taklimat pajsk 2013 koko

52

Upload: k-sugumaran-m-kathrasan

Post on 23-Jun-2015

225 views

Category:

Education


7 download

TRANSCRIPT

Page 2: Taklimat PAJSK 2013 Koko

ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK

• Aktiviti boleh diukur

• Menggalakkan penyertaan murid

• Julat penskoran yang lebih luwes

• Selaras dengan elemen yang dicadangkan

Bahagian Sukan dan Bahagian Kokurikulum

• Mudah untuk direkod

• Mudah difahami

• Mudah ditaksir

• Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan

Ekstra Kurikulum adalah sama

• Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan

pelajar dalam aktiviti pada atau luar waktu persekolahan

(Ekstra Kurikulum)

2

Page 3: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:- • SEGAK dan BMI (Body Mass Index)

• KoKurikulum • Sukan/Permainan • Kelab/Persatuan • Badan Beruniform

• Ekstra Kurikulum

FORMAT PAJSK

Page 4: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Penyertaan,

penglibatan

dan

pencapaian

Unit

Beruniform

di peringkat

sekolah,

daerah, negeri,

kebangsaan

dan

antarabangsa

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

SUKAN

/PERMAINAN

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

Sukan dan

Permainan

di peringkat

sekolah,

daerah, negeri,

kebangsaan

dan

antarabangsa

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

Kelab dan

Persatuan di

peringkat

sekolah,

daerah, negeri,

kebangsaan

dan

antarabangsa

• Body Mass Index (BMI)

• Merekodkan tentang ketinggian

dan berat badan bagi

menentukan tahap jisim badan.

•Standard Kecergasan

Fizikal Kebangsaan

(SEGAK)

Mengukur tahap

kecergasan

Penyertaan

dan

penglibatan

secara

sukarela di

sekolah /di

luar sekolah/

Dalam Negara

/ Luar Negara

KELAB/

PERSATUAN BADAN BERUNIFORM

Nota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas

dalam Ekstra Kurikulum

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK

KOKURIKULUM EKSTRA KURIKULUM SEGAK DAN BMI

Page 5: Taklimat PAJSK 2013 Koko

KOKURIKULUM

Penyertaan

dan

penglibatan

secara

sukarela di

sekolah /di

luar sekolah/

Luar Negara/

Dalam Negara

Pelaporan

SUKAN DAN

PERMAINAN

(110 MARKAH)

Semua

permainan

anjuran KPM

KELAB DAN

PERSATUAN

(110 MARKAH)

BADAN

BERUNIFORM

(110 MARKAH)

SUKAN /

PERMAINAN KELAB /

PERSATUAN BADAN

BERUNIFORM

EKSTRA KURIKULUM

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

Nota: Penskoran peringkat Antarabangsa dimasukkan ke Elemen Anugerah Khas

dalam Ekstra Kurikulum

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK

SEGAK DAN BMI

Page 6: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SEGAK

6

Page 7: Taklimat PAJSK 2013 Koko

7

SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan)

Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 8: Taklimat PAJSK 2013 Koko

8

Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

Page 9: Taklimat PAJSK 2013 Koko

9

Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :

Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

Ujian Tekan Tubi/Suaian

Ujian Ringkuk Tubi Separa

Ujian Jangkauan Melunjur

Page 10: Taklimat PAJSK 2013 Koko

10

Sedia

Detik Pertama

Detik Kedua

2 detik 1 kiraan

Ujian Tekan Tubi/Suaian

Ujian Ringkuk Tubi Separa

Page 11: Taklimat PAJSK 2013 Koko

11

Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

Ujian Jangkauan Melunjur

Sedia

Jangkau

Rehat

Page 12: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Children

Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000

Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan

12

Page 13: Taklimat PAJSK 2013 Koko

PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI

tentang penskoran murid bagi aktiviti

SEGAK dan BMI hendaklah

• Setelah diisi dengan lengkap

hendaklah ditandatangani oleh murid dan

dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh

Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan

penskoran, perekodan dan pelaporan

13

Page 14: Taklimat PAJSK 2013 Koko

PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI

•Guru Kelas atau Guru Pendidikan

Jasmani yang akan mencetak

pelaporan pelajar daripada aplikasi

untuk tindakan susulan dan makluman

penjaga (jika perlu)

