71915002 copy of sistemulbsbi

82
Checked by Chief Assessor/External Assessor Signature: Name: Date: Printed Date:01/18/2022 Certified by Prinsipal: Signature: Name: Date: ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 1 of 82 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH TAHUN: 2011 NOMBOR PUSAT: PJ001 OLEH:HCChew 2.8.2006 NOMBOR SEKOLAH: PEE4036 Nama Pengetua: MAKELTHOM BT YAACOB JENIS UJIAN: ULBS-BI Gelaran: Pengetua GUNA MARKAH JENIS: MARKAH TERTINGGI Pilih SMK/Sek Men Keb: SEKOLAH MENENGAH KEBA etakan Logo Sekolah: HITAM PUTIH ipkan Poskod dan Bandar: 14200 SUNGAI BAKAP Bil Nama Kelas No Kelas Ujian Lisan BM Berasaskan Sekolah 1 5A 1 Markah Konstruk Gred Penerangan 2 5B 2 0 T Tidak Hadir 3 5C 3 1 E Lemah 4 5D 4 3 D Kurang Memuaskan 5 5E 5 5 C Memuaskan 6 7 B Baik 7 9 A Cemerlang 8 11 - Error 9 10 11 12 13 Band Descriptor 14 Ujian Lisan BI Berasaskan Sekolah 15 Markah Konstruk Gred Penerangan 16 0 - 0 F Absent 17 1 - 1 E Very weak 18 2 - 2 D Weak SISTEM MARKAH ULBS 1.3(HPutih&Warna)

Upload: mithz

Post on 11-Nov-2015

236 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

file

TRANSCRIPT

Sistem Markah ULBS 2003

SetupSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAHTAHUN:2011SISTEM MARKAH ULBS 1.3(HPutih&Warna)NOMBOR PUSAT:PJ001OLEH:HCChew 2.8.2006NOMBOR SEKOLAH:PEE4036Nama Pengetua:MAKELTHOM BT YAACOBJENIS UJIAN:ULBS-BIGelaran:PengetuaGUNA MARKAH JENIS:MARKAH TERTINGGIPilih SMK/Sek Men Keb:SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANCetakan Logo Sekolah:HITAM PUTIHTaipkan Poskod dan Bandar:14200 SUNGAI BAKAPTarikh Sijil:31.12.2005BilNama KelasNo KelasUjian Lisan BM Berasaskan Sekolah15A1Markah KonstrukGredPenerangan25B20TTidak Hadir35C31ELemah45D43DKurang Memuaskan55E55CMemuaskan607BBaik709ACemerlang8011-Error90100110120130Band Descriptor140Ujian Lisan BI Berasaskan Sekolah150Markah KonstrukGredPenerangan1600-0FAbsent1701-1EVery weak1802-2DWeak1903-3CSatisfactory2004-5BGood2106-6AExcellent2207-100-Error2300-2400-2500-

&LChecked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:&D&CCertified by Prinsipal:

Signature:Name:Date:

&R&"Arial Narrow,Italic"&7& ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew &F Page &P of &NNo Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1No Kelas Adalah Secara Automatik.Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Menu UtamaTaipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan markah tertinggi di siniContoh:Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5Taipkan nama pengetua jika sijil yang dicetak ada nama pengetua atau KosonkangkanTaipkan pengetua atau wakil pengetua atau KosongkanPilih SMK atau SEK. MEN. KEB. atauSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANNama ini akan muncul sebelum Nama SekolahTaipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan markah terendah di siniContoh:Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.Taipkan Poskod diikuti dengan BandarContoh: 14200 SUNGAI BAKAP

Nota:Poskod ini akan muncul selepas nama sekolah dalam sijil yang dicetak!Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1&LChecked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:&D&CCertified by Prinsipal:

Signature:Name:Date:

&R&"Arial Narrow,Italic"&7& ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew &F Page &P of &N

UtamaSISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS)BINama Kelas5A5B5C5D5E05A000000000000000000Jumlah0BAHASA INGGERIS (2011)Pusat: PJ001Nombor Kelas12345010000000000000TAHUN:000>21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAHBilangan Murid25363421270000000000000000000014314312345678910111213141516171819202122232425262714314314314314314314314325363421270000000000000000000000Assessment 1Assessment 2Assessment 3Assessment 4No.Serial No.NameTing.No KelasRaceSexIndex NumberIC NumberConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomen1BM2011PJ001-1NAMA 15A131PJ001A001940917075603--111115111115444452134344182BM2011PJ001-2NAMA 25A111PJ001A002940331085759--33333153223313445442144444203BM2011PJ001-3NAMA 35A111PJ001A003941225075471--111115111115343441844344194BM2011PJ001-4NAMA 45A111PJ001A004940910065971--111115111115343441844444205BM2011PJ001-5NAMA 55A111PJ001A005940427075731--111115111115544452254455236BM2011PJ001-6NAMA 65A111PJ001A006941204075552--3333315333331544334187BM2011PJ001-7NAMA 75A132PJ001A007940331075104--5433318534442054454228BM2011PJ001-8NAMA 85A112PJ001A008940406075660--5333317111115444442054444219BM2011PJ001-9NAMA 95A112PJ001A009941229075938--22222103222211333431610BM2011PJ001-10NAMA 105A112PJ001A010940409075594--1111151111153233314444341911BM2011PJ001-11NAMA 115A112PJ001A011941027075112--33333155343419544442112BM2011PJ001-12NAMA 125A112PJ001A012940606075702--1111153434418233331413BM2011PJ001-13NAMA 135A112PJ001A013941218075596--2111161111153223313434341814BM2011PJ001-14NAMA 145A112PJ001A014940202146498--43333161111154344318434331715BM2011PJ001-15NAMA 155A131PJ001A015940728075575--22222103333315444442016BM2011PJ001-16NAMA 165A131PJ001A016940125075031--544321822222105455524544552317BM2011PJ001-17NAMA 175A132PJ001A017940920075620--1111151111153333517434441918BM2011PJ001-18NAMA 185A132PJ001A018941101076026--53333173333315544452219BM2011PJ001-19NAMA 195A132PJ001A019941209075586--33333153333315454452220BM2011PJ001-20NAMA 205A112PJ001A020940630075112--1111151111154344419444442021BM2011PJ001-21NAMA 215A112PJ001A021940802075822--22222103333315444442022BM2011PJ001-22NAMA 225A131PJ001A022940204025681--53343185344420544452223BM2011PJ001-23NAMA 235A122PJ001A023940521075324--634432033333155444421554442224BM2011PJ001-24NAMA 245A131PJ001A024940110075311--33333154344318444442025BM2011PJ001-25NAMA 255A111PJ001A025940206075113--1111151111153333416433341726BM2011PJ001-26NAMA 265B212PJ001A026941107075120--4333215111115333331527BM2011PJ001-27NAMA 275B231PJ001A027940828146131--3233314111115332221228BM2011PJ001-28NAMA 285B232PJ001A028940302075332--54443205444320555442329BM2011PJ001-29NAMA 295B232PJ001A029940201075202--52332152222210544442130BM2011PJ001-30NAMA 305B222PJ001A030940205075170--42223133222312423231431BM2011PJ001-31NAMA 315B221PJ001A031930620075419--11111511111511111532BM2011PJ001-32NAMA 325B221PJ001A032940724075113--42332143322212322221133BM2011PJ001-33NAMA 335B231PJ001A033940916076073--54444213333315555442334BM2011PJ001-34NAMA 345B222PJ001A034940923075220--43332155343318534331835BM2011PJ001-35NAMA 355B221PJ001A035941124075229--3222312111115322221136BM2011PJ001-36NAMA 365B211PJ001A036940614075331--43332154333316322221137BM2011PJ001-37NAMA 375B211PJ001A037940707075947--111115111115221117222221038BM2011PJ001-38NAMA 385B211PJ001A038940714075021--1111151111153222211333321439BM2011PJ001-39NAMA 395B211PJ001A039940719075063--22222104434318444442040BM2011PJ001-40NAMA 405B212PJ001A040940216075520--3223212111115323321341BM2011PJ001-41NAMA 415B212PJ001A041940510075388--1111151111152222210332221242BM2011PJ001-42NAMA 425B212PJ001A042940909075152--4333316111115444331843BM2011PJ001-43NAMA 435B212PJ001A043940107025778--3233314211116433331644BM2011PJ001-44NAMA 445B212PJ001A044940108075216--32333142222210222221045BM2011PJ001-45NAMA 455B212PJ001A045940714075320--3333214111115333321446BM2011PJ001-46NAMA 465B212PJ001A046941013075242--43332152222210332331447BM2011PJ001-47NAMA 475B212PJ001A047941030075586--3233314111115222221048BM2011PJ001-48NAMA 485B212PJ001A048940124075080--43332152222210332321349BM2011PJ001-49NAMA 495B212PJ001A049941108075448--2222210111115333221350BM2011PJ001-50NAMA 505B212PJ001A050940918075250--2111161111153333214333321451BM2011PJ001-51NAMA 515B212PJ001A051940228075560--3223212111115333331552BM2011PJ001-52NAMA 525B212PJ001A052941103075254--3333315111115322221153BM2011PJ001-53NAMA 535B212PJ001A053940211025962--3323213111115322321254BM2011PJ001-54NAMA 545B212PJ001A054940805086076--3233314111115222221055BM2011PJ001-55NAMA 555B212PJ001A055941120075774--2222210111115322221156BM2011PJ001-56NAMA 565B232PJ001A056941223075638--4332214111115443331757BM2011PJ001-57NAMA 575B231PJ001A057940408076069--3233213111115222221058BM2011PJ001-58NAMA 585B232PJ001A058941016075360--54443205443319545442259BM2011PJ001-59NAMA 595B221PJ001A059931027075543--3223212111115322221160BM2011PJ001-60NAMA 605B221PJ001A060930717075941--222221011111522122961BM2011PJ001-61NAMA 615B232PJ001A061941229075612--53333173322212543442062BM2011PJ001-62NAMA 625C311PJ001A062940329075519--11111511111511111563BM2011PJ001-63NAMA 635C332PJ001A063941112075264--3332213111115222221064BM2011PJ001-64NAMA 645C332PJ001A064931230075004--3222211111115323221265BM2011PJ001-65NAMA 655C332PJ001A065941112086342--111115111115222221066BM2011PJ001-66NAMA 665C331PJ001A066940707085053--1111152222210333221367BM2011PJ001-67NAMA 675C321PJ001A067930725075255--111115111115222221068BM2011PJ001-68NAMA 