teknik menjawab tasawwur.ppt

71
ANJURAN : BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Upload: gregory-smith

Post on 16-Apr-2016

107 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: teknik menjawab tasawwur.ppt

ANJURAN :BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN

ISLAM DAN MORALJABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 2: teknik menjawab tasawwur.ppt

Tasawwur Islam SPM (5226)

Pendahuluan

Format SPM Kertas 2

Contoh Soalan Kertas 1 2006

Kelemahan Calon

Bentuk Soalan Kertas 2

Kata Kunci Soalan

Penutup

Contoh Soalan SPM Kertas 2 2006

Pentaksiran & Peperiksaan

Format SPM Kertas 1

Teknik menjawab yang baik

Renungan

Page 3: teknik menjawab tasawwur.ppt

3. Mata pelajaran ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengetahuan

dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna.

3. Kurikulum Tasawwur Islam ini bertujuan untuk memperkembangkan Ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan bersepadu serta memperkembangkan kemahiran pelajar dari segi berfikir, berkomunikasi, berinteraksi dan melakukan sesuatu aktiviti yang berfaedah dan diredai oleh Allah Taala.

Page 4: teknik menjawab tasawwur.ppt

Kertas 1 (5226/1)Kertas satu berbentuk ujian

objektif berstruktur

Kertas 2 (5226/2) Kertas 2 berbentuk ujian subjektif

Page 5: teknik menjawab tasawwur.ppt

BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 21 Jenis

InstrumenUjian Objektif Ujian Subjektif

2 Jenis Instrumen

Item Objektif :i. Aneka Pilihan mudahii. Aneka Pilihan Kompleks

Item Subjektif :i. Item Respon

Terhadii. Item Berstrukrtur

3 Bilangan Soalan

Jenis Soalan (Jawab Semua)i. Bahagaian A : 20 soalan Objektif (Aneka

Pilihan )ii. Bahagian B : Soalan-Soalan Objektif

Berstruktur

7 Soalan ( Jawab lima soalan sahaja, Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan yang lain )

Page 6: teknik menjawab tasawwur.ppt

BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2

4 Jumlah Markah 40 Markah 100 Markah

5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit

6 Wajaran Konstruk Pengetahuan - 50 %Pemahaman – 50 %

Pengetahuan – 20 %Pemahaman – 40 %Kemahiran 40 %

7 Cakupan Konteks Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5

Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5

8 Aras kesukaranRendah – RSederhana – STinggi – T

R : 50 %S : 30 %T : 20 %

R : 50 %S : 30 %T : 20 %

Page 7: teknik menjawab tasawwur.ppt

Item Soalan :a) Aneka Pilihanb) Berstruktur

Masa :

1jam 15 minit = 75 minit.

Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di tingkatan 4 dan 5

Jenis InstrumenUjian Objektif

2 Bahagian: A & B

Nombor kod 5226/1

Markah : 40

Page 8: teknik menjawab tasawwur.ppt

Bahagian A

20 Soalan dikemukakan = 20 Markah

• Soalan Aneka Pilihan Pilihan A, B, C & D

• Pilihan berdasarkan cadangan yang telah diberikan

• Pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang sesuai

Kertas 1 Bahagian B

Page 9: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 10: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 11: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 12: teknik menjawab tasawwur.ppt

Bahagian B: ( 20 Markah Soalan 21 – 40 )

1. Tulis Istilah Yang Sesuai

2. Lengkapkan Pernyataan

3. Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual

4. Tuliskan Hukum / Jenis Ibadat

5. Benar atau salah

6. Padanan

Tip Untuk Kertas 1

Page 13: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 14: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 15: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 16: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 17: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 18: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 19: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 20: teknik menjawab tasawwur.ppt

