ihrm topic 1

of 34/34
02/06/22 IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ. 1 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa (PSMA) Kuliah 1

Post on 24-Oct-2015

99 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introduction to IHRM

TRANSCRIPT

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa (PSMA)Kuliah 1

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*PSMASatu disiplin yang membincangkan bagaimana sumber manusia pada peringkat antarabangsa diguna pakai dengan mengambil kira:Kepelbagaian nilaiBudayaSosial EkonomiPolitik

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 fungsi pengurusan sumber manusia umum3 kategori negara3 jenis pekerja

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 fungsi pengurusan sumber manusia umum:PengambilanPengagihan kerjaPenggunaan pekerja secara berkesan

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 kategori negaraNegara tamu apabila subsidiari berada Negara sendiri apabila syarikat induk beradaNegara ketiga apabila ia mungkin memberi sumbangan dari aspek tenaga manusia, kewangan atau kemudahan lain.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 jenis pekerjaPekerja dari negara tamuPekerja dari negara sendiriPekerja dari negara ketiga.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • Bagaimana bermulanya PSMA??Anda perlu memahami konsep HRM*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • HRMKonsep Fungsi HRMPengurusan Sumber Manusia merupakan fungsi terpenting dalam MNC kerna ia menentukan kejayaan keseluruhan operasinya di peringkat anatarabangsa (Barlett & Ghosal, 1992; Gupta & Govindarajan, 1991)*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • IHRMHRM diperingkat antarabangsaMelangkaui sempadan pengurusan & negaraMNCMelangkauiPolitikPerundanganEkonomi globaletc*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perniagaan AntarabangsaPerniagaan Antarabangsa merupakan aktiviti-aktiviti perniagaan (pembelian/import dan penjualan/eksport barangan dan perkhidmatan) yang dirangka dan dijalankan sama ada dua (2) hala ataupun pelbagai hala antara sebuah negara dengan negara yang lain.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perniagaan AntarabangsaLazimnya ia dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah negara untuk mencapai objektif/matlamat individu atau organisasi.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kepentingan/Peranan Perniagaan AntarabangsaImbangan Perdagangan (The Balance of Trade)Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments) Kadar Tukaran (Exchange Rates) Meluaskan Pasaran Guna TenagaPemindahan Teknologi

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Imbangan Perdagangan (The Balance of Trade)

  Ia ditetapkan oleh perhubungan diantara nilai import barangan dan nilai eksport barangan yang dihasilkan dalam negara. Apabila nilai eksport barangan sesebuah negara melebihi nilai import barangannya, maka imbangan perdagangan negara yang berkenaan adalah baik dan dikatakan mengalami lebihan perdagangan (Trade Surplus). Jika sebaliknya, imbangan perdagangan negara itu dikatakan mengalami defisit perdagangan (Trade Deficit)

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments)

  Ia merupakan penunjuk (indicator) yang lazim digunakan dalam perniagaan antarabangsa. Ia digunakan untuk mengukur perbezaan/perselisihan antara jumlah nilai wang yang mengalir masuk dan jumlah nilai wang yang mengalir keluar dari sesebuah negara untuk satu tempoh masa tertentu, biasanya satu tahun. Ia tidak hanya merangkumi imbangan perdagangan tetapi juga pembayaran dalam bentuk bantuan oleh kerajaan dan juga pelaburan langsung dalam aset-aset. Misalnya, sebuah syarikat/firma A membeli sama ada seluruh atau sebahagian daripada syarikat/firma B yang terletak di sebuah negara lain, maka pelaburan sedemikian diambil kira dalam imbangan pembayaran dan bukannya dalam imbangan perdagangan syarikat/firma itu. Apabila syarikat-syarikat asing membeli syarikat-syarikat tempatan, stok, bon atau harta benda, maka urusniaga demikian dianggap sebagai sebahagian daripada imbangan pembayaran.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kadar Tukaran(Exchange Rate)

  Imbangan perdagangan antara dua buah negara akan dipengaruhi oleh kadar tukaran nilai matawang diantara mereka. Setiap barangan dan perkhidmatan yang dieksport akan membawa masuk tukaran asing. Eksport meningkat, maka tukaran asing juga meningkat. Peningkatan masuk tukaran asing akan menambahkan pendapatan negara dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan per kapita bagi setiap penduduk.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Meluaskan Pasaran

