ihrm topic 1

Download Ihrm Topic 1

Post on 24-Oct-2015

75 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introduction to IHRM

TRANSCRIPT

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa (PSMA)Kuliah 1

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*PSMASatu disiplin yang membincangkan bagaimana sumber manusia pada peringkat antarabangsa diguna pakai dengan mengambil kira:Kepelbagaian nilaiBudayaSosial EkonomiPolitik

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 fungsi pengurusan sumber manusia umum3 kategori negara3 jenis pekerja

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 fungsi pengurusan sumber manusia umum:PengambilanPengagihan kerjaPenggunaan pekerja secara berkesan

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 kategori negaraNegara tamu apabila subsidiari berada Negara sendiri apabila syarikat induk beradaNegara ketiga apabila ia mungkin memberi sumbangan dari aspek tenaga manusia, kewangan atau kemudahan lain.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Dimensi PSMA3 jenis pekerjaPekerja dari negara tamuPekerja dari negara sendiriPekerja dari negara ketiga.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • Bagaimana bermulanya PSMA??Anda perlu memahami konsep HRM*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • HRMKonsep Fungsi HRMPengurusan Sumber Manusia merupakan fungsi terpenting dalam MNC kerna ia menentukan kejayaan keseluruhan operasinya di peringkat anatarabangsa (Barlett & Ghosal, 1992; Gupta & Govindarajan, 1991)*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • IHRMHRM diperingkat antarabangsaMelangkaui sempadan pengurusan & negaraMNCMelangkauiPolitikPerundanganEkonomi globaletc*IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perniagaan AntarabangsaPerniagaan Antarabangsa merupakan aktiviti-aktiviti perniagaan (pembelian/import dan penjualan/eksport barangan dan perkhidmatan) yang dirangka dan dijalankan sama ada dua (2) hala ataupun pelbagai hala antara sebuah negara dengan negara yang lain.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perniagaan AntarabangsaLazimnya ia dijalankan melangkaui sempadan geografi dan politik sesebuah negara untuk mencapai objektif/matlamat individu atau organisasi.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kepentingan/Peranan Perniagaan AntarabangsaImbangan Perdagangan (The Balance of Trade)Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments) Kadar Tukaran (Exchange Rates) Meluaskan Pasaran Guna TenagaPemindahan Teknologi

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Imbangan Perdagangan (The Balance of Trade)

  Ia ditetapkan oleh perhubungan diantara nilai import barangan dan nilai eksport barangan yang dihasilkan dalam negara. Apabila nilai eksport barangan sesebuah negara melebihi nilai import barangannya, maka imbangan perdagangan negara yang berkenaan adalah baik dan dikatakan mengalami lebihan perdagangan (Trade Surplus). Jika sebaliknya, imbangan perdagangan negara itu dikatakan mengalami defisit perdagangan (Trade Deficit)

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Imbangan Pembayaran (The Balance of Payments)

  Ia merupakan penunjuk (indicator) yang lazim digunakan dalam perniagaan antarabangsa. Ia digunakan untuk mengukur perbezaan/perselisihan antara jumlah nilai wang yang mengalir masuk dan jumlah nilai wang yang mengalir keluar dari sesebuah negara untuk satu tempoh masa tertentu, biasanya satu tahun. Ia tidak hanya merangkumi imbangan perdagangan tetapi juga pembayaran dalam bentuk bantuan oleh kerajaan dan juga pelaburan langsung dalam aset-aset. Misalnya, sebuah syarikat/firma A membeli sama ada seluruh atau sebahagian daripada syarikat/firma B yang terletak di sebuah negara lain, maka pelaburan sedemikian diambil kira dalam imbangan pembayaran dan bukannya dalam imbangan perdagangan syarikat/firma itu. Apabila syarikat-syarikat asing membeli syarikat-syarikat tempatan, stok, bon atau harta benda, maka urusniaga demikian dianggap sebagai sebahagian daripada imbangan pembayaran.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Kadar Tukaran(Exchange Rate)

