fail meja koko

133
ISI KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 3 2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4 3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6 4. Senarai Tugas 7 5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11 6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pengurusan Akademik 15 Pentadbiran - Takwim 18 Pengurusan Kewangan 21 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24 Penyelenggaraan Prasarana Sukan 27 Semakan Peralatan/Stok/Inventori 29 Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 32 Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan 35 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan 38 Pengelolaan Sukantara Sekolah 44 Pengelolaan Merentas Desa Sekolah 47 Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 52 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 55 Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan 59 Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN 64 Penubuhan Persatuan dan Kelab 67 Penubuhan Pasukan Beruniform KRS 72 Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO 75 Penubuhan Pasukan Beruniform GO 78 Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 83 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1

Upload: elyana-ismail

Post on 11-Jul-2015

252 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Fail meja koko

ISI KANDUNGAN Muka Surat

1. Pendahuluan 3

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4

3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6

4. Senarai Tugas 7

5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11

6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak

Pengurusan Akademik 15

Pentadbiran - Takwim 18

Pengurusan Kewangan 21

Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24

Penyelenggaraan Prasarana Sukan 27

Semakan Peralatan/Stok/Inventori 29

Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 32

Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan 35

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan 38

Pengelolaan Sukantara Sekolah 44

Pengelolaan Merentas Desa Sekolah 47

Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 52

Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 55

Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan 59

Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN 64

Penubuhan Persatuan dan Kelab 67

Penubuhan Pasukan Beruniform KRS 72

Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO 75

Penubuhan Pasukan Beruniform GO 78

Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 83

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1

Page 2: Fail meja koko

6.21 Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 86

6.22 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum 90

6.23 Penganjuran Hari Kokurikulum 95

6.24 Pengurusan Koperasi Sekolah 100

6.25 Penggurusan R & D 103

6.26 Penerbitan Majalah Sekolah 106

7 Senarai Undang-undang dan Peraturan 109

8. Senarai Borang yang Digunakan 114

9. Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 114

10. Norma Kerja 117

11. Log Senarai Tugas Harian 130

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

2

Page 3: Fail meja koko

PENDAHULUAN

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan tujuan membantu para

Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk merancang, mengurus, menyelaras dan memantau

kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk

menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum

berkaitan rancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah .

Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas, maka kandungan Fail

Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong

Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan

kokurikulum.

Akhirnya, diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada

Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan sekolah.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

3

F

Page 4: Fail meja koko

2.0. MOTO KOKURIKULUM

’Kokurikulum ke arah kecemerlangan’

2.1 PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM

2.1.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan. 2.1.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum2.1.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina.

2.1.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan.

2.2 VISI KOKURIKULUM

Menjadi sebuah sekolah yang unggul, berketerampilan dan cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang tahun 2014.

MISI KOKURIKULUM

Memastikan pencapaian yang cemerlang dalam bidang kokurikulum serta melahirkan modal insan yang unggul dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2.3. MATLAMAT KOKURIKULUM

2.3.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum.

2.3.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif, produktif, berdisplin, bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.

2.3.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan.

2.3.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.

2.3.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

4

Page 5: Fail meja koko

2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM

2.4.1 Merancang, mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum.

2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.

2.4.3 Meningkatkan kepimpinan dalam pengurusan program pendidikan kokurikulum.

2.4.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan ko-kurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNS dan PPD

2.5 NILAI-NILAI TERAS Sekolah

Berpegang teguh pada agama

Berilmu

Berfikir

Rajin

Berani

Ikram

Sentiasa mengejar kecemerlangan

Berbakti

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

5

Page 6: Fail meja koko

SUKAN & PERMAINAN

EN MUHD THALHAH B JAMALUDIN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

6

PENGERUSI

EN MOHAMED RODHZI B MOHD. NOH

PN ELYANA BT ISMAIL

(PENOLONG KANAN

KELAB & PERSATUAN

PN SAADIAH BT MOHD SOOD

UNIT BERUNIFORM

HJ MOHD RODZI B AWANG TEH

PN. SALINA BT ANI

(RUMAH MERAH)

PN. NORMIYANTI BT AHMAD

(RUMAH BIRU)

PN. SITI KHATIJAH BT ABD. JALIL

(RUMAH KUNING)

PN. SURIATI BT ABDULLAH TAUHID

(GURU PENASIHAT)

PENGAKAP

HJ MOHD RODZI B AWANG TEH

TKRS

CIK ZUBAIDAH BT GHAZALI

PUTERI ISLAM

GURU PENASIHAT

SEPAK TAKRAW

EN MUHD THALHAH B JAMALUDIN

BOLA SEPAK

DZULHASDI BT MAT ZAMAN

BOLA BALING (L)

EN MUHD AIDIL BT JAMAARIS

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PN HJ SARIAH BT OTHMAN

EN HALIM B HJ ROSELAN @ M.DROS

SETIAUSAHA SUKAN

EN MUHD AIDIL B

GURU PENASIHAT

PERSATUAN BAHASA MELAYU

PN NORSHATIRAH BT MUHAMAD ALI

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

PN SAADIAH BT MOHD SOOD

SAINS/MATEMATIK

HJH MASITA BT OSMAN

Page 7: Fail meja koko

4 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

4.1 Bidang Tugas

4.1.1 Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM

4.1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum4.1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program

kokurikulum

SENARAI TUGAS

4.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Melaksanakan tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu seminggu

4.3 Sukan dan permainan

4.3.1 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat

4.3.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan

4.3.3 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan sukan

mencukupi untuk kegunaan pelajar.

4.3.4 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan

sumber rujukan

4.3.5 Menyelia pelaksanaan kegiatan sukan dan permainan.

4.3.5.1 Kelab Sukan dan permainan

4.3.5.2 MSSM

4.3.5.3 Sukan jemputan agensi luar

4.3.6 Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay

4.3.7 Memantau atau menyelia pengurusan “Sports For Excellence” .

4.3.8 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya

4.3.9 Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

7

Page 8: Fail meja koko

4.3.10 Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan .

4.3.11 Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.

4.4 Kelab dan Persatuan

4.4.1 Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.

4.4.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan

4.4.3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.4.4 Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan

4.4.4.1 Minggu / Bulan Bahasa

4.4.4.2 Minggu / Bulan Persatuan,

4.4.4.3 Minggu Bahasa Antarabangsa

4.4.4.4 Minggu Sains dan Teknologi

4.4.5 Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya

4.4.6 Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik.

4.4.7 Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.4.8 Merancang, mengurus serta melaksana majlis penghargaan kokurikulum.

4.5 Badan Beruniform

4.5.1 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform

4.5.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform

4.5.3 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

8

Page 9: Fail meja koko

4.5.4 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.5.5 Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform

4.5.6 Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform.

4.5.7 Menilai setiap kegiatan badan beruniform supaya mencapai matlamatnya

4.5.8 Memastikan data dan rekod badan beruniform diselenggara dengan baik.

4.5.9 Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.5.10 Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform

4.6 Persembahan Sekolah

4.6.1 Mengenalpasti jenis-jenis aktiviti persembahan sekolah .

4.6.2 Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah.

4.6.3 Memastikan pelaksanaan program persembahan sekolah mengikut keperluan.

4.6.4 Memastikan kualiti persembahan sekolah.

4.7 Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D )

4.7.1 Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian.

4.7.2 Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat

4.7.3 Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D

4.7.4 Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D

4.8 Penerbitan Majalah Sekolah

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

9

Page 10: Fail meja koko

4.8.1 Memantau dan memastikan progres penerbitan majalah sekolah mengikut jadual yang ditetapkan .

4.8.2 Memastikan kualiti penerbitan majalah dan mengikut jadual yang telah ditetapkan mengikut standard.

4.9 Koperasi Sekolah

4.9.1 Memastikan perjalanan pengurusan koperasi sekolah selaras dengan hasrat dan dasar sekolah.

4.9.2 Memastikan mesyuarat agung koperasi berjalan mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pembangunan Koperasi.

4.10 Melaksana Majlis-majlis Penghargaan / Aktiviti di Sekolah

4.10.1 Hari Kokurikulum

4.10.2 Majlis Anugerah Kokurikulum .

4.11 Melaksana Program Pengantarabangsaan.

4.12 Melaksana Program Sukarelawan.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

10

Page 11: Fail meja koko

5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan pegawai Lain Sekolah/

Jawatan Penolong Kanan Kokurikulum

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Pengarah JPN, KPP,PPD,PengetuaSemua perkara berkaitan tugas untuk semakan, pandangan dan keputusan/kelulusan.

1a

b

2a

b

c.

d

DASARMelaksanakan dasar kokurikulum

Pelaksanaan aktiviti mengikut takwim kokurikulum

PERANCANGANMerancang aktiviti tahunan

Menyediakan perancangan agihan peruntukan kokurikulum

Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan

Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian /kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

Pelajar diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya 3 jenis aktiviti kokurikulum iaitu badan beruniform, persatuan/kelab dan sukan permainan.

