jadual koko

Upload: ainimad

Post on 06-Jan-2016

86 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Jadual koko

TRANSCRIPT

Sheet1Penyelaras PersatuanPenyelaras Permainan & SukanPenyelaras Unit BeruniformPenyelaras LawatanPuan Mastura binti HawariPuan Zuraini binti Mat DesaPuan Sarah binti Ahmad BakiTuan Haji Rosdi bin SenikUNIT BERUNIFORMPERSATUAN / KELABPERMAINANPENGAKAPPUTERI ISLAMBahasa MelayuSains & MathsPendidikan IslamPusat SumberBOLA SEPAKBOLA JARINGBOLA BALINGPuan Sarah Binti Ahmad BakiPuan Noor Jamaiyah Binti ZaimBahasa InggerisHaji Rosdi bin SenikPuan Fadzilah Binti Abu KassimEncik Roslan bin ZulkifliHaji Rosdi bin SenikPuan Mastura binti HawariBahasa ArabEncik Roslan bin Mohd RidzuanPuan Noor Jamaiyah Binti ZaimPuan Musnada Fitri Binti Mohd. AzmiEncik Roslan bin Mohd RidzuanPuan Musnada Fitri Binti Mohd. AzmiPuan Normawati Binti AliasPuan Mastura binti HawariHaji Rosdi bin SenikPuan Fadzilah Binti Abu KassimPuan Mazni binti UmarPuan Sarah Binti Ahmad BakiEncik Roslan bin ZulkifliPuan Noraini binti IsmailPuan Sarah Binti Ahmad BakiEncik Roslan bin ZulkifliEncik Roslan bin Mohd RidzuanPuan Musnada Fitri Binti Mohd. AzmiPuan Zuraini Binti Mat DesaPuan Munirah Binti Mohd RejabPuan Mazni binti UmarPuan Fadzilah Binti Abu KassimPuan Mazni binti UmarPuan Noor Jamaiyah Binti ZaimPuan Ruslinaizam binti Mohd SalehPuan Normawati Binti AliasPuan Rathimalar a/p S.JegadesonPuan Rathimalar a/p S.JegadesonPuan Munirah Binti Mohd RejabPuan Zuraini Binti Mat DesaPuan Munirah Binti Mohd RejabPuan Ruslinaizam binti Mohd SalehPuan Noraini binti IsmailPuan Zuraini Binti Mat DesaPuan Normawati Binti AliasPuan Rathimalar a/p S.JegadesonPuan Aminah binti AmenPuan Noraini binti IsmailPuan Ruslinaizam binti Mohd Saleh

Sheet2HARITARIKHMASAPERKARATINDAKANRABU22.7.20151.303.30UNIT BERUNIFORMPENGAKAPPn Sarah bt Ahmad BakiEn Roslan b ZulkifliTn Hj Rosdi B SenikEn Roslan b Mohd RedzuanPn Mazni bt UmarPn Zuraini bt Mat DesaPn Rathimalar a/p S. JegadesonPUTERI ISLAMPn Roslinaizam bt Mohd SalehPn Noor Jamaiyah bt ZaimPn Noraini bt IsmailPn Normawati Bt. AliasPn Munirah bt.Mohd RejabPn Mastura bt HawariPn Musnada Fitri bt Md AzmiPn Fadhilah bt Abu KassimPn Aminah bt AmenHARITARIKHMASAPERKARATINDAKANHARITARIKHMASAPERKARATINDAKAN2629.7.20151.30-2.30PERSATUAN DAN PERMAINAN2629.7.20151.30-2.30PERSATUAN DAN PERMAINANPERSATUANPn Normawati bt AliasPERSATUANPn Normawati bt AliasBAHASA MELAYUPn Mazni bt UmarBAHASA MELAYUPn Mazni bt UmarPn Sarah bt Ahmad BakiPn Sarah bt Ahmad BakiPERSATUANPn Zuraini bt Mat DesaPERSATUANPn Zuraini bt Mat DesaBAHASA INGGERISPn Rathimalar a/p S. JegadesonBAHASA INGGERISPn Rathimalar a/p S. JegadesonPERSATUANPn Mastura bt HawariPERSATUANPn Mastura bt HawariMATEMATIK &Pn Noor Jamaiyah bt ZaimMATEMATIK &Pn Noor Jamaiyah bt ZaimSAINSEn Roslan b ZulkifliSAINSEn Roslan b ZulkifliPn Munirah bt Mohd RejabPn Munirah bt Mohd RejabPERSATUANPn Noraini bt IsmailPERSATUANPn Noraini bt IsmailAGAMA ISLAMPn Roslinaizam bt Mohd SalehAGAMA ISLAMPn Roslinaizam bt Mohd SalehEn Roslan b Mohd RedzuanEn Roslan b Mohd RedzuanTn Hj Rosdi b SenikTn Hj Rosdi b SenikPERSATUANPn Fadzilah bt Mohd KassimPERSATUANPn Fadzilah bt Mohd KassimPUSAT SUMBER SEKOLAHPn Musnada Fitri bt Mohd AzmiPUSAT SUMBER SEKOLAHPn Musnada Fitri bt Mohd Azmi29.7.20152.30-3.30PERMAINANFUTSALEn Ahmad Khalelee b IdrisEn Roslan b. MohdRedzuanPnRathimalar a/p S. JegadesonPnZurainibt Mat DesaPERMAINANSOFTBALLTnHjRosdi b SenikCikFadhilahbtKulop PerakPnMunirahBtMohdRejabPnRoslinaizambtMohdSalehPnFadzilahbt Abu KassimPn Noor JamaiyahbtZaimPERMAINANEn Roslan b ZulkifliRAGBIPnMusnadaFitribtMdAzmiPnMaznibt UmarPnAminahbt AmenPnNorainibt IsmailOLAHRAGAPn Sarah bt Ahmad BakiPnMasturabtHawariPnNormawatibt AliasPnMunirahbtMohdRejab

