teknik menjawab upsr_matematik

62
MATEMATIK UPSR

Upload: ahmad-shah

Post on 27-Jul-2015

81 views

Category:

Education


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: teknik menjawab upsr_matematik

MATEMATIK UPSR

Page 2: teknik menjawab upsr_matematik

FORMAT KERTAS 2MARKAH BILANGAN SOALAN

1m 5 6

2m 10 8

3m 5 6

20 soalan = 40 markah

Page 3: teknik menjawab upsr_matematik

• Baca dan ikut arahan soalan yang dikemukakan.

• Tulis jalan kira pada ruang yang disediakan.

• Kenal pasti kata kunci >> garis, bulat…

• Padam jawapan yang tidak dikehendaki dan tulis jawapan yang baru / betul

• Guna masa sebaiknya (bijak bahagi masa)

• Guna rumus yang sesuai dengan soalan yang diberikan.

• Jawab apa yang disoal..bukan apa yang anda tahu

Page 4: teknik menjawab upsr_matematik

SIFIRBantu Rakan

Page 5: teknik menjawab upsr_matematik

NOMBOR BULAT

Tulis dalam angka @ perkataan. Nilai tempat… perkataan Nilai digit… angka Bundar

Operasi asas(+ , - , x , ÷ )

Page 6: teknik menjawab upsr_matematik
Page 7: teknik menjawab upsr_matematik
Page 8: teknik menjawab upsr_matematik
Page 9: teknik menjawab upsr_matematik

Pecahan

4

5

Pecahan wajarPecahan tak wajar

2

1

Nombor bercampur3

21

Page 10: teknik menjawab upsr_matematik

Operasi asas + and — penyebut sama

4

3

4

2

4

3

2

1

Pecahan

Page 11: teknik menjawab upsr_matematik

•Diagram 1 shows a rectangle divided into several equal parts.Rajah 1 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

Diagram 1Write in words the fractions which represents the shaded region of the whole diagram.Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu. (1 mark)

Page 12: teknik menjawab upsr_matematik
Page 13: teknik menjawab upsr_matematik

Perpuluhan

Tukar kepada pecahan//

= 5.0 9100

95

1000,100,10

_. _ _. _ _ _. _ _ _

Page 14: teknik menjawab upsr_matematik

19.6 – 2.89 + 20

Operasi asas+ , — , ÷

Titik perpuluhan(.) garis lurus atau sama

20

20.00 19 . 60- 2 . 89

16 . 71

16.71

20.00+

36.71

Page 15: teknik menjawab upsr_matematik
Page 16: teknik menjawab upsr_matematik

Peratus

Write the simple percentage

2

1

100

50= = 100%

Page 17: teknik menjawab upsr_matematik

Tukar Pecahan,Perpuluhan //

Convert 77% to a fraction.

Tukar 77% kepada pecahan.

Peratus

Page 18: teknik menjawab upsr_matematik

Cari peratus

Peratus

Page 19: teknik menjawab upsr_matematik

Cari nilai peratus

Penyelesaian masalah

Peratus

Page 20: teknik menjawab upsr_matematik

Wang

Nilai wang Operasi asas

Page 21: teknik menjawab upsr_matematik
Page 22: teknik menjawab upsr_matematik
Page 23: teknik menjawab upsr_matematik

Menyatakan masa (Sistem12 jam / 24 jam)

Tempoh masa

KalendarPenyelesaian masalah

Masa Dan Waktu

Page 24: teknik menjawab upsr_matematik

•Diagram 2 shows a clock face.Rajah 2 menunjukkan sebuah muka jam.

Draw a minute hand on the clock face to show the time 0615 hours.Lukis jarum minit pada muka jam itu untuk menunjukkan jam 0615.