Pelajar menjalankan aktiviti kokurikulum dengan kebenaran pengetua

Menyediakan takwim tahunan

Membelanjakan peruntukan kokurikulum dan motivasi

Peruntukan kemudahan prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan

Penolong Kanan,Penolong Kanan HEMGuru Kanan MatapelajaranSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras dan Guru PembimbingPenolong Kanan,Penolong Kanan HEMGuru Kanan MatapelajaranSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha Sukan

Penolong Kanan,Penolong Kanan HEMGuru Kanan MatapelajaranSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras dan Guru Pembimbing

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

11

Page 12: Fail meja koko

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

3a

b

c

d

PELAKSANAANPelaksanaan takwim.

Menguruskan keperluan-keperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti

Menguruskan pengelolaan pelaksanaan majlis penghargaan kokurikulum yang berkaitan

Menjalin kerjasama (“net working”) dengan pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/program/aktiviti bersamaagensi luar kepada pelajar, guru dan ibu bapa

Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia / JPN, Berkanun dan pihak Swasta

Memberi taklimat pelaksanaan aktiviti kokurikulum kepada guru-guru penasihat

Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar

Menyelia dan mengawasi perbelanjaan kokurikulum

Mengiktiraf penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kokurikulum

Surat-surat jemputan dari agensi-agensi luar

Penolong Kanan,Penolong Kanan HEMGuru Kanan MatapelajaranSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras

Setiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras

Penolong Kanan,Penolong Kanan HEMSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras kokurikulumGuru Penasihat

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

12

Page 13: Fail meja koko

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

e

4

5

Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada KPM,JPN,PPD dan agensi luar

PEMANTAUAN/PENYELIAANMenjalankan Pemantauan/penyeliaan ke atas aktiviti kokurikulum

PELAPORAN Menjalankan Penilaian

Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar

Skema penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid)

Penilaian Kokurikulum mengikut Standard i Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Setiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras KokurikulumGuru Penasihat

Setiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras Kokurikulum,Penasihat

6 KAJIAN TINDAKAN Merancang dan melaksana Kajian Tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan

Pelan Kajian Tindakan berdasarkan Rancangan Strategik Lima Tahun Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras dan Guru Penasihat

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

13

Page 14: Fail meja koko

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

7 PENGHARGAANMerancang dan menguruskan serta melaksanakan majlis penghargaan kokurikulum.

Hari Majlis Kokurikulum

Penolong Kanan,Penolong Kanan HEMGuru Kanan MatapelajaranSetiausaha Kokurikulum,Setiausaha SukanPenyelaras

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

14

Page 15: Fail meja koko

6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak

AKTIVITI 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK

SUB AKTIVITI 6.1.1MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 SEKURANG-KURANGNYA WAKTU SEMINGGU

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1 Menulis rancangan pengajaran harian Pengetua

2 Masuk kelas mengikut jadual

3 Ucap selamat dan doa

4 Memastikan kebersihan kelas

5 Menyemak kehadiran pelajar

6 Induksi set

7 Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pengajaran

8 Pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

9Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak

10Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep

11 Menerapkan nilai-nilai murni

12

Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

13 Ucapan terima kasih kepada guru

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

15

Page 16: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK

Subaktiviti 6.1.2 MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 WAKTU SEMINGGU

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

16

Penilaian

Objektif tercapai ?

Latihan dan pengukuhan

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran

Pelajar ucap selamat dan doa

Guru memastikan kebersihan kelas

Guru menyemak kehadiran pelajar

Induksi set

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

Menulis rancangan pengajaran

Masuk kelas mengikut jadual

Ya

Bimbingan individu atau

kumpulan

Tindak ikut selanjutnya

Tidak

Ucapan terima kasih kepada guru

Page 17: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.1 Pengurusan Akademik

Subaktiviti 6.1.3 Melaksanakan Tugas Mengajar 12 Waktu Seminggu

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. Menulis rancangan pengajaran harian

2. Masuk kelas mengikut jadual

3. Ucap selamat dan doa

4. Memastikan kebersihan kelas

5. Menyemak kehadiran pelajar

6 Induksi set

7 Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

8 Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

9 Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak

10 Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep

11 Menerapkan nilai-nilai murni

12 Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah

13 Ucapan terima kasih kepada guru

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

17

Page 18: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.2 Pentadbiran

Subaktiviti 6.2.1 Merancang Takwim Tahunan KokurikulumMuka

surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

1. Arahan daripada pengetua untuk menyediakan takwim tahunan kokurikulum.

Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 – Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000– pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai

Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulumSurat Pekeliling Iktisas Bil. 8/1988 – keselamatan Diri Pelajar Di sekolah

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5/2002 – Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

2 Mengedar borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan kepada guru penasihat.

3 Menerima borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan daripada guru penasihat.

4 Menyelaras aktiviti kokurikulum

5 Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

6. Menyiapkan takwim.

7. Mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat pada mesyuarat guru.

8. Melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut takwim.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

18

Page 19: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.2 Pentadbiran

Subaktiviti 6.2.2 Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

19

Menyediakan borang perancangan takwim tahunan Kokurikulum

Mengedar borang perancangan aktiviti tahunan kepada guru penasihat

Terima arahan daripada Pengetua

Menyusun dan menyelaras takwim aktiviti kokurikulum

Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

Melaksana aktiviti kokurikulum mengikut takwim.

Menyiapkan dan mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat semasa mesyuarat guru.

Tidak

Sesuai

Kemaskini

Tidak

Sesuai

Kemaskini

Menerima borang perancangan aktiviti Kokurikulum

Page 20: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.2 Pentadbiran

Subaktiviti 6.2.2 Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. Sediakan Borang Perancangan aktiviti

2. Mengedarkan borang perancangan kokurikulum kepada guru penasihat.

3. Menerima borang perancangan kokurikulum daripada guru penasihat.

4. Penyediaan draf perancangan.

5. Membentangkan perancang kokurikulum semasa mesyuarat pengurusan.

6. Menyiapkan takwim.

7. Mengedarkan takwim semasa mesyuarat guru kali pertama.

8. Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

20

Page 21: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.3 Pengurusan Kewangan

Subaktiviti 6.3.1 Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum

Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

1. Menerima arahan PengeuaPK Kokurikulum

2. Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan Kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama )

PK Kokurikulum

3. Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat

PK Kokurikulum

4. Memproses permohonan dan menyelaras agihan peruntukan kokurikulum

PK Kokurikulum

5. Menyediakan draf agihan peruntukan kokurikulum PK Kokurikulum

6. Membentang draf agihan peruntukan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan PK Kokurikulum

7. Memaklumkan agihan peruntukan kokurikulum kepada guru penasihat PK Kokurikulum

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

21

Page 22: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.3 Pengurusan Kewangan

Subaktiviti 6.3.2 Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

22

MULA

Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama )

Terima arahan daripada Pengetua

Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum

Membentang draf belanjawan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan

Memaklumkan belanjawan Kokurikulum kepada guru penasihat

TidakDraf belanjawan dipersetujui

Kemaskini

Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat

ya

Menyediakan draf agihan peruntukan kewangan

Page 23: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.3 Pengurusan Kewangan

Subaktiviti 6.3.3Senarai Semak Agihan Peruntukan Kewangan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Sediakan Borang Agihan Peruntukan Kewangan

2 Taklimat perancangan agihan peruntukan kewangan

3 Mengedar borang agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat

4 Menerima borang agihan peruntukan kewangan daripada guru penasihat

5 Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum

6 Membentangkan draf perancangan agihan peruntukan kewangan dalam mesyuarat pengurusan

7 Maklumkan agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat unit-unit kokurikulum

8 Failkan/dokumentasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

23

Page 24: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.4 Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti 6.4.1Merancang Kemudahan Prasarana Sukan

Muka surat ini 1 / 1

Bil Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

1.Mendapatkan maklumat daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan prasarana sukan.

PengetuaSPI Bil.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini

SPI Bil.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Kawasan Luar sekolah

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan penyediaan kemudahan prasarana

Setiausaha Sukan

3. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua.

PK Kokurikulum

4. Menguruskan perolehan. PK Kokurikulum

5. Failkan/Dokumentasi PK Kokurikulum/

Setiausaha Sukan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

24

Page 25: Fail meja koko

Carta AliranCarta Aliran

Aktiviti 6.4 Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti 6.4.2 Merancang Kemudahan Prasarana SukanMuka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

25

Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan.

Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan.

Mengurus perolehan.

Failkan/Dokumentasi.

Tidak

Kemaskini

Mendapat kelulusan Pengetua.

Diluluskan

Page 26: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.4 Kemudahan Prasarana Sukan

Subaktiviti 6.4.3 Merancang Kemudahan Prasarana Sukan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan

2. Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan.

