panduan menjawap bm upsr bm k1

of 232 /232
KE ARAH KECEMERLANGAN TERAJU KEJAYAAN BAHASA MELAYU UPSR SELAMAT BERTEMU KERTAS 1 - 011 KERTAS 2 - 012

Upload: suwaibahsussana

Post on 15-Jan-2015

5.623 views

Category:

Education


13 download

DESCRIPTION

Menjelaskan tentang kertas BM K1 UPSR

TRANSCRIPT

KE ARAH KECEMERLANGAN

TERAJU KEJAYAANBAHASA MELAYU UPSR

SELAMAT BERTEMU

KERTAS 1 - 011

KERTAS 2 - 012

APA KHABAR SEMUA ?

KONSEP SOALAN-SOALAN UPSRBERKISAR KEPADA;-

DIRI

SEKOLAH

KELUARGA &MASYARAKAT

PERLU DIINGAT

Setelah mengikuti program TERAJU KEJAYAANini, anda akan dapat :-

i. Mengetahui bentuk dan format, soalan Kertas 1 – Pemahaman

ii. Mengenalpasti skop dan teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 - Penulisan

TERAJU KEJAYAAN

UPSRBAHASA MELAYU

KERTAS 1

SATU PENDEKATAN KE ARAHKECEMERLANGAN

Setelah mengikuti program ini, saya yakin akan dapat:-

1. Mengetahui cara-cara menjawab soalan yang berunsur KBKK.2. Mempunyai kekuatan dan keyakinan diri dalam usaha meningkatkan pencapaian markah yang maksimum.3. Mengesan kelemahan diri dalam aspek pemahaman dan penguasaan bahasa dan memperbaikinya.4. Dapat mengetahui bentuk soalan

kertas pemahaman format baru

KERTAS 1 - 011

MENGUJI ASPEK :

1. PENGETAHUAN - PERLU TAHU2. PEMAHAMAN - PERLU FAHAM

TAHU APA YANG DIUJIFAHAM SOALANNYA

Soalan Kertas 1 melibatkanPengetahuan Bahasa/ Penggunaan BahasaKefahaman

· Apakah SOALAN kertas 1?· Berapakah soalan yang dikemukakan?

· Apakah bentuk soalannya?• Berapa lamakah masanya?

KERTAS 1KERTAS 1

30 soalan tatabahasa 10 soalan kefahaman

40 soalan

Hitamkan jawapan 50 minit

Lebih mudah

Objektif Aneka pilihan

Pilihan jawapanA,B,C / A,B,C,D

Ada soalanbergambar

AGIHAN SOALAN OBJEKTIF MENGIKUT ARAS

Rendah 20 soalan

Sederhana 12 soalan

Tinggi 8 soalan

Jumlah 40 soalan

1. OBJEKTIF ( ANEKA PILIHAN )

2. PILIHAN JAWAPAN :- - A, B, C, D. - TERDAPAT JUGA PILIHAN JAWAPAN A, B, C SAHAJA

Pastikan semasa menanda jawapan, pilihan jawapan anda betul dihitamkan pada tempat yang betul di kertas OMR.

JENIS SOALAN YANG DIUJI

3. TERDAPAT SOALAN YANG BERGAMBAR. GAMBAR SEBAGAI RANGSANGAN KEPADA JAWAPAN YANG ADA.

TELITI GAMBAR DENGAN BETUL.PASTIKAN KEHENDAK SOALAN BERPANDUKANGAMBAR YANG DIBERI. FAHAMI SOALAN DENGAN GAMBAR YANG ADA.

KEBANYAKAN SOALAN BERGAMBARSATU GAMBAR SATU SOALAN.

TETAPI TERDAPAT JUGA SOALAN YANG TERDIRI DARIPADA DUA SOALAN BERPANDUKAN SATU GAMBAR.

BILANGAN SOALAN YANG DIUJI

40 SOALAN

30 SOALAN PENGETAHUAN BAHASA(TATABAHASA)

10 SOALAN BERBENTUK PEMAHAMANBERDASARKAN PETIKAN KARANGAN YANG DIBERI

DALAM BENTUK JADUAL, PUISI, GRAF DAN SEUMPAMANYA.

JUMLAH MARKAH – 40 MARKAH - 1 SOALAN 1

MARKAH

MASA MENJAWAB - 50 MINIT

KANDUNGAN SOALANKERTAS 1

1. TATABAHASA – 16/18 aspek yang dinilai ( 30 soalan )

2. PEMAHAMAN – Terdapat 2 petikan ( 10 soalan )

PERKARA YANG DINILAI (KONSTRUK) - PENGETAHUAN - KEMAHIRAN BAHASA - ADAB (SIKAP & NILAI)

- KEMAHIRAN MEMBACA & MEMAHAMI

TATABAHASA

• Soalan 1 hingga 30• Aspek yang diuji :- 1. jenis kata (morfologi)

2. jenis ayat (sintaksis)

TATABAHASA

TATABAHASA

• Soalan 1 hingga 30• 16/18 aspek diuji

Terdapat 16/18 aspek yang sering diuji dalam soalan tentang pengetahuan bahasa. ( soalan 1 - 30 )

Bagi menjawab soalan pengetahuan bahasa ini, anda mestilah membaca keseluruhan ayat dan fahamkan kehendak soalannya. Pastikan jawapan yang dipilih mestilah mengikut konteks ayat. Bagi soalan bergambar teliti gambar dan jawab soalan berpandukan kesesuaian gambar dengan jawapan.

Selain itu, calon mesti mengetahui dan memahami akan aspek-aspek yang diuji tersebut.

Kandungan yang diuji / dinilai

1. KEMAHIRAN BAHASA – Pengetahuan tentang Tatabahasa ; a. Morfologi (pembentukan kata : kata terbitan dan pemajmukan ) b. Sintaksis (pengetahuan tentang

susunan kata dalam ayat) c. Sistem ejaan d. Kosa kata e. Peribahasa

APAKAH YANG DITANYA DALAM SOALAN TATABAHASA?

2. Kemahiran membaca dan memahami.

3. Kemahiran mentaksir dan memahami maklumat.

4. Kemahiran memahami maksud frasa / kata.

Aspek penyoalan lebih kepada pengetahuan tentang bahasa.

Aspek tatabahasa yang perlu diberi perhatian

A – JENIS KATA (MORFOLOGI)

1. KATA NAMA

- Kata Nama Am

- Kata Nama Khas

- Kata Ganti Nama Diri.

2. KATA KERJA

- Kata Kerja Transitif

- Kata Kerja Tak Transitif

3. KATA ADJEKTIF

4. KATA TUGAS

- Kata Sendi Nama - Kata Nafi

- Kata Hubung - Kata Tanya

- Kata Bilangan - Kata Penguat

- Kata Pemeri - Kata Perintah

5. PENJODOH BILANGAN

6. KATA BERIMBUHAN

- Awalan/Akhiran/Apitan/Kata pinjaman

7. KATA GANDA

- Penuh/Separa/Berentak

8. KATA MAJMUK

9. SIMPULAN BAHASA/PERIBAHASA

10. KATA BANYAK MAKNA

11. KETEPATAN KATA

12. KATA SEERTI

13. KATA BERLAWAN

B – JENIS AYAT (SINTAKSIS)

1. AYAT BETUL SALAH

2. AYAT SAMA MAKSUD

3. AYAT TANYA – JAWAPAN

4. JAWAPAN – AYAT TANYA

5. BENTUK AYAT

CONTOH SOALAN

TATABAHASA

Mari kita lihatcontoh-contoh soalan

Kenalpasti dan praktikkan

MARI KITA LIHAT

PEMBENTUKAN KATA(MORFOLOGI)

KATA NAMA

KATA NAMA AM KATA NAMA KHAS

emak, pen,kuda, kampung,

kerusi,pintu,

Ali, Cikgu Amin,Muthu, Ah Meng,

Dr. Ain, Puan Maria

Kosa kata

LaptopCDDisketMouse Mini marketMonitorKeyboardScannerHandphoneAir conditionerVideo gameJungle trackingBall penStop watch

Tahu bezanya?

JambatanJejambatJejantasTitiPramugaraPramugariPeragawatiPeragawanMahasiswaMahasiswiBiduanitaSeniwati

KOSA KATA UMUMKOSA KATA ISTILAH

Tiket penerbangan ke Pulau Langkawidimenangi oleh salah seorangdari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

A senimanB usahawanC mahasiswiD olahragawati

CONTOH SOALAN

yang bertugas kelihatan sedang melayan penumpang dengan sempurnaA MahasiswiB PramugariC Peragawati

Apa jawapannya ?

B

komputer yang digunakan oleh Zaki telah rosak dan tidak boleh digunakan lagi.

