teknik menjawab perdagangan

Upload: nur-fadzillah

Post on 14-Apr-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  1/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  2/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  3/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  4/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  5/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  6/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  7/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  8/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  9/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  10/56

  Format SPM

  Kertas soalan kertas dua terdiri dari

  Bahagian A dan Bahagian B

  Calon dikehendaki menjawab :

  i. tiga soalan dari Bahagian A dan

  ii. satu soalan wajib di Bahagian B

  ( soalan Kajian kes )

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  11/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  12/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  13/56

  Calon dinasihatkan supaya mengambil masa 80minit untuk menjawab soalan dalam bahagian A

  dan 40 minit untuk menjawab soalan dalambahagian B

  Peruntukan masa bagi setiap soalan ialah 20-25minit bagi setiap soalan bahagian A

  Markah bagi setiap soalan ialah 25 markah yangterdiri dari pelbagai pecahan soalan.

  Markah keseluruhan ialah 100 markah danmenyumbangkan 60 % dari keseluruhan markah.

  Rancang masa dengan bijak.Jangan lebihkan masamenjawab bagi soalan yang calon rasa lebihsenang.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  14/56

  TEKNIK MENJAWAB

  SOALAN1. MEMBACA SEMUA SOALAN.

  2. TELITI KEHENDAK SOALAN-LIHAT PERKATAAN AWAL

  SETIAP SOALAN.

  3. RANCANGKAN JAWAPAN.

  4. TANDAKAN SOALAN YANG AKAN DIJAWAB.

  5. TERUS MENJAWAB TANPA PENGENALAN DAN

  KESIMPULANTERUS KEPADA ISI.

  6. ISI JAWAPAN-BERDASARKAN JUMLAH PERKATAAN

  MARKAH (CONTAH: -5 ISI- UNTUK SOALAN JELASKAN).

  7. GUNAKAN KERTAS BERASINGAN UNTUK SETIAP

  SOALAN.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  15/56

  i. GUNAKAN AYAT PENDEK ATAUSIMPLE.

  ii. JAWAB DALAM BENTUK POIN.iii.GUNAKAN KAEDAH TURUTAN AYAT-

  AYAT(SIMPLE-SUSAH).

  iv.ELAKKAN PENGGUNAAN ISTILAH-ISTILAH YANG CANGGIH ,JIKA TIDAKFAHAM MAKSUD SEPENUHNYA.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  16/56

  1. PENGGUNAAN BAHASA DANISTILAH YANG KURANG TEPAT-

  KESANNYA:-

  a) pemeriksa tidak dapat memahamimaksud yang hendak disampaikan/diragui.

  b) Penggunaan istilah yang tidak tepat danmaksud jawapan salah.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  17/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  18/56

  5. TEKNIK PENYAMPAIAN TIDAK

  TERATUR:-a) Isi tanpa keteranganb) Isi berulangan tetapi dianggap isi

  tambahan.

  c) Susun atur yang tidak teratur danbertaburan.

  d) Tidak mengikut kehendak soalan

  6. LAIN-LAIN SEPERTI LEMAH BAHASAMELAYU DAN MENGGUNAKAN BAHASAKAMPUNG.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  19/56

  BIL KATA TUGAS RESPON YANG DIHARAPKAN1 Apakah Memberi maklumat yang khusus/ spesifik2 Nyatakan Memberikan fakta tanpa huraian/ sokongan3 Terangkan Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan

  sesuatu dengan sebab.Fakta dan huraian

  4 Mengapakah Memberi sebab5 Bagaimanakah Memperihalkan/memberikan penerangan tentang

  cara/ kaedah /langkah /kejadian .

