copy of copy of power point pembentangan perhalus 2012

61
PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK PERHALUS PERHALUS 2012 2012 TARIKH : 07 FEBRUARI HINGGA 10 FEBRUARI 2012 TARIKH : 07 FEBRUARI HINGGA 10 FEBRUARI 2012 TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAHANG TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAHANG DISEDIAKAN OLEH: DISEDIAKAN OLEH: PN NORIZA BINTI MAHMOOD PN NORIZA BINTI MAHMOOD KPP BAHASA MALAYASIA KPP BAHASA MALAYASIA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PAHANG JABATAN PELAJARAN PAHANG

Upload: nur-quratuaini-sima

Post on 27-Oct-2015

128 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK PERHALUSPERHALUS

20122012

TARIKH : 07 FEBRUARI HINGGA 10 FEBRUARI 2012TARIKH : 07 FEBRUARI HINGGA 10 FEBRUARI 2012TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAHANG TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN PAHANG

DISEDIAKAN OLEH:DISEDIAKAN OLEH:PN NORIZA BINTI MAHMOODPN NORIZA BINTI MAHMOOD

KPP BAHASA MALAYASIAKPP BAHASA MALAYASIASEKTOR PENGURUSAN AKADEMIKSEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PELAJARAN PAHANGJABATAN PELAJARAN PAHANG

Page 2: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PENDAHULAN:

Proses p&p yang berkesan merupakan asas utama dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan kejayaan murid. Sekiranya proses ini tidak dilaksanakan dengan baik dan terancang, akan memberi impak yang sangat besar kepada prestasi akademik seseorang murid. Murid tidak dapat mengikuti proses p&p dengan berkesan dan membuat ulang kaji, apatah lagi membaca, memahami dan menjawab soalan-soalan peperiksaan. Prestasi Bahasa Melayu dalam SPM menunjukkan masih ramai murid yang tidak layak mendapat sijil kerana gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Page 3: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

DATA MURID GAGAL MATA PELAJARAN DALAM SPM

TAHUN 2007 2008 2009 2010

BILANGAN 1856 1642 1577 1814

PERATUS 7.92 7.12 6.81 7.83

Page 4: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

BILANGAN MURID GAGAL MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SPM TAHUN 2008 , 2009 DAN 2010

Page 5: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KEPUTUSAN BAHASA MELAYUPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 (2011)

BIL DAERAH BILANGAN CALON LULUS GAGAL

Daftar Ambil TH Bil % Bil %

1 Bentong 1813 1748 65 1161 66.42 587 33.58

2 C H 430 421 9 221 52.49 200 47.51

3 Jerantut 1338 1264 74 968 76.58 296 23.42

4 Lipis 899 848 51 653 77.00 195 23.00

5 Kuantan 6715 6473 12 4836 74.71 1637 25.29

6 Pekan 1814 1770 44 1462 82.60 308 17.40

7 Raub 1394 1327 67 886 66.77 441 33.23

8 Temerloh 2734 2615 119 1841 70.40 774 29.60

9 Maran 1579 1517 62 1120 73.83 397 26.17

10 Rompin 1825 1723 102 1277 74.11 446 25.89

11 Bera 1235 200 35 781 65.08 419 34.92

JUMLAH 21776 20906 870 15206 72.74 5700 27.26

Page 6: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KEPUTUSAN BAHASA MELAYUPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM (2011)

BIL DAERAH BILANGAN CALON LULUS GAGAL

Daftar Ambil TH Bil % Bil %

1 Bentong 1619 1577 42 1180 74.83 397 25.17

2 C H 414 407 7 271 66.58 136 33.42

3 Jerantut 1474 1421 53 1116 78.54 305 21.46

4 Lipis 1305 1254 51 1011 80.62 243 19.38

5 Kuantan 6168 6011 157 4760 79.19 1251 20.81

6 Pekan 1739 1695 44 1515 89.38 180 10.62

7 Raub 1375 1316 59 947 71.96 369 28.04

8 Temerloh 2809 2690 119 2091 77.73 599 22.27

9 Maran 1625 1574 51 1287 81.77 287 18.23

10 Rompin 1790 1736 54 1429 82.32 307 17.68

11 Bera 1270 1214 56 871 71.75 343 28.25

JUMLAH 21588 20895 693 16478 78.86 4417 21.14

Page 7: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

FAKTOR KEGAGALAN MURID

Antara faktor yang menyumbang kepada kegagalan murid untuk lulus dalam Bahasa Melayu adalah kerana mereka tidak menguasai kemahiran 2M, tidak dapat menjana idea untuk mengarang dan kurang minat membaca. (Tidak menjawab Kertas 1 –menghantar kertas kosong)

Page 8: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

LATAR BELAKANG

Sejak ditubuhkan pada tahun 1982, Yayasan Pahang telah mengadakan

pelbagai program dan inisiatif bagi memastikan seramai mungkin anak Negeri

Pahang mendapat pendidikan yang berkualiti.

Pada tahun 1996, Projek Jawab Untuk Jaya (JUJ) telah dilaksanakan bagi

mempertingkatkan kecemerlangan pencapaian akademik murid yang menduduki

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Sepanjang tempoh pelaksanaannya, projek

ini telah memberikan impak dan kesan positif terhadap pencapaian murid baik

dari segi kuantiti mahupun kualiti.

Pada tahun 2003, Yayasan Pahang telah mengembangkan sayapnya

apabila Projek PISSA (Projek Intervensi Semua Subjek A) telah diperkenalkan

bagi tujuan untuk melahirkan lebih ramai murid mendapat keputusan semua

subjek A dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

Page 9: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

Seterusnya, Yayasan Pahang telah melaksanakan Program PROSA

(Program Sempurna A) pada tahun 2011 iaitu untuk memberi fokus kepada

murid tingkatan 5 pencapaian sederhana. Program ini bertujuan untuk

membantu murid tingkatan 5 untuk mendapat keputusan sekurang-kurangnya

6 kepujian (Gred C) agar mereka dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA atau Pra

Universiti.

Pada tahun 2012, Projek PERHALUS telah diperkenalkan, khusus

untuk membantu murid lemah agar mereka sekurang-kurangnya dapat lulus

mata pelajaran Bahasa Melayu dan Layak Mendapat Sijil di peringkat

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Page 10: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

RASIONAL

Berdasarkan data yang diperoleh, tindakan perlu diambil untuk menangani masalah ini dengan segera. Sekiranya usaha yang intensif tidak dilaksanakan, ini akan memberi kesan kepada prestasi murid pada masa yang akan datang. Sejajar dengan usaha itu, Projek PERHALUS ini dirancang dengan matlamat meningkatkan bilangan murid yang layak mendapat sijil (LMS) di peringkat SPM.

 

Page 11: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

OBJEKIF PROGRAM

Murid dapat menguasai teknik mengarangyang berkesan

Murid dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan mengikut format peperiksaan sebenar

Murid mampu mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang dipelajari dalam peperiksaan.

Meminimumkan peratus gagal Bahasa Melayu dalam SPM 2012 daripada 8% kepada 4 %.

Page 12: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KATEGORI MURID• Anggaran murid yang mengalami masalah pembelajaran dan tidak menguasai 2M

berjumlah seramai 306 orang.

• Anggaran murid yang bermasalah disiplin, murid yang tidak berminat

untuk belajar, murid ponteng sekolah dan murid yang tidak hadir ke sekolah dalam jangka waktu yang lama berjumlah seramai 564 orang.

• Anggaran murid yang berpotensi lulus dalam SPM 2012 yang mendapat

markah 35 hingga 39 dalam Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2011) berjumlah 1,674 orang.

• Murid harus lulus merupakan murid yang lemah tetapi mempunyai

keinginan untuk belajar dan lulus. Mereka merupakan kumpulan murid yang

boleh dibimbing dan mempunyai potensi untuk lulus Bahasa Melayu. Anggaran murid harus lulus berjumlah 4026 orang.

Page 13: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KUMPULAN SASARAN Program ini mensasarkan 4026 orang murid

terpilih (calon SPM 2012) iaitu yang gagal 25 hingga 35 markah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4, 2011 berdasarkan SAPS. Pecahan murid mengikut daerah adalah seperti berikut:

Page 14: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

DAERAH BILANGAN SEKOLAH BILANGAN MURID

BENTONG 6 431

BERA 7 395

C. HIGHLANDS 3 150

JERANTUT 2 137

KUANTAN 21 1189

LIPIS 2 107

MARAN 4 165

PEKAN 4 164

RAUB 7 426

ROMPIN 5 271

TEMERLOH 8 591

JUMLAH 69 4026

Page 15: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PELAKSANAANTARIKH PERKARA TEMPAT CATATAN

07 FEB MESYUARAT BTPN YP, JPN, PPD, JU

08-10 FEB

PEMBINAAN MODUL &PEMURNIAN MODUL

BTPN JPN, JU

16 FEB PENCETAKAN MODUL YP

27-29 FEB

PENYEBARAN MAKLUMAT(MENGIKUT ZON)

PPD(MENGIKUT ZON)

JPN,PPD,JU

MAC-NOV

PENGGUNAAN MODUL SEKOLAH-SEKOLAH

GURU BM

Page 16: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

TARIKH AKTIVITI TEMPAT CATATAN

APRIL-OKT PEMANTAUAN JPN, PPD

25-26 APRIL SARINGAN 1 SEKOLAH-SEKOLAH

GURU BM, PPD

4-6 MEI KEM LULUS BM(KUMPULAN 1 –Mengikut daerah)

