b panduan koko 2014

of 69 /69
1 2014

Upload: abdul-rahim-hassain

Post on 25-Jun-2015

353 views

Category:

Education


17 download

DESCRIPTION

Panduan Pengurusan KOKO

TRANSCRIPT

Page 1: B panduan koko 2014

1

2014

Page 2: B panduan koko 2014

Assalamualaikuam w.b.t

Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan warganegara

yang berdaya juang, bersemangat tinggi serta mewujudkan insan yang seimbang

dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sahsiah dan Akhlak . Kewujudan

Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) di sekolah diharap dapat menjadikan pelajar

lebih cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai bidang.

GERKO adalah satu elemen yang sama pentingnya selain akademik. Aktiviti

yang dijalankan bertujuan membimbing, mengukuh dan mengembangkan nilai

murni dan bakat kepimpinan pelajar apabila mengikuti aktiviti yang dijalankan

sebagai persediaan bekalan mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

Sek.Keb.Pontian Besar sentiasa memberi galakan kepada murid-murid dan

menyokong usaha yang dijalankan bagi menjayakan GERKO di sekolah. Aktiviti

GERKO untuk tahun 2014 ini diharap dapat dijalankan dengan jayanya dan

mencapai tahap yang terbaik dari segi penglibatan keseluruhan murid dan

kejayaan yang akan dicapai dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan

jasmani, emosi,rohani,ilmu pengetahuan,sahsiah dan akhlak. InsyaAllah.

Sekian terima kasih

Abdul Rahim b. Mohd Hussain.

GPK Ko Kurikulum SKPB

2

Sekapur Sirih

Page 3: B panduan koko 2014

DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH“WAJIB”

1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan Rujuk Seksyen 18, akhta

pendidikan 1996 (akta 550) – kegagalan @ keengganan melaksanakan

adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara

tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali, jika berterusan sek 135

(1) Akhta Pendidikan 1996 (akhtar 550) jika berterusan denda harian tidak

melebihi) RM500 setiap sek 135 (1) Akt 550)

2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1

badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan kegiatan sukan dan

permainan. (Perkeliling iktisas Bil.1/1985KP (BS) 8591/Jld11 (29)

3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki-memastikan keberkesanan

perlaksanaan. (Pekeliling iktisas Bil.11985KP (BS) 8591/Jld11 (29)1.1.1985)

4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah

menggalakkan pelajarmya membuat kerja amal, gotong-royong dan gerak

kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj.Sda)

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada dikriminasi atau

paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan

Pelembagaan Negara.

6. Apabila penyertaan “wajib”- kehadiran pelajar mesti direkodkan.

(pekeliling IKtisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41))

7. Peruntukan masa- Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/ Bil.27 (28.12.1967)

3

Page 4: B panduan koko 2014

“Kokurikulum Penggerak Kecemerlangan Sekolah”

Membimbing dan melibatkan pelajar secara pro aktif dalam pelbagai

program Ko Akademik, Unit Beruniform, Sukan dan Permainan

melalui strategi perancangan yang mantap seterusnya

mencapai kejayaan cemerlang ke tahap tertinggi

Melahirkan seramai mungkin pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum

dan melibatkan semua pelajar dalam aktiviti sukan sesuai dengan dasar

1Murid 1sukan

4

Moto Sek. Keb.Pontian Besar

Misi KokurikulumSek. Keb.Pontian Besar

Visi KokurikulumSek. Keb. Pontian

Besar

Page 5: B panduan koko 2014

1. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar dapat memupuk

semangat kerjasama serta mengembangkan bakat kepimpinan.

2. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar memenangi

sekurang-kurangnya tempat ketiga setiap pertandingan dengan semangat

juang yang tinggi.

3. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar dapat menghayati

serta memupuk nilai-nilai murni di dalam diri mereka agar akan lahir anak

bangsa yang berwawasan dan berfikiran jauh.

4. Diharapkan semua murid tahap 2 akan dapat melibatkan diri dalam aktiviti

kokurikulum.

1. Menyemai nilai murni dan keteguhan terhadap agama seterusnya

kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan.

2. Mewujudkan keseimbangan antara Jasmani, Rohani, Intelek , Emosi,

Sahsiah dan Akhlak.

3. Membina bakat, kepimpinan serta minat di dalam gerak kerja yang

diceburi.

4. Mewujudkan budaya sekolah ceria, mengembirakan serta meningkatkan

kerjasama di antara sekolah dan masyarakat setempat.

5

Objektif KokurikulumSek. Keb. Pontian

Besar

Matlamat Gerak Kerja Kokurikulum

Sek. Keb. Pontian Besar

Page 6: B panduan koko 2014

1. Melibatkan semua murid tahap 2 di dalam gerak kerja Kokurikulum.

2. Melibatkan masyarakat setempat dan sekolah dalam aktiviti yang sesuai.

3. Menghebahkan kepada ibu bapa tentang matlamat gerak kerja ko

kurikulum serta rancangan yang dijalankan.

4. Merekodkan segala gerak kerja dan kemajuan yang telah dilaksanakan.

5. Memberi sanjungan, pujian serta penghargaan kepada murid di atas

aktiviti yang dilaksanakan.

1. Percaya kepada Tuhan.

2. Beradab baik serta mengamalkan taat setia.

3. Bertanggungjawab dan beramanah.

4. Mengawal dan mewujudkan disiplin diri serta berkerjasama dan saling

membantu.

5. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar serta berkasih sayang.

6. Bersemangat tinggi serta sentiasa bersyukur.

7. Mempunyai keberanian yang jitu.

8. Mempunyai imaginatif dan kreativiti yang tinggi.

9. Rasional, sistematis, serta berdedikasi.

10.Mengembangkan rasa insaf.

6

Cara Mencapai Matlamat

Gerak Kerja Kokurikulum

Unsur Pendidikan Dalam Gerak Kerja

KokurikulumSek. Keb.Pontian Besar

Page 7: B panduan koko 2014

1. Meningkatkan kualiti pengurusan persatuan / kelab / sukan dan permainan.

2. Membaik pulih dan meningkatkan keberkesanan papan- papan kenyataan

Ko kurikulum sekolah.

3. Membentuk pasukan olahraga yang berjaya.

4. Memantapkan pasukan-pasukan beruniform sekolah.

5. Memantapkan pasukan bola baling, bola jaring, olahraga, bola sepak dan

bola tampar.

6. Karnival Kokurikulum dan Hari Perkhemahan.

1. Semua Persatuan, Kelab, Badan Beruniform mestilah mempunyai Buku Laporan Aktiviti dan hendaklah dikemas kini dari masa ke semasa.

2. Buku Laporan Aktiviti hendaklah disimpan oleh Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum dan hanya Guru Penasihat Persatuan, Kelab dan Badan Beruniform sahaja boleh mengambil bila sesuatu aktiviti diadakan.

3. Kedatangan murid menyertai sesuatu aktiviti hendaklah dicatat dan direkodkan oleh Guru Penasihat.

4. Guru Penasihat bertanggungjawab penuh memastikan Buku Laporan Aktiviti diselenggara dengan sempurna.

5. Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum serta Guru Penyelaras akan menyemak serta memantau segala rekod dan aktiviti dari masa ke semasa.

7

Panduan Perlaksanaan Kokurikulum

Perancangan Strategik Kokurikulum

Sek. Keb. Pontian Besar

Page 8: B panduan koko 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR,JALAN IBRAHIM,82000 PONTIAN, JOHOR.TEL : 07-6860572 Email : [email protected] Kod Sek: JBA 6028Ruj.Kami : JBA6028/700-1/1/2014Tarikh : 1 Januari 2014

Kepada, Guru Besar, SK. Pontian Besar,Jalan Ibrahim,82000 Pontian, Johor.

Tuan,

PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN BERUNIFORM, PERSATUAN IKHTISAS DAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2014

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ABDUL RAHIM MOHD HUSSAIN berdasarkan peraturan (4) dalam surat pekeliling bertarikh Mei 1998 P.U(A) 196, yang berkaitan dengan seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Pasukan Beruniform, Persatuan Ikhtisas dan Kelab Sukan dan Permainan di SK Pontian Besar mulai 1 Januari 2014.

