topic 7 business plan 1 (format)

Download Topic 7  business plan 1 (format)

Post on 19-Jul-2015

141 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RANCANGAN PERNIAGAAN

 • Definisi :Adalah dokumen yang disediakan oleh syarikat atau usahawan secara bertulis yang mengandungi maklumat/keterangan berkenaan perniagaan/projek yg hendak dijalankan secara komprehensif dengan tujuan untuk mengurus dan mentadbir perniagaan secara cekap dan berkesan.

  Penulisan laporan berkenaan projek/perniagaan yang menyatakan strategi-strategi perniagaan bagi mencapai objektif, matlamat dan wawasan syarikat dengan menganalisis perniagaan, ramalan, andaian, jangkaan dan cara laksanakan strategi.

  A. Latarbelakang Rancangan Perniagaan (RP)

 • Samb..Definisi

  Business plan is a written summary of an entrepreneurs proposed business venture, its operational and financial details, its marketing opportunities and strategy, and its managers skills and abilities.(Zimmerer & Scarborough,2008)

  (RP merupakan ringkasan bertulis yang menerangkan tentang cadangan usahaniaga seseorang usahawan, maklumat operasi dan kewangan yang lengkap, strategi dan peluang pemasaran serta keupayaan dan kemahiran pengurus-pengurusnya.)

 • 3 Fungsi utama RP:

  1. Menjadi panduan kepada usahawan mengenai tindakan masa depan dan pembentukan strategi untuk kejayaan perniagaan. (It gives managers and employees a sense of direction)

  2. Untuk menarik perhatian para pembiaya dan pelabur. (It is potential lenders and investors first impression of the company and its managers)

  3. RP memberi gambaran peribadi usahawan (reflection of its creator). Ia menjadi bukti kepada pihak yang berkepentingan bahawa idea perniagaan tersebut boleh berjaya dengan komitmen serius yang diberikan oleh usahawan dalam menyediakan RP.

 • Kepentingan RP

  Menilai potensi, keunikan perniagaan, nilai komersial, teknologi, pasaran dan persainganMembantu kawalan pengurusan dalam melaksanakan strategiDigunakan sebagai asas rujukan pelaksanaan tugasan dan aktiviti-aktiviti perniagaanMenjadi asas bagi tujuan pembiayaan, perkongsian dan penggabungan

 • Untuk mendapatkan sesuatu pembiayaan, sesebuah RP mesti berjaya dalam 3 kategori ujian :

  Ujian Realiti (Reality test)Ujian Persaingan (Competitive test)Ujian Nilai (Value test)

 • Ujian Realiti

  Komponen luaranMembuktikan pasaran bagi produk itu wujud.Fokus kepada pasaran sasaran (niche market), bakal pelanggan, saiz pasaran, tahap persaingan, daya tarikan industri.

  Komponen dalamanFokus kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkanKelainan produk, boleh dibangunkan mengikut jangkaan kos, nilai yang ditawarkan kepada penggunaSamb..

 • Ujian Persaingan

  Komponen luaran :Menilai kedudukan perniagaan berbanding pesaing utama.Ancaman yang dihadapi akibat kelemahan perniagaan/ kekuatan pesaing.

  Komponen dalaman:Fokus kepada keupayaan pengurusan kualiti, kemahiran dan pengalaman pihak pengurusan.Sumber-sumber lain milik perniagaan yang memberikan kelebihan persaingan kepada perniagaan tersebut.

 • Ujian Nilai

  Fokus kepada kemampuan RP -membuktikan perniagaan mempunyai peluang besar dan mendapat kadar pulangan yang tinggi terhadap pelaburan.

 • Siapa yang memerlukan RP?

