teknik menjawab soalan objektif

34
adonie BENGKEL STRATEGIK BENGKEL STRATEGIK UPSR (2013) UPSR (2013) TEKNIK MENJAWAB TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR SAINS UPSR

Upload: mangalis-wari

Post on 19-Jun-2015

1.720 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

BENGKEL STRATEGIKBENGKEL STRATEGIK UPSR (2013) UPSR (2013)

TEKNIK MENJAWAB TEKNIK MENJAWAB

SAINS UPSRSAINS UPSR

Page 2: Teknik menjawab soalan objektif

OBJEKTIF CERAMAHOBJEKTIF CERAMAH Memahami format kertas dan bentuk Memahami format kertas dan bentuk

soalan Sains UPSRsoalan Sains UPSR Meningkatkan pemahaman dan Meningkatkan pemahaman dan

penguasaan Kemahiran Proses Sains penguasaan Kemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan masalah sains bagi menyelesaikan masalah sains dengan mudah dan tepat.dengan mudah dan tepat.

Mengetahui dan menggunakan Mengetahui dan menggunakan strategi menjawab soalan Sains strategi menjawab soalan Sains UPSR secara berkesan.UPSR secara berkesan.

Mencapai matlamat iaitu peringkat A Mencapai matlamat iaitu peringkat A dengan markah maksimum bagi mata dengan markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.pelajaran Sains.

ADONIE

Page 3: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Bahagian A - 30 soalan objektif

• Aneka pilihan

• Aneka gabungan

30 markah

Soalan berdasarkan pengetahuan dan kefahaman Sains Tahun 4, 5 dan 6 dari semua tema.

Page 4: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

HSP Sains mengandungi :-

•Pengetahuan Bahagian A 30%

•Kemahiran Kemahiran Proses Sains 20%

Kemahiran Manipulatif

•Sikap Saintifik Nilai

dan Nilai Murni

PEKA

Page 5: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

BENTUK

SOALAN

AYAT

GAMBARAJAHJADUAL

GRAF

Page 6: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Page 7: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Semasa membaca setiap soalan, cuba fahamkan kehendak utama soalan (CARI KATA KUNCI SOALAN). Anda boleh gariskan kata kunci soalan tersebut.

Page 8: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

1. FAKTA

2. ISTILAH

3. URUTAN

4. KAEDAH

5. PENGELASAN6. KONSEP

7. TERJEMAHAN

8. TAFSIRAN

9. EKSTRAPOLASI

10. APLIKASI

Page 9: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

KEBOLEHAN CAHAYA

MENEMBUSI BAHAN

LUTSINAR

LUTCAHAYA

LEGAP

Keseluruhan cahaya menembusi

bahan

Sebahagian cahaya menembusi bahan

Cahaya tidak dapat menembusi bahan

Udara, air laut, kaca/plastik jernih

Ais, cermin surih, kaca/plastik kabus

Kayu, bola, batu,

CONTOH PETA MINDACONTOH PETA MINDA

Page 10: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

PENGARATAN

faktor pengaratan

bahan yang boleh

berkarat

pengaratan

cara mencegah pengaratan

faedah mencegah

pengaratan

udara dan air

besikeluli

tahan lamajimat belanja

cantik

sadur

gris

minyak catmengaloi

mencegah pengaratan

Pengaratan Bahan

Page 11: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

CAHAYAPergerakan

cahaya

Pantulan cahaya

Sumber cahaya

Cahaya bergeraklurus

Kebolehan cahaya menembusi objek

Aplikasi pantulan dalam kehidupan

Jenis permukaan yangmemantulkan cahaya

Lutsinar Lutcahaya Legap

Pembentukan bayang-bayang

Cermin mata Ais Papan

Matahari Nyalaan mentol Api lilinLicin Berkilat Rata

Cermin Logampermata

Periskop Kaleidoskop

CahayaKOSR4/K3/2003

Page 12: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Kebolehan Bahan Mengalirkan Arus

Elektrik

Kebolehan Bahan Mengalirkan Arus

Elektrik

Konduktor

Penebat

Pepejal

Definisi

Umum

Operasi

Definisi

Logam

Operasi

Mentol TidakMenyala

MentolMenyala

Bahan Bukan Pengalir Elektrik

Bahan Pengalir Elektrik

Semua JenisLogam

Rod Karbon

Larutan Garam

Cecair

Minyak

Syampu

Pepejal

KayuPlastik

Cecair

Kicap MasinCuka

Jus Limau

Air Paip

KOSR4/2003

Page 13: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Hubungan Makanan

Antara Haiwan

Hubungan Makanan

Antara Haiwan

Rantai Makanan

Habitat

Parit

Sawah

Tanah

HutanSiratan Makanan

MakananHaiwan

Haiwan

Harimau

Singa

Musang

Ular

Tumbuhan

Lembu

Arnab

Kuda

Haiwan & Tumbuhan

Ayam

Tikus

Kelawar

KOSR4/2003

Page 14: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

TENAGA ELEKTRIK

Contoh AlatYang Menghasilkan

Tenaga Elektrik

Penjimatan Tenaga

Perubahan Tenaga

Sel Kering

Sel Suria Guna Berhemah

T/Elektrik T/Cahaya(Lampu Suluh)