2. Bersama-sama ini disertakan:-2.1 Draf Perlembagaan2.2 Draf Aktiviti Asas2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

3. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………………........................….( ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN )Guru Penolong Kanan KokurikulumSK. Pontian Besar.

8

Page 9: B panduan koko 2014

PERLEMBAGAAN

NO. PENDAFTARAN (Tarikh Nama Sekolah)PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN PERSATUAN)

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan

(Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan

Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U.(A) 196

bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan

(Perlembagaan) (Nama Unit Beruniform. Kelab dan Persatuan, Nama Sekolah

yang selepas ini disebut sebagai______________ sahaja.

PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT

PERATURAN 2 MATLAMAT

PERATURAN 3 OBJEKTIF

PERATURAN 4 KEAHLIAN

PERATURAN 5 GURU PENASIHAT

PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA

PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

PERATURAN 8 KEWANGAN

PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN

PERATURAN 10 AKTIVITI

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN

PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN

PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN

PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN

PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN

( NAMA ) ( NAMA ) ( NAMA )

Setiausaha Pengerusi Guru Pemimpin

9Panduan Gerak Kerja Kokurikulum

Sek. Keb. Pontian BesarTahun 2014

Page 10: B panduan koko 2014

(A ) PASUKAN BADAN BERUNIFORM

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

1. Mengajar lagu, ikrar dan suluh kata PPIM2. Mengajar adab dan doa makan, doa tenang hati, doa masuk tandas dan doa masuk

rumah dan lain-lain.3. Mengajar nama penuh DYMM Yang Di Pertuan Agung dan Permaisuri Agung, Sultan

dan Sultanah, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri besar dan Ketua Menteri.

4. Mengajar mengenai kebersihan, keselamatan, dan kesihatan diri, rumah dan sekolah. 5. Mengajar mengenai makanan seimbang, berzat dan halal.6. Mengajar lagu patriotik, nasyid dan dakwah.7. Mengajar menjahit dan berjimat cermat.8. Mengajar mengenai ibadat dan amalan.9. Mengajar pertolongan cemas.10. Mengadakan lawatan sambil belajar.11. Mengajar tatatertib perjumpaan PPIM.12. Mengajar kawad kaki dan perbarisan.

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi, berdisiplin, berakhlak mulia, berwawasan dan juga untuk membentuk golongan pelajar yang cemerlang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek.

1. Mengajar persetiaan dan undang-undang KRS.2. Mengajar cara melipat, menaikkan dan mengibarkan bendera.3. Mengajar nama penuh DYMM Yang Di Pertuan Agung dan Permaisuri Agung, Sultan dan Sultanah, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri.4. Mengajar Pertolongan Cemas.5. Mengajar cara-cara perkhemahan.6. Mengajar kawad kaki dan perbarisan.7. Mengajar membuat simpulan dan kegunaannya.8. Mengajar nyanyian dan permainan.9. Mengajar lambang negeri dan lambang KRS.10. Cara-cara menjaga kebersihan dan kesihatan.11. Mengajar nama-nama lencana kemajuan / kegemaran / kepandaian.12. Mengajar membuat khidmat kepada sekolah, membuat skrap, buku bacaan tambahan dan buku bantuan mengajar.(B) KELAB & PERSATUAN

10

Page 11: B panduan koko 2014

1. Mengumpul bahan-bahan :- Lencana- Rantai kunci- Sampul surat- Rama-rama- Poskad- Stem- Potongan akbar- Daun, bunga- Gambar

2. Membuat anyaman / lipatan / jahitan / sulaman3. Membuat model pemetaan4. Membuat kraftangan tradisional.5. Mengadakan lakonan6. Pantun, syair, syarahan & bercerita.7. Mengadakan lawatan sambil belajar di dalam dan di luar sekolah.8. Muzik, nyanyian dan tarian.9. Kuiz permainan bahasa.

(C) SUKAN DAN PERMAINAN

1. Mengajar acara yang dipertandingkan di dalam sukan.2. Memperkenalkan kepada murid gelanggang, permainan & undang-undang tiap-tiap

permainan.3. Mengadakan latihan untuk menghadapi pertandingan antara rumah, kelas, peringkat

Zon, Daerah dan Negeri.4. Memilih pemain dan peserta untuk ke pertandingan peringkat Zon, Daerah dan Negeri.5. Mengadakan permainan tambahan (aktiviti selepas UPSR) seperti Futsal dan Bola Jaring

Mini.6. Mengadakan Permainan Dalam seperti catur, karom, congkak, batu seremban dan

sahibbah.

UNIT KO KURIKULUMSEK KEB PONTIAN BESAR

11

Page 12: B panduan koko 2014

MatlamatMelahirkan murid yang sihat dari segi tubuh badan , mental dan fizikal disamping menerapkan nilai-nilai murni yang positif dalam setiap aktiviti kokurikulum berketepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Objektif1. Membolehkan murid menggunakan setiap pengalaman yang diperolehi di dalam

kehidupan seharian.2. Menjadikan murid lebih berketrampilan , berdisplin dan bertanggungjawab pada setiap

aktiviti yang dijalankan3. Memberi murid peluang untuk melibatkan diri di setiap peringkat bermula dari peringkat

sekolah, zon, daerah, negeri, kebangsaan seterusnya ke peringkat antarabangsa.4. Membentuk sifat kepimpinan dalam diri murid supaya lebih berkarisma dalam

mengendalikan sesebuah organisasi .5. Memberi peluang murid merancang dan mengendalikan aktiviti dan bekerjasama dalam

kumpulan untuk menjayakannya.6. Memberi pengalaman baru kepada murid menyertai aktiviti dan seronok dalam setiap

aktiviti yang dikendalikan7. Menaikkan nama sekolah dengan setiap aktiviti yang disertai oleh murid dan menghargai

setiap aktiviti yang disertainya

GARIS PANDUAN, PERATURAN PERLEMBAGAAN GERAKERJA KOKURIKULUM1. Keahlian1.1 Semua murid tahap 2 (tahun 4,5 dan 6) dikehendaki menjadi ahli salah satu aktiviti

kokurikulum dalam setiap bahagian yang dinyatakan seperti berikuti-Persatuan/kelabii-Permainaniii-Pasukan Beuniform

1.2 Tahun 3 dikhususkan memilih dan menyertai salah satu unit beruniform sahaja.1.3 Murid tidak dibenarkan menukar keahlian setelah menyertai aktiviti kokurikulum tersebut.

2. Kehadiran2.1 Murid mesti hadir pada waktu dan masa yang ditetapkan di dalam jadual kokurikulum2.2 Murid mesti membawa bersama Buku Pelaporan Penilaian Aktiviti KoKurikulum untuk

ditandatangani oleh Guru Penasihat.2.3 Guru Penasihat dikehendaki merekodkan kehadiran murid di dalam rekod kehadiran2.4 Ketidakhadiran murid perlu direkodkan.2.5 Murid juga dikira hadir sekiranya mempunyai pengesahan doktor dan kebenaran bertulis

daripada Guru Besar.

3. Pakaian3.1 Murid yang hadir untuk aktiviti kokurikulum samada di dalam atau di luar sekolah hendaklah

berpakaian seragam sekolah atau berpakaian PJ sekolah atau baju T rumah sukan dengan trek bottom sekolah.

3.2 Murid mesti memakai kasut sekolah dengan pakaian uniform atau kasut sukan dengan pakaian PJ/ Baju T Shirt rumah sukan.

3.3 Pelajar tidak dibenarkan memakai selipar ke sekolah.

4. Perjalanan aktiviti kokurikulum

12

Page 13: B panduan koko 2014

4.1 Setiap unit beruniform / persatuan / kelab / permainan / sukan perlu mempunyai visi, matlamat, carta organisasi, takwim aktiviti dan pelaksanaan aktiviti harian / mingguan / bulanan.

4.2 Semua aktiviti mesti dijalankan seperti mana dijadualkan. Guru Penasihat tidak dibenarkan membatalkan atau menangguhkan aktiviti tanpa kebenaran Guru Besar.

4.3 Guru Penasihat mesti hadir bersama-sama ahli di tempat aktiviti dijalankan.4.4 Guru Penasihat dikehendaki menandatangani kehadiran di buku Laporan Kokurikulum .4.5 Satu laporan lengkap mesti dihantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum sehari selepas

aktiviti dijalankan.

