topik 6 kepelbagaian agama

Click here to load reader

Download Topik 6 kepelbagaian agama

Post on 24-May-2015

474 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Kepelbagaian Agama: Mencari Titik Pertemuan 30/06/14 Mohd Noor Chin

2. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kuliah ini, para pelajar dapat : 1. Memupuk kefahaman tentang kepelbagaian agama di Malaysia; 2. Memahami kepercayaan agama utama di Malasysia; 3. Mengamalkan nilai tolak ansur dalam konteks kebebasan beragama di Malaysia; 30/06/14 3. SKOP KULIAH 6.1 Definisi dan rasional agama; 6.2 Mengapakah manusia beragama; 6.3 Peranan agama dalam kehidupan; 6.4 Penggolongan agama; 6.5 Agama-agama di Malaysia; 6.6 Titik pertemuan antara agama. 30/06/14 4. PENGENALAN 30/06/14 5. DEFINISI AGAMA Hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan yang suci. Sistem keyakinan yang dianuti dan dimalkan. Adanya konsep hidup selepas mati. KEPERCAYAAN Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara misalnya amalan adat dan pantang larang. Tiada konsep dosa dan pahala. Amalan yang diwarisi secara turun temurun. 30/06/14 6. PERANAN AGAMA 30/06/14 7. PENGGOLONGAN AGAMA 1. Agama Samawi Agama yang bersumberkan wahyu tuhan. 2. Agama Ciptaan Manusia Agama yang lahir dalam kebudayaan, dibentuk oleh falsafah masyarakat dan dirumuskan oleh ahli fikir masyarakat. 30/06/14 8. AGAMA DAN CIRI-CIRINYA Agama Islam? Agama Buddha ? Agama Hindu ? Agama Kristian ? Agama Sikh? Animisme? Ajaran Konfucius? Ajaran Tao? 30/06/14 9. Agama di Malaysia 30/06/14 10. Kepercayaan di Malaysia 30/06/14 11. CARA MENGATASI KONFLIK AGAMA & MENCARI TITIK PERTEMUAN Dialog antara agama Mengharmonikan hubungan antara pelbagai komuniti agama Menangani ekstremisme agama 30/06/14 12. Agama Islam 30/06/14 13. Agama Kristian 30/06/14 Jesus Penyelamat Trinity 14. Agama Hindu 30/06/14 India Aryan 15. Agama Sikh 30/06/14 16. Buddhisme 30/06/14 17. Taoisme 30/06/14 18. Konfucius 30/06/14 Kongfutze Li (Rukun Bangsa) 19. Tradisional/Animisme 30/06/14 20. Kesan Gagal Menguruskan Agama yang Pelbagai Konflik Agama Cth di Bosnia, Syria, Rwanda dll IMPLIKASI KITA DI MALAYSIA: Mencari Titik Pertemuan Melalui Agama 30/06/14 21. KESIMPULAN 1. Malaysia mempunyai 4 agama besar dunia + agama-agama lain; 2. Kebebasan beragama tedapat dalam perlembagaan Malaysia; 3. Kebebasan beragama sebagai asas hubungan etnik di Malaysia. 30/06/14 22. Soalan latihan Soalan Esei 1. Bincangkan peranan agama sebagai medium dalam memupuk keharmonian di Malaysia. 2. Bagaimanakah perayaan setiap agama mampu menyumbang kepada toleransi agama. 3. Jelaskan kesan kurang kefahaman kepada pemahaman agama lain. 30/06/14 23. Soalan objektif 1. Pernyataan berikut adalah menerangkan konsep permuafakatan agama diperkenalkan dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia KECUALI A. Permuafakatan agama memberi ruang kepada pelbagai agama memahami agama lain. B. Permuafakatan agama dapat mengelakkan konflik antara agama. C. Permuafakatan agama dapat merealisasikan matlamat kerajaan Malaysia. D. Permuafakatan agama memberi ruang berdakwah kepada penganut agama lain. 2. Asas hubungan sosial yang harmonis berteraskan kepelbagaian agama dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut kecuali A. kemesraan dalam komunikasi. B. mengambil berat antara sesama kaum. C. memulia dan menghormati seseorang supaya perbuatan baiknya mandapat balasan dan pujian. D. menjaga hak-hak kaum sendiri dan orang lain daripada dicerobohi demi kepentingan sejagat. 30/06/14 24. 3. Pilih pernyataan yang salah tentang semangat cavaunisme melampau yang dilarang dalam beragama. A. Tidak ada paksaan dalam beragama merupakan initipati setiap agama. B. Islam berpandangan bahawa Islam yang paling benar dan agama lain tidak boleh diamalkan. C. Kristian berpandangan manusia mempunyai pelabagai hak tertentu walaupaun berbeza pegangan agama. D. Agama Buddha berpandangan bahawa kebebasan harus diberikan kepada masyarakat lain untuk mengamalkan agamanya. 30/06/14 25. 4. Berikan definisi agama yang tepat: A. Agama adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. B. Agama bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara misalnya amalan adat dan pantang larang. C. Agama adalah lahir secara warisan dari nenek moyang. D. Agama sebagai alat perpaduan sosial. 30/06/14 26. 5. Bagaimanakah agama dapat menyumbang ke arah kesepaduan antara kaum: I. Menjadi pedoman kepada kod etika dan moral. II. Agama membangunkan ikatan sosial. III. Agama menyatukan masyarakat. IV. Agama dapat meingkatkan semangat nasionalisme. A. I, II dan III. B. I, II dan IV. C. II, III dan IV. D. I, II, III dan IV. 30/06/14