teknik menjawab sains upsr

of 69 /69

Click here to load reader

Upload: uping-iping

Post on 20-May-2015

18.575 views

Category:

Education


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik Menjawab Sains UPSR

TEKNIK TEKNIK MENJAWABMENJAWAB

Page 2: Teknik Menjawab Sains UPSR

SAINS UPSR KOD KERTAS : 018

MASA : 1¼ JAM

BAHAGIAN A: 30 Soalan Objektif(30 Markah / 30 Marks)

BAHAGIAN B: 4 / 5 Soalan Subjektif(20 Markah / 20 Marks)

Page 3: Teknik Menjawab Sains UPSR

FORMAT MASIH SAMA SEPERTI TAHUN LEPAS*DALAM DWIBAHASABOLEH MENJAWAB DALAM

BAHASA INGGERIS BAHASA MALAYSIA B.MALAYSIA DAN B.INGGERIS

Page 4: Teknik Menjawab Sains UPSR

SEKSYEN ASECTION A

Page 5: Teknik Menjawab Sains UPSR

PENGETAHUAN PENGETAHUAN 1.1. faktafakta2.2. istilah, istilah, 3.3. pengelasan pengelasan 4.4. urutanurutan5.5. kaedahkaedah6.6. konsepkonsep

KEFAHAMAN KEFAHAMAN 1.1. menterjemahmenterjemah2.2. mentafsirmentafsir3.3. ekstrapolasiekstrapolasi

APLIKASIAPLIKASI

Page 6: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 1 (PENGETAHUAN :Fakta) [2002/02]

Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan mengapa belalang tidak mati walaupun kepalanya dibenamkan ke dalam air selama dua minit?

A Belalang mempunyai insang

B Belalang boleh hidup dalam air

C Belalang bernafas melalui kulit

D Belalang mempunyai liang pernafasan di abdomen

Jawapan: D

Page 7: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 2 (PENGETAHUAN :Fakta) [1998/15]

Seorang murid menemui sekeping papan di suatu padang rumput. Dia mengangkat papan tersebut dan mendapati rumput di bawah papan itu berwarna kuning. Mengapakah rumput itu berwarna kuning?

A Tidak cukup air

B Kurang bertumbuh

C Tidak menerima cahaya

D Kurang menerima udara

Jawapan : C

Page 8: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 3 (PENGETAHUAN :Istilah) [2001/04]

Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya?

A Bahan yang tidak dapat ditembusi oleh cahaya

B Bahan yang dapat ditembusi oleh sebahagian cahaya

C Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya sepenuhnya

D Bahan yang dapat ditembusi oleh cahaya yang sangat terang

Jawapan : B

Page 9: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 4 (PENGETAHUAN :Pengelasan)[2002/15]

R - Buku, Kotak tisu, Kerusi kayu

S - Pasu tanah liat, Periuk tanah liat, Batu bata

T - Beg kulit, Kasut kulit, Baju bulu

U - Belon, Getah pemadam, Tayar kereta

Antara kumpulan objek berikut yang manakah dalam kumpulan yang sama?

A R dan S

B R dan U

C S dan T

D T dan U

Jawapan: B

Page 10: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 5 (PENGETAHUAN :Urutan)[2002/12]

Antara warna berikut yang manakah betul tentang susunan warna-warna pelangi?

A Ungu, hijau, biru, oren

B Ungu, hijau, kuning, merah

C Hijau, biru, merah, kuning

D Indigo, oren, hijau, merah

Page 11: Teknik Menjawab Sains UPSR

P Q R TS

Rajah di atas menunjukkan fasa-fasa bulan P, Q, R, S dan T. Antara berikut yang manakah fasa-fasa bulan yang betul?

A P, Q, T, S, R

B P, R, S, T, Q

C P, S, T, Q, R

D P, T, R, S, Q2001 Soalan no. 8

Page 12: Teknik Menjawab Sains UPSR

K L NM

K, L, M dan N dalam rajah menunjukkan fasa-fasa bulan. Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan fasa bulan yang betul?