5. Sijil5.1 Guru Penasihat perlu memberi sijil kepada ahli mengikut penyertaan murid dalam aktiviti

sekolah/zon/daerah/negeri/ kebangsaan dan antarabangsa.5.2 Sijil juga diberikan kepada ahli yang manjawat jawatan penting seperti

Pengerusi/Pen.Pengerusi/Setiausaha/Pen.Setiausaha/ Bendahari dan sebagainya5.3 Guru Penasihat perlu menyediakan senarai nama penerima sijil , nama aktiviti,masa dan

tarikh yang lengkap sebelum diserahkan kepada pihak pentadbiran sekolah dan disahkan oleh Guru Besar

6. Jadual aktivitiRABU setiap minggu dari jam 12.30 hingga 1.30SABTU- akan ditentukan mengikut kesesuaian dari masa ke semasa.

7.Tempat aktiviti7.1 Unit BeruniformTunas Kadet Remaja Sekolah - DewanPuteri Islam - Surau

7.2 Persatuan / KelabPersatuan Bahasa - PerpustakaanPersatuan Sains dan Matematik - Makmal SainsPersatuan Agama Islam/Arab - SurauKelab Seni, Rekreasi dan Kebudayaan – Bilik MuzikKelab Rukun Negara,Pencegahan Jenayah dan KJR – Bilik Pengawas

7.3 Sukan / PermainanBola Sepak- Padang Sekolah Bola Jaring- Padang Sekolah Bola Baling- Padang SekolahCatur- Makmal KomputerBola Tampar – Padang Sekolah Balapan dan Padang - Padang SekolahTenpin Boling.

8. Kemudahan dan Peralatan8.1 Segala kemudahan dan peralatan sekolah hendaklah digunakan dan dijaga dengan baik.8.2 Segala peralatan seperti meja , kerusi, skitel, bola dan sebagainya yang telah digunakan

mesti dihantar balik ke tempat asalnya.8.3 Setiap pembelian alatan perlulah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Penolong Kanan Ko

Kurikulum dan mendapat kebenaran bertulis daripada Guru Besar.8.4 Setiap kehilangan / kerosakan hendaklah dimaklumkan kepada pihak pengurusan sekolah.

9. Displin dan Keselamatan

13

Page 14: B panduan koko 2014

9.1 Guru Penasihat bertanggungjawab penuh diatas semua aspek disiplin dan keselamatan ahli masing-masing.

9.2 Antara langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil ialah memberi arahan jelas dan tepat, menggunakan wisel untuk mengawal pergerakan murid, menyediaan Kotak ‘First Aids’ dan murid-murid diminta pulang selepas aktviti tamat.

9.3 Guru Penasihat perlu memaklumkan setiap kemalangan / kecederaan yang berlaku ke atas ahli kepada pihak sekolah dan mengambil langkah-langkah rawatan awal yang sesuai.

10. Kewangan10.1 Semua pungutan wang dari ahli-ahli mestilah dengan kebenaran Guru Besar.10.2 Semua pungutan wang dan perbelanjaan mesti direkodkan.10.3 Rekod kewangan perlu diserahkan bersama laporan lengkap tahunan.

11. Lawatan / aktiviti di luar sekolah.11.1 Guru Penasihat yang merancang lawatan / aktiviti di luar sekolah mesti

mendapat kebenaran Guru Besar dan mengisi Borang Peraturan- Peraturan ( Pelancongan ) Sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.

11.2 Penglibatan murid dalam aktiviti diluar kawasan sekolah mesti dengan kebenaran bertulis darpada ibu/bapa dan penjaga.

11.3 Guru Penasihat bertanggungjawab sepenuhnya di atas murid sehingga mereka sampai ke sekolah / rumah dengan selamat.

12. Tuntutan12.1 Garis panduan tuntutan elaun makanan / minuman untuk murid mewakili sekolah :

i- Aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ialah RM 5.00 seorang. ii- Aktiviti yang dijalankan separuh hari ialah RM 2.00 seorang. iii- Aktiviti ang dijalankan kurang daripada 3 jam ialah RM 1.00 seorang.

12.2 Garis panduan tuntutan perjalanan untuk guru dan murid semasa menjalankan tugas luar kawasan sekolah :- i- Murid –murid boleh menuntut tambang pergi-balik berdasarkan kepada harga tiket bas. ii- Sekiranya guru penasihat itu membawa murid bersama dengan kenderaan sendiri, guru itu boleh menuntut harga tiket bas untuk setiap murid ( pergi / balik ) atas nama-nama murid tersebut dibawah tuntutan guru. Atau iii Guru itu boleh menuntut berpandukan jarak iaitu 25 sen setiap 1km.

12.3 Adalah digalakkan kepada setiap guru dan murid menggunakan perkhidmatan bas untuk pergi balik jika melebihi 10 orang murid.

TAKWIM KO KURIKULUM SK. PONTIAN BESAR, MSSM ZON BANDAR & PONTIAN, JOHOR DAN MSSM TAHUN 2014

14

Page 15: B panduan koko 2014

Hari Persekolahan : 01/01/2014 ~ 20/03/2014

30/03/2014 ~ 26/05/2014

15/06/2014 ~ 11/09/2014

21/09/2014 ~ 20/11/2014

BIL PERMAINAN STATUS TARIKH TUAN RUMAH

1 PING PONG

ZON BANDAR MSSD 12-14FEB SMKKAPMSSJ 27 FEB- 1MAC LEDANGMSSM 24-28 MAC WPKL

2 GIMNASTIK

ZON BANDAR MSSD PEMILIHAN SK TMIS 2MSSJ 21-24 MEI PENGERANGMSSM 7-11 JUN PAHANG

3 GIMRAMA

ZON BANDAR MSSD PEMILIHAN SK PT MARKOMMSSJ 4-7 MAC PENGERANGMSSM 24-27 MAC NEGERI SEMBILAN

4 TENPIN BOLING

ZON BANDAR MSSD 26 MEI SK SG DURIANMSSJ 25-26 JUN PASIR GUDANGMSSM 19-21 SEPT PULAU PINANG

5 BOLA BALING

ZON BANDAR MSSD 24-26 FEB SMK BENUTMSSJ 3-5 APRIL KOTA TINGGIMSSM 7-12 JUN KELANTAN

6 CATUR

ZON BANDAR MSSD 22-23 JAN SMA AN-NURMSSJ 20-22 FEB BATU PAHATMSSM 24-28 MAC SARAWAK

7 HOKI

ZON BANDAR MSSD 20-21 MEI SK BENUTMSSJ 19-21 JUN JOHOR BAHRUMSSM 26-28 SEPT JOHOR

ZON BANDAR 8 BOLA MSSD 20-21 MEI SK BANDAR

SEPAK MSSJ 19-21 JUN KOTA TINGGI

15

Page 16: B panduan koko 2014

MSSM 10-12 OKT PAHANG

9 BALAPAN & PADANG

ZON BANDAR MSSD 10-13 MAC MSSDMSSJ 8-11 APRIL KULAIJAYAMSSM 3-7 MEI KEDAH

10 BOLA JARING

ZON BANDAR MSSD 19-20 MEI SK SAWAHMSSJ 19-21 JUN KLUANGMSSM 26-28 SEPT JOHOR

11 SEPAK TAKRAW

ZON BANDAR MSSD 25-27 APRIL SK PONTIAN BESARMSSJ 19-21 JUN MUARMSSM 19-21 SEPT PULAU PINANG

12 BOLA TAMPAR

ZON BANDAR MSSD 21-22 MEI SK PT HJ ADNANMSSJ 19-21 JUN PONTIANMSSM 10-12 OKT PAHANG

13 BADMINTON

ZON BANDAR MSSD 4-6 MAC SMK TELOK KERANGMSSJ 24-26 APRIL MERSINGMSSM 7-11 JUN SELANGOR

ZON BANDAR

14 BOLA MSSD 9-12 APRIL SMKDPBKERANJAN

GMSSJ 8-10 MEI KLUANG

MSSM 7-12 JUN MELAKA

15 RAGBI

ZON BANDAR MSSD 17-18 MAC SMKDAHAMSSJ 8-10 MEI PONTIANMSSM 7-12 JUN KELANTAN

TAKWIM KO KURIKULUM 2014

16

JADUAL AKTIVITI KO KURIKULUMSK PONTIAN BESAR, TAHUN 2014

JADUAL AKTIVITI KO KURIKULUMSK PONTIAN BESAR, TAHUN 2014

Page 17: B panduan koko 2014

BULAN TARIKH AKTIVITI

JANUARI

1 BADAN BERUNIFORM4 SUKAN DAN PERMAINAN8 KELAB DAN PERSATUAN

11 (KARNIVAL BOLASEPAK DAN BOLA JARING)1M1S15 BADAN BERUNIFORM18 (KARNIVAL BOLA BALING)1M1S22 KELAB DAN PERSATUAN25 SUKAN DAN PERMAINAN29 BADAN BERUNIFORM

