teknik menjawab pt3

of 60 /60
١٤٤٣ رة خ دى الآ ما ج١٣ ١٤٤٣ رة خ دى الآ ما ج١٣ OLEH : USTAZAH ZURIYANI MOHD SMA SETIU BA HONS. BAHASA ARAB & TAMADDUN ISLAM UKM TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA ARAB BAHASA ARAB PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Author: ummu-mariah-idris

Post on 25-Jan-2017

601 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • *

  OLEH :USTAZAH ZURIYANI MOHDSMA SETIUBA HONS.BAHASA ARAB & TAMADDUN ISLAMUKMTEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA ARABPENTAKSIRAN TINGKATAN 3

  *

 • *Supaya calon ; Soalan KBATmenjawab dengan tepat dan betul mendapat markah bagi setiap jawapan yang diberikan tahu cara menjawab setiap bentuk soalan yang dikemukakan [jawapan tidak menyeleweng ] boleh menyusun setiap jawapan anda

  Pemeriksa senang..jawapan calonMemeriksa MembacaMemahami

  MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB

 • *DI SEBALIK PEPERIKSAAN P Persediaan awal menjamin kejayaanE Elakkan mengulangkaji pada saat akhirP Peruntukan masa secara bijakE Elakkan perlakuan menipuR Rangka jawapan sebelum jawabI Isi harus disusun aturK Ketepatan, kekemasan dan kualitiS Semak semula kerja andaA Analisa soalan meringankan kekanganA Akur dengan arahan dan kehendak soalanN Nilai prestasi diri anda dari semasa ke semasa

 • *PMR9ASPM21A

  *

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MENUNTUT PENDIDIKAN HOLISTIK:

  PBS dilaksanakan untuk merealisasikan suatu sistem pentaksiran yang holistik dan berterusan yang selaras dengan FPK untuk memastikan pentaksiran alahah instrumen yang boleh mencetuskan budaya pendidikan yang memenuhi hasrat dan matlamat FPK untuk..

  melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Setrusnya untuk..melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

  Sumber yang secukupnya perlu disediakan agar setiap murid, tanpa mengira etnik atau latar belakang berhak mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti yang membolehkan mereka mencapai kejayaan berlandaskan potensi masing-masing. Oleh itu suatu transformasi pentaksiran, iaitu PBS perlu dilaksanakan. PBS adalah sistem pentaksiran yang berkonsepkan Pentaksiran Rujukan Standard, diperkenalkan pada tahun 2011 kepada murid Tahun 1 di sekolah rendah dan tahun 2012 kepada murid Tingkatan 1.

  Selaras dengan aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid, pelaksanaan PBS adalah dinamik, bersepadu dan luwes, yang mempunyai matlamat untuk menbangunkan potensi murid secara holistik. Pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid sentiasa dipantau secara menyeluruh dan sistematik untuk memberi petunjuk kepada tindakan membantu perkembangan potensi seterusnya.

  Transformasi pentaksiran adalah diperlukan, kerana peperiksaan pusat yang mengungguli sistem pentaksiran kebangsaan pada masa lampau mengwujudkan suasana pengajaran yang bertumpu kepada menyediakan murid untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang. Hakikatnya sistem pentaksiran ini tidak berjaya untuk memberi indikator yang selaras dengan indikator penguasaan murid dalam literasi bacaan, literasi sains dan literasi matematik di peringkat antarabangsa.

  Pencapain murid Tingkatan 2 dalam pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan yang skor purata pencapaian murid Malaysia 2011 untuk Matematik dan Sains menurun secara signifikan berbanding TIMSS 1999, 2003 dan 2007. Manakala Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2009, membandingkan tahap pembacaan, matematik dan sains antarabangsa dalam kalangan murid Malaysia berusia 15 tahun (Tingkatan 3) mendapati 44% gagal mencapai tahap minimum pembacaan, 60% gagal mencapai tahap minimum Matematik, 43% gagal mencapai tahap minimum Sains. *

 • ASPIRASI MURID

  ASPIRASI MURID DALAM PPPM 2013 2025 :

  Lima aspirasi untuk setiap murid direncanakan dalam PPPM 2013 -2025, iaitu menerusi sistem pendidikan ini setiap murid harus; menguasai pengetahuan seperti yang diterakan dalam kurikulum,mempunyai kemahiran berfikir dan menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting,menguasai kemahiran memimpin, menguasai kemahiran dwibahasa,mengamalkan etika dan kerohanian, dan mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional.

