teknik menjawab pt3nnn

Upload: noraini-md-ali

Post on 06-Jan-2016

283 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

nnnn

TRANSCRIPT

 • *OLEH :HJH BADRIYAH SHAIKH AHMADSMK TUNKU AMPUAN DURAH, SEREMBANGURU CEMERLANG NO. H/P 019 6655202([email protected])BA HONS.BAHASA ARAB & TAMADDUN ISLAMUKMTEKNIK MENJAWAB SOALAN PENDIDIKAN ISLAMPENTAKSIRAN TINGKATAN [email protected]

 • HJH BADRIYAH SHAIKH AHMAD

  PENDIDIKANSK Datok Bandar Rasah, Rasah,Negeri SembilanSM Agama AmpanganSMA Sheikh Hj Muhammad Said, Jalan Sikamat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)Diploma Pendidikan UKM Bangi, Selangor.Universiti of Exeter,UK

  PENGALAMAN KERJAGuru Sek. Men. King George V, Seremban 1982 - 1994Guru Sek. Men. Keb. Tunku Ampuan Durah , Seremban 1996 - sekarang

 • *Supaya calon ; Soalan KBATmenjawab dengan tepat dan betul mendapat markah bagi setiap jawapan yang diberikan tahu cara menjawab setiap bentuk soalan yang dikemukakan [jawapan tidak menyeleweng ] boleh menyusun setiap jawapan andaPemeriksa senang..jawapan calonMemeriksa MembacaMemahami

  MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB

 • *DI SEBALIK PEPERIKSAAN P Persediaan awal menjamin kejayaanE Elakkan mengulangkaji pada saat akhirP Peruntukan masa secara bijakE Elakkan perlakuan menipuR Rangka jawapan sebelum jawabI Isi harus disusun aturK Ketepatan, kekemasan dan kualitiS Semak semula kerja andaA Analisa soalan meringankan kekanganA Akur dengan arahan dan kehendak soalanN Nilai prestasi diri anda dari semasa ke semasa

 • *PMR9ASPM21A

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • ASPIRASI MURID

 • PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORANSejarahGeografiUjian BertulisPelbagai InstrumenUjian Lisan & Ujian BertulisBahasa CinaBahasa TamilBahasa IbanBahasa KadazandusunBahasa ArabBahasa PunjabSainsMatematikKHBPendidikan Islam2014

 • Pelaksanaan Pentaksiran Pendidikan IslamPeringkat Menengah Rendah

  KOMPONENTINGKATAN 1TINGKATAN 2TINGKATAN 3PENTAKSIRAN SEKOLAH///

  PAJSK///

  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK/ (IMK)/(IMK & AK)

  PENTAKSIRAN PUSATPENDIDIKAN ISLAM/

 • PENTAKSIRAN TINGKATAN 3PELAJAR ISLAM1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • PENDIDIKAN ISLAM : UJIAN BERTULIS

  PENERANGAN1DefinisiTugasan yang memerlukan murid memberikan respon secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektifFORMAT1TempohDua jam2KonstrukPengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran3Kaedah PenskoranAnalitik dan Holistik4Bentuk ujianObjektif atau subjektif5Jenis ItemRespons terhad/ respons terbuka/berstruktur/objektif pelbagai bentuk6TajukTugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan 1, 2 dan 3PENGOPERASIAN1PelaksanaanBerjadual dalam tempoh yang dibenarkan2PemeriksaanDilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran3ModeMurid memberikan respons secara individu

 • BAGAIMANA HENDAK MENGUASAIKERTAS PT3 PENDIDIKAN ISLAM ?

  1. FORMAT SOALAN2. BENTUK SOALAN3. CAKUPAN SOALANCALON PERLU MENGETAHUI;

 • 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABBUKU TEKS TINGKATAN 1En Razali SharifHusaimi UthmanAsrati b Mahdi

  BUKU TEKS TINGKATAN 2 :Muhammad Suki b UthmanMuhammad Nazami b DesaRijaludin b Yahya

  BUKU TEKS TINGKATAN 3 :Muhammad Suki b UthmanMuhammad Nazami b DesaRijaludin b Yahya

 • AYAT DAN HADIS KEFAHAMAN ULUM SYARIYAH; IBADAT: BERSUCI, SOLAT, KHUTBAH AQIDAH: BERIMAN KEPADA ALLAH, RASUL SIRAH: SIRAH NABAWIYAH TOKOH: SAIDINA ABU BAKAR AKHLAK ISLAMIAH: ADAB KEPADA IBUBAPA

  SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1, 2 DAN 3CAKUPAN KONTEKS1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • FORMAT SOALAN PT31. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN A, B DAN C

  UJIAN SUBJEKTIF :

  - STRUKTUR 1. JENIS ITEM1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BENTUK SOALAN

  1) Objektif Pelbagai bentuk - Isi Tempat Kosong - Padanan - Betul atau salah - Perbezaan - Rajah 2) KBAT

