teknik menjawab

of 6 /6
TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN C

Upload: mohd-basri-abdullah

Post on 09-Aug-2015

132 views

Category:

Education


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik menjawab

TEKNIK MENJAWAB

SOALAN BAHAGIAN C

Page 2: Teknik menjawab

FAKTOR PEMILIHAN REKA BENTUKFAKTOR DEFINISI

kesesuaian bahan. Merujuk kepada memilih bahan yang sesuai dengan kefungsian projek

teknik pembuatan Merujuk kepada memilih bahan yang sesuai dengan kefungsian projek

kefungsian. Alat yang direka boleh berfungsi dan menyelesaikan sesuatu masalah

ergonomik. Merujuk kepada alat atau bahagian alata tertentu yang memberi keselesaan kepada pengguna

mesra pengguna - Alat / produk yang dihasilkan :a. mudah dikendalikan oleh pengguna.b. mudah untuk diselenggara/diperbaiki.c. mudah mendapat alat ganti.

nilai komersial - Alat / produk yang dihasilkan :a. mudah dikendalikan oleh pengguna.b. mudah untuk diselenggara/diperbaiki.c. mudah mendapat alat ganti

Page 3: Teknik menjawab

FAKTOR DIFINISI

nilai estetika - Merujuk kepada rupa bentuk alat/produk yang menarik dari segi kemasan dan teknik pembuatan.

mesra pengguna Alat / produk yang dihasilkan :a. mudah dikendalikan oleh pengguna.b. mudah untuk diselenggara/diperbaiki.c. mudah mendapat alat ganti.

keselamatan - Keselamatan merujuk kepada:a. alat/produk itu selamat digunakan tidak membahayakan

pengguna.b. alat/produk mempunyai ciri-ciri keselamatan.c. alat/produk ada label keselamatan

FAKTOR PEMILIHAN REKA BENTUK

Page 4: Teknik menjawab
Page 5: Teknik menjawab
Page 6: Teknik menjawab