pengurusan fail koko

23
PENGURUSAN SISTEM FAIL KOKURIKULUM

Upload: zai-muhd

Post on 12-Apr-2017

146 views

Category:

Education


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan fail koko

PENGURUSAN SISTEM FAIL

KOKURIKULUM

Page 2: Pengurusan fail koko

Fail Urusan Am (house keeping files)

Fail Urusan Fungsian (functional files).

PENGKELASAN FAIL

Page 3: Pengurusan fail koko

PENGKELASAN FAIL

Page 4: Pengurusan fail koko

NOMBOR FAIL

Page 5: Pengurusan fail koko

KOD FAIL KOKURIKULUM

KOD SEKOLAH: JBA1016.KOKO/700KOD FAIL TAJUK/KATEGORI

700-1 PENGURUSAN KOKURIKULUM700-2 PERSATUAN IKHTISAS700-3 UNIT BADAN BERUNIFORM700-4 SENI DAN KEBUDAYAAN700-5 SUKAN700-6 AKTIVITI700-7 KELAB DAN PERSATUAN700-8 KOPERASI

Page 6: Pengurusan fail koko

KOD FAIL

Meliputi mengenai maklumat pengurusan kokurikulum, surat penurunan kuasa, jawatankuasa, pelantikan, penyeliaan.

PENGURUSAN SEKOLAH 700-1

BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN1 Pekeliling/Peraturan/Panduan 700-1/1 Fail Induk di

pejabat2 Pengurusan 700-1/2 Fail Induk di

pejabat  Mesyuarat/Taklimat 700-1/2/1    Pemantauan 700-1/2/2    Kursus/Taklimat/Seminar/

Mesyuarat 700-1/2/3  

  Markah 10% Kokurikulum 700-1/2/4    Pensijilan/Anugerah 700-1/2/5    Bantuan Pakaian Seragam 700-1/2/6    Kewangan Kokurikulum 700-1/2/7  

Page 7: Pengurusan fail koko

KOD FAILPENGURUSAN SEKOLAH 700-1BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

  Pendaftaran Murid Kokurikulum

700-1/2/8  

  Memo Dalaman 700-1/2/9    Data & Analisis murid

Kokurikulum700-1/2/10  

  Perlantikan Guru Kokurikulum 700-1/2/11  

Page 8: Pengurusan fail koko

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS 700-2BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Bidang Bahasa 700-2/1 Fail Induk di pejabat

  Bahasa Melayu 700-2/1/1    Bahasa Inggeris 700-2/1/2    Bahasa Cina 700-2/1/3    Bahasa Tamil 700-2/1/4  

Page 9: Pengurusan fail koko

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS 700-2BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

2 Bidang Sains 700-2/2 Fail Induk di pejabat

  Petrosains Playsmart 700-2/2/1    Unit Sains ICT Johor 700-2/2/2    Teknologi Roket AIR 700-2/2/3    National Space & Science

Challenge/Roket700-2/2/4  

  Doktor Muda 700-2/2/5    Kem Penyelidikan Sains 700-2/2/6    Pusat Sains Negara 700-2/2/7    Centree USM 700-2/2/8    Karnival Sains & Teknologi 700-2/2/9    Basf Kids Lab 700-2/2/10    Saintis Muda 700-2/2/11  

Page 10: Pengurusan fail koko

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS 700-2BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

3 Bidang Matematik 700-2/3 Fail Induk di pejabat

  Matematik 700-2/3/1  4 Bidang Sains Sosial 700-2/4 Fail Induk di

pejabat  Pendidikan Islam 700-2/4/1    Bahasa Arab 700-2/4/1/1    Bahasa Jawi 700-2/4/1/2    J-Qaf 700-2/4/1/3  5 Bidang

Teknik/Vokasional700-2/5 Fail Induk di

pejabat6 Bidang Teknologi

Maklumat700-2/6 Fail Induk di

pejabat

Page 11: Pengurusan fail koko

KOD FAILPERSATUAN BADAN BERUNIFORM 700-3BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Kementerian Pelajaran Malaysia

700-3/1 Fail Induk di pejabat

  Kadet Remaja Sekolah (KRS) 700-3/1/1    Tunas Kadet Remaja Sekolah

(TKRS)700-3/1/2  

  Pancaragam 700-3/1/3  2 Badan Kerajaan 700-3/2  3 Badan Bukan Kerajaan 700-3/3    Pengakap 700-3/3/1    Pandu Puteri 700-3/3/2    Puteri Islam 700-3/3/3    Bulan Sabit Merah Malaysia

(BSMM)700-3/3/4  

4 Seni Bela Diri 700-3/4  

Page 12: Pengurusan fail koko

KOD FAILSENI DAN KEBUDAYAAN 700-4BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Kesenian dan Kebudayaan