Sekolah Berasrama(akan ditentukan)

YP, JPN, PPD

11-13 MEI KEM LULUS BM(kumpulan 2 – Mengikut daerah)

Sekolah Berasrama(akan ditentukan)

YP, JPN, PPD

23-24 Mei Post Mortem 1 Yayasan Pahang YP, JPN,PPD, GC

08-09 Ogos Saringan 2 Sekolah-Sekolah Guru BM, PPD

29-30 Ogos Post Mortem 2 Yayasan Pahang YP,JPN,PPD,G

• tertakluk kepada pindaan

Page 17: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

CADANGAN PENGGUNAAN MODUL

• Semasa proses P&P berlangsung di dalam bilik darjah dari bulan Mac hingga November 2012 (jika murid melebihi 25 orang)

• Di luar waktu P&P (jika bilangan murid kurang daripada 10 orang)

Page 18: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ANGGARAN PERBELANJAAN : A PEMBANGUNAN

BIL KETERANGAN BIL PERSONEL

KOSFASA 1(RM)

KOSFASA 2(RM)

JUMLAHKOS(RM)

1 Mesyuarat PenyelarasanPembinaan Modul50 X RM130 X1 hari

50 6500.00 6500.00

2 Penginapan Pembina Modul30 X RM 130 X 3 hari

30 10800.00 10800.00

3 Saguhati Pembinaan Modul30 X RM 150

30 4500.00 4500.00

4 Cetakan Soalan Saringan4150 X RM 1.50

4150 6225.00 6225.00 12450.00

5 Cetakan Modul4150 X RM 20

4150 83000.00 83000.00

6 Penyebaran Maklumat(Modul)90 X RM 80

90 7200.00 7200.00

7 Taklimat Penandaan Saringan25 x RM 100

25 2500.00 2500.00 5000.00

8 Saguhati Penandaan4026 X RM 5

25 20130.00 20130.00 40260.00

JUMLAH A 140855.00 28855.00 169710.00

Page 19: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

B : OPERASI

BIL BIL PERSONEL KOSFASA 1(RM)

KOSFASA 2(RM)

KOSFASA 2(RM)

JUMLAHKOS(RM)

1 Pakej Penginapan AsramaKem Lulus BM4026 X RM 20 X 2 malam

4026 161040.00 161040.00

2 Saguhati Fasilitator Kem60 X RM 150 X 1 hari

60 9000.00 9000.00

3 Saguhati PerjalananFasilitator60 X RM 80

60 4800.00 4800.00

4 Sewaan Bas PPD11 daerah X RM 500

5500.00 5500.00

JUMLAH B 180340.00 180340.00

JUMLAH KESELURUHAN (A + B) 321195.00 28855.00 350050.00

Page 20: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

JAWATANKUASA INDUKPenasihat : Pengurus Besar Yayasan Pahang

Pengarah Pelajaran Pahang

 

Pengerusi : Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang

Koordinator Pendidikan Yayasan Pahang

 

Naib Pengerusi : Ketua Sektor Pengurusan Akademik Pengurus Bantuan Pendidikan Yayaysan

Pahang

 

Setiausaha : Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik

Penolong Pengurus Bantuan Pendidikan Yayasan Pahang

 

Page 21: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

BADAN PELAKSANA

• Yayasan Pahang

• Jabatan Pelajaran Pahang

• Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah

• Guru-guru Cemerlang

• Sekolah-sekolah terlibat

Page 22: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

Jawatankuasa Induk

•  Mengadakan taklimat / mesyuarat yang melibatkan badan pelaksana.

• Mengurus dan memastikan belanjawan program dibekalkan mengikut jadual dan ketetapan.

• Melaksanakan post mortem dan penilaian semula terhadap keberkesanan program.

 

BIDANG TUGAS

Page 23: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

Jabatan Pelajaran Pahang• Mengeluarkan surat berkaitan program kepada PPD dan sekolah yang

terlibat.

• Memastikan pembina modul yang terpilih terdiri daripada mereka yang berpengalaman.

• Memastikan murid-murid yang terpilih untuk mengikuti program ini memberi komitmen sepenuhnya sepanjang program dijalankan.

• Memantau perjalanan program.

• Mendapatkan markah murid selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun,

Ujian Saringan 1 & 2, Percubaan SPM dan SPM 2012 untuk dibuat penilaian.

Page 24: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PEJABAT PELAJARAN DAERAH

• Mengenal pasti dan mendapatkan senarai nama dan maklumat murid daripada sekolah yang terpilih di daerah masing-masing.

