1- Nyatakan : .BAHASA INGGERIS..

BIL TAHUN AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P

2010 Spelling Competition 3

2011 Story Telling 1

2011 Action Song 15

2011 Public Speaking 1 1 1

2011 Choral Speaking 35 35

2012 Story Telling 1 1

2012 Action Song 15 15

2012 Public Speaking 1

2012 Choral Speaking 35 35

BIDANG KEBITARAAN 2 – Nyatakan : ..................................................................

35

Page 36: Kluster Koko

BIL TARIKH AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila ( / ) pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P

TIADA

BAHAGIAN P2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN AKADEMIK BUKAN PERTANDINGAN2010-2012

36

Page 37: Kluster Koko

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan : BAHASA INGGERIS.

BIL TAHUN AKTIVITIPERINGKAT DAN PENCAPAIAN

(Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

2011PERSEMBAHAN KOIR HARI

GURU35

2012PERSEMBAHAN KOIR

ANUGERAH KUALITI PEMB35

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan :.......................................................................................

BIL TAHUN AKTIVITI

37

Page 38: Kluster Koko

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

TIADA

BAHAGIAN Q: PENGURUSAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

BIL ITEM

KEBITARAAN KOKURIKULUM(Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan)

WAJIB (SUKAN/PERMAINAN)

PILIHAN (SUKAN/KELAB/PERSATUAN/

UNIT BERUNIFORM)

ADA TIADA ADA TIADA

1 Menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum /

2Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa /

3Menyediakan minit mesyuarat /

4Melibatkan pemantauan pihak pentadbir /

5 Menyediakan belanjawan tahunan /

6Membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah

/

38

Page 39: Kluster Koko

7Merancang program selaras dengan perancangan strategik sekolah

/

8Menyelaras pelaksanaan program /

9 Membantu dan menilai keberkesanan program /

10 Melaksana penambahbaikan ke atas program /

PENYERTAAN

TAHUNENROLMEN

MURID

JUMLAH KEAHLIAN KEBITARAAN KOKURIKULUM

Sukan/Permainan : Kelab/Persatuan/Unit Beruniform:

(nyatakan) Hoki (nyatakan) Muzik

2010 487 49 36

2011 460 52 36

2012 423 56 36

BAHAGIAN Q1 : PENGLIBATAN MURID DALAM KEBITARAAN KOKURIKULUM DI PERINGKAT SEKOLAH (2009 – 2011)

BIL TARIKHAKTIVITI BIL. MURID YANG TERLIBAT

39

Page 40: Kluster Koko

2009 Aktiviti kokurikulum 89 orang

2010 Aktiviti Kokurikulum 85 orang

2011 Aktiviti Kokurikulum 111 orang

2012 Aktiviti Kokurikulum 114 orang

6.7.2011 Minggu Permainan 40 orang

20.9.2012 Minggu Permainan 40 orang

20.10.2012 Pertandingan kelab dan Persatuan 90 orang

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN Q2: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM PERTANDINGAN KEBITARAAN KOKURIKULUM 2010-2012

40

Page 41: Kluster Koko

CATATAN:

1. Singkatan bagi :J = JOHAN, NJ = NAIB JOHAN, K3 = KETIGA dan P = PENYERTAAN

BIDANG KEBITARAAN 1- Nyatakan :Bahasa Inggeris.

BIL TAHUN AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P

2010 Spelling Competition 3

2011 Story Telling 1

2011 Action Song 15

2011 Public Speaking 1 1 1

2011 Choral Speaking 35 35

2012 Story Telling 1 1

2012 Action Song 15 15

2012 Public Speaking 1

2012 Choral Speaking 35 35

BIDANG KEBITARAAN 2 – Nyatakan : HOKI

41

Page 42: Kluster Koko

BIL TARIKH AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila ( / ) pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P J NJ K3 P

1 2010 MSSPK /

2 2011 MSSPK / /

3 2012 MSSPK / / / /

BAHAGIAN Q3: PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN MURID DALAM KEBITARAAN KOKURIKULUM BUKAN PERTANDINGAN2010-2012

BIDANG KEBITARAAN 1 - Nyatakan :

42

Page 43: Kluster Koko

BIL TAHUN AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

2011PERSEMBAHAN KOIR HARI

GURU35

2012PERSEMBAHAN KOIR

ANUGERAH KUALITI PEMB35

BIDANG KEBITARAAN 2 - Nyatakan :.......................................................................................

BIL TAHUN AKTIVITI

PERINGKAT DAN PENCAPAIAN (Sila nyatakan bilangan murid yang terlibat pada ruang yang disediakan)

DAERAH NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA

TIADA

BAHAGIAN R : MAKLUMAT JARINGAN & JALINAN SEKOLAH SEHINGGA 2011

43

Page 44: Kluster Koko

CATATAN :

DEFINISI JALINAN (LINKAGES)

Merujuk kepada hubungan antara sekolah dengan NGO atau IPTA atau IPTS atau badan korporat yang memberikan bantuan atau kerjasama berterusan dari segi akademik/kewangan/ kemahiran/kepakaran/aset/bangunan kepada sekolah (tidak kira dalam atau luar negara)

DEFINISI JARINGAN (NETWORKING)

Merujuk kepada hubungan antara sekolah dengan sekolah (tidak kira dalam atau luar negara) berbentuk kerjasama dua hala berterusan dari segi akademik/kewangan/ kemahiran/kepakaran/aset/bangunan kepada sekolah

BIL

KEBANGSAAN ANTARABANGSA

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JALINAN YANG AKTIF

NAMA RAKAN JARINGAN YANG AKTIF

         

         

         

*Gunakan lampiran tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi

BAHAGIAN S : KEKUATAN DAN KEPERLUAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN

44

Page 45: Kluster Koko

KEKUATAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN AKADEMIKKEPERLUAN SEKOLAH UNTUK MELONJAKKAN BIDANG

KEBITARAAN AKADEMIK

KEKUATAN SEKOLAH DARI SEGI KEBITARAAN KOKURIKULUM

KEPERLUAN SEKOLAH UNTUK MELONJAKKAN BIDANG KEBITARAAN KOKURIKULUM

1.Kemudahan prasarana yang baik 1. Guru bertauliah

2. Guru-guru yang komited 2. Jurulatih luar

3. Hubungan yang baik dengan PIBG 3. Kewangan

4. Pengurusan Kokurikulum yang baik

5. Murid-murid yang aktif

45

Page 46: Kluster Koko

BAHAGIAN T : SUMBANGAN KEPADA SEKOLAH 2010-2012

TAHUN SUMBANGAN PIBG

   

   

   

   

   

   

   

   

TAHUN SUMBANGAN PERSATUAN / KOMUNITI / NGO

   

   

   

   

   

   

   

46

Page 47: Kluster Koko

TAHUN SUMBANGAN ALUMNI

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN SUMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH

47