Bahagian B

Larangan

Bil Kata KerjaTahun

2004 2005 2006

1 Tulis Istilah / Hukum/ Jenis Ibadat

2 Lengkapkan Pernyataan

3 Lengkapkan Carta / Rajah / Jadual

4 Padanan

5 Betul salah

Page 21: teknik menjawab tasawwur.ppt

Masa Ceraian Soalan

Jenis soalan

Jum Soalan

Soalan dijawab

Tajuk soalan

1 Jam 15 Minit (75 Minit)

Bahagian A

Soalan aneka pilihan

20 Semua

Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5

Bahagian B

Soalan objektif berstruktur

20 SemuaSukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5

Page 22: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Memberikan jawapan lebih daripada satu Contohnya

i. Menghitamkan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama ( A, B

dan sebagainya )

ii. Memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B ( Objektif berstruktur )

iii. Memberikan jawapan yang berpola contohnya

15 soalan ditanda A

15 soalan ditanda B

Page 23: teknik menjawab tasawwur.ppt

Jawapan BerpolaMenghitam lebih daripada 1 jawapan

Page 24: teknik menjawab tasawwur.ppt

Nombor kod 5226/2

Item Soalan : Respon terhad

Masa :

2jam 30 minit = 150 minit.

Bilangan Soalan

7 Soalan ditawarkan.

Jawab 5 soalan sahaja.

(Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4

soalan lain)

Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5

Markah : 100

Page 25: teknik menjawab tasawwur.ppt

Masa Ceraian Soalan

Jenis soalan

Jum Soalan

Tajuk soalan

2Jam 30 Minit (150Minit)

Bahagian A Soalan Respon terhad

7 soalan ( Jawab 5 sahaja)

Soalan 1 wajib

dijawab dan pilh mana-

mana 4 soalan lain

Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5

Sila baca dan ambil perhatian terhadap info pintar dalam buku teks Ting 5 atau Info Bestari

dalam buku teks Ting 4

Page 26: teknik menjawab tasawwur.ppt

Kata Kunci Yang Selalu Digunakan Dalam Soalan SPM

Terangkan Huraikan Jelaskan Berikan Apakah Nyatakan Cadangkan Senaraikan Kemukakan Bagaimanakah

Kata Kunci 2004 2005 2006

Terangkan 9 10 13

Huraikan 3 3 4

Jelaskan 9 6 1

Berikan - 1 1

Apakah 1 1 2

Nyatakan 6 2 6

Senaraikan 1 2 5

Kemukakan 1 4 -

Bagaimanakah 1 -

Cadangkan - - 1

Jumlah 30 30 33

Page 27: teknik menjawab tasawwur.ppt

Pernyataan

Perbincangan

Huraian

Penerangan Pengertian

Perbandingan

Page 28: teknik menjawab tasawwur.ppt

Contoh kata kunci soalan penyataanMengapakahKemukakan SenaraikanNyatakan.

ApakahBerikan

Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan spesefik sahaja.

Page 29: teknik menjawab tasawwur.ppt

1 Penyelesaian masalah secara Islam menghidupkan semangat daya juang kepada individu.Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik

1. Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik.

1. Menguatkan semangat menghadapi pelajaran2. Memberi keyakinan kepada diri sendiri untuk

berjaya.3. Sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri

dalam pelajaran.4. Sentiasa konsisten mengikut jadual

pembelajaran.

Page 30: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari iniKemukakan tiga langkah menangani perbuatan tersebut

2. Tiga langkah menangani perbuatan tersebut ialah

1. Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam / hukum hudud2. Memberi didikan agama yang sempurna3. Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan4. Mengamalkan akhlak mulia dalam rumahtangga dan pergaulan5. Menguatkuasakan undang-undang / tindakan tegas / membuat

laporan6. Memberi kesedaran melalui kempen / ceramah / dakwah7. Memantapkan iman8. Melakukan amal soleh

Page 31: teknik menjawab tasawwur.ppt

3. Islam melarang pencerobohan terhadap harta orang lainSenaraikan empat contoh pencerobohan tersebut

3. contoh pencerobohan terhadap harta

1 - Mencuri 7 - Menyamun2 - Monopoli 8 - Meragut3 - Riba 9 - Pecah amanah /

mengambil 4 - Rasuah harta anak yatim5 - Menipu / Gharar 10 - Enggan berzakat6 – Merompak 11 - Manipulasi.