A K, L, N, M

B L, N, K, M

C M, K, N, L

D N, M, L, K

1998 soalan no. 7

Page 13: Teknik Menjawab Sains UPSR

•Nama-nama planet

•Proses kitar semula kertas

•Proses mengawet bahan

makanan

•Siratan makanan

•Proses pertumbuhan biji benih

•Perkembangan dunia teknologi

SOALAN URUTANSOALAN URUTAN

Page 14: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 6 (PENGETAHUAN :Kaedah)[2000/11]

Sekumpulan murid ingin menyiasat tentang proses pertumbuhan sejenis tumbuhan. Antara langkah berikut yang manakah perlu dilakukan?

I Mengukur ketinggian pokok

ll Mengira bilangan daun

lll Mengira bilangan bunga

lV Mengukur lilitan batang

A l dan lll sahaja

B l, ll dan lV sahaja

C ll, lll dan lV sahaja

D l, ll, lll dan lV

Jawapan: B

Page 15: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 7 (PENGETAHUAN :Konsep)[2001/26]

Apakah faktor yang menghasilkan imej seseorang kelihatan di dalam cermin satah?

l Cahaya dipantulkan

ll Cahaya dibiaskan

lll Bahagian belakang cermin legap

IV Bahagian belakang cermin lutsinar

A l dan lll sahaja

B l dan lV sahaja

C ll dan lll sahaja

D ll dan lV sahaja

Jawapan : A

Page 16: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 8 (KEFAHAMAN :Penterjemahan) [2001/16]

HariHari Ketinggian / cmKetinggian / cm

PertamaPertama 0.50.5

KeduaKedua 5.55.5

KetigaKetiga 11.511.5

JADUAL 1Satu penyiasatan tentang percambahan anak benih kacang hijau telah dijalankan dan keputusannya dicatatkan dalam jadual 1. Ini menunjukkan bahawa anak benih melakukan proses

A penunasan

B pembiakan

C percambahan

D pertumbuhan

Page 17: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 9 (KEFAHAMAN :Pentafsiran)[2002/13]

Jarak/ cm

Jenis permukaanRAJAH 6

Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P, Q, R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama.

Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang P, Q, R dan S?

A Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada S

B S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada R

C P mempunyai permukaan yang paling halus

D R lebih halus daripada P dan Q

P

Q

S

R

Page 18: Teknik Menjawab Sains UPSR

Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan, W, X, Y dan Z yang terdapat dalam satu rantai makanan. Apakah yang kamu jangka akan berlaku jika bilangan Y ditambah dengan banyaknya dalam rantai makanan itu?

W X Z

A Bertambah Berkurang Sama

B Berkurang Bertambah Sama

C Berkurang Bertambah Bertambah

D Bertambah Berkurang Bertambah

Jawapan : D

W X Y Z

CONTOH 10 (KEFAHAMAN :Ektrapolasi) [2001/16]

Page 19: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 11(APLIKASI) [2001/25]

Seorang murid ingin menggantikan getah pemegang basikal dengan yang baru. Didapatinya getah pemegang itu tidak dapat dimasukkan kepada pemegang basikal itu.

Antara berikut yang manakah perlu dilakukannya?

A Pemegang basikal dipanaskan dahulu.

B Getah pemegang dipanaskan di atas api.

C Getah pemegang dicelup ke dalam air panas dahulu.

D Getah pemegang dicelup ke dalam air sejuk dahulu

Jawapan : C

Page 20: Teknik Menjawab Sains UPSR

CONTOH 12(APLIKASI) [2002/23]

Ketika sesat di hutan, Hanis menemui sebiji botol kaca.

Bagaimanakah Hanis boleh menggunakan botol itu untuk menghantar isyarat kepada kumpulan penyelamat?

A Meniup mulut botol untuk menghasilkan bunyi yang kuat

B Menggunakan kaca botol untuk membuat tanda pada pokok

C Mengetuk botol pada batang-batang pokok untuk menghasilkan bunyi

D Menggunakan botol untuk menumpukan cahaya matahari pada daun daun kering bagi menyalakannya

Page 21: Teknik Menjawab Sains UPSR

SEKSYEN BSECTION B

Page 22: Teknik Menjawab Sains UPSR

BAHAGIAN BBAHAGIAN BKEMAHIRAN PROSES SAINSKEMAHIRAN PROSES SAINS

1. PEMERHATIAN

2. INFERENS

3. MERAMAL

4. MENTAFSIR MAKLUMAT

5. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Page 23: Teknik Menjawab Sains UPSR