685C322PJ001A068930319075858--11111511111511111569BM2011PJ001-69NAMA 695C312PJ001A069941126075986--2222210211228332221270BM2011PJ001-70NAMA 705C311PJ001A070941017075311--11111511111522211871BM2011PJ001-71NAMA 715C311PJ001A071940921075171--111115211116332221272BM2011PJ001-72NAMA 725C311PJ001A072940228075691--111115111115222221073BM2011PJ001-73NAMA 735C311PJ001A073940923075263--11111511111521111674BM2011PJ001-74NAMA 745C311PJ001A074940501075239--3333214111115344321675BM2011PJ001-75NAMA 755C311PJ001A075941005145829--11111511111511111576BM2011PJ001-76NAMA 765C322PJ001A076930815075638--11111511111511111577BM2011PJ001-77NAMA 775C322PJ001A077930726075652--11111511111511111578BM2011PJ001-78NAMA 785C311PJ001A078940413075933--11111511111511111579BM2011PJ001-79NAMA 795C312PJ001A079940204075072--1111152222210333331580BM2011PJ001-80NAMA 805C311PJ001A080940201075181--11111511111511111581BM2011PJ001-81NAMA 815C311PJ001A081941023075027--111115111115332221282BM2011PJ001-82NAMA 825C312PJ001A082941122085474--111115222118222221083BM2011PJ001-83NAMA 835C312PJ001A083940507075600--3222211111115322221184BM2011PJ001-84NAMA 845C312PJ001A084940825075606--22222103333315333331585BM2011PJ001-85NAMA 855C312PJ001A085941015075238--3233213111115222221086BM2011PJ001-86NAMA 865C312PJ001A086940120025756--2222210111115333221387BM2011PJ001-87NAMA 875C312PJ001A087940119075916--1111152222210333221388BM2011PJ001-88NAMA 885C311PJ001A088940802075013--11111511111511111589BM2011PJ001-89NAMA 895C322PJ001A089930916075856--3223313111115322221190BM2011PJ001-90NAMA 905C332PJ001A090930420075756--11111511111511111591BM2011PJ001-91NAMA 915C332PJ001A091930716086446--11111511111511111592BM2011PJ001-92NAMA 925C332PJ001A092940527075018--111115111115222221093BM2011PJ001-93NAMA 935C331PJ001A093931020075217--2222210111115333221394BM2011PJ001-94NAMA 945C332PJ001A094940913075358--11111511111522211895BM2011PJ001-140NAMA 955D412PJ001A095940807075004--33222123332213443321696BM2011PJ001-95NAMA 965D411PJ001A096941114075305--222118223119322211097BM2011PJ001-96NAMA 975D411PJ001A097941008076013--2121173223212333221398BM2011PJ001-97NAMA 985D411PJ001A098940317075079--33122113332213443321699BM2011PJ001-98NAMA 995D411PJ001A099941011075919--221117222219212218100BM2011PJ001-99NAMA 1005D411PJ001A100940218075081--2211173221193332112101BM2011PJ001-100NAMA 1015D411PJ001A101941116075253--221117222219212218102BM2011PJ001-101NAMA 1025D431PJ001A102940928076003--211116221218212117103BM2011PJ001-102NAMA 1035D412PJ001A103940415075742--23221103223212321219104BM2011PJ001-103NAMA 1045D412PJ001A104941114075284--322321233332144333215105BM2011PJ001-104NAMA 1055D412PJ001A105940819075124--221117222219212218106BM2011PJ001-105NAMA 1065D412PJ001A106940318086124--22221932221103322212107BM2011PJ001-106NAMA 1075D412PJ001A107940523075870--2211173222211221218108BM2011PJ001-107NAMA 1085D412PJ001A108941101075592--211217212229311218109BM2011PJ001-108NAMA 1095D412PJ001A109940924075548--2211172222193222110110BM2011PJ001-109NAMA 1105D412PJ001A110940308075464--2212293222110221218111BM2011PJ001-110NAMA 1115D412PJ001A111940624075140--212128212229221117112BM2011PJ001-111NAMA 1125D412PJ001A112941014075412--221117221218221218113BM2011PJ001-112NAMA 1135D412PJ001A113930813075204--3222110222219221117114BM2011PJ001-113NAMA 1145D412PJ001A114941202075428--332221233332144322213115BM2011PJ001-114NAMA 1155E511PJ001A115941031075625--222118222219221117116BM2011PJ001-141NAMA 1165E531PJ001A116931207075567--22221933222123222110117BM2011PJ001-115NAMA 1175E532PJ001A117930514085920--222118221229221218118BM2011PJ001-116NAMA 1185E532PJ001A118930514085998--211116212218211217119BM2011PJ001-117NAMA 1195E532PJ001A119931008075142--2212183222110221218120BM2011PJ001-118NAMA 1205E511PJ001A120941101075787--211116221117211217121BM2011PJ001-119NAMA 1215E511PJ001A121940112075665--221218222118211217122BM2011PJ001-120NAMA 1225E511PJ001A122941115065539--22221932222113222110123BM2011PJ001-121NAMA 1235E511PJ001A123940121025459--43223143332213124BM2011PJ001-122NAMA 1245E511PJ001A124930603075353--221218222219321219125BM2011PJ001-123NAMA 1255E511PJ001A125941105085683--211116221117211217126BM2011PJ001-124NAMA 1265E511PJ001A126940923075589--211217222219211116127BM2011PJ001-125NAMA 1275E511PJ001A127931212075123--2211173221193321110128BM2011PJ001-126NAMA 1285E511PJ001A128940623065178--21111643333164333316129BM2011PJ001-127NAMA 1295E512PJ001A129941102075404--444431944444204454320130BM2011PJ001-128NAMA 1305E512PJ001A130940826025758--333221343322144322112131BM2011PJ001-129NAMA 1315E532PJ001A131930114075264--211217222118221218132BM2011PJ001-130NAMA 1325E532PJ001A132930115086002--43322143232212133BM2011PJ001-131NAMA 1335E531PJ001A133930918075569--22221932222112222210134BM2011PJ001-132NAMA 1345E531PJ001A134931207075831--22221933222123232111135BM2011PJ001-133NAMA 1355E522PJ001A135931218075060--2221183222110221117136BM2011PJ001-134NAMA 1365E532PJ001A136940629075465--333221333322133312211137BM2011PJ001-135NAMA 1375E531PJ001A137940320025451--2112172212293212210138BM2011PJ001-136NAMA 1385E521PJ001A138930929075249--343221443332154322213139BM2011PJ001-137NAMA 1395E511PJ001A139940123075185--2221183222110221218140BM2011PJ001-138NAMA 1405C332PJ001A140930627075358--1111151111152222210141BM2011PJ001-139NAMA 1415D411PJ001A141940604075637--211116221117142BM2011PJ001-142NAMA 1425E531PJ001A142940801075265--221117222118143BM2011PJ001-143NAMA 1435E511PJ001A143941027075729--222219222118144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322