 • 2. BILANGAN SOALANBILANGAN SOALAN

  JAWAB SEMUA SOALAN

  BAHAGIAN A SOALAN : TILAWAH AL-QURAN & HADIS

  BAHAGIAN B SOALAN : AQIDAH, IBADAT, SIRAH/TOKOH ADAB

  BAHAGIAN C

  SOALAN : HAFAZAN DAN MENJAWIKAN

 • JUMLAH MARKAH : 100 MARKAH

  TEMPOH UJIAN : 2 JAM3. JUMLAH MARKAH / TEMPOH UJIAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • PENGETAHUAN : 30%

  PEMAHAMAN : 30%

  KEMAHIRAN : 40%4. WAJARAN KONTRUK1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • RENDAH (P) : 5

  SEDERHANA (K) : 3

  TINGGI (C) : 2

  6. ARAS KESUKARAN1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN A: : SOALAN 1 DAN 2 MENGANDUNGI; 20 markahSOALAN 1SOALAN 2AYAT KEFAHAMANHADIS KEFAHAMAN

  1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN B1. AQIDAH70 MARKAH JAWAB SEMUA SOALAN 2. IBADAH3. TOKOH DAN SIRAH NABAWIYAH4. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • BAHAGIAN C: : MENGANDUNGI; 10 markahSOALAN 1SOALAN 2AYAT HAFAZANMENJAWIKAN

  1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • KANDUNGAN ITEM*Tenik Menjawab Soalan kertas 12.KANDUNGAN ITEM

  KATA TUGASTUGASAN SOALANSTEM SOALAN DAN TAJUK [KONTEN]KEPADA SIAPABERDASARKAN TAJUK ApakahNyatakanSiapakahDimanakahBerapakahTerangkanHuraikanJelaskanSenaraikanBagaimana KahCadangkanSatu duaTigaempatPengertian/maksud/taarifCiri/tanda/sifatfaktor/Punca/sebabkesan/keburukanakibatSebab Islam suruhSebab Islam Laranghikmah/kebaikan/kepentinganUsaha /peranan /cara / langkah atasi/ bendung/ tanganicontohrukunsyarat wajibsyarat sahperkara wajibhukumhukum dan alasanIndividu/diriSosialMasyarakat/negaraMasalahTajuk dalam sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5

  Tenik Menjawab Soalan kertas 1

 • FORMAT/KEMAHIRAN KERTAS PT3*10KBAT 40 MARKAH 10KP60 MARKAH

  BAHAGIAN AMARKAHKBAT1AL-QURAN104/2 MARKAH2HADIS104/2 MARKAHBAHAGIAN B3AKIDAH208 MARKAH4IBADAT208 MARKAH5ADAB208 MARKAH

  6SIRAH 4/2 MARKAH7TOKOH4/2 MARKAH

  BAHAGIAN C 8HAFAZAN TIADA9MENJAWIKANTIADAJUMLAH 100

 • CONTOH SOALAN KBAT DAN SKEMA*Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANMemasukkan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Menjelang 2016, soalan yang menguji kemahiran ini akan membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada soalan UPSR dan sekurang kurangnya 50% daripada soalan mata pelajaran SPM.Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Bab 4 Pembelajaran Murid, 4-6

 • *MENAMBAH BAIK KERANGKA PENTAKSIRANPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 Ringkasan Eksekutif, E -13Guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji, dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran. Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza.

 • Menyediakan murid kemahiran Abad ke-21

  21st Century Skills

 • 21st Century Skills for a global economyFlattening of the worldGlobalizationCompetitionShift in work patterns and careers

 • 21st Century Skills for a creative economyMoving from information to conceptual age

  Right brain rising (Creativity and innovation)

 • 21st Century Skills for a collaborative economyHarness collective capability and genius to spur innovation, growth, and success.Masses of people will participate in the economy Online communities will transcend social networking to pioneer a new form of collaborative productionForecasts new world of enterprise, collaboration, innovation, and value creation

 • PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN KBAT

 • *Mentaksir Kemahiran Berfikir Aras Tinggi kerap meliputi prinsip tambahan berikut; Persembahkan item dalam bentuk yang mencabar minda murid berfikir, biasanya dinyatakan oleh stimulus yang relevan dengan permasalahan yang diberi. Gunakan konteks tugasan yang baharu (serta berkaitan dengan kehidupan harian) , tidak pernah ditemui oleh murid dibilik darjah atau buku teks . Prinsip Umum Mentaksir Kebolehan Murid dalam KBAT

 • *MENYELESAIKAN MASALAH

 • TUGASANABCDESoalan KBAT adalah mencabar minda untuk berfikir secara kreatif dan kritis, melampaui buku teks dan menggunkaan pelbagai stimulus dan bahan sokongan. PETA

 • *ARAS KESUKARANDitentukan berdasarkan tiga aspek:Peringkat pengetahuan atau kemahiran (Level of knowledge or skills)Kelaziman (Familiarity)Kerencaman (Complexity)