Sheet3HARITARIKHMASAPERKARATINDAKANRABU29.7.20151.30-2.30PERSATUAN DAN PERMAINANPERSATUANPn Normawati bt AliasBAHASA MELAYUPn Mazni bt UmarPn Sarah bt Ahmad BakiPERSATUANPn Zuraini bt Mat DesaBAHASA INGGERISPn Rathimalar a/p S. JegadesonPERSATUANPn Mastura bt HawariMATEMATIK &Pn Noor Jamaiyah bt ZaimSAINSEn Roslan b ZulkifliPn Munirah bt Mohd RejabPERSATUANPn Noraini bt IsmailAGAMA ISLAMPn Roslinaizam bt Mohd SalehEn Roslan b Mohd RedzuanTn Hj Rosdi b SenikPERSATUANPn Fadzilah bt Mohd KassimPUSAT SUMBER SEKOLAHPn Musnada Fitri bt Mohd AzmiRABU29.7.20152.30-3.30PERMAINANEn Roslan b. Mohd RedzuanFUTSALPn Rathimalar a/p S. JegadesonPn Zuraini bt Mat DesaPERMAINANTn H jRosdi b SenikSOFTBALLPn Munirah Bt MohdRejabPn Roslinaizam bt Mohd SalehPn Fadzilah bt Abu KassimPn Noor Jamaiyah bt ZaimRABUPERMAINANEn Roslan b ZulkifliRAGBIPn Musnada Fitri bt Md AzmiPn Mazni bt UmarPn Aminah bt AmenPn Noraini bt IsmailOLAHRAGAPn Sarah bt Ahmad BakiPn Mastura bt HawariPn Normawati bt AliasPn Munirah bt Mohd Rejab

Sheet4KEHADIRAN GURU AKTIVITI PERSATUAN DAN PERMAINANHARITARIKHPERKARATINDAKANTANDATANGANRABU29.7.2015PERSATUAN DAN PERMAINANPERSATUANPn Normawati bt AliasBAHASA MELAYUPn Mazni bt UmarPn Sarah bt Ahmad BakiPERSATUANPn Zuraini bt Mat DesaBAHASA INGGERISPn Rathimalar a/p S. JegadesonPERSATUANPn Mastura bt HawariMATEMATIK &Pn Noor Jamaiyah bt ZaimSAINSEn Roslan b ZulkifliPn Munirah bt Mohd RejabPERSATUANPn Noraini bt IsmailAGAMA ISLAMPn Roslinaizam bt Mohd SalehEn Roslan b Mohd RedzuanTn Hj Rosdi b SenikPERSATUANPn Fadzilah bt Mohd KassimPUSAT SUMBER SEKOLAHPn Musnada Fitri bt Mohd AzmiRABU29.7.2015PERMAINANEn Roslan b. Mohd RedzuanFUTSALPn Rathimalar a/p S. JegadesonPn Zuraini bt Mat DesaPERMAINANTn H jRosdi b SenikSOFTBALLPn Munirah Bt MohdRejabPn Roslinaizam bt Mohd SalehPn Fadzilah bt Abu KassimPn Noor Jamaiyah bt ZaimRABUPERMAINANEn Roslan b ZulkifliRAGBIPn Musnada Fitri bt Md AzmiPn Mazni bt UmarPn Aminah bt AmenPn Noraini bt IsmailOLAHRAGAPn Sarah bt Ahmad BakiPn Mastura bt HawariPn Normawati bt AliasPn Munirah bt Mohd RejabDISEMAK OLEH: