bengkel sains teknik menjawab

of 84 /84
adonie BENGKEL STRATEGIK BENGKEL STRATEGIK UPSR UPSR TEKNIK MENJAWAB TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR SAINS UPSR

Author: nor-hayati

Post on 09-Sep-2015

66 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BENGKEL SAINS

TRANSCRIPT

 • adonieBENGKEL STRATEGIK UPSRTEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR

  adonie

 • OBJEKTIF CERAMAHMemahami format kertas dan bentuk soalan Sains UPSRMeningkatkan pemahaman dan penguasaan Kemahiran Proses Sains bagi menyelesaikan masalah sains dengan mudah dan tepat.Mengetahui dan menggunakan strategi menjawab soalan Sains UPSR secara berkesan.Mencapai matlamat iaitu peringkat A dengan markah maksimum bagi mata pelajaran Sains.

  ADONIE

 • adonieBahagian A- 30 soalan objektif Aneka pilihan Aneka gabungan 30 markahSoalan berdasarkan pengetahuan dan kefahaman Sains Tahun 4, 5 dan 6 dari semua tema.

  adonie

 • adonieHSP Sains mengandungi :-

  Pengetahuan Bahagian A 30%Kemahiran Kemahiran Proses Sains 20% Kemahiran Manipulatif Sikap Saintifik Nilai dan Nilai Murni PEKA

  adonie

 • adonie5 KPS dalam UPSRMembuat inferensMeramalMengawal pembolehubahMembuat hipotesisMentafsir data

  adonie

 • adonie5 KEMAHIRAN MANIPULATIF & 7 KPS DIUJI DALAM PEKAMemerhatiMengelas Mengukur menggunakan nomborPerhubungan ruang dan masaBerkomunikasiMendifinasi secara operasiMengeksperimen

  adonie

 • adonieSoalan berbentuk struktur / isi tempat kosong

  Bilangan soalan: 3 ke 5 ransangan Setiap satu ransangan ada beberapa soalan kecil (a) hingga (f)

  Markah: 20 markah

  Bahagian B ( 30 minit )

  adonie

 • adonieKriteria Penyoalan Bahagian BSains UPSR

  adonie

 • adonieBENTUKSOALANAYATGAMBARAJAHJADUALGRAF

  adonie

 • adonieSekumpulan murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan empat keping roti yang sama jenis dan saiz, dititiskan dengan bilangan air yang berbeza. Selepas seminggu kulat tumbuh pada roti.

  JENISBAHANKEADAAN MENTOLAMenyalaBTidak menyalaCMenyalaDTidak menyala

  Tinggi bola di lepaskan /cm1520253035Ketinggian lantunan bola /cm1014182226

  adonie

 • adonieLampu suluhLampu suluhObjek SkrinBayang-bayangObjekSkrinBayang-bayangIsi padu air yang terkumpul (ml) Bilangan ketulan aisPBPM

  adonie

 • adoniePEMERHATIAN DAN INFERENSTIGA PEMBOLEHUBAHMANIPULASIBERGERAKBALASDIMALARKANHIPOTESISMENTAFSIR DATA:DUA PEMBOLEHUBAHHUBUNGANCORAK PERUBAHANRAMALANTUJUAN EKSPERIMENKESIMPULAN / RUMUSANAPLIKASI

  adonie

 • adonieINFERENS Proses buat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa / kejadian / objek berdasarkan pemerhatian.

  KESIMPULAN AWAL INI MUNGKIN BETUL ATAU TIDAK

  adonie

 • adonieTEKNIK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINSInferens

  Nyatakan pemerhatian diikuti dengan sebab mengapa terjadi sesuatu perkara atau fenomena yang diperhatikan.( Pemerhatian + Sebab )

  adonie

 • adonieLangkah-langkah semasa ingin menjawab soalan InferensLangkah 1Cari dua perkara yang tidak sama / berbeza.Contoh :A -HidupB -MatiA -liang terbukaB -liang tertutup

  adonie

 • adonieLangkah 2Tentukan PM dan PBContoh :Antara dua yang tak sama, yang mana merupakan hasil atau keputusan eksperimen. Ia adalah PB iaituA -hidup B -mati

  adonie

 • adonieBila dah tahu PB maka yang tak sama satu lagi adalah PM iaitu:-A liang terbuka B liang tertutup

