teknik menjawab spm a

of 43 /43
masariahmispari masariahmispari OLEH OLEH Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur Kuala lumpur TEKNIK MENJAWAB SEJARAH TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009 2009

Author: guesta7af3d0e

Post on 20-Jun-2015

291.281 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

Page 2: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

FORMAT PEPERIKSAANFORMAT PEPERIKSAAN

BILBIL PERKARAPERKARA KERTAS 1 KERTAS 1 (1249/1)(1249/1)

KERTAS 2 (1249/2)KERTAS 2 (1249/2)

1.1. JENIS JENIS INSTRUMENINSTRUMEN

UJIAN OBJEKTIFUJIAN OBJEKTIF UJIAN SUBJEKTIFUJIAN SUBJEKTIF

2.2. JENIS ITEMJENIS ITEM OBJEKTIFOBJEKTIF BHGN 4 [STRUKTUR]BHGN 4 [STRUKTUR]BHGN B [ESEI]BHGN B [ESEI]

3.3. BILANGAN BILANGAN SOALANSOALAN

40 SOALAN40 SOALAN[JAWAB SEMUA][JAWAB SEMUA]

BHG A [JAWAB BHG A [JAWAB SEMUA]SEMUA]BHG B [5 SOALAN BHG B [5 SOALAN JWB 3]JWB 3]

4.4. JUMLAH JUMLAH MARKAHMARKAH

4040 100100

5.5. TEMPOH UJIANTEMPOH UJIAN 1 JAM1 JAM 2 JAM 30 MINIT2 JAM 30 MINIT6.6. WAJARAN WAJARAN

KONSTRUKKONSTRUKPENGETAHUAN PENGETAHUAN [50%][50%]KEFAHAMAN KEFAHAMAN [30%][30%]ANALISIS ANALISIS [20%][20%]

PENGETAHUAN PENGETAHUAN [ 50%][ 50%]KEFAHAMAN KEFAHAMAN [ 30%][ 30%]ANALISIS ANALISIS [ 20%][ 20%]

7.7. CAKUPAN CAKUPAN KONTEKSKONTEKS

TING 4 DAN 5TING 4 DAN 5 TING 4 & 5TING 4 & 5

8.8. ARAS ARAS KESUKARANKESUKARAN [R,S,T][R,S,T]

R: S: T = 5 : 3 : 2 R: S: T = 5 : 3 : R: S: T = 5 : 3 : 2 R: S: T = 5 : 3 : 2 2

KESELURUHAN R : S : T = 5 : 3 : 2KESELURUHAN R : S : T = 5 : 3 : 2

Page 3: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Klasifikasi Konstruk

Perkara yang dinilai dalam peperiksaan

Pengetahuan

Kemahiran

Nilai / patriotisme

Page 4: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

Page 5: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

40 soalan

20 soalan Tingkatan 4

(2 soalan setiap bab)

20 soalan Tingkatan 5

(2/3 soalan setiap bab)

Page 6: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM KERTAS 1 (2004 – 2008)

Bab Bab Tingkatan 4 0404 0505 0606 0707 0808

1. Tamadun Awal Manusia1. Tamadun Awal Manusia 33 -- 44 22 112. Peningkatan Tamadun2. Peningkatan Tamadun 22 66 22 22 333. Tamadun Awal Asia Tenggara3. Tamadun Awal Asia Tenggara 22 -- 11 22 224. Tamadun Islam dan Perkembangan di 4. Tamadun Islam dan Perkembangan di MakkahMakkah

44 11 33 11 22

5. Kerajaan Islam di Madinah5. Kerajaan Islam di Madinah -- 22 -- 22 226. Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumb6. Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumb 22 33 11 33 227. Islam di Asia Tenggara7. Islam di Asia Tenggara -- 11 22 11 228. Pembaharuan dan Pengaruh Islam 8. Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