  KRITERIAARASMUDAHARASSUKARAras Pengetahuan atau KemahiranAsas(Basic)Lanjutan (Advance)KelazimanLazim(Familiar)Baharu(Novel)KerencamanRingkas(Simple)Rencam (Complex)

 • 1. PEMARKAHAN2 MARKAH: SATU ISI DAN SATU HURAIAN

  4 MARKAH SATU ISI , SATU HURAIAN, SATU DALIL DAN KESIMPULAN*

 • 2. CARA MENGESAN KBAT i.TIADA KUANTITI JAWAPAN

  Bagaimanakah anda hendak mengatasinyaApakah tindakan anda.Pada pandangan anda.Berikan hujjah anda berkaitanApakah nasihat anda kepada rakan anda..Adakah anda bersetuju dengan pendapat.,

  *Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • ii. STIMULUS simulasi, situasi, pernyataan, ungkapan, petikan akhbar yang sesuai itu - PEMBUKA MINDA - BUKAN ISI JAWAPAN/ TIDAK BOLEH GUNAKAN STIMULUS SEBAGAI JAWAPAN*

 • ii. ADA STIMULUSMenggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritikalv. PELBAGAI TAHAP PEMIKIRANMentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besarvi. KONTEKS BUKAN LAZIMmenggunakan situasi baharu di luar bilik darjahMengalakkan murid berfikir lebih mendalam dan bukan sekadar mengingati semula apa yang dipelajari dalam bilik darjahiv. SITUASI SEBENARMencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disipliniii. ITEM TIDAK BERULANGItem berbeza setiap tahunMenggunakan bahan yang melangkaui bahan buku teks, buku kerja, buku latihan dll

 • 1. Tuntutan menutup aurat telah diwajibkan sejak di zaman Rasulullah saw. Mengapakah masih ramai Muslim dan Muslimah pada masa Ini Berpakaian mendedahkan aurat ?

  2. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam menyempurnakan ibadat solat

  3. Apakah had penggunaan masjid sebagai pusat tumpuan setempat di dalam kehidupan umat Islam?

  3. Contoh soalan KBAT*Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • 4. (a) Senaraikan kepercayaan dan amalan agama yang diamalkan oleh masyarakat Arab semasa zaman Jahiliyyah. b) Pada pendapat anda di antara kepercayaan yang tersebut, yang manakah kepercayaan dan amalan yang telah diadaptasi oleh Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan di dalam Islam?

  5. Apakah kewajaran pemberian gelaran as sadiq [ yang benar ] dan al amin [ yang jujur ] yang diberikan kepada nabi muhammad SAW sebelum kedatangan islam

  6. Apakah sumbangan yang telah diberikan oleh (i) Halimah DAN (ii) Khadijah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ?

 • Maklumat A Maklumat BAli yang tinggal di Seremban akan dihantar oleh syarikatnya menghadiri kursus di Langkawi selama sepuluh hari. Jadual kursusnya sangat ketat. Apakah tindakan yang perlu Ali lakukan sehingga ia boleh menjalankan ibadatnya dengan sempurnaContoh Jawapan kepada soalan di atas ialah..ALI hendaklah melakukan solat Jamak dan Qasar kerana solat jamak dan qasar merupakanberdasarkan dalil..Oleh itu sebagai seorang yang beragama Islam kita hendaklah..

 • Rubrik PenskoranSkorDiskriptor4Menyatakan 4 perkara : kesimpulan: Oleh itu sebagai orang Islam kita hendaklah ......3Menyatakan mana-mana 3 perkara (Hukum, ciri, dalil, sebab, kesan, akibat)2Menyatakan mana-mana 2 perkara; isi dan huraian.1Menyatakan mana-mana 1 perkara [1 isi - 10 isi.

 • Semua jawapan betul /boleh dianggap betul jika calon/pelajar memberikan;

  DATA-DATA SOKONGANALASAN YANG RELEVEN DAN MUNASABAHSTIMULUS - PEMBUKA MINDA - BUKAN ISI JAWAPAN/ TIDAK BOLEH GUNAKAN STIMULUS SEBAGAI JAWAPAN

  *4. JAWAPAN KBAT

 • DALIL AL-QURAN/HADIS/ PERUMPAMAAN KENA ADA BUKTI/ DALIL DARI AL-QURAN/HADIS/ PERIBAHASA/SIMPULAN BAHASA YANG RELEVEN DENGAN TAJUK/ISI PERBINCANGAN

  ADA MENYEBUT CIRI/FAKTOR/ KESAN/AKIBAT/HIKMAH

  ADA KESIMPULAN

  *

 • *Jawapan bagi orang KERDIL/orang pendek boleh juga diletakkan di X dengan alasan orang tu DEWASA YANG KERDIL dsbnya.Oleh itu setiap jawapan yang diberi jika diberi ALASAN dan jawapan itu munasabah boleh diterima sebagai jawapan betul.