Dinamo

Akumulator

Penjana Elektrik

KOSR THN5 K6//2003

T/Elektrik T/Haba(Seterika)

T/Elektrik T/Bunyi(Loceng)

T/Elektrik T/Kinetik(Kipas)

Page 15: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

KEADAAN BAHAN

Gas

Cecair

PepejalContohSifat

charat

Contoh

Sifat

Contoh

Mempunyai JisimMemenuhi

Ruang

Udara

MengikutBentukBekas

Air

BentukTetap

KayuStim

MempunyaiJisim Minyak

MempunyaiJisim

Kaca

KOSR TH5 K6/2003

Page 16: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

CONTOH MENJAWAB CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHANANEKA PILIHAN

1.Rajah 5 menunjukkan simulasi fenomena gerhana Bulan oleh sekumpulan pelajar.

Mary Muthu Ahmad

Antara berikut yang manakah benar bagi menggambarkan fenomena tersebut ?

Mary Muthu AhmadA Bumi Bulan MatahariB Bulan Bumi MatahariC Bumi Matahari BulanD Matahari Bulan Bumi

RAJAH 5

Nota: Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)(Conteng, Cantas, Cari)

Bumi

Page 17: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

CONTOH MENJAWAB CONTOH MENJAWAB PELENGKAPPELENGKAP

1.Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ?

Buruj P Buruj Q

I Buruj Q ialah buruj BidukII Buruj P dan Q adalah ‘kompas’ kepada ahli pelayaranIII Buruj P boleh digunakan untuk menentukan arah

SelatanIV Buruj adalah gugusan planet yang membentuk corak

tertentu

A I dan IV sahajaB I, II dan III sahajaC II, III dan IV sahajaD I, II, III dan IV

RAJAH 7

Nota: Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)(Conteng, Cantas, Cari)

Pari Biduk

Page 18: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

1. Fakta – Menguji tentang ciri, sifat atau fenomena

2. Istilah – Menguji tentang istilah, definisi, makna atau simbol

3. Urutan – Menguji tentang urutan, proses, aliran, perkembangan

dan fenomena berhubung dengan masa. 4. Kaedah – Menguji teknik, pendekatan dan langkah-langkah

yang diperlukan untuk mendapatkan jawapan.

5. Pengelasan – Menguji tentang jenis, kumpulan set atau bidang

6. Konsep – Menguji tentang konsep dan hukum sains

7. Terjemahan – Memindahkan maklumat atau data dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

8. Tafsiran – Menguji idea secara menyeluruh, membuat

rumusan dan kesimpulan

9. Ekstrapolasi – Menguji kefahaman tentang kesan atau akibat.

10. Aplikasi – Penggunaan konsep / pengetahuan Sains dalam situasi baru dalam kehidupan seharian.

Page 19: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

FaktaFaktaCONTOH:

Manakah antara alat berikut

berfungsi dengan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga haba?

A Kipas C Kamera

B Radio D Pembakar roti

Jawapan: D

Page 20: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

2. 2. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?

A Helang A Helang Ayam Ayam Cacing Cacing Rumput RumputB Cacing B Cacing Helang Helang Rumput Rumput Ayam AyamC Rumput C Rumput Cacing Cacing Ayam Ayam Helang HelangD Ayam D Ayam Rumput Rumput Helang Helang Cacing Cacing

•Helang•Cacing•Ayam•Rumput

Jawapan : C

KONSEP

Page 21: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Istilah Istilah

4 4 Antara pernyataan berikut yang Antara pernyataan berikut yang manakah manakah menerangkan maksud sifat menerangkan maksud sifat kekenyalan pada satu kekenyalan pada satu objek?objek?

A Terapung di atas airA Terapung di atas airB Dapat menahan hentakanB Dapat menahan hentakanC Melantun balik apabila dibalingC Melantun balik apabila dibalingD Kembali ke bentuk asal selepas D Kembali ke bentuk asal selepas

dikenakan dayadikenakan daya

Jawapan : D

Page 22: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

SOALAN ISTILAH

Siratan makanan bermaksud

A gabungan beberapa rantai makananB cara hidupan mendapatkan makananC sebahagian daripada rantai makananD faktor penting untuk mengekalkan keseimbangan alam

Jawapan: A

Page 23: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

KAEDAH

Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengkaji keperluan air oleh tumbuhan untuk hidup.Antara berikut yang manakah perlu dilakukan dalam penyiasatan itu ?

I Menyediakan dua pokok yang sama jenis di dalam bekas yang berlainanII Menyapu minyak pada salah satu daripada pokok III Menyiram salah satu daripada pokok tersebutIV Memerhati keadaan kedua-dua pokok selepas satu minggu

A I dan III sahajaB II dan IV sahajaC I, II dan III sahajaD I, III dan IV sahaja

JAWAPAN: D

Page 24: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

URUTAN URUTAN

5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam 5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang manakah betul? manakah betul?

A A Q Q P P S S R R

B B Q Q S S R R P PC C Q Q S S P P R RD D Q Q R R S S P P

P – Campurkan sedikit cukaQ – Potong buah dan basuhR – Gaul buah dan garamS – Masukkan larutan gula pekat

Jawapan : D

Page 25: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

URUTAN

Antara berikut yang manakah merupakan urutanfasa bulan yang betul ?

A Bulan purnama, bulan sabit, anak bulan, bulan separaB Anak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan

purnamaC Bulan sabit, anak bulan, bulan purnama, bulan separaD Anak bulan, bulan sabit, bulan purnama, bulan separa

Jawapan: B

Page 26: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Penterjemahan Penterjemahan

3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian 3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S dalam satu jam. Antara carta palang berikut, dalam satu jam. Antara carta palang berikut, yang manakah boleh menggambarkan yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian ini?pemerhatian ini?

P bergerak lebih jauh daripada RQ bergerak lebih jauh daripada PS bergerak lebih jauh daripada P dan Q

0

20

40

60

80

100

P Q R S

kereta

Jara

k

0

20

40

60

80

100

P Q R S

kereta

Jara

k

0

20

40

60

80

100

P Q R S

kereta

Jara

k

0

20

40

60

80

100

P Q R S

kereta

A B

C DJawapan : B

Page 27: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

TafsiranTafsiran

6 . Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P,Q,R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama.Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang P,Q,R dan S?A. Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada SB. S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada RC. P mempunyai permukaan yang paling halusD. R lebih halus daripada P dan Q

0

10

20

30

40

50

60

Jarak/ cm

P Q R S

Jenis permukaan

Jawapan : D

Page 28: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Ekstrapolasi Ekstrapolasi

7. Rajah 10 menunjukkan pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Apakah yang akan berlaku jika keadaan sebegini dibiarkan selama seminggu?

I. Penyebaran bakteria dan serangga perosak

II. Mengganggu keselesaan hidupIII. Menjejaskan keindahan alam.

A I sahajaB I dan II sahajaC II dan III sahajaD I, II dan III

JAWAPAN : D

Page 29: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

SOALAN APLIKASI

Nani menghadapi kesukaran untuk memisahkan dua bijigelas kaca yang melekat antara satu sama lain. Apakah tindakan yang perlu diambil?

A Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air sejukB Merendam kedua-dua biji gelas ke dalam air panasC Menjemur kedua-dua biji gelas di bawah sinaran

matahariD Merendam gelas yang di bawah ke dalam air panas

Jawapan: D

Page 30: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Antara berikut yang manakah mempunyai prinsip yang sama dengan alat dalam Rajah 3?

Rajah 3

X

A B C D

PENGELASAN

Jawapan: A

Page 31: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

APAKAH YANG PERLU APAKAH YANG PERLU DIELAKKAN KETIKADIELAKKAN KETIKA

MENJAWAB BAHAGIAN A MENJAWAB BAHAGIAN A

Jangan cicirkan masaJangan cicirkan masa Jangan perlekehkan soalanJangan perlekehkan soalan Jangan biarkan soalan ‘bebas’Jangan biarkan soalan ‘bebas’ Jangan gopoh / panikJangan gopoh / panik Jangan lupa menyemak jawapan Jangan lupa menyemak jawapan

Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan; dibuat berterusan

Membuang masa untuk soalan sukar amat merugikan; lebihan masa amat perlu untuk semakan

Samarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian; soalan mudah memerangkap pelajar; elakkan sebarang tanggapan

Menconteng perlu bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalan

Kawal minda dan emosi agar berkeyakinan

Page 32: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

BAGAIMANA ANDA BOLEH BAGAIMANA ANDA BOLEH CEMERLANGCEMERLANG BAHAGIAN A BAHAGIAN A

Pembacaan berterusanPembacaan berterusan Penghasilan peta minda / notaPenghasilan peta minda / nota Penguasaan istilah asasPenguasaan istilah asas Latih tubi menjawab soalanLatih tubi menjawab soalan Penyemakan kertas soalan terdahuluPenyemakan kertas soalan terdahulu Pembelajaran berkumpulanPembelajaran berkumpulan

4-5 orang; diskusi waktu lapang / rehat; agih tajuk untuk pembacaan

Buku-buku rujukan yang berkaitan; pastikan sukatan terkini; di rumah@sekolah secara berjadual

Peta minda mencakupi semua tema Thn 4-6; rujuk guru untuk penyempadanan HSP

Memahami konsep, menghafal & menyenarai istilah

Pelbagai sumber soalan; UPSR terdahulu, OTI, buku-buku rujukan

Jadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada; semak kesilapan

Page 33: Teknik menjawab soalan objektif

adonie

Page 34: Teknik menjawab soalan objektif

M.THILAGA