&LChecked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:&D&CCertified by Principal:

Signature:Name:Date:

&RSchool's Chop

&7 & ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew &F Page &P of &NKosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.1=lelaki, 2=perempuanatau L=Lelaki, P=PerempuanBangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lainMasukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atasTingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muatMaxProsesJana No SiriSusun Ikut AGKosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komenKosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komenKosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komenKosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komenTaipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxxPerhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan.Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.Semak DataLihat SenaraiSimpan DataHapus DataHapus MaklumatSetupPanduanCetak HighlightNama Huruf BesarCantum DataImport DataEksport DataCopySijil ULBSKeluarCetakPasteKosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri.No seri boleh dijana semula jika anda mahu.&LChecked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:&D&CCertified by Principal:

Signature:Name:Date:

&RSchool's Chop

&7 & ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew &F Page &P of &N

BIndukBORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAHSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011BAHASA INGGERISNombor Pusat: PJ001Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAHBilNamaL/PAngka GiliranNo. Kad PengenalanSkor Tertinggi (Taksiran 1/2/3/4)Converse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarJumlah1NAMA 115APJ001A0013940917075603--44445212NAMA 215APJ001A0021940331085759--44544213NAMA 315APJ001A0031941225075471--44344194NAMA 415APJ001A0041940910065971--44444205NAMA 515APJ001A0051940427075731--54455236NAMA 615APJ001A0061941204075552--44334187NAMA 725APJ001A0073940331075104--54454228NAMA 825APJ001A0081940406075660--54444219NAMA 925APJ001A0091941229075938--333431610NAMA 1025APJ001A0101940409075594--444341911NAMA 1125APJ001A0111941027075112--544442112NAMA 1225APJ001A0121940606075702--343441813NAMA 1325APJ001A0131941218075596--434341814NAMA 1425APJ001A0141940202146498--434431815NAMA 1515APJ001A0153940728075575--444442016NAMA 1615APJ001A0163940125075031--545552417NAMA 1725APJ001A0173940920075620--434441918NAMA 1825APJ001A0183941101076026--544452219NAMA 1925APJ001A0193941209075586--454452220NAMA 2025APJ001A0201940630075112--444442021NAMA 2125APJ001A0211940802075822--444442022NAMA 2215APJ001A0223940204025681--544452223NAMA 2325APJ001A0232940521075324--554442224NAMA 2415APJ001A0243940110075311--444442025NAMA 2515APJ001A0251940206075113--433341726NAMA 2625BPJ001A0261941107075120--333331527NAMA 2715BPJ001A0273940828146131--323331428NAMA 2825BPJ001A0283940302075332--555442329NAMA 2925BPJ001A0293940201075202--544442130NAMA 3025BPJ001A0302940205075170--423231431NAMA 3115BPJ001A0312930620075419--11111532NAMA 3215BPJ001A0322940724075113--423321433NAMA 3315BPJ001A0333940916076073--555442334NAMA 3425BPJ001A0342940923075220--534331835NAMA 3515BPJ001A0352941124075229--322231236NAMA 3615BPJ001A0361940614075331--433331637NAMA 3715BPJ001A0371940707075947--222221038NAMA 3815BPJ001A0381940714075021--333321439NAMA 3915BPJ001A0391940719075063--444442040NAMA 4025BPJ001A0401940216075520--323321341NAMA 4125BPJ001A0411940510075388--332221242NAMA 4225BPJ001A0421940909075152--444331843NAMA 4325BPJ001A0431940107025778--433331644NAMA 4425BPJ001A0441940108075216--323331445NAMA 4525BPJ001A0451940714075320--333321446NAMA 4625BPJ001A0461941013075242--433321547NAMA 4725BPJ001A0471941030075586--323331448NAMA 4825BPJ001A0481940124075080--433321549NAMA 4925BPJ001A0491941108075448--333221350NAMA 5025BPJ001A0501940918075250--333321451NAMA 5125BPJ001A0511940228075560--333331552NAMA 5225BPJ001A0521941103075254--333331553NAMA 5325BPJ001A0531940211025962--332321354NAMA 5425BPJ001A0541940805086076--323331455NAMA 5525BPJ001A0551941120075774--322221156NAMA 5625BPJ001A0563941223075638--443331757NAMA 5715BPJ001A0573940408076069--323321358NAMA 5825BPJ001A0583941016075360--545442259NAMA 5915BPJ001A0592931027075543--322321260NAMA 6015BPJ001A0602930717075941--222221061NAMA 6125BPJ001A0613941229075612--543442062NAMA 6215CPJ001A0621940329075519--11111563NAMA 6325CPJ001A0633941112075264--333221364NAMA 6425CPJ001A0643931230075004--323221265NAMA 6525CPJ001A0653941112086342--222221066NAMA 6615CPJ001A0663940707085053--333221367NAMA 6715CPJ001A0672930725075255--222221068NAMA 6825CPJ001A0682930319075858--11111569NAMA 6925CPJ001A0691941126075986--332221270NAMA 7015CPJ001A0701941017075311--22211871NAMA 7115CPJ001A0711940921075171--332221272NAMA 7215CPJ001A0721940228075691--222221073NAMA 7315CPJ001A0731940923075263--21111674NAMA 7415CPJ001A0741940501075239--344321675NAMA 7515CPJ001A0751941005145829--11111576NAMA 7625CPJ001A0762930815075638--11111577NAMA 7725CPJ001A0772930726075652--11111578NAMA 7815CPJ001A0781940413075933--11111579NAMA 7925CPJ001A0791940204075072--333331580NAMA 8015CPJ001A0801940201075181--11111581NAMA 8115CPJ001A0811941023075027--332221282NAMA 8225CPJ001A0821941122085474--222221083NAMA 8325CPJ001A0831940507075600--322221184NAMA 8425CPJ001A0841940825075606--333331585NAMA 8525CPJ001A0851941015075238--323321386NAMA 8625CPJ001A0861940120025756--333221387NAMA 8725CPJ001A0871940119075916--333221388NAMA 8815CPJ001A0881940802075013--11111589NAMA 8925CPJ001A0892930916075856--322331390NAMA 9025CPJ001A0903930420075756--11111591NAMA 9125CPJ001A0913930716086446--11111592NAMA 9225CPJ001A0923940527075018--222221093NAMA 9315CPJ001A0933931020075217--333221394NAMA 9425CPJ001A0943940913075358--22211895NAMA 9525DPJ001A0951940807075004--443321696NAMA 9615DPJ001A0961941114075305--322211097NAMA 9715DPJ001A0971941008076013--333221398NAMA 9815DPJ001A0981940317075079--443321699NAMA 9915DPJ001A0991941011075919--222219100NAMA 10015DPJ001A1001940218075081--3332112101NAMA 10115DPJ001A1011941116075253--222219102NAMA 10215DPJ001A1023940928076003--221218103NAMA 10325DPJ001A1031940415075742--3223212104NAMA 10425DPJ001A1041941114075284--4333215105NAMA 10525DPJ001A1051940819075124--222219106NAMA 10625DPJ001A1061940318086124--3322212107NAMA 10725DPJ001A1071940523075870--3222211108NAMA 10825DPJ001A1081941101075592--212229109NAMA 10925DPJ001A1091940924075548--3222110110NAMA 11025DPJ001A1101940308075464--3222110111NAMA 11125DPJ001A1111940624075140--212229112NAMA 11225DPJ001A1121941014075412--221218113NAMA 11325DPJ001A1131930813075204--3222110114NAMA 11425DPJ001A1141941202075428--3333214115NAMA 11515EPJ001A1151941031075625--222219116NAMA 11615EPJ001A1163931207075567--3322212117NAMA 11725EPJ001A1173930514085920--221229118NAMA 11825EPJ001A1183930514085998--212218119NAMA 11925EPJ001A1193931008075142--3222110120NAMA 12015EPJ001A1201941101075787--211217121NAMA 12115EPJ001A1211940112075665--222118122NAMA 12215EPJ001A1221941115065539--3222211123NAMA 12315EPJ001A1231940121025459--4322314124NAMA 12415EPJ001A1241930603075353--321219125NAMA 12515EPJ001A1251941105085683--211217126NAMA 12615EPJ001A1261940923075589--222219127NAMA 12715EPJ001A1271931212075123--3321110128NAMA 12815EPJ001A1281940623065178--4333316129NAMA 12925EPJ001A1291941102075404--4454320130NAMA 13025EPJ001A1301940826025758--4332214131NAMA 13125EPJ001A1313930114075264--221218132NAMA 13225EPJ001A1323930115086002--4332214133NAMA 13315EPJ001A1333930918075569--3222211134NAMA 13415EPJ001A1343931207075831--3322212135NAMA 13525EPJ001A1352931218075060--3222110136NAMA 13625EPJ001A1363940629075465--3332213137NAMA 13715EPJ001A1373940320025451--3212210138NAMA 13815EPJ001A1382930929075249--4333215139NAMA 13915EPJ001A1391940123075185--3222110140NAMA 14025CPJ001A1403930627075358--2222210141NAMA 14115DPJ001A1411940604075637--221117142NAMA 14215EPJ001A1423940801075265--222118143NAMA 14315EPJ001A1431941027075729--222219

&LDisemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:&C Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama: Tarikh: Chop SekolahMenu UtamaCetak&LDisemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:&C Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama: Tarikh: Chop Sekolah

BMBISEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAHYear: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM)Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011)School Number: PEE4036Assessment 1Assessment 2Assessment 3Assessment 4Highest MarkMeanNo.Serial No.NamaTing.No KelasRaceSexIndex NumberIC NumberConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotal12345SidangMarkah TertinggiMarkah PurataGred Sidang1Gred Sidang2Gred Sidang3Gred Sidang4Gred Markah TertinggiGred Markah PurataNo.Serial No.NameTing.No KelasRaceSexIndex NumberIC NumberTatabahasa dan kosa kataSebutan, intonasi dan nadaFasih dan bermaknaBertatasusilaAssess't.1KomenTatabahasa dan kosa kataSebutan, intonasi dan nadaFasih dan bermaknaBertatasusilaAssess't.2KomenTatabahasa dan kosa kataSebutan, intonasi dan nadaFasih dan bermaknaBertatasusilaAssess't.3KomenTatabahasa dan kosa kataSebutan, intonasi dan nadaFasih dan bermaknaBertatasusilaAssess't.4KomenCariMarkahSidang Tertinggi12345Highest Mark12345Mean12345Jum12345Jum12345Jum12345Jum12345Jum12345Jum-100000000--0000Assessment 1000000Assessment 2000000Assessment 3000000Assessment 400000000000000000000000000000000000000000000000000Serial No.NameTing.No KelasRaceSexIndex NumberIC Number0000Converse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomenConverse effectively /AppropriateResponsesSpeak fluentlySpeak coherentlySpeak using appropriateVocabularySpeak using correct grammarTotalKomen00000000000000000000000000000000000000000001BM2011PJ001-1NAMA 15A131PJ001A001940917075603--1111151111154444521343441821444452123233120000000000000000000000000000002BM2011PJ001-2NAMA 25A111PJ001A002940331085759--333331532233134454421444442021445442143444170000000000000000000000000000003BM2011PJ001-3NAMA 35A111PJ001A003941225075471--1111151111153434418443441919443441923233120000000000000000000000000000004BM2011PJ001-4NAMA 45A111PJ001A004940910065971--1111151111153434418444442020444442023233120000000000000000000000000000005BM2011PJ001-5NAMA 55A111PJ001A005940427075731--1111151111155444522544552323544552333333140000000000000000000000000000006BM2011PJ001-6NAMA 65A111PJ001A006941204075552--333331533333154433418184433418333331600000000000000000000000007BM2011PJ001-7NAMA 75A132PJ001A007940331075104--543331853444205445422225445422544442000000000000000000000000008BM2011PJ001-8NAMA 85A112PJ001A008940406075660--53333171111154444420544442121544442143333160000000000000000000000000000009BM2011PJ001-9NAMA 95A112PJ001A009941229075938--2222210322221133343161633343163223212000000000000000000000000010BM2011PJ001-10NAMA 105A112PJ001A010940409075594--11111511111532333144443419194443419222221100000000000000000000000000000011BM2011PJ001-11NAMA 115A112PJ001A011941027075112--3333315534341954444212154444214343418000000000000000000000000012BM2011PJ001-12NAMA 125A112PJ001A012940606075702--111115343441823333141834344182323312000000000000000000000000013BM2011PJ001-13NAMA 135A112PJ001A013941218075596--21111611111532233134343418184343418322221100000000000000000000000000000014BM2011PJ001-14NAMA 145A112PJ001A014940202146498--433331611111543443184343317184344318333331400000000000000000000000000000015BM2011PJ001-15NAMA 155A131PJ001A015940728075575--2222210333331544444202044444203333315000000000000000000000000016BM2011PJ001-16NAMA 165A131PJ001A016940125075031--5443218222221054555245445523245455524444441900000000000000000000000000000017BM2011PJ001-17NAMA 175A132PJ001A017940920075620--11111511111533335174344419194344419222231200000000000000000000000000000018BM2011PJ001-18NAMA 185A132PJ001A018941101076026--5333317333331554445222254445224333418000000000000000000000000019BM2011PJ001-19NAMA 195A132PJ001A019941209075586--3333315333331545445222245445223433417000000000000000000000000020BM2011PJ001-20NAMA 205A112PJ001A020940630075112--11111511111543444194444420204444420323331200000000000000000000000000000021BM2011PJ001-21NAMA 215A112PJ001A021940802075822--2222210333331544444202044444203333315000000000000000000000000022BM2011PJ001-22NAMA 225A131PJ001A022940204025681--5334318534442054445222254445225344420000000000000000000000000023BM2011PJ001-23NAMA 235A122PJ001A023940521075324--6344320333331554444215544422225544422544442000000000000000000000000000000024BM2011PJ001-24NAMA 245A131PJ001A024940110075311--3333315434431844444202044444204344318000000000000000000000000025BM2011PJ001-25NAMA 255A111PJ001A025940206075113--11111511111533334164333417174333417222231100000000000000000000000000000026BM2011PJ001-26NAMA 265B212PJ001A026941107075120--433321511111533333151533333153222212000000000000000000000000027BM2011PJ001-27NAMA 275B231PJ001A027940828146131--323331411111533222121432333142222210000000000000000000000000028BM2011PJ001-28NAMA 285B232PJ001A028940302075332--5444320544432055544232355544235444321000000000000000000000000029BM2011PJ001-29NAMA 295B232PJ001A029940201075202--5233215222221054444212154444214333315000000000000000000000000030BM2011PJ001-30NAMA 305B222PJ001A030940205075170--4222313322231242323141442323144222313000000000000000000000000031BM2011PJ001-31NAMA 315B221PJ001A031930620075419--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000032BM2011PJ001-32NAMA 325B221PJ001A032940724075113--4233214332221232222111442332143222212000000000000000000000000033BM2011PJ001-33NAMA 335B231PJ001A033940916076073--5444421333331555544232355544234444420000000000000000000000000034BM2011PJ001-34NAMA 345B222PJ001A034940923075220--4333215534331853433181853433185343317000000000000000000000000035BM2011PJ001-35NAMA 355B221PJ001A035941124075229--32223121111153222211123222312222229000000000000000000000000036BM2011PJ001-36NAMA 365B211PJ001A036940614075331--4333215433331632222111643333164333214000000000000000000000000037BM2011PJ001-37NAMA 375B211PJ001A037940707075947--111115111115221117222221010222221022111700000000000000000000000000000038BM2011PJ001-38NAMA 385B211PJ001A038940714075021--1111151111153222211333321414333321422222900000000000000000000000000000039BM2011PJ001-39NAMA 395B211PJ001A039940719075063--2222210443431844444202044444203333316000000000000000000000000040BM2011PJ001-40NAMA 405B212PJ001A040940216075520--322321211111532332131332332132222210000000000000000000000000041BM2011PJ001-41NAMA 415B212PJ001A041940510075388--1111151111152222210332221212332221222222800000000000000000000000000000042BM2011PJ001-42NAMA 425B212PJ001A042940909075152--433331611111544433181844433183332213000000000000000000000000043BM2011PJ001-43NAMA 435B212PJ001A043940107025778--323331421111643333161643333163222212000000000000000000000000044BM2011PJ001-44NAMA 445B212PJ001A044940108075216--3233314222221022222101432333142222211000000000000000000000000045BM2011PJ001-45NAMA 455B212PJ001A045940714075320--333321411111533332141433332142222211000000000000000000000000046BM2011PJ001-46NAMA 465B212PJ001A046941013075242--4333215222221033233141543332153323213000000000000000000000000047BM2011PJ001-47NAMA 475B212PJ001A047941030075586--323331411111522222101432333142222210000000000000000000000000048BM2011PJ001-48NAMA 485B212PJ001A048940124075080--4333215222221033232131543332153323213000000000000000000000000049BM2011PJ001-49NAMA 495B212PJ001A049941108075448--22222101111153332213133332213222229000000000000000000000000050BM2011PJ001-50NAMA 505B212PJ001A050940918075250--21111611111533332143333214143333214222221000000000000000000000000000000051BM2011PJ001-51NAMA 515B212PJ001A051940228075560--322321211111533333151533333152222211000000000000000000000000052BM2011PJ001-52NAMA 525B212PJ001A052941103075254--333331511111532222111533333152222210000000000000000000000000053BM2011PJ001-53NAMA 535B212PJ001A053940211025962--332321311111532232121333232132222210000000000000000000000000054BM2011PJ001-54NAMA 545B212PJ001A054940805086076--323331411111522222101432333142222210000000000000000000000000055BM2011PJ001-55NAMA 555B212PJ001A055941120075774--22222101111153222211113222211222229000000000000000000000000056BM2011PJ001-56NAMA 565B232PJ001A056941223075638--433221411111544333171744333173322212000000000000000000000000057BM2011PJ001-57NAMA 575B231PJ001A057940408076069--32332131111152222210133233213222229000000000000000000000000058BM2011PJ001-58NAMA 585B232PJ001A058941016075360--5444320544331954544222254544225444320000000000000000000000000059BM2011PJ001-59NAMA 595B221PJ001A059931027075543--32232121111153222211123223212222229000000000000000000000000060BM2011PJ001-60NAMA 605B221PJ001A060930717075941--2222210111115221229102222210221228000000000000000000000000061BM2011PJ001-61NAMA 615B232PJ001A061941229075612--5333317332221254344202054344204333316000000000000000000000000062BM2011PJ001-62NAMA 625C311PJ001A062940329075519--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000063BM2011PJ001-63NAMA 635C332PJ001A063941112075264--33322131111152222210133332213222229000000000000000000000000064BM2011PJ001-64NAMA 