• Merancang dan menguruskan program

• Menyebarkan maklumat PERHALUS kepada guru-guru Bahasa Melayu

Tingkatan 5 yang terlibat (mengikut zon)

• Memastikan murid-murid yang terpilih untuk mengikuti program ini memberi komitmen sepenuhnya sepanjang program dijalankan.

• Membuat pemantauan program

• Mengenal pasti calon yang akan mengikuti Kem Lulus BM.

• Mendapatkan markah murid selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun,

Ujian Saringan 1 & 2, Percubaan SPM dan SPM 2012 untuk dihantar ke JPN Pahang bagi menilai keberkesanan program.

Page 25: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

Sekolah yang terlibat.

• Menyediakan senarai nama murid yang akan mengikuti program ini mengikut kriteria dan bilangan yang telah ditetapkan.

• Mengadakan perjumpaan dan memberi taklimat khusus tentang program PERHALUS kepada murid-murid.

• Guru Bahasa Melayu Tingkatan 5 hendaklah menggunakan modul

yang dibekalkan dalam proses P&P atau di luar waktu persekolahan

mengikut kesesuaian.

• Mengenal pasti dan menyenaraiakn murid-murid yang layak mengikuti Kem Lulus BM.

• Menghantar markah murid selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun,

Page 26: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

JAWATANKUASA KERJABIL NAMA JABATAN/SEKOLAH

1 En Rosdi bin Ismail Timbalan Pengarah Pelajaran PahangJabatan Pelajaran Pahang

2 Tn Haji Jalani bin Haji Ludin Ketua Sektor Pengurusan AkademikJabatan Pelajaran Pahang

3 Tuan Haji Muhamad bin Ismail Pengurus Bahagian Bantuan PendidikanYayasan Pahang

4 Pn Noriza binti Mahmood Ketua Penolong Pengarah BahasaJabatan Pelajaran Pahang

5 Tn Haji Muhammad Idrus bin Rudin Penolong Pengurus Bahagian Bantuan Pendidikan Yayasan Pahang

6 En Moer Ahmad Ariff bin Meor Ahmad Yayasan Pahang

7 Puan Norazean binti Othman Yayasan Pahang

8 En Mohd Razli bin Mohamed Penyelia Kanan Bahasa Malaysia

9 Cik Maziah binti Mohd Khalid Penyelia Bahasa Malaysia

10 Pn Fauziah binti Abdul Rahman Pejabat Pelajaran Daerah Kuantan

11 Pn Norosda binti Wali Mohamad Pejabat Pelajaran Daerah Pekan

Page 27: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

JAWATANKUASA KERJA

BIL NAMA JABATAN/SEKOLAH

12 Puan Salme binti Hussain Pegawai Pelajaran Daerah Rompin

13 Penolong PPD Bahasa Daerah Maran Pegawai Pelajaran Daerah Maran

14 Encik Borhan bin Haji Mat Taib Pegawai Pelajaran Daerah Temerloh

15 Puan Dasimah binti Yahya @ Othman Pegawai Pelajaran Daerah Bera

16 Encik Jamal Abdul Nasir bin Minai Pegawai Pelajaran Daerah Jerantut

17 Encik Hazimin bin Nordin Pegawai Pelajaran Daerah Lipis

18 En Saiful Baheran bin Abdul Manaf Pegawai Pelajaran Daerah Bentong

19 En Ahmad Shukre bin Haji Doya Pegawai Pelajaran Daerah Raub

20 En Azmi bin Ahmad Pegawai Pelajaran Daerah C. Highlands

21 Ketua-Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah-Sekolah Terlibat

Page 28: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGALBIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