 • BENTUK KARANGAN/PERENGGAN

  BUKAN POINT

  SEKURANG-KURANGNYA 6 BARIS AYAT

  SATU ISI , HURAIAN, DALIL DAN KESIMPULAN

  KESIMPULAN /RUMUSAN BERDASARKAN AGAMA ISLAM / ORANG ISLAM*Tenik Menjawab Soalan PT35. CARA MENJAWAB

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • CONTOH SOALAN KEMAHIRAN PELBAGAI*Tenik Menjawab Soalan PT3

  Tenik Menjawab Soalan PT3

 • a) BIDANG DAN STEM SOALAN SUBJEKTIF (AKIDAH, IBADAH, ADAB,TOKOH DAN SIRAH NABAWIYAH)PENGERTIANCIRI-CIRI DAN CONTOHUSAHA/ LANGKAHKESAN/ KEBURUKANPERBEZAANSIRAH/TOKOHHUKUMHIKMAH / KEBAIKANFAKTOR / PUNCASYARAT /RUKUN/SYARAT WAJIB

 • 1.PENGERTIAN / MAKSUD/ TAKRIFSatu struktur ayat lengkap yang merangkumi beberapa isi. Buat dalam bentuk ayat lengkap/ bukan menyenaraikan isi.Boleh menggunakan ayat sendiri.Boleh menggunakan contoh situasi.SOALAN CONTOH :Apakah maksud kiamat? Kiamat ialah hari berlakunya kehancuran seluruh alam/ dan diikuti dengan manusia dibangkitkan semula

  X Kiamat ialah : hari berlakunya kehancuran seluruh alam diikuti dengan manusia dibangkitkan semula

 • Apakah maksud istinja?

  2. Nyatakan takrif arak. 3. Jelaskan pengertian solat

  4. Terangkan maksud Qasar. Menghilangkan najis /yg keluar dari qubul dan dubur/ selepas buang air kecil/besar/ dgn menggunakan alat istinjaArak ialah minuman yang memabukkan/ dan menghilangkan kewarasan fikiran/Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratulihram/ disudahi dengan salam

  Memendekkan solat yang empat rakaat/ kepada dua rakaat sepeti soalt zohor, asar dan Isyak

 • Hukum /Situasi adalah berdasarkan perbuatan itu.

  Menggunakan Istilah/ Syarak bagi satu-satu ibadat sama ada sah / tidak sah / batal /haram / wajib /sunat / makruh / halal, harus sahaja.

  Hukum boleh / tidak boleh / tidak mengapa / ok tidak diterima. (bagi soalan yang meminta satu hukum)3.TEKNIK MENJAWAB1.2. HUKUM 2. HUKUM IBADAT

 • CONTOHNyatakan hukum bagi situasi berikut.i.Fatimah berbuka puasa Ramadhan padapukul 12.00 tengah hari kerana takut bahaya pada anak dalam kandungannya

  Jawapan:Harus3.TEKNIK MENJAWAB1.2. HUKUM

 • 1.2 HUKUM DAN ALASAN.JAWAPAN HUKUM:Mesti menggunakan istilah syarak. Contoh sah/ tidak sah.Tidak diterima jawapan : boleh / tidak mengapa.Tidak boleh ada dua hukum dalam satu jawapan.1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • ALASANAlasan mesti merujuk kepada masalah yang diberi bukan masalah yang dicipta.2- Alasan mesti merujuk kepada: - Rukun. - Syarat wajib. - Syarat sah. - Perkara wajib. - Perkara makruh, sunat, harus. - Perkara batal.3- Tidak diterima alasan yang diambil dari soalan.4- Pastikan calon menjawab hukum sebelum alasan.

 • 3. ISTILAH IBADAT3.TEKNIK MENJAWAB1.5.2 ISTILAH IBADAT

  Jawapan dalam bentuk faktaTuliskan ibadat yang sesuai ikut suasana gambar atau yang dibayangkan

  KATA KUNCI SOALANNyatakan istilah bagi setiap ibadat dalam situasi Yang berikut

 • CONTOHi. Ahmad mengerjakan solat sunat dua rakaat mengiringi solat fardhu

  ii.Dilakukan setiap malam pada bulan Ramadhan selepas solat Isyak

  iii.Dilakukan ketika masuk ke dalam masjid

  Solat Rawatib/badiahSolat TarawihSolat Tahiyatul Masjid

 • CONTOH Nyatakan dua contoh perkara yang merosakkan aqidah di segi perkatan Jawapan: - Menghina dan mencela Al-Quran - Menyanyi lagu-lagu yang bertentangan dengan aqidah 1.3 CONTOHNyatakan contohBerikan contohTerangkan contoh3.TEKNIK MENJAWAB1.3 CONTOH4. CONTOH

 • Perkara yang sepatutnya ada.Contoh Soalan:Dua ciri orang munafiq ialah.Contoh Skema:-Apabila bercakap ia berbohong.-Apabila berjanji ia mungkir.-Apabila diamanahkan ia khianat - Apabila bergaduh ia melampau batas 3.TEKNIK MENJAWAB1.4 CIRI-CIRI5. CIRI-CIRI