  *

 • PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORAN

  SejarahGeografi

  Ujian Bertulis

  Pelbagai InstrumenUjian Lisan & Ujian Bertulis

  Bahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunBahasa ArabBahasa Punjab

  SainsMatematikKHBPendidikan Islam

  2014

  Sehubungan itu, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan yang memberi gambaran lebih menyeluruh dan holistik tentang potensi murid.

  Sehingga 2013, pelaporan PMR adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap mata pelajaran yang diduduki calon dalam peperiksaan pusat. Mulai 2014, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap komponen PBS iaitu:

  Pernyataan Keputusan PP yang akan dikeluarkan oleh LPPernyataan Keputusan PS, PAJSK dan PPsi akan dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan format standard berdasarkan spesifikasi yang disediakan oleh LP. Pernyataan keputusan PS dan PAJSK akan dikeluarkan bagi Tingkatan, 1, 2 dan 3 manakala pernyataan keputusan PPsi (Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus) dikeluarkan bagi Tingkatan 3 sahaja.*

 • BAGAIMANA HENDAK MENGUASAIKERTAS PT3 BAHASA ARAB?

  1. FORMAT SOALAN2. BENTUK SOALAN3. CAKUPAN SOALANCALON PERLU MENGETAHUI;

 • NAHU BAHASA ARABMUFRADAT / KOSA KATA BAHASA ARAB UNGKAPAN /IBARAH BAHASA ARAB;

  SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3CAKUPAN SOALAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • FORMAT SOALAN PT31. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • SOALAN 1: : SOALAN DAN MENGANDUNGI; 20 markahSOALAN SOALAN Pilihan Jawapan (10 markah)Tukar Perkataan(10 Markah)1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABSoalan NahuTidak menyalin jawapan di tempat kosong : 0 markah

 • Nahu Ting 1, 2 dan 3*

  Ting 1Ting 2Ting 3KalimatIsim Nakirah & MakrifahTasrif FeelIsim Muzakkar wa MuaannasIsim JamakFeel Mabni Lilmaklum wal MajhulMufrad, Muthanna, JamakTasrif FeelZorofTasrif FeelMubtada wa KhabarAdawat NafiJumlah IsmiyahFaelAdawat NasabJumlah FiliyahMafulun BihiAdawat JazamIsim IsyarahIsim MausulAtofHuruf JarAdawat IstifahamKana wa AkhawatuhaAdawat IstifahamNaat wa AtofInna wa AkhawatuhaAdad MadudAdad MadudAdad Madud

 • ) . . ___________ . (//)

  ___________ ( //)

  (3) !___________ . (//) *

 • ) . ." "(1) _____________ ________ .(2) ____________ ________ .*

 • *

 • Teks diberi8 soalan kefahamanSoalan 9 : 3 perkataan seertiSoalan 10: 3 perkataan berlawan

  30 markahSoalan 2

 • PEMARKAHAN soalan kefahamanJawapan tepat : 3 markah penuhTiada muqaddimah jawapan :

  potong markahMuqaddimah ditulis tapi jawapan salah:Tetap dapat markahMuqaddimah sahaja ditulis :

  Tiada MarkahSetiap kesalahan bahasa dan nahu potong markah*

 • Cara menulis muqaddimah jawapan*

 • *

 • *

 • *

 • *

 • *

 • Soalan 3Situasi dalam Bahasa Melayu

  Pelajar menulis ungkapan dalam Bahasa Arab

  Menulis ungkapan bukan terjemahan

  10 markah

 • *PEMARKAHAN

  Tiada munada ( ! ! )

  -- potong markahKesalahan nahu, bahasa dan ejaan

  -- potong markah

  !*

 • Bentuk bentuk situasi*

  AjakLarangUcapanSuruhNasihatTanyaSila . . .