  Tuliskan di hujung dua yang tak sama PM dan PB. Contoh:[ A hidup B mati ] PB[ A liang terbukaB liang tertutup ] PM

  adonie

 • adonieLangkah 3Bacalah soalan selepas tentukan PM dan PB. Contoh :A Berikan inferens tentang biji benih Bjawapan inferens mesti mula dengan pemerhatian.______(PB)___ kerana ___________ pemerhatian

  adonie

 • adonieUntuk menjawab soalan inferens PM hendaklah dijadikan soalan.Kenapa bila PM, PB?Contoh:Kenapa bila liang biji benih tertutup(PM), biji benih mati(PB)?Jawapan:Biji benih B mati kerana tidak mendapat udara/tidak boleh bernafas

  adonie

 • adonie Inferens: Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat baja yang cukup.Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong inferens di atas.Contoh: Menjitukan InferensB

  adonie

 • adonie

  1.

  Apakah pemerhatian di atas ?Berikan inferens tentang magnet P.c) Berikan hipotesis yang ingin diuji.

  adonie

 • adonie1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat?2. Nyatakan inferens yang dapat menyokong pemerhatian di atas.

  adonie

 • adonieBila jawab soalan KPSPerhatikan yang tak samaMesti cari dua yang tak samaBaru mudah untuk menjawab

  Dari dua yang tak samaCari mana hasil eksperimenItu pembolehubah gerakbalasYang tak sama diakhir eksperimen

  Satu lagi yang masih tinggalYang tak sama diawal eksperimenItu pembolehubah manipulasiAwal lagi ditetapkan tak sama

  Bila kita nak buat inferensYang dilihat adalah gerakbalasPM pula jadikan soalanKenapa bila PM,PB demikian

  Bila tanya perbezaan inferensKena nyata dua pemerhatianMesti lihat beza A dengan BJuga beza inferens A dengan B Hati senang nak jawab inferensSunguh gembira saya dah fahamMoga saya akan berjayaDapat 5A dalam UPSR

  adonie

 • adonie2. Meramal

  Menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkanpengalaman/pengetahuan atau data-data/maklumat yang terbukti kesahihannya.

  Teknik :

  Kenal pasti pola perubahan kedua-dua pembolehubah dalam data.Menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya eksperimen yang sama diulang semula pada situasi yang sama atau situasi lain.Menggunakan kemahiran matematik untuk membuat pengiraan sama ada untuk ramalan sisipan data atau ekstrapotasi data.

  adonie

 • adonieRamalkan panjang lilin yang tinggal selepas 1 jam ianya dinyalakan

  jam (15 min): 6 cmI jam (60 min / 5 x 15 min): 4 x 6cm =24cm baki lilin 28cm - 24 cm = 4 cm. Contoh:Ekstrapolasi DataMasa / minPanjang Lilin / cm202015221024526028

  adonie

 • adonieAPA ITU PEMBOLEHUBAH

  Pembolehubah ialah perkara-perkara yang perlu ada dalam sesuatu eksperimen dan dapat mempengaruhi hasil atau keputrusan eksperimen.

  JENIS PEMBOLEHUBAH

  Pembolehubah ManipulasiPembolehubah BergerakbalasYang Dimalarkan

  Bagaimana mengenal pembolehubah

  Pembolehubah - perkara berbeza / berlainan / tidak sama sebelum Manipulasieksperimen dijalankan

  Pembolehubah - perkara yang berbeza / berlainan / tidak sama selepas Bergerakbalas eksperimen dijalankan - merupakan hasil / keputusan eksperimen

  Pembolehubah - Perakar yang sama / tidak berubah / tetap sepanjang Malareksperimen dijalankan

  adonie

 • adonieDimanipulasi - Perkara yang diubah / berbeza / tidak samaBergerakbalas - Hasil eksperimen yang dicatatDimalarkan - Perkara yang ditetapkan / tidak berubah / sama

  DIMALARKANDIMANIPULASIBERGERAKBALASIsi padu awal air (ml)Bilangan ketulan ais yang dimasukkanIsi padu akhir air (ml)100112510021301003140

  adonie

 • adonie1.2.3.

