bm kataadjektif

of 35 /35
Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, keadaan,atau perbuatan. Ada sembilan jenis kata adjektif. Jenis Kata Adjektif 1. Kata adjektif sifatan / keadaan Contoh: baik, tegak, gopoh, pandai, takut, sihat, lemah, kasar, jahat, licin, garang, buas, condong 2. Kata Adjektif Warna Contoh: hitam, putih, biru, jingga, merah, ungu 3. Kata Adjektif Ukuran Contoh: nipis, besar, pendek, tinggi, rendah, kerdil, tebal, panjang, kecil 4. Kata Adjektif Bentuk Contoh: kemik, leper, bujur, buncit, lurus, bulat, lekuk, bengkok 5. Kata Adjektif Jarak Contoh: jauh, hampir, dekat, sebelah, rapat, nyaris 6. Kata Adjektif Waktu Contoh: cepat, lambat, silam, segera, baharu, 7. Kata Adjektif Perasaan Contoh: sayang, ragu, kecewa, gembira, rindu, marah, sayu, sedih, pilu 8. Kata Adjektif Cara Contoh: perlahan, segera, deras, laju, lincah, sering 9. Kata Adjektif Pancaindera Contoh: pahit, manis, busuk, tampan, merdu, payau, kelat, masin, masam, nyaring, gemersik Isikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.

Upload: faizah

Post on 23-Jan-2016

283 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

BM

TRANSCRIPT

Page 1: BM KataAdjektif

Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, keadaan,atau perbuatan. Ada sembilan jenis kata adjektif. Jenis Kata Adjektif 1. Kata adjektif sifatan / keadaanContoh: baik, tegak, gopoh, pandai, takut, sihat, lemah, kasar, jahat, licin,garang, buas, condong

2. Kata Adjektif WarnaContoh: hitam, putih, biru, jingga, merah, ungu

3. Kata Adjektif UkuranContoh: nipis, besar, pendek, tinggi, rendah, kerdil, tebal, panjang, kecil

4. Kata Adjektif BentukContoh: kemik, leper, bujur, buncit, lurus, bulat, lekuk, bengkok

5. Kata Adjektif JarakContoh: jauh, hampir, dekat, sebelah, rapat, nyaris

6. Kata Adjektif WaktuContoh: cepat, lambat, silam, segera, baharu,

7. Kata Adjektif PerasaanContoh: sayang, ragu, kecewa, gembira, rindu, marah, sayu, sedih, pilu

8. Kata Adjektif CaraContoh: perlahan, segera, deras, laju, lincah, sering

9. Kata Adjektif PancainderaContoh: pahit, manis, busuk, tampan, merdu, payau, kelat, masin, masam,nyaring, gemersik

Isikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.

1 Kaki Pak Senin digigit pacat, darah __________ meleleh di kakinya.A cairB putihC pekatD merah 2 Semua seluarnya sudah menjadi __________ kerana badannya sudah berisi.A ketat

Page 2: BM KataAdjektif

B besarC singkatD longgar

 Gambar 1

Soalan 3 berdasarkan Gambar 2

3 Buah-buahan tempatan sungguh ______________ dan berpatutan pula harganya.A kelatB enakC manisD masam

 4 Abdul Halim sedang mengasah sabit kelapa sawit itu kerana sudah __________.A tajamB kasarC kesatD tumpul

 

  Gambar 2

Page 3: BM KataAdjektif

Soalan 5 berdasarkan Gambar 2

5 Air sungai itu __________ kerana sampah sarap dibuang ke dalamnya.A jernihB hitamC kotorD bersih 6 Pengawas lelaki itu sering membawa buku __________ di dalam poket bajunya.A kecilB tebalC besarD panjang 7 Cuaca malam ini __________ kerana petang tadi hujan turun dengan lebatnya.A sejukB damaiC panasD nyaman 8 Udara di Calet Air Panas, Pengkalan Hulu itu sungguh __________.A baikB cergasC nyamanD indah

9 __________ sungguh pemandangan hutan di kawasan Air Terjun Kuala Woh itu.A IndahB MuramC KelamD Sayup 10 Pelajar Tahun Enam Waja sangat __________ dan hormat kepada guru-gurumereka.A baikB maluC takutD patuh 11 Marsya berasa______________semasa meraikan hari jadinya.A pilu

Page 4: BM KataAdjektif

B mahuC cemasD gembira 12 Samad menjolok buah mangga itu dengan menggunakan sebatang galah yang ________A tinggiB besarC kontotD panjang 13 Asam jawa selalu digunakan oleh emak untuk menghilangkan bau___________ikan air tawar.A hapakB hanyirC tengikD hancing 14 Penyanyi yang mempunyai suara _______________itu mendapat tepukan gemuruh daripada penonton.A serakB garauC merduD nyaring

15 Roziah yang ringan mulut itu sungguh_____________dengan semua orangwalaupun dengan orang yang baru dikenalinya.A sombongB senangC ramahD kasar 16 Para pendaki Gunung Kinabalu meneruskan pendakian dalam____________ pagi tanpa berputus asa.A kegelapanB kedinginanC kemalapanD kepanasan 17 Dahi adik kelihatan ______________ kerana terhantuk pada tiang gol di sekolah.A bengkok

Page 5: BM KataAdjektif

B bengkakC botakD lekuk 18 Jalan di Bandaraya Kuala Lumpur menjadi_____________ apabila menjelang Hari Raya Aidil Fitri.A lengangB senyapC muramD suram 19 Mata Aminah ____________ kerana terkena air sabun.A pedasB lebamC pedihD panas 20 Jambatan yang _____________ itu akan dilebarkan untuk kemudahan penduduk Kampung Semangat.A luasB sempitC senangD besar 

21 Tapak tangan Pak Abu _____________ selepas mencangkul tanah di kebunnyapetang tadi.A menggelupasB menggerutuC melecurD melecet 22 Nana berasa ________ apabila ternampak seekor ulat di dalam buah manggayang dikupasnya itu.A geliB haruC kelamD gundah 23 Itik itu mempunyai bulu yang ________ air menyebabkan bulunya sentiasakering walaupun berada lama di dalam air.A kesatB telap

Page 6: BM KataAdjektif

C telusD kalis 24 Pak Tamin begitu ________ memikirkan anaknya yang belum pulang, apatahlagi hari sudah larut malam .A terkilanB runsingC murungD sengsara 25 Keadaan menjadi semakin ________ kerana kedua-dua belah pihak tidak mahu mengalah .A pelikB gawatC runsingD rencam 26 Bau ________ pada bajunya telah hilang setelah disembur dengan minyakwangi yang ________ itu .A busuk …tengikB hanyir… wangiC hapak … harumD hancing …mersik

27 Cik Loh sangat ________ mendengar lagu yang dinyanyikanoleh biduanita itu .A ghairahB asyikC tekunD leka 28 Durrah tergelincir semasa melalui jalan yang ________ itu .A becakB lembikC lembapD bengkok 29 Tiang-tiang elektrik di tebing itu ________ selepas berlakunya gegaran.A serongB bengkokC bongkokD condong 30 Motosikal yang dipandu laju itu ________ melanggar kereta yangdatang dari arah bertentangan .A jauh

Page 7: BM KataAdjektif

B cepatC dekatD nyaris 31Micheal Lim mengalirkan air mata kerana terlalu __________ mendengar berita tentang kemalangan itu.A sedihB hairanC terkejutD gembira 32 "Buah duku langsat itu sangat manis sekali dan __________ pula rasanya," kata Ghani.A lazatB busukC kelatD harum

33 Budak itu lemas kerana dihanyutkan oleh arus sungai yang sangat __________.A pantasB cepatC derasD kencang 34 Kerjanya yang __________, dapat menjadikan gubahannya begitu cantik.A telitiB lemahC sopanD lembut 35 Bangunan yang __________ itu akan dirobohkan oleh Majlis Perbandaran Shah Alam kerana boleh membahayakan keselamatan orang ramai.A baruB antikC retakD runtuh 36 Suasana di Kampung Teluk Penadah sungguh __________ dan tenang.A sibukB damai

Page 8: BM KataAdjektif

C serabutD gembira

37 Kakak tidak suka akan daging kambing baunya yang ___________A hapakB tengikC hamisD haring 38 Amirul berjalan dengan __________ kerana dia hendak cepat sampai di rumahnya.A tertibB gopohC pantasD cermat 

39 Nur Hayati berasa __________ untuk berpisah dengan kawan-kawan sedarjahnya.A piluB gusarC geramD marah

40 Kemalangan jalan raya itu berpunca daripada __________ pemandunya.A kelajuanB kelalaianC keberanianD kesibukan

Page 9: BM KataAdjektif

KATA NAMA

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Dalam cerita-cerita zaman dahulu, Sang Kancil ialah seekor __________ yang pintar.A orangB haiwanC makhlukD ternakan

2 Kebanyakan penduduk di Kampung Merbau bersawah ___________.A kelapa sawitB bungaC getahD padi

3 Banyak makan __________ bererti banyak pengalaman hidup.A hatiB ubatC gulaD garam

4 __________ ialah hasil kraf tangan Malaysia yang diminati oleh para pelancong.A BatikB DodolC GamelanD Tarian Inang

5 __________ Puan Suziana yang kemas dan cantik itu menarik perhatian saya.A Nyanyian

Page 10: BM KataAdjektif

B MasakanC PakaianD Tarian

6 __________ itu terlalu kacak jika dibandingkan dengan adik-beradiknya yang lain.A GadisB WanitaC PemudiD Pemuda

7 Pakaiannya yang celorong-celoreng itu menampakkan dia seorang __________.A doktorB perwiraC mekanikD pemandu

8 Mereka selalunya bermesyuarat di __________.A bilik gerakanB bilik bacaanC bilik storD bilik air

9 Sebahagian __________ tingkap rumah Nenek Mah telah reput.A sumpah-sumpahB angkut-angkutC kisi-kisiD api-api

10 Mak Leha sedang menuang air ke dalam __________ itu.A labu-labuB kisi-kisiC dekak-dekakD kuda-kuda

11 __________ cemerlang itu terpilih untuk menyambung pelajaran ke Jepun.A Budak-budakB Kanak-kanakC Lelaki-lelakiD Pelajar-pelajar

12 __________ di lembah itu sangat sesuai untuk tanaman padi.A Batu-batanB Tanah-tanih

Page 11: BM KataAdjektif

C Bukit-bukauD Kayu-kayan

13 Meja kayu jati yang antik itu diletakkan di __________ ruang tamu.A dalamB bawahC tengahD atas

14 __________ yang telah busuk itu dibuang ke dalam tong sampah.A Buah-buahB Buku-bukuC Bekas-bekasD Barang-barang

15 Setiap petang, adik Lela bermain buaian dengan kawan-kawannya di _________pokokrambutan.A tepiB atasC bawahD belakang

16 Cikgu Rozita merupakan bekas __________ di Maktab Perguruan Perempuan Melayu,Melaka.A muridB pelatihC pelajarD mahasiswa

17 __________ kelapa yang sudah berkaparan di tepi pantai itu.A DaunB BatangC PelepahD Mayang

18 Posmen itu menyerahkan sepucuk __________ kepada Pak Cik Kassim.A poskadB majalahC surat khabarD surat berdaftar

19 Pak Meon menghalau sekumpulan __________ yang masuk ke dalam kebunnya.A ArnabB Kucing

Page 12: BM KataAdjektif

C kambingD kura-kura

20 Encik Salleh berasa bangga apabila memandu kereta Ptoton buatan __________.A MalaysiaB KoreaC JepunD China

21 Pada hari __________ yang lalu, Farid dan abangnya menunaikan solatdi Masjid al-Falah di kampung mereka.A IsninB RabuC AhadD Jumaat

22 Orang ramai berkumpul di __________ itu untuk mendengar ceramahkeibubapaan yang disampaikan oleh Dato Dr. Fadzillah Kamsah.A kedaiB rumahC dewanD masjid

23 Kaum __________ diingatkan supaya tidak terpedaya dengan jualan murah sewaktu berbelanja.A gadisB isteriC betinaD wanita

24 Pembinaan tukun tiruan di perairan negara ini telah berjaya menambahkan hasil tangkapan __________.A pesawahB penorehC nelayanD petani

25 Kita sebagai __________ Malaysia hendaklah menghormati undang-undang negara.A pelancongB pendatangC rakyatD murid

Page 13: BM KataAdjektif

26 Sofea dihadiahi ayahnya sebuah __________ kerana mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR tahun lalu.A motosikalB basikalC keretaD beca

27 Berbagai-bagai kemudahan disediakan oleh kerajaan untuk menjadikan Lata Ulu Kenas sebagai pusat __________.A perkhemahanB pelanconganC petempatanD perkampungan

28 Walaupun Suraya dan Tania bukan adik-beradik tetapi _______________ sangat rapatseperti isi dengan kuku.A diaB kitaC kamiD mereka

29 Kemalangan yang berlaku di bawah ____________itu menyebabkan kesessakan lalu lintas.A jejantasB jambatanC lapanganD bangunan

30 Haziq merupakan satu-satunya __________ yang berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia.A dekanB pelajarC profesorD pensyarah

31 Ketibaan tetamu kehormat di majlis itu telah diumumkan oleh _________ dengan suarayang lantang.A juruulasB juruacaraC jurucakapD juruhebah

Page 14: BM KataAdjektif

32 Penduduk Kampung Sira bergotong-royong membaiki __________ yang rosak itu.A jambatanB jejambatC jejantasD jejari

33 Tiang telefon di hadapan rumah Elena condong akibat dipukul __________ semalam.A ributB hujanC anginD panas

34 Puan Rosnah dikejarkan ke __________ kerana darah di kakinya tidak berhenti mengalir.A pasarB pejabatC hospitalD bengkel

35 __________ itu tersenyum manis sambil menghidangkan minuman kepada penumpang.A SeniwatiB PramugariC PramugaraD Peragawati

36 Mahasiswa dan mahasiswi di __________ diingatkan supaya menumpukan perhatiansemasa mengikuti kuliah.A universitiB sekolahC tadikaD kolej

37 Kuiz itu diadakan untuk menguji kecekapan __________ dalam mata pelajaranMatematik.A ibuB adikC kakakD pelajar

38 __________ yang dijual di kedai Kak Som itu segar-segar belaka kerana baru dipetik.

Page 15: BM KataAdjektif

A KuihB LaukC SayurD Barang

39 _________ polis itu sedang menyampaikan taklimat tentang kes rompakan kedai emasyang berlaku di Kedai Emas Fung Keong kepada pihak media.A JuruacaraB JurucakapC JuruhebahD Jurumaklum

40 Penyokong-penyokong pasukan bola sepak Perak melonjak __________ apabila KhalidJamlus menjaringkan gol kemenangan.A lompatanB kemeriahanC kesenanganD kegembiraan

KATA HUBUNG

Page 16: BM KataAdjektif

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. 1 Guru itu sering dipuji ___________ rajin bekerja.A atauB jikaC agarD kerana 2 Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah ___________ baik hati.A danB tetapiC manakalaD walaupun 3 Rumainah bersorak terlalu kuat ___________ suaranya serak.A hinggaB tatkalaC setelahD supaya 4 Pencuri memasuki rumah itu __________ penghuninya sedang tidur nyenyak.A agarB ketikaC hinggaD setelah 5 Encik Azmeer akan menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur pada mingguhadapan ___________ bulan hadapan?A danB laluC atauD maka

6 Din mengambil surat itu _________ menyerahkannya kepada Rajoo.A laluB agarC makaD kerana 

7 Charles lulus ujian itu _________ adiknya gagal.A danB sertaC tetapiD malahan

Page 17: BM KataAdjektif

 8 Zamzarina berkata-kata __________ merenung wajah temannya.A keranaB sambilC makaD lalu 9 Farzana ______ Mei Hua sangat gembira kerana mereka mendapat keputusanyang cemerlang dalam UPSR.A danB laluC tetapiD walhal 10 __________ keluarga Wong tiba, datuknya tiada di rumah.A SemasaB SetelahC SupayaD Sementara 11 Keluarga Chong Wei mungkin berpindah ke Johor __________ ke Melaka.A danB laluC atauD agar

12 Encik Sulaiman berdoa ________ keluarganya sentiasa sihat.A untukB jikalauC bahawaD semoga 13 ___________ pegawai kastam membuat pemeriksaan, barang seludup itu tiadapadanya.A SemogaB SewaktuC SupayaD Setelah 14 Encik Lim menebas semak-samun _________ isterinya menyapu sampah.A apabilaB manakalaC walaupunD sedangkan 15 Halim tetap dengan pendiriannya untuk berhijrah ke bandar

Page 18: BM KataAdjektif

__________ditentang oleh ibunya.A sementaraB walaupunC sejakD agar 16 Hamid tidak datang ke sekolah ____________ minggu lepas.A semenjakB sewaktuC keranaD selagi 17 Murid-murid diminta beratur __________ menaiki bas.A ketikaB setelahC semenjakD sementara 18 Landskap itu dibina oleh guru-guru, ibu bapa ________ murid-murid sekolah itu.A laluB makaC sertaD atau 19 __________ menonton drama lucu itu, mereka ketawa berdekah-dekah.A ApabilaB KeranaC SambilD Semasa 

20 Izuddin masuk ke kelas ________ Cikgu Norman sedang mengajar.A sementaraB malahanC tatkalaD sambil 21 Ekspo pertanian itu akan dilanjutkan tempohnya ___________ mendapatsambutan yang menggalakkan daripada penduduk tempatan.A jikaB ketika

Page 19: BM KataAdjektif

C hinggaD sementara 22 Makanlah makanan yang berkhasiat ___________ badan kamu sentiasacergas. A jikaB sejakC keranaD supaya 23 Setelah beberapa buah teksi yang ditahan tidak berhenti, __________ Azminmengambil keputusan untuk berjalan kaki sahaja ke bandar.A danB lantasC manakalaD sementara 24 Tetamu itu bangun _________ turun ke serambi.A danB laluC makaD setelah 25 Manjeet berkata ________ dia pasti akan mengikuti rombongan sambil belajar ke Putrajaya itu.A bahawaB serayaC makaD agar

 26 Ibu tua itu memeluk anaknya _________ membelai rambutnya.A sertaB walhalC malahanD kendatipun 27 Pak Mat mengumpul nira _______ dibuat manisan dan tuak.A setelahB semasaC untukD bagi 28 ___________ hujan turun, pasukan bola sepak itu masih bermain di padang.A Semoga

Page 20: BM KataAdjektif

B TatkalaC HinggaD Supaya 29 _____________ letih, pelumba basikal itu meneruskan kayuhannya sehingga ke garisan penamat.A TatkalaB SemasaC SungguhpunD Walau bagaimanapun 30 Pertahanan negara perlu diperkuat ___________ keamanan negara sentiasaterjamin.A agarB untukC hinggaD bahawa 31 Sri Devi tidak akan makan _________ ibu tidak memujuknya.A setelahB apabilaC sekiranyaD sementara 

32 Setelah mendapati rakan-rakan lain berdiam diri, Rodiah __________mengangkat tangan untuk menjawab soalan Matematik itu.A makaB lantasC sambilD justeru 33 Sekumpulan pekerja sedang berehat sambil berbual-bual ___________menyambung tugas masing-masing.A sementaraB semenjakC sebelumD semasa 34 Bukan Amirul sahaja yang pemurah __________ anaknya juga dermawan.

Page 21: BM KataAdjektif

A malahanB namunC tetapiD maka 35 __________ kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita pasti berjaya.A Semenjak B SekiranyaC SemasaD Selagi 36 ___________ sebelum kejadian itu berlaku, mereka kelihatan bermain bola di tepi pantai.A ApabilaB JusteruC SejurusD Ketika 37 Wafiy akan terus berusaha _________ cita-citanya untuk menjadi seorangangkasawan belum tercapai.A sementaraB walaupunC apabilaD selagi 

38 Sampah itu dikutipnya ___________ dibuangnya ke dalam tong sampah.A serayaB apabilaC bahawaD kemudian 39 ___________ menunggu bas, Norita membaca buku cerita.A SetelahB JikalauC WalaupunD Sementara 40 Perlawanan itu akan dibatalkan __________ hujan turun dengan lebatnya.A semogaB keranaC jikalauD untuk

Page 22: BM KataAdjektif

PENJODOH BILANGAN

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayatberikut.

1 Untuk memagari kebunnya, Pak Cik Rashid telah membeli beratus-ratus__________ kawat berduri.A utasB gulungC gelungD bidang

2 __________ bunga kenanga terselit pada sanggul SofiaA SejambakB SekuntumC SejambanganD Sebatang

3 Sapu tangan itu dijahit dengan se __________ benang.A utasB untaiC gulungD lembar

Page 23: BM KataAdjektif

4 "Masukkan se __________ garam ke dalam lauk itu," kata Mak Cik Salmahkepada Jamilah.A cuitB cubitC coletD genggam

5 __________ awan mendung berarak ditiup angin ke arah utara.A SegugusB SekelompokC SehamparanD Sekumpulan

6 Beberapa __________ pulau yang indah terdapat di Phuket, Thailand.A kelompokB tompokC buahD biji

7 Se __________ kata pun tidak tertulis walaupun sudah dua jam dia menghadap meja tulisnya.A patahB potongC cebisD untai

8 Ayah membeli dua __________ durian di pasar.A bijiB ulasC buahD buku

9 Kakak menggunakan se __________ kain sebagai pembalut luka pada jarinya.A cebisB bentukC lembarD cucuk

10 Polis melepaskan lima __________ tembakan ke arah perompak itu.A butirB das

Page 24: BM KataAdjektif

C bijiD pucuk

11 Buku itu berharga dua belas ringgit se __________ .A papanB kepingC naskhahD rangkap

12 Beliau memulakan ucapannya dengan se __________ pantun.A barisB patahC rangkapD buah

Soalan 13 Berdasarkan Gambar 1.

 Gambar 1

13 Ayah membeli beberapa __________ petai di gerai itu.A gelungB papanC mataD biji

14 Beberapa __________ rokok bertaburan di lantai.A puntungB berkas

Page 25: BM KataAdjektif

C kotakD pucuk

15 Mazirah membeli sebatang tebu dan memotongnya agar setiap adiknyamendapat __________ .A sebijiB seruasC sehirisD seketul

16 Pak Cik Yusof mempunyai beberapa __________ rumah sewa di KampungSungai Kota.A pintuB papanC bidangD rangkai

17 Pemuda itu telah menjumpai __________ kunci sewaktu dalam perjalanan ke perhentian bas.A seutasB sebilahC sejambakD serumpun

Soalan 18 Berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

18 Beberapa __________ mutiara diletakkan pada kalung emas itu untukmencantikkannya.A ulas

Page 26: BM KataAdjektif

B butirC kepingD potong

19 Ayah memasukkan __________ filem ke dalam kameranya.A segulungB segelungC sekajangD sebuah

20 Pemuda itu membeli __________ surat khabar mingguan di kedai Ali.A sekepingB selembarC senaskhahD sehelai

21 "Tolong belikan saya se __________ pisang dan se __________ rambutan di gerai buah-buahan itu," pesan ibu kepada ayah.A biji ... buahB sisir ... ikatC tandan ... gugusD sikat.....longgok

