instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

87
INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER) INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur BAND 1 PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. DESKRIPTOR B1 DL1: Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar. EVIDENS B1 DL1 E1: Mengajuk bunyi yang didengar. AKTIVITI PENTAKSIRAN Langkah Pentaksiran: a. Tandakan ( √ ) pada benda yang berbunyi. b. Ajuk bunyi tersebut.

Upload: aini-khayati

Post on 14-Jun-2015

1.466 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

fail aini khayati

TRANSCRIPT

Page 1: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTORB1 DL1:Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENSB1 DL1 E1:Mengajuk bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Tandakan ( √ ) pada benda yang berbunyi.

b. Ajuk bunyi tersebut.

Page 2: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DL1 E1

Arahan : Tandakan ( √ ) pada benda yang berbunyi. Ajuk bunyi tersebut.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 3: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTORB1 DL1:Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENSB1 DL1 E2:Menentukan arah bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Kain penutup mata Empat buah kerusi

Langkah Pentaksiran:a. Memilih empat orang murid untuk

duduk di kerusi yang disediakan.b. Arahkan murid yang hendak diuji

berdiri di tengah iaitu tempat bertanda X seperti dalam gambar rajah 1.

c. Murid tersebut menutup mata dengan kain penutup mata.

d. Guru memberikan isyarat kepada empat orang murid untuk bertepuk tangan secara bergilir-gilir.

e. Murid yang diuji menyatakan arah bunyi dengan isyarat tangan secara sopan berdasarkan arah bunyi yang didengari.

Page 4: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DL1 E2

Arahan : Tunjukkan arah bunyi yang didengar.

Situasi dalam bilik darjah

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

belakang:ketukan pintu

kiri:tiupan wisel

kanan:bunyi loceng

hadapan:ketukan pintu

Page 5: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENSB1 DB1 E1:Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Sebut hurufb. Bunyikan huruf vocalc. Namakan huruf konsonan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 6: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E1

A Arahan : Sebut huruf Bunyikan huruf vokal

e i o a uB Arahan : Namakan konsonan di bawah.

j m p x s b f h q d z n c g l

Page 7: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENSB1 DB1 E2:Mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dan tertutup.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Eja dan membatang suku kata

terbukab. Eja dan membatang suku kata

tertutup

Page 8: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E2

A Arahan : Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

B Arahan : Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.

ba di ma li

me ce ho se

jo na ti pura

sa

ki

bas

dik

mak

lin

men

cer hos

set

jom

nak

tin pun

ram

sal

kis

Page 9: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENSB1 DB1 E3 :Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Baca perkataan yang diberi

Page 10: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E3

Arahan : Baca perkataan di bawah ini.

mata topipaku mejalori titi

bakul rumahayam ulatoren itik

kereta tomato

Page 11: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 1

PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTORB1 DT1:Murid berupaya menulis huruf, suku kata dan perkataan.

EVIDENSB1 DT1 E1 :Menulis huruf, suku kata dan perkataan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Lengkapkan perkataan dengan

huruf.b. Tulis semula perkataan.

Page 12: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DT1 E1

Arahan : Lengkapkan perkataan dengan huruf. Tuliskan semula perkataan tersebut.

k e _ _ t a

k _ _ i

_ _ m a h

_ _ k u

_ k a n

Page 13: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

t o _ _

j _ _

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DL1:Murid berupaya mendengar, menyebut dan memahami perkataan.

EVIDENS

B2 DL1 E1 :Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a) Tandakan (√ ) pada ejaan yang betul.

Page 14: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DL1 E1

Arahan : Tanda ( √ ) pada ejaan yang betul

bangau ( )

langau ( )

dangau ( )

payong ( )

payung ( )

puyung ( )

kambing ( ) kembing ( ) kambeng ( )

Page 15: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

eskar ( )

asker ( )

askar ( )

daun ( )

duan ( )

daon ( )

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DL1:Murid berupaya mendengar, menyebut dan memahami perkataan.

EVIDENSB2 DL1 E2 :Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Dengar lagu dan nyanyi beramai-ramai.

b. Warnakan perkataan yang betul.

Page 16: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B2 DL1 E2

Arahan : Warnakan perkataan yang betul.

Air Pasang Dalam

Air pasang dalam luar

Surut pukul lima

Nyonya bangun pagi

Siram pokok sayur bunga

Pokok bunga melur orkid

Tanam tepi parit

Itik bertelur

Ayam Kucing menetas

Cik Baba jatuh dalam longkang parit

Cik Puan Aminah ketawa jerit-jerit

Page 17: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Naik Turun kereta api

Sampai Kuala Lumpur

Jumpa isteri comel

Terselit atas bawah dapur

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DB1:Murid berupaya membaca dan memahami perkataan dan ayat.

EVIDENS

B2 DB1 E1 :Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Minta murid membaca perkataan.b. Murid memadankan gambar

dengan perkataan yang betul.

Page 18: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: ……………………………………………Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DB1 E1

Arahan : Baca dan padankan gambar di bawah.

bunga

nyanyi

sarang

nyamuk

Page 19: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DB1:Murid berupaya membaca dan memahami perkataan dan ayat.

EVIDENSB2 DB1 E2 :Membaca dan memahami ayat

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Baca ayat dan suaikan dengan gambar.

singa

Page 20: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: ……………………………………………Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DB1 E2

Arahan : Baca ayat dan suaikan dengan gambar

1. Abang baca buku

2. Ini ayam jantan.

3. Kucing kejar tikus.

Page 21: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DT1:Murid berupaya menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

EVIDENSB2 DT1 E1 :Menulis dan memahami perkataan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Susun huruf supaya menjadi

perkataan yang bermakna dan betul.

4. Gajah itu besar.

5. Ini sudu besi.

Page 22: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B2 DT1 E1

Arahan : Susun huruf menjadi perkataan yang betul.

b a n a r a g n w a b

__________________ _____________________

l e b u m m s d j i a

Page 23: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

________________________ _________________________

u b a h o k t a

_________________ ________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 2

PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB2 DT1:Murid berupaya menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

EVIDENSB2 DT1 E2 :Menulis dan memahami ayat tunggal.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Susun perkataan supaya menjadi ayat yang bermakna dan betul.

Page 24: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:………………

Rujukan: B2 DT1 E2

Arahan : Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

makan lobak merah

Arnab

itu besar Rumah

Aminah

masak Makcik Devi

sedang

Page 25: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 3

PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DL1:Murid berupaya mendengar dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan.

EVIDENS

B2 DL1 E1 :Memberikan respon secara lisan dan gerak laku terhadap arahan, soalan dan pesanan.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Lakukan mengikut arahan yang diberi.

Adik cerita buku baca

sedang ikan memancing Pak

Mat

Page 26: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DL1 E1

Arahan : Lakukan mengikut arahan di bawah.

1. Angkat kedua-dua tangan ke atas.

2. Bongkokkan badan ke hadapan.

4. Lompat bintang.

3. Berdiri di atas sebelah kaki.

Page 27: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 3

PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DB1:Murid berupaya membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahaminya.

EVIDENS

B3 DB1 E1 :Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Baca ayat-ayat yang diberi.

5. Lari setempat secara perlahan-lahan

Page 28: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA

TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DB1 E1

Arahan : Baca ayat dibawah.

Abang belah kayu gunak

kapak.

Kasut saya bersih dan

putih.

Page 29: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 3

PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DB1:Murid berupaya membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahaminya.

EVIDENSB3 DB1 E2 :Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Kakak masak gulai ketam.

Ibu beli baju baru berwarna

merah.

Sarah dan Anita sedang bermain

badminton.

Page 30: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Langkah Pentaksiran:a. Baca dan faham bahan bacaan

yang disediakan.b. Guru soal beberapa soalan tentang

petikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DB1 E2

Arahan : Baca dan faham petikan dibawah.

Page 31: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Pada hari Ahad yang lalu, ayah Ali membawanya ke kedai komputer di bandar. Di kedai itu menjual

pelbagai peralatan komputer. Antaranya ialah cakera

padat, disket, monitor, tetikus dan lain-lain. Selepas

membeli komputer, kami pun pulang ke rumah dengan

gembira.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 3

PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTORB3 DT1:Murid berupaya mencatat maklumat yang difahami.

EVIDENS

Page 32: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

B3 DT1 E1 :Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Lihat gambar.b. Jawab soalan-soalan yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B3 DT1 E1

Arahan : Lihat gambar dan jawab soalan yang diberi.

Page 33: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

1. Apakah benda ini?

2. Apakah kegunaan benda ini?

3. Bila kita mengguna benda ini?

4. Di mana kita boleh mendapat benda ini?

5. Apakah yang terjadi jika kita tidak mengguna benda ini?

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTORB4 DL1:Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

Page 34: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

EVIDENSB4 DL1 E1 :Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Soal jawab tentang gambar yang

diberi.☻Apakah nama benda dalam gambar itu?☻Apa kegunaan berus gigi?☻ Berapa kali kamu berus gigi dalam sehari?☻ Bilakah kamu berus gigi?☻ Mengapa kamu berus gigi?

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL1 E1

Arahan : Lihat gambar dan soal jawab mengenai gambar di bawah.