Page 32: teknik menjawab tasawwur.ppt

4. Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa bimbingan wahyu

4. Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tanpa bimbingan wahyu ialah :

1. Akal manusia tidak mampu memahami perkara ghaib

2. Akal manusia tidak mampu memahami perkara akidah

3. Akal manusia tidak mampu memahami perkara samiyyat

4. Akal manusia tidak mampu memahami hukum agama

Page 33: teknik menjawab tasawwur.ppt

5. Iman yang kukuh hasil penyelesaian masalah secara Islam memberi kesan kepada jiwa dan perlakuan seseorang. Apakah kesan tersebut ?

5. Kesan penyelesaian masalah secara Islam kepada jiwa dan perlakuan seseorang ialah :

1. Menambah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah s.w.t. dan Rasul

2. Dapat memberi ketenangan jiwa.

3. Dapat menanamkan sifat ikhlas dalam jiwa.

4. Sentiasa reda dengan qada’ dan qadar daripada Allah s.w.t.

Page 34: teknik menjawab tasawwur.ppt

6. Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama IslamBerikan dua hujjah anda

6. Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam

1. Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w

2. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat

3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-Quran dengan terperinci

4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-Quran.5. Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat /

menyeleweng/rosak akidah / murtad

Page 35: teknik menjawab tasawwur.ppt

Contoh Kata kunci

•Bincangkan

•Cadangkan

•Bagaimanakah

Perbincangan

Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda

mesti memberikan fakta serta hujah yang menyokong pendapat anda

Page 36: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan

1. Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana

1. Nyawa merupakan anugerah manusia kepada manusia yang sangat bernilai. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka.

2. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan.

3. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri.

Page 37: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM 50.00.

Cadangkan cara anda memanfaatkan wang tersebut.

2. Cara memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolah

1. Membeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainya

2. Membayar yuran kelas tambahan.

3. Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah.

4. Menabung untuk kegunaan masa hadapan.

Page 38: teknik menjawab tasawwur.ppt

3. Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur.

Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku ?.

3 . Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah :

1 – Saling hormat menghormati antara satu sama lain2 – Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti

masyarakat seperti gotong-royong / bantu membantu / tolong menolong

3 – Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuka

4 – Sentiasa mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain

5 – Mengadakan aktiviti berbentuk kempen / ceramah / media berkaitan perpaduan

Page 39: teknik menjawab tasawwur.ppt

Contoh kata kunci Buktikan Huraikan

Penyelesaian masalah

Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas

Page 40: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah s.w.t yang mempunyai keunggulannya yang tersendiri.

Buktikan Islam adalah agama yang unggul.

1. Bukti keunggulan Islam ialah :

1. Ajaran Islam meliputi setiap aspek kehidupan manusia / Agama Islam adalah lengkap dan sempurna.

2. Agama Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.

3. Ajaran Islam adalah adil dan saksama kepada semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan.

4. Ajaran Islam sesuai pada semua zaman, tempat, masa dan keadaan.

Page 41: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Islam tidak menafikan hak wanita untuk keluar bekerja.Huraikan tiga tuntutan Islam terhadap wanita yang bekerja bagi mengekalkan keharmonian keluarga.

2. Tuntutan Islam terhadap wanita yang bekerja bagi mengekalkan keharmonian keluarga ialah :

1. Sentiasa memelihara maruah diri dan menutup aurat semasa bekerja.

2. Sentiasa menjaga maruah keluarga dan suami semasa bekerja

3. Sentiasa menjaga batasan pergaulan dengan pekerja lain.

4. Sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah s.w.t. dengan melakukan ibadat.

5. Sentiasa melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu dan seorang isteri walaupun sibuk bekerja

Page 42: teknik menjawab tasawwur.ppt

3. Ada remaja berfahaman bahawa mereka bebas memilih cara hidup sendiri tanpa menghiraukan kawalan ibu bapa.

Apakah yang akan berlaku sekiranya remaja bertindak berdasarkan fahaman tersebut ?