14

Page 15: Taklimat PAJSK 2013 Koko

15

Guru Kelas atau Guru Pendidikan Jasmani menyediakan pelaporan jika perlu

Guru Pendidikan Jasmani key-in dalam aplikasi PAJSK

Guru Pendidikan Jasmani melaksanakan Ujian SEGAK dan BMI

serta melengkapkan Borang

(LAMPIRAN A)

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG

REKOD SEGAK DAN BMI

Page 17: Taklimat PAJSK 2013 Koko

17

• Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah

• Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan tetapi tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka

• Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK

Page 18: Taklimat PAJSK 2013 Koko

KAEDAH PEMBERIAN SKOR

BAGI KOKURIKULUM

Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan

bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan

skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti

berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG

TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti

sub-komponen Kokurikulum diambil kira untuk

tujuan pentaksiran.

18

Page 19: Taklimat PAJSK 2013 Koko

ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM

AKTIVITI KOKURIKULUM

i. Penglibatan (Involvement)

• jawatan

• peringkat

• komitmen

• khidmat sumbangan

ii. Penyertaan (Participation)

• kehadiran

iii. Prestasi (Performance)

• tahap pencapaian

19

Page 20: Taklimat PAJSK 2013 Koko

APA YANG AKAN DITAKSIR ?

• Kehadiran dalam latihan (sebelum, semasa dan

selepas) pada hari acara atau aktiviti

• Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di

peringkat sekolah, daerah atau negeri

• Penglibatan di peringkat antarabangsa,

kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah

• Pencapaian dalam sukan, permainan, dan

pertandingan

20

Page 21: Taklimat PAJSK 2013 Koko

APA YANG AKAN DITAKSIR ?

• Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah,

daerah, negeri atau negara

• Nilai-nilai murni yang ditunjukkan sebelum,

semasa dan selepas acara atau aktiviti

• Sumbangan murid daripada aspek teknikal,

persembahan, pengurusan dan sokongan

21

Page 22: Taklimat PAJSK 2013 Koko

ASPEK (110 Markah)

Penglibatan

(50 markah)

Penyertaan

(40 markah)

Prestasi

(20 markah)

Jawatan Peringkat Komitmen Khidmat

Sumbangan Kehadiran

Tahap

Pencapaian

10 20 10 10 40 20

SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN

ASPEK KOKURIKULUM

22

Page 23: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM

ELEMEN JAWATAN

23

Jawatan Markah

Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah

10

Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari

8

Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK

6

Ahli Aktif 4

Ahli 2

Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya

adalah sama

Page 24: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM

ELEMEN PERINGKAT

24

Peringkat Penglibatan

Sukan Tara/ Sukan Tahunan /

Merentas Desa

6

Sekolah 11

Daerah/Zon 14

Negeri 17

Kebangsaan 20

Page 25: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM

ELEMEN KOMITMEN

Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak

melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas

boleh juga dipertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.

Komitmen Markah

Menunjukkan Kepimpinan 3

Menguruskan Aktiviti 3

Membantu Guru / Rakan 2

Menyediakan Peralatan 2

Mengemas Peralatan 2

Membersih Kawasan 2

Menepati Waktu 2

Menunjukkan Minat 2

Menunjukkan Kesungguhan 2

Mengikut Arahan 2

Mencuba 2

Memberi Kerjasama 2

Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan 2

25

Page 26: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM

ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN

Sumbangan Perkara Markah

Teknikal

Melibatkan perkara khusus – referi/pengadil, jurulatih pasukan,

konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan

dengan aspek teknikal.

Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan /

kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program

10

Persembahan

Penglibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti

persembahan selingan, yang memerlukan latihan pusat dan

murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu

berkhidmat dalam tempoh yang lama di sepanjang aktiviti/

perkhemahan/ kejohanan/pertandingan /karnival kursus /program

10

Pengurusan

Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab

sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum

sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan

6

Sokongan

Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti

sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan

atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias

khemah rumah sukan dan yang berkaitan.

Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti

sebagai penyokong/kumpulan sorak.