  Perniagaan antarabangsa dapat meluaskan pasaran bagi keluaran/produk yang mengalami lebihan dalam negara. Apabila barangan dan perkhidmatan dipasarkan di peringkat antarabangsa, liputan pasaran bagi keluaran tersebut menjadi luas dan sasaran pasaran baru akan wujud. Ia akan memberi peluang kepada sesebuah syarikat untuk terus berkembang, mempelbagaikan aktiviti serta menjanakan lebih banyak keuntungan, membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh sesebuah syarikat.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Guna Tenaga

  Apabila keluaran untuk dieksport meningkat, jumlah pekerja yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti pengeluaran akan meningkat. Begitu juga jumlah pekerja dalam aktiviti bantuan perniagaan akan turut meningkat. Keadaan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara itu.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pemindahan Teknologi

  Pemindahan teknologi akan mengeratkan hubungan dua (2) hala dan pelbagai hala. Jalinan hubungan yang baik akan mewujudkan semangat bantu-membantu diantara satu sama lain terutamanya dalam pengeluaran barangan yang berteknologi tinggi. Tenaga kerja tempatan perlu dilatih untuk mengendalikan peralatan tersebut. Proses ini secara tidak langsung telah memindahkan teknologi ke negara yang menggunakan peralatan tersebut. Contohnya, Proton bekerjasama dengan MitsubishiPerodua (Tiara) bekerjasama dengan CitroenPerodua (Kancil) bekerjasama dengan Daihatsu Korridor raya Multimedia (MSC) bekerjasama dengan Microsoft

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Jenis-Jenis Perniagaan AntarabangsaImportEksportPerkhidmatan (Service)Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing)Kontrak Pengeluaran

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Import

  Sebarang aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian barangan atau perkhidmatan dari negara luar dan dibawa masuk untuk kegunaan dalam negara sama ada oleh individu atau organisasi.Negara yang mengalami kekurangan sesuatu jenis barangan / perkhidmatan terpaksa membeli daripada negara yang mengalami lebihan.Misalnya, kurma diimport dari negara-negara Arab Saudi semasa bulan Ramadan.Mercedez Benz diimport dari negara Jerman dsb.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Eksport

  Sebarang aktiviti perniagaan yang diperniagakan di luar negara untuk kegunaan individu atau organisasi di negara asing.Negara akan mengeksport keluarannya yang biasanya mempunyai lebihan / faedah bandingan (comparative advantage)Misalnya, Malaysia mempunyai faedah bandingan dalam pengeksportan minyak kelapa sawit kerana kos pengeluarannya adalah rendah. Jepun banyak mengeksportkan barangan elektrik, kereta dsb kerana ia mempunyai lebihan bandingan dari segi pengeluaran barangan demikian. ** Pada umumnya import dan eksport berlaku serentak demi kebaikan bersama negara-negara yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa terutamanya untuk mewujudkan imbangan perdagangan

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perkhidmatan (Service)

  Perkhidmatan merupakan bukan barangan fizikal yang dapat dilihat dan disentuh tetapi sesuatu yang dapat memberi kepuasan serta memenuhi kehendak dan kemahuan pengguna.Ianya amat diperlukan supaya aktiviti perniagaan antarabangsa dapat berjalan dengan lancar.Contohnya, sistem pengangkutan pengangkutan udara, air atau darat.Perhubungan telefon, pos, e-commerce dsb.Perbankan system perbankan konvensional, system perbankan Islam, Insuran dsb.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing)

  Pembuatan / pengeluaran terdiri daripada syarikat-syarikat yang mempunyai kemudahan untuk menghasilkan barangan di pelbagai lokasi di seluruh dunia. Kebanyakan syarikat pembuatan / pengeluaran memperolehi lebihan bandingan melalui operasi di negara-negara yang mempunyai sumber-sumber pengeluaran pada kos yang rendah(tenaga kerja yang banyak dan murah, kemudahan infrastruktur yang baik, dsb).