  Imbangan perdagangan antara dua buah negara akan dipengaruhi oleh kadar tukaran nilai matawang diantara mereka. Setiap barangan dan perkhidmatan yang dieksport akan membawa masuk tukaran asing. Eksport meningkat, maka tukaran asing juga meningkat. Peningkatan masuk tukaran asing akan menambahkan pendapatan negara dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan per kapita bagi setiap penduduk.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Meluaskan Pasaran

  Perniagaan antarabangsa dapat meluaskan pasaran bagi keluaran/produk yang mengalami lebihan dalam negara. Apabila barangan dan perkhidmatan dipasarkan di peringkat antarabangsa, liputan pasaran bagi keluaran tersebut menjadi luas dan sasaran pasaran baru akan wujud. Ia akan memberi peluang kepada sesebuah syarikat untuk terus berkembang, mempelbagaikan aktiviti serta menjanakan lebih banyak keuntungan, membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh sesebuah syarikat.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Guna Tenaga

  Apabila keluaran untuk dieksport meningkat, jumlah pekerja yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti pengeluaran akan meningkat. Begitu juga jumlah pekerja dalam aktiviti bantuan perniagaan akan turut meningkat. Keadaan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara itu.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pemindahan Teknologi

  Pemindahan teknologi akan mengeratkan hubungan dua (2) hala dan pelbagai hala. Jalinan hubungan yang baik akan mewujudkan semangat bantu-membantu diantara satu sama lain terutamanya dalam pengeluaran barangan yang berteknologi tinggi. Tenaga kerja tempatan perlu dilatih untuk mengendalikan peralatan tersebut. Proses ini secara tidak langsung telah memindahkan teknologi ke negara yang menggunakan peralatan tersebut. Contohnya, Proton bekerjasama dengan MitsubishiPerodua (Tiara) bekerjasama dengan CitroenPerodua (Kancil) bekerjasama dengan Daihatsu Korridor raya Multimedia (MSC) bekerjasama dengan Microsoft

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Jenis-Jenis Perniagaan AntarabangsaImportEksportPerkhidmatan (Service)Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing)Kontrak Pengeluaran

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Import

  Sebarang aktiviti perniagaan yang membabitkan pembelian barangan atau perkhidmatan dari negara luar dan dibawa masuk untuk kegunaan dalam negara sama ada oleh individu atau organisasi.Negara yang mengalami kekurangan sesuatu jenis barangan / perkhidmatan terpaksa membeli daripada negara yang mengalami lebihan.Misalnya, kurma diimport dari negara-negara Arab Saudi semasa bulan Ramadan.Mercedez Benz diimport dari negara Jerman dsb.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Eksport

  Sebarang aktiviti perniagaan yang diperniagakan di luar negara untuk kegunaan individu atau organisasi di negara asing.Negara akan mengeksport keluarannya yang biasanya mempunyai lebihan / faedah bandingan (comparative advantage)Misalnya, Malaysia mempunyai faedah bandingan dalam pengeksportan minyak kelapa sawit kerana kos pengeluarannya adalah rendah. Jepun banyak mengeksportkan barangan elektrik, kereta dsb kerana ia mempunyai lebihan bandingan dari segi pengeluaran barangan demikian. ** Pada umumnya import dan eksport berlaku serentak demi kebaikan bersama negara-negara yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa terutamanya untuk mewujudkan imbangan perdagangan

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Perkhidmatan (Service)

  Perkhidmatan merupakan bukan barangan fizikal yang dapat dilihat dan disentuh tetapi sesuatu yang dapat memberi kepuasan serta memenuhi kehendak dan kemahuan pengguna.Ianya amat diperlukan supaya aktiviti perniagaan antarabangsa dapat berjalan dengan lancar.Contohnya, sistem pengangkutan pengangkutan udara, air atau darat.Perhubungan telefon, pos, e-commerce dsb.Perbankan system perbankan konvensional, system perbankan Islam, Insuran dsb.

  IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.

 • *IHRMCH1 Contributed by Wells Doty, Ed.D., Clemson Univ.*Pembuatan/Pengeluaran (Manufacturing)