3.Mendapat kelulusan Pengetua

4. Mengurus perolehan.

5. Failkan/Dokumentasi.

6.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

26

Page 27: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.5 Kemudahan prasarana

Subaktiviti 6.5.2 Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

27

Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan.

Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.

Memajukan permohonan kepada Sektor SBP.

Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan.

Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan

Tidak

Diluluskan

Kemaskini

Tidak

Lulus

Kemaskini

Mendapat kelulusan Pengetua.

Fail/Dokumentasi

Page 28: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.5 Kemudahan prasarana

Subaktiviti 6.5.3 Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.

2. Menyemak peruntukan untuk penyelenggaraan sukan.

3. Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan.

4. Mendapat kelulusan Pengetua.

5. Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan.

6. Memajukan permohonan kepada Sektor SBP.

7. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

28

Page 29: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.6 Kemudahan Prasarana

Subaktiviti 6.6.1 Semakan peralatan / stok / inventoriMuka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan

1 Menerima peralatan yang telah dibeli Pengetua Rujuk kepada pekeliling AP Kew 311 hingga 315

Tatacara pengurusan stor TPS 48

2 Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan

3 Merekod dan mendaftar stok / inventori

4 Melabel alatan sukan ( jika bersesuaian )

5 Merekod pergerakan alatan sukan

6 Memeriksa dan mengemaskini stok / Inventori sukan.

7 Memverifikasi stok / Inventori sukan

8 Menyediakan laporan

9 Fail / Dokementasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

29

Page 30: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.6 Kemudahan Prasarana

Subaktiviti 6.6.2 Semakan peralatan / stok / inventori sukan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

30

Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan

Membuat stok / inventori

Menerima peralatan yang telah dibeli

Merekod pergerakan alatan sukan

Melabel alatan sukan

Fail / Dokementasi

Memeriksa stok / Inventori sukan

Kemaskini stok / Inventori sukan

Menyedia laporan stok / Inventori sukan

Page 31: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.6 Semakan peralatan / stok / inventori sukan

Subaktiviti 6.6.3 Proses kerja semakanMuka surat

ini1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima peralatan yang telah dibeli

2Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan

3 Membuat stok / inventori

4 Melabel alatan sukan

5 Merekod pergerakan alatan sukan

6 Memeriksa stok / Inventori sukan

7 Menyedia laporan stok / Inventori sukan

8 Kemaskini stok / Inventori sukan

9 Fail / Dokementasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

31

Page 32: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.7 Pengurusan Sumber

Sub aktiviti 6.7.1 Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1. Menganalisis keperluan kursus di

kalangan guru.

Pengetua Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

2. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

4. Pegawai mengikuti kursus.

5. Pegawai menyediakan minit curai kursus.

6. Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

7. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

8. Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

32

Page 33: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.7 Penggurusan Sumber

Subaktiviti 6.7.2 Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

33

Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.

Pegawai menyediakan minit curai kursus.

Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

Failkan/Dokumentasi.

Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

Pegawai mengikuti kursus.

Page 34: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.7. Pengurusan Sumber

Sub aktiviti 6.7.3 Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.

2. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

4. Pegawai mengikuti kursus.

5. Pegawai menyediakan minit curai kursus.

6. Pegawai mengelolakan kursus dalaman.

7. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.

8. Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

34

Page 35: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.8 Pengurusan Sumber

Sub aktiviti 6.8.1 Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

Peraturan1 Menganalisis keperluan kursus di

kalangan guru.Setiusaha Kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas

1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum

2 Menyediakan Kertas Cadangan Setiausaha

3 Mendapat kelulusan Pengetua. PK Kokurikulum

4 Mengurus kursus dalaman. PK Kokurikulum

5 Menilai hasil kursus. PK Kokurikulum

6 Menyediakan laporan kursus dalaman. Setiausaha

7 Failkan/Dokumentasi. Setiausaha

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

35

Page 36: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.8 Pengurusan Sumber

Sub aktiviti 6.8.2 Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

36

Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman

Mendapat kelulusan Pengetua.

Mendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru.

Mengurus kursus dalaman.

Failkan/Dokumentasi.

Menilai hasil kursus.

Menyediakan Kertas Cadangan.

Menyediakan laporan kursus dalaman.

Mengenalpasti penceramah

Page 37: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.8 Pengurusan Sumber

Sub aktiviti 6.8.3 Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1. MenMendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru.

2. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman

3. Mengenalpasti penceramah

4. Menyediakan Kertas Cadangan.

5. Mendapat kelulusan Pengetua.

6. Mengurus kursus dalaman.

7. Menilai hasil kursus.

8. Menyediakan laporan kursus dalaman.

9. Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

37

Page 38: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti

6.9.1Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Pengetua SPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian CenderamataSPI Bil 1/1991

Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikanSPI Bil 1/1988

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

2 Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana.

3 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan

4 Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan.

5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

6 Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan

7 Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual.

8 Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )

9 Mesyuarat jawatankuasa teknikal

10 Taklimat kepada pelajar

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

38

Page 39: Fail meja koko

11 Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan.

12 Mengadakan raptai kejohanan

13 Pelaksanaan olahraga kejohanan

14 Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

15 Post Mortem

16 Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

17 Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

39

Page 40: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti

6.9.2 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

40

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua

Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan

TidakDiluluskan

Kemaskinii

Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

Menulis surat –surat yang berkaitan

TerimaTidak

Kemaskini

Program latihan

Mendapat maklumat peruntukan kewangan

Menghasilkan draf buku program

Page 41: Fail meja koko

Senarai Semak FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

41

Mengadakan acara saringan

Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )

Mengadakan raptai kejohanan

Taklimat kepada pelajar

Pelaksanaan olahraga kejohanan

Penyediaan laporan kejohanan

Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

Post Mortem

Failkan / Dokementasi.

Page 42: Fail meja koko

Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti

6.9.3Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

Muka surat ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua

2 Mendapat maklumat peruntukan kewangan

3 Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

4 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

5 Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan

6 Menulis surat –surat yang berkaitan

1. Surat permohonan penyewaan padang / stadium

2. Surat jemputan tetamu kehormat

3. Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan

4. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa

5. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran.

6. Surat jemputan acara jemputan

7. Surat penajaan

8. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital

7 Menghasilkan draf buku program

8 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

42

Page 43: Fail meja koko

9 Program latihan

10 Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )

11 Taklimat kepada pelajar

12 Mengadakan acara saringan

13 Mengadakan raptai kejohanan

14 Pelaksanaan olahraga kejohanan

15 Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

16 Post Mortem

17 Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

18 Failkan/Dokumentasi

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

43

Page 44: Fail meja koko

Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.10.1 Mengurus Sukantara SekolahMuka surat ini

1 / 1

Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Sukantara. Pengetua SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2 Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah

3 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah.

4 Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan

5 Melaksana Sukantara Sekolah.

6 Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar

7 Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara.

8 Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

44

Page 45: Fail meja koko

Subaktiviti 6.10.2 Mengurus Sukantara SekolahMuka surat ini

1 / 1

Senarai Semak Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.10.3 Mengurus Sukantara Sekolah Muka surat 1/1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

45

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah

MULA

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah

Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan

Perlaksanaan Sukantara Sekolah

Tidak Diluluskan

Kemaskini

Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajar-pelajar

Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Pelaksanaan Program Latihan

Page 46: Fail meja koko

ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah

2 Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah

3 Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

4 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah

5 Program latihan

6 Perlaksanaan Sukantara Sekolah

7 Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah

8 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS.

9 Failkan / Dokumentasi

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

46

Page 47: Fail meja koko

Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.11.1Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah

Pengetua SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan

SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2 Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan

3 Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.

4 Menulis surat-surat berkaitan

5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

6 Pemeriksaaan laluan merentas desa

7 Memberi taklimat kepada pelajar

8 Mengadakan program latihan.

9 Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah

10 Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem

11 Menghantar surat-surat penghargaan

12 Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

13 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

47

Page 48: Fail meja koko

Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.11.2Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

48

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan

MULA

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah

Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah

Program Latihan Merentas Desa

TidakTerima

Kemaskini

Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan

Surat –surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu

TerimaTidak

Kemaskini

Pemeriksaaan laluan merentas desa

Memberi taklimat kepada pelajar

Page 49: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.11.3Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa Sekolah

Muka surat ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

49

Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

Failkan/Dokumentasi

Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah

Menghantar surat-surat penghargaan

Post Mortem

Page 50: Fail meja koko

1 Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah

2 Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan

3 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.