 • Menyusun perkataan menjadi ayat yang lengkap

  10 markah*Soalan 5

 • PERMARKAHAN satu salah potong 1 markahJawapan yang munasabah diterima

  *

 • (1)- - - - - .......................................................................(2) - - - - ..................................................................(3) - - - - ............................................................... (4) - - - - .................................................................... (5) - ............................................................... *

 • JUMLAH MARKAH : 100 MARKAH

  TEMPOH UJIAN : 2 JAM

  3. JUMLAH MARKAH / TEMPOH UJIAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

  *

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANMemasukkan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Menjelang 2016, soalan yang menguji kemahiran ini akan membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada soalan UPSR dan sekurang kurangnya 50% daripada soalan mata pelajaran SPM.Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Bab 4 Pembelajaran Murid, 4-6

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Ringkasan Eksekutif, E -13Guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza.

 • Menyediakan murid kemahiran Abad ke-21

  21st Century Skills

 • 21st Century Skills for a global economyFlattening of the worldGlobalizationCompetitionShift in work patterns and careers

 • 21st Century Skills for a creative economyMoving from information to conceptual age

  Right brain rising

  (Creativity and innovation)

 • 21st Century Skills for a collaborative economyHarness collective capability and genius to spur innovation, growth, and success.Masses of people will participate in the economy Online communities will transcend social networking to pioneer a new form of collaborative productionForecasts new world of enterprise, collaboration, innovation, and value creation

 • PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN KBAT

 • *Mentaksir Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kerap meliputi prinsip tambahan berikut; Persembahkan item dalam bentuk yang mencabar minda murid berfikir, biasanya dinyatakan oleh stimulus yang relevan dengan permasalahan yang diberi. Gunakan konteks tugasan yang baharu (serta berkaitan dengan kehidupan harian) , tidak pernah ditemui oleh murid dibilik darjah atau buku teks .

  Prinsip Umum Mentaksir Kebolehan Murid dalam KBAT

 • *MENYELESAIKAN MASALAH

 • TUGASANABCDESoalan KBAT adalah mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan kritis, melampaui buku teks dan menggunkaan pelbagai stimulus dan bahan sokongan. PETA

  *

 • *ARAS KESUKARANDitentukan berdasarkan tiga aspek:Peringkat pengetahuan atau kemahiran (Level of knowledge or skills)Kelaziman (Familiarity)Kerencaman (Complexity)

  KRITERIAARASMUDAHARASSUKARAras Pengetahuan atau KemahiranAsas(Basic)Lanjutan (Advance)KelazimanLazim(Familiar)Baharu(Novel)KerencamanRingkas(Simple)Rencam (Complex)

 • CONTOH SOALAN KBAT(SOALAN 4)*Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • Soalan 4Bina 5 ayat berdasarkan maklumat / iklan/ gambar/ peta/ jadual/ cara penyediaan yang diberi10 Markah1 ayat lengkap 2 markah

  *

 • Gambar

  *

 • Peta

  *

 • Jadual

  *

 • Langkah-langkah Penyediaan

  *

 • *

 • *

 • SELESAI MENJAWABSemak semula jawapan pada semua soalan. Ikat kertas jawapan dengan simpul mati bukan simpul riben.Hantar kertas jawapan apabila diarah berbuat demikian.Diakhiri dengan Alhamdulillah dan Bertawakkal kepada Allah.

 • ANDA !! YANG MANA SATU

 • *ANDA PENENTU KEMENJADIAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG

 • CARILAH KEHEBATAN & CIPTALAH KEJAYAAN HIDUP !DUNIA DALAM TANGAN ANDA !!PELUANG MENANTI ANDA !!TUNGGU PELUANGCARI PELUANGCIPTA PELUANGPELUANGPELUANGPELUANGPELUANGPELUANG

 • *

  ANDA PEWARIS KITA DI PERSADA DUNIA.

 • *

 • *

  Matlamat adalah kuasa kehidupan.