 • Terangkan dua syarat wajib solat. Skema jawapan: -Islam, tidak sah bagi orang kafir.- Berakal, tidak sah bagi orang gila. -Baligh, tidak wajib bagi kanak-kanak. - Suci daripada haid dan nifas - Boleh mendengar dan melihat

  3.TEKNIK MENJAWAB1.6 SYARAT WAJIB6. SYARAT WAJIB

 • Perkara yg mesti dipenuhi dalam sesuatu ibadah, sekiranya tidak memenuhi; batal/ tidak sah. Contoh soalan: Terangkan rukun solat jenazah yang anda tahu. Contoh skema:- niat. - berdiri bagi orang berkuasa. - 4 kali takbir termasuk takbiratulihram - membaca al-Fatihah - berselawat - Berdoa kepada Allah swt - Memberi salam

  7. IBADAT RUKUN / SYARAT SAH3.TEKNIK MENJAWAB1.5.1 IBADAT RUKUN / SYARAT SAH

 • 8. CARA MELAKUKAN IBADAT3.TEKNIK MENJAWAB1.5.3 CARA MELAKUKAN IBADAT

  Tuliskan ikut turutan Jawapan dlm bentuk fakta dan tertib setiap ibadat yg dilakukanBayangkan yang anda melakukan ibadat tersebut

  KATA KUNCI SOALANNyatakan caraJelaskan cara..Terangkan cara Apakah cara..

 • CONTOH Ibadat solat yang dilakukan dengan cara duduk, baring mengiring dan baring menelentang adalah rukhsah kepada orang-orang tertentu.Jelaskan satu daripada cara solat di atas

  Jawapan:Cara duduk i. Duduk seperti duduk di antara dua sujud ii. Mengadap qiblat iii. Ruku ditundukkan sedikit kepala iv. Sujud seperti biasa, jika tidak berdaya ditundukkan sedikit kepala v. Sujud, kepala ditundukkan lebih rendah daripada ruku

 • 9. KEDUDUKAN /PERANAN SESEORANG DALAM IBADAT 3.TEKNIK MENJAWAB1.5.4 KEDUDUKAN/PERANAN

  Tuliskan ikut turutan Jawapan dalam bentuk fakta dan tertib setiap ibadat yg dilakukanBayangkan yang anda melakukan ibadat tersebut

  KATA KUNCI SOALANNyatakan caraJelaskan cara..Terangkan cara Apakah cara..

 • CONTOHJelaskan kedudukan golongan berikut dalam saf solat berjemaahLelaki dewasaPerempuan dewasaKanak-kanak perempuanKanak-kanak lelaki

  Jawapan

  Berdiri di belakang imamBerdiri di belakang makmum kanak-kanak lelakiBerdiri di belakang saf perempuan dewasaBerdiri di belakang makmun lelaki dewasa

 • 10. KEMAHIRAN TOKOHTenik Menjawab Soalan kertas 1RIWAYAT HIDUP

  -Nama penuh-Tarikh dan Tempat lahir-Keturunan-Latarbelakang keluarga-Tarikh meninggal & tempat-Usia- GelaranSIFAT PERIBADI

  Pada diri SendiriKetika berinteraksi dengan ibu bapa & orang lain-Hubungan dengan Allah

  BUKTI KEPERIBADIAN /KEISTIMEWAAN:KetegasanKegigihanKewarakanSUMBANGAN

  Hasil Karya Agama dan ilmiahIdea dan PembaharuanKhidmat : Jawatan yang disandangKESAN SUMBANGAN

  Karya dijadikan sumber rujukan di IPTIdea dikembangkan/ disebarKarya diterjemahkanIKTIBAR /PENGAJARAN

  Tenik Menjawab Soalan kertas 1

 • RIWAYAT HIDUPRIWAYAT HIDUP

  Perlu ada :- Nama sebenar :-Tarikh lahir :-Tempat lahir :- Keturunan :- Latar belakang keluarga :-Tarikh meninggal :- Usia meninggal :- Dikebumikan di mana :- Gelaran:CONTOH CARA MENJAWAB 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABRIWAYAT HIDUP

 • Terangkan secara rengkas riwayat hidup Saidina Umar al-KhattabPerlu ada :

  Nama sebenar :Umar b al-Khattab b NaufalTarikh lahir : 584MTempat lahir : di Mekah al-MukarramahKeturunan: Bani Ady, QuraisyLatar belakang keluarga: MahsyurTarikh meninggal: 23HUsia meninggal : 63 tahunDikebumikan di mana :Mekah al-MukarramahGelaran:al-Faruk (pemisah antara hak dan batil)CONTOH CARA MENJAWAB 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • Tuliskan dengan ringkas riwayat hidup Abdul Rahman b Auf.Tulis catatan riwayat hidup Khalid al-Walid.3. Tuliskan riwayah hidup SumayyahLATIHAN