  adonie

 • adonieABCDimanipulasi ?Bergerakbalas ?Dimalarkan ?Apakah pembolehubah yang :

  adonie

 • adonieHipotesis biasa : Semakin(lihat corak PM), semakin (lihat corak PB).2) Hipotesis prinsip : Jika ........(PM)........maka......(PB)............Satu pernyataan umum yang perlu diuji untuk membuktikan kesahihannyaMengait / menghubungkan antara PM dengan PBTerdapat dua cara menjawab soalan hipotesis

  adonie

 • adoniePANDUAN MEMBUAT HIPOTESIS

  Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasikanKenal pasti pembolehubah yang bergerakbalasKenal pasti corak bagi setiap pembolehubahPastikan setiap corak bagi setiap pembolehubahKaitkan hubungan di antara dua pembolehubah yang telah di kenal pastiBuatkan ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua pembolehubah yang telah dikenal pasyi dengan menggunakan perkataan semakinJangan lupa nyatakan corak bagi setiap pembolehubah

  CONTOH TEKS HIPOTESIS

  adonie

 • adonie30 minit35 minit40 minit

  adonie

 • adonieLampu suluhLampu suluhObjek SkrinBayang-bayangObjekSkrinBayang-bayang1) Apakah pembolehubah yang:a) Dimanipulasi ? : ........................................Bergerakbalas ? : ........................................

  2) Apakah hipotesis yang ingin diuji ? ..........................................................................

  adonie

 • adonieA B C DBerdasarkan eksperimen di atas, apakah hipotesis yang ingin diuji?Jika (lihat PM), maka (lihat PB)..KAITKAN DENGAN PRINSIP SAINS

  BAHANKEADAAN MENTOLAMenyalaBTidak menyalaCMenyalaDTidak menyala

  adonie

 • adonie3. Mentafsir data.

  Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Biasanya kita mentafsir data berdasarkan kepada hasil keputusan eksperimen yang telahpun dicatatkan.Soalan-soalan yang menguji KPS mentafsir data ialah :

  adonie

 • adonieMembuat pernyataan tentang maksud / tujuan / tajuk penyiasatan.

  Teknik : Mulakan menjawab dengan ayat: (Umha)

  Mengkaji kesan/menyiasat hubungan antara (PM) ke atas/terhadap (PB)

  adonie

 • adonieii. Pola atau corak yang terdapat dalam data yang dikumpul sama ada corak perubahan atau corak pertambahan / pengurangan sesuatu pembolehubah dalam penyiasatan.

  Teknik : Sekiranya soalan meminta corak perubahan sesuatu pembolehubah, calon perlu melihat susunan angka dalam data. Turutan angka bertambah, gunakan perkataan menaik / meningkat / semakin bertambah Turutan angka menurun, gunakan perkataan berkurang / semakin rendah /menurun. Beberapa angka dalam data sama, gunakan perkataan tetap / mendatar

  adonie

 • adonieiii. Membuat kesimpulan.

  Teknik :Lihat markah dan pola dalam data yang diberi dalam jadual.Satu pola sahaja, gunakan cara menjawab soalan hipotesis iaitu:Semakin .(Pola PM) .., semakin ..(Pola PB) .Jika terdapat dua pola dalam data yang diberi, calon perlu menerangkan kedua-duanya sekali.Jika terdapat lebih daripada dua pola dalam data, calon perlulah menerangkan kesemua pola perubahan PM dan PB dalam data.

  adonie

 • adonieContoh :

  Kesimpulan penyiasatan (2 markah)

  Dari minit 5 hingga ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih bertambah dan selepas minit ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih tetap tidak berubah. (2 markah)Semakin bertambah masa biji benih direndam, semakin bertambah berat biji benih (1 markah)

  Masa biji benih direndam/minitBerat biji benih/gram5101015152520402560307035754075

  adonie

 • adonieKesimpulan penyiasatan (2 markah)

  Suhu 35 C hingga 40 C paling banyak bilangan biji benih bercambah. Suhu kurang daripada 35C dan lebih daripada 40 C bilangan bercambah adalah sedikit.

  Suhu / C20253035404550Bilangan biji bercambah1020407070100

  adonie

 • adonieiv. RumusanAda kaitan dengan membuat kesimpulan tetapi penerangannya lebih ringkas dan menggunakan data yang dicatat.

