b panduan koko 2014

Download B panduan koko 2014

If you can't read please download the document

Post on 25-Jun-2015

349 views

Category:

Education

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Panduan Pengurusan KOKO

TRANSCRIPT

  • 1. 1 2014

2. Assalamualaikuam w.b.t Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan warganegara yang berdaya juang, bersemangat tinggi serta mewujudkan insan yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sahsiah dan Akhlak . Kewujudan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) di sekolah diharap dapat menjadikan pelajar lebih cemerlang, gemilang dan terbilang dalam pelbagai bidang. GERKO adalah satu elemen yang sama pentingnya selain akademik. Aktiviti yang dijalankan bertujuan membimbing, mengukuh dan mengembangkan nilai murni dan bakat kepimpinan pelajar apabila mengikuti aktiviti yang dijalankan sebagai persediaan bekalan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Sek.Keb.Pontian Besar sentiasa memberi galakan kepada murid-murid dan menyokong usaha yang dijalankan bagi menjayakan GERKO di sekolah. Aktiviti GERKO untuk tahun 2014 ini diharap dapat dijalankan dengan jayanya dan mencapai tahap yang terbaik dari segi penglibatan keseluruhan murid dan kejayaan yang akan dicapai dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan jasmani, emosi,rohani,ilmu pengetahuan,sahsiah dan akhlak. InsyaAllah. Sekian terima kasih Abdul Rahim b. Mohd Hussain. GPK Ko Kurikulum SKPB 2 Sekapur Sirih 3. DASAR PERLAKSANAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH WAJIB 1. Sebahagian daripada kurikulum Kebangsaan Rujuk Seksyen 18, akhta pendidikan 1996 (akta 550) kegagalan @ keengganan melaksanakan adalah satu kesalahan (denda tidak lebih lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali, jika berterusan sek 135 (1) Akhta Pendidikan 1996 (akhtar 550) jika berterusan denda harian tidak melebihi) RM500 setiap sek 135 (1) Akt 550) 2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya 1 badan beruniform, 1 kegiatan kelab atau persatuan dan kegiatan sukan dan permainan. (Perkeliling iktisas Bil.1/1985KP (BS) 8591/Jld11 (29) 3. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki-memastikan keberkesanan perlaksanaan. (Pekeliling iktisas Bil.11985KP (BS) 8591/Jld11 (29)1.1.1985) 4. Sekolah yang kurang kemudahan untuk laksanakan hendaklah menggalakkan pelajarmya membuat kerja amal, gotong-royong dan gerak kerja yang menggalakkan perpaduan kaum. (Ruj.Sda) 5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada dikriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelembagaan Negara. 6. Apabila penyertaan wajib- kehadiran pelajar mesti direkodkan. (pekeliling IKtisas Bil.1/1986KP(BS)8591/Jld.11(41)) 7. Peruntukan masa- Warta Kerajaan No. 5652 Jil. 11/ Bil.27 (28.12.1967) 3 4. Kokurikulum Penggerak Kecemerlangan Sekolah Membimbing dan melibatkan pelajar secara pro aktif dalam pelbagai program Ko Akademik, Unit Beruniform, Sukan dan Permainan melalui strategi perancangan yang mantap seterusnya mencapai kejayaan cemerlang ke tahap tertinggi Melahirkan seramai mungkin pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum dan melibatkan semua pelajar dalam aktiviti sukan sesuai dengan dasar 1Murid 1sukan 4 Moto Sek. Keb.Pontian Besar Misi Kokurikulum Sek. Keb.Pontian Besar Visi Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar 5. 1. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar dapat memupuk semangat kerjasama serta mengembangkan bakat kepimpinan. 2. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar memenangi sekurang-kurangnya tempat ketiga setiap pertandingan dengan semangat juang yang tinggi. 3. Diharapkan murid Sekolah Kebangsaan Pontian Besar dapat menghayati serta memupuk nilai-nilai murni di dalam diri mereka agar akan lahir anak bangsa yang berwawasan dan berfikiran jauh. 4. Diharapkan semua murid tahap 2 akan dapat melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. 1. Menyemai nilai murni dan keteguhan terhadap agama seterusnya kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan. 2. Mewujudkan keseimbangan antara Jasmani, Rohani, Intelek , Emosi, Sahsiah dan Akhlak. 3. Membina bakat, kepimpinan serta minat di dalam gerak kerja yang diceburi. 4. Mewujudkan budaya sekolah ceria, mengembirakan serta meningkatkan kerjasama di antara sekolah dan masyarakat setempat. 5 Objektif Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar Matlamat Gerak Kerja Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar 6. 1. Melibatkan semua murid tahap 2 di dalam gerak kerja Kokurikulum. 2. Melibatkan masyarakat setempat dan sekolah dalam aktiviti yang sesuai. 3. Menghebahkan kepada ibu bapa tentang matlamat gerak kerja ko kurikulum serta rancangan yang dijalankan. 4. Merekodkan segala gerak kerja dan kemajuan yang telah dilaksanakan. 5. Memberi sanjungan, pujian serta penghargaan kepada murid di atas aktiviti yang dilaksanakan. 1. Percaya kepada Tuhan. 2. Beradab baik serta mengamalkan taat setia. 3. Bertanggungjawab dan beramanah. 