3. Perkara yang akan berlaku sekiranya remaja berfahaman sedemikian.

1. Remaja tidak akan menghormati orang tua / guru

2. Wujudnya sikap derhaka kepada ibu bapa.

3. Remaja akan terjebak dengan kegiatan jenayah

4. Remaja akan rosak akidah

Page 43: teknik menjawab tasawwur.ppt

Contoh kata Kunci Bandingkan

Bezakan

Perbandingan ialah menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau lebih

Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik-baiknya dijawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua-dua

bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat , mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan

seumpamanya.

Page 44: teknik menjawab tasawwur.ppt

1 . Jelaskan tiga perbandingan sikap orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi ujian Allah mengenai harta

Orang Beriman Orang yang tidak berimanMenunaikan Zakat Mengabaikan zakat

Membanyakkan derma /sedekah /belanja harta kejalan Allah

Membelanjakan harta ke jalan maksiat.

Sentiasa menunaikan ibadat Sering meninggalkan ibadat

1. Perbandingan antara orang beriman dengan yang tidak beriman dalam ujian harta.

Page 45: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Jelaskan tiga perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Sistem barat.

Sistem sosial Islam Sistem sosial baratBerasaskan al-Quran Berasaskan pemikiran manusiaBerdasakan kepada ukhuwwah Berdasarkan warna kulit dan

kedudukanMementingkan urusan dunia dan akhirat

Mementingkan keduniaan dan kebendaan semata-mata

2. Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah:

Page 46: teknik menjawab tasawwur.ppt

Kata Kunci Terangkan Jelaskan

Jawapan bagi soalan ini mestilah dalam bentuk fakta yang spesifek dan tidak memerlukan huraian yang

terlalu panjang

Page 47: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Terangkan dua daripada prinsip Syumuliyyah

1. Dua prinsip syumuliyyah ialah.

1 – Kesempurnaan hanya milik Allah s.w.t / manakala manusia lemah

2 – Semua mahkluk terikat dengan masa/tempat dan ruang / semua manusia perlu patuh kepada perintah Allah s.w.t.

3 - Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk mentadbir alam

Page 48: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Islam telah menetapkan beberapa syarat untuk menjadikan aktiviti harian sebagai ibadat.

Jelaskan kepentingan ibadat dalam pembentukan akhlak seorang muslim.

2. Kepentingan ibadat dalam pembentukan akhlak seorang muslim.

1. Ibadat dapat menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang.

2. Ibadat dapat mendekatkan seseorang dengan Allah s.w.t.

3. Ibadat dapat menghilangkan sifat riak dalam diri seseorang

4. Ibadat dapat mendidik seseorang dengan sifat merendah diri.

Page 49: teknik menjawab tasawwur.ppt

Kata Kunci Apakah maksud

Berikan pengertian

Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada

Page 50: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Ibadah terbahagi kepada ibadah khusus dan ibadah umum. Apakah maksud ibadah-ibadah tersebut

1. Maksud kedua-dua ibadah tersebut ialah :Maksud ibadat khusus1 -Ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah cara pelaksanaan dan

ganjarannya.2 - Ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah/Tuhan3 - Ibadat wajib contohnya solat farduMaksud ibadat umum1 - Perbuatan atau amalan manusia yang dilakukan kerana Allah

s.w.t.2 - Ibadat yang menghubungkan manusia sesama manusia

contohnya bersedekah3 - Ibadat sunat

Page 51: teknik menjawab tasawwur.ppt

2. Akal sangat penting kepada manusia.

Berikan pengertian akal

2. Pengertian akal ialah :

- Anugerah Allah s.w.t kepada manusia untuk berfikir/ alat untuk manusia berfikir

Page 52: teknik menjawab tasawwur.ppt

Butiran diri tidak ditulis dengan jelas Jawapan tidak lengkap / terlalu ringkas. Jawapan berbelit-belit Tidak cermat memilih dan memahami kehendak soalan Lemah dalam memahami sesuatu istilah Tidak dapat menulis istilah tertentu dengan betul Tidak mengikut panduan markah yang diberikan Isi jawapan yang berulang-ulang atau sama maksud Tertinggal ceraian jawapan Jawapan diberi tidak mengikut kehendak soalan

Page 53: teknik menjawab tasawwur.ppt

Jawapan yang diconteng dengan liquid paper dan tidak ditulis semula

Tulisan yang tidak boleh dibaca dengan jelas oleh pemeriksa

Tidak menyusun kertas jawapan mengikut urutan yang sepatutnya.

