5. koko : keselamatan makanan dan kekangan/halangan mengeksport biji koko kering

Upload: cocoasafe-malaysia

Post on 27-Feb-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  1/12

  1/15/2016

  1

  www.cabi.org

  KNOWLEDGE FOR LIFE

  STDF - CABI - ICCO PROJECT- TRAINING OF FACILITATORS

  PPPK, KotaPPPK, Ko ta SamarahanSamarahan, Sarawak, Malaysia, 18hb, Sarawak, Malaysia, 18hb--122hb OGOS122hb OGOS20142014KOKO: Keselamatan Makananan dan

  kekangan/halangan mengeksport biji kokokering.

  MOHAMMAD RIZMAN BIN NIGER MAHIDIN

  KepentinganKoko di Asia& Pasifik

  Indonesia pegeluar ke-3 terbesar didunia.

  Malaysia merupakan pengimport dan

  pengisar utama dunia.

  Perisa Koko yang Baik PNG & Indonesia Improve livelihoods and market access for

  small-scale farmers in the region

  Permintaan terhadap koko meningkat

  Penggunaan Coklat/koko terus meningkat

  Pasaran sedia ada di Asia, EU and NAFTA

  Pasaran-pasaran baru yang berkembang

  dan berpotensi di Asia China and India

  Peluang bagi pengeluar Asian untuk

  memenuhi permintaan ini.

  Pengeluaran koko yang banyak dan

  selamat!

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  2/12

  1/15/2016

  2

  EKSPORT KOKO (Tan Metrik) 2010/2011

  Indonesia Malaysia Papua New

  Guinea

  Cocoa beans to:

  EU 963 200 5,716

  Other Europe 5 0 0

  Asia Pacific 239,851 4,570 39,557

  Japan 239 11,856 0

  NAFTA 23,226 4,283 1,523

  Latin America 10,900 0 0

  (Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics).

  Ciri-ciri koko yang berkualiti

  FAO/WHO 1969 Codex Committee on Cocoa Products

  and Chocolate:

  (a ) Fe rm e n ted , th o ro u g h ly d ry , f ree f ro m sm o ky

  b e a n s, f re e fro m a b n o rm a l o r fo re ig n o d o u rs a n d f re e

  f ro m a n y e vid e n ce o f a d u lte rat io n . (b ) Re aso n a b ly

  u n ifo rm in s ize , re aso n a b ly f re e f ro m b ro ke n b e a n s,

  fra g m e n ts a n d p ie ce s o f sh e l l , a n d b e vir tu a l ly f re e

  f ro m fo r e ig n m a tte r

  Meliputi:Pengeluaran, penuaian, pengendalian selepas

  proses penuaian, Penstoran dan Perkapalan - dan

  setiap peringkat disepanjang rantaian eksport

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  3/12

  1/15/2016

  3

  KekanganKepadaExport

  Pencampuran utama berlaku:

  Pesticide

  Residues(Baki,sisa racun)

  Heavy Metals(Logam

  Merbahaya)

  Ochratoxin A (OTA)

  Polycyclic Aromatic

  Hydrocarbons (PAH)

  Peraturan Kelamatan

  Makanan dan Isu-Isu SPS

  Pesticide Residues(KandunganSisa,Baki Racun)

  Racun perosak yang digunakan

  adalah untuk mengawal serangga

  dan penyakit seperti Black

  Pod(Buah Hitam) Mirids danCocoa Pod Borer(Ulat pengorek

  Koko)

  Racun perosak serangga dan

  fumigasi juga dibuat sewaktu

  penstoran bagi mengawal

  kerosakan selepas penuaian dan

  sewaktu penyimpanan koko

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  4/12

  1/15/2016

  4

  Undang-undang semasa berhubungkandungan Racun serangga/dsb.

  European Union (EU).

  Pada tahun 2005 perturan mengenai tahap maksimum kandungan

  kimia (MRLs) yang dibenarkan dalam bahan makanan telah

  digubal.

  MRLs yang ditetapkan termasuklah barang makanan seperti koko

  yang di import oleh negara-negara EU.

  Buat pertama kalinya,satu standard mengenai kandungan MRLs

  diwujudkan bagi biji koko kering yang digunapakai oleh semua

  negara EU. Terdapat beberapa kandungan yang dibenarkan sebelum ini telah

  dilarang di semua negara EU.

  Kegagalan mematuhi kandungan berkenaan akan menyebabkan

  konsaimen koko tidak akan diterima di pintu masuk

  MRLs ditentukan melalui biji koko tanpa kulit ( cocoa nibs).