FEBRUARI

5 KELAB DAN PERSATUAN8 SUKAN DAN PERMAINAN

12 BADAN BERUNIFORM15 SUKAN DAN PERMAINAN19 KELAB DAN PERSATUAN22 SUKAN DAN PERMAINAN26 BADAN BERUNIFORM

MAC

1 SUKAN DAN PERMAINAN5 KELAB DAN PERSATUAN

12 BADAN BERUNIFORM15 SUKAN DAN PERMAINAN19 KELAB DAN PERSATUAN20 UJIAN SEGAK 1

APRIL

2 BADAN BERUNIFORM9 KELAB DAN PERSATUAN

12 SUKAN DAN PERMAINAN16 BADAN BERNIFORM23 KELAB DAN PERSATUAN26 SUKAN DAN PERMAINAN30 BADAN BERUNIFORM

MEI

7 KELAB DAN PERSATUAN10 MERENTAS DESA14 BADAN BERUNIFORM ( PRA PERKHEMAHAN)17 SUKAN TARA21 KELAB DAN PERSATUAN

27,28,29 PERKHEMAHAN BERUNIFORM18 KELAB DAN PERSATUAN

JUN 21 SUKAN TAHUNAN ( ACARA PADANG )26 SUKAN TAHUNAN ( ACARA BALAPAN )

JULAI 2 KELAB DAN PERSATUAN

17

Page 18: B panduan koko 2014

9 BADAN BERUNIFORM16 KELAB DAN PERSATUAN23 BADAN BERUNIFORM

OGOS

6 KELAB DAN PERSATUAN9 SUKAN DAN PERMAINAN

13 BADAN BERUNIFORM14 UJIAN SEGAK 220 KELAB DAN PERSATUAN23 SUKAN DAN PERMAINAN27 BADAN BERUNIFORM

SEPTEMBER

3 KELAB DAN PERSATUAN6 SUKAN DAN PERMAINAN

10 BADAN BERUNIFORM24 KELAB DAN PERSATUAN27 SUKAN DAN PERMAINAN

OKTOBER

1 KELAB DAN PERSATUAN8 BADAN BERUNIFORM

11 SUKAN DAN PERMAINAN15 KELAB DAN PERSATUAN22 BADAN BERUNIFORM29 KELAB DAN PERSATUAN

NOVEMBER PEMBUBARAN BADAN BERUNIFORM DAN KELAB

SERTA PENAJAAN SEMULA 2014

18

Page 19: B panduan koko 2014

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUMSK. PENEROK TAHUN 2014

mmmm

19

PENASIHATEN BUHARI BIN JAPRI

PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN (1M1SUKAN)

CIK ILLYANI BT MD HAFIDZ

BALAPAN DAN PADANGEN. NOOR ALEEF FEERDAUS BIN MD JUMALI

BOLA JARINGPN.JUNIDAH BTE SUKIMAN

BOLA SEPAKEN. IBRAHIM BIN ABDUL RAHMAN

BOLA TAMPAREN. MOHD ANUAR BIN A. MALEK

KELAB CATURPUAN ROHATI BTE SOHA

PUTERI ISLAMPUAN NOROLNISA BTE PONIRAN

PENYELARAS KELAB & PERSATUAN

PN. SALBIAH BTE KASMIN

KELAB SENI, REKREASI DAN BUDAYA PN.AINI YUSNITA BINTI MD YUSOF

PERSATUAN BAHASA PN JAMALIAH BINTI MANSOR

PENGERUSIEN ABDUL RAHIM MOHD HUSSAIN

SETIAUSAHA KOKURIKULUMPN. AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL

PENYELARAS BADAN BERUNIFORMEN. YUSNI BIN AMIR

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAHPN SURYA BTE AHMAD YATIM

PERSATUAN MATE,SAINSPN NORLIDAH BINTI AHMAD

KELAB RUKUNEGARA,PENCEGAHAN JENAYAH DAN KJR

UTZ SHAMSURI BIN MAT HASAN

NAIB PENGERUSIEN AHMADUN BIN SALIM (GPK1)

PN ZARINA BTE SIDEK (HEM)

JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH

PERSATUAN AGAMA ISLAM /BAH.ARAB/DIDIK BESTARI

PUAN UMMU SALAMAH BTE MISKAM

RUMAH KUNINGCIK MASLIA BTE MUHAMAD

RUMAH BIRUPUAN ZAHRAHTULLAILA BTE ISMAIL

RUMAH MERAHPN AZLIZAWATI BTE YAHYA

RUMAH HIJAUPN CHRISTINA ANAK AKAM

PING PONGPN ASRIDA BINTI R ENDAH

TENPIN BOLINGPUAN NORHIDAYAH BINTI MASRI

Page 20: B panduan koko 2014

JAWATANKUASA KOKURIKULUM

S.K PONTIAN BESAR TAHUN 2014

PENASIHAT

EN BUHARI BIN JAPRI(GURU BESAR)

PENGERUSI

EN ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN( GPK KOKURIKULUM)

NAIB PENGERUSI

EN. AHMADUN BIN SALLIM(GPK 1 PENTADBIRAN)

PUAN ZARINA BTE SIDIK(GPK HAL EHWAL MURID)

SETIAUSAHA

PUAN AINI ALAWEAH BTE ISMAIL

BENDAHARI

PN CHRISTINA ANAK AKAM

AHLI JAWATANKUASA

1. PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN 2. PENYELARAS BADAN BERUNIFORM 3. PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB 4. SEMUA KETUA GURU PENASIHAT PERSATUAN, KELAB DAN

BERUNIFORM

20

Page 21: B panduan koko 2014

PEMBAHAGIAN TUGAS UNIT KOKURIKULUMTAHUN 2014

A. UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM : EN. YUSNI BIN AMIR

1. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH :

PENGERUSI : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMSETIAUSAHA : PUAN CHRISTINA ANAK AKAMAHLI JAWATANKUASA :

ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMAN PUAN SALBIAH BINTI KASMIN

PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF PUAN AZLIZAWATI BINTI YAHYA EN. MOHD ANUAR BIN A. MALEK

PUAN NORLIDAH BINTI AHMAD EN. MOHD NOORALEEF FEERDAUS MD JUMALI USTAZ MUHD HAWARI BIN MOHD YUNUS USTAZ SHAMSURI BIN MAT HASAN

2. PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA :

PENGERUSI : PUAN NOROLNISA BINTI PONIRANSETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILAHLI JAWATANKUASA : PUAN ROHATI BINTI SOHA

PUAN JAMALIAH BINTI MANSUR PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH CIK MASLIA BINTI MUHAMAD PUAN ZAHRAHTULLAILA BINTI ISMAIL

PUAN NORHIDAYAH BINTI MASRI PUAN UMMU SALAMAH BTE MISKAM

CIK ILLYANI BINTI MOHD HAFIDZ

21

Page 22: B panduan koko 2014

B. KELAB SUKAN DAN PERMAINAN ( 1M1S) PENYELARAS : CIK ILLYANI BTE MD HAFIZ

1. KELAB BOLA SEPAKPENGERUSI : ENCIK IBRAHIM BIN A RAHMANSETIAUSAHA : ENCIK YUSNI BIN AMIRAHLI JAWATANKUASA : ENCIK MOHD ANUAR BIN A. MALEK ENCIK ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN

2. KELAB BOLA JARINGPENGERUSI : PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMANSETIAUSAHA : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIMAHLI JAWATANKUASA : PN.ZAHRAHTULLAILA BINTI ISMAIL PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR

3. KELAB CATURPENGERUSI : PUAN ROHATI BINTI SOHASETIAUSAHA : USTAZAH NOROL NISA BINTI PONIRANAHLI JAWATANKUASA : PUAN NORLIDAH BT AHMAD