  KATA TUGAS DALAM SOALAN PEPERIKSAAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  20/56

  6 Jelaskan Memberi keterangan tentang sesuatu supaya mudahdifahami

  7 Bezakan Memberi kelainan /ketidaksamaan antara dua ataulebih perkara.

  8 Huraikan Memberikan Fakta, Huraian dan contohPanduan menjawab : beriFakta 1..Huraiannya..Contoh ..

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  21/56

  http://bijakperdagangan.blogspot.com/2011/01/teknik-menjawab-spm-perdagangan-kertas.htmlhttp://bijakperdagangan.blogspot.com/2011/01/teknik-menjawab-spm-perdagangan-kertas.html
 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  22/56

  SENARAI SUKATAN BARU MULAI TAHUN 2004

  BAB 1- ASAS KEPADA PERDAGANGAN

  BAB 2-UNSUR PERDAGANGAN

  BAB 3- PERNIAGAAN DALAM NEGERI( RUNCIT,BORONG,DOKUMENPERNIAGAAN,KAEDAH JUALAN )

  BAB 4- PERNIAGAAN ANTARABANGSA

  BAB 5- INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

  BAB 6- PEMILIKAN PERNIAGAAN

  BAB 7- PELABURAN

  BAB 8- PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN YANG LAINBAB 9- INSURANS

  BAB 10- PENGANGKUTAN

  BAB 11- KOMUNIKASI

  BAB 12- PERGUDANGAN

  BAB 13- PROMOSI

  BAB 14-PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAANBAB 15- KONSUMERISME

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  23/56

  FORMAT SPM KERTAS 1

  i. TERDIRI DARI 40 SOALAN OBJEKTIF ( ANEKA PILIHAN )ii. JAWAB SEMUA SOALANiii. MASA MENJAWAB: 1 JAM 15 MINITiv. CADANGAN MASA : 1 SOALAN = 1.875 MINIT SATU

  SOALANv. MERANGKUMI SEMUA TAJUK TINGKATAN 4 DAN 5

  vi. SOALAN 1-20: BAB TINGKATAN 4 ( 7 BAB )vii. SOALAN 21-40 BAB TINGKATAN 5 ( 8 BAB )viii. SOALAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN 5:3:2 ( 20 SOALAN

  ARAS RENDAH, 12 SOALAN ARAS SEDERHANA DAN 8SOALAN ARAS TINGGI )

  ix. 60% PENGETAHUAN & KEFAHAMAN, 40% KEMAHIRANMENYUMBANGKAN 40% DARI KESELURUHAN MARKAH

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  24/56

  STRATEGI KERTAS 1

  ANALISIS SOALAN- HALUSI KEHENDAKSOALAN:

  STRATEGI KENAL-KUNCI-KEHENDAK-KAJI-TEPAT

  1. KENALPASTI TOPIK SOALAN

  2. KENALPASTI KUNCI SOALAN/KATA TUGAS

  SOALAN

  3. KENALPASTI KEHENDAK SOALAN

  4. KAJI PENGACAUJAWAPAN

  5. TEPATKANJAWAPAN

  6. BAHAGIKAN KEPADA 3 PUSINGAN JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  25/56

  TABURANJAWAPAN PUSINGAN1

  YAKIN

  100%BETUL

  BAKIBELUM

  JAWAB( A-B)

  PUSINGAN 2 BAKI BELUMJAWAB

  ( C-D )PUSINGAN

  3 BAKIE-F

  A B C D E F GA=10 7 3 2 1 0 0B=10 8 2 2 0 0 0C=10 5 5 3 2 2 0D=10 6 4 2 2 2 0

  JUMLAH=4

  026 14 9 5 4 0

  STRATEGI MENJAWAB KERTAS 1 MELALUI 3 PUSINGAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  26/56

  PANDUAN MENJAWAB SOALAN KERTAS 1

  o

  SOALAN MUDAH

  o SOALAN PERNYATAAN/KES

  o

  SOALAN ANEKA GABUNGAN

  o DUA PILIHAN JAWAPAN DAN TIGA PILIHAN

  JAWAPAN

  o SOALAN BERGAMBAR

  o SOALAN PENGIRAAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  27/56

  CONTOH STRATEGI MENJAWAB SOALANKERTAS 1 PERDAGANGAN

  MELALUI STRATEGI

  KENAL-KUNCI-KEHENDAK-KAJI-TEPAT

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  28/56

  Contoh soalan:1.Pernyataan yang manakah menerangkan ciri peniaga

  Topik:

  Bab 1Kata kunci:ciri peniagaKehendak soalan:

  menerangkan ciri peniaga

  A Mengembangkan pernigaan secara kreatif

  Kaji pengacau: ciri usahawanB Mementingkan khidmat kepada masyarakat

  Kaji pengacau: ciri usahawanC Memiliki wawasan untuk memajukan perniagaan

  Kaji pengacau: ciri usahawanD Melakukan aktiviti jual beli untuk mendapatkan keuntungan

  Kaji &tepatkan jawapan: ciri peniaga

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  29/56

  Contoh soalan:

  1.Antara berikut yang manakah menjelaskan proses pengeluaran langsung?Topik:

  Bab 1Kata kunci:MenjelaskanKehendak soalan:Proses pengeluaran langsung

  A. Aktiviti untuk menghasilkan barang....kaji pengacau

  B. Aktiviti menambah nilai faedah sesuatu barang...kaji pengacau

  C. Aktiviti menghasilkan keluaran untuk jualan

  langsung....kaji pengacauD. Aktiviti menghasilkan keluaran untuk

  keperluan sendiri...kaji & tepatkan jawapan: proses pengeluaran langsung.

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  30/56

  2.Pernyataan yang manakah merupakan ciri gudang yang baik?Topik:Bab 12 PergudaganganKata Kunci:Pernyataan manakahKehendak soalan:Ciri gudang yang baik

  A. Lokasi di pusat Bandar....kaji pengacau

  B. Hiasan dalam yang menarik....kaji pengacau

  C. Ruang simpanan yang luas....kaji & tepatkan jawapan: ciri gudang yang baik

  D. Buruh banyak digunakan...kaji pengacau

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  31/56

  3. Antara yang berikut, yang manakah faktor yang mempengaruhipemilihan kaedah jualan prabayar?

  Topik:Bab 3 Perniagaan dalam negeri : Kaedah jualan

  Kata kunci:Faktor yang mempengaruhiKehendak soalan:Pemilihan Kaedah Jualan Prabayar

  I Saiz pasaran......

  kaji & tepatkan jawapanII Aliran tunai meningkat....

  kaji pengacauIII Penjual berhak menarik balik barang...

  kaji pengacau

  IV Barang yang dijual tidak dapatdipulangkan....

  kaji & tepatkan jawapan

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  32/56

  A. I dan II

  B. II dan III

  C. III dan IV

  D. I dan IV

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  33/56

  4.Pernyataan berikut berkaitan kilang papan lapis diSungai Petani, Kedah.

  Encik Lim adalah pengusaha kilang papan lapis diSungai Petani, Kedah. Beliau menjual papan lapiskepada pengusaha perabot di Ipoh dan Kangar.

  Apakah jenis nilai faedah yang terlibat?Topik: Bab 1: Asas kepada Perdagangan

  Kata Kunci: ApakahKehendak soalan:Jenis Nilai Faedah

  A. Nilai faedah bentuk....kaji pengacauB. Nilai faedah bentuk dan tempat...kaji pengacau

  C. Nilai faedah bentuk,tempat dan milikan...kaji &tepatkan jawapan

  D. Nilai faedah bentuk,tempat, milikan dan masa...kajipengacau

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  34/56

  5.Antara yang berikut yang manakah faktorperkembangan jualan langsung?

  Topik: Bab 3: Perniagaan dalam negeri: Bentuk lain Peruncitan

  Kata Kunci: FaktorKehendak soalan: Perkembangan jualan langsung

  I Kesesakan lalu lintas

  II Pengguna semakin sibukIII Kos pengiklanan semakin mahalIV Peningkatan kos pengangkutan awam

  A. I,II dan IIIB. I,II dan IVC. I,III dan IVD. II,III dan IV

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  35/56

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  36/56

  (a)i. YA, Syarikat Dina Mek Sdn Bhd berstatus Industri Kecil dan

  Sederhana1m

  (a)ii.

  Alasan-Jumlah pekerja kurang daripada 150 orang.1m

  Jumlah pekerja Syarikat Dina Mek Sdn Bhd adalah seramai 100

  orang1m

  -Nilai jualan tahunan kurang 25 juta1m

  jumlah jualan tahunan Syarikat Dina Mek Sdn Bhd sebanyak RM5

  JUTA.