A TetikusB Papan kekunciC Alat pengimbasD Alat pencetak

Kata nama juga boleh diuji dalambentuk kosa kataistilah

KATA GANTI NAMA

DIRI

KEDUA KETIGAPERTAMA

saya, aku,beta, hamba,patik, kami,

kita

anda, awak,engkau, kamu,

kalian

dia, nya,baginda,

beliau,ia, mereka

KATA NAMA

pembentukan kata

Kata ganti diri ‘dia’ atau ‘ia’ hanya sesuaidigunakan untuk manusia.

“Ianya” tidak boleh digunakan bergandingan kerana kedua-duanyaialah kata ganti nama diri ketiga.

UNTUK PERHATIAN

Kata ganti nama “aku, kamu, engkau”apabila disingkatkan, menjadi “ku, mu, kau” mesti dicantumkandengan kata lain yang menyertainya.

Contoh :-- Lukisan yang kaulukis itu sungguh cantik.- Surat ini hanya untuk dirimu sahaja.- Negaraku yang tercinta ialah Malaysia.- Kukirimkan lagu ini untuk dirimu.

Kata Ganti Nama Diri

Menunjukkan ramai

seorang

seorang

seorang

ramai

Suzana dan rakan-rakannya membaca buku di perpustakaan. __________ saling bekerjasama dan membantu.A Ia C BeliauB Dia D Mereka

SOALAN 2009

2. “ Doktor Nora ada di klinik? Saya ingin berjumpa dengan…………………….,” tanya Amran kepada jururawat.

A dia

B anda

C kamu

D beliau

i. Orang yang dihormatiii. Berpangkatiii. Baikiv. Orang tua

Ahmad seorang ketua pengawas di sekolahnya. ……………………… seorang pelajar yang bijak dan rajin.

A DiaB KamuC BeliauD Mereka

Contoh soalan upsr

1. “Tolong telefon setiausaha ………..…apabila……… sampai nanti,” kata Dato’ Rauf kepada pemandunya. A saya … kitaB awak … diaC kita … merekaD kamu … awak (2007)

2. Mengapakah tuan puteri bersedih? Katakanlah kepada………………..,” kata Mak Inang Suri kepada Tuan Puteri Mayang Sari.

A betaB patikC hambaD tuan hamba (2006)

Walaupun Cikgu Teh telah lanjut usianya, namun………masih aktif berpersatuan. A beliau B saya C dia D ia

Jawapannya

A

Kata Ganti Nama

2002

Ahli pengakap sedang memasak sayur.melakukan tugas tersebut secara bergotong-royong.

A DiaB KamiC BeliauD Mereka

KATA GANTI NAMA

KATA GANTI NAMA

TANYA TEMPATTUNJUK TAK TENTU

itu, iniapa, bila,mana, siapa

sana,sini,situ

apa-apa,mana-mana,

bila- bila,sesiapa,

seseorang

KATA NAMA

pembentukan kata

Contoh soalan upsr

“Saya tidak nampak Salina pun. …………diasudah pergi,” kata Normah.

A Bila-bilaB Awal-awalC Rasa-rasa (2006)

“Kamu tidak pergi ……………petang nanti,” kata Zurenakepada Aznil.

A mana-manaB apa-apaC bila-bilaD siapa-siapa

Apa-apaDigunakan untuk menggantinama benda atau hal yang tidaktentu.

Mana-manaDigunakan untuk mengganti namabenda atau nama tempat yang tidaktentu.

Bila-bila Digunakan untuk mengganti masa yang tidak tentu.

Siapa-siapa/sesiapa

Digunakan untuk mengganti orangyang tidak tentu.

“Daud awak duduk di sini dan kamu pula Hasanduduk di ,” kata Puan Hazlina.

A situB sanaC siniD itu

Jangan sesekali bermain di kawasan yang airnya dalamdi tempat .

A situB siniC ituD ini

situ – tempat yang tidak jauh dari orang yang bercakap. Masih dapat dilihat.sana – tempat yang jauh dari orang yang bercakap. Biasanya tidak kelihatan oleh orang yang bercakap.sini – tempat yang dekat. Hampir dengan orang yang bercakap.

KATA KERJA

TRANSITIF TAK TRANSITIF

mengacau,membaca,

membaling,membeli

belajar, beratur,tertawa, menyanyi,

menangis

pembentukan kata

Kata kerja transitif – perbuatan yang dilakukanoleh pelaku (subjek) terhadap sesuatu benda (objek)., Contoh – membaca, menjahit, menggoreng.

Kata kerja tak transitif – sesuatu yang dilakukan0leh pembuat terhadap diri sendiri.Contoh;- bercukur, bercermin,

KENAL PASTI KATA KERJA DI BAWAH:-

TERPAMPANG

TERMASUK/TERBENAM

TERPAPAR/JELAS TERBENTANG

TERPEROSOK

TERSENGGUK

TERPINGA-PINGA

Contoh soalan upsr

Busu menolong warna di atas kertaslukisan adiknya.

A mencalitB mencelupC mencalarD mencatat

Juara beregu badminton wanita dari MalaysiaPiala yang dimenangi oleh mereka.

A menjulangB menatangC merangkulD menjunjung

(2002)

(2007)

Cikgu Suriyati berjalan ke bilikguru sambil buku.

A membimbitB mengelekC memegangD menjinjing

Mak cik Zainab sayur kangkunguntuk juadah tengah hari nanti.

A menjerangB mengukusC mencelurD merebus

(200)

Ibu ayam itu dengan rempah sebelummemanggangnya.

A mengadunB menaburC mencalitD melumur

(2006)

1. Semangat waja yang dimiliki peserta berkayak itu telah membolehkannya………………..jeram itu.

A mengaliri

B melawani

C mengharungi

D menyeberangi Jeram – air terjun di sungai

bergerak berterusan ke sesuatu kawasan

menentang akan / memusuhi

berjalan menyeberangi air

pergi ke seberang sana/melintas

4. Keluarga saya telah ……………………………. di kampung ini sejak lima tahun yang lalu.

A bermastautin

B berziarah

C bernaung

D bertukar

Menetap di sesuatu kawasan/tinggal

Berkunjung ke sesuatu tempat/rumah

Berlindung/berteduh

Menerima dan memberi ganti

Pak Mail …………………… roti canai yang dipesan oleh pelanggannya.

A mencanaiB menguliC menebarD mengisar

Tangkap gambar

Mengambilgambar

Hisham jatuh………………..apabila………….batu.

A tersembam … tersadungB tersungkur … tersepakC tertiarap … tersangkutD tergelincir … terlanggar

Yusuf jatuh …………….apabila terpijak kulitpisang.

A tertelangkupB tertelentangC tertiarapD terduduk

KATA ADJEKTIF

cantik, pandai, masam,kuning, pucat, tinggi,besar, lebar, manis,

lembut, keras

pembentukan kata

sifat/keadaanwarna

ukuran

bentuk

waktu jarak

cara

perasaan

pancaindera

Rambut Ain kelihatan keranadia baru bangun tidur.

A kusamB kemasC kusut

KATA ADJEKTIF

Kata Adjektif

Gadis……….yang memperagakan minyak wangi dalam iklan televisyen itu ialah sepupu saya. A lembut B pemalu C elok D ayu

?Jawapannya

Kata Adjektif

Air sungai di kawasan itu menjadikerana musim kemarau yang berpanjangan.

A keruh B tohor C deras

?Jawapannya

Puan Rozana memotong kaki seluar anaknyakerana terlalu .

A lebarB besarC labuhD singkat

SOALAN 2009

5. Saya berasa ……………… kerana terpaksa bertemu lawan yang lebih hebat dalam perlawanan badminton itu.

A gusar B keliru C celaru D kecewa

berang / marahsalah anggap

tidak tentu arah

dukacita hasrat tidak tercapai

7. Kenangan……………………itu masih berlegar- legar dalam fikiran Amin ketika bersendirian.

A luput B lapuk C lewat D lampau

hilang / lenyap

terlalu lama/tua

lambat

lepas/lalu/lewat

Kata adjektif yang melibatkan perasaan dan tanpaada imbuhan memerlukan kata sendi “akan / “terhadap”/kepada” untuk digabungkan dengan keterangan kata nama.

Dia gemar kanak-kanak yang comel.Kami akan patuh nasihat ibu bapa.Saya sayangkan kedua ibu bapa saya.Kami benci mereka yang suka menipu.

Dia gemar akan kanak-kanak yang comel itu.Kami akan patuh kepada nasihat ibu bapa.Saya sayang akan kedua ibu bapa saya.Kami benci kepada mereka yang suka menipu.