11 -- 22 22 22

9. Perkembangan di Eropah9. Perkembangan di Eropah 33 44 11 22 2210. Dasar British dan Kesannya terhadap 10. Dasar British dan Kesannya terhadap Ekonomi NegaraEkonomi Negara

44 33 66 22 22

Jumlah soalanJumlah soalan 2121 2020 2222 1919 2020

Page 7: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Bab : Bab : Tingkatan 5 0404 0505 0606 0707 08081. Kemunculan dan Perkembangan 1. Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia TenggaraNasionalisme di Asia Tenggara

44 44 55 33 33

2. Nasionalisme di Malaysia sehingga 2. Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia KeduaPerang Dunia Kedua

33 33 33 22 11

3. Kesedaran Pembinaan Negara dan 3. Kesedaran Pembinaan Negara dan BangsaBangsa

-- 11 11 22 22

4. Pembinaan Negara dan Bangsa 4. Pembinaan Negara dan Bangsa MalaysiaMalaysia

-- 11 11 33 33

5. Pembinaan Negara dan Bangsa yang 5. Pembinaan Negara dan Bangsa yang MerdekaMerdeka

11 -- -- 22 22

6. Pengukuhan Negara dan Bangsa6. Pengukuhan Negara dan Bangsa MalaysiaMalaysia

11 -- -- 22 22

7. Sistem Pemerint dan Pentadbiran Neg7. Sistem Pemerint dan Pentadbiran Neg 22 11 11 22 228. Pembangunan dan Perpaduan untuk 8. Pembangunan dan Perpaduan untuk KesejahteraanKesejahteraan

22 44 33 33 22

9. Malaysia dalam Kerjasama A/bangsa9. Malaysia dalam Kerjasama A/bangsa 66 66 44 22 33Jumlah soalanJumlah soalan 1919 2020 1818 2121 2020

Page 8: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Aneka Pilihan

A, B, C, D

Aneka gabungan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5%

95%

Page 9: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

RENDAH : 5

SEDERHANA : 3

TINGGI : 2

Page 10: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Semak tingkatan brp

Semak bab berapa dan apa tajuk

kaitkan perkara penting dlm bab tersebut

Teliti salam, stimulus, kata tugas

garis tugasan dan klu

Analisis / bahas / rasionalkan setiap opsyen

kemunasabahannya dan catatkan

Memotong jawapan salah

Page 11: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Page 12: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.

• Amir bin Fuhairah• Abdullah bin Arqat• Abdullah bin Abu Bakar

Apakah sumbangan tokoh tersebutA Menyebar dakwah di TaifB Menandatangani Perjanjian HudaibiyahC Menamatkan pemulauan terhadap IslamD Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah

SPM 2008 : S9

Page 13: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SPM 2008 : S 5

Pernyataan berikut menunjukkan hubungan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim.

Saling bergantung antara satu sama lain.

Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria?

A Pesaing yang hebat

B Pembekal sumber makanan

C Menjadi kuasa laut yang unggul

D Menakluk kawasan berhampiran

Page 14: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SPM 2008 : S 8

Bagaimanakah peperangan yang berlaku pada Zaman Jahiliyah berikut dapat dielakkan?

A Memperkuat bidang ketenteraan

B Meningkatkan tahap pendidikkan

C Meningkatkan persefahaman penduduk

D Mengimbangi taraf ekonomi antara kaum

Perang al- BasusPerang al- Basus

Berlangsung selama 40 tahunBerlangsung selama 40 tahun Berlaku antara Bani Taghlib denganBerlaku antara Bani Taghlib dengan