KRITERIA KRITERIA

1 PemerhatianObservation

7 P.ubah dimanipulasiManipulated Variable (WTC)

2 InferensInference

8 P.ubah bergerak balasResponse Variable (WTO/WTK/WTM)

3 RamalanPredict

9 P.ubah dimalarConstant ( WTS)

4 CorakPattern

10 TujuanAim / Purpose

5 HubunganRelation

11 HipotesisHypothesis

6 KesimpulanConclusion

JUMLAH 20 markah

KRITERIA YANG DISOAL DALAM BAHAGIAN B

Page 24: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

OBSERVINGOBSERVING involves the use of our senses involves the use of our senses

to identify and describe an to identify and describe an objects’ properties from the objects’ properties from the findings of an experiment in the findings of an experiment in the form of graph, table or form of graph, table or quotation.quotation.

Candidates need to compare all Candidates need to compare all observation made and make a observation made and make a note.note.

Page 25: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

INFERRINGINFERRING An explanation or An explanation or

interpretation of an interpretation of an observation.observation.

Investigating Living Things Investigating Living Things requires more than one requires more than one inference.inference.

Make certain, each inference Make certain, each inference is different with comparison is different with comparison made earlier.made earlier.

Page 26: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

VARIABLE / INFORMATIONVARIABLE / INFORMATION C.C. MANIPULATED VARIABLEMANIPULATED VARIABLE

What to change before an What to change before an experiment and usually experiment and usually influences results.influences results.

1.1. RESPONDING VARIABLERESPONDING VARIABLE What to measure as an end What to measure as an end

result.result.

2.2. CONTROLLED VARIABLECONTROLLED VARIABLE What to remain the same before What to remain the same before

or after an experiment and do or after an experiment and do not state more than one.not state more than one.

Page 27: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

AIM OF THE INVESTIGATIONAIM OF THE INVESTIGATION

• Purpose of the investigationPurpose of the investigation• Sentence structure purpose:Sentence structure purpose:

To investigate the To investigate the relationship between the relationship between the manipulated variablemanipulated variable and and the the responding variableresponding variable. . OR OR

To investigate the effect of To investigate the effect of the the manipulated variablemanipulated variable against the against the responding responding variablevariable

Page 28: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

HYPOTHESIS HYPOTHESIS •Making general statement about Making general statement about

manipulated variable and responding manipulated variable and responding variable relationship to explain variable relationship to explain observation or event which can be observation or event which can be tested its validity. In other word, early tested its validity. In other word, early expectationsexpectations

•Sentence structure purpose:Sentence structure purpose: As more (As more (manipulated variable)manipulated variable), the , the

more (more (respondingresponding variable)variable) would would be be

If (If (manipulated variable)manipulated variable) is is increased, (increased, (respondingresponding variable)variable) would increase too.would increase too.

Page 29: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

CONCLUSION / SUMMARY CONCLUSION / SUMMARY

• Suggested sentence pattern:Suggested sentence pattern:

When When ((manipulated variable)manipulated variable) react toward (react toward (respondingresponding variable), …..variable), …..

((respondingresponding variable)variable) react react when (when (manipulated variable), manipulated variable), …..…..

Page 30: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

PREDICTION PREDICTION

• When predicting numbers, When predicting numbers, candidates are advised to do candidates are advised to do calculations.calculations.

• Only a single number should Only a single number should be presentedbe presented

Page 31: Teknik Menjawab Sains UPSR

SCIENCE QUESTIONS SCIENCE QUESTIONS ANSWERING TECHNIQUEANSWERING TECHNIQUE

POLARISATION / PATTERN POLARISATION / PATTERN

• Digit or number changes on Digit or number changes on graphs, text or table.graphs, text or table.

• Use words such as Use words such as ‘‘increaseincrease’’, , ‘‘decreasedecrease’’ or or ‘‘samesame’’

Page 32: Teknik Menjawab Sains UPSR

KESILAPANTidak memahami soalan.

Tidak faham istilah

Jawapan yang kabur

Tidak gunakan maklumat

Tulisan sukar dibaca

Page 33: Teknik Menjawab Sains UPSR

Pembolehubah yang diubah-ubah oleh pengkaji atau

penyiasat.

Kata kunci: diubah, berbeza, berlainan Change, Different

Berada di sebelah kiri jadual (data berlainan)

MANIPULATED VARIABLEMANIPULATED VARIABLE

( What to Change )( What to Change )

Page 34: Teknik Menjawab Sains UPSR

VARIABLE

WTC

MV

Pembolehubah yang boleh diubah-ubah /

dikawal di awal eksperimen.

