topik 1 budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

of 15 /15
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

Author: share-with-me

Post on 23-Jun-2015

6.598 views

Category:

Design


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia 1

2. Definisi sosio-budaya

 • Amalan yangberupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat itu.

3. Definisi budaya

 • Tamadun, peradaban dan gaya hidup yang lahir dalam kehidupan manusia secara formal dan tidak formal
 • Contohnya budaya:
  • Budaya Melayu
  • Budaya Cina
  • Budaya India

4. ASPEK-ASPEK SOSIO-BUDAYA 5. Ras dan etnik

 • Apa itu ras?
  • Ciri-ciri fizikal berbagai-bagai kumpulan manusia yang telah diturun-temurunkan dari segi baka.
 • Perbezaan ini berlaku kerana kumpulan-kumpulan manusia perlu mengubahsuai diri untuk hidup di dalam persekitaran mereka.

6.

 • Contoh:
  • Manusia di kawasan tropika dan sub tropika biasanya berkulit hitam / hitam manis untuk melindungi diri daripada pancaran matahari yang berbahya.
 • Melalui konsep ras manusia dibahagi kepada 3 kategori besar:
  • Caucasoid berkulit putih dan berambut kerinting lurus atau ikal mayang
  • Mongoloid berkulit kekuning-kuningan
  • Negroid berkulit hitam dan berambut kerinting halus.

7.

 • Apa itu etnik?
  • Perbezaan-perbezaan kebudayaan yang diperoleh.
 • Ciri-ciri kebudayaan:
  • Bahasa
  • Agama
  • Negara asal
  • Makanan
  • Pegangan tentang asal usul sejarah yang sama

8.

 • Contoh etnik:
  • Orang Jawa di Johor dan orang Melayu di Perlis tidak dapat dibezakan dari segi fizikal tetapi ahli-ahli daripada kedua-dua kumpulan telah membentuk kebudayaan kecil yang berlainan berdasarkan latar belakang etnik mereka.

9. Kebudayaan

 • Terdiri daripada semua hasilan yang dikongsi bersama oleh masyarakat manusia setempat.
 • Terbahagi kepada dua:
  • Hasilan kebendaan artifak, objek fizikal yang dibuat oleh manusia (roda, pakaian dsb)
  • Hasilan bukan kebendaan bahasa, idea, kepercayaan, peraturan, adat resam, dongeng dsb)

10.

  • Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi, berbincang,bekerjasama dalam mengatur kerjasecara kolektif, mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan.
  • Ciri-ciri utama masyarakat:
  • a) berkelompok;
  • b) berbudaya;
  • c) mengalami perubahan;
  • d)berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar)

11.

  • e) mempunyai kepimpinan; dan
  • f) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis, kelas,status dan kasta)
  • Konsep Etnik / Kaum
  • Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi.
  • Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan.

12.

  • - Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan tentang kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, & hiburan.
 • Konsep Suku
 • - kelompok masyarakat yg membentuk rumpunbangsa( cth: dalam rumpun Kadazandusunterdapat sub etnik seperti Tatana, Bisaya, Lotud,Kimaragang, dll)

13.

  • Konsep Masyarakat Majmuk.
 • - Menurut J.S.Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yg tersendiri.Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan; interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras.

14.

 • - Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialahcampuran pelbagai kelompok manusia. Dari segipolitik pula masyarakat majmuk timbul akibatdominasi penjajah.
 • -Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan /kelemahan azam sosial bersama ( common socialwill)yg merupakan satu set nilai yg dipersetujuianggota masyarakat bagi mengawal dan memberipanduan kepada tingkah laku sosial.

15. Demografi Kelompok

 • Ada tiga kelompok utama di Malaysia
  • Kelompok ethnik Melayu (60% jumlah penduduk Malaysia)
  • Kelompok ethnik Cina (28%)
  • Kelompok ethnik India (9%)
 • Lain-lain kelompok (4%)