UJI MINDA

1.Menyayangi akan anaknya

2.Sayang akan anaknya

3.Sayang anaknya

4.Merindui ibunya

5.Rindukan anaknya

6.Rindu keluarganya

7.Marahkan dia

Kata adjektif juga tidak boleh menerimaimbuhan :-

memper………kan diper……..kan

1. Kakak cuba mempertajamkan penselnya. - mempertajam / menajamkan –

2. Perniagaannya perlu diperbesarkan untuk menambahkan pendapatannya. - diperbesar / dibesarkan -

KATA TUGAS

KATA SENDI NAMA KATA HUBUNG KATA TANYA

di, ke, dari,daripada, kepada,

pada, oleh, dengan,untuk, bagi, demi,hingga, sampai,

akan, antara,tentang, terhadap,

sejak, semenjak

dan, atau,tetapi, lalu,

sambil, serta,kecuali,

kerana, agar,supaya,bahawa

apa, bila,mana, siapa,

mengapa,bagaimana,

pembentukan kata

Encik Helmi mendapat kad undangan ke majlis perkahwinan sahabat lamanyaminggu lepas.

A daripada … pada B daripada … di C dari …pada D dari … di

?Jawapannya

Kata Sendi

2007

SOALAN 2009

9. Zaki gagal…………………….pertandingan akhir kerana dia kalah pada peringkat separuh akhir.

A di B ke C dalam D hingga

Kerja-kerja pembersihan tanah runtuh itu diteruskanhari hujan.

A hinggaB sekiranyaC walaupunD sementara

2006

KATA HUBUNG

Kata hubung

1. Sofian masih tidak membuat kerja rumah _________ gurunya sudah berkali-kali menasihatinya.

A manakala C sayugia

B lantaran D walhal

Kata hubung

Cepatlah datang ke rumah saya hari hujan jangan lupa bawa payung.A setelah…laluB sebelum…tetapiC ketika…atauD sekiranya…sambil

B

Mana satu jawapannya

2009

8. Ramli tidak sedar……………….dia terbeli maka- nan di dalam tin yang telah luput tarikhnya.

A bahawa B apabila C sewaktu D kerana

Kata hubung yang menjelas sesuatu maksud

Semasa/sewaktu/ketika/apakala

Sama dengan

Sebab/lantaran

KATA TUGAS

KATA SERU KATA ARAHKATA PARTIKAL(KATA PENEGAS)

aduh, nah,amboi, cis,eh, hai, ah,wah, hoi,aduhai,wahai

atas, bawah,antara, dalam,luar, belakang,

sisi, tepi,utara

-kah, -lah, -tahhanya,

lagi, juga,pun,jua,memang

pembentukan kata

manisnya senyuman ketiga-tiga anak gadis Pak Ismail.

A AmboiB EhC CisD Aduh

Kata Seru

, saya Asmah, murid baru di sekolah ini!

A HaiB NahC AduhaiD Amboi

Kata seru

Pasu bunga itu terletak dibilik itu.

A penjuruB depanC belakangD atas

Kata arah

Kata partikal / penegas

A Orang itulah bapanya.B Rumah idamanku itulah.C Dia pernah datangkah?D Daya kita apatah?

Pilih ayat betul.

Kata partikal –kah,-lah, -tah mestiberada di depanatau di tengah ayat.

Cuba teka apa jawapannya?

Pilih ayat yang betul.

A Hanya dia yang boleh dipercayai.B Kami juga ingin pergi ke sana.C Budak-budak itu suka permainan itu.D Encik Ali pun ada di sini juga.

KATA TUGAS

KATA BANTUKATA NAFI KATA PERINTAH

bukan,tidak

ASPEK RAGAM jangan, usah,sila, jemput

akan, belum,masih, sedang,

sudah, telah

dapat, hendak,mahu, harus,

mesti

pembentukan kata

Tolong jangan bisingPeperiksaan sedang dijalankan.

Sila jangan merokok di sini.

Sila jangan berlari.

Tolong masuk.

Adakah arahan di atas betul?

UNTUK MAKLUMAN

Kata perintah berfungsi dengan melihat kepada ayatperintah yang diberi.

Ayat perintah terbahagi kepada empat:-

1. Ayat suruhan – tujuan memberi arahan/perintah. Contoh :- Pergi dari sini! Pujuklah budak yang menangis itu.

2. Ayat larangan – tujuan menegah daripada melakukan sesuatu. Contoh :- Jangan ambil buku itu. / Awak tak usah datang lagi.

3. Ayat silaan – tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh :- Sila datang ke rumah saya. / Jemput masuk.

4. Ayat permintaan – tujuan memohon pertolongan atau permintaan. Contoh :- Minta semua bertenang. / Tolong tutup pintu itu.

Contoh soalan upsr

“ ambil makanan yang terhidang itu,”Kata Puan Kamariah kepada tetamunya.

A TolongB MintaC HarapD Sila

Encik Muthu akan terus menabur bakti kepadaMasyarakat terdaya.

A jikaB selagiC apabilaD sehingga

GAMBAR 6

“ …………………….. letakkan buku yang dibaca di tempat asal,” kata Nabilah kepada rakan-rakannya.

A SilaB TolongC JanganD Usah

Kamu melakukan senamanmenurunkan berat badan.

A dapat…semogaB harus…supayaC boleh…agarD mesti…untuk

Dia berasa gembira menerima berita kejayaan pasukan bola jaring sekolahnya.

A sewaktuB sebelumC semogaD selagi

KATA TUGAS

KATA PEMERI KATA PENGUAT

ialah,adalah

amat, benar,sangat,

sungguh,paling,sekali,nian

pembentukan kata

1. A Kota Bharu adalah ibu negeri Kelantan. B Nama ayah saya adalah Hasan.

C Surat itu ialah daripada kawan karibnya. D Hadiah ini adalah untuk ibu saya.

2. A Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang. B Adalah dimaklumkan bahawa esok cuti sekolah. C Kuih di atas meja itu ialah untuk adik saya. D Rumah di atas bukit itu adalah rumah saya.

APA BEZANYA ANTARA IALAH & ADALAH ?

3. ialah / adalah

Nama saya ialah Ahmad.Kereta yang berwarna hitam itu ialah kereta saya

ialah diikuti dengan kata nama

adalah diikuti dengan kata sendi &kata adjektif

Hadiah ini adalah untuk ibu saya.Rumah itu adalah cantik sekali.

kata pemeri

Adalah/ialah tidak boleh bermula pada awal ayat.- Adalah dimaklumkan bahawa…………………….. (salah)

Contoh: 1. Warna kereta bapa saya ialah merah. 2. Warna kereta bapa saya adalah merah. 1. Nama adik saya adalah Murni. 2. Nama adik saya ialah Murni.

1. Khabar angin itu adalah tidak benar. 2. Khabar angin itu ialah tidak benar. 3. Khabar angin itu tidak benar.

1. Kegemarannya adalah membaca buku. 2. Kegemarannya ialah membaca buku. 3. Kegemarannya membaca buku.

(SALAH)

(BETUL)

(BETUL)

(BETUL)

(BETUL)

(SALAH)(SALAH)

(SALAH)

(SALAH)

(SALAH)

**Kata Pemeri ialah dan adalah tidak boleh diikuti oleh : KATA NAFI dan KATA KERJA

KATA PEMERI

1. Kami berasa seronok sekali apabila ramai pelajar mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR yang lepas.

A sungguhB palingC terlaluD nian

KATA PENGUAT

Pilih ayat-ayat yang betul.

I Cuaca hari ini amat panas sekali.II Kelas mereka bersih sungguh.III Zainal pelajar yang paling pandai sekali di sekolah.IV Pemandangan di tepi pantai itu nian indah.

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

“Wah, ………………….. indah pemandangan di puncak gunung ini!” kata Faizal.

A benar sekaliB terlalu amatC sungguh nianD terlalu paling

4. Kata Penguat terbahagi kepada tiga :

1. Kata penguat depan – paling/agak/terlalu

Mesti di depan/sebelum kata adjektif

paling cantik

Kata penguat

Kata adjektif

2. Kata penguat belakang – sekali/benar/betul/nian

Mesti di belakang/selepas kata adjektif

Cantik sekali

Kata penguat

Kata adjektif

3. Kata penguat bebas – amat/sangat/sungguh

Boleh berada di depan atau belakang kata adjektif

amat cantik

cantik amat

amat4. sangat sungguh

- boleh diikuti dengan sekali.- boleh bergandingan bersama-sama.

Contoh : - Ali pelajar yang sangat pandai sekali.- Rumah saya sungguh besar sekali.- Suaranya sungguh amat merdu.

ter…, paling…. tidak boleh diikuti dengan “sekali”.

betul

a) Rumah itu amat cantik sekali. Rumah itu amat cantik. Rumah itu cantik amat.