4 Menulis surta-surat berkaitan

i. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa

ii. Surat kebenaran polis

iii. Surat kebenaran penguasa tempatan

iv. Surat penaja

5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

6 Pemeriksaaan laluan merentas desa

7 Memberi taklimat kepada pelajar

8 Mengadakan program latihan.

9 Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah

10 Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar

11 Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem

12 Menghantar surat-surat penghargaan

13 Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

14 Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

50

Page 51: Fail meja koko

Proses Kerja

Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.12.1 Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

51

Page 52: Fail meja koko

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan

Pengetua

2 Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan

3 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

4 Taklimat kepada pelajar-pelajar

5 Program latihan.

6 Memantau Program Latihan

7 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

8 Mempamerkan markah kedudukan rumah

9 Majlis Penyampaian Hadiah

10 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

8 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9 Fail/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.12.2 Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

52

Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan

Page 53: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.12.3Senarai Semak Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

53

Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan dan Anggaran Perbelanjaan

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Memantau Program Latihan

Tidak

Terima

Kemaskini

Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

Mempamerkan kedudukan markah markah

Majlis Penyampaian Hadiah

Page 54: Fail meja koko

1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan

2 Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan

3 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

4 Taklimat kepada pelajar-pelajar

5 Program latihan.

6 Memantau Program Latihan

7 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

8 Mempamerkan markah kedudukan rumah

9 Majlis Penyampaian Hadiah

10 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem

11 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

12 Fail/Dokumentasi

Proses Kerja

Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.13.1Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

54

Page 55: Fail meja koko

Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1985 – Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000– pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai

Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum

SPII Bil 7/1988Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah

3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

4 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

5 Sesi Latihan

6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

8 Menyediakan Laporan Pertandingan

9 Post mortem

10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

11 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.13.2Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

55

Page 56: Fail meja koko

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

56

Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah

Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah

Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah

Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

Tidak Diluluskan

Kemaskini

Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Page 57: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.13.3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah

Muka surat ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

57

Failkan/Dokumentasi

Page 58: Fail meja koko

1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah

3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah

4 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

5 Sesi Latihan

6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon

7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

8 Menyediakan Laporan Pertandingan

9 Post mortem

10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

11 Failkan/Dokumentasi

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

58

Page 59: Fail meja koko

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

59

Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.14.1 Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang/peraturan

1 Mengenal pasti kelab sukan dan permainan yang akan ditubuhkan

Warta kerajaan 1998 Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000

Warta kerajaan1998 Jil 42 Peraturan-peraturan Pendidikan (persatuan sekolah)

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja kelab sukan dan permainan

Pengetua

3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

4 Mengemukakan surat permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan kepada pengetua bersama draf perlembagaan

5 Meluluskan penubuhan Kelab sukan dan permainan

6 Melantik guru penasihat7 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan

Kelab sukan dan permainan8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan dan

Permainan9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan-

peraturan Kelab sukan dan permainan

10 Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan.

11 Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan

12 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua

13 Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab

Page 60: Fail meja koko

Carta AliranAktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.14.2 Penubuhan Kelab sukan dan permainanMuka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

60

Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan

Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan

Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

Diluluskan

Kemaskini

Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan

Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan

Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan

Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan

Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua

Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua

Melantik guru penasihat

Page 61: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.14.3 Penubuhan kelab sukan dan permainan Muka surat 1/2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

61

Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua

Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainan

Page 62: Fail meja koko

ini

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1Mengenal pasti Kelab Sukan dan Permainan yang ditubuhkan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa

Penaja Kelab Sukan dan Permainan

3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

4 Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua

5 Melantik guru penasihat

6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

7 Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

8 Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan

9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan

10 Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua

11 Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua

12 Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan

Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan

Subaktiviti 6.14.3 Penubuhan kelab sukan dan permainanMuka surat

ini1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

62

Page 63: Fail meja koko

13 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua

14 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua

15 Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan

Proses Kerja

Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan

Subaktiviti 6.15.1Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPN

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

63

Page 64: Fail meja koko

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

Pengetua SPI Bil 1. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah

2 Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

3 Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

4 Mesyuarat Pengurus Pasukan.

5 Pelaksanaan pertandingan

6 Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan.

7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN

8 Failkan / Dokumentasi.

9 Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

Carta Aliran

Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan

Subaktiviti 6.15.2 Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

64

Page 65: Fail meja koko

Daerah / JPN

Senarai Semak Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan

Subaktiviti 6.15.3Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan CatatanFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

65

Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

Pelaksanaan pertandingan

Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan

Failkan / Dokumentasi

Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN

Persiapan tempat kejohanan

Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

Page 66: Fail meja koko

1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

2 Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

3 Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.

4 Persiapan tempat kejohanan

5 Pelaksanaan pertandingan

6 Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan.

7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN

8 Failkan / Dokumentasi.

9 Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

66

Page 67: Fail meja koko

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

67

Page 68: Fail meja koko

Carta AliranFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

68

Aktiviti 6.16 Kelab dan Persatuan

Subaktiviti 6.16.1 Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat

ini1/2

Bil Proses KerjaPegawai yang

Meluluskan/DirujukUndang-undang/

peraturan1 Mengenal pasti persatuan atau kelab

yang ditubuhkan Pengetua Warta kerajaan 1998

Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah)

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985

3 Mengadakan mesyuarat JawatankuasaPenaja

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997

4 Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988

5 Melantik guru penasihat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995

6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000

7 Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab

8 Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan-

peraturan persatuan dan kelabWarta kerajaan1998 Jil 42 Peraturan-peraturan Pendidikan (persatuan sekolah)

10 Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua

11 Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua

12 Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab

13 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua

14 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua

15 Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Page 69: Fail meja koko

Aktiviti 6.16Kelab dan Persatuan

Subaktiviti 6.16.2 Penubuhan Persatuan dan KelabMuka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

69

Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan

Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab

Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua

Melantik guru penasihat

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

Diluluskan

Kemaskini

Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab

Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab

Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab

Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab

Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetuaMula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua

Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelabMengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetuaMengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetuaMenyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Page 70: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.16 Kelab dan Persatuan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

70

Page 71: Fail meja koko

Subaktiviti 6.16.3 Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa

Penaja Persatuan dan kelab

3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja

4 Mengemukakan surat permohonan penubuhanpersatuan dan kelab kepada pengetua

5 Melantik guru penasihat

6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan Kelab

7 Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab

8 Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab

9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturanpersatuan dan kelab

10

Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua

11

Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua

12

Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab

Aktiviti 6.16 Kelab dan Persatuan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

71

Page 72: Fail meja koko

Subaktiviti 6.16.3 Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini

1/2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

13

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua

14

Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua

15

Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab

Proses KerjaFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

72

Page 73: Fail meja koko

Aktiviti 6.17 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.17.1 Penubuhan Pasukan KRS Muka surat ini

1 / 1

Proses KerjaPegawai yang Melulus /

DirujukUndang-undang &

Peraturan1 Menubuhkan Jawatankuasa

Penaja Pasukan KRSPengetua Surat Pekeliling

Iktisas Bil. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah

Mengenalpasti dan mengagihkan tugas.

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2 Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan KRS

3 Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

4 Mengemukakan permohonan kepada Pengetua

5 Melantik guru penasihat

6 Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

7 Mesyuarat Agung Penubuhan

8 Minit mesyuarat Agung Penubuhan

9 Failkan/Dokumentasi

Carta AliranFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

73

Page 74: Fail meja koko

Aktiviti 6.17 Badan Beruniform

Subaktiviti 6.17.2 Carta Aliran Penubuhan Pasukan KRSMuka surat

ini1 / 2

Senarai Semak Aktiviti 6.17 Badan Beruniform

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

74

Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS

Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

Pelantikan Guru Penasihat.

TidakDiluluskan

Kemaskini

Menerima Minit Mesyuarat/Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform KRS

Failkan/Dokumentasi

Kemukakan kelulusan kepada Pengetua

Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

Mesyuarat Agung penubuhan

Page 75: Fail meja koko

Subaktiviti 6.17.3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan KRS

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

2Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS

3 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS

4 Kemukakan kelulusan daripada Pengetua

5 Pelantikan guru penasihat

6 Mesyuarat Agung Penubuhan

7 Minit mesyuarat Agung Penubuhan

8 Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN

9 Failkan/Dokumentasi

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

75

Page 76: Fail meja koko

Aktiviti 6.18 Badan Beruniform

Subaktiviti 6.18.1 Proses Kerja Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO

Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja Pegawai yang melulus / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN

Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2 Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

3 Menyediakan pasukan kawat

4 Sesi latihan kawat

5 Memantau pelaksanaan latihan dan bersedia untuk menyertai pertandingan Kawat anjuran PPD / JPN / KPM / SBP

6 Menyediakan Laporan Pertandingan

7 Post mortem

8 Memasukkan Markah ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9 Failkan / Dokumentasi

Carta Aliran

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

76

Page 77: Fail meja koko

Aktiviti 6.18 Badan Beruniform

Subaktiviti 4.18.2 Carta Aliran Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .

Muka surat ini

1 / 1

Senarai Semak Aktiviti 6.18 Badan Beruniform.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

77

Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN

Post Mortem

Menyediakan Laporan

Penyediaan pasukan kawat

Sesi latihan kawat

Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS

Fail/Dokumentasi

Pertandingan Kawat

Page 78: Fail meja koko

Subaktiviti 6.18.2 Senarai Semak Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN

2 Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah

3 Penyediaan pasukan kawat

4 Sesi latihan kawat

5 Penyertaan dalam pertandingan kawat

6 Menyediakan Laporan Pertandingan

7 Post mortem

8 Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

9 Failkan / Dokumentasi

Proses Kerja

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

78

Page 79: Fail meja koko

Aktiviti 6.19 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.19.1 Penubuhan Pasukan Beruniform GO Muka surat ini

1 / 1

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Mengenalpasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Pengetua

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2 Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.

3 Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Pasukan Beruniform GO.

4 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

6 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

7 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

8 Mesyuarat Agung Penubuhan

9 Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan.

10 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

79

Page 80: Fail meja koko

Aktiviti 6.19 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.19.2 Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform GO

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

80

Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.

Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan

Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO.

Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

Tidak Diluluskan

Kemaskini

Menerima Laporan mesyuarat agung penubuhan pasukan sukan dan permainan

Failkan/Dokumentasi

Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

Tidak Terima

Mesyuarat Agung Penubuhan

Page 81: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.19 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.19.3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform GO

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

81

failkan

Page 82: Fail meja koko

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.

3 Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Beruniform GO.

4 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran.

5 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

6 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

7 Mesyuarat Agung Penubuhan

8 Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan.

9 Failkan/Dokumentasi

Proses KerjaAktiviti 6.20 Badan Beruniform.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

82

Page 83: Fail meja koko

Subaktiviti 6.20.1 Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Muka surat ini

1 / 2

Bil. Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1 Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan

Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

3 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

4 Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

5 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO kepada Badan Gabungan yang berhampiran

6 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

7 Mesyuarat Agung Penubuhan

8 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan

9 Memaklumkan penubuhan pasukan beruniform NGO kepada PPD / JPN

10 Fail/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.20 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.20.2 Carta Aliran Penubuhan Pasukan Muka surat 1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

83

Page 84: Fail meja koko

Beruniform NGO ini

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

84

Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan

Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO dan pelantikan Guru Penasihat.

Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO

TidakDiluluskan

Kemaskini

Tidak Diluluskan

Mesyuarat Agung Penubuhan

Kemaskini

Page 85: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.20 Badan Beruniform.

Subaktiviti 6.20.3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform NGO

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

85

Menerima Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform NGO dan menghantar ke JPN / PPD

Failkan/Dokumentasi

Page 86: Fail meja koko

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan

2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

3 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO

4 Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

5 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

7 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

8 Menerima Kelulusan dan Proses Penubuhan.

9 Mesyuarat Agung Penubuhan

10 Fail/Dokumentasi

Proses Kerja

Aktiviti 6.21 Badan Beruniform

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

86

Page 87: Fail meja koko

Subaktiviti 6.21.1 Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Muka surat ini

1 / 1

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Pengetua

2 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3 Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

4 Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

5 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi

6 Persediaan tapak perkhemahan

7 Aktiviti Perkhemahan Tahunan

8 Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan

9 Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

10 Failkan / Dokumentasi.

Carta Aliran

Aktiviti 6.21 Badan Beruniform

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

87

Page 88: Fail meja koko

Subaktiviti 6.21.2 Carta Aliran Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

88

Penyediaan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan dan Anggaran perbelanjaan.

Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform.

Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan

Tidak Diluluskan

Kemaskini

Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi

Pelaksanaan Perkhemahan Tahunan

Persediaan tapak perkhemahan

Page 89: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.21 Badan Beruniform

Subaktiviti 6.21.3 Senarai Semak Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Failkan / Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

89

Failkan / Dokumentasi

Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Page 90: Fail meja koko

Dokumentasi.

1 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

2 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3 Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

4 Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

5 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi

6 Persediaan tapak perkhemahan

7 Aktiviti Perkhemahan Tahunan

8 Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan

9 Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

10 Failkan / Dokumentasi.

Proses Kerja

Aktiviti 6.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti 6.22.1 Majlis Anugerah KokurikulumMuka

surat ini1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

90

Page 91: Fail meja koko

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Majlis Anugerah Kokurikulum

Pengetua

2 Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

3 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

4 Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum

5 Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum

6 Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah

7 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

8 Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

9 Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum

10 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

11 Menyediakan Laporan dan post mortem

Aktiviti 6.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti 6.22.1 Majlis Anugerah Kokurikulum Muka surat ini

1 / 2

Bil Proses KerjaJawatan / Pengawai yang

ambil tindakanUndang-undang &

Peraturan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

91

Page 92: Fail meja koko

12 Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

13 Failkan / Dokumentasi.

Carta Aliran

Aktiviti 6.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

92

Page 93: Fail meja koko

Subaktiviti 6.22.2 Majlis Anugerah Kokurikulum Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

93

Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua

.

Tidak Diluluskan

Kemaskini

Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum

Pemilihan Penerima Anugerah

Memantau Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

Menyemak dan menghantar surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

Page 94: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum

Subaktiviti 6.22.3 Majlis Anugerah kokurikulum Muka surat ini

1 / 2

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

94

Menyediakan Laporan dan post Mortem Majlis Anugerah Kokurikulum

Failkan / Dokumentasi

Markah Penerima Anugerah Kokurikulum dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

Page 95: Fail meja koko

1 Menetapkan Tarikh Majlias Anugerah Kokurikulum

2 Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum

3 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

4 Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum

5 Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum

6 Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah

7 Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

8 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

9 Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

10 Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum

11 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

12 Menyediakan Laporan dan post mortem

13 Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

14 Failkan / Dokumentasi.

Proses Kerja

Aktiviti 6.23 Hari Kokurikulum

Subaktiviti 6.23.1 Pengurusan Hari Kokurikulum Muka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

95

Page 96: Fail meja koko

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum

Pengetua

2 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3 Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum

4 Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

6 Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

7 Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum

8 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)

9 Menyediakan Laporan dan post mortem

10 Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

Aktiviti 6.23 Hari Kokurikulum

Subaktiviti 6.23.1 Pengurusan Hari Kokurikulum Muka surat ini

1 / 2

Bil Proses Kerja Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan

Undang-undang & Peraturan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

96

Page 97: Fail meja koko

11 Failkan / Dokumentasi

.

Carta AliranAktiviti 6.23 Hari Kokurikulum

Subaktiviti 6.23.2 Pengurusan Hari KokurikulumMuka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

97

Page 98: Fail meja koko

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

98

Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum

Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua

.

Tidak Diluluskann

Kemaskini

Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum

Menyemak dan menghantar surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

Page 99: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.23 Hari Kokurikulum

Subaktiviti 6.23.3 Hari kokurikulum Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

99

Menyediakan Laporan dan post Hari Kokurikulum

Failkan / Dokumentasi

Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS

Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada tetamu jemputan dan Penaja

Page 100: Fail meja koko

1 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum

2 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

3 Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum

4 Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

5 Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program

6 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

7 Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

8 Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum

9 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)

10 Menyediakan Laporan dan post mortem

11 Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

12 Failkan / Dokumentasi.

Proses Kerja

Aktiviti 6.24 Koperasi Sekolah

Subaktiviti 6.24.1 Pengurusan Koperasi Sekolah Muka surat ini 1 / 2

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang/Peraturan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

100

Page 101: Fail meja koko

1 Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi

Pengetua Seksyen 16 Akta Koperasi

2 Mempengerusi semua mesyuarat Lembaga Pengarah

3 Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga

4

5

6

Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk diaudit oleh juruaudit berdaftar

Mengadakan Mesyuarat Agung TahunanDan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah

Menghantar salinan laporan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi

7 Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Audit

8 Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur

9 Failkan / Dokumentasi.

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

101

Page 102: Fail meja koko

Carta Aliran

Aktiviti 6.24 Koperasi Sekolah

Subaktiviti 6.24.2 Pengurusan Koperasi SekolahMuka

surat ini1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

102

MULA

Mesyuarat Lembaga Pengarah

Failkan / Dokumentasi.

Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur

Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi

Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga

Jawatankuasa Audit Dalaman Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan

Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah

Page 103: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.24 Koperasi Sekolah

Subaktiviti 6.24.3 Pengurusan Koperasi SekolahMuka surat

ini1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi

2 Mempengerusi semua masyuarat Lembaga Pengarah

3 Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota, daftar penama, laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga

4 Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah

5 Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan

6 Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok, Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur

7 Failkan / Dokumentasi.

Proses Kerja

Aktiviti 6.25 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

Subaktiviti 6.25.1 Pengurusan R & DMuka

surat ini1 / 1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

103

Page 104: Fail meja koko

Bil. Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang & Peraturan

1 Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan R & D

Pengetua

2 Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

3

4

Mengenal pasti projek R & D , Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan

Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projek

5 Pertandingan projek R & D di peringkat sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan

6 Pemilihan projek R & D yang berpotensi

7

8

Penyertaan Pertandingan R & D di peringkat daerah/ negeri/ SBP/ kebangsaan/ swasta

Menyediakan laporan post mortem pertandingan

9 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.25 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

104

Page 105: Fail meja koko

Subaktiviti 6.25.2 Pengurusan R&DMuka

surat ini1 / 1

Senarai Semak Aktiviti 6.25 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)

Subaktiviti 6.25.3 Senarai Semak Pengurusan R&D Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

105

Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar

Pertandingan R & D di peringkat sekolah

Pemilihan projek R & D yang berpotensi

Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D

Penyertaan Pertandingan R & D

Failkan / Dokumentasi.

Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

Page 106: Fail meja koko

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D

2 Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D

3 Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar

4 Pertandingan R & D di peringkat sekolah

5 Pemilihan projek R & D yang berpotensi

6 Penyertaan Pertandingan R & D

7 Failkan / Dokumentasi.

Proses Kerja

Aktiviti 6.26 Majalah Sekolah

Subaktiviti 6.26.1 Pengurusan Penerbitan Majalah SekolahMuka

surat ini1 / 1

Bil. Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk

Undang-undang &

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

106

Page 107: Fail meja koko

Peraturan

1 Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Pengetua

2 Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah

3 Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit

4 Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua

5 Mencetak ‘draf’ majalah

6 Membuat ’Proof reading’ kali ke-2

7 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan

8 Memastikan stok dikemaskini

9 Failkan/Dokumentasi

Carta Aliran

Aktiviti 6.26 Majalah Sekolah

Subaktiviti 6.26.2 Pengurusan Penerbitan Majalah SekolahMuka surat ini

1 / 2

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

107

Page 108: Fail meja koko

Senarai Semak Aktiviti 6.26 Penerbitan Majalah

Subaktiviti 6.26.3 Pengurusan Penerbitan Majalah Muka surat ini

1/1

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

108

Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah

Mendapatkan sebut harga dan syarikat penerbitan

Membuat ’Proof reading’ kali ke-2

Membuat ‘Proof Reading’ / Pengesahan Pengetua

Mencetak ‘draf’ majalah

tidakterima

kemaskini

Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan

Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah

Memastikan stok dikemaskini

Failkan/Dokumentasi

Bayaran kewangan

Kutipan Penajaan

Page 109: Fail meja koko

1 Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah

2 Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah

3

4

Menguruskan penerimaan penajaan

Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit

5 Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua

6 Mencetak ‘draf’ majalah

7 Membuat ’proof reading’ kali ke-2

7 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan

8

9Mengurus pembayaran majalah

Memastikan stok dikemaskini

9 Failkan/Dokumentasi

7. SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEKELILING YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

109

Page 110: Fail meja koko

Ordinan Pelajaran 1957

Akta Pelajaran 1961

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979

Akta Pendidikan (Pindaan) 1996

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan MS ISO 9001 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual

Prosedur Kerja dan Fail Meja

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhdimatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4/1991 : Strategi Peningkatan Kualiti

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7/1991 : Kumpulan Meningkatkan Kualiti

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

110

Page 111: Fail meja koko

BIL WARTA/PEKELILING PERKARA

1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 19502 Warta Kerajaan 1956 Schools Societies Regulations,L.N. 179-1803 Akta Pelancongan

1957Pemberitahu Uundang-Undang 326

4 Akta Pelajaran 1961 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajain Sekolah 1956)5 Warta Kerajaan 1967 Bil 27 Jil. 11. bertarikh 28 Disember 19676 Warta Kerajaan 1997 Peraturan –Peraturan kokurikulum Kebangsaan, P.U(A)531dalam

Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 19977 Warta Kerajaan 1998 Pemberitahu Undang-Undang 196,Jil. 42, No 118 SPI Bil. 3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah.

Kandungan:Menegaskan dalam menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa,pakaian mahupun pelakuan, harus ditanam dijiwa pelajar.

9 SPI Bil.1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan SekolahKandungan:menjalankan tiga jenis aktiviti yang telah dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi pelajar

10 SPI Bil. 1/ 1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Kandungan : Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas.Memadai dengan ”corsage” atau ”rosette” atau cenderamata kecill.

11 SPI. Bil. 2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerakerja Kokurikulum PelajarKandungan: Kehadiran pelajar dalam Kerakerja Kokurikulum adalah dinilai.

12 SPI Bil. 3/1986 Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada Komputer dan Kkegiatan Kelab Komputer SekolahKandungan : Penyelarasan pelaksanaan komputer dan kegiatan Kelab Komputer di sekolah.

13 SPI Bil. 5/1986 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.Kandungan:Lanjutan daripada SPI Bil.3/1986.

14 SPI Bil. 1/1988 Panduan Penubuhan & Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah.Kandungan : Melahirkan generasi yang kreatif,berdaya cipta.

15 SPI Bil.6/1988 Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di SekolahKandungan : Memberikan satu garis panduan kepada syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu projek di sekolah.

16 SPI Bil. 7/1988 Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk SukanKandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi peraturan-peraturan sebelum dibenarkan.

17 SPI Bil. 10/1988 Senaman Beramai-RamaiKandungan: Sekolah hendak mengadakan senaman beramai-

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

111

Page 112: Fail meja koko

BIL WARTA/PEKELILING PERKARA

ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada gerakerja kokurikulum.

18 SPI Bil.14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Dipertua Negeri Menghadiri Majlis Sekolah Kandungan: Garis panduan tuntutan protokol dan istiadat serta segala persiapan yang perlu dilakukan..

19 SPI Bil. 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di SekolahKandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan.

20 SPI Bil.10/1989 Aturcara Majlis Rasmi SekolahKandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan.

21 SPI Bil. 1/1991 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah.Kandungan: Memeberikan keutamaan kepada guru-guru agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau perkhidmatan ini.

22 SPI Bil.3/1991 Mengundang Orang-Orangg Kenamaan Ke Upacara Sekolah Institusi Pendidikan(Lihat Pindaan SPI Bil 8/1991)Kandungan : Sebarang undangan hendaklah melalui KPM

23 SPI Bil.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di SekolahKandungan: Pihak sekolah hendaklah serta merta melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada KPM melalui PPD dan JPN.

24 SPI Bil.7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan BeliaKandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu pada masa cuti.Namunkebenaran tertakluk kepada rasional, panduan dan peraturan sebagai mana yang dinyatakan.

25 SPI Bil. 8/1991 Permohonan Mengundang Oran-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi PendidikanKandungan Pindaan ke atas para 2 SPI Bil.3 /1991)Undangan kepada Ketua Setiausaha,ketua Pengarah Pendidikan Malaysia,Pengarah Bahagian dan Pegawai Tinggi Kementerian hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri.

26 SPI Bil. 4/1992 Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat SekolahKandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi panduan penubuhan dan pengurusan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

112

Page 113: Fail meja koko

BIL WARTA/PEKELILING PERKARA

27 SPI Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah.Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat.

28 PUP. Bil. 1/1995PS.72795/2

Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di sekolahLihat SPI Bil. 9/2000Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan cawangan di sekolah.Guru Besar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan tujuan tertentu

29 SPI Bil.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Dan Bantuan KerajaanKandungan: Penyertaan semua pelajar.Pelindungan 24 jam selagi masih menjadi pelajar.Buat tuntutan mengikut prosedur.

30 SPI Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja SekolahKandungan: Mesti ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan.Terdapat kurikulum tersendiri.

31 SPI Bil.8/1995 Penyertaan Pelajar Dalam pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk SukanKandungan: Pelajar tidak dibenarkan mengikat kontrak dengan mana-mana persatuan atau badan sukan untuk menyertai pertandingan liga yang dianjurkan.

32 SPI Bil. 2/1997(PS 77280)

Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab / Tae Kwan Do / Mempertahankan DiriKandungan: Diberikan panduan bagi sekolah untuk menubuhkan Persatuan Bela Diri,Perlembagaan,Perjanjian,,panduan Jemputan jurulatih Luar.

33 PUP. Bil. 3/1997 Menjalankan Program/Aktiviti di Sekolah(termasuk aktiviti/program PIBG Berhubungkait Dengan Kutipan WangKandungan: Sebarang kutipan hendaklahh mendapat kebenaran JPN.

34 SPI Bil.5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan DiI Bawah Akta Pendidikan 1996.Kandungan: Pemansuhan Akata Pelajaran 1961 dan Akata Pelajaran 1996 dikuatkuasakan.Pemanushan hanyalah untuk perkara 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10.