4. KELAB PING PONGPENGERUSI : PUAN ASRIDA BINTI R ENDAHSETIAUSAHA : PUAN SALBIAH BINTI KASMINAHLI JAWATANKUASA : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF

5. KELAB BOLA TAMPARPENGERUSI : EN MOHD ANUAR BIN A MALEK

SETIAUSAHA : PUAN AZLIZAWATI BINTI YAHYAAHLI JAWATANKASA : PUAN CHRISTINA ANAK AKAM USTAZAH MASLIA BINTI MOHAMMAD

6. KELAB BALAPAN DAN PADANG PENGERUSI : EN. MOHD NOORALEEF FEERDAUS M J

SETIAUSAHA : CIK ILLYANI BINTI MOHD HAFIDZ AHLI JAWATANKUASA : PUAN. AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL

USTAZAH UMMU SALAMAH BTE MISKAM 7. KELAB TENPIN BOLING

PENGERUSI : PN NORHIDAYAH BTE MASRI SETIAUSAHA : USTZ MOHD SHAMSURI BIN MAT HASSAN AHLI JAWATANKUASA : USTAZ HAWARI BIN MOHD YUNUS

22

Page 23: B panduan koko 2014

C. PERSATUAN IKHTISAS

PENYELARAS: PUAN SALBIAH BTE KASMIN

1. PERSATUAN BAHASA (INGGERIS DAN BAHASA MELAYU)PENGERUSI : PUAN JAMALIAH BINTI MANSURSETIAUSAHA : PUAN ZAHRAHTULLAILA BINTI ISMAILAHLI JAWATANKUASA : EN IBRAHIM BIN ABDUL RAHMAN : EN NOR ALEEF FEERDAUS M JUMALI

2. PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIKPENGERUSI : PUAN NORLIDAH BINTI AHMADSETIAUSAHA : PUAN CHRISTINA ANAK AKAMAHLI JAWATANKUASA : PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM

: EN MOHD ANUAR BIN A MALEK

3. PERSATUAN AGAMA ISLAM / BAHASA ARAB / DIDIK BESTARIPENGERUSI : USTAZAH UMMU SALAMAH BTE MISKAMSETIAUSAHA : USTAZAH NOROL NISA BINTI PONIRANAHLI JAWATANKUASA : USTAZAH MASLIA BTE MUHAMMAD

: USTAZ HAWARI BIN MOHD YUNUS

4. KELAB SENI , REKREASI DAN KEBUDAYAANPENGERUSI : PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOFSETIAUSAHA : PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAILAHLI JAWATANKUASA : PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH

: PUAN JUNIDAH BTE SUKIMAN : CIK ILLYANI BTE MOHD HAFIZ

5. KELAB RUKUNEGARA, PENCEGAHAN JENAYAH DAN KJRPENGERUSI : USTAZ MOHD SHAMSURI BIN MAT HASANSETIAUSAHA : EN. YUSNI BIN AMIRAHLI JAWATANKUASA : PUAN AZLIZAWATI BTE YAHYA

: PUAN ROHATI BTE SOHA : NORHIDAYAH BINTI MASRI

23

Page 24: B panduan koko 2014

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKANSK. PONTIAN BESAR TAHUN 2014

24

PENASIHATEN. BUHARI BIN JAPRI

Guru Besar

PENGERUSIEN ABDUL RAHIM MOHD HUSSAIN

GPK KK

SETIAUSAHA/PENYELARAS CIK ILLYANI BTE MOHD HAFIDZ

BENDAHARIPUAN ROHATI BTE SOHA

KETUA GURU PENASIHATKELAB BALAPAN/PADANG

KETUA GURU PENASIHATKELAB BOLA JARING

KETUA GURU PENASIHATKELAB BOLA SEPAK

KETUA GURU PENASIHATKELAB PING PONG

KETUA GURU PENASIHATKELAB BOLA TAMPAR

NAIB PENGERUSIEN. AHMADUN BIN SALLIM

GPK PentadbiranPN ZARINA BTE SIDIK

GPK HEM

KETUA GURU PENASIHATKELAB CATUR

KETUA GURU PENASIHATKELAB TENPIN BOLING

Page 25: B panduan koko 2014

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN BALAPAN DAN PADANGSK. PONTIAN BESAR TAHUN 2014

PENASIHATEN BUHARI BIN JUPRI

(GURU BESAR SK. PONTIAN BESAR).

PENGERUSIEN ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN

( GPK KO KURIKULUM SK PONTIAN BESAR)

NAIB PENGERUSIEN AHMADUN BIN SALIM

(GPK1)PN ZARINA BTE SIDEK

(GPKHEM)

SETIAUSAHACIK ILLYANI BTE MD HAFIZ

PEN. SETIAUSAHAEN NOOR ALEEF FEERDAUS BIN MD JUMALI

BENDAHARIPUAN ROHATI BTE SOHA

AHLI JAWATANKUASA

TEKNIKAL : EN YUSNI BIN AMIR

PADANG : EN IBRAHIM BIN ABDUL RAHMAN

BALAPAN : PUAN SITI ALAWEAH BTE ISMAIL

PERALATAN : EN. MOHD ANUAR BIN A MALEK

SEMUA GURU RUMAH SUKAN

25

Page 26: B panduan koko 2014

GURU RUMAH SUKAN

SK PONTIAN BESAR TAHUN 2014

SETIAUSAHA SUKAN: CIK NUR ILLYANI BTE MOHD HAFIZ

RUMAH KUNING1. USTAZAH MASLIA BTE MUHAMAD (K)2. PUAN AINI YUSNITA BINTI MOHD YUSOF 3. EN. YUSNI BIN AMIR4. PUAN SALBIAH BINTI KASMIN5. PUAN ROHATI BINTI SOHA6. USTAZ MUHD HAWARI BIN MUHD YUNUS

RUMAH BIRU1. PUAN ZAHRAHTULLAILA BTE ISMAIL (K)2. USTAZAH NOROLNISA BINTI PONIRAN 3. PUAN SURYA BINTI AHMAD YATIM4. PUAN NORLIDAH BINTI AHMAD5. PUAN NOR AZIZAH BINTI IBRAHIM6. EN. MOHD ANUAR BIN A MALEK

RUMAH MERAH1. PUAN AZLIZAWATI BTE YAHYA ( K)2. PUAN JUNIDAH BINTI SUKIMAN 3. PUAN JAMALIAH BINTI MANSOR4. PUAN IDATUL ZEEMA BINTI ISMAIL5. EN. MOHD NOR ALEEF FEERDAUS BIN M. JUMALI6. USTZ SHAMSURI BIN MAT HASAN

RUMAH HIJAU1. PUAN CHRISTINA ANAK AKAM (K)2. PUAN AINI ALAWEAH BINTI ISMAIL3. PUAN NURHIDAYAH BINTI MASRI4. EN. IBRAHIM BIN ABDUL RAHMAN5. PUAN ASRIDA BINTI R ENDAH6. USTAZAH UMMU SALAMAH BTE MISKAM

26

Page 27: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWABGURU PENYELARAS KUMPULAN KOKURIKULUM

1. Membantu, merancang dan meyelaras program serta perlaksanaan aktiviti-

aktiviti persatuan/ kelab/ sukan/ unit beruniform dibawah kumpulannya.

2. Menyusun jadual aktiviti-aktiviti persatuan/kelab, unit beruniform, dan sukan

permainan supaya aktiviti dapat diselaraskan perlaksanaannya.

3. Mendapatkan laporan-laporan daripada guru-guru yang bertanggung jawab di

bawah kumpulannya dan mengkaji keberkesanannya bagi penilaian

sepanjang tahun.

4. Menyelaraskan penempatan murid Tahun 4 (awal tahun) dan murid baru ke

dalam setiap aktiviti mengikut kumpulannya.

5. Bertanggung jawab terus kepada Guru Kanan Kokurikulum dari segi

perlaksanaan projek, program, laporan aktiviti, penilaian dan tindakan

susulan bagi setiap aktiviti yang telah dijalankan.

6. Bertugas sebagai penyelaras di peringkat sekolah sekiranya sekolah menjadi

tuan rumah di peringkat Zon/ Daerah/ Negeri dan memastikan aktiviti itu

dilaksanakan dengan sempurna.