  Orang yang hebat mempunyai matlamat

  Orang yang hebat seperti saudara perlu ada matlamat.

  Oleh itu.. orang hebat perlu ada ilmu. tahu antara tanggungjawab dan amanah. kehadirannya terasa

  Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah agar sejarah kita tidak dipandang jelik

 • SEMOGA

  ANDA

  BERJAYAMEREKA

  BOLEH

  ANDA

  BOLEH

 • *

  *

 • *

  *

  *

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MENUNTUT PENDIDIKAN HOLISTIK:

  PBS dilaksanakan untuk merealisasikan suatu sistem pentaksiran yang holistik dan berterusan yang selaras dengan FPK untuk memastikan pentaksiran alahah instrumen yang boleh mencetuskan budaya pendidikan yang memenuhi hasrat dan matlamat FPK untuk..

  melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Setrusnya untuk..melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

  Sumber yang secukupnya perlu disediakan agar setiap murid, tanpa mengira etnik atau latar belakang berhak mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti yang membolehkan mereka mencapai kejayaan berlandaskan potensi masing-masing. Oleh itu suatu transformasi pentaksiran, iaitu PBS perlu dilaksanakan. PBS adalah sistem pentaksiran yang berkonsepkan Pentaksiran Rujukan Standard, diperkenalkan pada tahun 2011 kepada murid Tahun 1 di sekolah rendah dan tahun 2012 kepada murid Tingkatan 1.

  Selaras dengan aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid, pelaksanaan PBS adalah dinamik, bersepadu dan luwes, yang mempunyai matlamat untuk menbangunkan potensi murid secara holistik. Pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid sentiasa dipantau secara menyeluruh dan sistematik untuk memberi petunjuk kepada tindakan membantu perkembangan potensi seterusnya.

  Transformasi pentaksiran adalah diperlukan, kerana peperiksaan pusat yang mengungguli sistem pentaksiran kebangsaan pada masa lampau mengwujudkan suasana pengajaran yang bertumpu kepada menyediakan murid untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang. Hakikatnya sistem pentaksiran ini tidak berjaya untuk memberi indikator yang selaras dengan indikator penguasaan murid dalam literasi bacaan, literasi sains dan literasi matematik di peringkat antarabangsa.

  Pencapain murid Tingkatan 2 dalam pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan yang skor purata pencapaian murid Malaysia 2011 untuk Matematik dan Sains menurun secara signifikan berbanding TIMSS 1999, 2003 dan 2007. Manakala Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2009, membandingkan tahap pembacaan, matematik dan sains antarabangsa dalam kalangan murid Malaysia berusia 15 tahun (Tingkatan 3) mendapati 44% gagal mencapai tahap minimum pembacaan, 60% gagal mencapai tahap minimum Matematik, 43% gagal mencapai tahap minimum Sains. *ASPIRASI MURID DALAM PPPM 2013 2025 :

  Lima aspirasi untuk setiap murid direncanakan dalam PPPM 2013 -2025, iaitu menerusi sistem pendidikan ini setiap murid harus; menguasai pengetahuan seperti yang diterakan dalam kurikulum,mempunyai kemahiran berfikir dan menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting,menguasai kemahiran memimpin, menguasai kemahiran dwibahasa,mengamalkan etika dan kerohanian, dan mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional.

  *Sehubungan itu, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan yang memberi gambaran lebih menyeluruh dan holistik tentang potensi murid.

  Sehingga 2013, pelaporan PMR adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap mata pelajaran yang diduduki calon dalam peperiksaan pusat. Mulai 2014, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap komponen PBS iaitu:

  Pernyataan Keputusan PP yang akan dikeluarkan oleh LPPernyataan Keputusan PS, PAJSK dan PPsi akan dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan format standard berdasarkan spesifikasi yang disediakan oleh LP. Pernyataan keputusan PS dan PAJSK akan dikeluarkan bagi Tingkatan, 1, 2 dan 3 manakala pernyataan keputusan PPsi (Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus) dikeluarkan bagi Tingkatan 3 sahaja.*!*

  *

  **