35 SPI Bil.24/1998 Penglibatan Guru & Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan KerajaanKandungan: Kebenaran menyertai Pasukan Pakaian Seragam anjuran Agensi Kerajaan dan pertubuhan Bukan Kerajaan oleh guru dan murid dari Pegawai Pendidikan Negeri

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

113

Page 114: Fail meja koko

BIL WARTA/PEKELILING PERKARA

36 SPI Bil 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.Kandungan: Lanjutan daripada SPI Bil.1/1995

37 SPI Bil.9/2000Tambahan

Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.Kandungan:

38 SPI Bil. 12/2000 Lawatan Pendidikan Murid Pada Hari SekolahKandungan:

39 SPI Bil. 13/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-SekolaKandungan:

40 SPI Bil.14/2000 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat SekolahKandungan: Mewajibkan sambutan ambang Merderka di SBP.

41 SPI Bil 16/2000 Salah Laku unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekola Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.Kandungan:

42 SPI Bil. 17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah.Kandungan:

43 SPI Bil.18/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah44 SPI Bil 19/2000 Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar

Dalam Program Teknologi Maklumat dan komunikasi Di Sekolah.45 SPI Bil.20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-

SekolahKandungan: Penubuhan kelab Agama bukan islam dan pembubaran persatuan

46 SPI Bil. 5/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.Kandugan: Dibenarkan lawatan waktu persekolahan sebanyak 4 hari dalam setahun.

47 SPI Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-Murid Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi-Agensi Selain Daripada Agensi Di Bawah KPM.Kandungan :Permohonan melibatkan murid-murid sekolah dalam apa jua sahaja atau aktiviti anjuran agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian lain hendaklah melaui Ketua Pendaftar, KPM

8. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

114

Page 115: Fail meja koko

8.1 Borang Permohonan Pemilihan Unit Kokurikulum

8.2 Borang Permohonan Menjadi Ahli

8.3 Daftar Ahli Kokurikulum

8.4 Borang Permohonan penubuhan Badan Beruniform

8.5 Senarai Ahli Jawatankuasa Kokurikulum

8.6 Carta Gantt Aktiviti Tahunan

8.7 Rekod kehadiran Ahli Unit Kokurikulum

8.8 Laporan Aktiviti Mingguan Kokurikulum

8.9 Laporan Tahunan Aktiviti Kokurikulum

8.10 Borang Permohonan Perbelanjaan Aktiviti Kokurikulum

8.11 Senarai semak kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum

8.12 Laporan Pencapaian Kokurikulum

8.13 Borang Penilaian Pemberian Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum

9. SENARAI JAWATANKUASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

1. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah

2. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

3. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Kejohanan Merentas Desa

4. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sukantara sekolah

5. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Pasukan Unit Beruniform

6. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Kelab dan Persatuan

7. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pembagunan dan Penyelidikan ( R & D )

8. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penerbitan Majalah Sekolah

9. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Persembahan Sekolah

10. Timbalan Pengerusi Majlis Sukan Sekolah

11. Timbalan Pengerusi Koperasi Sekolah/Lembaga Pengarah

12. Naib Pengerusi Majlis Pengurusan Sekolah

13. Naib Pengerusi Majlis Kurikulum

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

115

Page 116: Fail meja koko

14. Naib Pengerusi Lembaga Tatatertib Kakitangan Sekolah

15. Naib Pengerusi Jawatankuasa Perkembangan Staf

16. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Sekolah

17. Naib Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga

18. Naib Pengerusi Jawatankuasa Data Sekolah & Pengurusan Maklumat (EMIS)

19. Naib Pengerusi Jawatankuasa Inventori & Stok Sekolah

20. Naib Pengerusi Jawatankuasa Takwim dan Dokumentasi

21. Naib Pengerusi Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang

22. Naib Pengerusi Lembaga Disiplin

23. Naib Pengerusi Kewangan Sekolah

24. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum

25. Naib Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan Guru

26. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan SPM

27. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan PMR

28. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pusat Sumber

29. Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Nilam

30. Naib Pengerusi Jawatankuasa Hal ehwal Murid

31. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Asrama

32. Naib Pengerusi Jawatankuasa Sistem Rumah

33. Naib Pengerusi Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling

34. Naib Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar

35. Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Penasihat Pengawas

36. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Pelajar

37. Naib Pengerusi Jawatankuasa Biasiswa & Bantuan

38. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Insurans

39. Naib Pengerusi Jawatankuasa Keceriaan Kelas

40. Naib Pengerusi Jawatankuasa Yayasan Sabah & Sarawak

41. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kantin Sekolah

42. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Jenayah

43. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Lawatan Pelajar

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

116

Page 117: Fail meja koko

44. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran dan Rekod

45. Naib Pengerusi Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan & keselamatan (3K)

46. Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sekolah

47. Naib Pengerusi Jawatankuasa Tabung Ihsan

48. Naib Pengerusi Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks

49. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1

50. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 4

51. Naib Pengerusi Jawatankuasa Suaikenal Pelajar Baru

52. Naib Pengerusi Jawatankuasa pembangunan Sahsiah & Kepemimpinan Pelajar

53. Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Agama Islam

NORMA KERJA GPK KOKURIKULUM

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

117

Page 118: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

1.0. Pengurusan Akademik

1.1 Melaksanakan tugas mengajar 12 waktu seminggu

1.2 Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul

1.3 Memastikan rancangan pelajaran tahunan, harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar

2.0 Pentadbiran

2.1 Menyediakan takwim tahunan untuk aktiviti kokurikulum sepanjang tahun

2.2 Menyelaras aktiviti kokurikulum

2.3 Memastikan aktiviti kokurikulum dirancang mengikut takwim yang telah disediakan

3.0 Pengurusan Sumber

3.1 Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan

3.1.1 Mengenalpasti keperluan sumber tenaga kepegawaian / kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum

3.1.2 Mengarahkan sumber tenaga untuk mengikuti kursus kepegawaian dan kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum berdasarkan keperluan semasa.

3.1..3 Mengurus kursus perkembangan staf dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan berdasarkan kepakaran

40 minit / sesi

60 minit

20 minit

20 minit

15 minit

30 minit

480 minit seminggu

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

118

Page 119: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

yang sedia ada di sekolah

3.1..4 Memantau dan menilai hasil kursus perkembangan staf untuk tindakan selanjutnya

3.2 Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

3.2.1 Mendapatkan tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3.2..2 Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.

3.2..3 Mendapatkan minit curai daripada peserta kursus.

4.0 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan

4.1 Menyemak peruntukan kewangan untuk pembelian kemudahan prasarana sukan

4.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk pembelian prasarana sukan

4.3 Mengurus daftar perolehan

5.0 Penyelenggaraan Prasarana Sukan

5.1 Menyemak peruntukan kewangan untuk penyelenggaran sukan

5.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk penyelenggaraan prasarana sukan

5.3 Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana

15 minit

30 minit

30 minit

15minit

15 minit

15 minit

30 minit

15 minit

15 minit

30 minit

30minit

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekiranya ada peruntukan

Mengikut keperluan

2 kali setahun

Sekiranya ada peruntukan

Mengikut keperluanFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

119

Page 120: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

sukan

6.0 Menyemak Peralatan / stok / inventori

6.1 Daftar stok/inventori

6.2 Label peralatan sukan

6.3 Rekod pergerakan/peminjaman peralatan sukan

6.4 Stok/inventori

7.0 Pengurusan Kewangan

7.1 Merancang agihan peruntukan kewangan kokurikulum

7.2 Memberi taklimat agihan peruntukan kokurikulum kepada guru

7.3 Menyelaras agihan peruntukan kokurikulum

8.0 Sukan dan Permainan

8.1 Memastikan Pengurusan Sukan dan Permainan berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.

8.2 Memastikan perancangan tahunan dan stategik dilaksanakan.

8.3 Memastikan pengurusan kehadiran pelajar disemak setiap minggu

8.4 Menguruskan aktiviti pemantauan dan pencerapan bagi memastikan perjalanan Sukan dan Permainan dilaksanakan dengan berkesan mengikut standard yang ditetapkan.

50minit

60 minit

40 minit

30 minit

30 minit

60 minit

Mengikut keperluan

2 kali setahun

/ Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali seminggu

Sekali seminggu

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

120

Page 121: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

8.5 Melaksanakan pencerapan aktiviti sukan di sekolah.

8.6 Menyemak kehadiran guru.

8.7 Memastikan perjalanan pengurusan sukan dan permainan berjalan lancar.

8.8 Melaksanakan program kecemerlangan Sukan dan Permainan

8.9 memastikan jadual latihan dan pertandingan dalaman

8.10 Menguruskan pengelolaan kursus kemahiran dalaman sesuatu permainan.

8.11 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum ( untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) supaya mencapai matlamatnya

8.12 Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.

