fail meja koko

Click here to load reader

Post on 11-Jul-2015

204 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAHAGIAN 1

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

1. Pendahuluan

3

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah

4

3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum

6

4. Senarai Tugas

7

5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar

11

6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak

Pengurusan Akademik

15

Pentadbiran - Takwim

18

Pengurusan Kewangan

21

Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan

24

Penyelenggaraan Prasarana Sukan

27

Semakan Peralatan/Stok/Inventori

29

Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan

32

Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan

35

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan

38

Pengelolaan Sukantara Sekolah

44

Pengelolaan Merentas Desa Sekolah

47

Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan

52

Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan

55

Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan

59

Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN64

Penubuhan Persatuan dan Kelab

67

Penubuhan Pasukan Beruniform KRS

72

Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO

75

Penubuhan Pasukan Beruniform GO

78

Penubuhan Pasukan Beruniform NGO

83

6.21 Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform

86

6.22 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum

90

6.23 Penganjuran Hari Kokurikulum

95

6.24 Pengurusan Koperasi Sekolah

100

6.25 Penggurusan R & D

103

6.26 Penerbitan Majalah Sekolah

106

7Senarai Undang-undang dan Peraturan

109

8.Senarai Borang yang Digunakan

114

9.Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai

114

10.Norma Kerja

117

11.Log Senarai Tugas Harian

130

PENDAHULUAN

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan tujuan membantu para Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk merancang, mengurus, menyelaras dan memantau kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum berkaitan rancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah .

Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas, maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum.

Akhirnya, diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan sekolah.

2.0.MOTO KOKURIKULUM

Kokurikulum ke arah kecemerlangan

2.1PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM

2.1.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua

pelanggan.

2.1.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan

bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum

2.1.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina.

2.1.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan.

2.2 VISI KOKURIKULUM

Menjadi sebuah sekolah yang unggul, berketerampilan dan cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang tahun 2014.MISI KOKURIKULUM

Memastikan pencapaian yang cemerlang dalam bidang kokurikulum serta melahirkan modal insan yang unggul dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2.3. MATLAMAT KOKURIKULUM2.3.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum.

2.3.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif, produktif, berdisplin, bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.

2.3.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan.

2.3.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.

2.3.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada.

2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM

2.4.1 Merancang, mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum.

2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.

2.4.3 Meningkatkan kepimpinan dalam pengurusan program pendidikan kokurikulum.

2.4.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan ko-kurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNS dan PPD 2.5 NILAI-NILAI TERAS Sekolah Berpegang teguh pada agama

Berilmu

Berfikir

Rajin

Berani

Ikram

Sentiasa mengejar kecemerlangan

Berbakti

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM

4SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

4.1 Bidang Tugas

4.1.1 Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM4.1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum

4.1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program kokurikulum

SENARAI TUGAS

4.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Melaksanakan tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu seminggu4.3 Sukan dan permainan

4.3.1Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan

dan permainan di semua peringkat

4.3.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan

4.3.3Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur,

kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan sukan

mencukupi untuk kegunaan pelajar.

4.3.4Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber

tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber

rujukan

4.3.5Menyelia pelaksanaan kegiatan sukan dan permainan.

4.3.5.1Kelab Sukan dan permainan

4.3.5.2MSSM

4.3.5.3Sukan jemputan agensi luar

4.3.6Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay

4.3.7Memantau atau menyelia pengurusan Sports For Excellence .

4.3.8Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya

4.3.9Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.

4.3.10

Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk

penambahbaikan .

4.3.11Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.4.4Kelab dan Persatuan

4.4.1Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.

4.4.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan

4.4.3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.4.4Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan

4.4.4.1Minggu / Bulan Bahasa

4.4.4.2Minggu / Bulan Persatuan,

4.4.4.3Minggu Bahasa Antarabangsa

4.4.4.4Minggu Sains dan Teknologi

4.4.5Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya

4.4.6Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik.

4.4.7Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.4.8Merancang, mengurus serta melaksana majlis penghargaan kokurikulum.

4.5Badan Beruniform

4.5.1Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform

4.5.2Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform

4.5.3Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur, kemudahan-kemudahan asas, perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar.

4.5.4Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan, bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan

4.5.5Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform

4.5.6Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform.

4.5.7Menilai setiap kegiatan badan beruniform supaya mencapai matlamatnya

4.5.8Memastikan data dan rekod badan beruniform diselenggara dengan baik.

4.5.9Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.

4.5.10Merancang, mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform

4.6Persembahan Sekolah

4.6.1Mengenalpasti jenis-jenis aktiviti persembahan sekolah .

4.6.2Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah.

4.6.3Memastikan pelaksanaan program persembahan sekolah mengikut keperluan.

4.6.4Memastikan kualiti persembahan sekolah.

4.7Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D )

4.7.1Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian.

4.7.2Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat

4.7.3Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat d