instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

Download Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

Post on 14-Jun-2015

1.433 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail aini khayati

TRANSCRIPT

  • 1. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan BertuturBAND1Mengetahui asas mendengar dan bertutur,PERNYATAAN STANDARDmembaca dan menulis.B1 DL1:DESKRIPTORMurid berupaya mengecam, mengajuk danmengesan bunyi yang didengar.B1 DL1 E1:EVIDENSMengajuk bunyi yang didengar.Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRAN a. Tandakan ( ) pada benda yangberbunyi. b. Ajuk bunyi tersebut.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

2. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)BAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B1 DL1 E1Arahan : Tandakan ( ) pada benda yang berbunyi. Ajuk bunyi tersebut.( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1 3. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)KEMAHIRAN Mendengar dan BertuturBAND1Mengetahui asas mendengar dan bertutur,PERNYATAAN STANDARDmembaca dan menulis.B1 DL1:DESKRIPTORMurid berupaya mengecam, mengajuk danmengesan bunyi yang didengar.B1 DL1 E2:EVIDENSMenentukan arah bunyi yang didengar.Bahan: Kain penutup mata Empat buah kerusiLangkah Pentaksiran:a. Memilih empat orang murid untuk duduk di kerusi yang disediakan.b. Arahkan murid yang hendak diuji berdiri di tengah iaitu tempatAKTIVITI PENTAKSIRAN bertanda X seperti dalam gambar rajah 1.c. Murid tersebut menutup mata dengan kain penutup mata.d. Guru memberikan isyarat kepada empat orang murid untuk bertepuk tangan secara bergilir-gilir.e. Murid yang diuji menyatakan arah bunyi dengan isyarat tangan secara sopan berdasarkan arah bunyi yang didengari.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1 4. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B1 DL1 E2Arahan : Tunjukkan arah bunyi yang didengar.Situasi dalam bilik darjah belakang: ketukan pintukanan: kiri:bunyi loceng tiupan wiselhadapan:ketukan pintu( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN 5. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)MembacaBAND1Mengetahui asas mendengar dan bertutur,PERNYATAAN STANDARDmembaca dan menulis.B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf,DESKRIPTORmengeja suku kata dan membacaperkataan.B1 DB1 E1:EVIDENS Membunyikan huruf vokal danmenamakan konsonan.Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRANa. Sebut hurufb. Bunyikan huruf vocalc. Namakan huruf konsonanINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : 6. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Rujukan: B1 DB1 E1A Arahan : Sebut huruf Bunyikan huruf vokal e i o a uB Arahan : Namakan konsonan di bawah.j m p xsb f h qdz n c gl ( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Membaca 7. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)BAND1Mengetahui asas mendengar, bertutur,PERNYATAAN STANDARDmembaca dan menulis.B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf,DESKRIPTORmengeja suku kata dan membacaperkataan.B1 DB1 E2:EVIDENS Mengeja dan membatangkan suku kataterbuka dan tertutup.Langkah Pentaksiran:a. Eja dan membatang suku kataAKTIVITI PENTAKSIRAN terbukab. Eja dan membatang suku kata tertutupINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B1 DB1 E2 8. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)AArahan : Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. sabadi mali ki me ce ho se rajona ti puBArahan : Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.salbas dikmak linkis me cerhos set n ram jom naktin pun( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND1 9. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Mengetahui asas mendengar, bertutur,PERNYATAAN STANDARDmembaca dan menulis.B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf,DESKRIPTORmengeja suku kata dan membacaperkataan.B1 DB1 E3 :EVIDENS Membaca perkataan yang terdiri daripadakata nama.Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRANa. Baca perkataan yang diberiINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B1 DB1 E3 10. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Arahan : Baca perkataan di bawah ini. mata topi pakumejalorititi bakulrumah ayam ulat oren itikkeretatomato( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MenulisBAND1PERNYATAAN STANDARD 11. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Mengetahui asas mendengar, bertutur,membaca dan menulis.B1 DT1:DESKRIPTORMurid berupaya menulis huruf, suku katadan perkataan.B1 DT1 E1 :EVIDENSMenulis huruf, suku kata dan perkataan.Langkah Pentaksiran: a. Lengkapkan perkataan denganAKTIVITI PENTAKSIRANhuruf. b. Tulis semula perkataan.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B1 DT1 E1Arahan : Lengkapkan perkataan dengan huruf. Tuliskan semula perkataan tersebut. 12. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER) ke__ta k__i __mah__ku_kanto__j_ _( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan BertuturBAND2Mengetahui dan memahami perkara yangPERNYATAAN STANDARDdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis. 13. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)B2 DL1:DESKRIPTORMurid berupaya mendengar, menyebutdan memahami perkataan.B2 DL1 E1 :Mendengar dan menyebut perkataan yangEVIDENSmengandungi diftong, vocal berganding,digraph dan konsonan bergabung.Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRAN a) Tandakan ( ) pada ejaan yangbetul.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B2 DL1 E1Arahan : Tanda ( ) pada ejaan yang betul 14. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)bangau( )langau( )dangau( )payong( )payung( )puyung( )kambing ( )kembing ( )kambeng ( )eskar ( )asker ( )askar ( )daun( )duan( )daon( )( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan BertuturBAND2Mengetahui dan memahami perkara yangPERNYATAAN STANDARDdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis. 15. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)B2 DL1:DESKRIPTORMurid berupaya mendengar, menyebutdan memahami perkataan.B2 DL1 E2 :EVIDENS Memahami perkataan yang didengar dandinyanyikan.Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRAN a. Dengar lagu dan nyanyi beramai-ramai. b. Warnakan perkataan yang betul.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Rujukan: B2 DL1 E2Arahan : Warnakan perkataan yang betul.Air Pasang Dalam Air pasang dalamluar 16. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER) Surut pukul limaNyonya bangun pagi Siram pokoksayur bungaPokok bunga melurorkid Tanam tepi parit Itik bertelur Ayam KucingmenetasCik Baba jatuh dalam longkangparitCik Puan Aminah ketawa jerit-jeritNaikTurun kereta apiSampai Kuala LumpurJumpa isteri comelTerselitatasbawahdapur ( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND2Mengetahui dan memahami perkara yangPERNYATAAN STANDARDdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis.DESKRIPTORB2 DB1:Murid berupaya membaca dan memahami 17. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)perkataan dan ayat.B2 DB1 E1 :Membaca dan memahami perkataan yangEVIDENSmengandungi diftong, vocal berganding,digraph dan konsonan bergabung.AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran: a. Minta murid membaca perkataan. b. Murid memadankan gambardengan perkataan yang betul.bungaINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B2 DB1 E1Arahan : Baca dan padankan gambar di bawah. 18. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)nyanyisarang( menguasai / tidak menguasai )nyamuk INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRANMembacasingaBAND2Mengetahui dan memahami perkara yangPERNYATAAN STANDARDdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis.DESKRIPTORB2 DB1:Murid berupaya membaca dan memahamiperkataan dan ayat. 19. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)B2 DB1 E2 :EVIDENSMembaca dan memahami ayatLangkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRAN a. Baca ayat dan suaikan dengangambar. 1. Abang baca bukuINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Kelas : Rujukan: B2 DB1 E2Arahan : Baca ayat dan suaikan dengan gambar 20. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER) 2. Ini ayam jantan. 3. Kucing kejar tikus.( menguasai / tidak menguasai ) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI 4. Gajah itu besar.BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRANMenulisBAND 5. Ini sudu besi.2PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yangdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis.DESKRIPTORB2 DT1:Murid berupaya menulis perkataan danayat dengan betul serta memahaminya. 21. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)B2 DT1 E1 :EVIDENSMenulis dan memahami perkataanLangkah Pentaksiran: a. Susun huruf supaya menjadiAKTIVITI PENTAKSIRANperkataan yang bermakna danbetul.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1Nama: Tarikh:Rujukan: B2 DT1 E1Arahan : Susun huruf menjadi perkataan yang betul.bana ra gn w a b 22. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER) __________________ _____________________ l e b u mmsd j i a_________________________________________________ ub aho k t a _________________________________( menguasai / tidak menguasai ) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MenulisBAND2Mengetahui dan memahami perkara yangPERNYATAAN STANDARDdidengar, ditutur, dibaca dan ditulis.B2 DT1:DESKRIPTORMurid berupaya menulis perkataan danayat dengan betul serta memahaminya.B2 DT1 E2 :EVIDENSMenulis dan memahami ayat tunggal. 23. INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)Langkah Pentaksiran:AKTIVITI PENTAKSIRAN a. Susun perkataan supaya menjadiayat yang bermakna dan betul.makan lobakmerah Arnabitu besar RumahAminahINSTRUMEN P