  Klu jawapan

  Lihat pada pb dahulu diikuti pm.Nyatakan jawapan pada pm sahaja.Lihat hasil yang paling banyak dihasilkan.

  adonie

 • adonieContoh soalan rumusanJadual menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh Ani. Pokok cili daripada bahan yang sama telah ditanam pada masa yang sama tetapi pada keadaan berat baja yang berbeza.

  Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual.Berat bajaPaling banyakJawapan : Berat baja di antara 20 hingga 30 gram paling banyak menghasilkan buah cili.

  Berat baja (g)5101520253035Bilangan buah cili yang dihasilkan20305080808040

  adonie

 • adoniev. Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah dalam penyiasatan.

  Teknik :

  Gunakan ayat seperti menjawab soalan hipotesis tetapi pola/corak perubahan PM dan PB mestilah sama seperti dalam data.Menyatakan kesan perubahan PM ke atas perubahan PB.Menjelaskan hubungan dua pembolehubah sama ada berkadar terus atau berkadar songsang.

  adonie

 • adonieContoh Jadual 1:Jisim ladung bertambah, bilangan ayunan dalam masa 30 saat tetap sama.

  Jisim ladung (g)Bilangan ayunan dalam masa 30 saat1020202030204020

  adonie

 • adonieContoh Jadual 2 :Isipadu air bertambah menyebabkan masa untuk air mendidih pun bertambah.Semakin bertambah isipadu air semakin bertambah masa untuk air mendidih.

  Isipadu air (ml)Masa mendidih (minit)1001020015300204002550030

  adonie

 • adonie1) Nyatakan dua pembolehubah / dua maklumat.2) Apakah hubungan antara dua pembolehubah ?3) Corak perubahan masa untuk air mendidih4) Ramalkan masa air mendidih jika 120 ml air digunakanApakah tujuan eksperimen dijalankan?Apakah kesimpulan / rumusan yang boleh dibuat?Berikan satu cadangan supaya air di atas cepat mendidih.

  MENTAFSIR DATA

  Isi padu air (ml)405060708090100Masa untuk air mendidih ( minit)14161820222426

  adonie

 • adonieIsi padu air dan masa untuk air mendidihApabila isi padu bertambah maka masa untuk air mendidih juga bertambahSemakin meningkat30 minitUntuk menyiasat hubungan di antara isi padu air dengan masa untuk air mendidih.Semakin bertambah isi padu air semakin bertambah masa untuk air mendidih

  7. Kurangkan isi padu air / kuatkan nyalaan api

  adonie

 • adonieSelepas beberapa hari didapati ikan-ikan dalam balang K mati manakala ikan-ikan dalam balang J masih hidup.Berdasarkan pernyataan di atas, berikan satu cadangan supaya ikan-ikan dalam balang K sepatutnya dapat diselamatkan.

  adonie

 • adonieFahamkan segala maklumat seperti PM, PB, PML, Tujuan Eksperimen, konsep atau fakta Sains yang diutarakan, maka pelajar dikehendaki membaca pecahan soalan keseluruhannya sepintas lalu. Tujuannya supaya jawapan bagi setiap soalan tidak sama atau diulang bagi setiap soalan.

  adonie

 • adonieSelepas itu barulah calon membaca dengan TERPERINCI setiap soalan sebelum menjawabnya.

  adonie

 • adonieSemasa membaca setiap soalan, cuba fahamkan kehendak utama soalan (CARI KATA KUNCI SOALAN). Anda boleh gariskan kata kunci soalan tersebut.

  adonie

 • adonieBakteria juga kulatPunca makanan rosakSuhu makanan,air udaraKeperluan mereka

  Banyak cara pengawetanPembekuan,pendinginanPengetinan,pembotolanPemvakuman pun ada

  Pengasinan tambah garamPengeringan singkir airAir gula garam cukaUntuk penjerukan

  adonie

 • adonie1. FAKTA2. ISTILAH3. URUTAN4. KAEDAH5. PENGELASAN6. KONSEP7. TERJEMAHAN8. TAFSIRAN9. EKSTRAPOLASI10. APLIKASI

  adonie

 • adonie

  KEBOLEHAN CAHAYA MENEMBUSI BAHANLUTSINARLUTCAHAYALEGAPKeseluruhan cahaya menembusi bahanSebahagian cahaya menembusi bahanCahaya tidak dapat menembusi bahanCONTOH PETA MINDA