7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke

semasa.

8. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pelajar memasuki

unit beruniform/kelab/sukan permainan.

9. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan

baik.

10. Menguruskan buku laporan aktiviti bagi unit beruniform dan menyemaknya

selepas aktiviti dijalankan.

11. Mengumpul rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rekod dan

rujukan

12. Membuat laporan tahunan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum

sekolah.

27

Page 28: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEMIMPIN PERGERAKAN UNIT BERUNIFORM

1. Keseluruhannya bertindak sebagai pemimpin pergerakan unit beruniform ,

bertanggung jawab terhadap peraturan, dasar, organisasi, latihan dan kemajuan

pergerakan.

2. Bertanggung jawab terus kepada kepada Ibu Pejabat Pergerakan di peringkat

kebangsaan, negeri, daerah dan zon berhubung dengan pendaftaran, keahlian,

yuran latihan dan sebagainya.

3. Keahlian- Terbuka kepada semua murid Tahap 2 dan Tahun 3 sahaja. Murid

hendaklah dipilih mengikut kemampuan, kecenderungan dan minat individu

terutama ahli-ahli baru. Satu borang daftar keahlian ahli baru hendaklah

diwujudkan dan disimpan dalam fail persatuan.

4. Murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 tidak dibenarkan menukar unit beruniform

pada setiap tahun.

5. Latihan – Rancangan Latihan Tahunan adalah berpandukan kepada skim latihan

yang ditetapkan. Semua rancangan adalah meliputi aspek yang berikut:

- Program / Latihan mingguan

- Program / Lathan perkhemahan hujung minggu

- Program / Latihan Perkhemahan semasa cuti sekolah

- Latihan Kemahiran dan amali

- Program rekreasi, pelancongan dan lawatan

- Ujian dan penganugerahan Lencana dan sijil

6. Bagi tujuan kesinambunagn program latihan yang dirancang, jurulatih luar boleh

diundang bagi memantapkan lagi kemahiran ahli-ahli dalam bidang-bidang

tertentu.

7. Unit-unit boleh merancang dan mengadakan program bersama tetapi

perancangan awal hendaklah dimaklumkan supaya perlaksanaannya dapat

memberi manafaat kepada semua ahli yang terlibat.

28

Page 29: B panduan koko 2014

8. Pemimpin menjadi contoh kepada ahli-ahlinya terutama pemakaian pakaian

seragam yang lengkap semasa menjalankan aktiviti di sekolah atau di luar

sekolah.

9. Pemimpin bertanggung jawab memberikan galakan dan sokongan supaya ahli-

ahli pergerakan dapat menyertai mana-mana program di peringkat daerah,

negeri dan kebangsaan atau di atas jemputan yang berkaitan dengan

pergerakan

10 Membentuk jawatankuasa unit beruniform yang dipegang.

11 Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan aktiviti sekolah.

12 Memastikan adanya peraturan dan perlembagaan.

13 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang tercatat dalam

perlembagaan.

14 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya

kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod.

15 Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancangkan.

16 Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.

17 Memastikan unsure subversive/ disebarkan dikalangan ahli.

18 Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada

Jawatankuasa Kokurikulum.

29

Page 30: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

GURU PERSATUAN DAN KELAB

1. Bertanggung jawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan

perjalanan Persatuan/ Kelab agar ia teratur dan berfungsi.

2. Guru ketua dan guru pembantu serta ahli jawatankuasa persatuan dan kelab

merancang, meyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti supaya dapat

dimanafaatkan kepada ahli.

3. Bertanggung jawab sebagai penggerak kepada Kelab/ Persatuan di bawah

jagaannya melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah kepada ahli;

- Melaksanakan projek khas

- Menganjur dan meyertai pertandingan/ peraduan

- Mengadakan kursus-kursus bimbingan yang bersesuaian

- Mengadakan ceramah-ceramah, pameran dan pertunjukan

- Mengadakan lawatan sambil belajar.

4. Bagi program di atas, setiap Kelab/ Persatuan diwajibkan melaksanakan

sekurang-kurangnya

- satu projek tertentu

- satu lawatan sambil belajar.

5. Membimbing pegawai persatuan/ kelab AJK dan ahli kelabnya dalam memahami

peraturan seperti perlembagaan , semasa mesyuarat, majlis-majlis dan

sebagainya.

6. Menggalakkan lagi kecenderungan dan minat murid kepada pelajaran melalui

aktiviti persatuan.

30

Page 31: B panduan koko 2014

7. Menyerahkan perkara-perkara yang berikut kepada GK kokurikulum pada awal

persekolahan bermula ;

- Perlembagaan Persatuan/ Kelab

- Senarai AJK Kelab/ Persatuan

- Rancangan Tahunan Kelab / Persatuan

8. Membentuk jawatankuasa unit beruniform yang dipegang.

9. Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan aktiviti sekolah.

10.Memastikan adanya peraturan dan perlembagaan.

11.Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang tercatat dalam

perlembagaan.

12.Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya

kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod.

13.Memastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancangkan.

14.Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.

15.Memastikan unsure subversive/ disebarkan dikalangan ahli.

16.Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada

Jawatankuasa Kokurikulum.

31

Page 32: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

GURU SUKAN DAN PERMAINAN

1. Memajukan dan mempertingkatkan kemahiran dan minat murid-murid dalam

permainan yang dipertanggung jawabkan

2. Membentuk, memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang telah

ditetapkan.

3. Berusaha mendapatkan tega dan khidmat nasihat kepakaran dari orang

perseorangan yang berkemahiran dalam membantu melatih pasukan sekolah.

4. Menganjurkan perlawanan latihan dan persahabatan di antara sekolah dan

pertubuhan yang lain bagi menambah pengalaman kepada pasukan sekolah.

5. Membuat laporan di atas pertandingan-pertandingan yang disertai oleh pasukan

sekolah diperingkat zon, daeran, negeri, kebangsaan.

6. Memastikan setiap ahli dalam pasukan sekolah memiliki semangat kesukanan

yang tinggi, berdisiplin dan menjaga nama baik sekolah sepanjang masa.

7. Menentukan peralatan permainan, gelanggang dan lain-lain keperluan pasukan

sekolah dalam keadaan sempurna dan selamat.

8. Merancang dengan guru-guru rumah mengenai pertandingan dan peraturan

pertandingan serta syarat-syarat pertandingan sebelum mengadakan siri

pertandingan antara rumah.

9. Membuat penilaian prestasi terhadap pemain-pemain pasukan sekolah dan

membuat cadangan yang membina bagi membantu pemain tersebut dalam

meningkatkan mutu pelajaran dan permainan.

10.Membantu Penyelaras Kokurikulum kumpulan bagi mengelola dan

melaksanakan sebarang pertandingan di mana sekolah menjadi tuan rumah.

32

Page 33: B panduan koko 2014

11.Menyerah perkara-perkara berikut kepada GK Kokurikulum pada awal

persekolahan bermula:

- Perlembagaan

- Senarai AJK

- Rancangan Tahunan

12.Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/ penjaga untuk pertandingan luar

sekolah

13.Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SETIAUSAHA SUKAN

1. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah

2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/

MSSPK / MSSM.

3. Membantu GK Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan

4. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan

5. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan

6. Meyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah

7. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah

8. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan

9. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan

10. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar

sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod

11. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar/ GK kokurikulum untuk kepentingan

sukan sekolah

12. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah.

33

Page 34: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWABKETUA RUMAH SUKAN

1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap

2. Membuat pengagihan tugas kepada guru rumah sukan dan ahli rumah sukan

3. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan ahli rumah sukan yang meliputi

olahraga dan permainan

4. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan

5. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat

sekolah.

6. Sentiasa berbincang dengan GPK Kokurikulum / Setiausaha Sukan sekiranya

ada menghadapi masalah

7. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod

8. Merekod dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada Setiausaha

Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah

9. Ketua Runah sukan setelah berbincang dibenarkan membuat kutipan dari ahli-

ahli rumah bagi tujuan dan kegunaan ahli-ahli rumah seperti minuman, makanan

dan sebagainya.