Rumah itu cantik sekali.

b) Sungai itu sangat dalam sekali. Sungai itu sangat dalam. Sungai itu dalam sekali.

betul

betulbetul

AYAT CONTOH :

Sungai itu tersangat dalam. betul

Rumah itu teramat cantik. Rumah itu teramat cantik sekali.

Sungai itu tersangat dalam sekali. salah

betulbetulbetulbetulsalah

* Hanya kata penguat : amat, sungguh, sangat hadir sekali gus dengan sekali

KATA BILANGAN

TAK TENTUTENTU HIMPUNAN

PISAHANPECAHAN TINGKAT

dua, sebelas,seratus,sejuta

berbagai-bagai,kebanyakan,sebahagian,

separuh,para

berpuluh-puluh,beratus-ratus,

keempat-empat

setengah,sepertiga,

pertama,kedua,kelapan

setiap,tiap-tiap,

masing-masing

KATA TUGAS

orang mudah hilang sabar jika selalu menghadapi situasi yangmemalukan mereka.

A Setengah…setiapB Sebahagian…satuC Sesetengah…sesuatuD Sekalian…beberapa

Hazura telah mendapat tempat dalampertandingan nyanyian itu.

A ketiga-tigaB tigaC ketigaD tiga-tiga

Terdapat kuih di atas meja itu.

A berbagaiB pelbagaiC segelintirD setengah

28. A Berbagai barang keperluan harian dijual di kedai yang berhampiran.

B Sarina amat sayang akan ketiga ekor anak kucing hadiah daripada ibunya.

C Para-para hadirin sekalian dipersilakan ke dewan makan untuk menjamu selera.

D Dia akan menonton televisyen berjam-jam lamanya jika berada di rumah.

Pilih ayat yang betul.

2009

KATA TERBITAN

IMBUHAN AWALAN

IMBUHAN AKHIRAN

IMBUHAN APITAN

penyanyi,membaca,pembaca,kekasih,tatatertib,menari

seniman,makanan,hentian,ratusan, membesarkan,

bermaafan,mengajarkan,menghadiahi,

Beg yang berat itu tidak olehnya.

A bergalasB tergalasC penggalasD menggalas

Imbuhan

Saya jawab Kura-kura !

B

Jawab Arnab !

Imbuhan

1. Apabila lampu isyarat berwarna merah _________ semua kenderaan hendaklah berhenti.

A menyalaB dinyalakanC menyalakanD bernyala

2. Pintu rumahnya ________ rapat sejak dua hari yang lalu.

A bertutupB tertutupC menutupD menutupi

IMBUHAN

Penduduk kampung itu telah lama dipindahkanKe kawasan baru.

A tempatB setempatC tempatanD petempatan

Cikgu Suriyati berjalan ke bilikguru sambil buku.

A membimbitB mengelekC memegangD menjinjing

Cikgu Suriyati mengajar mata pelajaran Matematik.Beliau Universiti Malaya.

A lulusanB kelulusanC meluluskanD berkelulusan

KATA MAJMUK

antarabangsa, setiausaha,beritahu, sukarela, bumiputera,

suruhanjaya, jawatankuasa,tandatangan, kakitangan,

tanggungjawab, kerjasama,warganegara, olahraga,pesuruhjaya, matahari

gambar rajah, air hujan,atur cara,

jam tangan,tengah hari, makan angin,

buah hati

Hamdan menyuruh Hamidah menyusun buku-buku di

A sudut membaca

B sudut bacaan

C sudut baca

Kata majmuk

Ismail dan Yusri sedang menyemak yang ditampal pada papan kenyataan.

A jadual petugas harianB jadual tugasan harianC jadual bertugas harian

Kata majmuk

2005

6. Pertandingan ________ itutelah diadakan di dewan sekolah.

A melukisB lukiskanC lukisanD pelukis

UPSR 2000

Pihak sekolah akan mengadakan sesibagi meraikan kehadiran murid-murid baru.

A tegur sapaB soal jawabC ramah mesraD temu duga

Temu janji atauJanji temu.Mana yang betul.

KATA GANDA

Kata Ganda Penuh

Angan-anganKupu-kupuKanak-kanakLayang-layangMain-main

Kata Ganda Separa

TetulangReramaDedaunPepokokbebawang

Kata Ganda Berentak

Sayur-mayurSerba-serbiDentam-dentumHingar-bingar

Kata Ganda Berimbuhan

Baham-membahamJual-menjualIkat-mengikatHubung-menghubungi

……………………pintu rumahnya telah dimakan anai-anai.

A Kekisi B Lelangit C Jejari D Kekuda

Kata Ganda

Jawapannya ialah

AJawab ?

Kata Ganda

Suasana ………………di pasar borong itu jelas kedengaran sejak awal pagi lagi.

A hiruk-pikuk B kacau-bilau C kucar-kacir D huru-hara

Saya jawabA Jawab

Hubungan Latif dengan Suhaimi tetap erat walaupun tinggal berjauhan kerana mereka selalu ………………

A tegur-menegur B usik-mengusik C kunjung-mengunjungi D pandang-memandang

Kata Ganda

Pilihanku

B

Jawab Arnab !

KETEPATAN KATA

KATA BANYAK MAKNA

PERKATAAN SEERTI

PERKATAAN BERLAWAN

PENJODOH BILANGAN

SIMPULAN BAHASA

PEMBENTUKAN KATA - MORFOLOFI

PENANDA WACANA

Pakaian Azhar basah kuyup apabila dia terjatuh ke dalam sumur itu.

A kolam

B sungai

C telaga

D danau

Perkataan seerti

Saya cuba Kura-kura !

D

Aida mundur beberapa langkah apabila Cikgu Zarina menghampirinya. A jalan B gerak C maju D pergi

Perkataan berlawan

Saya cuba Kura-kura !

C

PENJODOH BILANGAN

Adik sedang makan ……….roti bagi mengalas perutnya.

A sekepingB sebukuC seketulD sebuah

Dalam majlis itu, Aida telah memberi

bunga kepada guru kesayangannya.

A seikatB setangkaiC sejambakD sekuntum

PENJODOH BILANGAN

Simpulan Bahasa

1. Kami sekeluarga terpaksa ................

kerana ayah memerlukan wang untuk

membiayai persekolahan kakak.

 

A tutup mulutC bulat hati

B ikat perut D pasang telinga

Peribahasa

1. Kak Long dan Kak Ngah akhirnya berbaik-baik semula setelah sekian lama tidak bertegur sapa.

A. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjungB. Diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkaratC. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum

jugaD. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya.

Peribahasa

1. Kak Long dan Kak Ngah akhirnya berbaik-baik semula setelah sekian lama tidak bertegur sapa.

A. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjungB. Diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkaratC. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum

jugaD. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya.

…………..wang ringgit telah banyak dikeluarkan ,………. penyakit anaknya tidak juga sembuh. A Setelah … hendaknya B Jikapun … selanjutnya C Biarpun … sepatutnya D Walaupun … namun

Penanda wacana

DCuba jawab

SUSUNAN KATA DALAM AYAT(SINTAKSIS)

AYAT PENYATA AYAT SERUAN

1. Adik bermain bola.2. Adam suka belajar.3. Murid itu sangat pintar.4. Cikgu mengajar kami Bahasa Melayu.5. Kain itu belum berjahit.

1. Wah, cantiknya!2. Oh, maafkan saya!3. Eh, janganlah begitu!4. Amboi, wanginya!5. Aduh, sakitnya!

SUSUNAN KATA DALAM AYAT(SINTAKSIS)

AYAT TANYA

TANPA KATA TANYA

DENGAN KATA TANYA

1. Dia sakit?2. Cik Aida cikgu?3. Dah makan?4. Laila ke perpustakaan?

1. Bilakah kamu sampai?2. Berapakah harganya?3. Siapakah nama kamu?4. Apakah perasaan kamu?5. Buku kamu mana?

1. Doktor menasihati pasakitnya supaya mengamalkan gaya hidup sihat. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.

A Mengapakah doktor menasihati pesakitnya?B Apakah nasihat doktor kepada pesakitnya?C Bagaimanakah cara mengamalkan gaya hidup sihat?D Siapakah yang perlu mengamalkan gaya hidup sihat?

Contoh soalan upsr

2. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

Pengusaha restoran itu sentiasa memberikan layanan mesra kepada pelanggannya.

A Bilakah pengusaha restoran itu membuat pelanggannya berasa puas hati? B Bagaimanakah pengusaha restoran itu menjaga hati pelanggannya?C Mengapakah pengusaha restoran itu mengutamakan pelanggannya?D Siapakah yang dilayan oleh pengusaha restoran itu?