  (b)

  Kepentingan Syarikat Dina Mek Sdn Bhd

  -Mengurangkan pengangguran1m

  .mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat1m

  -meningkatkan tabungan dalam ekonomi negara.1m.simpanan wang milik IKS dapat membantu kerajaan melabur dan

  membangunkan negara.1m

  -dapat mengagihkan pendapatan negara1m

  ..mengurangkan jurang perbezaan pendapatan penduduk dengan

  memberi peluang pekerjaan kepada golongan profesional////1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  37/56

  -Dapat mengurangkan import barang pengguna1m

  ..IKS mengeluarkan hampir ke semua barang keperluan pengguna dan

  mengurangkan kebergantungan kepada barang import..1m

  (C)

  Dokumen perniagaan antarabangsa yang gagal disediakan oleh Syarikat Dina

  Mek Sdn Bhd ialah Konsular Invois1m

  dokumen yang diperlukan pengeksport untuk membawa masuk barang ke

  negara berkenaan.1mborang boleh didapati di pejabat konsul atau kedutaan negara

  pengimport.1m

  .duti import dikenakan berdasarkan dokumen ini1m

  ..dijadikan bukti kebenaran kerajaan negara pengimport untuk membawa

  masuk barang niaga1m

  .invois ini kemudiannya akan dihantar kepada pengimport dan perluditunjukkan kepada pihak kastam apabila tiba di destinasi.1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  38/56

  d)

  Gudang yang digunakan ialah gudang penyetoran sejuk1m

  .dilengkapi penghawa dingin1m

  .bertujuan simpan barang yang mudah busuk.1m

  e)

  kebakaran tidak memusnahkan gudang1m

  .ganti rugi akan dibayar jika kerugian yang dialami berpunca secaralangsung daripada risiko yang diinsuranskan1m

  .doktrin sebab hampiran.1m

  .kerugian berlaku disebabkan kebakaran gudang tetapi berlaku secara

  tidak langsung1m

  ganti rugi tidak dibayar jika kerugian berpunca dari risiko yang

  dikecualikan dalam polisi insurans.1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  39/56

  TAMAT

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  40/56

  Apakah hak yang boleh dituntut oleh Puan Faridah?

  Kemukakan tiga alasan. (4 markah)

  Jawapan

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  41/56

  Berikut adalah logo kepunyaan sebuah bank

  (i) Nyatakan JENIS bank yang mempunyai logo tersebut. (1 markah)

  Jawapan

  Bank Pusat

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  42/56

  (i) Pada 15 Oktober 2008, Puan Suharti membawa cek itu untukditunaikan di Neon Bank Berhad, Batu Pahat, Johor tetapiceknya tidak diterima.

  Mengapakah Neon Bank Berhad, Batu Pahat, Johor engganmenerima cek itu? (3 markah)

  JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  43/56

  Berikut adalah maklumat tentang Syarikat Ikan Segar

  Sendirian Berhad.

  Syarikat Ikan Segar Sendirian Berhad ialah

  pemborong ikan di Bandar Melaka.Selain

  membekal ikan kepada peruncit yang datang

  sendiri ke gudangnya, syarikat itu jugamembekalkan ikan kepada restoran dan pasar raya

  di bandar Melaka dan Seremban.

  Bagaimanakah pengangkutan membantu perniagaan tersebut?(7 markah)

  JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  44/56

  Encik Atan dan Encik Ah Thong adalah dua orang pekebun sayur di TanahTinggi Cameron. Baru-baru ini mereka mengalami kerugian kerana kebunsayur mereka telah dilanda banjir akibat hujan lebat yang berterusan.

  Mereka memohon mendapatkan ganti rugi daripada syarikat insurans tetapipermohonan mereka ditolak.

  Jelaskan dua sebab syarikat insurans menolak permohonan mereka( 2markah)

  JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  45/56

  Jelaskan 3 perbezaanantara gudang berbondengan gudangpengilang(6m)

  Jawapan

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  46/56

  Puan Faridah boleh menuntut hak untukmendapatkan ganti rugi(1m)

  Alasannya:

  i) Sardin yang baru dibeli didapati rosak(1m)ii) Peniaga boleh ganti dengan yang baru atau

  bayar semula ganti rugi kepadanya.(1m)

  iii) Beliau patut dapat barang yang berkualitisesuai dengan harga yang dibayar.(1m)