645C332PJ001A064931230075004--32222111111153232212123232212222229000000000000000000000000065BM2011PJ001-65NAMA 655C332PJ001A065941112086342--1111151111152222210102222210111117000000000000000000000000066BM2011PJ001-66NAMA 665C331PJ001A066940707085053--11111522222103332213133332213222229000000000000000000000000067BM2011PJ001-67NAMA 675C321PJ001A067930725075255--1111151111152222210102222210111117000000000000000000000000068BM2011PJ001-68NAMA 685C322PJ001A068930319075858--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000069BM2011PJ001-69NAMA 695C312PJ001A069941126075986--222221021122833222121233222122222210000000000000000000000000070BM2011PJ001-70NAMA 705C311PJ001A070941017075311--1111151111152221188222118111116000000000000000000000000071BM2011PJ001-71NAMA 715C311PJ001A071940921075171--1111152111163322212123322212221118000000000000000000000000072BM2011PJ001-72NAMA 725C311PJ001A072940228075691--1111151111152222210102222210111117000000000000000000000000073BM2011PJ001-73NAMA 735C311PJ001A073940923075263--1111151111152111166211116111115000000000000000000000000074BM2011PJ001-74NAMA 745C311PJ001A074940501075239--333321411111534432161634432162332212000000000000000000000000075BM2011PJ001-75NAMA 755C311PJ001A075941005145829--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000076BM2011PJ001-76NAMA 765C322PJ001A076930815075638--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000077BM2011PJ001-77NAMA 775C322PJ001A077930726075652--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000078BM2011PJ001-78NAMA 785C311PJ001A078940413075933--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000079BM2011PJ001-79NAMA 795C312PJ001A079940204075072--111115222221033333151533333152222210000000000000000000000000080BM2011PJ001-80NAMA 805C311PJ001A080940201075181--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000081BM2011PJ001-81NAMA 815C311PJ001A081941023075027--1111151111153322212123322212221117000000000000000000000000082BM2011PJ001-82NAMA 825C312PJ001A082941122085474--1111152221182222210102222210222118000000000000000000000000083BM2011PJ001-83NAMA 835C312PJ001A083940507075600--32222111111153222211113222211222229000000000000000000000000084BM2011PJ001-84NAMA 845C312PJ001A084940825075606--2222210333331533333151533333153333313000000000000000000000000085BM2011PJ001-85NAMA 855C312PJ001A085941015075238--32332131111152222210133233213222229000000000000000000000000086BM2011PJ001-86NAMA 865C312PJ001A086940120025756--22222101111153332213133332213222229000000000000000000000000087BM2011PJ001-87NAMA 875C312PJ001A087940119075916--11111522222103332213133332213222229000000000000000000000000088BM2011PJ001-88NAMA 885C311PJ001A088940802075013--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000089BM2011PJ001-89NAMA 895C322PJ001A089930916075856--322331311111532222111332233132222210000000000000000000000000090BM2011PJ001-90NAMA 905C332PJ001A090930420075756--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000091BM2011PJ001-91NAMA 915C332PJ001A091930716086446--1111151111151111155111115111115000000000000000000000000092BM2011PJ001-92NAMA 925C332PJ001A092940527075018--1111151111152222210102222210111117000000000000000000000000093BM2011PJ001-93NAMA 935C331PJ001A093931020075217--22222101111153332213133332213222229000000000000000000000000094BM2011PJ001-94NAMA 945C332PJ001A094940913075358--1111151111152221188222118111116000000000000000000000000095BM2011PJ001-140NAMA 955D412PJ001A095940807075004--3322212333221344332161644332163332214000000000000000000000000096BM2011PJ001-95NAMA 965D411PJ001A096941114075305--2221182231193222110103222110222119000000000000000000000000097BM2011PJ001-96NAMA 975D411PJ001A097941008076013--212117322321233322131333322133222211000000000000000000000000098BM2011PJ001-97NAMA 985D411PJ001A098940317075079--3312211333221344332161644332163322213000000000000000000000000099BM2011PJ001-98NAMA 995D411PJ001A099941011075919--22111722221921221892222192222180000000000000000000000000100BM2011PJ001-99NAMA 1005D411PJ001A100940218075081--22111732211933321121233321123221190000000000000000000000000101BM2011PJ001-100NAMA 1015D411PJ001A101941116075253--22111722221921221892222192222180000000000000000000000000102BM2011PJ001-101NAMA 1025D431PJ001A102940928076003--21111622121821211782212182111170000000000000000000000000103BM2011PJ001-102NAMA 1035D412PJ001A103940415075742--2322110322321232121912322321232221100000000000000000000000000104BM2011PJ001-103NAMA 1045D412PJ001A104941114075284--32232123333214433321515433321533332140000000000000000000000000105BM2011PJ001-104NAMA 1055D412PJ001A105940819075124--22111722221921221892222192222180000000000000000000000000106BM2011PJ001-105NAMA 1065D412PJ001A106940318086124--2222193222110332221212332221232221100000000000000000000000000107BM2011PJ001-106NAMA 1075D412PJ001A107940523075870--22111732222112212181132222112212190000000000000000000000000108BM2011PJ001-107NAMA 1085D412PJ001A108941101075592--21121721222931121892122292112180000000000000000000000000109BM2011PJ001-108NAMA 1095D412PJ001A109940924075548--22111722221932221101032221102222190000000000000000000000000110BM2011PJ001-109NAMA 1105D412PJ001A110940308075464--22122932221102212181032221102212190000000000000000000000000111BM2011PJ001-110NAMA 1115D412PJ001A111940624075140--21212821222922111792122292121280000000000000000000000000112BM2011PJ001-111NAMA 1125D412PJ001A112941014075412--22111722121822121882212182212180000000000000000000000000113BM2011PJ001-112NAMA 1135D412PJ001A113930813075204--32221102222192211171032221102222190000000000000000000000000114BM2011PJ001-113NAMA 1145D412PJ001A114941202075428--33222123333214432221314333321433222130000000000000000000000000115BM2011PJ001-114NAMA 1155E511PJ001A115941031075625--22211822221922111792222192221180000000000000000000000000116BM2011PJ001-141NAMA 1165E531PJ001A116931207075567--2222193322212322211012332221232221100000000000000000000000000117BM2011PJ001-115NAMA 1175E532PJ001A117930514085920--22211822122922121892212292212180000000000000000000000000118BM2011PJ001-116NAMA 1185E532PJ001A118930514085998--21111621221821121782122182112170000000000000000000000000119BM2011PJ001-117NAMA 1195E532PJ001A119931008075142--22121832221102212181032221102212190000000000000000000000000120BM2011PJ001-118NAMA 1205E511PJ001A120941101075787--21111622111721121772112172111170000000000000000000000000121BM2011PJ001-119NAMA 1215E511PJ001A121940112075665--22121822211821121782221182212180000000000000000000000000122BM2011PJ001-120NAMA 1225E511PJ001A122941115065539--2222193222211322211011322221132221100000000000000000000000000123BM2011PJ001-121NAMA 1235E511PJ001A123940121025459--43223143332213144322314433231400000000000000000000124BM2011PJ001-122NAMA 1245E511PJ001A124930603075353--22121822221932121993212192212190000000000000000000000000125BM2011PJ001-123NAMA 1255E511PJ001A125941105085683--21111622111721121772112172111170000000000000000000000000126BM2011PJ001-124NAMA 1265E511PJ001A126940923075589--21121722221921111692222192112170000000000000000000000000127BM2011PJ001-125NAMA 1275E511PJ001A127931212075123--22111732211933211101033211103221190000000000000000000000000128BM2011PJ001-126NAMA 1285E511PJ001A128940623065178--2111164333316433331616433331632222130000000000000000000000000129BM2011PJ001-127NAMA 1295E512PJ001A129941102075404--44443194444420445432020445432044443200000000000000000000000000130BM2011PJ001-128NAMA 1305E512PJ001A130940826025758--33322134332214432211214433221443322130000000000000000000000000131BM2011PJ001-129NAMA 1315E532PJ001A131930114075264--21121722211822121882212182212180000000000000000000000000132BM2011PJ001-130NAMA 1325E532PJ001A132930115086002--43322143232212144332214433221300000000000000000000133BM2011PJ001-131NAMA 1335E531PJ001A133930918075569--2222193222211222221011322221122222100000000000000000000000000134BM2011PJ001-132NAMA 1345E531PJ001A134931207075831--2222193322212323211112332221232221110000000000000000000000000135BM2011PJ001-133NAMA 1355E522PJ001A135931218075060--22211832221102211171032221102221180000000000000000000000000136BM2011PJ001-134NAMA 1365E532PJ001A136940629075465--33322133332213331221113333221333222120000000000000000000000000137BM2011PJ001-135NAMA 1375E531PJ001A137940320025451--21121722122932122101032122102212290000000000000000000000000138BM2011PJ001-136NAMA 1385E521PJ001A138930929075249--34322144333215432221315433321543322140000000000000000000000000139BM2011PJ001-137NAMA 1395E511PJ001A139940123075185--22211832221102212181032221102222190000000000000000000000000140BM2011PJ001-138NAMA 1405C332PJ001A140930627075358--11111511111522222101022222101111170000000000000000000000000141BM2011PJ001-139NAMA 1415D411PJ001A141940604075637--211116221117722111722111700000000000000000000142BM2011PJ001-142NAMA 1425E531PJ001A142940801075265--221117222118822211822211800000000000000000000143BM2011PJ001-143NAMA 1435E511PJ001A143941027075729--222219222118922221922221900000000000000000000