SUSUNAN KATA DALAM AYAT(SINTAKSIS)

AYAT PERINTAH

AYAT SURUHAN AYAT LARANGAN

AYAT SILAAN AYAT PERMINTAN

1. Bukalah pintu itu.2. Perlahankan radio. 1. Jangan berlari.

2. Harap jangan berlari.

1. Sila masuk.2. Jemput makan.

1. Tolong diam.2. Minta kamu bersabar.

SUSUNAN KATA DALAM AYAT(SINTAKSIS)

AYAT SAMA MAKSUD

AYAT TUNGGAL

AYAT MAJMUK

JAWAPAN BAGI SOALAN

SOALAN BAGI JAWAPAN

BAHASA ISTANA

Pengorbanan ibu bapa tidak dapat dibalas walau dengan segunung intan.A Segunung intan balasan pengorbanan ibu bapa kepada kita.B Walau dengan segunung intan sekalipun, pengorbanan ibu bapa tidak dapat dibalas.C Nilai pengorbanan tidak dapat dibalas walau dengan segunung intan sekalipun.D Walau segunung intan pengorbanan ibu bapa tidak dapat dibalas .

Ayat sama maksudSaya cuba Kura-kura !

B

Siapakah yang akan menyampaikan hadiah kepada para pemenang?

A Majlis penyampaian hadiah akan disampaikan oleh guru besar. B Para pemenang akan menyampaikan hadiah kepada guru besar.C Hadiah kepada para pemenang akan disampaikan oleh guru besar. D Hadiah kepada para pemenang akan disampaikan sebentar lagi oleh guru besar

Jawapan bagi ayat Pilihan anda

C

Saya akan berjaya ke menara gading jika belajar dengan bersungguh-sungguh.

A Mengapakah kamu tidak jemu belajar.B Siapakah yang akan berjaya ke menara gading?C Ke manakah kamu akan melanjutkan pelajaran?D Bagaimanakah kamu belajar dengan bersungguh- sungguh?

Membina soalan

Saya cuba Kura-kura !

C

1 Dia tidak dapat penuh janjinya11 Kedai kain itu penuh sesak oleh orang ramai111 Perasaannya penuh ketika mendeklamasikan sajak itu.1V Sekiranya saya mengambil cuti, tentu gaji saya tidak penuh. A 1 dan 111 B 1 dan 1V C 11 dan 111 D 11 dan 1V

Penggunaan ayat – betul / salah

Cuba ?

B

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul

I Halimah mengacau air teh untuk ayahnya.

II Budak lelaki itu suka mengacau adik kecilnya.

III Dia sentiasa mengacau buku kerja adik-adiknya.

IV Masalah itu mengacau fikirannya sejak semalam.

A I dan IV sahaja

B II dan III sahaja

C I, II dan IIV sahaja

D II, III dan IV sahaja

Penggunaan ayat – betul / salah

1 Rumahnya terletak di antara sekolah dengan pejabat pos.11 Laporan itu diserahkan ke pihak polis.111 Di manakah ikan segar itu dijual?1V Di dalam perbincangan tadi, Hasrul dilantik sebagai Ketua Murid.

A 1 dan 11 C 11 dan 1V B 1 dan 111 D 111 dan 1V

Kesalahan umum tatabahasa

Berikan jawapan anda

B

Dari

A

T

M

- arah

- tempat

- masa

Daripada

Asal kejadianPerbandinganOrangBendaAbstrak

1. dari & daripada

ANTARA aspek tatabahasa yang perlu diberi perhatian

Uji minda

1. Angin ribut dijangka bertiup …………. pantai timur.

2. Pelajar itu menangis sejak…………..pagi lagi

3. Ahmad lebih besar…………abangnya.

4. Meja itu diperbuat…………….kayu.

5. Salim dan Saadiah mengecat rumah itu……..bahagian tepi.

6. Rumah saya berada tidak jauh…………..sini.

7. Mereka telah merantau ............... Pahang.

8. Mesyuarat itu telah diadakan..............pukul lapan pagi

Betulkan kesilapannya jika ada.

1. datang daripada mana?

2. daripada saat ini

3. datang daripada langit

4. datang daripada utara.

5. daripada sawah turun ke kali

6. daripada kiri ke kanan

7. dikuis daripada penjuru padang

8. dibuat daripada susu lembu.

9. merantau daripada Pahang

10. datangnya daripada Pejabat Tanah 11. daripada bandar ke desa

12. daripada sebulan ke sebulan

13. bermula daripada bulan Mac

14. diadakan daripada pukul lapan pagi

15. sejak daripada zaman dahulu lagi

16. sejak daripada kurun ke-18

17. daripada waktu subuh

18. daripada pukul tiga petang

19. bermula dari tarikh itu

20. dari anaknya

21. kata putus darinya

22. dari ketuanya

23. teladan dari kisah yang lalu

24. hasil dari kerajinannya

2. di & pada

di tempat

Tidak digunakan untuk menunjukkanmasa

pada masa

- Berfungsi menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja. Contoh - ..menggantung lukisan itu pada dinding.- Berfungsi juga menunjukkan konsep “ada + pada + manusia”. Contoh – Buku itu ada padanya,

1. ………suatu hari

2. ………waktu malam

3. Kedai itu ada ………belakang rumah.

4. Rumah itu antara yang terbesar……..sini.

5. Buku itu ada……………..bawah meja.

6. Letakkan buku itu …….tempat yang sesuai.

7. Peperiksaan UPSR akan diadakan ………… bulan September.

8. Kami akan keluar bermain………waktu petang.

3. ialah / adalah

Nama saya ialah Ahmad.Kereta yang berwarna hitam itu ialah kereta saya

ialah diikuti dengan kata nama

adalah diikuti dengan kata sendi &kata adjektif

Hadiah ini adalah untuk ibu saya.Rumah itu adalah cantik sekali.

kata pemeri

Adalah/ialah tidak boleh bermula pada awal ayat.- Adalah dimaklumkan bahawa…………………….. (salah)

1. Zamani …………… pelajar yang aktif dalam bidang kokurikulum.

2. Hadiah itu……………….daripada ibu saya.

3. Syarat-syarat pertandingan………..seperti berikut.

4. Cita-cita Razali…………untuk menjadi seorang guru.

5. Baju yang berwarna merah itu…………..baju saya.

6. Pakaian yang dipakai oleh Danial ……………. cantik sekali.

A Kota Bharu adalah ibu negeri Kelantan. B Nama ayah saya adalah Hasan. C Surat itu ialah daripada kawan

karibnya. D Hadiah ini adalah untuk ibu saya.

MANA YANG BETUL.

A Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang.

B Adalah dimaklumkan bahawa esok cuti sekolah. C Kuih di atas meja itu ialah untuk adik saya, D Rumah di atas bukit itu adalah rumah saya.

4. Kata Penguat terbahagi kepada tiga :

1. Kata penguat depan – paling/agak/terlalu

Mesti di depan/sebelum kata adjektif

paling cantik

Kata penguat

Kata adjektif

2. Kata penguat belakang – sekali/benar/betul/nian

Mesti di belakang/selepas kata adjektif

Cantik sekali

Kata penguat

Kata adjektif

3. Kata penguat bebas – amat/sangat/sungguh

Boleh berada di depan atau belakang kata adjektif

amat cantik

cantik amat

amat4. sangat sungguh

- boleh diikuti dengan sekali.- boleh bergandingan bersama-sama.

Contoh : - Ali pelajar yang sangat pandai sekali.- Rumah saya sungguh besar sekali.- Suaranya sungguh amat merdu.

ter…, paling…. tidak boleh diikuti dengan “sekali”.

1. Sara pelajar yang amat cantik sekali.

2. Sara pelajar yang amat cantik.

3. Sara pelajar yang cantik amat.

4. Sara pelajar yang paling cantik.

5. Sara pelajar yang paling cantik sekali.

6. Sara pelajar yang teramat cantik sekali.

7. Sara pelajar yang teramat cantik.

8. Sara pelajar yang cantik sekali.

9. Sara pelajar yang sungguh cantik sekali.

10. Sara pelajar yang paling tercantik sekali.

1. Kami berasa seronok sekali apabila ramai pelajar mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR yang lepas.

A sungguhB palingC terlaluD nian

KATA PENGUAT

Pilih ayat-ayat yang betul.

I Cuaca hari ini amat panas sekali.II Kelas mereka bersih sungguh.III Zainal pelajar yang paling pandai sekali di sekolah.IV Pemandangan di tepi pantai itu nian indah.

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

“Wah, ………………….. indah pemandangan di puncak gunung ini!” kata Faizal.

