bm antonim

of 9 /9
Bahasa Malaysia antonim

Upload: zue-layhar

Post on 22-Jun-2015

903 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bm antonim

Bahasa Malaysia

antonim

Page 2: Bm antonim

Definisi antonim

Contoh

Kandungan

Page 3: Bm antonim

Antonim ialah kata yang berlawanan

maksudnya.

Antonim ialah perhubungan di antara kata-kata

yang menunjukkan unsur berlawanan makna

atau pertentangan makna.

Page 4: Bm antonim

Jaga Tidur

lawannya

Page 5: Bm antonim

lawannya

Miskin Kaya

Page 6: Bm antonim

lawannya

Kurus Gemuk

Page 7: Bm antonim

lawannya

Laju

Lambat

Page 8: Bm antonim

lawannya

Lelaki Perempuan

Page 9: Bm antonim

lawannya

Rajin Malas