pengurusan fail koko

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2017

116 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

PENGURUSAN SISTEM FAILKOKURIKULUM

Fail Urusan Am (house keeping files) Fail Urusan Fungsian (functional files). PENGKELASAN FAIL

PENGKELASAN FAIL

NOMBOR FAIL

KOD FAIL KOKURIKULUMKOD SEKOLAH: JBA1016.KOKO/700KOD FAILTAJUK/KATEGORI700-1 PENGURUSAN KOKURIKULUM700-2 PERSATUAN IKHTISAS700-3 UNIT BADAN BERUNIFORM700-4 SENI DAN KEBUDAYAAN700-5 SUKAN700-6 AKTIVITI700-7 KELAB DAN PERSATUAN700-8 KOPERASI

KOD FAILMeliputi mengenai maklumat pengurusan kokurikulum, surat penurunan kuasa, jawatankuasa, pelantikan, penyeliaan.PENGURUSAN SEKOLAH700-1

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Pekeliling/Peraturan/Panduan700-1/1Fail Induk di pejabat2Pengurusan700-1/2Fail Induk di pejabatMesyuarat/Taklimat700-1/2/1Pemantauan700-1/2/2Kursus/Taklimat/Seminar/Mesyuarat700-1/2/3Markah 10% Kokurikulum700-1/2/4Pensijilan/Anugerah700-1/2/5Bantuan Pakaian Seragam700-1/2/6Kewangan Kokurikulum700-1/2/7

KOD FAILPENGURUSAN SEKOLAH700-1

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN

Pendaftaran Murid Kokurikulum700-1/2/8Memo Dalaman700-1/2/9Data & Analisis murid Kokurikulum700-1/2/10Perlantikan Guru Kokurikulum700-1/2/11

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS700-2

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Bidang Bahasa700-2/1Fail Induk di pejabatBahasa Melayu700-2/1/1Bahasa Inggeris700-2/1/2Bahasa Cina700-2/1/3Bahasa Tamil700-2/1/4

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS700-2

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN

2Bidang Sains700-2/2Fail Induk di pejabatPetrosains Playsmart700-2/2/1Unit Sains ICT Johor700-2/2/2Teknologi Roket AIR700-2/2/3National Space & Science Challenge/Roket700-2/2/4Doktor Muda700-2/2/5Kem Penyelidikan Sains700-2/2/6Pusat Sains Negara700-2/2/7Centree USM700-2/2/8Karnival Sains & Teknologi700-2/2/9Basf Kids Lab700-2/2/10Saintis Muda700-2/2/11

KOD FAILPERSATUAN IKHTISAS700-2

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN

3Bidang Matematik700-2/3Fail Induk di pejabatMatematik700-2/3/14Bidang Sains Sosial700-2/4Fail Induk di pejabatPendidikan Islam700-2/4/1Bahasa Arab700-2/4/1/1Bahasa Jawi700-2/4/1/2J-Qaf700-2/4/1/35Bidang Teknik/Vokasional700-2/5Fail Induk di pejabat6Bidang Teknologi Maklumat700-2/6Fail Induk di pejabat

KOD FAILPERSATUAN BADAN BERUNIFORM700-3

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Kementerian Pelajaran Malaysia700-3/1Fail Induk di pejabatKadet Remaja Sekolah (KRS)700-3/1/1Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS)700-3/1/2Pancaragam700-3/1/3

2Badan Kerajaan700-3/23Badan Bukan Kerajaan700-3/3Pengakap700-3/3/1Pandu Puteri700-3/3/2Puteri Islam700-3/3/3Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM)700-3/3/44Seni Bela Diri700-3/4

KOD FAILSENI DAN KEBUDAYAAN700-4

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Kesenian dan Kebudayaan700-4/1Fail Induk di pejabat2Aktiviti700-4/2Koir700-4/2/1Tarian700-4/2/2Kem Muzik700-4/2/3Puisi dan Lagu700-4/2/4Kompang Formasi700-4/2/5Rekorder Essemble700-4/2/6Konsert APM700-4/2/7Suara Emas700-4/2/8Seni Visual700-4/2/9Apresasi Seni700-4/2/102Warisan700-4/3