A benar sekaliB terlalu amatC sungguh nianD terlalu paling

1. Gadis itu antara yang tercantik di kampungnya.

2. Markah peperiksaan kali ini adalah yang amat terbaik sekali yang pernah saya peroleh.

3. Bagi saya, masakan ibulah yang paling lazat.

4. Dialah yang paling pandai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

5. Menara itu paling tinggi sekali di negara tersebut.

6. Pokok yang paling besar sekali itu telah tumbang semalam.

5. Imbuhan meN….kan / meN……i.

Untuk memahami penggunaan imbuhan meN…kan / meN…i,

- kita perlu merujuk kepada fungsi dan penggunaannya.

A. Imbuhan meN….kan ( me….kan, men….kan, mem…kan, meng…kan, menge….kan )

1. Tujuan untuk melakukan sesuatu….. contoh :- membersihkan, mengemaskan, menyelenggarakan,

- Ibu sedang membersihkan ruang tamu rumahnya. - Suhaila meminta adiknya mengemaskan biliknya.

2. Tujuan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain….. contoh :- membelikan, menjahitkan, mencarikan, membuatkan,

- Izam membelikan ibunya sepasang baju kurung moden. - Saadiah menjahitkan anaknya sehelai baju kurung.

3. Tujuan untuk menjadikan objek sebagai penerang atau maksudnya….. contoh :- menghadiahkan, mencalonkan, mengirimkan,

- Saya mengirimkan sepucuk surat kepada ayah. - Guru besar menjatuhkan hukuman kepada pelajar itu.

4. Tujuan untuk memasukkan sesuatu benda ke dalam sesuatu tempat….. contoh :- merebankan, menguburkan, mengurungkan,

- Kami menguburkan mayat itu di sana. - Saleh merebankan ayam peliharaannya pada waktu petang.

B. Imbuhan meN….i ( me….i , mem…i, men….i, meng…i, )

1. Tujuan untuk menunjukkan makna menjadi….. contoh :- membanjiri, menghitami, mengetuai, menghakimi.

- Orang ramai membanjiri stadium itu untuk menyaksikan perlawanan bola sepak. - Samat mengetuai rombongan ke Melaka itu.

2. Tujuan untuk memberikan sesuatu….. contoh :- menghadiahi , mengirimi, menjatuhi, menganugerahi,

- Zainal menghidangi tetamunya nasi ayam. - Saya mengirimi ayah sepucuk surat.

3. Tujuan untuk melalui atau mengalami….. contoh :- menembusi , menghargai, mencintai.

- Kita mestilah pandai menghargai masa. - Manaf mencintai isterinya sepenuh hatinya/

4. Tujuan untuk melakukan sesuatu perbuatan….. contoh :- mengasari, menzalimi, - Penyelia kilang itu telah mengasari pekerjanya. - Pembesar negara itu telah menzalimi rakyat jagaannya.

5. Tujuan untuk menjadikan sesuatu keadaan….. contoh :- mengubati, membaiki, menghiasi, mengotori,

- Mariam sedang sibuk menghiasi rumahnya. - Doktor itu telah berjaya mengubati pesakitnya.

1. Saya ………. dompet itu di atas jalan raya. A menemui B menemukan

2. Saya…….…….ayah sepucuk surat. A mengirimkan B mengirimi

berjumpa dengan terjumpa

Menghantar/mengutus Memberikan sesuatu

1. Ayah menghadiah basikal kepada adik.kan kan

AYAT CONTOH :

Ayah menghadiah adik sebuah basikal.ii

2. Abang mengirim adik sepucuk surat.i i

Abang mengirim sepucuk surat kepada adik.kan kan

3. Mahkamah menjatuh Abu dua tahun penjara.i i

Mahkamah menjatuh hukuman dua tahun penjara kepada Abu.

kan kan

mesti diikuti denganKata Ganti Nama Diri

Ketiga- dia, nya, baginda, beliau -

ia, mereka

6. di………….oleh

1. Buku itu dibaca oleh saya.2. Buku itu dibaca oleh Amir.3. Bola itu ditendang oleh saya.4. Bola itu ditendang oleh dia.

Sesuatu ayat pasif yang melibatkan kata kerjadan diapitkan dengan di……..oleh

Betul atauSalah

a) Buku itu dikarang oleh saya. b) Kereta itu dipandu oleh kamu. c) Buku itu dikarang saya.

d) Kereta itu dipandu awak.

a) Ayam-ayam itu dipelihara oleh mereka. b) Muzik itu dimainkan oleh guru. c) Masjid itu dirasmikan oleh baginda sultan.

salah

betulbetul

betulbetul

AYAT CONTOH :

salah

betul

d) Baju itu dibeli oleh bapa. betul

buah durian banyak yang gugurNazrin dan Shafiq membantu ayahnya mengutip buahdurian yang baru dikutip.

A Oleh keranaB Oleh sebabC SupayaD Agar

7. Oleh kerana atau oleh sebab

kerana

- Tergolong dalam jenis kata hubung bukan kata nama.- Tidak boleh diletakkan sesudah kata sendi ‘oleh’. Kata sendi mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama.

Penggunaan oleh keranasalahlah ya……

8. demi / untuk

Demi atau untuk tidak boleh bergandingankerana kedua-duanya ialah kata sendi yang sama maksudnya.

Keputusan ini dibuat demi untuk keputusan kitabersama-sama.

sepatutnya

Keputusan ini dibuat demi keputusan kita bersama-sama.

Keputusan ini dibuat untuk keputusan kita bersama-sama.

9. Pisang goreng / goreng pisang Sos cili / cili sos Susu lembu / lembu susu Klinik Gigi Ali / Ali Klinik Gigi

Pisang goreng - pisang yang telah digoreng.Sos cili - sos yang diperbuat daripada cili.Susu lembu - susu yang diambil daripada lembu.Klinik Gigi Ali – Klinik gigi kepunyaan Ali.

Yang manabetul.

Goreng pisang - pisang yang sedang digoreng.Cili sos - sebutan daripada Bahasa Inggeris.Lembu susu - lembu yang mengeluarkan susu.Ali Klinik Gigi – Ali yang jadi klinik gigi.

Pilih ayat yang betul.

I Malam tadi kami makan di Safuan Restoran.II Di dalam beg itu terdapat pengasah pensel.III Adik mengeluarkan tembikar pasu dari almari itu.IV Cantik sungguh rumah contoh di tepi jalan itu.

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

2009.

Mini Zoo Zoo MiniBasikal Mini Mini BasikalFauzi Klinik Klinik FauziRestoran Hajjah Hajjah RestoranTenggara Asia Asia TenggaraParlimen Mini Mini ParlimenBertempiaran lari Lari bertempiaranLain-lain hal Hal-hal lainbas ekspres ekspres basesok malam malam esokbas mini mini basperkara-perkara lain lain-lain perkarajanji temu temu janji kuning telur telur kuninggoreng pisang pisang gorengsegera pulang pulang segera

Mini Zoo Zoo MiniBasikal Mini Mini BasikalFauzi Klinik Klinik FauziRestoran Hajjah Hajjah RestoranTenggara Asia Asia TenggaraParlimen Mini Mini ParlimenBertempiaran lari Lari bertempiaranLain-lain hal Hal-hal lainbas ekspres ekspres basesok malam malam esokbas mini mini basperkara-perkara lain lain-lain perkarajanji temu temu janji kuning telur telur kuninggoreng pisang pisang gorengsegera pulang pulang segera

10. dalam / di dalam

dalam – menunjukkan sesuatu yang tidak mempunyai ruang.

di dalam – menunjukkan tempat/arah tempat

1. Kami mendapat 5A ……………….. peperiksaan UPSR.

2. Adik tidur.............biliknya sendiri semenjak dia

berumur tujuh tahun.

3. ......................pengetahuan saya, Cik Siti Rohani masih belajar di Universiti Putra Malaysia.

11. antara / di antara

antara - menunjukkan maksud sesuatu yang tidak mempunyai ruang.

di antara - menunjukkan tempat.

1. Siti duduk …………………..Ali dan Adam.

2. ……………….mereka bertiga, Siti ialah Pengerusi bagi Persatuan Bahasa Melayu sekolahnya.