  adonie

 • adonieFENOMENA ALAM

  LAPISAN KERAK MANTEL TERAS LUAR TERAS DALAM

  SUHU LAPISAN SUHU LAPISAN SUHU LAPISAN SUHU LAPISAN

  TEKANAN PEPEJAL CECAIR PEPEJAL

  GERAKAN SEPARA PEPEJAL

  GEMPA BUMI TEKANAN

  KOLAM AIR PANAS GEISER GUNUNG BERAPI

  adonie

 • adoniePengaratan Bahan

  adonie

 • adonieCAHAYAPergerakan cahaya Pantulan cahayaSumber cahayaCahaya bergeraklurusKebolehan cahaya menembusi objekAplikasi pantulan dalam kehidupanJenis permukaan yangmemantulkan cahayaLutsinarLutcahayaLegapPembentukan bayang-bayangCermin mataAisPapanMatahariNyalaan mentolApi lilinLicinBerkilatRataCerminLogampermataPeriskopKaleidoskopCahayaKOSR4/K3/2003

  adonie

 • adonieKebolehan Bahan Mengalirkan Arus Elektrik

  KonduktorPenebatPepejalDefinisiUmumOperasiDefinisiLogamOperasiMentol TidakMenyalaMentolMenyalaBahan Bukan Pengalir ElektrikBahan Pengalir ElektrikSemua JenisLogamRod KarbonLarutan GaramCecairMinyakSyampuKOSR4/2003

  adonie

 • adonieHubungan Makanan Antara Haiwan

  Rantai MakananHabitatParitSawahTanahHutanSiratan MakananMakananHaiwanHaiwanHarimauSingaMusangUlarTumbuhanLembuArnabKudaHaiwan & TumbuhanAyamTikusKelawarKOSR4/2003

  adonie

 • adonieTENAGA ELEKTRIKContoh AlatYang MenghasilkanTenaga ElektrikPenjimatan TenagaPerubahan TenagaSel KeringSel SuriaGuna BerhemahT/Elektrik T/Cahaya(Lampu Suluh)DinamoAkumulatorPenjana ElektrikKOSR THN5 K6//2003T/Elektrik T/Haba(Seterika)T/Elektrik T/Bunyi(Loceng)T/Elektrik T/Kinetik(Kipas)

  adonie

 • adonieKEADAAN BAHAN GasCecairPepejalContohSifatSifatContohSifatContohMempunyai JisimMemenuhi RuangUdaraMengikutBentukBekasAirBentukTetapKayuStimMempunyaiJisimMinyakMempunyaiJisimKacaKOSR TH5 K6/2003

  adonie

 • adoniePEMBIASAN CAHAYA

  Pergerakan cahaya melalui medium yang berlainan

  Dari udara ke airDari udara ke kacaDasar kolam renang kelihatan cetekSudu kelihatan bengkok dalam gelasKanta pembesarBongkah kacaCermin mata

  adonie

 • adonie

  PENYERAKAN CAHAYA

  Memperihal Serakan Cahaya MatahariUrutan Warna spektrumFenomena AlamCermin di dalam besenMenggunakan PrismaSemburan AirKe udaraMerah,JinggaKuningHijauBiruIndigoUnguKejadian Pelangi

  adonie

 • adonie CONTOH MENJAWAB ANEKA PILIHANNota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)Bumi

  adonie

 • adonie CONTOH MENJAWAB PELENGKAP

  Antara berikut yang manakah pernyataan benar tentang buruj-buruj Rajah 7 ?

  IBuruj Q ialah buruj BidukIIBuruj P dan Q adalah kompas kepada ahli pelayaranIIIBuruj P boleh digunakan untuk menentukan arah SelatanIVBuruj adalah gugusan planet yang membentuk corak tertentu

  AI dan IV sahajaBI, II dan III sahajaCII, III dan IV sahajaDI, II, III dan IV RAJAH 7Nota: Kaedah dan teknik menjawab perlu dipertingkatkan; cadangan kaedah 3C (Conteng, Cantas, Cari)Pari Biduk

  adonie

 • adonie1. Fakta Menguji tentang ciri, sifat atau fenomena2. Istilah Menguji tentang istilah, definisi, makna atau simbolUrutan Menguji tentang urutan, proses, aliran, perkembangan dan fenomena berhubung dengan masa. 4. Kaedah Menguji teknik, pendekatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan jawapan. 5. Pengelasan Menguji tentang jenis, kumpulan set atau bidang6. Konsep Menguji tentang konsep dan hukum sains7. Terjemahan Memindahkan maklumat atau data dari satu bentuk ke bentuk yang lain.Tafsiran Menguji idea secara menyeluruh, membuat rumusan dan kesimpulan9. Ekstrapolasi Menguji kefahaman tentang kesan atau akibat.10. Aplikasi Penggunaan konsep / pengetahuan Sains dalam situasi baru dalam kehidupan seharian.