 • CONTOHNyatakan dua sifat peribadi Saidina Uthman b Affan Jawapan: - Taat kepada Allah swt dan Rasulullah saw - Takut kepada Allah swt - Malu dan lemah lembutSIFAT PERIBADI

 • BUKTI KETINGGIAN SESUATU PERIBADICONTOHTerangkan dua bukti kebenaran /keberanianSaidina Umar al-Khattab

  JAWAPANMengisytiharkan Islam dikhalayak ramaiMencabar pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menghalangnya berhijrahMenjalani solat secara terang-terangan

 • RIWAYAT HIDUP

  Mengapakah Khalid al-Walid digelarSaifullah al-Maslul Jawapan Saifullah al-Maslul yang bermaksud pedang Allah yang terhunus kerana kecekapannya bermain senjata

  CONTOH CARA MENJAWAB 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABCONTOH

 • CONTOH:

  Nyatakan dua jasa Khalid b Al-Walid terhadap perkembangan Islam

  JAWAPAN:

  Ketangkasan bermain senjata di medan perang

  Dilantik sebagai Ketua Pasukan bersenjata dalam peristiwa pembebasan Kota Mekah tahun 8 Hijrah

 • 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWABCONTOHSaidatina Aisyah merupakan perawi hadis wanita unggul dalam Islami. Nyatakan keistimewaan yang ada pada beliau

  Jawapan Digelar Ummul MukmininMengusai pelbagai bidang ilmu pengetahuanMenjadi tempat rujukan kaum Muslimin mengenai hal-hal keagamaan

 • 1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

  Mengapakah Saidina Aisyah terkenal sebagai seorang perawi

  JAWAPANMenerima didikan serta ilmu dari Rasulullah sawMempunyai kecerdasan akal fikiran Mempunyai daya ingatan yang kuat

  SEBAB ISTIMEWA

 • 12. STEM SOALAN

  v. SOALAN USAHA /PERANAN CARA / LANGKAH ATASI / BENDUNG/ TANGANIiv. SOALAN HIKMAH/FADILAT/FAEDAH/ KEBAIKAN/ KESAN POSITIFiii. SOALAN KESAN NEGATIF [IMPLIKASI JANGKA PANJANG] SOALAN AKIBAT [AKIBAT JANGKA PENDEK] ii. SEBAB ISLAM SURUH DAN SEBAB ISLAM LARANG i. SOALAN [NEGATIF& POSTIF] FAKTOR/ PUNCA/ SEBAB

 • *Padankan kalimah dengan jawapan yang betul

  BilKalimah(a)(b)(c)(d)

  MaksudMengampunkan kamiMemberi rahmat kepada kamiDari kami sendiriKami telah menzalimi

 • 1. Bani Khuzaah telah mengikat perjanjian setia dengan pihak 2.telah menyerang Bani Khuzaah dan melanggar perjanjian Hudaibiyah.3.Rasulullah telah membuat.tuntutan kepada Bani Bakar dan Musyrikin Quraisy.4.Tuntutan Rasulullah yang pertama ialah.atau ganti rugi.5.Musyrikin Mekah membuat keputusan untuk ..6. Seramaiorang penduduk Khuzaah telah dibunuh oleh Bani Bakar dibantu oleh Musyrikin Mekah

  Isi tempat kosongSIRAH NABAWIYAH

  MusliminberperangBani BakarTigaDiyatDua puluh

 • *LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDAPAT KEAMPUNAN ALLAH SWT

  AYAT KEFAHAMAN

  BilPernyataanYa Tidak1.Saya mengaku bersalah apabila melakukan kesalahan2.Saya menyesal atas kesalahan yang dilakukan3.Saya menempelak diri setelah melakukan kesalahan4.Saya bertaubat dengan kesalahan yang dilakukan5.Saya tidak berputus asa untuk mendapatkan keampunan Allah

 • *Berdasarkan ayat 26 surah Ali-Imran, Allah SWT amat berkuasa memberi kemuliaan dan kehinaan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.

  1. Nyatakan dua contoh kemuliaan Bani Israel.

  1. Nyatakan dua contoh kehinaan Bani Israel.

 • *

 • *

  (a)______________________________________

  (b) _____________________________________________

  (c) _____________________________________________

  (d) Bersifat jati diri dan berdaya saingTerangkan usaha anda untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

 • *Jelaskan adab-adab berdoa dengan betul.

 • *Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

  Amalan MukminKelebihanBerwuduk________________________________________________________TahmidMendapat pahala yang memberatkan timbangan al-MizanTasbih___________________________________________________SolatMendapat cahaya di dunia dan di akhiratSedekahMendapat keberkatan rezeki dan nikmat yang berlipat gandaSabar___________________________________________________Membaca al-QuranMendapat syafaat di akhirat

 • 11. MENYUSUN AYATHendaklah menulis nombor sahaja mengikut susunan seperti dalam Al-Quran.Jangan menyalin semua ayat.

