13. koko persatuanpislam

Download 13. Koko Persatuanpislam

Post on 27-Sep-2015

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK LIPATPERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 2013

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT :PERSATUAN AGAMA ISLAM

ISUSTRATEGIKMATLAMATSTRATEGIK2013OBJEKTIFPETUNJUKPRESTASIUTAMA(KPI)INDIKATOR PENCAPAIANSTRATEGIKDANPELAN TINDAKAN2013

1. Peratus kehadiran murid terhadap aktiviti kurang memuaskanMeningkatkan penglibatan murid 100% bagi setiap aktivitiMenyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat penglibatan murid

Peratus penglibatan murid.

1. Menghasilkan risalah dwi-bulan untuk sekolah.2. Hafazan 1 doa 1 perjumpaan.

Meningkatkan kualiti pencapaian murid1.1 Latih tubi bacaan doa (1D1P)1.2 Program Az-Zikr sentiasa dihati1.3 Latihan Asas Imam Muda.1.4 Penerbitan Risalah Bulanan

PELAN TINDAKAN(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUM

OBJEKTIF: (1) Menyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat penglibatan murid

STRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.

BILAKTIVITIPEGAWAIBERTANGGUNG JAWABKOSDANSUMBERTEMPOH MASAKPIOUTPUTCATATAN

TARIKHJANGKATARIKHLAKSANA

1.Latih tubi bacaan doa (1D1P)Guru Penyelaras KelabRM20SumbanganSepanjang TahunJAN-NOVBilangan murid yang menhafaz doa harian dengan baik.

Murid minat dan membiasakan diri membaca doa dalam kehidupan

2. Program Az-Zikr sentiasa dihati

Guru Penyelaras Kelab

RM100Sumbangan

SepanjangTahunJAN-NOVBilangan murid yang menguasai kemahiran bacaan Al Quran dengan baik

Murid membiasakan diri membaca Al Quran sekurang-kurangnya 40 ayat satu hari.

3.Latihan Asas Imam MudaGuru Penyelaras KelabRM170SumbanganSepanjangTahunJULAIOGOSSEPTBilangan murid yang menguasai kemahiran asas fardhu ain.

Murid dapat amalkan dalam kehidupan harian di luar waktu sekolah

4.Penerbitan Risalah Bulanan

Guru Penyelaras KelabRM500.00 SumbanganSepanjangTahunJAN-NOVPenerbitan Risalah Bulanan

1.Memberi peluang kepada murid untuk menonjolkan bakat diri2. Meningkatkan penglibatan murid-murid dalam bidang penulisan ilmiah.

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : PERSATUAN AGAMA ISLAMSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.1) Latih tubi bacaan doa (1D1P).

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat Januari-Ketua Unit

2.Menyediakan bahan berkaitanJanuariRM 20.00Semua AJK

3.Melaksanakan programFebruari-November-Semua AJK

4.Penilaian Mei dan November-Ketua UnitLatihan Intensif

5.Post MortemNovember-Cadangan menambah baik program

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)

BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : PERSATUAN AGAMA ISLAMSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.2) Program Az-Zikr sentiasa dihati

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat agihan tugasJanuariKetua Unit

2.Menyediakan bahan berkaitanJanuariRM100.00Semua Guru Penasihat

3.Melaksanakan programFebruari-NovemberSemua GuruPenasihat

4.Penilaian NovemberKetua UnitKetua Unit

5.Post MortemMei dan NovemberCadangan menambah baik program

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : PERSATUAN AGAMA ISLAMSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.3) Latihan Asas Imam Muda

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuaratJanuariKetua Unit

2.Menyediakan bahan berkaitanJanuariRM20.00Semua Guru Penasihat

3.Melaksanakan programJulai dan OgosRM150.00Festival Imam MudaSemua GuruPenasihat

4.PenilaianSeptemberAnugerah Imam Muda UnggulJurulatih, Pengurus & Guru Penasihat

5.Post MortemNovemberCadangan menambah baik program

PELAN OPERASI(PROGRAM INDUK)BIDANG : KO-KURIKULUMUNIT : PERSATUAN AGAMA ISLAMSTRATEGI : (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.Pelan tindakan / aktiviti : (1.4) Penerbitan Risalah Bulanan

BILHURAIAN AKTIVITITARIKH DAN TEMPOHPERLAKSANANKOSPERLAKSANAANPENILAIANAKTIVITITINDAKANSUSULANLAMPIRAN BERKENAAN(Carta Gantt, Data)

1.Mengadakan mesyuarat JanuariKetua Unit

2.Menyediakan bahan berkaitanJanuariRM50.00Semua Guru Penasihat

3.Melaksanakan programFebruari-NovemberSemua GuruPenasihat

4.Penilaian Mei dan NovemberRM150.00Semua Guru Penasihat

5.Post MortemNovemberCadangan menambah baik program

CARTA GANTT

Program : Latih tubi bacaan doa (1D1P)BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8

CARTA GANTT Program : Program Az-Zikr sentiasa dihati

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Pelaksanaan program

6Membuat laporan

7

8

CARTA GANTT Program : Latihan Asas Imam Muda

CARTA GANTT Program : Penerbitan Risalah Bulanan

BILSTRATEGI PERLAKSANAANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKT

1Mesyuarat unit

2Menyediakan bahan-bahan bengkel

3Melaksanakan bengkel

4Memantau,menilai dan menambah baik

5Membuat laporan

6

7

8