Page 35: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTORB4 DL1:Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

Page 36: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

EVIDENS

B4 DL1 E2 :Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Soal jawab tentang dialog yang

diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B4 DL1 E2Rujukan: Buku Aktiviti – Halaman 11 ( Jilid 2 )

Arahan : Lengkapkan dialog dengan kata panggilan

Page 37: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Page 38: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL1:Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

EVIDENSB4 DL1 E3 :Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Ucapkan kata bual/dialog

berpandukan gambar.☻Arnab: Hai kura-kura, mengapa engkau berjalan lambat? ☻Kura-kura: Engkau jangan bercakap sombong, arnab. ☻Arnab: Mari kita lawan lumba lari. ☻ Kura-kura: Aku menang.

Page 39: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL1 E3Arahan : Ucapkan dialog di bawah.

Lengkapkan dialog

Page 40: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL2:Murid berupaya bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul.

EVIDENSB4 DL2 E1 :Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Murid bercerita berdasarkan

gambar.b. Senaraikan haiwan yang terdapat di

zoo.

Page 41: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B4 DL2 E1Arahan : Murid bercerita berdasarkan gambar di bawah.

Senaraikan haiwan-haiwan yang terdapat di zoo.

Haiwan

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Page 42: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DB1:Murid berupaya membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai.

EVIDENS

B4 DB1 E1 :Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Baca petikan.b. Catatkan maklumat

berpandukan petikan tersebut.

Page 43: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama:

…………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B4 DB1 E1Arahan : Baca dan faham petikan di bawah.

Catatkan maklumat.

Maklumat Kegunaan Pokok Pisang

Pokok Pisang

Pokok pisang mempunyai banyak

kegunaan. Buah pisang boleh dimakan

mentah-mentah dan dibuat kerepek. Buah

pisang juga boleh digoreng.

Selain itu, kek, lepat, dan jemput-

jemput juga boleh dibuat dengan

menggunakan buah pisang. Daun pisang

pula boleh dijadikan pembungkus makanan

seperti nasi lemak. Batangnya pula

menjadi kegemaran binatang. Jantung

pisang boleh dibuat gulai. Pokok pisang

mudah ditanam dan dijagai.

Page 44: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Buah : ______________________________________________

Daun : ______________________________________________

Batang : ______________________________________________

Jantung : ______________________________________________

Penjagaan : ______________________________________________ ( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTORB4 DT1:Murid berupaya mencatat maklumat dengan betul.

EVIDENSB4 DT1 E1 :Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Teliti gambar.b. Catatkan aktiviti.

Page 45: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B4 DT1 E1Arahan : Teliti gambar dan catatkan aktiviti.

Aktiviti-aktiviti

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Page 46: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTORB5 DL1:Murid berupaya menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.

EVIDENSB5 DL1 E1 :Mencerita sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Ceritakan tentang gambar.b. Tulis cerita berdasarkan gambar

yang diberi.

Page 47: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DL1 E1Arahan : Ceritakan gambar dan tulis.

1. esok - Hari Raya Aidilfitri2. ibu Aiman – banyak – kuih dan biskut3. pagi Hari Raya Aidilfitri – Aiman – meminta maaf – ibu bapa

Page 48: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

4. Aiman dan ayahnya – masjid – bersembahyang hari raya5. Banyak kawan Aiman – berhari raya – di rumahnya

1._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5._______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Page 49: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DB1:Murid berupaya membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepat.

EVIDENSB5 DB1 E1 :Memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:

Page 50: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

c. Teliti gambar.d. Lengkapkan ayat berdasarkan

gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DB1 E1

Page 51: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Arahan : Teliti gambar dan lengkapkan berpandu gambar.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Membaca

BAND

Page 52: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DB1:Murid berupaya membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepat.

EVIDENS

B5 DB1 E2 :Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran –an dan –i.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Lihat gambar.b. Cari perkataan yang sesuai

berdasarkan gambar.c. Letakkan imbuhan akhiran –an

pada perkataan tersebut.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B5 DB1 E2Arahan : Tuliskan perkataan yang berimbuhan akhiran –an berpandukan gambar.

Page 53: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

1. Makcik Ani menjamu ___________________ dan

__________________ kepada tetamu yang hadir.

2. ___________________ budak itu cantik dan

kemas.

3. Budak-budak itu sangat gembira bermain

____________________ di taman permainan.

4. Murid-murid dinasihatkan memakai

___________________ yang bersih.

5. Abang suka makan ________________________

yang segar.

Page 54: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

6. __________________________ di pasar itu sudah

layu dan busuk.

7. Ibu sedang masak _____________________ yang

disukai oleh kami sekeluarga.

8. ______________________ datuk semuanya mati

akibat banjir besar.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 55: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

KEMAHIRAN Menulis

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTORB5 DT1:Murid berupaya menyampai pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1 :Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Lengkapkan ayat berpandukan gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 56: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B5 DT1 E1Arahan : Lengkapkan ayat berpandukan gambar.

