kandungan fail unit unit koko pdf

of 27 /27
Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

Author: firdauz83

Post on 16-Dec-2015

338 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kokurikulum, SR, SK

TRANSCRIPT

 • Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan daripada guru/murid disertakan bersama :

  a. Draf perlembagaan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  a. Draf perlembagaan. b. Draf aktiviti utama. c. Senarai Jawatankuasa Penaja

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat kelulusan penubuhan daripada PenolongPendaftar Sekolah. ( Pengetua/Guru Besar )

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Ada penyataan kelulusan penubuhan.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat Pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.

  Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Minit Mesyuarat Agung Penubuhan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Perlembagaan yang disahkan olehPengetua/Guru Besar.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Senarai Jawatankuasa yang disahkanoleh Pengetua/Guru Besar.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Perancangan aktiviti yang disahkan olehPengetua/Guru Besar.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Jadual aktiviti tahunan yang disahkanoleh Pengetua/Guru Besar.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Senarai keahlian yang disahkan olehGuru Penasihat/Pemimpin.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat permohonan mengutip derma keahliandaripada Setiausaha kepada Pengetua/Guru Besar. ( Jika ada )

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Besar. ( Jika ada )

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat kelulusan mengutip derma daripadaPengetua/Guru Besar.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat permohonan untuk menjadi ahligabungan daripada persatuanmelalui Guru Pemimpin kepada

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  melalui Guru Pemimpin kepadaPengetua/Guru Besar. (NGO Sahaja)

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungandaripada Pengetua/ Guru Besar melaluiGuru Pemimpin.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Guru Pemimpin.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat permohonan untuk menjadi ahligabungan kepada Badan Induk.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat penerimaan menjadi ahli gabungandaripada Badan Induk/Sijil Penubuhan

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat Surat Pekeliling berkaitan daripada:KPM/JPN/PPD/Sekolah.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Laporan setiap aktiviti. ( Mingguan, Pertandingan, Penajaan )

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Pertandingan, Penajaan )

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Laporan tahunan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Daftar penilaian bagi setiap ahli. (Markah kokurikulum)

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  (Markah kokurikulum)

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Surat penyerahan kembali kuasa danperlantikan sebagai Guru

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

  Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Stok dan inventori.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • KANDUNGAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

  Contoh Sijil/Surat Penghargaan.

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

 • SEKIAN, TERIMA KASIH

  Jabatan Pelajaran Negeri Johor.