bm "mampu"

12
MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 1 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014 MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) LATIHAN 1 TEMA : SEKOLAH SITUASI / AKTIVITI / UMUM Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah sekolah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di sekolah tersebut. KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN Siapa ? / Apa ? X Buat Apa ? / Kenapa ? Y Peluasan Ayat {Keterangan / Tempat / Masa} 1 2 3 {Mengapa / Di mana / Bila}

Upload: fadhramli

Post on 30-Jun-2015

606 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 1 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 1 TEMA : SEKOLAH SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah sekolah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di sekolah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Peluasan Ayat {Keterangan / Tempat / Masa} 1 2 3 {Mengapa / Di mana / Bila}

Page 2: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 2 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 2 TEMA : SEKOLAH SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di padang permaian.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di padang permaian tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 3: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 3 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 3 TEMA : SEKOLAH SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di sebuah sekolah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima aktiviti di sekolah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Peluasan Ayat {Keterangan / Tempat / Masa} 1 2 3 {Mengapa / Di mana / Bila}

Page 4: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 4 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 4 TEMA : SEKOLAH SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah pusat sumber sekolah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di pusat sumber sekolah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 5: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 5 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 1 TEMA : KELUARGA SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di rumah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 6: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 6 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 2 TEMA : KELUARGA SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di rumah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 7: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 7 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 3 TEMA : KELUARGA SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di sebuah rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima aktiviti di rumah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 8: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 8 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 4 TEMA : KELUARGA SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di halaman sebuah rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima aktiviti di halaman rumah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 9: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 9 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 1 TEMA : MASYARAKAT SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di tepi pantai.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di pantai tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Peluasan Ayat {Keterangan / Tempat / Masa} 1 2 3 {Mengapa / Di mana / Bila}

Page 10: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 10 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 2 TEMA : MASYARAKAT SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di kawasan perkelahan hutan lipur.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di kawasan perkelahan hutan lipur tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}

Page 11: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 11 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 3 TEMA : MASYARAKAT SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di halaman rumah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di halaman rumah tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Peluasan Ayat {Keterangan / Tempat / Masa} 1 2 3 {Mengapa / Di mana / Bila}

Page 12: BM "MAMPU"

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) 12 Bahasa Melayu Penulisan (Kertas 012) – UPSR 2014

MAMPU (Modul Agresif Menjana Pencapaian Unggul) – Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) : Soalan Ramalan 2014 Disediakan Oleh Haji Md. Ramli bin Haji Sabran – Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

LATIHAN 2 TEMA : MASYARAKAT SITUASI / AKTIVITI / UMUM

Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah kedai buku.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang lima suasana di kedai buku tersebut.

KAEDAH TETINGKAP MAKLUMAT : SATU PEMUDAH CARA LESTARI DAN BERKESAN

Siapa ? / Apa ?

Buat Apa ? / Kenapa ?

Kata Hubung {dan / lalu / sambil / serta} 1 2 {kerana / ketika / semasa / tatkala / untuk}