teknik menjawab sejarah spm

of 43 /43
masariahmispari OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

Upload: jedidah-jong

Post on 22-Jul-2015

145 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpurmasariahmispari

FORMAT PEPERIKSAAN BIL PERKARA KERTAS 1 (1249/1) KERTAS 2 (1249/2)

1.2. 3. 4. 5. 6.

JENIS INSTRUMENJENIS ITEM BILANGAN SOALAN JUMLAH MARKAH TEMPOH UJIAN WAJARAN KONSTRUK

UJIAN OBJEKTIFOBJEKTIF 40 SOALAN [JAWAB SEMUA] 40 1 JAM PENGETAHUAN [50%] KEFAHAMAN [30%] ANALISIS [20%]

UJIAN SUBJEKTIFBHGN 4 [STRUKTUR] BHGN B [ESEI] BHG A [JAWAB SEMUA] BHG B [5 SOALAN JWB 3] 100 2 JAM 30 MINIT PENGETAHUAN [ 50%] KEFAHAMAN [ 30%] ANALISIS [ 20%]

7.

CAKUPAN KONTEKS TING 4 DAN 5

TING 4 & 5R: S: T = 5 : 3 : 2

8.

ARAS KESUKARAN [R,S,T]

R: S: T = 5 : 3 : 2masariahmispari

KESELURUHAN R : S : T = 5 : 3 : 2

Klasifikasi KonstrukPerkara yang dinilai dalam peperiksaan

Pengetahuan

KemahiranNilai / patriotismemasariahmispari

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur

masariahmispari

40 soalan 20 soalan Tingkatan 4 (2 soalan setiap bab) 20 soalan Tingkatan 5 (2/3 soalan setiap bab)

masariahmispari

ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM KERTAS 1 (2004 2008) 04 05 06 07 08 Bab Tingkatan 41. Tamadun Awal Manusia 2. Peningkatan Tamadun 3. Tamadun Awal Asia Tenggara 4. Tamadun Islam dan Perkembangan di Makkah 5. Kerajaan Islam di Madinah 6. Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumb 7. Islam di Asia Tenggara

3 2

6

4 2

2 2

24 2 -

1 2 3 1

13 1 2

21 2 3 1

1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 20

8. Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.9. Perkembangan di Eropah 10. Dasar British dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara

13 4 21

4 3 20

21 6 22

22 2 19

Jumlah soalan

masariahmispari

Bab : Tingkatan 51. Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara2. Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua 3. Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa 4. Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia 5. Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka 6. Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia 7. Sistem Pemerint dan Pentadbiran Neg 8. Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan 9. Malaysia dalam Kerjasama A/bangsa

04

05

06

07

08

43

43

53

32

31

1 1 2 2 6

11 1 4 6

11 1 3 4

23 2 2 2 3 2

23 2 2 2 2 3 20

Jumlah soalan

masariahmispari

19

20

18

21

Aneka Pilihan A, B, C, D Aneka gabungan 95%

A I dan II B I dan IV C II dan III 5%

D III dan IV

masariahmispari

RENDAH

: 5

SEDERHANA TINGGI

: 3 : 2

masariahmispari

Semak tingkatan brp

Semak bab berapa dan apa tajuk kaitkan perkara penting dlm bab tersebut Teliti salam, stimulus, kata tugas garis tugasan dan klu Analisis / bahas / rasionalkan setiap opsyen kemunasabahannya dan catatkan

Memotong jawapan salahmasariahmispari

masariahmispari

SPM 2008 : S9

Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.

Amir bin Fuhairah Abdullah bin Arqat Abdullah bin Abu Bakar

Apakah sumbangan tokoh tersebut A Menyebar dakwah di Taif B Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah C Menamatkan pemulauan terhadap Islam D Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinahmasariahmispari

SPM 2008 : S 5 Pernyataan berikut menunjukkan hubungan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Saling bergantung antara satu sama lain. Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? A Pesaing yang hebat B Pembekal sumber makanan C Menjadi kuasa laut yang unggul D Menakluk kawasan berhampiranmasariahmispari

SPM 2008 : S 8 Bagaimanakah peperangan yang berlaku pada Zaman Jahiliyah berikut dapat dielakkan? Perang al- Basus Berlangsung selama 40 tahun Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar

A B C D

Memperkuat bidang ketenteraan Meningkatkan tahap pendidikkan Meningkatkan persefahaman penduduk Mengimbangi taraf ekonomi antara kaummasariahmispari

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

OLEH Pn. Masariah Binti Mispari

Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur

masariahmispari

1) SOALAN

i) 4 soalan (kertas 2 Bahagian A)ii) 2 soalan Tingkatan 4 (soalan 1 dan 2) iii) 2 soalan Tingkatan 5 (soalan 3 dan 4 )

iv) setiap soalan pecahan mengikut aras a, b, c

a, b, c, d a, b, c, d, e

v) Soalan d / e soalan pendapat / munasabahmasariahmispari vi) soalan bersiri / berfokus sesuatu tajuk

2) PEMARKAHAN i) ii) Satu soalan 10 markah Pecahan soalan a, b, c, d, e minima 1 markah maksimum 5 markah

masariahmispari

4) KATA TUGAS Namakan, Siapakah, Apakah, Berikan, Senaraikan, nyatakan, Jelaskan, Bagaimanakah, Mengapakah. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

masariahmispari

6) SKEMA PEMARKAHAN Layan kata tugas Padat, ringkas, tepat Lebih daripada peruntukkan markah

masariahmispari

Soalan Soalan Struktur SPM

CONTOH SOALAN 1 STRUKTUR SPM 2008

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI YANG DIPERKENALKAN DI ATHENS LEBIH KURANG 3000 TAHUN DAHULU TELAH DIWARISI OLEH HAMPIR SEMUA NEGARA DI DUNIA PADA HARI INI1(A) APAKAH MAKSUD DEMOKRASI (1 M) .PEMAHAMAN

(B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI ATHENS I . .. II . .. III. ..(C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN DEMOKRASI I. II. ..

(3 M)PENGETAHUAN

(2 M)PENGETAHUAN

(D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA IAMALKAN (2 M) I. II. ..T:KBKK/ ANALISIS

(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA (2 M) I. . masariahmispari II. .T:KBKK/ ANALISIS

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008 1(B) NYATAKAN TIGA CIRI DEMOKRASI YANG DIAMALKAN DI

ATHENS (3 M)

I . ..

II . .. III. ..

I. DEWAN PERHIMPUNAN II. LELAKI BOLEH JADI AHLI DEWAN

III. MAJLIS- LELAKI SAHAJA BOLEH MENGUNDImasariahmispari

3/3

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

1(C) NAMAKAN DUA NEGARA YANG MENGAMALKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI (2 M)I. II. ..

I. MALAYSIA, INDONESIA II. BRUNEI, BRITAIN,2/2

masariahmispari

JAWAPAN STRUKTUR 1 SPM 2008

D) SEKIRANYA ANDA DILANTIK SEBAGAI PEMIMPIN SEBUAH NEGARA DEMOKRASI APAKAH CIRI KEPIMPINAN YANG AKAN ANDA AMALKAN (2 M)I. II. ..

I. Adil, telus

II. Bijak mentadbir, inovatif, kebebasan bersuara2/2masariahmispari

SOALAN DAN JAWAPAN 1 STRUKTUR/ KBKK SPM 2008

1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M)I. . II. .

I. MENJAMIN KESTABILAN POLITIK II. RAKYAT BERHAK MEMILIH PEMIMPIN2/2

masariahmispari

1(E) PADA PANDANGAN ANDA, APAKAH KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI KEPADA SESABUAH NEGARA ? (2 M) F1 Menjamin kestabilan politik F2 Memperkukuh perpaduan rakyat F3 Rakyat terlibat dalam membentuk kerajaan F4 Rakyat bebas mengamalkan agama F5 Memajukan ekonomi negara F6 Hak semua kaum terjamin F7 Kesejahteraan hidup rakyat pelbagai kaum F8 Rakyat berhak memilih pemimpin F9 Rakyat memilih kerajaanmasariahmispari

