taklimat pajsk 2013 koko

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

174 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK Aktiviti boleh diukur Menggalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bahagian Sukan dan Bahagian Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum adalah sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti pada atau luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum) 2

2. FORMAT PAJSK Terbahagi kepada TIGA (3) komponen: SEGAK dan BMI (Body Mass Index) KoKurikulum Sukan/Permainan Kelab/Persatuan Badan Beruniform Ekstra Kurikulum 3. KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK) SEGAK DAN BMIStandard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.KOKURIKULUMSUKANKELAB//PERMAINANPERSATUANEKSTRA KURIKULUMPenyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsaPenyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab dan Persatuan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsaBADAN BERUNIFORM Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsaPenyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Dalam Negara / Luar NegaraNota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas dalam Ekstra Kurikulum 4. KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK) KOKURIKULUMSEGAK DAN BMIPelaporanEKSTRA KURIKULUMSUKAN /KELAB /PERMAINANPERSATUANSUKAN DAN PERMAINAN (110 MARKAH)Semua permainan anjuran KPMBADAN BERUNIFORMKELAB DAN PERSATUANBADAN BERUNIFORM(110 MARKAH)(110 MARKAH)Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam NegaraNota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas dalam Ekstra Kurikulum 5. SEGAK 6 6. SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia7 7. Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 58 8. Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu : Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit Ujian Tekan Tubi/Suaian Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur9 9. Ujian Tekan Tubi/SuaianUjian Ringkuk Tubi SeparaSediaDetik Pertama 2 detik 1 kiraanDetik Kedua10 10. Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 MinitUjian Jangkauan MelunjurSediaJangkauRehat11 11. Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Children Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan 12 12. PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMISEGAKtentang penskoran murid bagi aktiviti dan BMI hendaklah Setelah diisi dengan hendaklah ditandatangani oleh murid danlengkapdalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan 13 13. PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMIGuru Kelas atau Guru Pendidikan Jasmani yang akan mencetak pelaporan pelajar daripada aplikasi untuk tindakan susulan dan makluman penjaga (jika perlu)14 14. CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMIGuru Pendidikan Jasmani melaksanakan Ujian SEGAK dan BMI serta melengkapkan Borang (LAMPIRAN A)Guru Pendidikan Jasmani key-in dalam aplikasi PAJSKGuru Kelas atau Guru Pendidikan Jasmani menyediakan pelaporan jika perlu 15 15. Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan tetapi tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK17 16. KAEDAH PEMBERIAN SKOR BAGI KOKURIKULUMSemua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti sub-komponen Kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran.18 17. ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM i. Penglibatan (Involvement) jawatan peringkat komitmen khidmat sumbangan ii. Penyertaan (Participation) kehadiran iii. Prestasi (Performance) tahap pencapaian19 18. APA YANG AKAN DITAKSIR ? Kehadiran dalam latihan (sebelum, semasa dan selepas) pada hari acara atau aktiviti Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri Penglibatan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan20 19. APA YANG AKAN DITAKSIR ? Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara Nilai-nilai murni yang ditunjukkan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti Sumbangan murid daripada aspek teknikal, persembahan, pengurusan dan sokongan21 20. SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN ASPEK KOKURIKULUMASPEK (110 Markah)PenglibatanPenyertaanPrestasi(50 markah)(40 markah)(20 markah)JawatanPeringkatKomitmenKhidmat SumbanganKehadiranTahap Pencapaian10201010402022 21. SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN JAWATAN JawatanMarkahPengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah10Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari8Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK6Ahli Aktif4Ahli2Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama23 22. SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKATPeringkat Penglibatan Sukan Tara/ Sukan Tahunan / 6 Merentas Desa Sekolah 11 Daerah/Zon 14 Negeri 17 Kebangsaan 2024 23. SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN KOMITMEN Komitmen Menunjukkan Kepimpinan Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikanMarkah 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga dipertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%. 25 24. SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN SumbanganPerkaraMarkahTeknikalMelibatkan perkara khusus referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program10PersembahanPenglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan, yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama di sepanjang aktiviti/ perkhemahan/ kejohanan/pertandingan /karnival kursus /program10PengurusanSegala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan6Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan. Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong/kumpulan sorak.4Sokongan26 25. SKOR BAGI ASPEK PENYERTAAN DALAM ELEMEN KEHADIRAN Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan KokurikulumMarkahPenuh 100 90 99 80 89 70 79 60 69 50 59 40 49 30 39 20 29 10 1940 36 32 28 24 22 18 16 12 819427 26. SKOR BAGI ASPEK PRESTASI DALAM ELEMEN TAHAP PENCAPAIANAspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20 markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum28 27. TAHAP PENCAPAIANJADUAL KAEDAH PEMBERIAN SKOR UNTUK AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM PERINGKATMARKAH JOHANNAIB JOHANKETIGASekolah11109Daerah/Zon141312Negeri171615Kebangsaan201918PERTANDINGAN29 28. DEFINISI EKSTRA KURIKULUMEkstra Kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010) 29. Pentaksiran Ekstra Kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial. Kegiatan Ekstra Kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi Sekolah, program NILAM, AADK dsb. Kegiatan Ekstra Kurikulum turut mengambil kira semua aktiviti Sukan/Permainan, Kelab/Persatuan dan Badan Beruniform pada peringkat Antarabangsa. 30. KAEDAH PEMBERIAN SKOR BAGI EKSTRA KURIKULUMSemua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti Ekstra Kurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran.33 31. Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur34 32. o Aktiviti kebaj