1 SMK Bentong (26)

2 SMK (LKTP) Kg Sertik (30)

3 SMK(Felda) Lurah Bilut (10)

4 SMK Seri Pelangai (19)

5 SMK Bukit Tinggi (9)

6 SMK Kuala Repas (27)

7 SMK Karak Setia (18)

8 SMK (FELDA) Chemomoi (35)

9 SMK Telemong (16)

10 SMK Ketari (54)

11 SMK Katholik (56)

12 SMK Khai Mun (79)

13 SMK Karak (75)

14 SMK Sulaiman (1)

Page 29: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

BIL SEKOLAH /BILANGAN GAGAL

15 SM Vokasional Tg . A . Afzan(132)

16 SMK Kampung Raja (64)

17 SMK Ringlet (50)

18 SMK Sultan Ahmad Shah (86)

19 SMK Pulau Tawar (20)

20 SMK Kuala Tembeling (7)

21 SMK Damak (30)

22 SMK Temin ( 57)

23 SMK Kota Gelanggi 2 (17)

24 SMK Penyelidikan Pertanian Tun Razak (11)

25 SMK Sungai Retang (8)

26 SMK Inderapura ( 31)

SEKOLAH CALON GAGAL

Page 30: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

BIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

27 SMK Jengka 24 (6)

28 SM Lepar Utara (29)

29 SMK Jerantut (80)

30 SMK Padang Tengku (39)

31 SMK Merapoh (28)

32 SMK Setia Wangsa (21)

33 SMK Chung Hwa (17)

34 SMK Panglima Garang Abdul Samad (19)

35 SMK Clifford (3)

36 SMK Vokasional Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain 1 (68)

37 SMK Alor Akar (1)

38 SMK Beserah (55)

39 SMK Paya Besar (21)

40 SMK Bukit Goh (43)

SEKOLAH CALON GAGAL

Page 31: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGAL

BIL JABATAN/SEKOLAH

50 SMK Seri Panching (17)

51 SMK Tanjong Lumpur (41)

52 SMK Tg Panglima Perang Tengku Muhammad (61)

53 SMK Lepar Hilir (57)

54 SMK Pandan (48)

55 SMK Tok Sera (14)

56 SMK Indera Mahkota 2 (37)

57 SMK Bukit Rangin (38)

58 SMK Gudang Rasau (29)

59 SMK Pelabuhan (76)

60 SMK Semambu (54)

61 SMK Seri Damai (38)

62 SMK Sungai Isap (29)

63 SMK Astana (30)

Page 32: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGAL

BIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

64 SMK Sungai Soi (41)

65 SMK Cenderawasih (80)

66 SMK Sungai Baging (51)

67 SMK Mat Kilau (31)

68 SMK Teluk Chempedak (24)

69 SMK Pelindung (16)

70 SMK Gambang (33)

71 SMK Padang Garuda (9)

72 SMK Bukit Sagu (23)

73 SMKSungai Isap Murni (22)

74 SMK Sultan Abu Bakar (1)

75 SMK St Thomas (70)

76 SMK (P) Methodist (18)

77 SMK Air Putih (88)

78 SMK Tanah Puteh (68)

Page 33: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGALBIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

79 SMK Seri Mahkota (68)

80 SMK Tengku Afzan ( 18)

81 SMK Sungai Lembing (46)

82 SMV Kuantan (96)

83 SM Teknik Kuantan (3)

84 SMK Dato’ Mahmud Mat (15)

85 SMK Tengku Abdullah (40)

86 SMK Paloh Hinai (32)

87 SMK (LKTP) Chini (19)

88 SMK Nenasi (23)

89 SMK Chini Timur (45)

90 SMK Indera Shahbandar (18)

91 SMK Pekan (23)

92 SMK Ubai ( 3)

93 SMK Lepar (13)

Page 34: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGAL

BIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

94 SMK Peramu Jaya (47)

95 SMK Chini 2 (28)

96 SMK Ahmad (2)

97 SMK Tengku Kudin (47)

98 SMK Dong (32)

99 SMK LKTP Tersang (53)

100 SMK Gali (15)

101 SMK Mahmud (62)

102 SMK Dato’ Shahbandar Hussain (70)

103 SMK Chung Ching (100)

104 SMK Sungai Ruan (62)

105 SMK Kerdau (31)

106 SMK Temerloh (41)

107 SMK Kuala Krau (68)

108 SMK Datuk Bahaman (2)

Page 35: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGALBIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

109 Pengetua SMK Seri Semantan (99)

110 Pengetua SMK Bukit Damar (38)

111 Pengetua SMK Temerloh Jaya (52)

112 Pengetua SMK Paya Pulai (28)

113 Pengetua SMK Teluk Sentang (11)

114 Pengetua SMK Bukit Cermin (15)

115 Pengetua SMK Lanchang (25)

116 Pengetua SMK Seberang Temerloh (12)

117 Pengetua SMK Abu Bakar (31)

118 Pengetua SMK Seri Bahagia (24)

119 Pengetua SMK Hwa Lian (147)

120 Pengetua SMK Mentakab (46)

121 Pengetua SMV Temerloh (100)

122 Pengetua SMK Maran (27)

123 Pengetua SM Tengku Ampuan Afzan (10)

Page 36: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGAL

BIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

124 SMK (LKTP) Jengka 2 (35)

125 SMK (LKTP) Kampung Awah (16)

126 SMK (LKTP) Jengka 6 (18)

127 SMK (KKTP) Jengka 10 (2)

128 SMK (LKTP) Jengka 18 (39)

129 SMK (LKTP) Jengka 21 (20)

130 SMK Jengka Pusat 2 (27)

131 SMK Maran 2 (19)

132 SMK (LKTP) Jengka 16 (43)

133 SMK Jengka 12 (26)

134 SMK Sri Jaya (26)

135 SMK Desa Jaya (13)

136 SMK Cedung jaya (24)

137 SMA Al Mahmudi (4)

138 SMT Chenor (Pertanian) (48)

Page 37: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGALBIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