 • c) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan

  c

  (1)

  (2)

  (3)

  (1) (2) (3) c) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja

 • Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Qurab. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja123123

 • 1. TEKNIK MENYUSUN AYAT HAFAZANHendaklah menulis nombor sahaja.Tidak digalakkan menulis potongan ayat.Gunakan nombor sahaja sebagai jawapan.Boleh ditulis secara menegak dan melintang.1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

  3

  (a) 3, 1, 2 @

  3(a) 2, 3, 1,

 • 1.11 PERBEZAANHendaklah dibuat dalam bentuk jadual/ lajur.Dicadangkan 3 lajur.Jawapan mesti ada perbezaan.Lajur pertama : aspek perbezaan.Lajur kedua & ketiga : perkara yang hendak dibezakan.Perbezaan dalam nilai/ aspek yang sama.Soalan perbandingan/ banding beza: jawapannya mesti ada PERBEZAAN dan ada PERSAMAAN.CONTOH SOALAN - NEXT SLIDE1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • SOALAN BANDING BEZAMesti ada persamaan dan perbezaanContoh:

 • *MENJAWIKANPETIKAN[4M]PERKATAAN BERGARIS[4M]

 • KAEDAH PEMARKAHAN ITEM JAWIPERUNTUKAN MARKAH (10 MARKAH)i. Petikan atau frasa ( 6 markah )

  4 (c)Tukarkan ayat di bawah ke dalam tulisan jawi. (SPM 06)Jiwa tenang dan tenteram

  (ii)terjalin hubungan kasih sayang

  (iii)Dihormati masyarakat

  Setiap keratan kesalahan hendaklah tidak lebih dari dua perkataan 2 m

 • Test dulusila jawab tanpa berbincang jujurBabKhasAmWadWauVanJutaJutTelurTelor

  SesiSisiKepadamuMakaKerangkaBahawaDewanOlahragawanMICRHB*

 • Tulis kata dasar dahuluIngat bunyi a, u, au, i, ai dan huruf konsonanIngat perkataan tradisiBezakan perkataan pinjaman Bahasa Arab, B. Inggeris dan B. Melayu Ingat imbuhan anIngat imbuhan hamzahPERINGATAN SEMASA MENULIS JAWIKEMAHIRAN JAWI

 • KEMAHIRAN JAWIMenulis mengikut ejaan Jawi DBP.Menulis dengan huruf cerai tidak diterima.Allah S.W.T. mengurniakan akal kepada manusi supaya mereka menjadi makhluk yang istimewa berbanding makhluk-makhluk yang lain. Melalui akal manusia berfikir, berusaha dan mereka cipta sesuatu yang boleh meningkatkan taraf hidupnya. Kita disuruh menuntut ilmu bagi mempertingkatkan daya fikir, melakukan perubahan dan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial.1. FORMAT SOALAN2. ASAS PEMBINAAN SOALAN3.TEKNIK MENJAWAB

 • *MENJAWIKAN Tulis perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. Ziarah menziarahi boleh merapatkan semangat kejiranan, sama ada pada jiran ditimpa musibah seperti sakit atau kematian.Sekiranya jiran tiada musim perayaan ataupun ketika di rumah kita hendaklah membantu menjaga keselamatan rumahnya. Kita juga wajib menjauhi perasaan hasad dengki dan iri hati. Sebaliknya, kita hendaklah menunjukkan rasa gembira apabila mereka mendapat sesuatu pemberian, keselesaan atau sebarang kurniaan Allah S.W.T. [4 m]

 • *JAWAPAN1. .2. .3. .4. .

 • Tulis semula perkataan di bawah dalam tulisan rumi*Tenik Menjawab Soalan kertas 1Pemarkahan secara holistik; Calon betul 01 - 05 = 1m06 - 10 = 2m11 - 20 = 3m 21 - 37 = 4m

  Tenik Menjawab Soalan kertas 1

 • LANGSUNG TAK CUBA MENJAWAB

 • SELESAI MENJAWABSemak semula jawapan pada semua soalan. Ikat kertas jawapan dengan simpul mati bukan simpul riben.Hantar kertas jawapan apabila diarah berbuat demikian.Diakhiri dengan Alhamdulillah dan Bertawakkal kepada Allah.

 • ANDA !! YANG MANA SATU

 • *ANDA PENENTU KEMENJADIAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG

 • CARILAH KEHEBATAN & CIPTALAH KEJAYAAN HIDUP !DUNIA DALAM TANGAN ANDA !!PELUANG MENANTI ANDA !!TUNGGU PELUANGCARI PELUANGCIPTA PELUANGPELUANGPELUANGPELUANGPELUANGPELUANG

 • *

  ANDA PEWARIS KITA DI PERSADA DUNIA.

 • *

 • *Matlamat adalah kuasa kehidupan.

  Orang yang hebat mempunyai matlamat

  Orang yang hebat seperti saudara perlu ada matlamat.