8.13 Merancang kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan

9.0 Pengurusan Kejohanan Olahraga Tahunan

9.1 Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

9.2 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan

9.3 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

9.4 Mengadakan program latihan dan saringan.

9.5 Memantau Program Latihan dan Pelaksanaan

40 minit

15 minit

20 minit

15 minit

30 minit

15 minit

30 minit

30 minit

15 minit

15 minit

60 minit

30 minit

Sekali sminggu

Sekali minggu

Sekali seminggu

Sekali seminggu

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

121

Page 122: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

9.6 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

10.0 Pengurusan Sukantara

10.1 Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah

10.2 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah

10.3 Menetapkan jarak dan masa yang ditetapkan mengikut umur pelajar dan kategori.

10.4 Menentukan acara-cara sukan yang akan dipertandingkan

10.5 Membuat pemantauan dan semakan pencapaian para pelajar.

10.6 Pemantauan Perlaksanaan Sukantara Sekolah

11.0 Pengurusan Merentas Desa

11.1 Menguruskan kepegawaian yang cekap dalam acara Merentas Desa.

11.2 Menyediakan keperluan bagi melancarkan perjalanan pertandingan merentas desa

11.3 Menyedia prasarana atau memilih lokasi yang sesuai

11.4 Memilih dan menetapkan masa yang sesuai dan

90 minit

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

122

Page 123: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

mencukupi.

11.5 Memastikan pegawai keselamatan seperti polis dan rela dimaklumkan untuk keselamatan para peserta pertandingan.

11.6 Memastikan jarak larian dan kesukaran menepati kehendak MSSD atau MSSM mengikut jantina dan kelas peserta.

11.7 Membantu menyelenggara perjalanan keseluruhan acara ini.

11.8 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus.

12.0 Pengurusan Pertandingan Antara Rumah

12.1 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus pertandingan sukan antara rumah.

12.2 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

12.3 Merancang dan melaksanakan aliran kerja pelaksanaan.

12.3 Memilih, menyusun dan menetapkan program kegiatan atau jenis aktiviti atau sub aktiviti.

12.4 Memantau program latihan

12.5 Mengenalpasti dan menetapkan kemudahan asas, perkakasan dan peralatan yang diperlukan sera sumber untuk memperolehinya.

12.6 Menyedia atau mendapatkan biaya pelaksanaan.

13.0 Pengurusan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan

120 minit

90 minit

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

.

Mengikut keperluan

Sekali seminggu

Mengikut keperluan

Sekali setahun

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

123

Page 124: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

13.1 Mengenalpasti pasukan sukan dan permainan yang akan ditubuhkan di sekolah.

13.2 Mesyuarat untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah dan perlantikan guru penasihat.

13.3 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan

13.4 Memantau Pelaksanaan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan

13.5 Memastikan pasukan sukan dan permainan sekolah menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

14.0. Penubuhan Persatuan dan Kelab Sukan dan Permainan

14.1 Mengenal pasti kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan

14.2 Mengemukakan surat permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan kepada pengetua

14.3 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan Kelab sukan dan permainan

14.4 Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan

14.5 Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti yang dirancangkan

15.0 Pengurusan Pengelolaan Pertandingan Sukan anjuran PPD , JPN dan SBP

15.1 Mendapatkan kertas arahan pengelolaan dari PPD

120 minit

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut jadual pertandingan

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sekali/setahun

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

124

Page 125: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

atau JPN

15.2 Menyediakan bajet dan anggaran kewangan . Pada dasarnya setiap kontinjen akan memberi sumbangan yang telah ditetapkan bagi menringankan beban tuan rumah kejohanan pertandingan selaku pengurus kejohanan.

15.3 Mendapatkan kerjasama daripada pihak kesatuan negeri dari segi

15.3.1 kepegawaian.

15.3.2 Kewangan

15.3.3 Tempat kejohanan.

15.3.4 Khidmat nasihat pegawai sukan yang terbabit.

15.3.5 Peraturan permaian dan sukan standard Kebangsaan yang diubahsuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Sekolah

15.4 Memastikan peserta merupakan pelajar yang sedang belajar pada tahun semasa.

15.5 Bilangan peserta daripada setiap kontinjen adalah mengikut ketetapan dalam mesyuarat yang telah dipersetujui.

15.6 Perbelanjaan

16.0 Penubuhan Persatuan dan Kelab

16.1 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan

16.2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja16.3 Mengemukakan surat permohonanPenubuhan persatuan

dan kelab kepada Pengetua16.4 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan

kelab16.5 Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang

90 minit

Sekiranya ada peruntukan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

125

Page 126: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

ditubuhkan16.6 Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti

yang dirancangkan

17.0 Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO

14.1 Mempengerusikan Mesyuarat Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform

14.2 Penyelaras menyediakan pasukan untuk pertandingan

14.3 Memantau Pelaksanaan penyediaan pasukan

14.4 Memastikan perjalanan pertandingan dan bersedia untuk menyertai pertandingan ke peringkat yang lebih tinggi seperti menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP

14.5 Menyediakan Laporan Pertandingan dan post mortem

14.6 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS

15.0 Penubuhan Pasukan Beruniform GO

15.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO.

15.2 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran

15.3 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

15.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan

60 minit

60 minit

15 minit

90 minit

90 minit

Sekali seminggu

Sekali seminggu

Sepanjang tahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali seminggu

Sekali seminggu

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

126

Page 127: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

15.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan

16.0 Penubuhan Pasukan Beruniform NGO

16.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO.

16.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO

16.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

16.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan

16.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD

17.0 Penubuhan Pasukan KRS

17.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan KRS.

17.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO

17.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

17.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan

17.5 Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD

18.0. Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

18.1 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran

90 minit

90 minit

90 minit

120 minit

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

127

Page 128: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

perbelanjaan.

18.2 Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

18.3 Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

18.4 Memantau Persediaan dan Perjalanan Aktiviti Perkhemahan Tahunan

18.5 Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan

18.6 Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

19.0 Penerbitan Majalah Sekolah

19.1. Merancang penerbitan majalah sekolah bersama guru penyelaras majalah sekolah.

19.2. Menyediakan jadual pelaksanaan dan penyediaan majalah

19.3 Mendapatkan sebutharga dan memilih syarikat penerbit

19.4 Memantau perkembangan penghasilan majalah

19.5 Persediaan untuk percetakan

19.6 Memastikan stok dikemaskini dan majalah diedarkan kepada semua pelajar

20.0 Pengurusan Majlis Anugerah Kokurikulum

20.1. Mesyuarat awal bersama SU Kokurikulum, SU Sukan, SU Unit Beruniform dan SU Kelab/Persatuan untuk menjalankan Majlis Anugerah Kokurikulum:

15 minit

120 minit

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Sekali setahun

Mengikut

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

128

Page 129: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

20.2 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum Pertama bagi tujuan menetapkan tugasan

20.3 Memastikan semua Jawatankuasa dapat menjalankan tugasan yang diberikan dengan lancar.

20.4 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum kali ke 2:

20.5 Memantau dan memastikan raptai Majlis Anugerah Kokurikulum berjalan dengan lancar.

20.6 Mempengerusikan Mesyuarat Post-Mortem Majlis Anugerah Kokurikulum

21. Hari Kokurikulum

21.1 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum

21.2 Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum

21.3 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program

21.4 Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum

21.5 Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum

21.6 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada)

22.0 Pengurusan Koperasi Sekolah

22.1 Mempengerusikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi.

keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

Sekali setahun

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

129

Page 130: Fail meja koko

JENIS KERJAMASA YANG

DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

22.2 Mempengerusikan Mesyuarat awal bersama Setiausaha Koperasi.

22.3 Mempengerusikan Mesyuarat AJK Koperasi pada pertengahan Penggal/Tahun

22.4 Mempengerusikan Mesyuarat AJK Koperasi pada penghujung Penggal/Tahun

23.0. Pengurusan R & D

23.1 Mesyuarat Awal dengan SU R&D sekolah bersama Guru Penasihat.

23.2 Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian.

23.3 Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat

23.4 Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D

23.5 Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D

23.6 Memastikan perjalanan dan perkembangan projek adalah lancar dan tiada masalah besar yang dihadapi.

23.7 Mesyuarat kali Ke 2 bersama semua personel yang terlibat dengan projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas.

23.8 Memastikan penyertaan di dalam mana-mana pertandingan yang sesuai yang dianjurkan sama ada oleh Kementerian mahupun badan swasta.

Sekali setahun

Sekali setahun

Sekali setahun

Mengikut keperluan

Mengikut keperluan

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

130

Page 131: Fail meja koko

11. LOG SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN:

TARIKH :BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

131

Page 132: Fail meja koko

PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

FAIL MEJAPENOLONG KANAN

KOKURIKULUMFAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

132

Page 133: Fail meja koko

MOHD HASAN MOHAMEDPEN.PPD UTARA(SPPK)

FAIL MEJA

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

133