  JEPUN

  M a y 2 00 6: "Po sit ive L ist Syste m fo r Ag ricu ltu ra l

  Ch e m ica l Resid u e s in Fo o d s" - Dep a rtm e n t o f Fo o d

  Safety, Ministry of Health, Labour and Welfare

  (MHL W ) wa s in tro d u ce d MRLs di Jepun ditentukan dengan biji penuh dengan

  kulit 'whole beans' (with the shell)

  Ketidak seragaman kerana di EU menggunakan Nib

  koko.

  Bagaimanapun MHLW mengikut standard EU bagi

  beberapa jenis kandungan racun yang perlu dipatuhi.

  eg imidacloprid, endosulfan & 2,4-D

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  5/12

  1/15/2016

  5

  Pelonggaran kepada tahap racun(Pesticide Residues)bagi GAP dan GWP

  Menggunakan pada dos/masa yang disyorkan.

  Penggunaan nozzle (spray) yang sesuai.

  Memantau proses lepas tuai dengan baik (PHI)

  Memakai peralatan dan kelengkapan yang sesuai

  semasa menyembur racun.

  Menggurangkan penggunaan racun, (IPM approach)

  Mengikuti amalan pertanian yang baik.

  Elak pencampuran dan kontaminasi racun.

  Hanya menggunakan racun serangga yang berdaftar

  Kandungan Bahan Logam(Heavy Metals)

  Terdapat dalam

  persekitaran(tanah)dan diserap

  oleh tumbuhan. Kandungan logam adalah

  merbahaya dan bertoksik kepada

  tumbuhan dan haiwan.

  Boleh meresap kedalam tisu badan

  manusia dan menjejaskan fungsi

  organ dalaman manusia serta

  mendatangkan pelbagai penyakit

  yang berbahaya.

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  6/12

  1/15/2016

  6

  Kandungan Bahan Logam Berat(HEAVY METAL CONTENTS)

  Berlaku secara semulajadi di tanah sama ada dari

  batuan induk atau melalui aktiviti gunung berapi;

  negara-negara dengan tanah gunung berapi seperti

  Indonesia dan PNG.

  Pencemaran juga boleh berlaku melalui aktiviti

  antropogenik (buatan)seperti aktiviti perlombongan,

  perindustrian dan boleh hadir dalam agro-kimia

  diubahsuai seperti baja dan racun perosak.

  BAHAYA LOGAM BERAT KEPADAMANUSIALogam berat seperti arsenik, kadmium dan plumbum

  adalah toksik kepada manusia dan haiwan. Ia berkumpul

  dalam tisu-tisu badan dan dari semasa ke semasa boleh

  menyebabkan kerosakan kepada organ-organ dalaman.CARCINOGENIK: Berkaitan dengan bahan yang

  m e n g h a si lka n k a n se r a tau b a rah .

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  7/12

  1/15/2016

  7

  Peraturan bagi kandungan bahan logam

  EUs memfokuskan kepada kandungan Cadmium (Cd):

  Kawalan kandungan bahan berkenaan khususnya pada

  produk-produk koko(serbuk koko dan coklat). Dalam masa

  terdekat dalam tahun ini.

  Tempoh percubaan sebelum menguatkuasakan

  peraturan ini ialah selama 5 tahun dan sebelum

  dikuatkuasakan peraturan pada 1 January 2019.

  Pelonggaran terhadap KandunganCadmium (Cd)

  Cd berasal/datang dari 2 sumber.

  Aktiviti Volcano/Volcanic dan semuala jadi di dalam

  peringkat/tahap tanah. (for Indonesia & PNG)

  Perlombongan,industri berat dan input pertanian (Bajafosfat)

  Tahap kandungan dalam biji koko berhubung secara

  langsung dengan kandungan Cd dalam tanah berkaitan.

  Antaranya: kandungan kelembapan tanah pH,sumber air

  dan kandungan bahan organic dalam tanah.

  Turut melibatkan ketidak seimbangan/kekurangan

  kandungan nutrient makro didalam tanah atau sumber air.

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  8/12

  1/15/2016

  8

  Ochratoxin A(OTA)

  OTA ialah metabolik toksik atau

  m y c o t o x i n

  Dihasilkan oleh sejenis kulat ,

  iaituAsp e rg i l lu sand

  Pe n ici l l iu m spesis yang

  selalunya dijumpai

  bercampur/kontaminasi dengan

  Kopi,koko, bijirin dan kekacang

  Kesan Toksik: kerosakkan buah

  pinggang, genotoxic &teratogenic.