  adonie

 • adonieFaktaCONTOH:Manakah antara alat berikutberfungsi dengan mengubah tenaga elektrik kepada tenaga haba?A KipasC KameraB RadioD Pembakar rotiJawapan: D

  adonie

 • adonie

  2. Maklumat di atas menunjukkan empat jenis hidupan. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan rantai makanan yang betul?

  A Helang Ayam Cacing RumputB Cacing Helang Rumput AyamC Rumput Cacing Ayam HelangD Ayam Rumput Helang Cacing

  HelangCacingAyamRumputJawapan : CKONSEP

  adonie

 • adonieIstilah (Sains 2002)4 Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan maksud sifat kekenyalan pada satu objek?

  A Terapung di atas airB Dapat menahan hentakanC Melantun balik apabila dibalingD Kembali ke bentuk asal selepas dikenakan daya

  Jawapan : D

  adonie

 • adonieSOALAN ISTILAH

  Siratan makanan bermaksud

  Agabungan beberapa rantai makananBcara hidupan mendapatkan makananCsebahagian daripada rantai makananDfaktor penting untuk mengekalkan keseimbangan alam

  Jawapan: A

  adonie

 • adonieKAEDAH

  Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan mengkaji keperluan air oleh tumbuhan untuk hidup.Antara berikut yang manakah perlu dilakukan dalam penyiasatan itu ?

  I Menyediakan dua pokok yang sama jenis di dalam bekas yang berlainanII Menyapu minyak pada salah satu daripada pokok III Menyiram salah satu daripada pokok tersebutIV Memerhati keadaan kedua-dua pokok selepas satu mingguAI dan III sahajaBII dan IV sahajaCI, II dan III sahajaDI, III dan IV sahajaJAWAPAN: D

  adonie

 • adonieURUTAN (Sains 2002)5 . Maklumat di atas menunjukkan langkah-langkah dalam proses penjerukkan. Antara susunan berikut yang manakah betul? A Q P S R B Q S R PC Q S P RD Q R S P

  P Campurkan sedikit cukaQ Potong buah dan basuhR Gaul buah dan garamS Masukkan larutan gula pekatJawapan : D

  adonie

 • adonie URUTAN

  Antara berikut yang manakah merupakan urutanfasa bulan yang betul ?

  ABulan purnama, bulan sabit, anak bulan, bulan separaBAnak bulan, bulan sabit, bulan separa, bulan purnamaCBulan sabit, anak bulan, bulan purnama, bulan separaDAnak bulan, bulan sabit, bulan purnama, bulan separaJawapan: B

  adonie

 • adoniePenterjemahan (Sains 2002)3. Maklumat di atas menunjukkan pemerhatian tentang jarak yang dilalui kereta P,Q,R dan S dalam satu jam. Antara carta palang berikut, yang manakah boleh menggambarkan pemerhatian ini?Pbergerak lebih jauh daripadaRQbergerak lebih jauh daripadaPSbergerak lebih jauh daripadaP dan QABCDJawapan : B

  adonie

 • adonieTafsiran (Sains 2002)

  6 . Rajah 6 menunjukkan jarak yang dicatatkan oleh sebuah bongkah kayu untuk berhenti apabila melalui permukaan P,Q,R dan S. Bongkah kayu itu ditolak dengan daya yang sama.Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang P,Q,R dan S?A. Q lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada SB. S lebih kasar daripada P tetapi lebih halus daripada RC. P mempunyai permukaan yang paling halusD. R lebih halus daripada P dan Q

  Jawapan : D

  adonie

 • adonieEkstrapolasi (Sains 2002) 7. Rajah 10 menunjukkan pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Apakah yang akan berlaku jika keadaan sebegini dibiarkan selama seminggu?I. Penyebaran bakteria dan serangga perosakII. Mengganggu keselesaan hidupIII. Menjejaskan keindahan alam.