Perubahannya memberi kesan kepada hasil

eksperimen.

MasaPanjangBayang / cm

9.00 11.00 1.00 3.00 5.00

65 25 0 25 65

Page 35: Teknik Menjawab Sains UPSR

VARIABLE

WTC

MV

Pembolehubah yang boleh diubah-ubah /

dikawal di awal eksperimen.

Perubahannya memberi kesan kepada hasil

eksperimen.

Number of Number of batterybattery

Brightness of the Brightness of the bulbbulb

11 DimmerDimmer

22 BrightBright

33 BrightestBrightest

Page 36: Teknik Menjawab Sains UPSR

Pembolehubah yang turut berubah apabila

dimanipulasikan.

Kata kunci: dicatat, dikumpulTo study / To investigate / To find

Berada di sebelah kanan jadual (data berlainan)

Page 37: Teknik Menjawab Sains UPSR

Pembolehubah yang sama atau tetap sepanjang eksperimen.

Kata kunci: Tetap, Sama

Same /ConstantPeringatan: Dalam sesuatu eksperimen, hanya

satu pembolehubah yang dimanipulasi, satu yang akan bergerakbalas, dan yang lain

semuanya dimalarkan

Page 38: Teknik Menjawab Sains UPSR

WTO

(RV)

VARIABLEMaklumat yang berubah apabila

Pembolehubah Manipulasi berubah.

Merupakan hasil / keputusan eksperimen.

WTO = Keputusan eksperimen

Page 39: Teknik Menjawab Sains UPSR

WTO

(RV)

PEMBOLEHUBAHMaklumat yang berubah apabila

Pembolehubah Manipulasi berubah.

Merupakan hasil / keputusan eksperimen.

WTONumber of Number of

batterybatteryBrightness of Brightness of

the bulbthe bulb

11 DimmerDimmer

22 BrightBright

33 BrightestBrightest

Page 40: Teknik Menjawab Sains UPSR

VARIABLE

WTS

(CV)

Perkara yang perlu ditetapkan dalam

dalam sesuatu eksperimen

Contoh

= Isipadu = Bilangan kacau

= Jenis air = Saiz butir gula

= Jenis bekas = Tempat kajian

= Saiz bekas

Page 41: Teknik Menjawab Sains UPSR

VARIABLE

WTS

(CV)Teknik Menjawab

1. Ambil maklumat dari gambarajah yang menunjukkan sama ( Jika di beri )

2. Senaraikan semua peralatan yang digunakan

Page 42: Teknik Menjawab Sains UPSR

VARIABLE

WTS

(CV)Kaedah menulis

CIRI OBJEK

Kuantiti air

Volume of water

Page 43: Teknik Menjawab Sains UPSR

PEMBOLEHUBAH ( VARIABLE )

Contoh soalan M

Luas permukaan bekas.

Isi padu air yang tinggal / suhu air selepas 2 jam.Isi padu awal air / suhu awal air / jenis bekas.

Page 44: Teknik Menjawab Sains UPSR

Menyatakan apa yang dilihat daripada keputusan eksperimen / meneliti kejadian utama.

PEMERHATIAN ( OBSERVATION )

Semasa membuat pemerhatian, perlu teliti :-

1. Perbandingan sebelum dan selepas.

2. Perbezaan dan persamaan.

3. Ciri-ciri yang mempunyai kelainan.

4. Sedar perubahan yang berlaku.

(Pada mulanya kita membuat pemerhatian dan dari pemerhatian tersebut, barulah kita membuat inferens).

PEMERHATIAN INFERENS

Page 45: Teknik Menjawab Sains UPSR

FENOMENA = PEMERHATIAN

ANDAIAN = INFERENS

PANDUAN

MATATELINGAHIDUNGKULITLIDAH

Page 46: Teknik Menjawab Sains UPSR

AMARAN

JAWAPAN YANG SALAH/ TIDAK DITERIMA( JAWAPAN UMUM)

• Dijaga rapi

• Mendapat keperluan asas yang mencukupi

• Mendapat bahan yang sesuai

•Mengalami persaingan

Page 47: Teknik Menjawab Sains UPSR

PEMERHATIAN ( OBSERVATION )

Contoh

Semakin bertambah / INCREASE.