34

Page 35: B panduan koko 2014

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

GURU RUMAH SUKAN

1. Menguruskan latihan rumah sukan pada hari yang ditetapkan

2. Guru-guru dan pelajar wajib hadir pada hari latihan rumah sukan. Kedatangan

dicatatkan dalam buku kehadiran

3. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan

antara rumah sukan

4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah

5. Merekod kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang

tidak hadir.

6. Mengawasi keselamatan pelajar sewaktu latihan

7. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar

8. Sentiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi

rumah sukan.

35

Page 36: B panduan koko 2014

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)1

36

Page 37: B panduan koko 2014

Program : Persatuan Bahasa( Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris)

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam berbahasa selaras dengan MBMMBI.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran berbahasa di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjolkan bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Pertandingan pidato dan public speaking4.2 Pertandingan bercerita/syarahan4.3 Pertandingan kuiz,puisi dan nyanyian4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan4.6 Bulan Bahasa

Jangkamasa : Januari-November

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00

Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Bahasa

Sumber Kos : 9.1 Sekolah9.2 Persatuan Bahasa

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Bahasa 10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Bahasa th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Bahasa Melayu

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan buku cerita12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)2

37

Page 38: B panduan koko 2014

Program : Persatuan Agama Islam

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Agama Islam2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam tulisan jawi dan berbahasa Arab.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Qiyamulail4.2 Solat Hajat4.3 Musabaqah Tilawah al-Qura4.4 Bacaan Yasiin Pagi Jumaat4.5 Lawatan Sambil Belajar4.6 Pungutan Derma4.7 Persembahan Nasyid4.8 Kalam Jamain

Jangkamasa : Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Agama Islam

Sumber Kos : 9.1 Sekolah9.2 Persatuan Agama Islam

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Agama Islam10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Agama Islam th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Agama Islam

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Melengkapkan senarai semak pencapaian12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)3

38

Page 39: B panduan koko 2014

Program : Kelab Seni, Rekreasi dan Kebudayaan

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam pelajaran Muzik dan seni visual2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam muzik , visual dan kebudayaan.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran kebudayaan di-kalangan murid3.2 Mempertingkatkan bakat seni muzik dan seni visual murid-murid3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid3.4Menonjolkan bakat murid-murid

Aktiviti : 4.1 Pertandingan nyanyian4.2 Menghasilkan sebuah folio4.3 Pertandingan melukis visual4.4 Teori muzik secara asas4.5 Rekorder ensamble4.6 Bulan Kebudayaan4.7Pameran hasil kerja seni

Jangkamasa : Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Muzik dan kebudayaan

Sumber Kos : 9.1 Sekolah9.2 Kelab Seni, Rekreasi dan kebudayaan

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Muzik dan Kebudayaan10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Muzik dan Kebudayaan th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Muzik dan Kebudayaan

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Bilangan folio12.3 Pemerhatian dari hasil kerja murid

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)5

39

Page 40: B panduan koko 2014

Program : Kelab Rukunegara Pencegahan Jenayah danKeselamatan Jalan Raya

Matlamat : 2.1 Meningkatkan pemahaman dalam membenteras jenayah2.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dan penguasaan dalam mematuhi keselamatan jalan raya.

Objektif : 3.1 Mempertingkatan penguasaan kemahiran peraturan dan undang-undang jalan raya di-kalangan murid3.2 Murid berpeluang menonjol bakat3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid3.4memupuk semangat cintakan negara3.5mendidik murid supaya mematuhi undang-undang dan peraturan

Aktiviti : 4.1 Pertandingan pidato4.2 Pertandingan bercerita/syarahan4.3 Pertandingan kuiz,puisi 4.4 Pertandingan membaca untuk murid-murid lemah4.5 Lawatan4.6 Latihan Keselamatan Jalan Raya

Jangkamasa : Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM300.00Sumber Tenaga : Guru-guru Kelab Rukunegara, Pencegahan Jenayah dan

Keselamatan Jalan Raya

Sumber Kos : 9.1 Sekolah9.2 Kelab Rukunegara, Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya10.2 Pendaftaran ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Kelab Rukunegara, Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Jalan Raya

BIDANG : KO-KURIKULUM (KELAB DAN PERSATUAN)7

40

Page 41: B panduan koko 2014

Program : Persatuan Sains Dan Matematik

Matlamat : 2.1 Memperolehi, mengukuh dan memperkayakan kefahamanPengamalan tentang fakta sains dan matematik bagi membantu p&p di dalam dan luar bilik darjah2.2 Memupuk minat terhadap pelajaran sains dan matematik2.3 Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap kesejahteraan hidup

Objektif : 3.1 Menguasai dan meningkatkan kemahiran asas3.2 Mempertingkatkan dan memantapkan pencapaian dalam kalangan murid3.3 Menyuburkan daya kreatif guru-guru dan murid-murid

Aktiviti : 4.1 Membuat buku skrap4.2 Membina alat dan carta P&P4.3 Menceriakan bilik sains dan taman sains4.4 Mengadakan bulan sains dan taman sains4.5 Latih-tubi menghadapi peperiksaan4.6 Minggu Matematik dan Minggu Sains

Jangkamasa : Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : Guru-guru Persatuan Sains dan MatematikSumber Kos : 9.1 Sekolah

9.2 Persatuan Sains Matematik/ Tabung

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat guru-guru Persatuan Sains Matematik10.2 Pendaftaran ahli-ahli Persatuan Sains Matematik th.3,4,5&610.3 Mesyuarat Agung Tahunan dan pembentukan AJK10.4 Menyusun program jangka panjang/pendek10.5 Menjalani aktiviti yang dirancangkan10.6 Ujian/penilaian

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras persatuan11.3 Guru-guru Persatuan Sains Matematik

Penilaian : 12.1 Bilangan peryertaan dalam aktiviti12.2 Hasil kerja Murid12.3 Pemerhatian dan laporan

BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)1

41

Page 42: B panduan koko 2014

Program : Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM)

Matlamat : 2.1 Menseimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan social, jasmani dan rohani Puteri Islam melalu penyemaian, penyuburan dan pengukuhan nilai-nilai pendidikan.2.2 Mengukuhkan dan mengeratkan silaturahim di kalangan ahli-ahli.

Objektif : 3.1 Mengukuhkan potensi puteri-puteri di dalm semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supaya menjadi inidividu yang berguna kepada diri sendiri dan masyarakat3.2 Mencungkil bakat murid-murid dalam pelbagai bidang3.3 Mewujudkan suasana yang seimbang dalam semua aspek3.4 Membina dan meningkatkan minat ahli-ahli PPI

Aktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan/ rutin4.2 Mengadakan pertandingan4.3 Perkhemahan4.4 Mengadakan Hari Puteri Peringkat Sekolah 4.5 menngikut aktiviti anjuran zon, daerah dan negeri

Jangkamasa : Januari-NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru Pemimpin PPI

8.2 Ahli-ahli pergerakan Puteri Islam

Sumber Kos : 9.1 Sekolah9.2 Tabung Pergerakan Puteri Islam

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Mesyuarat pemimpin dan melantik AJK10.2 Perjumpaan mingguan/ rutin pendedahan sukatan pelajaran10.3 Mesyuarat agung tahunan peringkat daerah10.4 Menyusun rancangan/aktiviti-pengajaran&pembelajaran10.5 Menjalankan aktiviti tahunan-perkhemahan, khmah kerja10.6 Hari Puteri Islam peringkat Sekolah

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras unit uniform11.3 Pemimpin-pemimpin Pergerakan Puteri Islam11.4 Ketua kumpulan/ unit

Penilaian : 12.1 Pemerhatian keseluruh program12.2 Keputusan pertandingan12.3 Ujian Penilaian Puteri Bongsu-sijil12.4 Penglibatan

BIDANG : KO-KURIKULUM (UNIT BERUNIFORM)2Program : Tunas Kadet Remaja Sekolah

42

Page 43: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Melahirkan ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang berkemahiran, berdisiplin dan berakhlak.2.2 Memahami dan mengamalkan undang-undang dan peraturan Tunas Kadet Remaja Sekolah

Objektif : 3.1 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai nilai-nilai ilmu keagamaan dengan sifat-sifat akhlak yang mulia.3.2 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang mahir di dalam keilmuan TKRS3.3 Dapat melahirkan ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah yang cergas, pintar, berdaya tahan yang tinggi serta serba boleh di dalam menangani masalah kehidupan sosial harian mereka.