ALIADAMSITI

12. Kata bilangan – kata yang digunakan untuk menghitung atau menyatakan maksud jumlah sesuatu perkara.

1. Semua guru-guru sedang bermesyuarat…

2. Para-para pelajar dikehendaki berkumpul…

3. Seratus orang pelajar-pelajar…

4. sebahagian daripada pelajar-pelajar…

5. Kedua ibu bapa…

6. Berbagai perkara…

ANTARA aspek tatabahasa yang perlu diberi perhatian

1.  dari/daripada 2.  di / pada3. ialah / adalah4. amat, sangat, sungguh boleh diikuti dengan “sekali….”5.  me-……. .kan / me-………I6. di…………oleh7.  oleh kerana atau oleh sebab8. demi / untuk9.  pisang goreng / sos cili / Klinik Gigi Ali10.  dalam / di dalam11.  antara / di antara12.   setengah / sesetengah13. Semasa ke semasa / masa ke masa

Kesalahan Tatabahasa

1. Kedua orang perompak …

2. Di zaman pemerintahan Jepun, ……

3. Beribu-ribu orang penonton membanjiri

4. Segala persiapan-persiapan telah….

5. Kerja-kerja memperluas Lapangan ……..

6. Pelajar-pelajar sekolah itu tekun belajar demi untuk …………..

7. Kajian menunjukkan hampir satu setengah juta orang…….

Kedua-dua

Pada

Segala persiapan

demi atau untuk

Satu juta setengah

• Dalam mesyuarat itu, mereka berbincang mengenai ………..

• Peperiksaan lesen televisyen akan dijalankan ……….

• Buku biru itu dibeli oleh saya……….• Setiap penuntun bertepuk tangan apabila

………….• Ahmad merasa sungguh sedih apabila …• “Sehingga bertemu lagi di masa-masa akan

datang………..

Pemeriksaan

Buku biru itu saya beli.

penonton

berasa

pada

Betulkan kesilapannya jika ada.

1. datang daripada mana?

2. daripada saat ini

3. datang daripada langit

4. datang daripada utara.

5. daripada sawah turun ke kali

6. daripada kiri ke kanan

7. dikuis daripada penjuru padang

8. dibuat daripada susu lembu.

9. merantau daripada Pahang

10. datangnya daripada Pejabat Tanah 11. daripada bandar ke desa

12. daripada sebulan ke sebulan

13. bermula daripada bulan Mac

14. diadakan daripada pukul lapan pagi

15. sejak daripada zaman dahulu lagi

16. sejak daripada kurun ke-18

17. daripada waktu subuh

18. daripada pukul tiga petang

19. bermula dari tarikh itu

20. dari anaknya

21. kata putus darinya

22. dari ketuanya

23. teladan dari kisah yang lalu

24. hasil dari kerajinannya

25. naik dari RM 9.00 kepada RM 10.00

26. dari cempedak baiklah nangka

27. dari teruna baiklah duda

28. lebih baik dari orang ini

29. lebih lembut dari kain itu

30. diperbuat dari kapas

31. ilham dari lukisan itu

32. daripada lembu kita boleh mendapat susu

33. daripada lemak lembu

34. diperbuat daripada madu lebah

35. dari kakak lebih baik adiknya

36. berlainan dari abangnya

37. berbeza dari buku itu.

38. Antara kami berempat, dia yang tertinggi

39. Dialah pelajar yang terpandai sekali di sekolah kami.

40. Gadis itu antara yang tercantik di kampunnya.

41. Markah peperiksaan kali ini adalah yang amat terbaik sekali yang pernah saya peroleh.

42. Bagi saya, masakan ibulah yang paling lazat.

43. Dialah yang paling pandai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

44. Menara itu paling tinggi sekali di negara tersebut.

45. Pokok yang paling besar sekali itu telah tumbang semalam.

46. Suria pandai sekali.

47. Besar sekali rumah di atas bukit itu.

48. Cerdik sekali adik awak yang kecil itu.

Uji kefahaman anda.

1. Saya beritahu dia tarikh tutup permohonan. 2. Kepakarannya itu membolehnya mudah mendapat pekerjaan.

3. Pimpinan Perdana Menteri itu menjadi ikutan pemimpin dunia ketiga.

4. Pesalah itu dijatuhkan hukuman penjara tiga tahun serta lima kali sebatan.

5. Polis telah menemui kereta yang digunakan oleh perompak-perompak itu.

6. Zali memperbesarkan rumahnya.

7. Sekolah itu memperolehi sumbangan kewangan daripada wakil rakyat.

8. Kita berdua akan menyertai pertandingan itu.

9. Kutunaikan janjiku.

10. Saya sayang kepadanya kerana kekasih saya.

11. Rahim dan Ani sering membawa telefon bimbit ke sekolah. Cikgu Samat telah merampas telefon mereka itu. Telefonnya disimpan di bilik guru besar.

12. Beruk peliharan Pak Mat begitu jinak. Setiap hari beliau membantu Pak Mat memetik buah kelapa.

13. Kita harus mencontohi mereka-mereka yang telah berjaya di dalam pelajaran.

14. Berita itu diterima dari Nazirah.

15. Tiada perbezaan di antara pendapatannya dengan pendapatan saya.

16. Salah satu daripada kereta itu telah dibeli oleh salah seorang pelanggan.

17. Selain daripada itu, kita haruslah sentiasa berjimat-cermat.

18. Setengah murid tidak suka menghadiri aktiviti kokurikulum.

19. Berbagai acara menarik telah disediakan oleh pihak penganjur.

20. Semua guru-guru sedang bermesyuarat.

UJI PEMAHAMAN ANDA. DI MANA SALAHNYA?

- Rumah itu amat besar sungguh.- Saya berasa amat seronok sekali apabila abang pulang dari luar negeri.- Cita-cita adik Kamari sungguh tinggi amat.- Bulan ini merupakan bulan yang paling sungguh sibuk buat ayah.

- Kami akan pulang ke kampung untuk menghadiri majlis bertunang sepupu kami.- Abang memberi meja menulis itu kepada saya.- Ibu pergi ke pusat membeli-belah bersama-sama Alinah.- Program menceriakan sekolah itu telah dirasmikan oleh YDP PIBG sekolah kami.- Ibu sungguh minat dengan rancangan memasak itu.

- Hadiah itu ialah daripada ibu.- Berita itu ialah palsu.- Rumah yang berwarna biru itu adalah rumah saya.

- Oleh kerana hujan telah turun maka perlawanan tersebut telah dibatalkan.- Dari hari ke sehari keadaan tubuhnya semakin kurus.

- Rumah-rumah di atas bukit itu besar-besar belaka.- Para pelajar-pelajar dikehendaki berkumpul di tapak perhimpunan.- Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru.

- Jaket itu amat tahan kerana ia diperbuat daripada kulit.- Lukisan itu sungguh cantik sekali. Walaupun begitu ianya agak mahal.- Saya rasa tuanku perlu berehat dahulu.- Gadong telah ditangkap kerana mencuri dan beliau telah dipenjara.

- Para pekerja sedang memperbesarkan jalan menuju ke kampung kami.

- Perniagaannya perlu diperbesarkan untuk menambahkan pendapatan.

- Guru besar sedang memberikan ucapan pada murid-muridnya.- Di zaman dahulu, sistem perniagaan dijalankan secara tukar barang.

- Ayah menghadiahkan ibu seutas rantai tangan.- Lain-lain hal akan dibincangkan pada masa akan datang.

2. Encik Rashidi adalah guru besar di sekolah itu.

1. Kedua-dua pegawai bank itu kawan baik ayah saya.

4. Berhati-hati memandu kenderaan di kawasan yang merbahaya itu.

3. Puan Norlela menghidangi nasi ayam kepada tetamunya.

6. Masukkan sedikit cili sos ke dalam masakan itu.

5. Saya gemarkan lauk-pauk yang masih panas dan pedas.

8. Hati-hati ketika memandu kenderaan di jalan raya.

7. Setengah orang tidak gemar makan ikan air tawar.

10.Makanlah sayur-sayuran kerana ia baik untuk kesihatan.

9. Dari tahun ke setahun dia menyimpan wang untuk masa hadapannya.

12.Pak Kamal sedang menyangkul tanah di kebun sayurnya.

11. Pembinaan jambatan itu dipercepatkan oleh kerajaan.

1. Kedua-dua pegawai bank itu kawan baik ayah saya.

1. Kedua-dua orang pegawai bank itu kawan baik ayah saya.

2. Encik Rashidi adalah guru besar di sekolah itu.

2. Encik Rashidi ialah guru besar di sekolah itu.

3. Puan Norlela menghidangi nasi ayam kepada tetamunya.

3. Puan Norlela menghidangkan nasi ayam kepada tetamunya.

4. Berhati-hati memandu kenderaan di kawasan yang merbahaya itu.

4. Berhati-hati memandu kenderaan di kawasan yang berbahaya itu.

5. Saya gemarkan lauk-pauk yang masih panas dan pedas.

5. Saya gemar akan lauk-pauk yang masih panas dan pedas.

6. Masukkan sedikit cili sos ke dalam masakan itu.

6. Masukkan sedikit sos cili ke dalam masakan itu.

7. Setengah orang tidak gemar makan ikan air tawar.

7. Sesetengah orang tidak gemar makan ikan air tawar.

8. Hati-hati ketika memandu kenderaan di jalan raya.

8. Berhati-hati ketika memandu kenderaan di jalan raya.}

9. Dari tahun ke setahun dia menyimpan wang untuk masa hadapannya.

9. Dari setahun ke setahun dia menyimpan wang untuk masa hadapannya.

10.Makanlah sayur-sayuran hijau kerana ia baik untuk kesihatan.