Page 48: Teknik Menjawab Sains UPSR

INFERENS ( INFERENCE )Penerangan berdasarkan pemerhatian.

a) Membuat kesimpulan awal berdasarkan kepada pemerhatian.

b) Memberi penerangan yang munasabah / logik.

c) Menyatakan sebab / mengapa.

Contoh Pemerhatian : Pokok itu layu.

Kerana : Tidak mendapat air.

Inferens : Pemerhatian + sebab / kerana.

INFERENS : Pokok itu layu kerana tidak mendapat air.

Page 49: Teknik Menjawab Sains UPSR

1. Rajah 1 menunjukkan pokok yang disemai di sebuah taman. Selepas sebulan pemerhatian adalah seperti di bawah.

a.Pokok A lebih tinggi berbanding Pokok B

b.Daun pokok A lebih besar berbanding Pokok B

Rajah 1

Page 50: Teknik Menjawab Sains UPSR

a) Berikan dua inferens untuk keperluan asas pokok A berdasar pemerhatian di atas. i.......................................................................

ii.....................................................................

b) Nyatakan pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu di ( a ) .....................................................................Baja juga digunakan untuk menyuburkan pokok

c) Tuliskan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasar pernyataan di atas. ................................................................................

Page 51: Teknik Menjawab Sains UPSR

MERAMAL ( PREDICT )

Menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan kepada :-

a.Pemerhatian / inferens.

b.Pengalaman yang lalu.

c.Data (pola perubahan data).

d.Maklumat yang diberi.

Page 52: Teknik Menjawab Sains UPSR

Ramalan UmumBerdasarkan pengalaman.

Ramalan KhususBerdasarkan maklumat atau data yang diberi.

Cara mendapatkan jawapan:Cari pola perubahan bagi kedua-dua pembolehubah

dimanipulasi dan bergerakbalas.Suaikan dengan turutan pola perubahan.

Page 53: Teknik Menjawab Sains UPSR

MERAMAL ( PREDICT )Contoh

Page 54: Teknik Menjawab Sains UPSR

Isipadu Isipadu ais(cmais(cm³)³)

11 33 55 77 99

Masa Masa melebur melebur (minit)(minit)

66 99 1313 1818

Ramalkan masa melebur jika isipadu ais yang digunakan ialah 11 cm³ ?

…………………………………………………………………………………...31 minit

2 22 2

3 4 5 6

2

7

Page 55: Teknik Menjawab Sains UPSR

Masa Masa memanasmemanas

(minit)(minit)22 44 66 88 1212

Suhu airSuhu air

((ºC)ºC) 4040 4545 5050

Ramalkan suhu air jika masa memanas ialah 12 minit ?

…………………………………………………………………………………...65 °C

2 22 4

5 5 5 10

Page 56: Teknik Menjawab Sains UPSR

MEMBUAT HIPOTESIS( MAKING HYPOTHESIS )

Mencadangkan hubungan antara dua pembolehubah

Menyatakan prinsip sains atau pengetahuan yang lepas

Page 57: Teknik Menjawab Sains UPSR

MENULIS HIPOTESISKELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI (MV)KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS (RV)

DAN……..TULIS BEGINI….

SEMAKIN BERTAMBAH/BERKURANG ………….

SEMAKIN BERTAMBAH/BERKURANG…………

MV

RV

Page 58: Teknik Menjawab Sains UPSR

MENULIS HIPOTESISKELUARKAN P/UBAH DIMANIPULASI

(PM)KELUARKAN P/UBAH BERGERAKBALAS

(PB)

DAN……..TULIS BEGINI….

MORE / LESS …………. MORE / LESS …………

WC WO

Page 59: Teknik Menjawab Sains UPSR

Tulis begini juga diterima…….Tulis begini juga diterima…….

Jika bertambah/ berkurang Jika bertambah/ berkurang __ ______ ____, maka , maka Bertambah/ berkurang Bertambah/ berkurang __________________..

WC

WO

(PUBB) bertambah/ berkurang apabila (PUBB) bertambah/ berkurang apabila (PUDM) bertambah / berkurang(PUDM) bertambah / berkurang

Page 60: Teknik Menjawab Sains UPSR

Contoh

HIPOTESIS

Semakin bertambah Semakin bertambah bilangan minggubilangan minggu, , semakinsemakin bertambahbertambah bilangan daunbilangan daun..Jika bertambahJika bertambah bilangan minggubilangan minggu makamaka bertambahbertambah bilangan daun bilangan daun..