Bani BakarBani Bakar

Page 15: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

Page 16: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

1) SOALAN

i) 4 soalan (kertas 2 Bahagian A)

ii) 2 soalan Tingkatan 4 (soalan 1 dan 2)

iii) 2 soalan Tingkatan 5 (soalan 3 dan 4 )

iv) setiap soalan pecahan mengikut aras

a, b, c

a, b, c, d

a, b, c, d, e

v) Soalan d / e soalan pendapat / munasabah

vi) soalan bersiri / berfokus sesuatu tajuk

Page 17: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

2) PEMARKAHAN

i) Satu soalan 10 markah

ii) Pecahan soalan

a, b, c, d, e

minima 1 markah

maksimum 5 markah

Page 18: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

4) KATA TUGAS

Namakan, Siapakah, Apakah, Berikan,

Senaraikan, nyatakan, Jelaskan,

Bagaimanakah, Mengapakah.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

Page 19: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

6) SKEMA PEMARKAHAN

Layan kata tugas

Padat, ringkas, tepat

Lebih daripada peruntukkan markah

Page 20: Teknik Menjawab Spm A

Soalan – Soalan Soalan – Soalan Struktur SPMStruktur SPM

Page 21: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI YANG DIPERKENALKAN DI ATHENS LEBIH KURANG 3000 TAHUN DAHULU TELAH DIWARISI OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA DI DUNIA PADA HARI INI

1(A) APAKAH MAKSUD DEMOKRASI (1 M) ……………………………………………………………………………………………….

(B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS (3 M) I . ………………………………………………………………………………………….. II . ………………………………………………………………………………………….. III. …………………………………………………………………………………………..

(C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN DEMOKRASI (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… II. …………………………………………………………………………………………..

(D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA IAMALKAN (2 M) I. …………………………………………………………………………………………… II. …………………………………………………………………………………………..

(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA (2 M) I. ……………………………………………………………………………………………. II. …………………………………………………………………………………………….

CONTOH SOALAN 1 STRUKTUR SPM 2008

CONTOH SOALAN 1 STRUKTUR SPM 2008

PEMAHAMAN

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN

T:KBKK/ ANALISIS

T:KBKK/ ANALISIS

Page 22: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

1(B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS (3 M) I . ………………………………………………………………………………………….. II . ………………………………………………………………………………………….. III. …………………………………………………………………………………………..

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

I. DEWAN PERHIMPUNAN

II. LELAKI BOLEH JADI AHLI DEWAN

III. MAJLIS

- LELAKI SAHAJA BOLEH MENGUNDI 3/3

Page 23: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

1(C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI (2 M)

I. …………………………………………………………………………………………… II. …………………………………………………………………………………………..

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

I. MALAYSIA, INDONESIA

II. BRUNEI, BRITAIN,

2/2

Page 24: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA AMALKAN (2 M)

I. …………………………………………………………………………………………… II. …………………………………………………………………………………………..

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

I. Adil, telus

II. Bijak mentadbir, inovatif, kebebasan bersuara

2/2

Page 25: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M) I. …………………………………………………………………………………………….

II. …………………………………………………………………………………………….

SOALAN DAN JAWAPAN 1 STRUKTUR/ KBKK SPM 2008

SOALAN DAN JAWAPAN 1 STRUKTUR/ KBKK SPM 2008

I. MENJAMIN KESTABILAN POLITIK

II. RAKYAT BERHAK MEMILIH PEMIMPIN

2/2

Page 26: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M)

F1 Menjamin kestabilan politik

F2 Memperkukuh perpaduan rakyatF3 Rakyat terlibat dalam membentuk kerajaanF4 Rakyat bebas mengamalkan agama

F5 Memajukan ekonomi negaraF6 Hak semua kaum terjaminF7 Kesejahteraan hidup rakyat pelbagai kaumF8 Rakyat berhak memilih pemimpin

