environment pollution topic 2-water pollution

of 25/25
26/10/22 C5601 Teknologi Persekitaran – DKA6A

Post on 25-Jan-2015

247 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

environment pollution topic 2

TRANSCRIPT

  • 1. 21/12/13C5601 Teknologi Persekitaran DKA6A

2. 2.0. PENCEMARAN AIR Definisi PENCEMARAN AIR: Berlaku perubahan berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan meninggalkan kesan apabila digunakan.21/12/13 3. 2.1. PUNCA PENCEMARAN AIR Kumuhan kilang kebanyakan kumuhan kilangseperti sisa toksid dibuang ke sungai atau laut Sikap individu pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis Aktiviti pertanian penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian menyebabkan hakisan tanah yang seterusnya mengakibatkan mendakan berlaku. Mendakan ini akan mencetekkan sungai dan menjadikan air sungai menjadi keruh. 21/12/13 4. 2.2. Kesan Pencemaran Air Kesihatan manusia bakteria, virus, parasit danbahan kimia lain Haiwan hidupan air seperti ikan, siput, udang atau ketam akan mati disebabkan oleh tumpahan minyak, pembuangan sampah dan sisa toksid21/12/13 5. 2.3. Klasifikasi Bahan Pencemar (pollutant) Terdapat dua klasifikasi bahan pencemar, iaitu: a.Punca titik (Point Sources) b.Punca Serakan (Dispersed/Non-point Source)21/12/13 6. a. Punca titik (Point Sources) Adalah punca yang sampai ke dalam air menerusipaip, terusan, parit atau punca tempatan dan terhad. Mudah dikumpulkan dan dibersihkan. Pencemaran berasal dari satu punca yang dapat dikesan. Contoh: paip air buangan yang disalurkan ke dalam sungai. Seperti air buangan (kumbahan/kilang) yang telah dibersihkan sebelum dilepaskan melalui aliran sungai/parit21/12/13 7. A point source of industrial pollution along the Calumet River. (Source: EPA, Region V)A sewer system where sanitary and stormwater are completely separated. (Source: DC WASA)combined sewer overflow system found in many older cities, and a sewer system where sanitary and stormwater are completely separated. (Source: DC WASA) 21/12/13 8. Large farms that raise livestock are often considered potential point sources of pollution because untreated animal waste may enter nearby waterbodies as untreated sewage. (Source: NOAA)21/12/13 9. b. Punca Serakan (Dispersed Source Adalah meliputi kawasan yang luas dan tidak terhad Berasal dari pelbagai punca yang tidak dikenal pasti Punca-punca pencemaran: Air aliran permukaan proses pemindahan bahan pencemar disebabkanoleh hujan Bahan pencemar dibawa drpd keadaan semulajadi (pereputan tumbuhan) ataupun aktiviti manusia (penggunaan bahan baja fosfat) 21/12/13 10. Contoh punca serakan: 1) Pertanian 2) Perlombongan 3) Pembinaan 4) Kawasan pelupusan sisa pepejal 5) Kawasan ternakan 11. 2.4. Pencemaran Haba Pencemaran haba berlaku apabila perubahan suhu airyang disebabkan oleh aktiviti manusia Suhu mungkin akan bertambah atau berkurangan21/12/13 12. 2.4.1. Punca Pencemaran Haba Punca utama pencemaran haba penggunaan airsebagai cecair penyejuk (coolant) di stesen janakuasa Air yang digunakan sebagai coolant disalurkan ke sungai/parit pada suhu tinggi Pembuangan sisa industri terus ke dalam sungai21/12/13 13. 2.4.2. Kesan Haba a. Mengurangkan paras oksigen (DO) dalam air b. Membahayakan hidupan akuatik seperti ikan,amfibia dan copepods c. Meningkatkan kadar metabolisma hidupan akuatik makan lebih banyak dlm masa yg singkat d. Sesetengah ikan tidak dapat hidup (suhu > 25C)21/12/13 14. 2.4.2. Kesan Haba e. Perpindahan organisma ke kawasan lainPerpindahan masuk organisma, yang hidup dalam air yg lebih panas, dr kawasan lain persaingan dlm mencari makanan g. Terdapat masalah dlm rantaian makanan mengurangkan kepelbagaian hidupan. f.21/12/13 15. 2.4.3. Cara Kawalan Salurkan air ke dalam kolam takungan sementara ataupenyejuk (cooling tower). Apabila suhu turun ke paras yg selamat, salurkan air ke dalam sungai atau digunakan.21/12/13 16. 2.5. Hakisan Tanah Hakisan tanah ialah proses pemecahan ketulan-ketulan tanah di permukaan bumi dan pemindahannya ke tempat lain oleh air atau angin yang bergerak21/12/13 17. 2.5.1. Klasifikasi Hakisan Tanah a) Hakisan Geologi (semulajadi) Berlaku di permukaan bumi di mana saja terdapataliran tenaga sama ada dlm bentuk air, angin ataupun ais. Hakisan ini menyumbang kepada pembentukan tanah21/12/13 18. 2.5.1. Klasifikasi Hakisan Tanah b) Hakisan cepat (perbuatan manusia) Disebabkan oleh akitiviti manusia yg mengganggukeseimbangan antara tanah, liputan tumbuhtumbuhan dan tenaga menghakis oleh agen-agen geologi yang berbagai-bagai 10 1000 kali lebih merosakkan daripada hakisan geologi21/12/13 19. 2.5.2. Faktor-faktor menyebabkan hakisan tanah a) Faktor semulajadi agen-agen hakisan tanah iaituair & angin b) Faktor dari aktiviti manusia akibat dari pembangunan pesat di sektor pertanian, perlombongan, perbandaran, pembukaan tanahtanah baru, pembalakan dan perindustrian.21/12/13 20. 2.5.3. Agen Hakisan Tanah a. Air HujanKeamatan hujan & air larian ii. Jenis tanah iii. Kecuraman & panjang cerun iv. Tumbuh-tumbuhan i.21/12/13 21. 2.5.3. Agen Hakisan Tanah Angin i. Jenis tanah ii. Kekasaran permukaan tanah iii. Iklim iv. Tumbuh-tumbuhan b.21/12/13 22. 2.5.4. Kesan Hakisan Tanah Tanah permukaan (topsoil) yang baik untuk pertanianakan terhakis Memberi kesan kepada para petani (kemiskinan & kebulurun) Kesan sosio ekonomi (perpindahan penduduk) Menyebabkan pencemaran air kelodak Menjejaskan hidupan alga dan tumbuhan akuatik keseimbangan ekologi akan terjejas21/12/13 23. 2.5.4. Kesan Hakisan Tanah Mendapan bahan mendak Sungai menjadi cetek Banjir Pembiakan ikan terjejas21/12/13 24. 2.5.5. Kaedah Kawalan Hakisan a) Penanaman Pokok Cengkaman tanah akan lebih kuat Lebih banyak air masuk ke dalam tanah melalui akar pokok & mengurangkan air larian a) Membina Cerun yang baik Pembinaan cerun yg baik & sistematik Mempunyai ciri-ciri keselamatan & bersesuaian Menanam tanaman litup bumi di kawasan terdedah21/12/13 25. 2.5.5. Kaedah Kawalan Hakisan c) Merancang Pembangunan d) Mewujudkan hutan simpan e) Membina benteng kawalan hakisan f)Undang-undang, EIA21/12/13