&L&"Arial Narrow,Italic"&8ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:&D&R&"Arial Narrow,Italic"&8&F& Page &P of &NMenu UtamaCetakTingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muatMasukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atasBorang Induk&L&"Arial Narrow,Italic"&8ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:&D&R&"Arial Narrow,Italic"&8&F& Page &P of &N

SjlBMWKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA1SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH14200 SUNGAI BAKAPSIJIL PELAJARAN MALAYSIAUJIAN LISAN BAHASA MELAYU 2011PERNYATAAN PENCAPAIANCalon yang tersebut namanya di bawah telah melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Melayudan memperoleh peringkat pencapaian seperti yang tercatat di bawahNAMA 1KP940917075603--PJ001A001KonstrukPeringkat PencapaianKeteranganKosa kata dan tatabahasa4Kurang MemuaskanSebutan, intonasi dan nada4Kurang MemuaskanKefasihan4Kurang MemuaskanBermakna4Kurang MemuaskanNO. SIRI :BM2011PJ001-1MAKELTHOM BT YAACOBPengetua

Menu UtamaCetak Sijil

SjlBMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAxSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH14200 SUNGAI BAKAPSIJIL PELAJARAN MALAYSIAUJIAN LISAN BAHASA MELAYU 2011PERNYATAAN PENCAPAIANCalon yang tersebut namanya di bawah telah melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Melayudan memperoleh peringkat pencapaian seperti yang tercatat di bawah0KP0--0KonstrukPeringkat PencapaianKeteranganKosa kata dan tatabahasa00Sebutan, intonasi dan nada00Kefasihan00Bermakna00NO. SIRI :0MAKELTHOM BT YAACOBPengetua0

Menu UtamaCetak Sijil

SjlBIWKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAxSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH14200 SUNGAI BAKAPSIJIL PELAJARAN MALAYSIAORAL ENGLISH TEST 2011STATEMENT OF ACHIEVEMENTThe candidate as named below performed the Oral English Test and achieved the level statedbelow0KP0--0ConstructLevel of AchievementBand DescriptorConverse on a topic effectively/00Give appropriate responsesSpeak fluently using correct and00acceptable pronunciationSpeak coherently00Speak the language using a widerange of appropriate vocabulary00within contextSpeak using correct grammar00NO. SIRI :0MAKELTHOM BT YAACOBPengetua0

Menu UtamaCetak Sijil

SjlBIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH14200 SUNGAI BAKAPSIJIL PELAJARAN MALAYSIAORAL ENGLISH TEST 2011STATEMENT OF ACHIEVEMENTThe candidate as named below performed the Oral English Test and achieved the level statedbelowNAMA 2KP940331085759--PJ001A002ConstructLevel of AchievementBand DescriptorConverse on a topic effectively/4GoodGive appropriate responsesSpeak fluently using correct and4Goodacceptable pronunciationSpeak coherently5GoodSpeak the language using a widerange of appropriate vocabulary4Goodwithin contextSpeak using correct grammar4GoodNO. SIRI :BM2011PJ001-2MAKELTHOM BT YAACOBPengetua0