KOD FAILSUKAN700-5

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Pengurusan ( JPN/PPD )700-5/1Fail Induk di pejabat2Pra sekolah700-5/23Pendidikan Khas700-5/34Sekolah Rendah700-5/45MSSD700-5/661 Murid 1 Sukan700-5/7Badminton700-5/6/2Balapan dan Padang700-5/6/3Bola Baling700-5/6/4Bola Jaring700-5/6/5Bola Sepak700-5/6/7

KOD FAILSUKAN700-5

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN

Bola Tampar700-5/6/8Catur700-5/6/10Hoki700-5/6/14Sepak Takraw700-5/6/21MSKPP700-5/6/25Aktiviti Sukan700-5/6/267MSSJ700-5/78MSSM700-5/89Asean700-5/9

KOD FAILAKTIVITI7006

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Sekolah Menengah700-6/12Sekolah Rendah700-6/2Fail Induk di pejabatKawat kaki700-6/2/1Pameran700-6/2/2Pertandingan700-6/2/3Perkhemahan/Perhimpunan sepadu /lawatan700-6/2/4Kebenaran Aktiviti700-6/2/53Pendidikan Khas700-6/34Pra sekolah700-6/4

KOD FAILBILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Badan Kerajaan700-7/1Fail Induk di pejabatKelab & Persatuan700-7/1/1Kelab Kewangan Pelajar700-7/1/2Belia & Sukan ( Rakan Muda )700-7/1/3Kelab Pengguna700-7/1/4Kelab Sukan & Permainan700-7/1/5Kelab Setia700-7/1/6Kelab Bumi Hijau700-7/1/7Lembaga Hasil Dalam Negeri700-7/1/8SPRM700-7/1/9

KELAB DAN PERSATUAN700-7

KOD FAILKELAB DAN PERSATUAN700-7

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN2Badan Bukan Kerajaan700-7/2Kelab Kewangan Pelajar700-7/2/1Kelab Pelancongan Pelajar (3P)700-7/2/2Pembangunan Usahawan Muda/Tunas Bestari700-7/2/3Majlis Keselamatan Jalanraya700-7/2/4Permodalan Nasional Berhad (PNB)700-7/2/5

KOD FAILKOPERASI7008

BILTAJUK FAILKOD FAILCATATAN1Pekeliling/Peraturan/Panduan700-8/12Pengurusan700-8/2

CARA MENUTUP FAIL No minit mencapai :100 atau tebal fail 4cm atau salah satu.

Nombor fail baru sama JBA1056/600-3/3/1 JILID 2

Fail lama ikat dengan tali putih;

Letak belakang fail baru ATAU tempat yang boleh dicari

JANGKA HAYAT FAIL LAMA

Lima tahun kajian keperluan ( simpan,pindah, musnah);

Selepas 5 tahun tulis surat kepada Jabatan Arkib Negara;

Jika tiada jawapan simpan selamat ditempat khas untuk rujukan.

SEKIAN,TERRIMA KASIH

PNB.,KLPERKARAKURSUS PENGURUSAN REKOD(Am 435-Pin. 1/80)ANM.400-1Didaftar di bawah perkaraKertas-kertas Yang BerhubungANM.400-1APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAINFAIL AKTIF

PNB.,KLPERKARAKURSUS PENGURUSAN REKOD(Am 435-Pin. 1/80)ANM.400-1Didaftar di bawah perkaraKertas-kertas Yang BerhubungANM.400-1APABILA FAIL INI TELAH DITUTUP MAKA TINDAKAN BARU HENDAKLAH DILAKUKAN DALAM FAIL LAINFAIL TIDAK AKTIF