4

26

Page 27: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PENYERTAAN DALAM

ELEMEN KEHADIRAN

Julat Peratus Kehadiran bagi

Sukan dan Kokurikulum Markah

Penuh 100 40

90 – 99 36

80 – 89 32

70 – 79 28

60 – 69 24

50 – 59 22

40 – 49 18

30 – 39 16

20 – 29 12

10 – 19 8

1 – 9 4

27

Page 28: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Aspek prestasi bagi elemen tahap

pencapaian menyumbangkan kepada

20 markah untuk aktiviti sukan dan

kokurikulum

28

SKOR BAGI ASPEK PRESTASI DALAM

ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN

Page 29: Taklimat PAJSK 2013 Koko

29

TAHAP PENCAPAIAN

PERINGKAT

PERTANDINGAN

MARKAH

JOHAN NAIB

JOHAN KETIGA

Sekolah 11 10 9

Daerah/Zon 14 13 12

Negeri 17 16 15

Kebangsaan 20 19 18

JADUAL KAEDAH PEMBERIAN SKOR UNTUK

AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM

Page 30: Taklimat PAJSK 2013 Koko
Page 31: Taklimat PAJSK 2013 Koko

DEFINISI EKSTRA KURIKULUM

Ekstra Kurikulum merupakan satu

kegiatan sukarela yang bermanfaat pada

atau di luar waktu persekolahan, ke arah

pembentukan peribadi yang terpuji.

(Lembaga Peperiksaan, 2010)

Page 32: Taklimat PAJSK 2013 Koko

• Pentaksiran Ekstra Kurikulum merupakan satu

langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada

sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati

diri dan sahsiah yang menjurus kepada

pembentukan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan

Sosial.

• Kegiatan Ekstra Kurikulum boleh diambil kira untuk

aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak

disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan

Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan,

Koperasi Sekolah, program NILAM, AADK dsb.

• Kegiatan Ekstra Kurikulum turut mengambil kira

semua aktiviti Sukan/Permainan, Kelab/Persatuan

dan Badan Beruniform pada peringkat Antarabangsa.

Page 33: Taklimat PAJSK 2013 Koko

KAEDAH PEMBERIAN SKOR

BAGI EKSTRA KURIKULUM

Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan

bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan

skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti

berkenaan.

Walau bagaimanapun hanya MARKAH YANG

TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti

Ekstra Kurikulum diambil kira untuk tujuan

pentaksiran.

33

Page 34: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar

kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil

penyertaan, anugerah atau penyataan daripada

pihak penganjur dan ditandatangani serta cap

institusi/ badan berkanun/ penganjur

34

Page 35: Taklimat PAJSK 2013 Koko

o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh

membawa maksud menjadi ahli kariah

surau, ahli rumah ibadat kaum masing-

masing atau penglibatan dalam sebarang

aktiviti kebajikan di rumah ibadat

o Persembahan tradisional sesuatu kaum

misalnya Kompang, Tarian Naga, Tarian

Bhangra atau nyanyian untuk acara-acara

bersifat amal kebajikan dan lain-lain

35

Page 36: Taklimat PAJSK 2013 Koko

Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum

adalah berdasarkan EMPAT aspek berikut;

• Perkhidmatan (10)

• Anugerah daripada badan-badan lain dan

Penyertaan Antarabangsa (10)

• Khidmat Masyarakat (10)

• Program NILAM (10)