WO BERTAMBAH

WC BERTAMBAH

Page 61: Teknik Menjawab Sains UPSR

HIPOTESISContoh

Semakin tinggi papan landasan, semakin cepat masa kereta mainan sampai //

Semakin rendah papan landasan, semakin dekat jarak yang dilalui.

Page 62: Teknik Menjawab Sains UPSR

MENTAFSIR MAKLUMATPersoalan di sekitar hubungankait antara PM dengan PB.

1. Menyatakan makna / maksud sesuatu data.

2. Menyatakan corak / pola. ( Pattern / Trend )

(menaik, menurun, mendatar ataupun gabungan diantaranya).

BI – Increase /decrease / constant

3. Menyatakan hubungan antara pembolehubah.

(Jika_____ PM, maka_____PB).

(semakin____PM semakin____PB).

Page 63: Teknik Menjawab Sains UPSR

4. Menyatakan tujuan eksperimen. ( Aim / Purpose )

5. Menyatakan kesimpulan / rumusan.

(Perkaitan antara PM dengan PB pada keseluruhan

eksperimen).

MENTAFSIR MAKLUMAT

Menyiasat / hubungan/ diantara PUDM dengan/ PUBB

Mengkaji terhadap/

To investigate the relationship between

………………… with ………………………WC

WO

Page 64: Teknik Menjawab Sains UPSR

Jadual 1 menunjukkan hasil keputusan penyiasatan tentang hubungan berat baja dengan bilangan bunga yang dikeluarkan. Jenis baja dan jenis pokok yang digunakan adalah sama.

Jadual 1

a) Nyatakan hubungan diantara dua pembolehubah di atas.

Jawapan : Jika bertambah berat baja maka bertambah bilangan bunga X yang dikeluarkan // sebaliknya.

b) Apakah corak perubahan bilangan bunga X yang dikeluarkan dari

maklumat dari Jadual 1

Jawapan : Menaik // bertambah //meningkat.

Page 65: Teknik Menjawab Sains UPSR

Jadual 1

c) Apakah yang boleh difahamkan tentang bilangan bunga X yang dikeluarkan jika berat baja ialah 40g ?

Jawapan : Paling banyak.

d) Tulis satu kesimpulan penyiasatan berdasarkan maklumat dari jadual tersebut.

Jawapan : Semakin bertambah berat baja semakin bertambah bilangan bunga X // sebaliknya.

Page 66: Teknik Menjawab Sains UPSR

Panjang tali bandul Panjang tali bandul (cm)(cm)

1010 1515 2020 2525

Bilangan ayunan Bilangan ayunan bandulbandul

2626 2323 2020 1414

Hipotesis :

Tujuan :

Kesimpulan :

Semakin bertambah panjang tali bandulsemakin kurang bilangan ayunan bandul Menyiasat hubungan di antara panjangtali bandul dengan bilangan ayunan Semakin bertambah panjang tali bandul semakin kurang bilangan ayunan bandul //sebaliknya

Page 67: Teknik Menjawab Sains UPSR

Bekas K (Bikar 100 ml) – masa menyejat = 12 minit

Bekas L (Bikar 200 ml) – masa menyejat = 8 minit

Hipotesis :

Tujuan :

Kesimpulan :

Semakin besar saiz bekas semakin cepat masa air menyejat Menyiasat hubungan di antara saizbekas dengan masa menyejat Semakin besar saiz bekas semakin cepat masa air menyejat

Page 68: Teknik Menjawab Sains UPSR

“Kuantiti makanan juga mempengaruhi berat badan haiwan”

f) Berdasarkan pernyataan di atas, tuliskan satu hipotesis yang sesuai.....................................................................................

g) Nyatakan pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalas dari hipotesis di (f).................................................................................................................................................................

Page 69: Teknik Menjawab Sains UPSR

BIODATA

NAMA : HASNI BIN HASSANNAMA : SK MANJOI DUA, 30020 IPOHSEKOLAH PERAK DARUL RIDZUAN KELAYAKAN : DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIAAKADEMIK / ( SAINS DAN PENDIDIKAN SENI

VISUAL)IKTISAS