F9 Rakyat memilih kerajaan

Page 27: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

a Nyatakan a Nyatakan dua pihakdua pihak yang menerima Islam secara terbuka ( 2 M ) yang menerima Islam secara terbuka ( 2 M ) i Sahabat yang rapat / karib ( Abu Bakari Sahabat yang rapat / karib ( Abu Bakar ii Kaum kerabat ( Ali bin Abu Talib)ii Kaum kerabat ( Ali bin Abu Talib) - Ahli keluarga ( Khadijah , Zaid b. Harithah )- Ahli keluarga ( Khadijah , Zaid b. Harithah ) - Golongan bawahan seperti hamba ( Bilal b. Rabah, keluarga - Golongan bawahan seperti hamba ( Bilal b. Rabah, keluarga yasir, Amir Fuhairah ) yasir, Amir Fuhairah ) - Segelintir golongan bangsawan ( Khadijah Abu Bakar )- Segelintir golongan bangsawan ( Khadijah Abu Bakar ) - tokoh Quraisy ( Uthman Affan, Zubair b. Awam, al Arqam b. - tokoh Quraisy ( Uthman Affan, Zubair b. Awam, al Arqam b.

Abu Arqam )Abu Arqam ) - sebarang nama sekiranya calon tidak menulis mana – mana - sebarang nama sekiranya calon tidak menulis mana – mana pihak / Golonganpihak / Golongan

Penyebaran Islam di MakkahPenyebaran Islam di Makkah

Secara rahsiaSecara rahsia

Secara terbukaSecara terbuka

1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah

Masariah
Masariah
Page 28: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

OLEH OLEH

Pn. Pn. Masariah Binti Mispari Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera DirajaMaktab Tentera Diraja

Kuala lumpurKuala lumpur

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

Page 29: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SPM 2008: Soalan 5SPM 2008: Soalan 5Pada sekitar tahun 3500 S>M., Tamadun Mesir Purba berkembang Menjadi pusat tamadun awal dunia

a. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia.

[ 8 markah ] ]

b. Terangkan sumbangan Tamadun Mesir kepada masyarakat dunia yangb. Terangkan sumbangan Tamadun Mesir kepada masyarakat dunia yang kekal hingga ke hari ini.kekal hingga ke hari ini.

[ 6 [ 6 markahmarkah ] ]

C. Kegemlangan sesuatu negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk di kagumi. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia yang menjadi kebanggaan generasi akan datang?

[6 markah ]

stimulustimulu

ss

Kata Kata Tugasan

TugasanTugasanTugasansoalansoalan

ste

mste

mm

un

asab

ah

mu

nasab

ah

Page 30: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

5 soalan (kertas 2 bahagian B)

2 soalan Tingkatan 4 (soalan 5, 6)

3 soalan Tingkatan 5 (soalan 7, 8, 9)

Mengandungi tiga pecahan

a, b, c

Soalan c, ( pendapat / munasabah )

Soalan bersiri / berfokus

1) SOALAN

Page 31: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Satu soalan 20 markah

Satu Fakta 1 markah ( 2006 )

Markah setiap pecahan bergtg pd

kata tugas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 m )

Minimum 3 markah

Maksimum 10 markah

4) PEMARKAHAN

Page 32: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

KATA TUGASKATA TUGAS : : Nyatakan, Apakah, Berikan, Senaraikan, Mengapakah, Bagaimanakah, Jelaskan, Sejauhmanakah, Pada pendapat

anda

MEMERLUKAN FAKTA SAHAJA: MEMERLUKAN FAKTA SAHAJA:

1 FAKTA = 1M1 FAKTA = 1M

Page 33: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB PADA ZAMAN TERSEBUT DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH)

SPM2008FORMULA : 4 X FAKTA @ LEBIH (SEKIRANYA ADA MASA

MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA

F1 – TIDAK SEMBAH ALLAHF2 – SEMBAH BERHALAF3 – AMAL ANIMISMEF4 – HIDUP KUCAR- KACIRF5 – TIADA NABI DAN KITAB SEBAGAI PETUNJUKF6 – AKHLAK RENDAH (KEJAM/ ANGKUH/ DEGIL)F7 – TOLAK KEBENARANF8 – TIDAK IKUT NABI/ RASUL SEBELUMNYAF9 – TIDAK MENGETAHUI/ TIADA ILMU PENGETAHUAN/ JAHIL/CETEK