  Tahan Panas dan boleh berada

  dalam koko atau coklat

  Peraturan mengenai OTA

  EU telah membuat perbincangan bagi

  menentukan tahap minima mengenai

  kandungan bagi OTA sejak 1999.

  Had ditetapkan bagi beberapa bahan makanan

  pada tahun 2002.

  Tiada had yang ditetapkan bagi Koko bagi

  waktu terkini.

  EU akan menimbangkan hal ini jika terdapat

  isu pada masa hadapan.

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  9/12

  1/15/2016

  9

  LANGKAHPENCEGAHAN (OTA) Organisma yang menghasilkan OTA memasuki pod

  koko melalui luka/kecacatan pada permukaan.

  Kebiasaanya sewaktu proses menuai menggunakan

  Parang atau pisau yang tidak sesuai.

  Cara mudah untuk mengelakkan bahaya OTA ialah

  dengantidak mencederakan kulit koko.

  Jangan simpan buah koko masak yang dituai/petik

  melebihi seminggu.

  Jangan menyimpan buah koko yang

  rosak/berpenyakit melebihi 1 hari. Langkah penting memastikan

  membuang/mengasingkan buah koko yang rosak atau

  terkena serangan penyakit.(

  R u j u k a n : IC C O , G u i d e l i n e s O n B e s t K n o w n P r a c t i c e s In C o c o a V a lu e C h a i n )

  ContohContoh RisikoRisiko PencampuranPencampuran kimiakimia //KontaminasiKontaminasi

  Tempat

  Baja dan

  Buah koko

  dibelah

  ditempat

  yang

  sama.

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  10/12

  1/15/2016

  10

  Pelanggaran syarat menjadi punca kepada Kekangan kepada

  Eksport

  Dry

  cocoa

  beans

  Fertilizer/Baja dan

  Bahan

  Kimia

  P o l y c y c l i c A r o m a t i c H y d r o c a r b o n s (PAH) Komposisi organik yang mempunyai 2 atau lebih

  aroma yang berlainan pada tempat/koko.

  Kontaminasi dari asap disebabkan pembakaran

  dsb. Mudah larut dalam minyak dan lemak.

  Ke sa n :Ca rcin o g e n ic a n d g e n o to xic

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  11/12

  1/15/2016

  11

  Peraturan terhadap PAH

  EU telah menetapkan had maksimum dalam bahan

  makanan termasuk koko.

  A waiver for cocoa butter was granted for 3 years

  (2006-2008) until further studies were carried out

  EC Regulation 835/2011 introduced new limits for

  cocoa:

  From 1 April 2013 to 31 March 2015 the limit is 5

  ppb for the B (a) P and 35 ppb for HAP4From April 1, 2015 the limit will be set at 5 ppb B

  (a) P and 30 ppb for HAP4

  HAP4 = benzo (a) pyrene, benz (a) anthracene, benzo (b)

  fluoranthene and chrysene

  PenguranganPengurangan kepadakepada (PAH)(PAH)

  Menggunakan cahaya matahari bagi mengeringkan

  koko (sometimes difficult in the rainy season).

  Elakkan jemur di tempat yang berasap/yang

  mempunyai asap. Pengeringan terus menggunakan kayu api dan koko

  terdedah pada bahan api diesel secara langsung harus

  dielakkan.

  Menggunakan alat pengering tiruan yang sesuai

  Menjaga kebersihan dan penyelenggaran peralatan

  dan tempat pengeringan.

  Risiko kontaminasi dikurangkan jika biji koko tidak

  terdedah pada punca asap atau persekitaran berasap.

 • 7/25/2019 5. Koko : Keselamatan Makanan dan Kekangan/Halangan Mengeksport Biji Koko Kering

  12/12

  1/15/2016

  12

  RumusanRumusan

  Keselamatan makanan adalah tanggungjawab semua

  bersama dan menjadi keutamaan bagi memeliharanya.

  Adalah penting bagi memaklumkan pengeluar dan

  pengusaha koko tentang kepentingan dan

  tanggungjawab dalan isu keselamatan makanan

  sepanjang rantaian pengeluaran koko (Tanaman-

  penyimpanan)

  Bersama tingkatkan pengeluaran koko yang berkualitidan selamat.

  www.cabi.org

  KNOWLEDGE FOR LIFE

  xie-xie

  zikomostuh-tee

  Thank You

  cm n c

  urakoze

  merci

  Terima Kasih ke itumetsedhanyawaad

  mersi efharist

  salamat asante sanaAssalamualikum

  tak

  kiitos

  danke

  grazie

  gracias

  teekkr ederim

  faleminderit