139 SMK Muadzam Shah (1)

140 SMK Rompin (41)

141 SMK Keratong (26)

142 SMK Tanjung Gemok (55)

143 SMK Perwira Jaya (25)

144 SMK Perantau Damai (29)

145 SMK Chanis (26)

146 SMK Muadzam Jaya (38)

147 SMK Selancar (23)

148 SMK Sungai Puteri (20)

149 SMK Selendang (10)

150 SMK Pontian Jaya (10)

151 SMK Rompin Permai (1)

152 SMA Al-Hasanah (4)

153 SM Vokasional Rompin (101)

Page 38: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKOLAH CALON GAGAL

BIL SEKOLAH / BILANGAN GAGAL

154 SM Teknik Muadzam Shah (36)

155 SMK Bera (32)

156 SMK Mengkarak (34)

157 SMK Bukit Mendi (9)

158 SMK (Felda) Purun (40)

159 SMK Kemayan (66)

160 SMK Bandar Kerayong (45)

161 SMK Tembangau (48)

162 SMK Triang 3 (15)

163 SMK Triang (130)

Page 39: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU SPM

KERTAS 1 (1103/1)• TERDIRI DARIPADA 2 BAHAGIAN• BAHAGIAN A : 1 SOALAN KARANGAN

BERPANDUKAN RANGSANGAN• BAHAGIAN B : 5 SOALAN KARANGAN UMUM

SOALAN BAHAGIAN A WAJIB DIJAWAB PILIH 1 SOALAN DARIPADA BAHAGIAN B

Page 40: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KERTAS 2 (1103/2)

• TERDIRI DARIPADA 4 SOALAN

• SOALAN 1 : RUMUSAN (30 MARKAH)

• SOALAN 2 : PEMAHAMAN

(A)PETIKAN UMUM (B) PETIKAN CERPEN/DRAMA

(C)PETIKAN PROSA KLASIK (D) PETIKAN PUISI (35 MARKAH)

• SOALAN 3 : PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN TENTANG TATABAHASA BAHASA MELAYU

(A) MORFOLOGI (B) SINTAKSIS (C) SISTEM EJAAN

(D) KOSA KATA DAN ISTILAH (E) PERIBAHASA (30 MARKAH)

• SOALAN 4 : NOVEL (KOMSAS) (15 MARKAH)

• SEMUA SOALAN WAJIB DIJAWAB (JUMLAH : 110 MARKAH)

Page 41: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PENGISIAN MODUL

Page 42: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PROGRAM PERHALUS

KERTAS 1

Karangan Pasang Siap.

• Karangan bahan ransangan 30 markah dan karangan respon terbuka 100 markah.

• Karangan 30 markah – isi yang perlu dihuraikan 3

• Karangan 100 markah – isi yang perlu dihuraikan 5

• Menyediakan beberapa model karangan pasang siap untuk pilihan murid-murid lemah gunakan.

• Terdapat minima lima ayat gramatis telah disediakan dalam model ini yang membolehkan murid mendapat markah sekurang-kurangnya 50 daripada 130 markah keseluruhan.

Page 43: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KERTAS 2

• Fokus bahagian Rumusan (Pendahuluan, isi tersurat dan penutup). Isi tersirat sekiranya langkah beri kata kunci (kempen, ceramah) – target markah minima 21 daripada 30 markah.

• Bahagian pemahaman fokus kepada soalan yang jawapannya terdapat dalam petikan (3-4markah)

• Tatabahasa- bina ayat rujuk petikan rumusan & dibekalkan modul tatabahasa yang dipermudah dan diringkaskan.

• Novel ( bahagian D) hanya fokus kepada satu novel sahaja dan dipermudahkan nota. (Markah minima 7 markah).

• Keseluruhan markah yang disasarkan – 45 markah daripada 110 markah keseluruhan.

 

• *Keseluruhan 94 markah (40%)

 

Page 44: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

MODEL KARANGAN PASANG SIAP

Page 45: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

MODEL 1

PENGENALAN/PENDAHULUAN

• Pada hari ini isu…(kata kunci soalan)...........................................selalu diperkatakan.

• Umumnya mengetahui bahawa isu ini semakin hari semakin .....................................

(penting/serius/bertambah/membimbangkan)

• Persoalannya mengapakah hal / masalah sedemikian berlaku ?

• Oleh itu. sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita. bersama-sama mencari ....................(kata kunci soalan).............. 

 

Page 46: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI PERTAMA

• Sesungguhnya………(kata kunci)……....ialah ..........

• Hal ini demikian kerana...................(bagaimana?)

• Contohnya .......................................................

• Sekiranya. hal ini dilakukan pastilah. akan..................................(kesan)

• Benarlah.......................................................................................