MANA- MANA 4 X 1 M

Page 34: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

KATA TUGAS : TERANGKAN , CERITAKANKATA TUGAS : TERANGKAN , CERITAKAN

MEMERLUKAN:MEMERLUKAN:

FAKTA : 1 MARKAHFAKTA : 1 MARKAH

HURAIAN: 1 MARKAHHURAIAN: 1 MARKAH

2 MARKAH : 1M BAGI FAKTA 2 MARKAH : 1M BAGI FAKTA DAN 1M BAGIHURAIAN DIBERIDAN 1M BAGIHURAIAN DIBERI

Page 35: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Terangkan empat ciri yang membawa kepada Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun. (8 m)proses kehidupan yang lebih bertamadun. (8 m) SPM 2006 5bSPM 2006 5bF1 kehidupan menetap / kekal – 1mF1 kehidupan menetap / kekal – 1mH1a corak hidup yang lebih sistematik – 1mH1a corak hidup yang lebih sistematik – 1mH1b membolehkan wujud inovasi H1b membolehkan wujud inovasi F2 kehidupan berorganisasi – 1mF2 kehidupan berorganisasi – 1mH2a wujudsistem pemerintahan – 1mH2a wujudsistem pemerintahan – 1mH2b raja menerajui pemerintahan-H2b raja menerajui pemerintahan-F3 pengkhususan pekerjaan - 1mF3 pengkhususan pekerjaan - 1mH3a kesan peningkatan produktiviti – 1mH3a kesan peningkatan produktiviti – 1mH3b menyebabkan kemakmuranH3b menyebabkan kemakmuranF4 Agama dan kepercayaanF4 Agama dan kepercayaan – 1m – 1mH4a mengamalkan kepercayaan animisme – 1mH4a mengamalkan kepercayaan animisme – 1mH4b bertukar menjadi agama / politismeH4b bertukar menjadi agama / politisme

JUMLAH 8MJUMLAH 8M

Page 36: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

KATA TUGAS : HURAIKANKATA TUGAS : HURAIKAN

MEMERLUKAN:MEMERLUKAN: FAKTA : 1 MARKAHFAKTA : 1 MARKAH HURAIAN: 1 MARKAHHURAIAN: 1 MARKAH CONTOH: 1 MARKAHCONTOH: 1 MARKAH

MARKAH : 1M BAGI FAKTA, 11M BAGI HURAIAN DAN 1M BAGI MARKAH : 1M BAGI FAKTA, 11M BAGI HURAIAN DAN 1M BAGI CONTOHDIBERICONTOHDIBERI

= MARKAH : 3M= MARKAH : 3M

Page 37: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Huraikan tindakan British yang membawa Huraikan tindakan British yang membawa kepada penentngan pemimpin tempatan. kepada penentngan pemimpin tempatan. [6 M ] SPM 2008 : 7aSPM 2008 : 7a

F1F1 Dasar penaklukan BritishDasar penaklukan BritishH1aH1a untuk mengukuhkan kedudukkan untuk mengukuhkan kedudukkan

politik.politik.C1aC1a Naning dipaksa jadi tanah jajahanNaning dipaksa jadi tanah jajahan

F2 Sistem pentadbiran BaratF2 Sistem pentadbiran BaratH2a dipaksa ke atas penduduk tempatanH2a dipaksa ke atas penduduk tempatanC2a di Terengganu pembukaan tanah mesti C2a di Terengganu pembukaan tanah mesti dapat kebenarandapat kebenaran

Page 38: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

CONTOH SOALAN ESEI N0.5 SPM 2008

RAJAH DI BAWAH MENUNJUKKAN JANGKAMASA TEMPOH KEWUJUDAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH

5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH)