1 Rajah di bawah menerangkan penyebaran Islam di Makkah Penyebaran Islam di Makkah Secara terbuka

Secara rahsia

a Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara terbuka ( 2 M ) i Sahabat yang rapat / karib ( Abu Bakar ii Kaum kerabat ( Ali bin Abu Talib) - Ahli keluarga ( Khadijah , Zaid b. Harithah ) - Golongan bawahan seperti hamba ( Bilal b. Rabah, keluarga yasir, Amir Fuhairah ) - Segelintir golongan bangsawan ( Khadijah Abu Bakar ) - tokoh Quraisy ( Uthman Affan, Zubair b. Awam, al Arqam b. Abu Arqam ) - sebarang nama sekiranya calon tidak menulis mana mana pihak / Golongan masariahmispari

TEKNIK MENJAWAB SEJARAH 2009

OLEH Pn. Masariah Binti Mispari Maktab Tentera Diraja Kuala lumpur

masariahmispari

SPM 2008: Soalan 5Pada sekitar tahun 3500 S>M., Tamadun Mesir Purba berkembang Menjadi pusat tamadun awal duniaTugasan soalan

a. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia. [ 8 markah ] b. Terangkan sumbangan Tamadun Mesir kepada masyarakat dunia yang kekal hingga ke hari ini. [ 6 markah ]

C. Kegemlangan sesuatu negara itu tidak akan dapat dinikmati oleh generasi akan datang sekiranya masyarakat kini tidak meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk di kagumi. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah pencapaian Malaysia yang menjadi kebanggaan generasi akan datang? masariahmispari [6 markah ]

1) SOALAN 5 soalan (kertas 2 bahagian B) 2 soalan Tingkatan 4 (soalan 5, 6)

3 soalan Tingkatan 5 (soalan 7, 8, 9)Mengandungi tiga pecahan a, b, c Soalan c, ( pendapat / munasabah ) Soalan bersiri / berfokusmasariahmispari

4) PEMARKAHAN Satu soalan 20 markah Satu Fakta 1 markah ( 2006 ) Markah setiap pecahan bergtg pd kata tugas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 m ) Minimum 3 markah Maksimum 10 markah

masariahmispari

KATA TUGAS : Nyatakan, Apakah, Berikan,

Senaraikan, Mengapakah, Bagaimanakah, Jelaskan, Sejauhmanakah, Pada pendapat anda MEMERLUKAN FAKTA SAHAJA: 1 FAKTA = 1M

masariahmispari

5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB PADA ZAMAN TERSEBUT DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) SPM2008FORMULA : 4 X FAKTA @ LEBIH (SEKIRANYA ADA MASAMASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA F1 TIDAK SEMBAH ALLAH F2 SEMBAH BERHALA F3 AMAL ANIMISME F4 HIDUP KUCAR- KACIR F5 TIADA NABI DAN KITAB SEBAGAI PETUNJUK F6 AKHLAK RENDAH (KEJAM/ ANGKUH/ DEGIL) F7 TOLAK KEBENARAN F8 TIDAK IKUT NABI/ RASUL SEBELUMNYA F9 TIDAK MENGETAHUI/ TIADA ILMU PENGETAHUAN/ JAHIL/CETEK MANA- MANA 4 X 1 Mmasariahmispari

KATA TUGAS : TERANGKAN , CERITAKAN

MEMERLUKAN: FAKTA : 1 MARKAH HURAIAN: 1 MARKAH 2 MARKAH : 1M BAGI FAKTA DAN 1M BAGIHURAIAN DIBERI

masariahmispari

F1 H1a H1b F2 H2a H2b F3 H3a H3b F4 H4a H4b

Terangkan empat ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun. (8 m) SPM 2006 5bkehidupan menetap / kekal 1m corak hidup yang lebih sistematik 1m membolehkan wujud inovasi kehidupan berorganisasi 1m wujudsistem pemerintahan 1m raja menerajui pemerintahanpengkhususan pekerjaan - 1m kesan peningkatan produktiviti 1m menyebabkan kemakmuran Agama dan kepercayaan 1m mengamalkan kepercayaan animisme 1m bertukar menjadi agama / politisme masariahmispari JUMLAH 8M