22 "Letakkan lima __________ mangkuk dan beberapa __________ camca di atas meja itu," kata Chef Wan kepada pembantunya.A biji ... batangB buah ... batangC bekas ... bilahD butir ... bilah

23 Maimun menggubah dua __________ bunga mawar. Kemudian, diameletakkannya di atas se __________ almari.A kuntum ... bijiB bakul ... buahC jambak ... deretD jambangan ... buah

24 Pak Cik Aziz ke hutan dengan membawa __________ parang dan__________ tali untuk mencari rotan.A sebentuk ... selembarB sebatang ... segelungC selaras ... segulungD sebilah ... seutas

25 Naemah mengambil __________ isi ikan terubuk bakar yang masih panas itu.A seekor

Page 27: BM KataAdjektif

B secubitC seketulD segenggam

26 Ayah membelikan adik __________ langsat dan __________ rambutan.A segugus ... setangkaiB segugus ... seikatC sebiji ... selonggokD setangkai ... segugus

27 Atikah menghadiahi gurunya __________ bunga dan __________ pena.A sekuntum ..... sebilahB sejambangan ..... seberkasC setangkai ..... sepucukD sejambak ..... sebatang

28 Polis telah melepaskan beberapa __________ tembakan denganmenggunakan lima _________ rifel M16.A butir ..... pucukB das ..... larasC biji ..... batangD laras ..... das

29 Kakak membeli __________ kain songket dan __________ tikar di KedaiPayang.A sehelai ..... segulungB secarik ..... segelungC secebis ..... sehamparanD sehelai ..... sebidang

30 Dia mengutip beberapa __________ batu lalu membaling ke arah __________ burung ciak itu.A genggam ..... segerombolanB batang ..... sekumpulanC ketul ..... sekawanD kepal ..... seekor

31 __________ senapang dan beberapa __________ peluru telah dijumpai di tepibangunan itu.A Sebatang ..... bijiB Sedas ..... buahC Selaras ..... butirD Sekaki ..... butir

Page 28: BM KataAdjektif

32 Berapa harga __________ ikan dan __________ sayur sawi ini?A sebakul ..... seberkasB selonggok ..... seikatC seberkas ..... seikatD sekawan ..... segulung

33 Untuk memasak gulai itu, kita perlu memasukkan __________ asam gelugur dan beberapa __________ bawang merah.A sepotong ….. bijiB sehiris ….. ulasC seketul ….. bijiD sekeping ….. biji

34 Setiap kali ayah pulang dari kampung, dia akan memuatkan keretanya dengan beberapa __________ rambutan serta beberapa __________ kelapa.A ulas ….. sikatB biji ….. tandanC ikat ….. tandanD ikat ….. sisir

35 Beberapa __________ jalan raya dan dua __________ kedai ditenggelami air akibat hujan lebat.A jalur ….. pintuB kaki ….. barisC batang ….. deretD baris ….. buah

36 Sebelum beredar dari rumah nenek, emak sempat menjamah __________ pulutdan memakan __________ sirih.A seketul ….. sekepingB segenggam ….. sehelaiC sepotong ….. selembarD sekepal ….. sekapur

37 Tiap-tiap orang yang menyertai aktiviti gotong-royong itu membawa__________ penggali dan beberapa __________ dawai.A sebatang ….. gelungB sebuah ….. gelungC sekerat ….. lembarD sebilah ….. utas

38 Emak menanam beberapa __________ sayur dan tiga __________

Page 29: BM KataAdjektif

serai dibelakang rumah untuk menjimatkan perbelanjaannya.A baris ….. pucukB deret ….. kelompokC batas ….. rumpunD ikat ….. jambak

39 Dia menggunakan __________ tanah liat untuk dijadikan pinggan.A sekepulB segugusC setompokD segumpal

Soalan 40 Berdasarkan Gambar 3

 Gambar 3

40 __________ burung berterbangan di udara pada waktu pagi untuk mencarimakan.A SepasukanB SekawanC SerumpunD Segerombolan