Menggunakan bahasa pasar atau daerah. Jawapan terlalu ringkas / kurang daripada yang diminta. Tiada nombor soalan Tiada perenggan / ruang antara satu soalan dengan soalan

lain

Page 54: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Mengulangkaji semua tajuk yang telah dipelajari di tingkatan 4 & 5

2. Teliti dan fahami kehendak soalan dengan baik

3. Menjawab soalan dengan struktur bahasa penulisan yang boleh difahami

4. Elakkan daripada mengulangi maksud isi yang sama

5. Elakkan daripada menjawab terlalu ringkas atau meleret-leret

Page 55: teknik menjawab tasawwur.ppt

6. Sesuaikan jawapan dengan arahan dalam sesuatu soalan

6. Memahami teknik dan cara menjawab yang betul

6. Tumpukan lebih perhatian kepada buku teks dan bahan rujukan hanya sebagai pelengkap sahaja.

7. Calon digalakkan memberi isi jawapan yang lebih jika jawapan yang diberikan tidak begitu menyakinkan.

8. Kuasai semua tajuk dalam sukatan pelajaran dan elakkan daripada meramal tajuk-tajuk yang akan keluar dalam peperiksaan.

Page 56: teknik menjawab tasawwur.ppt

Sepatutnya isi jawapan mesti mengandungi dua aspek iaitu:- PERKARA + HURAIAN

.

Terangkan dua sebab Islam menyuruh umatnya memiliki sifat sabar.

1.Menjadi tabah2.Mencapai kejayaan

1.Menjadi tabah ketika menghadapi sebarang cabaran dan dugaan

2.Mencapai kejayaan dalam pekerjaan

Page 57: teknik menjawab tasawwur.ppt

LEMAH UNTUK MEMAHAMI SESUATU ISTILAH-ISTILAH TERTENTU

APAKAH MAKSUD ……..1. Al-Bai bithaman ajil2. Hudud3. Atheis4. Kapitalisme5. Al-Waqiiyyah6. Al-Murunah7. Dan lain-lain

Page 58: teknik menjawab tasawwur.ppt

CONTOHAtheis dieja ArtisQias dieja Kias

Qisas dieja Kisas

Page 59: teknik menjawab tasawwur.ppt

Apakah akibat jika mengamalkan ilmu yang tidak berasaskan wahyu?

1.Ilmu tersebut tidak mendapat keredhaan Allah s.w.t2.Ilmu yang diperolehi tidak berkat

1. Hidupnya menghadapi kekeliruan dan kesesatan

2. Boleh menyebabkan seseorang itu terpesong akidahnya

Page 60: teknik menjawab tasawwur.ppt

1. Ia akan menambahkan iman yang kuat kepada Allah

2. Kerana orang yang beriman sahaja akan dikasihi oleh Allah

3. Iman amat penting kerana tanpa iman manusia akan berakhlak haiwan

NYATAKAN PERANAN IMAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Page 61: teknik menjawab tasawwur.ppt

MENJAWAB ISI YANG SAMA MAKSUDNYA

Berikan dua sebab Islam melarang umatnya bersikap sombong:

Dibenci Allah Dimurkai Allah Tidak diredhai Allah Tidak disukai oleh Allah Mendapat balasan azab dari Allah

1.Umat Islam akan dipandang hina oleh orang lain

2.Boleh memecahbelahkan persaudaraan islam

Page 62: teknik menjawab tasawwur.ppt

Apakah asas perpaduan mengikut pandangan Islam

1. Bersatu padu2. Tolong menolong antara satu sama

lain3. Menjalinkan hubungan yang baik

antara satu sama lain

1.Beriman kepada Allah2.Berpandukan al-Quran dan Hadis3.Pegangan agama yang satu / agama

yang diredai Allah

Page 63: teknik menjawab tasawwur.ppt

Perhatikan jumlah markah untuk memastikan jawapan yang sepatutnya anda berikan

Buat rangka jawapan dengan ringkas

Mulakan menjawab soalan yang mudah dahulu kemudian diikuti dengan jawapan yang susah