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  47/56

  i. Cek berpalang khas ..1m

  i. Mesti dimasukkan ke dalam

  akaun di Neon Bank,Muar..1m

  i. Nama bank yang tertulis padapalang ialah Neon Bank ,

  Muar.1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  48/56

  Pengangkutan membantu perniagaan syarikat tersebut

  dengan cara:

  i. Menghantar barang dengan cepat.1mii. Dapat menjamin mutu dan kesegaran ikan serta elak

  pembaziran.1m

  iii. Meluaskan pasaran ke serata tempat..1m

  iv.Meningkatkan jualan dan keuntungan.1mv. Tidak perlu menyimpan stok dengan banyak.1m

  vi.Dapat mengurangkan kos penyimpanan stok.1m

  vii.Dapat membuat penghantaran dari pintu ke pintu .1m

  viii.Boleh meningkatkan daya saing peniaga----1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  49/56

  Syarikat Insurans menolak permohonan

  kerana:

  i. Banjir merupakan risiko yang tidak boleh

  diinsuranskan.1mii.Risiko kekerapan kejadian tidak dapat

  dikira.1m

  iii.Tiada maklumat atau data yang lengkapmengenai risiko tersebut.1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  50/56

  Pernyataan berikut berkaitan dengan sejenis gudang

  Syarikat Akif adalah pembuat pakaian sukan terkenal

  di pasaran tempatan.Syarikat menegeluarkan pakaiansukan dalam kuantiti yang besar.Semua kain yangbelum dipotong dan pakaian sukan yang telah siap

  disimpan dalam gudang.

  Huraikanjenis gudang tersebut.(3m)

  JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  51/56

  i. Gudang tersebut ialah Gudang

  Pengilang1mii. Dimilki oleh pengilang atau pengeluar1m

  iii.Digunakan untuk menyimpan bahan

  mentah dan barang separuh siap.1m

  iv.Digunakan untuk menyimpan barang siapyang menunggu untuk dipasarkan.1m

  v. Lokasi biasanya terletak di kawasan

  kilang1m

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  52/56

  Contoh soalan:

  Ladang teh The Highland menghasilkan teh

  berkualiti berjenama Juwita di Tanah TinggiCameron. Pekerjanya terdiri daripada buruh

  ladang, penyelia kilang dan pekerja

  pengeluaran. Daun the dipetik setiap hari,

  digredkan dan dikeringkan untuk dijadikanserbuk teh di kilang yang dibina di kawasan

  ladang tersebut.

  Terangkan dengan contoh,pengkhususan yang terlibat dalam

  situasi di atas. ( 8 markah )

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  53/56

  Cara menjawab soalan:

  Calon perlu beri :

  1 FAKTA

  1 HURAIAN

  1 CONTOH.

  Calon perlu menjawab dengan :

  MERUJUK PADA TEKS YANG DIBERIKAN

  JAWAPAN

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  54/56

  i)- Wujud pengkhususan mengikut kawasan....( 1 markah )

  - iklim/bentuk muka bumi yang berbeza di meratatempat( 1 markah )- Contoh: Teh ditanam di Cameron Highland.( 1 markah )

  ii)-Wujud pengkhususan mengikut proses.( 1 markah )

  -terdapat pembahagian kerja yang diamalkan dikilang/ladang...( 1 markah )

  -Contoh: tehdipetik/digred/dikeringkan/dibungkus...( 1 markah )

  iii) Wujud pengkhususan mengikut

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  55/56

  iii) Wujud pengkhususan mengikutprofesion/pekerjaan( 1 markah )

  -manusia mempunyai kemahiran/kebolehanyang berbeza( 1 markah )

  -Contoh:Buruh ladang/penyelia kilang/pekerjapengeluaran...( 1 markah )

 • 7/27/2019 Teknik Menjawab Perdagangan

  56/56

  Gudang Berbon Gudang Pengilang

  Dimiliki oleh kerajaan dandikenal sebagai gudang kastam

  atau gudang berlesen 1m

  Dimiliki oleh pengilang1m

  Digunakan untuk menyimpanbarang yang dikenakan cukaitetapi cukai masih belumdijelaskan

  Digunakan untuk menyimpanbahan mentah atau barang siapyang masih belum dipasarkan

  Lokasi terletak di pintu masuknegara

  Lokasi terletak di kawasan kilang