  Oleh itu.. orang hebat perlu ada ilmu. tahu antara tanggungjawab dan amanah. kehadirannya terasa

  Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah agar sejarah kita tidak dipandang jelik

 • SEMOGA

  ANDA

  BERJAYAMEREKA

  BOLEH

  ANDA

  BOLEH

 • *

 • *

  **FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MENUNTUT PENDIDIKAN HOLISTIK:

  PBS dilaksanakan untuk merealisasikan suatu sistem pentaksiran yang holistik dan berterusan yang selaras dengan FPK untuk memastikan pentaksiran alahah instrumen yang boleh mencetuskan budaya pendidikan yang memenuhi hasrat dan matlamat FPK untuk..

  melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Setrusnya untuk..melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

  Sumber yang secukupnya perlu disediakan agar setiap murid, tanpa mengira etnik atau latar belakang berhak mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti yang membolehkan mereka mencapai kejayaan berlandaskan potensi masing-masing. Oleh itu suatu transformasi pentaksiran, iaitu PBS perlu dilaksanakan. PBS adalah sistem pentaksiran yang berkonsepkan Pentaksiran Rujukan Standard, diperkenalkan pada tahun 2011 kepada murid Tahun 1 di sekolah rendah dan tahun 2012 kepada murid Tingkatan 1.

  Selaras dengan aspirasi sistem pendidikan dan aspirasi murid, pelaksanaan PBS adalah dinamik, bersepadu dan luwes, yang mempunyai matlamat untuk menbangunkan potensi murid secara holistik. Pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran murid sentiasa dipantau secara menyeluruh dan sistematik untuk memberi petunjuk kepada tindakan membantu perkembangan potensi seterusnya.

  Transformasi pentaksiran adalah diperlukan, kerana peperiksaan pusat yang mengungguli sistem pentaksiran kebangsaan pada masa lampau mengwujudkan suasana pengajaran yang bertumpu kepada menyediakan murid untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang. Hakikatnya sistem pentaksiran ini tidak berjaya untuk memberi indikator yang selaras dengan indikator penguasaan murid dalam literasi bacaan, literasi sains dan literasi matematik di peringkat antarabangsa.

  Pencapain murid Tingkatan 2 dalam pentaksiran Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan yang skor purata pencapaian murid Malaysia 2011 untuk Matematik dan Sains menurun secara signifikan berbanding TIMSS 1999, 2003 dan 2007. Manakala Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2009, membandingkan tahap pembacaan, matematik dan sains antarabangsa dalam kalangan murid Malaysia berusia 15 tahun (Tingkatan 3) mendapati 44% gagal mencapai tahap minimum pembacaan, 60% gagal mencapai tahap minimum Matematik, 43% gagal mencapai tahap minimum Sains.

  *ASPIRASI MURID DALAM PPPM 2013 2025 :

  Lima aspirasi untuk setiap murid direncanakan dalam PPPM 2013 -2025, iaitu menerusi sistem pendidikan ini setiap murid harus; menguasai pengetahuan seperti yang diterakan dalam kurikulum,mempunyai kemahiran berfikir dan menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting,menguasai kemahiran memimpin, menguasai kemahiran dwibahasa,mengamalkan etika dan kerohanian, dan mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional.

  *Sehubungan itu, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan yang memberi gambaran lebih menyeluruh dan holistik tentang potensi murid.

  Sehingga 2013, pelaporan PMR adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap mata pelajaran yang diduduki calon dalam peperiksaan pusat. Mulai 2014, pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk pernyataan keputusan bagi setiap komponen PBS iaitu:

  Pernyataan Keputusan PP yang akan dikeluarkan oleh LPPernyataan Keputusan PS, PAJSK dan PPsi akan dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan format standard berdasarkan spesifikasi yang disediakan oleh LP. Pernyataan keputusan PS dan PAJSK akan dikeluarkan bagi Tingkatan, 1, 2 dan 3 manakala pernyataan keputusan PPsi (Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus) dikeluarkan bagi Tingkatan 3 sahaja.

  *Pelaksanaan PBS adalah mulai Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 t Personaliti dan komponen PBS yang dilaksanakan adalah seperti berikut:

  Tingkatan 1: Pentaksiran sekolah bagi semua mata pelajaran yang dipelajari oleh murid, PAJSK dan Pentaksiran Psikometrik (Inventori Tret Personaliti & Inventori Minat Kerjaya)

  Tingkatan 2; PS dan PAJSK

  Tingkatan 3: PS, PP, PAJSK dan PPsi (inventori Minat Kerjaya & Ujian Aptitud Khusus)

  Pelaporan Tingkatan 1: PS, PAJSK dan PPsi (IMK)

  Pelaporan Tingkatan 2: PS dan PAJSK

  Pelaporan Tingkatan 3: PS, PP, PAJSK dan PPsi (inventori Minat Kerjaya & Ujian Aptitud Khusus)

  *******