1. Kejadian tanah runtuh itu telah __________ banyak nyawa _________________________.

2. __________________________ menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan _________________________.

3. Kejadian ________________ menyebabkanpenduduk di situ ______________ ke pusat penempatan sementara.

4. Rebut petir yang _____________ semalam menyebabkan banyak _________________.

5. Pada musim kemarau, cuaca _______________________ dan menjadi tanah ____________________________.

Page 57: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

BAND 5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTORB5 DT1:Murid berupaya menyampai pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E2 :Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN + FN dan FN + FK.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Teliti gambar bersiri.b. Minta murid membaca secara

luncuran perkataan dan frasa yang dipaparkan.

c. Minta murid bercerita tentang gambar tersebut.

d. Tulis ayat menggunakan pola ayat FN + FN dan FN + FK.

e. Murid menghasilkan karangan berdasarkan ayat yang telah dibina.

Page 58: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DT1 E2Arahan : Bina ayat berdasarkan gambar menggunakan perkataan yang diberi.

1. – bangun – pagi

2. – mengemas – katil

3. – gigi – berus gigi

Page 59: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

4. – mandi – cuci

5. – pakaian – bersih

6. – sarapan – ibu

Arahan: Tulis karangan berdasarkan ayat yang telah dibina.

Karangan:

( menguasai / tidak menguasai )

Page 60: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DL1:Murid berupaya bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DL1 E1 :Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan mempengaruhi khalayak.

AKTIVITI PENTAKSIRANLangkah Pentaksiran:

a. Murid menyampaikan cerita berpandukan gambar bersiri.

Page 61: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B6 DL1 E1Arahan : Menyampaikan cerita berpandukan gambar.

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

pemburu

menyelamatburung - semut

gigit terima kasih

Page 62: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

KEMAHIRAN Mendengar dan Bertutur

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DL2:Murid berupaya berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila.

EVIDENS

B6 DL2 E1 :Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat secara bertatasusila menggunakan bahasa yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Murid berbicara tentang

gambar.b. Tuliskan maklumat.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

Page 63: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B6 DL2 E1Arahan : Berbicara dan tuliskan maklumat.

( menguasai /

tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

1. Jenis haiwan : ___________________________________

2. Makanan :

___________________________________

___________________________________

3. Tempat tinggal :

___________________________________

4. Penghasilan : ___________________________________

Ayam

Page 64: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

KEMAHIRAN Membaca

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DB1:Murid berupaya membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera.

EVIDENS

B6 DB1 E1 :Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Murid membaca petikan.b. Tulis maklumat tentang

kebaikan “Susu”

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 65: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DB1 E1Arahan : Baca petikan dan nyatakan maklumat tentang kebaikan “Susu”.

Susu ialah sejenis minuman yang berkhasiat. Susu mengandungi banyak khasiat yang baik untuk badan. Susu didapati daripada lembu dan kambing.

Kanak-kanak dan orang dewasa minum susu untuk kesihatan.Susu boleh membekalkan semua zat yang diperlukan oleh badan. Di samping itu, susu juga boleh menguatkan gigi dan tulang.

Susu lembu dan kambing yang sudah diperah boleh diminum begitu saja atau dihantar ke kilang untuk diproses. Susu boleh dijadikan mentega, keju, susu, tepung, susu cair dan sebagainya.

Susu

Page 66: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Kebaikan Susu

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 67: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

KEMAHIRAN Menulis

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DT1:Murid berupaya menghasilkan karya yang sesuai yang dapat menpengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DT1 E1 :Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Murid menulis cereka atau puisi

yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Page 68: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DT1 E1Arahan : Tulis cereka atau puisi berdasarkan gambar.

----------------------------------------------

Page 69: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN Menulis

Page 70: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTORB6 DT2:Murid berupaya mengedit hasil penulisan dari segi bahasa.

EVIDENSB6 DT2 E1 :Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran:a. Baca cerita.b. Betulkan ejaan.c. Tulis cerita ini semula.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Nama: …………………………………………… Tarikh:…………………

Rujukan: B6 DT2 E1

Page 71: Instrumenpentaksiranstandardprestadi bm

INSTRUMENT PBS KSSR TAHUN 1 (SK BUKIT FRASER)

Arahan : Betulkan ejaan dan tulis cerita ini semula.

Siti mengekut ibunya ke pasar malam. Pasar malam di siti diadakan pade setiap malam.

Banyak orang membeli-belih di situ. Mereka terpakse berjalan berhimpit-himpit. Suasano di situ agak bising. Penjual dan pembeli saling mentawar harga. Sesetengah peniage pula terjerit-jerit. Mereka memanggil pembeli agar membeli barongan mereka.

Selepas membeli sayor, daging,buah-buahan dan makanan,mereke pulang ke rumah.

( menguasai / tidak menguasai )