Menu UtamaCetak Sijil

PanduanKepada: Tuan Pengetua/Guru Kanan Bahasa/Ketua Panitia BM/Ketua Panitia BI/Setiausaha PeperiksaanSistem Markah ULBS untuk Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Berasaskan SekolahMulai tahun 2003, ujian lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM adalah berasaskan sekolah.Sehubungan dengan itu, sekolah perlu menyediakan Sijil Ujian Lisan Bahasa BM dan BI dan diedarkanbersama-sama dengan slip keputusan SPM sewaktu keputusan SPM diumumkan.Untuk memastikan sijil ULBS disiapkan, maka Sistem Markah ULBS dapat membantu dalam hal ini.Jika sekolah tuan belum ada Sistem Markah ULBS, maka adalah masanya untuk memilikinya.Tanpa menggunakan Sistem Markah ULBS, beberapa persoalan mungkin akan timbul, di antaranya ialah:1. Berapa banyakkah sijil kosong hendak disediakan? Jika cetak terlalu banyak,di manakah hendak disimpan sijil yang berlebihan? Adakah ia akan luntur warna selepas disimpan untuksuatu tempoh masa? Adakah ia akan di makan anai-anai? dan .2. Bagaimana hendak mengisi borang tersebut? Adakah cara pengisi yang digunakan kemas dan tepat?3. Adakah cara mengisi borang anda memakan masa yang lama?4. Adakah data yang diisi tepat? Dan banyak lagi masalah..Persoalan seperti di atas tidak akan timbul jika tuan menggunakan Sistem Markah ULBS kami.Ciri-ciri Sistem Markah ULBS1. Ditulis menggunakan MS Excel.2. Ia adalah "User Friendly", iaitu mudah digunakan.3. Boleh diinstal ke dalam mana-mana komputer.4. Boleh disimpan dalam disket.5. Boleh digunakan untuk ULBS BM and ULBS BI.6. Hanya perlu isikan markah konstruk, markah jumlah, markah purata dan markah tertinggi akan dijanasecara automatik.7. Keterangan gred juga akan dijana secara automatik.8. Dapat mencetaki) Senarai markah konstruk yang dimasukkan mengikut kelas atau semua calon (Lampiran A),ii) Senarai markah induk sebagaimana yang diminta oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (Lampiran B),iii) Sijil ULBS bagi BM dan BI secara automatik (Lampiran C dan D).9. Nilai markah konstruk dan keterangannya dapat diubah pada bila-bila masa.(Jika berlaku perubahan oleh LPM)10. Nombor siri akan dijanakan secara automatik untuk sijil-sijil yang dicetak.Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: En. HCChew, Tel:04-5821855, 013-5015862Untuk makluman, kami juga menawarkan Sistem Markah Sekolah Menengah yang digunakan untuk memprosessemua markah peperiksaan sekolah dengan terperinci (untuk Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6). Sila rujukpenerangan yang dilampirkan.Sekian, terima kasih.HCChew.APengenalan:1Sistem ini boleh berfungsi menggunakan MS Excel 97, Excel 2000 dan ke atas.2Sistem ini boleh digunakan untuk memproses markah konstuk untuk BM dan BI.BKeperluan Sistem Hardware:1Sistem Pentium/Celeron/586 dan ke atas dengan ingatan 16M atau lebih. Lebih tinggi kelaju, lebih baik.2Sistem diinstall dengan MS Win 95, Win 98, Win Me, Win XP atau ke atas.3Sistem diinstall dengan MS Excel 97, Excel 2000 atau ke atas.4Sistem ULBS mesti diinstal ke dalam hardisk.AMARAN!Pastikan anda cuci kepala pemacu (disk drive head) dengan disk head cleaner dahulu sebelum andamemasukkan disket yang dibekalkan kepada anda untuk mengelakkan disket daripada rosak. Jika kepalapemacu kotor, disket akan rosak dan program tidak dapat diinstal, anda perlu dapatkan disket yang baru.Installasi Sistem Markah Ke Dalam Hardisk1Pasang komputer anda dan masuk Windows 95/98/Me/Xp.2Masukkan disket Sistem ULBS yang dibekalkan ke dalam pemacu disket. Klik My Computer dan3klik pada pemacu 3 1/2 Floppy A:4Dwiklik pada icon SistemULBS dan tunggu sebentar.5Kotak Dialog seperti di bawah akan dipaparkan.5Klik Unzip dan fail Sistem ULBS akan disalin ke dalam direktori C:\Sistem ULBS\(Anda juga boleh tukar ke direktori lain jika hendak dengan klik pada Browse)6Mesej seperti rajah di sebelah akan dipaparkan.7Klik OK dan kemudian klik Close.8Sekarang Sistem ULBS telah sedia untuk diguna.Tindakan Guru Penyelaras1Masuk Excel 97/2000/Xp/20032Dalam Excel klik Open dan Klik pada direktori C:\Sistem ULBS3Dwiklik pada direktori Sistem ULBS dan anda akan dapat lihat 2 fail yang bernama SistemULBS danDataSistemULBS. Dwiklik pada fail DataSistemULBS dan sekarang fail akan dibuka.4Klik pada "Enable Macros" dan Menu Utama akan dipaparkan. (Jika kotak dialog Enable Macros tidakdipaparkan, klik Tools, Macros, Security, pilih Medium dan klik OK. Kemudian tutup fail yang dibuka dankemudian buka semula fail tersebut.5Pada Menu Utama, klik pada butang "Setup". Perbetulkan maklumat-maklumat seperti Tahun,TAHUN:Taipkan tahunNOMBOR PUSAT: Taipkan No Pusat (Sila sediakan disket yang berlainan untuk pusat yang berlainan.)NOMBOR SEKOLAH: Taipkan Nombor Sekolah anda disini.JENIS UJIAN:Jika anda hendak sediakan disket untuk BM, pilih ULBS-BMatau jika anda hendak sediakan disket untuk BI, pilih ULBS-BI.GUNA MARKAH JENIS: Semasa cetak Sijil ULBS, jika anda guna kriateria markah tertinggi, pilihMARKAH TERTINGGI dan jika guna markah purata, pilih MARKAH PURATA6Sila perbetulkan julat Markah konstruk dan keterangannya untuk BM dan juga BI jika ianya tak betul.7Taipkan nama-nama kelas pada ruangan Nama Kelas bagi semua kelas .8Klik Save atau Save As dan taipkan nama fail, tukar ke direktori yang dikehendaki (contoh 3 1/2 Floppy A:)9Ulangi untuk pusat yang lain.10Labelkan disket tersebut, contoh ULBS BM 200411Serahkan disket/disket-disket tersebut kepada guru yang berkenaan untuk tindakan seterusnya.Tindakan Guru Subjek/Penyelaras/Ketua Pentaksir1Pastikan kepala pemacu disket komputer yang hendak digunakan bersih dan bebas daripada Virus.2Masukkan disket yang dibekalkan ke dalam pemacu disket.3Masuk Excel dan klik Open4Buka failkan yang ada dalam disket.5Klik "Enable Macros"Nota:Jika mesej Disable Macros/Enable Macros tidak dipaparkan, tutup fail yang telah dibuka tadi. Klikpada Tools, Macro, Security, setkan pada Medium dan klik OK. Kemudian buka fail tadi sekali lagi.Peringatan: Proses ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja dan ia biasanya perlu untuk Exel XP dan 2003.6Baca arahan yang dipaparkan dan klik OK.7Taipkan Nama, Tingkatan, Nombor Kelas (mengikut nombor yang dipaparkan seperti di baris kedua atas),Bangsa (taipkan 1 untuk Melayu, 2 untuk Cina, 3 untuk India dan 4 untuk lain-lain bangsa), Jantina(taipkan 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan), Angkagiliran(untuk pelajar T4 taipkan X dan apabila di T5,gantikan dengan angkagiliran calon), No Kad Pengenalan(taipkan nombor KP dalam format xxxxxx-xx-xxxx,atau xxxxxxxxxxxx, berhati-hati apabila guna Copy-Paste, sila guna butang Paste yang disediakan.)8Nombor siri boleh dijana dengan menekan butang Jana Nombor Siri atau kosongkan -sistem akan janasendiri apabila anda proses data nanti.9Taipkan markah-markah konstruk yang diperoleh setiap calon untuk setiap Sidang apabila markah telahdiperolehi.10Markah Jumlah tidak perlu dimasukkan kerana semasa proses, ia akan dimasukkan secara automatik.11Sila tekan butang Semak Data untuk memastikan data adalah lengkap. Jika data tak lengkap, prosesCantum Data tidak boleh dilakukan.12Pastikan anda simpan data dengan tekan butang Simpan Data atau Ctrl-S.13Serahkan disket tersebut kepada guru penyelaras untuk dicantum dan diproses.Tindakan Guru Penyelaras Selepas Data Telah Dimasukkan1Masuk Excel dan bukan fail Sistem ULBS. Klik "Enable Macros". (jika kotak dialog Enable Macros tidakdipaparkan, klik Tools, Macro, Security, pilih Medium dan klik OK. Kemudian tutup fail yang dibuka dankemudian buka semula fail tersebut.2Jika data dimasukkan mengikut pusat, klik butang "Import Data" dan dwiklik pada fail data dalam disket.Jika data dimasukkan menggunakan disket ikut kelas, untuk disket yang pertama, klik butang "Import Data"dan disket yang berikutnya, klik butang Cantum Data3Pastikan Data pada helaian Setup betul.4Pada Menu Utama ada boleh klik butang jana No Siri jika nombor siri yang sedia ada tidak memuaskan.5Tekan butang "Proses Data". Markah Purata dan Markah Tertinggi akan dijana secara automatik.6Anda boleh cetak helaian proses atau helaian masuk data dengan tekan butang Cetak.7Untuk cetak sijil ULBS, pada Menu Utama, klik butang Sijil ULBS dan pada helaian sijil, klik Cetak Sijil.8Sila simpan data dalam hardisk dengan menggunakan butang Save As9Untuk backup data dalam disket, sila guna butang "Eksport Data".10Untuk masukkan nama pengetua pada sijil, taipkan nama pengetua pada helaian Setup.

Menu Utama