  UsahawanInstitusi kewanganPelaburPembekalKakitangan

 • B. MERANCANG PENULISAN RANCANGAN PERNIAGAAN

  Persediaan Menghasilkan RP Mengenalpasti sumber manusia Peruntukan sumber kewangan Anggaran masa Pengumpulan maklumat Analisis dan penilaian maklumat Mengenalpasti struktur dan format RP

 • Struktur Asas RP Halaman hadapan Ringkasan eksekutif Jadual kandungan Isi kandungan Pelan tindakan Justifikasi dan penutup LampiranBadan utama RP

 • Format RP

  Rancangan pemasaranRancangan operasiRancangan kewanganModel perniagaanTarikan perniagaanPelan tindakanJustifikasi dan penutupJadual kandunganPengenalanTujuan RPLatar belakang perniagaanLatar belakang usahawan/ahliDeskripsi produk/perkhidmatanRancangan pentadbiran dan pengurusanHalaman hadapan Ringkasan Eksekutif

 • BAHAGIAN PEMBUKAAN

 • BAHAGIAN PEMBUKAAN

  i) Surat IringanPengenalan kepada pihak yg menyediakan RP dan turut menyatakan tujuan penyediaan RPSekiranya RP disediakan bg pihak lain yg berkepentingan, surat iringan perlu disertakan bersama-sama RPBukan sebahagian drp RP tetapi perlu disediakan bg mengiringi penyerahan atau pembentangan RPBiasanya disediakan selepas RP siap dan lengkapIa menandakan pembentangan atau penyerahan RP adalah lebih khusus kpd individu atau bhgn yg bertanggungjawab dlm organisasi, dan juga mereka yg memerlukan RP tersebutPenyediaan adalah berdasarkan surat rasmi biasa dan menyatakan; kpd siapa RP ditujukan, pihak yg menyediakan RP/pengirim surat, kandungan surat (ttg tujuan RP disediakan dan diserahkan), dan penutup surat (berkenaan maklumbalas yg diperlukan)

 • ii) Halaman Hadapan

  Kulit atau cover page RP Tidak memerlukan cetakan ataupun no. mukasurat Secara terperinci, ia mengandungi tajuk projeknama syarikat dan alamat perniagaannama penulis/usahawan tarikh penyediaan RP

 • iii) Ringkasan Eksekutif

  Sinopsis ataupun abstrak berkenaan keseluruhan isi kandungan RP Disediakan selepas keseluruhan isi kandungan RP siap Perlu disediakan secara profesional, lengkap, ringkas dan padat Kandungan:Dimulakan dgn tujuan menyediakan RPJika utk tujuan pembiayaan, nyatakan jumlah yg dikehendaki, keperluan pembiayaan, cara hendak digunakan dan bagaimana pembiayaan dpt mendatangkan untung kpd syarikatNyatakan asas perniagaan dan pemilik Deskripsi ringkas berkenaan projek/produk/perkhidmatan dan kelebihan persaingan/pembezaan produk berbanding pesaingSasaran pelanggan Jumlah/bentuk pelaburan yg diperlukan dan jangkaan hasilProspek masa hadapan

 • Panduan Ringkasan Eksekutif:Setiap point perlu mengikut aturan dalam keseluruhan RPMenggunakan ayat-ayat yg padat dan ringkas (biasanya 100-130 p.p)Bentuk yg komprehensif biasanya tidak melebihi 1 muka suratFormat adalah mengikut teks, jangkauan satu jarak Penyediaan selepas siapnya RP tetapi dipersembahkan pd awal RP

 • Kepentingan Ringkasan Eksekutif:Memberi gambaran sepintas lalu berkenaan perniagaan syarikatPenting apabila RP digunakan bagi membantu syarikat mendapatkan sumber bg melaksanakan RP tersebutMenjadi tarikan utama bg mereka yang berminat atau berkepentinganMemberi gambaran bahawa usahawan tersebut tahu dan faham berkenaan selok belok serta prospek perniagaannya

 • iv) Jadual Kandungan

  Fungsi utama Memudahkan pihak-pihak atau individu yang berkepentingan mendapatkan maklumat yang mereka perlukanMengetahui sepintas lalu berkenaan isi kandungan RP yg disediakan