4. Mengawal dan mewujudkan disiplin diri serta berkerjasama dan saling membantu. 5. Menjaga kebersihan diri dan alam sekitar serta berkasih sayang. 6. Bersemangat tinggi serta sentiasa bersyukur. 7. Mempunyai keberanian yang jitu. 8. Mempunyai imaginatif dan kreativiti yang tinggi. 9. Rasional, sistematis, serta berdedikasi. 10.Mengembangkan rasa insaf. 6 Cara Mencapai Matlamat Gerak Kerja Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar Unsur Pendidikan Dalam Gerak Kerja Kokurikulum Sek. Keb.Pontian Besar 7. 1. Meningkatkan kualiti pengurusan persatuan / kelab / sukan dan permainan. 2. Membaik pulih dan meningkatkan keberkesanan papan- papan kenyataan Ko kurikulum sekolah. 3. Membentuk pasukan olahraga yang berjaya. 4. Memantapkan pasukan-pasukan beruniform sekolah. 5. Memantapkan pasukan bola baling, bola jaring, olahraga, bola sepak dan bola tampar. 6. Karnival Kokurikulum dan Hari Perkhemahan. 1. Semua Persatuan, Kelab, Badan Beruniform mestilah mempunyai Buku Laporan Aktiviti dan hendaklah dikemas kini dari masa ke semasa. 2. Buku Laporan Aktiviti hendaklah disimpan oleh Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum dan hanya Guru Penasihat Persatuan, Kelab dan Badan Beruniform sahaja boleh mengambil bila sesuatu aktiviti diadakan. 3. Kedatangan murid menyertai sesuatu aktiviti hendaklah dicatat dan direkodkan oleh Guru Penasihat. 4. Guru Penasihat bertanggungjawab penuh memastikan Buku Laporan Aktiviti diselenggara dengan sempurna. 5. Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum serta Guru Penyelaras akan menyemak serta memantau segala rekod dan aktiviti dari masa ke semasa. 7 Panduan Perlaksanaan Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar Perancangan Strategik Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar 2014 8. SEKOLAH KEBANGSAAN PONTIAN BESAR, JALAN IBRAHIM, 82000 PONTIAN, JOHOR. TEL : 07-6860572 Email : skpbesar@yahoo.com Kod Sek: JBA 6028 Ruj.Kami : JBA6028/700-1/1/2014 Tarikh : 1 Januari 2014 Kepada, Guru Besar, SK. Pontian Besar, Jalan Ibrahim, 82000 Pontian, Johor. Tuan, PERMOHONAN PENUBUHAN PASUKAN BERUNIFORM, PERSATUAN IKHTISAS DAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2014 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya ABDUL RAHIM MOHD HUSSAIN berdasarkan peraturan (4) dalam surat pekeliling bertarikh Mei 1998 P.U(A) 196, yang berkaitan dengan seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Pasukan Beruniform, Persatuan Ikhtisas dan Kelab Sukan dan Permainan di SK Pontian Besar mulai 1 Januari 2014. 2. Bersama-sama ini disertakan:- 2.1 Draf Perlembagaan 2.2 Draf Aktiviti Asas 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja 3. Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................... ( ABDUL RAHIM BIN MOHD HUSSAIN ) Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK. Pontian Besar. 8 9. PERLEMBAGAAN NO. PENDAFTARAN (Tarikh Nama Sekolah) PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN PERSATUAN) Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) (Nama Unit Beruniform. Kelab dan Persatuan, Nama Sekolah yang selepas ini disebut sebagai______________ sahaja. PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT PERATURAN 2 MATLAMAT PERATURAN 3 OBJEKTIF PERATURAN 4 KEAHLIAN PERATURAN 5 GURU PENASIHAT PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PERATURAN 8 KEWANGAN PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN PERATURAN 10 AKTIVITI PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN ( NAMA ) ( NAMA ) ( NAMA ) Setiausaha Pengerusi Guru Pemimpin (A ) PASUKAN BADAN BERUNIFORM 9 Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sek. Keb. Pontian Besar Tahun 2014 10. PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) 1. Mengajar lagu, ikrar dan suluh kata PPIM 2. Mengajar adab dan doa makan, doa tenang hati, doa masuk tandas dan doa masuk rumah dan lain-lain. 3. Mengajar nama penuh DYMM Yang Di Pertuan Agung dan Permaisuri Agung, Sultan dan Sultanah, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri besar dan Ketua Menteri. 4. Mengajar mengenai kebersihan, keselamatan, dan kesihatan diri, rumah dan sekolah. 5. Mengajar mengenai makanan seimbang, berzat dan halal. 6. Mengajar lagu patriotik, nasyid dan dakwah. 7. Mengajar menjahit dan berjimat cermat. 8. Mengajar mengenai ibadat dan amalan. 9. Mengajar pertolongan cemas. 10. Mengadakan lawatan sambil belajar. 11. Mengajar tatatertib perjumpaan PPIM. 12. Mengajar kawad kaki dan perbarisan. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi, berdisiplin, berakhlak mulia, berwawasan dan juga untuk membentuk golongan pelajar yang cemerlang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek. 1. Mengajar persetiaan dan undang-undang KRS. 2. Mengajar cara melipat, menaikkan dan mengibarkan bendera. 3. Mengajar nama penuh DYMM Yang Di Pertuan Agung dan Permaisuri Agung, Sultan dan Sultanah, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri. 4. Mengajar Pertolongan Cemas. 5. Mengajar cara-cara pe