KATA TUGAS : HURAIKAN

MEMERLUKAN: FAKTA : 1 MARKAH HURAIAN: 1 MARKAH CONTOH: 1 MARKAHMARKAH : 1M BAGI FAKTA, 11M BAGI HURAIAN DAN 1M BAGI CONTOHDIBERI = MARKAH : 3M

masariahmispari

Huraikan tindakan British yang membawa kepada penentngan pemimpin tempatan. [6 M ] SPM 2008 : 7a F1 Dasar penaklukan British H1a untuk mengukuhkan kedudukkan politik. C1a Naning dipaksa jadi tanah jajahan F2 Sistem pentadbiran Barat H2a dipaksa ke atas penduduk tempatan C2a di Terengganu pembukaan tanah mesti dapat kebenaranmasariahmispari

CONTOH SOALAN ESEI N0.5 SPM 2008 RAJAH DI BAWAH MENUNJUKKAN JANGKAMASA TEMPOH KEWUJUDAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAHRUNTUH KERAJAAN SABAK WAHYU PERTAMA NMSAW

MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH

5(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) 5(B) TERANGKAN CIRI- CIRI KEHIDUPAN MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH (10 MARKAH) 5(C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH BOLEH MENGHALANG PEMBENTUKKAN MASYARAKAT YANG BERMORAL (6 MARKAH)masariahmispari

PANDUAN MENULIS JAWABAN 6(A) MENGAPAKAH MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH? (4 MARKAH) MASYARAKAT ARAB INI DIKENALI SEBAGAI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH KERANA TIDAK MENYEMBAH ALLAH MEREKA ADALAH MASYARAKAT ARAB YANG MENGAMALKAN ANIMISME KACIR

MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH INI HIDUP DALAM KUCAR

MEREKA MEMPUNYAI AKHLAK RENDAH SUKA MINUM ARAK, BERJUDI DAN BERZINA ORANG JAHILIYAH SUKA MENYEMBAH PATUNG- PATUNG BERHALA MAX 4/4masariahmispari

Item KBKKItem kbkk / munasabah mesti mempunyai perkaitan dengan soalan pokok seperti berikut:-

-

Tema, Topik, Sub- topik soalan dikemukakan Nilai- nilai murni Iktibar yang boleh diambil Unsur patriotisme Aplikasi / amalan kehidupan Futuristik / KMD isu semasa Penyelesaian masalah Konsep / dasar / prinsipmasariahmispari

SOALAN ESEI BERSIFAT KBKK 6C) BAGAIMANAKAH AMALAN JAHILIYAH MENGHALANGPEMBENTUKAN MASYARAKAT BERMORAL (6 MARKAH ) F1 PERPADUAN KAUM TERJEJAS F2 NILAI KEMANUSIAAN LUNTUR F3 TIDAK WUJUD KEADILAN SOSIAL F4 KESELAMATAN TERANCAM F5 KEHARMONIAN TERANCAM F6 INSTITUSI KELUARGA RUNTUH F7 EKSPLOTASI WANITA F8 MASYARAKAT TIDAK BEAKHLAK MANA- MANA YANG MUNASABAHmasariahmispari

KELEMAHAN CALON

ULANGI SOALAN/ PENGENALAN = TIADA MARKAH/ Q/ INTRO.. FAKTA TAK BERKAITAN CTH PERKAITAN MASYARAKAT ARAB JAHILIAH.. PENGGUNAAN PERKATAAN YANG TIDAK TEPAT CTH TOK JANGGUT MATI DIBUNUH OLEH BRITISH / MATI TERBUNUH DALAM PERTEMPURAN TIDAK MEMBERI HURAIAN LENGKAP CTH ADAT PERPATIH MEMENTINGKAN JURAI IBU MANAKALA ADAT TEMENGGUNG DISEBALIKNYA HURAIAN UMUM CTH CIRI-CIRI MASYARAKAT JAHILIAH IALAH BERJUDI,MENYEMBAH BERHALA, MEMBUNUH ANAK, RIBA DAN SEBAGAINYA TIDAK IKUT FORMAT POINT, CARTA, JADUAL, PETA MINDA = SEPARUH DARI MARKAH PENUHmasariahmispari

SEMOGA MAKLUMAT INI MEMBANTU ANDA MAHIR BAGI MENJAWAB SOALANSemoga anda semua berjaya Pn. Masariah Mispari

masariahmispari