  AI sahajaBI dan II sahajaCII dan III sahajaDI, II dan III

  JAWAPAN : D

  adonie

 • adonieSOALAN APLIKASI

  Nani menghadapi kesukaran untuk memisahkan dua bijigelas kaca yang melekat antara satu sama lain. Apakah tindakan yang perlu diambil?

  AMerendam kedua-dua biji gelas ke dalam air sejukBMerendam kedua-dua biji gelas ke dalam air panasCMenjemur kedua-dua biji gelas di bawah sinaran matahariDMerendam gelas yang di bawah ke dalam air panasJawapan: D

  adonie

 • adonieAntara berikut yang manakah mempunyai prinsip yang sama dengan alat dalam Rajah 3?Rajah 3XABCDPENGELASANJawapan: A

  adonie

 • adonieAPAKAH YANG PERLU DIELAKKAN KETIKA MENJAWAB BAHAGIAN AJangan cicirkan masaJangan perlekehkan soalanJangan biarkan soalan bebasJangan gopoh / panikJangan lupa menyemak jawapan

  Rujuk semula kehendak soalan ketika penyemakan; dibuat berterusanMembuang masa untuk soalan sukar amat merugikan; lebihan masa amat perlu untuk semakanSamarata & adil untuk semua soalan elakkan kecuaian; soalan mudah memerangkap pelajar; elakkan sebarang tanggapanMenconteng perlu bagi tujuan pengenalpastian / fokus minda kepada kehendak soalanKawal minda dan emosi agar berkeyakinan

  adonie

 • adonieBAGAIMANA ANDA BOLEH CEMERLANG BAHAGIAN APembacaan berterusanPenghasilan peta minda / notaPenguasaan istilah asasLatih tubi menjawab soalanPenyemakan kertas soalan terdahuluPembelajaran berkumpulan4-5 orang; diskusi waktu lapang / rehat; agih tajuk untuk pembacaanBuku-buku rujukan yang berkaitan; pastikan sukatan terkini; di [email protected] secara berjadualPeta minda mencakupi semua tema Thn 4-6; rujuk guru untuk penyempadanan HSPMemahami konsep, menghafal & menyenarai istilahPelbagai sumber soalan; UPSR terdahulu, OTI, buku-buku rujukanJadikan latihan terdahulu untuk mengesan kekuatan & kelemahan sedia ada; semak kesilapan

  adonie

 • adonieLirik Lagu Cahaya Bulan

  Tanya sama bulan Mana ia hilangPada waktu siangTak kelihatan

  Pada waktu siang Bulan hilang seriKerana muka bumiDisinar mentari

  Pada waktu malamBulan terangi alamIndah nampak cahayaBukan kepalangBulan bentuk sferaJuga tiada cahayaHanya pantul sahajaCahaya suria

  Bulan nampak indahHanya pada mataTapi sebenarnya Tandus berkawah

  Permukaan rataKering dan berdebuTiada atmosferaHalang ultraungu

  adonie

 • adonie

  adonie

 • adonie

  adonie

 • adonieLirik lagu Planet dalam Sistem Suria Saya Utarid planet nombor satu Planet paling dekat dengan matahariSaya Zuhrah planet nombor dua Kawan saya Bumi planet nombor tigaSistem suria ohoi (2x)Sistem suria galaksi kita Sayalah Bumi tempat tinggal anda, Punya satu bulan yang memantul cahayaSaya Marikh planet yang keempat Juga dikenali sebagai planet merahSistem suria ohoi (2x)Sistem suria galaksi kitaSaya Musytari planet yang kelima Planet paling besar dalam sistem suriaZuhal pula planet yang keenam, Dilingkari gegelang yang cantik gemilang

  Sistem suria ohoi (2x)Sistem suria galaksi kitaPlanet ketujuh Uranus namanya Kelihatan biru dilihat dari jauhNeptun beredar di orbit yang kelapan Kandungan utma gas hidrogenSistem suria ohoi (2x)Sistem suria galaksi kitaPluto kesembilan dalam sistem suria Planet paling kecil juga paling sejukPluto kesembilan dalam sistem suria Planet paling kecil juga paling sejukSistem suria ohoi (2x)Sistem suria galaksi kita

  adonie

  ***Buang tabiat makan