 

ISI KEDUA

• Selain itu………(kata kunci)……....ialah ..........

• Hal ini demikian kerana...................(bagaimana?)

• Contohnya .......................................................

• Sekiranya. hal ini dilakukan pastilah. akan ..................................(kesan)

• Tepatlah bahawa ..............................................................................

Page 47: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI KETIGA

• Di samping itu………(kata kunci)……....ialah ..........

• Hal ini demikian kerana...................(bagaimana?)

• Contohnya .......................................................

• Sekiranya. hal ini dilakukan pastilah. akan................................(kesan)

• Betullah bahawa.......................................................................

 

KESIMPULAN

• Kesimpulannya semua pihak haruslah bekerjasama dalam menangani isu ...(kata kunci soalan)….. ini.

• Jika tidak, kita tidak akan berjaya.

• Semoga akan lahir…………yang …………..

• Namun begitu bak kata peribahasa tepuk dada tanya selera

Page 48: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

MODEL 2

PENGENALAN / PENDAHULAN

• Dewasa ini (kata kunci soalan______selalu dibincangkan .

• Sesungguhnya ,isu ini semakin hari semakin (serius/ berkurangan/meningkat/dilupakan)

• Mengapakah/ Bagaimanakah hal / masalah sedemikian berlaku ?

• Oleh itu , marilah kita. bersama-sama mencari ________(kata kunci soalan)__________

 

 

Page 49: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI PERTAMA

• Sesungguhnya _______(kata kunci) yang pertama ialah _________________

• Hal ini demikian kerana_________________________(bagaimana?)

• Contohnya ialah_______________________________________________

• Selain itu ,_____________________________________________________

• Di samping itu__________________________________________________

• Jelaslah ______(isu)______ akan lebih berjaya.

ISI KEDUA

• Seterusnya _______(kata kunci) yang kedua ialah _____________________

• Hal ini demikian kerana_______________________________bagaimana?)

• Contohnya___________________________________________________

• Selain itu,________________________________________________

• Di samping itu__________________________________________________

• Benarlah ______(isu) akan lebih membawa faedah.

Page 50: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI KETIGA

• Selanjutnya _______(kata kunci) yang ketiga ialah _____________

• Hal ini demikian kerana_______________________(bagaimana?)

• Contohnya____________________________________________

• Selain itu,________________________________________

• Di samping itu___________________________________________________

• Tegasnya ______(isu)_________ akan lebih baik.

 

KESIMPULAN / PENUTUP

• Kesimpulannya semua pihak mestilah bekerjasama mengatasi/menyokong isu __________ini.

• Semoga kita akan dapat melahirkan___________yang _________

• Namun begitu bak kata peribahasa hendak seribu daya tidak hendak seribu dalih.

 

Page 51: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

MODEL 3

• PENGENALAN /PENDAHULUAN

• Dalam menongkah arus pembangunan era globalisasi hari ini isu…(isu)…sering diperkatakan.

• 2. Umumnya mengetahui bahawa isu ............semakin hari semakin ..........(keadaan isu sekarang )

• Menurut Tun Dr. Mahathir , bekas Perdana Menteri kita /Datuk Seri Najib, Perdana Menteri kita bahawa.....................

• Persoalannya mengapakah hal / masalah sedemikian berlaku ?

• Oleh itu. sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita. mencari ....................(ayat arah).............. 

Page 52: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI PERTAMA

• Sesungguhnya………(ayat tugasan)……....ialah ..........

• Contohnya seperti...........

• Hal ini demikian kerana...................(mengapa?)............

• Sekiranya. diamalkan akan...................................(kesan jangka pendek)........

• Bak kata peribahasa .........(jika tahu)...................

• Tegasnya ....................................(kesan jangka panjang)................

ISI KEDUA

• Tidak dapat dinafikan dari perspektif yang lain ............(ayat tugasan)..........ialah.....

• Contohnya ialah.........................

• Hal ini dilakukan kerana...........

• Melalui .................seperti ini kita dapat................(kesan jangka pendek).............

• Bertepatanlah dengan peribahasa bahawa...................(jika tahu)....

• Tentulah……………………….(kesan jangka panjang)……..……

 

Page 53: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI KETIGA

• Realitinya……………(ayat tugasan)........ialah...............

• Buktinya. ialah .............

• Hal ini demikian kerana ...........

• Oleh itu........................(kesan jangka pendek)...........

• Bak kata peribahasa ...................(jika tahu).........

• Nyatalah................(kesan jangka panjang)............................

 

KESIMPULAN /PENUTUP

• Kesimpulannya semua pihak haruslah bekerjasama ……………………….

• Jika tidak …………………(amaran)

• Semoga akan melahirkan………yang …………..