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kontrak Pengeluaran

  Kontrak pengeluaran merujuk kepada perjanjian untuk membekalkan sejumlah tertentu barangan kepada pengimport.Pengimport dan pengeluar bersetuju dengan syarat-syarat untuk menandatangani kontrak.Perlesenan merupakan kaedah kontrak pengeluaran yang paling popular.Contohnya, Syarikat (Adidas) memberikan kebenaran kepada sebuah syarikat yang lain (di Thailand) untuk menggunakan hakciptanya seperti paten, tanda perniagaan dan teknologi untuk mengeluarkan produk bagi pihak syarikat/firma yang pertama.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi Luar / Dalam: Mewujudkan Pengurusan Sumber Manusia Di Peringkat AntarabangsaPersekitaran globalKepentingan ekonomi sejagatOrganisasi antarabangsa (MNC)Strategi globalKemasukan produk ke pasaran antarabangsaPengurusan merentasi sempadan (Ekspatriat)

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Persekitaran GlobalTerdapat 3 wilayah ekonomi yang akan memberi pengaruh utama terhadap ekonomi dunia pada alaf baru ini iaitu:Asia PasifikAmerika UtaraKesatuan EropahBlok-blok perdagangan World Trade Organisation (WTO)Pusingan UruguayAsian Free Trade Area (AFTA)North America Free Trade Agreement (NAFTA)Europen Comunitty (EC)East Asian Economic Caucas (EAEC)Asia-Pacific Economic Corporation (APEC)Assosiation of South-East Asia (ASEAN)INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPORE GROWTH TRIANGLE (IMS-GT)BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINES-EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR (MSC)

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kepentingan Ekonomi SejagatPeningkatan integrasi ekonomi dunia+Globalisasi+Kerjasama beberapa negara= kemunculan PSMA. Faktornya:Perkembangan jumlah dagangan duniaKepentingan pelaburan langsung asing (FDI)Kepentingan importKeterbukaan pasaran

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Organisasi DiPeringkat Antarabangsa (MNC)Organisasi Tanpa Sempadan: Halangan geografi dan kekangan wilayah menjadi kurang penting. Mewujudkan:Perbadanan Multinasional: 1960an, operasi di lebih daripada sebuah negara tetapi diuruskan secara serentak daripada negara asal organisasi tersebut. Lebih kepada ciri-ciri etnosentrik.Perbadanan Transnasional: operasi lebih daripada sebuah negara tetapi tidak memusatkan pembuatan keputusan di negara asal. Sebaliknya, kuasa pembuatan keputusan dipegang oleh pengurusan di negara ia beroperasi.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Strategi GlogalTekanan untuk tindakbalas globalTekanan untuk tindakbalas tempatanModel strategi global.Model antarabangsaModel multinasionalModel globalModel transnasional

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kemasukan produk ke pasaran antarabangsaEksportPerlesenanFrancaisUsahasama dan pakatan strategikSubsidiari milikan penuhPeringkat IPeringkat IIPeringkat III

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pengurusan merentasi sempadanPersekitaran politik-perundanganPersekitaran ekonomiTugasan antarabangsaKemahiran pengurus globalMemahami isu budayaMasalah pengurusan dan pentadbiranOrientasi dalam pengurusan antarabangsa

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perbezaan HRM & IHRMBertanggungjawab ke atas bilangan fungsi dan aktiviti Pengurusan Sumber Manusia yang lebih banyak.Memerlukan perspektif yang lebih luasPenglibatan yang lebih dalam kehidupan harian stafPerlu membuat penumpuan yang berbeza kerana terdapatnya Campuran Pekerja Negara Sendiri dengan Pekerja Negara Tamu.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perbezaan HRM & IHRMMengalami permasalahan yang lebh sukar lagi mencabarMenangani pengaruh luaranMenghadapi risiko yang lebih tinggiPolisi dan amalan pengurusan sumber manusia yang berubah dari semasa ke semasa.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*kesimpulanPengurusan sumber manusia di peringkat antarabangsa merupakan satu aspek penting kepada syarikat yang mahu melebarkan sayap operasinya ke peringkat antarabngsa.Munculnya PSMA adalah disebabkan oleh pelbagai faktor terutamanya perdagangan antarabngsa, sempadan geografi, jalinan diplomasi dan juga globalisasi.Perbezaan yang amat ketara di antara PSM dan PSMA boleh dilihat dari pelbagai sudut. Ini disebabkan oleh persaingan sejagat yang muncul dalam era dunia tanpa sempadan.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

  *THRD-160-2*THRD-160-2