Pastikan aspek jawapan yang perlu diambil perhatian ketika menjawab seperti bukan, tidak benar dan sebagainya

Tulis nombor soalan dengan jelas dan teratur

Jawapan untuk setiap bahagian perlu dibuat dalam halaman yang berlainan

Page 64: teknik menjawab tasawwur.ppt

Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk nombor (jangan dalam bentuk ayat yang berjela-jela)

Semak semula jawapan setelah selesai menjawab semua soalan Susun jawapan dan ikat mengikut urutan nombor soalan Tulis butiran diri dengan lengkap pada kertas jawapan seperti

Nombor kad pengenalan dan angka giliran Baca keseluruhan arahan yang terdapat diluar dan didalam kertas so

alan dengan baik dan cermat Pastikan anda mendapat kertas soalan yang sepatutnya Tandakan soalan yang hendak dijawab dan mendapat markah yang

banyak Baca arahan dengan teliti. Jawab semua soalan yang dipilih. Jawapan bentuk fakta berikan huraian.

Page 65: teknik menjawab tasawwur.ppt

Gunakan kertas helaian baru bagi setiap no.soalan baru

Tinggalkan ruangan antara jawapan dengan jawapan seterusnya.

Jawapan dalam bentuk poin bukannya esei atau rencana

Sekiranya soalan perbezaan buatlah kotak

Jenis huraian ,hendaklah menyatakan isi,huraian dan contohnya.

Jawapan hendaklah ditulis di kertas jawapan yang diberikan sama ada bahagian A atau B ( Untuk Kertas 1 )

Page 66: teknik menjawab tasawwur.ppt

10 minit Peruntukan (menyemak) Gunakan pen biru atau hitam Rangkakan jawapan dahulu Catatkan isi jawapan bagi mengelakkan fakta tertinggal. Pastikan Isi jawapan tidak berulang. Sila Jawab lebih dari soalan yang diminta. Soalan perbezaan, perlu dijawab dengan jelas. Pastikan semua dijawab sekalipun tidak dapat menjawab dengan

tepat.

Page 67: teknik menjawab tasawwur.ppt
Page 68: teknik menjawab tasawwur.ppt

Gunakan kertas helaian baru bagi setiap no.soalan. Sedapat mungkin,: *Tiap-tiap jawapan gunakan sehelai kertas*Jangan ada jawapan soalan lain*Sebaik-baiknya pada muka hadapan sahaja

*Hindarkan bentuk arahan kepada pemeriksa untuk mencari jawapan

Maaf Tuan! Jawapan tertinggal……….…. Jawapan ada di muka surat 5 .Sekali lagi maaf Tuan,

Page 69: teknik menjawab tasawwur.ppt

Hindarkan jawapan Menumpang

5.(a) (i) …………………….……………………………….. …………………….……………………………….. (ii) ……………………………………………………..

###Jawapan Soalan no 3 (c) (iii) ……………………………………………………… .................................................................................... (iii) ……………………………………………………. ...................................................................................

Page 70: teknik menjawab tasawwur.ppt

Ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalamIalah orang yang hari ini sama seperti semalamIalah orang yang hari ini lebih buruk dari semalamKejayaan boleh dilakukan oleh insan biasa yang melakukan usaha secara yang luar biasa. Kejayaan adalah suatu pengembaraan dan bukanlah suatu destinasi

Kejayaan terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah gagal, tetapi kita bangkit kembali menempa kejayaan setiap kali kita gagal. Jangan cepat berputus asa kerana kerapkali kunci yang terakhir lah yang dapat membuka pintuTidak selalu orang yang pandai akan mendapat kehidupan yang terbaik, Kerana hanya orang yang sentiasa berusaha, banyak bersabar dan tidak pernah berputus asa sahaja yang akan mencapai kejayaan

BuktiKerjaya TI

Page 71: teknik menjawab tasawwur.ppt