topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

of 15 /15
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Upload: share-with-me

Post on 23-Jun-2015

6.603 views

Category:

Design


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia

1

Page 2: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Definisi sosio-budaya

Amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat itu.

Page 3: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Definisi budaya

Tamadun, peradaban dan gaya hidup yang lahir dalam kehidupan manusia secara formal dan tidak formal

Contohnya budaya: Budaya Melayu Budaya Cina Budaya India

Page 4: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

ASPEK-ASPEK SOSIO-BUDAYA

Page 5: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Ras dan etnik

Apa itu ras? Ciri-ciri fizikal berbagai-bagai kumpulan

manusia yang telah diturun-temurunkan dari segi baka.

Perbezaan ini berlaku kerana kumpulan-kumpulan manusia perlu mengubahsuai diri untuk hidup di dalam persekitaran mereka.

Page 6: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Contoh: Manusia di kawasan tropika dan sub tropika

biasanya berkulit hitam / hitam manis untuk melindungi diri daripada pancaran matahari yang berbahya.

Melalui konsep ras manusia dibahagi kepada 3 kategori besar: Caucasoid – berkulit putih dan berambut

kerinting lurus atau ikal mayang Mongoloid – berkulit kekuning-kuningan Negroid – berkulit hitam dan berambut kerinting

halus.

Page 7: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Apa itu etnik? Perbezaan-perbezaan kebudayaan yang

diperoleh.

Ciri-ciri kebudayaan: Bahasa Agama Negara asal Makanan Pegangan tentang asal usul sejarah yang sama

Page 8: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Contoh etnik: Orang Jawa di Johor dan orang Melayu di

Perlis tidak dapat dibezakan dari segi fizikal tetapi ahli-ahli daripada kedua-dua kumpulan telah membentuk kebudayaan kecil yang berlainan berdasarkan latar belakang etnik mereka.

Page 9: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Kebudayaan

Terdiri daripada semua hasilan yang dikongsi bersama oleh masyarakat manusia setempat.

Terbahagi kepada dua: Hasilan kebendaan – artifak, objek fizikal

yang dibuat oleh manusia (roda, pakaian dsb)

Hasilan bukan kebendaan – bahasa, idea, kepercayaan, peraturan, adat resam, dongeng dsb)

Page 10: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi, berbincang,bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif, mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan.

Ciri-ciri utama masyarakat:

a) berkelompok;

b) berbudaya;

c) mengalami perubahan;

d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar)

Page 11: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

e) mempunyai kepimpinan; danf) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis, kelas,

status dan kasta)

Konsep Etnik / Kaum- Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan

persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi.

- Konsep ‘kelompok etnik’ digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan.

Page 12: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

- Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan tentang kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, & hiburan.

Konsep Suku

- kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana, Bisaya, Lotud, Kimaragang, dll)

Page 13: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Konsep Masyarakat Majmuk.

- Menurut J.S.Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yg tersendiri. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan; interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras.

Page 14: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

- Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia. Dari segi politik pula masyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah.

- Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan / kelemahan azam sosial bersama (common social will) yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah laku sosial.

Page 15: Topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Demografi Kelompok

Ada tiga kelompok utama di Malaysia Kelompok ethnik Melayu (60% jumlah pendudu

k Malaysia) Kelompok ethnik Cina (28%) Kelompok ethnik India (9%)

Lain-lain kelompok (4%)