Masa Dan Waktu

Page 25: teknik menjawab upsr_matematik
Page 26: teknik menjawab upsr_matematik
Page 27: teknik menjawab upsr_matematik

Ukuran Panjang / Jisim / Isi padu cecair

Penukaran unit Operasi asas Penyelesaian masalah

Page 28: teknik menjawab upsr_matematik
Page 29: teknik menjawab upsr_matematik
Page 30: teknik menjawab upsr_matematik

2012

Page 31: teknik menjawab upsr_matematik
Page 32: teknik menjawab upsr_matematik
Page 33: teknik menjawab upsr_matematik
Page 34: teknik menjawab upsr_matematik
Page 35: teknik menjawab upsr_matematik
Page 36: teknik menjawab upsr_matematik

Bentuk 2D

Segi empat tepat, segi empat sama, segi tiga Perimeter Luas

Page 37: teknik menjawab upsr_matematik

2 sisi = sama panjang

Garis simetri = 1

Page 38: teknik menjawab upsr_matematik

SEMUA sisi = sama panjang

Garis simetri = 3

Page 39: teknik menjawab upsr_matematik

segi empat sama

SEMUA sisi = sama panjang

Garis simetri = 4

Page 40: teknik menjawab upsr_matematik

Segi empat tepat

2 sisi = sama panjang

a=a , b=b Garis simetri = 2a a

b

b

Page 41: teknik menjawab upsr_matematik

Luas7 cm

4 cm

Luas = Panjang x Lebar

= 7 cm x 4 cm

= 28 cm2

Segi empat tepat

Page 42: teknik menjawab upsr_matematik

4 cm

PanjangLuas(cm2/

m2)

1 1

2 4

3 9

4 16

5 25

6 36

7 49

8 64

9 81

10 100

Luas = Panjang x Lebar

= 4 cm x 4 cm

= 16 cm2

segi empat sama

Page 43: teknik menjawab upsr_matematik

Luas Segi tiga

8 cm

9 cmLuas = 1 x Tapak x Tinggi 2

= 1 x 9 cm x 8 cm 2

= 36 cm2

Page 44: teknik menjawab upsr_matematik

Luas Segi tiga

8 cm

10 cm Area = 1 x Tapak x tinggi 2

= 1 x 10 cm x 8 cm 2

= 40 cm2

Page 45: teknik menjawab upsr_matematik
Page 46: teknik menjawab upsr_matematik
Page 47: teknik menjawab upsr_matematik

Bentuk 3D

Page 48: teknik menjawab upsr_matematik

Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi

2 cm

= 2 cm x 2 cm x 2 cm 8 cm3

FORMULA

10 cm

5 cm

2 cm

= 10 cm x 2 cm x 5 cm 100 cm3

Page 49: teknik menjawab upsr_matematik

2009

Page 50: teknik menjawab upsr_matematik
Page 51: teknik menjawab upsr_matematik

Purata

Purata =Jumlah

Bilangan

J

P B

Page 52: teknik menjawab upsr_matematik
Page 53: teknik menjawab upsr_matematik
Page 54: teknik menjawab upsr_matematik

Perwakilan Data

Pictograf Graf palang Carta pai Penyelesaian masalah

** Mod , Min, Julat, Nilai maksimum, Nilai minimum

Page 55: teknik menjawab upsr_matematik
Page 56: teknik menjawab upsr_matematik
Page 57: teknik menjawab upsr_matematik

Shop P

Shop Q

Shop R

Shop S

represents 10 bulbs

Horizontal

Number of bulbs sold in shop

Page 58: teknik menjawab upsr_matematik

Karim Kumar Kevin Kala

represents 5 balls

VERTICAL

PictographNumber of balls collected by 4 pupils

Page 59: teknik menjawab upsr_matematik

Pie Chart

Food 45 %

Rental25%

Saving20%

Monthly expenditure of a family

Page 60: teknik menjawab upsr_matematik

BAR GRAPH

0

10

20

30

40

50

Amount of

savings in RM

Ali Adli Abu Aris

Amount of savings of 4 pupils

Page 61: teknik menjawab upsr_matematik

BAR GRAPH

10 20 30 40 50

Ali

Adli

Abu

Aris

Amount of savings in RM

Amount of savings of 4 pupils

Page 62: teknik menjawab upsr_matematik

Terima Kasih…

Maaf atas keterlanjuran bahasa serta kekurangan diri..

Jumpa lagi…