36

Page 37: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK PERKHIDMATAN

ELEMEN JAWATAN

37

Bil Jawatan Markah Bonus

1. Ketua Murid Sekolah 10

2. Timbalan/Penolong Ketua Murid 8

3. Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu

sekolah Pengawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS /

Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah

7

4. Penolong Ketua Asrama / Pengawas Pusat Sumber/

Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah

6

5. AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau

Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro

- Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD /

PROSTAR / Pegawas Koperasi

5

6. Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan

- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua

Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD /

PROSTAR

3

7. Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 2

Page 38: Taklimat PAJSK 2013 Koko

38

Bil Anugerah/Penghargaan Skor

1

Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan

Emas 10

Perak 7

Gangsa 5

2 Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan 10

3 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 10

4

Anugerah Khas Sukan Peringkat Antarabangsa Anjuran KPM

Emas 10

Perak 8

Gangsa 7

Penyertaan 6

5

Anugerah Khas Sukan Peringkat Antarabangsa Bukan Anjuran KPM

Emas 5

Perak 4

Gangsa 3

Penyertaan 2

6

Anugerah Khas Sukan

Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 10

Olahragawan/Olahragawati Negeri 7

Olahragawan/Olahragawati Daerah 5

7

Lain-lain Anugerah/ Penghargaan Khas Yang Setara

Peringkat Kebangsaan 10

Peringkat Negeri 7

Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5

Peringkat Sekolah 2

SKOR BAGI ASPEK ANUGERAH KHAS

Page 39: Taklimat PAJSK 2013 Koko

39

Penyertaan/Pencapaian Skor

Emas 10

Perak 8

Gangsa 7

Penyertaan 6

SKOR BAGI ASPEK ANUGERAH KHAS

PENGLIBATAN ANTARABANGSA

Penyertaan/Pencapaian Skor

Emas 5

Perak 4

Gangsa 3

Penyertaan 2

BUKAN ANJURAN/KERJASAMA KPM

ANJURAN/KERJASAMA KPM

Page 40: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR BAGI ASPEK

KHIDMAT MASYARAKAT

Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah

hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau

penyataan daripada pihak penganjur.

Perkara AKTIVITI KEMASYARAKATAN

AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN

AKTIVITI PASUKAN SUKARELA

AKTIVITI PERSATUAN

AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT

AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA

AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI

40

Page 41: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKALA SKOR KEHADIRAN BAGI

ASPEK KHIDMAT MASYARAKAT

Bilangan Penyertaan

(Jam)

Skor Yang Ditetapkan

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Page 42: Taklimat PAJSK 2013 Koko

42

PROGRAM NILAM

MARKAH

NILAM EMAS PERAK GANGSA

Sekolah 7 6 5 4

Zon/Daerah/Bahagian 8 7 6 5

Negeri 9 8 7 6

Kebangsaan 10 9 8 7

SKOR BAGI ASPEK PROGRAM

NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca)

Page 43: Taklimat PAJSK 2013 Koko

SKOR PROGRAM NILAM

43

Page 44: Taklimat PAJSK 2013 Koko

APLIKASI PAJSK

44

Page 45: Taklimat PAJSK 2013 Koko

45

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti - menyerahkan kepada Guru Kelas

Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran

Murid bawa borang kehadiran aktiviti

CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN

DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK

Page 46: Taklimat PAJSK 2013 Koko

PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN

AKTIVITI SUKAN/KOKURIKULUM

• BORANG REKOD BAGI AKTIVITI SUKAN/KOKURIKULUM

(LAMPIRAN C) menggunakan format borang yang sama

tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan / Kokurikulum

hendaklah di akhir program

aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum

(Lampiran B)

• Setelah diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani

oleh murid dan

• Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah di

oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh

Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan

pelaporan

46

Page 47: Taklimat PAJSK 2013 Koko

47

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu

Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Penasihat menyerahkan Borang

(LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas

Guru Penasihat melengkapkan Borang

(LAMPIRAN C)

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG

RUMUSAN AKTIVITI SUKAN/KOKURIKULUM

Page 48: Taklimat PAJSK 2013 Koko

PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN

AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

• Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan kepada

BORANG REKOD KEHADIRAN (LAMPIRAN B) dan merekodkan ke

dalam BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

(LAMPIRAN D)

• Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja

• Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah

ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Guru Penasihat dan

Penganjur / pihak yang berkenaan

• Borang rumusan yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan

kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi PAJSK yang

disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan

penskoran.

48

Page 49: Taklimat PAJSK 2013 Koko

49

Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu

Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK di hujung tahun

Murid menyerahkan Borang

(LAMPIRAN D) Kepada Penganjur / J.Kuasa Komuniti

Guru Kelas menyerahkan Borang kepada murid

(LAMPIRAN D)

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI

BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

DI LUAR SEKOLAH

Page 50: Taklimat PAJSK 2013 Koko

50

Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu

Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK di hujung tahun

Guru Penasihat menyerahkan Borang

(LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas

Guru Penasihat melengkapkan Borang

(LAMPIRAN D)

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI

BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

DI DALAM SEKOLAH

Page 51: Taklimat PAJSK 2013 Koko

1. En. Muhammad Nasir b. Mahmud

Talian : 03 8884 3254 / 019 298 5251

emel : [email protected]

2. En. Nor Ismail b. Samin

Talian : 03 8884 5320/ 012 6654524

emel : [email protected]

51

PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN

DIHUBUNGI BERKAITAN PAJSK

Page 52: Taklimat PAJSK 2013 Koko