Aktiviti : 4.1 Perjumpaan mingguan4.2 Perjumpaan khas4.3 Perkhemahan4.4 Minggu kerja4.5 Kursus kepimpinan dan skim lencana4.6 Mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah Daerah dan Negeri

Jangkamasa : Januari -NovemberSasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru pemimpin Tunas Kadet Remaja Sekolah8.2 Ahli-ahli Tunas Kadet Remaja Sekolah8.3 Sukarelawan dan sukarelawati luar

Sumber Kos : 9.1 Tabung Persatuan9.2 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Membentuk jawatankuasa penganjur & bermesyuarat10.2 Mesyusun program tahunan10.3 Menyusun strategi dan pengajaran & pembelajaran10.4 Membuat pendaftaran ahli baru dan lama10.5 Menyediakan kertas kerja/ laporan bagi sesuatu aktiviti

Kawasan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Penyelaras unit beruniform11.3 Guru-guru Pemimpin11.4 Ketua kumpulan/ Unit

Penilaian : 12.1 Ujian-ujian skim lencana12.2 Pemerhatian dan penilaian12.3 Laporan

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA SEPAK

43

Page 44: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepak.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola sepak.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA JARING

44

Page 45: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola jaring.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola jaring.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : CATUR

45

Page 46: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan catur.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan catur.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : PING PONG

46

Page 47: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan ping pong.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan ping pong.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawasan/ penyelia

: 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BOLA TAMPAR

47

Page 48: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola tampar.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola tampar.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori permainan asas.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawalan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

BIDANG : KO-KURIKULUM (SUKAN DAN PERMAINAN)Program : BALAPAN DAN OLAHRAGA

48

Page 49: B panduan koko 2014

Matlamat : 2.1 Membentuk untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang balapan dan olahraga.

Objektif : 3.1 Menyemai minat murid dan member peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam balapan dan olahraga.

Aktiviti : 4.1 Memilih dan mengenal pasti pemain4.2 Taklimat dan teori asas balapan dan olahraga.4.3 Latihan praktikal4.4 Pertandingan persahabatan dan penyertaan4.5 Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

Jangkamasa : Sepanjang tahun

Sasaran : Murid-murid tahun 3,4,5 dan 6

Kos : RM200.00

Sumber Tenaga : 8.1 Guru-guru permainan8.2 Jurulatih

Sumber Kos : 9.1 Sekolah

Strategi Perlaksanaan

: 10.1 Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan10.2 Mesyuarat AJK10.3 Menyusun jadual latihan10.4 Perlaksanaan aktiviti (latihan)10.5 Mengadakan ceramah peningkatan diri10.6 Melaporkan perjalanan aktiviti10.7 Mesyuarat terakhir/ Penganugerahan sijil

Kawalan/ penyelia : 11.1 GPK Ko-Kurikulum11.2 Guru-guru penasihat permainan

Penilaian : 12.1 Pertandingan antara rumah sukan (peringkat sekolah)12.2 Pertandingan peringkat zon12.3 Pemilihan pemain terbaik

PROGRAM PEMAJUAN SUKAN PERMAINAN UNIT KO-KURIKULUM 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR

JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

49

Page 50: B panduan koko 2014

PROGRAM : BOLA SEPAKMATLAMAT : 1. Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat

dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola sepak

OBJEKTIF : 2. Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola sepak

AKTIVITI : 1. Memilih dan mengenal pasti pemain.2. Taklimat dan teori permainan asas3. Latihan praktikal4. Pertandingan persahabatan dan penyertaan5. Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

JANGKA MASA : 1. Januari – Jun

SASARAN : 1. Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : 1. RM 1500

SUMBER KOS : 1. Sekolah2. Sumbangan luar

STRATEGI PERLAKSANAAN

: 1. Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan2. Mesyuarat AJK3. Penyusunan jadual latihan4. Perlaksanaan aktiviti (latihan)5. Mengadakan ceramah peningkatan diri. Melaporkan perjalanan aktiviti7. Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: 1. GPK KoKo2. Guru-guru penasihat permainan

PENILAIAN : 1. Pertandingan antara rumah sukan2. Pertandingan peringkat zon3. Pemilihan pemain terbaik

LAIN-LAIN HAL :

PROGRAM PEMAJUAN KELAB/PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2014

50

Page 51: B panduan koko 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

PROGRAM : TARIAN ZAPIN dan NYANYIAN SOLOMATLAMAT : Untuk melahirkan para penari yang berbakat dengan

menaikkan nama sekolah dalam bidang tarian zapin

OBJEKTIF : Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam tarian zapin

AKTIVITI : Memilih dan mengenal pasti penari.Taklimat dan teori asas tarian dan zapin.Latihan praktikal.Penyertaan Pertandingan terbuka daerah PontianPersembahan Perasmian di peringkat sekolah hingga ke peringkat daerah.

JANGKA MASA : Januari – Jun

SASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : RM 1500

SUMBER KOS : SekolahSumbangan luar

STRATEGI PERLAKSANAAN

: Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanMesyuarat AJKPenyusunan jadual latihanPerlaksanaan aktiviti (latihan)Mengadakan ceramah peningkatan diriMelaporkan perjalanan aktivitiMesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: GPK KoKoGuru-guru penasihat kelab muzik dan kebudayaan

PENILAIAN : Pertandingan terbukaJemputan majlis perasmian

LAIN-LAIN HAL :

PROGRAM PEMAJUAN UNIT KELAB DAN PERSATUAN UNIT KO-KURIKULUM 2014

51

Page 52: B panduan koko 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR

PROGRAM : KOMPANG FORMASIMATLAMAT : Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat dengan

menaikkan nama sekolah dalam bidang kompang formasi

OBJEKTIF : Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam kompang formasi.

AKTIVITI : Memilih dan mengenal pasti pemain kompang.Taklimat dan teori kompang asasLatihan praktikalPertandingan persahabatan dan penyertaanPemilihan pemain kompang bagi mewakili sekolah di peringkat zon

JANGKA MASA : Januari – Jun

SASARAN : Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : RM 1500

SUMBER KOS : SekolahSumbangan luar

STRATEGI PERLAKSANAAN

: Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukanMesyuarat AJKPenyusunan jadual latihanPerlaksanaan aktiviti (latihan)Mengadakan ceramah peningkatan diriMelaporkan perjalanan aktivitiMesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: GPK KoKoGuru-guru penasihat permainan

PENILAIAN : Pertandingan antara rumah sukanPertandingan peringkat zonPemilihan pemain terbaik

LAIN-LAIN HAL :

PROGRAM PEMAJUAN SUKAN PERMAINAN UNIT KO-KURIKULUM 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR

52

Page 53: B panduan koko 2014

JALAN PARIT IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHORPROGRAM : BOLA JARINGMATLAMAT : 1. Untuk melahirkan pemain-pemain yang berbakat

dengan menaikkan nama sekolah dalam bidang sukan bola jarring.

OBJEKTIF : 2. Menyemai minat murid dan memberi peluang untuk menunjukkan bakat dengan menguasai kemahiran-kemahiran dalam permainan bola jaring.

AKTIVITI : 1. Memilih dan mengenal pasti pemain.2. Taklimat dan teori permainan asas3. Latihan praktikal4. Pertandingan persahabatan dan penyertaan5. Pemilihan pemain bagi mewakili sekolah di peringkat zon

JANGKA MASA : 1. Januari – Jun

SASARAN : 1. Murid tahun 3, 4, 5, dan 6

ANGGARAN KOS : 1. RM 1500

SUMBER KOS : 1. Sekolah2. Sumbangan luar

STRATEGI PERLAKSANAAN

: 1. Perbincangan dengan GPK KoKo dan S/U sukan2. Mesyuarat AJK3. Penyusunan jadual latihan4. Perlaksanaan aktiviti (latihan)5. Mengadakan ceramah peningkatan diri. Melaporkan perjalanan aktiviti7. Mesyuarat terakhir / penganugerahan sijil

KAWALAN DAN PENYELIAAN

: 1. GPK KoKo2. Guru-guru penasihat permainan

PENILAIAN : 1. Pertandingan antara rumah sukan2. Pertandingan peringkat zon3. Pemilihan pemain terbaik

LAIN-LAIN HAL :

53