10.Makanlah sayur-sayuran hijau kerana sayur-sayuran baik untuk kesihatan.

11. Pembinaan jambatan itu dipercepatkan oleh kerajaan.

11. Pembinaan jambatan itu dipercepat oleh kerajaan.

12.Pak Kamal sedang menyangkul tanah di kebun sayurnya.

12.Pak Kamal sedang mencangkul tanah di kebun sayurnya.

14.  Ramai

Banyak Satu

Segala Kata Nama

Semua Kata Ganda

Seluruh Tunggal

Para

15. imbuhan – awalan/apitan/akhiran/sisipan

- pedalaman/pendalaman

- penempatan/petempatan

16. satu setengah jam / satu jam setengah

17. kata bilangan – kedua/pelbagai/berbagai-bagai

18. Bahasa istana

PETIKAN PEMAHAMAN

PEMAHAMAN

Dua petikan beraneka jenis

Dicadangkan 15 minit untuk menjawab soalan

5 soalan objektif untuk setiap petikan

10 soalan objektif

Jawapan berdasarkan petikan tetapi ada yang berbentuk pendapat, kesimpulan dan perbendaharaan kata

Empat pilihan

A,B,C dan D

PEMAHAMAN PETIKAN

Soalan nombor 31 - 40

• SOALAN 31 – 40

• MENGUJI SOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PERBENDAHARAAN KATA

• SOALAN YANG JAWAPANNYA TERSURAT

• SOALAN YANG MENGUJI KEFAHAMAN ISI PENTING

• SOALAN KEM. BERFIKIR

Bentuk soalan yang dikemukakan

• Pemahaman• Pengetahuan• Penggunaan• Penaakulan• Pengajaran /

Rumusan

• Mencari penyataan / maklumat khusus ( 1 perenggan)

• Mencari penyataan / maklumat khusus ( perenggan berlainan)

• Menyusun mengikut urutan• Mencerakinkan maksud

penanda wacana• Menukar ganti perkataan /

frasa / ayat• Mengesan kata kunci

sebelum / selepas

Aspek - aspek yang diujidalam petikan pemahaman

1. KEMAHIRAN MEMBACA & MEMAHAMI ( Pemahaman )

- Mentafsir/Memahami maklumat- Memahami maksud frasa/kata

melibatkan

rencana iklan berita syair cerita surat tidak rasmi jadual catatan dialog

Jenis-jenis petikan Pemahaman

biografi dialog ucapan pantun sajak surat rasmi syarahan laporan rajah

Baca soalan

Baca petikan

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PETIKAN

Baca untuk memahami petikan

Garisi isipenting

Fahami soalan

Elakkan kesilapan Semak Jawapan

Jawab mengikutkonteks

Jawapan terbaik

Panduan menjawab soalan petikan

1. Baca arahan yang diberi2. Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali3. Bacaan kali pertama untuk memahami isi petikan, manakala bacaan kali kedua untuk mendapatkan maklumat daripada soalan yang disediakan.4. Sambil baca, kenal pasti isi penting.5. Dalam teks ada sekurang-kurangnya empat isi penting6. Isi penting dalam teks akan digunakan sebagai jawapan paling tepat bagi soalan 1 – 5.

SECARA RINGKASNYA APABILAMENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

1. Baca arahan

2. Baca petikan - 2 kali

3. Kenal pasti isi penting

4. Dalam teks - 4 isi penting

5. Isi penting - jawab soalan 1-5 dengan tepat

ARAS SOALAN UNTUK PETIKAN PEMAHAMAN

kebiasaannya2 SOALAN MUDAH

2 SOALAN SEDERHANA

1 SOALAN SUSAH/TINGGI

Panjang petikan lebih kurang 100 - 160 patah perkataan

Contoh soalanPETIKAN PEMAHAMAN

Anda sudah bersedia menjawab contoh soalan petikan, Arnab ?

Saya sudah bersedia menjawab soalan anda !

Bentuk-bentuk soalan ;

Soalan berkaitan perbendaharaan kata

Cari maksud perkataan atau rangkaikata berdasarkan petikan.

• Perkataan kesangsian dalam petikan bermaksud

• Perkataan mempersendakan bermaksud

• Maksud ketandusan dalam petikan di atas ialah

• Rangkaikata tidak mencacatkan dalam petikan di atas sesuai digantikan dengan perkataan

CONTOH SOALAN UPSR

Beliau berkata, tarikan utama pesta kali ini ialah pertunjukan layang-layang moden yang direka secara kreatif, unik dan berwarna-warni oleh peserta tempatan dan luar negara. Seramai 15 000 orang pengunjung dijangka menyaksikan pesta yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa.( UPSR 2003, PETIKAN 2 – soalan 14 )

Perkataan pengiktirafan dalam petikan bermaksudA pengesahanB persetujuanC penyertaanD penghargaan

Hal ini demikian kerana kecantikan dan kebersihan sesebuah sekolah menyejukkan mata memandang. ( Petikan 1 UPSR 2003 – soalan 9 )

Apakah maksud frasa menyejukkan mata memandang dalam petikan

A Berasa sunyi dan sepi apabila melihat sesuatuB Berasa suka dan gembira apabila melihat sesuatuC Berasa sejuk dan nyaman apabila melihat sesuatuD Berasa senang dan tenteram apabila melihat sesuatu

CONTOH SOALAN UPSR

Soalan jawapan tersurat dalam petikan

Bakat semula jadinya sebagai penulis terserlah apabila novel pertamanya yang bertajuk Gerhana memenangi hadiah sagu hati Peraduan Mengarang Novel DBP pada tahun 1958. ( Petikan 1 UPSR 2000)

Bilakah bakat awal Pak Samad sebagai penulis mula dikenali?

A Setelah memenangi peraduan mengarang novel pada tahun 1958

B Setelah menjejak kakinya ke sekolah

C Setelah menulis novel remaja dan kanak-kanak

D Setelah lulus peperiksaan School Certificate

Jawapan boleh didapati dalam petikan.

Sesampai aku di sana, kerani menghulurkan sekeping poskaddan aku menyambutnya dengan senyuman. Sambil memerhatikan poskad yang bergambar itu, aku tertanya-tanyapengirimnya.( Petikan 1 UPSR 2003 – soalan 2 )

Poskad diserahkan kepada penulis oleh

A kerani.

B posmen.

C Aishah.

D Cikgu Faridah

Perlu memahami isi petikan untukmenjawab soalan ini.

Soalan menguji kefahaman isi penting

Contoh petikan (Petikan 1 UPSR 2002)…Masyarakat Melayu terutamanya masyarakat kampung, menganggap batik sebagai sebahagian daripada budaya dalam kehidupan mereka. Usaha-usaha mempromosikan batik seperti mengadakan pameran, pertunjukan fesyen pakaian batik dan jualan murah giat dijalankan sekarang oleh pelbagai pihak termasuk Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan.• Apakah pandangan masyarakat kampung terhadap batik ?A Batik boleh digunakan sepanjang masaB Sebahagian daripada budaya dalam kehidupan merekaC Salah satu perusahaan yang berkembang di MalaysiaD Sebagai sebahagian daripada pakaian mereka

Anda perlu menilai, meramal,mentafsir,membuat kesimpulan.

Soalan KB,Memerlukan penafsiran

Bentuk-bentuk soalan;

• Antara pernyataan berikut yang manakah benar …

• Pernyataan di bawah memihak kepada pencadang, kecuali ( UPSR 2002)

• Pernyataan di bawah adalah tujuan Larian Alam Sekitar diadakan, kecuali ( UPSR 2002 )

. Pernyataan yang manakah benar tentang pesta layang layang tersebut ( UPSR 2003)

OK KAWAN-KAWAN….. DAH HABIS…AMIN…….KITA JUMPA LAGI…

TERIMA KASIH DAUN KELADIPANJANG UMUR, JUMPA LAGI;SUNGAI KLANG SUDAH BERSIHSEKIAN….TERIMA KASIH…..

KALAU ADA JARUM YANG PATAH,JANGAN DISIMPAN DI DALAM PETI;KALAU ADA SILAP DAN SALAH,JANGAN DISIMPAN DI DALAM HATI.

BETUL…..BETUL……BETUL……

SELAMAT BERTEMU LAGI.JUMPA LAGI PADA LAIN MASA

& KETIKA.

Dihasilkan oleh:-Suwaibah Sussana AbdullahSK Tok Muda, Kapar, Klang. [email protected]