  Nampak seperti tidak penting tetapi ianya tetap diperlukan dalam RP

 • BAHAGIAN ISI KANDUNGAN

 • BAHAGIAN ISI KANDUNGAN1. Pengenalan RP Pengenalantarikan awal pada isi kandungan RPSecara ringkas akan menerangkan tentang latar belakang ataupun gambaran keseluruhan berkenaan RPPerkara utama yang diketengahkan: idea perniagaan supaya pembaca RP dapat memahami apakah bentuk perniagaan atau projek yg dicadangkanLatar belakang cetusan idea juga boleh dinyatakan tetapi tidak menerangkan secara terperinci tentang perniagaan atau projek sepertimana yang diterangkan dalam ringkasan eksekutif

 • Pengenalan (samb.)Melibatkan beberapa perkara seperti:Perkara-perkara asas seperti yang menjawab 4W 1H (what, where, when, who dan how) bg memastikan tiada maklumat yg akan tercicir semasa menyediakan bahagian iniSamada RP tersebut adalah RP yang pertama kali disediakan / RP yang ditambah baik daripada RP yg lepasKajian-kajian yang dilakukan berkaitan perniagaan atau projek (jika ada) dan dapatan perlu dinyatakan secara ringkas sbg fakta tarikan yg menyokong isi kandungan RPStrategi-strategi utama yg mampan dan berkesanJika RP lebih menumpukan kepada aspek kewangan, pengenalan haruslah menyatakan fakta-fakta atau analisis kewangan yg terlibat.

  Dalam hal ini, haruslah dipastikan bahawa tiada fakta-fakta dinyatakan berulang-ulang dengan apa yang dinyatakan dalam Ringkasan Eksekutif.

 • 2. Tujuan RP

  Dapat membantu individu yg terlibat dengan penyediaannya bg memfokuskan isi kandungan RP tersebut sbg hala tuju skop dan isi kandungan lebih jelas dgn adanya hala tuju utk penyediaan RPTerdapat byk tujuan RP disediakan. Pada asasnya adalah untuk mendapatkan pembiayaan

 • Tujuan Penyediaan RP (samb.)Terdapat byk tujuan RP disediakan. Antaranya ialah:Mendapatkan pembiayaan kewangan yg meliputi perkara-perkara spt: tujuan kegunaan pembiayaan; jumlah keseluruhan yg diperlukan; kos-kos yg terlibat bg satu tempoh masa; dan anggaran/pengiraan bayaran balik pd asas bulanan dan tahunanPelaksanaan projek baru yg mana ia melibatkan beberapa objektif yg lebih khusus, meliputi keseluruhan aspek SWOT juga beberapa perkara lain spt: tujuan projek/perniagaan secara jelas dan terperinci; pihak-pihak yg terlibat dan sokongan; dan fakta-fakta yg menyokong pelaksanaan projek

 • SambGaris panduan menjalankan perniagaan yg bertujuan bg menjana strategi-strategi dan melaksanakannya dgn lebih berkesan; sumber rujukan bg mendapatkan maklumat atau fakta; kaedah bg mencapai koordinasi dikalangan para pekerja dan aktiviti syarikat; dan sbg sbhgn drp elemen dlm sistem kawalan (ukuran pencapaian ataupun piawaian prestasi yg dpt dinilai secara lebih objektif)Pembentukan strategi syarikat di mana RP yg baik boleh membantu syarikat kenalpasti kedudukan di pasaran dan seterusnya menjana strategi jangka panjang atau jangka pendek dan juga memberi kekuatan kepada syarikat utk menghadapi persaingan yg wujud dlm persekitaranPeruntukan dan penggunaan sumber-sumber yg dapat dibuat berdasarkan strategi-strategi yg dihasilkan oleh syarikat berdasarkan kedudukan dan kapasiti yg sedia ada dan juga ramalan bg keperluan semasa dan akan dtg