• Persis peribahasa mengatakan tepuk dada tanya selera  

• (* Untuk karangan B – 5 isi –ulanglah semula mana-mana 2 perenggan isi)

Page 54: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

MODEL 4

PENGENALAN /PENDAHULUAN

• Dalam menongkah arus pembangunan era globalisasi hari ini isu ____________________________sering diperkatakan.

• Umum mengetahui bahawa ____________________semakin hari semakin serius/kritikal/berkurangan/meningkat/dilupakan.

• Seandainya kita terus leka dan memandang remeh terhadap isu ini pasti _____________________________.

• Persoalannya mengapakah hal/masalah/fenomena sedemikian berlaku?

• Siapakah yang harus dipersalahkan?

• Seharusnya kita tidak hanya menuding jari kepada satu-satu pihak sahaja, sebaliknya sama-sama memikirkan langkah yang pragmatik untuk __________________________________.

• Oleh itu sebelum nasi menjadi bubur sama-samalah kita berusaha untuk _________________________________.

Page 55: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI PERTAMA

• Sesungguhnya………(ayat tugasan)……....ialah ..........

• Hal ini demikian kerana...................(mengapa?)............

• Sekiranya. diamalkan akan...................................(kesan jangka pendek).......

• Sebagai contoh .........

• Bak kata peribahasa .........(jika tahu)...................

• Tegasnya ....................................(kesan jangka panjang)................

ISI KEDUA

• Selain daripada itu juga ............(ayat tugasan)..........ialah.....

• Hal ini dilakukan kerana...........(mengapa? )

• Melalui .................seperti ini kita dapat................(kesan jangkapendek)............

• Misalnya.........(contoh)

• Bertepatanlah dengan peribahasa bahawa...................(jika tahu)....

• Jelaslahlah……………………….(kesan jangka panjang)……..……

 

Page 56: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

ISI KETIGA

• Seterusnya ............(ayat tugasan)..........ialah.....

• Hal ini demikian kerana...........

• Melalui .................seperti ini kita dapat................(kesan jangka pendek).............

• Sebagai contoh ..........

• Senario ini bertepatan dengan peribahasa bahawa...................(jika tahu)....

• Yang pasti……………………….(kesan jangka panjang)……..……

 

Page 57: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

KESIMPULAN /PENUTUP

• Tuntasnya (isu ) merupakan (positif/negatif) / mampu menyebabkan ............., (Kesan ).

• (Harapan) Justeru semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing.

• Sekiranya kita hanya bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing/ lepas

• Jika tidak ditangani segera, pasti matlamat yang dihasratkan akan/ tidak akan tercapai/dapat direalisasikan.

• 4. Hal ini akan menyebabkan (akibat)__________________________________.

• 5. Oleh itu fikir-fikirkanlah, tepuk dada tanya selera.

  

• (* Untuk karangan B – 5 isi –ulanglah semula mana-mana 2 perenggan isi)

Page 58: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

FAKTOR KEGAGALAN MURID

• MURID LEMAH BAHASA MELAYU TIDAK MENJAWAB KERTAS 1.

• MURID GAGAL ADALAH MURID YANG TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN 2M.

• MURID GAGAL ADALAH MURID BERMASALAH DISIPLIN IAITU SERING TIDAK HADIR KE SEKOLAH, TIDAK BERMINAT UNTUK BELAJAR, MALAS DAN TIDAK BERMOTIVASI.

Page 59: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PEMILIHAN MURID

1. MURID YANG MENDAPAT MARKAH 25 HINGGA 35 MARKAH

DALAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4.

2. MURID YANG TIDAK PONTENG SEKOLAH.

3. SIKAP MURID YANG RAJIN BERUSAHA DAN MAHU MENGIKUTI PROGRAM PERHALUS DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH.

4. MURID YANG TIDAK HADIR 3 KALI TANPA SEBAB KE KELAS

ATAU PROGRAM PERHALUS AKAN DIGUGURKAN DARIPADA

PROGRAM, SEKOLAH BOLEH MENCARI GANTI MURID YANG

LEBIH BERMINAT.

Page 60: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

PENUTUP

Diharapkan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan memberi manfaat kepada murid-murid serta mencapai objektif yang disasarkan. Projek PERHALUS juga diharapkan dapat meminimukan peratus gagal Bahasa Melayu daripada 8% kepada 4%. Kejayaan program ini akan memberi kesan langsung kepada murid-murid yang merupakan calon SPM 2012, seterusnya menjana peningkatan pencapaian Bahasa Melayu sekolah masing-masing khasnya dan negeri Pahang amnya.

Page 61: Copy of Copy of Power Point Pembentangan Perhalus 2012

SEKIAN,SEKIAN,TERIMA KASIHTERIMA KASIH