700-4/1 Fail Induk di pejabat

2 Aktiviti 700-4/2    Koir 700-4/2/1    Tarian 700-4/2/2    Kem Muzik 700-4/2/3    Puisi dan Lagu 700-4/2/4    Kompang Formasi 700-4/2/5    Rekorder Essemble 700-4/2/6    Konsert APM 700-4/2/7    Suara Emas 700-4/2/8    Seni Visual 700-4/2/9    Apresasi Seni 700-4/2/10  2 Warisan 700-4/3  

Page 13: Pengurusan fail koko

KOD FAILSUKAN 700-5BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Pengurusan ( JPN/PPD ) 700-5/1 Fail Induk di pejabat

2 Pra sekolah 700-5/2  3 Pendidikan Khas 700-5/3  4 Sekolah Rendah 700-5/4  5 MSSD 700-5/6  6 1 Murid 1 Sukan 700-5/7    Badminton 700-5/6/2    Balapan dan Padang 700-5/6/3    Bola Baling 700-5/6/4    Bola Jaring 700-5/6/5    Bola Sepak 700-5/6/7  

Page 14: Pengurusan fail koko

KOD FAILSUKAN 700-5BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

  Bola Tampar 700-5/6/8    Catur 700-5/6/10    Hoki 700-5/6/14    Sepak Takraw 700-5/6/21    MSKPP 700-5/6/25    Aktiviti Sukan 700-5/6/26  7 MSSJ 700-5/7  8 MSSM 700-5/8  9 Asean 700-5/9  

Page 15: Pengurusan fail koko

KOD FAILAKTIVITI 700—6BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Sekolah Menengah 700-6/1  2 Sekolah Rendah 700-6/2 Fail Induk di

pejabat  Kawat kaki 700-6/2/1    Pameran 700-6/2/2    Pertandingan 700-6/2/3    Perkhemahan/Perhimpunan

sepadu /lawatan700-6/2/4  

  Kebenaran Aktiviti 700-6/2/5  3 Pendidikan Khas 700-6/3  4 Pra sekolah 700-6/4  

Page 16: Pengurusan fail koko

KOD FAIL

BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN1 Badan Kerajaan 700-7/1 Fail Induk di

pejabat  Kelab & Persatuan 700-7/1/1    Kelab Kewangan Pelajar 700-7/1/2    Belia & Sukan ( Rakan Muda ) 700-7/1/3    Kelab Pengguna 700-7/1/4    Kelab Sukan & Permainan 700-7/1/5    Kelab Setia 700-7/1/6    Kelab Bumi Hijau 700-7/1/7    Lembaga Hasil Dalam Negeri 700-7/1/8    SPRM 700-7/1/9  

KELAB DAN PERSATUAN 700-7

Page 17: Pengurusan fail koko

KOD FAILKELAB DAN PERSATUAN 700-7BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

2 Badan Bukan Kerajaan 700-7/2    Kelab Kewangan Pelajar 700-7/2/1    Kelab Pelancongan Pelajar (3P) 700-7/2/2    Pembangunan Usahawan

Muda/Tunas Bestari700-7/2/3  

  Majlis Keselamatan Jalanraya 700-7/2/4    Permodalan Nasional Berhad

(PNB)700-7/2/5  

Page 18: Pengurusan fail koko

KOD FAILKOPERASI 700—8BIL TAJUK FAIL KOD FAIL CATATAN

1 Pekeliling/Peraturan/Panduan

700-8/1  

2 Pengurusan 700-8/2  

Page 19: Pengurusan fail koko

CARA MENUTUP FAIL

• No minit mencapai :100 atau tebal fail 4cm atau salah satu.

• Nombor fail baru sama JBA1056/600-3/3/1 JILID 2

• Fail lama ikat dengan tali putih;

• Letak belakang fail baru ATAU tempat yang boleh dicari

Page 20: Pengurusan fail koko

PNB.,KLPERKARA

KURSUS PENGURUSAN REKOD

(Am 435-Pin. 1/80)

ANM.400-1Didaftar di bawah perkara

Kertas-kertas Yang BerhubungANM.400-1

APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAIN

FAIL AKTIFFAIL

AKTIF

Page 21: Pengurusan fail koko

PNB.,KLPERKARA

KURSUS PENGURUSAN REKOD

(Am 435-Pin. 1/80)

ANM.400-1Didaftar di bawah perkara

Kertas-kertas Yang BerhubungANM.400-1

APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAIN

FAIL TIDAK AKTIF

FAIL TIDAK AKTIF

Page 22: Pengurusan fail koko

JANGKA HAYAT FAIL LAMA

• Lima tahun –kajian keperluan ( simpan,pindah, musnah);

• Selepas 5 tahun tulis surat kepada Jabatan Arkib Negara;

• Jika tiada jawapan simpan selamat ditempat khas untuk rujukan.

Page 23: Pengurusan fail koko

SEKIAN,TERRIMA KASIH