5(B) TERANGKAN CIRI- CIRI KEHIDUPAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH (10 MARKAH)

5(C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH BOLEH MENGHALANG PEMBENTUKKAN MASYARAKAT YANG BERMORAL (6 MARKAH)

MASYARAKAT ARAB

JAHILIYAH

RUNTUH KERAJAAN SABAK

WAHYU PERTAMA NMSAW

Page 39: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

6(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH)

MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA TIDAK MENYEMBAH ALLAH MEREKA ADALAH MASYARAKAT ARAB YANG MENGAMALKAN ANIMISME

MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH INI HIDUP DALAM KUCAR KACIR

MEREKA MEMPUNYAI AKHLAK RENDAH SUKA MINUM ARAK, BERJUDI DAN BERZINA

ORANG JAHILIYAH SUKA MENYEMBAH PATUNG- PATUNG BERHALA

MAX 4/4

PANDUAN MENULIS JAWABAN

Page 40: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

Item KBKKItem KBKK

Item kbkk / munasabah mesti mempunyai perkaitan Item kbkk / munasabah mesti mempunyai perkaitan dengan soalan pokok seperti berikut:dengan soalan pokok seperti berikut:

- - Tema, Topik, Sub- topik soalan dikemukakan Tema, Topik, Sub- topik soalan dikemukakan - Nilai- nilai murni- Nilai- nilai murni - Iktibar yang boleh diambil - Iktibar yang boleh diambil - Unsur patriotisme- Unsur patriotisme - Aplikasi / amalan kehidupan- Aplikasi / amalan kehidupan

- Futuristik / KMD- Futuristik / KMD - isu semasa- isu semasa - Penyelesaian masalah- Penyelesaian masalah - Konsep / dasar / prinsip - Konsep / dasar / prinsip

Page 41: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SOALAN ESEI BERSIFAT KBKK

6C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH MENGHALANG

PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERMORAL (6 MARKAH )

F1 – PERPADUAN KAUM TERJEJAS

F2 – NILAI KEMANUSIAAN LUNTUR

F3 – TIDAK WUJUD KEADILAN SOSIAL

F4 – KESELAMATAN TERANCAM

F5 – KEHARMONIAN TERANCAM

F6 – INSTITUSI KELUARGA RUNTUH

F7 – EKSPLOTASI WANITA

F8 – MASYARAKAT TIDAK BEAKHLAK

MANA- MANA YANG MUNASABAH

Page 42: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

KELEMAHAN CALONKELEMAHAN CALON

ULANGI SOALAN/ PENGENALAN = TIADA MARKAH/ Q/ INTRO..

FAKTA TAK BERKAITAN CTH PERKAITAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH…..

PENGGUNAAN PERKATAAN YANG TIDAK TEPATCTH TOK JANGGUT MATI DIBUNUH OLEH BRITISH / MATI TERBUNUH DALAM PERTEMPURAN

TIDAK MEMBERI HURAIAN LENGKAPCTH ADAT PERPATIH MEMENTINGKAN JURAI IBU MANAKALA ADAT TEMENGGUNG DISEBALIKNYA

HURAIAN UMUMCTH CIRI-CIRI MASYARAKAT JAHILIAH IALAH BERJUDI,MENYEMBAH BERHALA, MEMBUNUH ANAK, RIBA DAN SEBAGAINYA

TIDAK IKUT FORMAT – POINT, CARTA, JADUAL, PETA MINDA= SEPARUH DARI MARKAH PENUH

Page 43: Teknik Menjawab Spm A

masariahmisparimasariahmispari

SEMOGA MAKLUMAT INI SEMOGA MAKLUMAT INI MEMBANTU ANDA MAHIR MEMBANTU ANDA MAHIR

BAGI MENJAWAB SOALANBAGI MENJAWAB SOALAN Semoga anda semua berjayaSemoga anda semua berjaya

Pn. Masariah Mispari Pn. Masariah Mispari