copy of kemahiran menulis

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

90 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oleh :Zainal Ariff Mat 06

 • 1. PENGENALANZainal Ariff Mat 06Menulis merupakan satu proses menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat dan akhirnya sebuah wacana.Justeru, penulisan merupakan cara untuk berkomunikasi melalui bentuk/simbol grafik.

 • PENGENALANZainal Ariff Mat 06Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas.Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Randah

 • PENGENALANZainal Ariff Mat 06Kemahiran Menulis perlu diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya murid-murid dapat menulis dengan betul. Setiap peringkat mempunyai hubungan dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Pengajarannya mesti dirancang dengan kemas supaya murid-murid dapat menguasainya dan mempraktikkannya sebaik mungkin.

 • ASAS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Mengecam hurufMemadan huruf dengan objek atau benda (sebutan)Memadan huruf dengan objek atau benda (garisan)Menyalin huruf sedia adaMenulis huruf yang bertitikMenulis huruf secara kendiriMewarna objek atau benda yang ada kaitan dengan huruf

 • ASAS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Kemahiran MendengarKemahiran BertuturKemahiran MembacaKemahiran Menulis

 • 2. MATLAMATZainal Ariff Mat 06Pengajaran Kemahiran Menulis diajar kepada murid-murid supaya mereka dapat merakamkan apa yang didengar, dilihat atau dialami.Dalam masa yang sama mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir sebaik mungkin. Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik.

 • 3. TUJUANZainal Ariff Mat 06Tujuan semerta :mendirikan asas menulis yang kukuh;mengeja perkataan dengan pantas;menyusun ayat dengan betul;memperkukuh kemahiran membaca dengan membaca tulisan-tulisan;melahirkan fikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan;menyuburkan minat suka menulis dan mengarang;menambah dan memperluas pengetahuan tentang kosa kata, perkembangan bahasa dan tulisan;menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.

 • TUJUANZainal Ariff Mat 06Tujuan lanjut :memperkasa pengetahuan, pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan;memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan;dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai, umumnya.

 • 4. BENTUK TULISANZainal Ariff Mat 06Tulisan huruf cap atau cerai :Contoh :Ada dua bentuk :lebih mudah ditulis;lebih mudah dibaca;lebih mudah dipelajari;digunakan dalam media cetak.a y a m / i b u / s e k o l a hNama saya Ahmad.Pencapaian Rohana dalam peperiksaan SPM amat mengagumkan.

 • BENTUK TULISANZainal Ariff Mat 06Tulisan sambung atau berangkai :Ada dua bentuk :lebih cepat ditulis;lebih cantik;tulisan tangan bukan ditaip atau menggunakan komputer.Contoh :Nama saya Aleesya.Perdana Menteri Malaysia yang kelima ialah YAB Dato Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi.Cintailah bahasa kita.

 • 5. JENIS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Justeru itu, kemahiran menulis ada dua jenis :Kemahiran menulis secara mekanis;Kemahiran menulis secara mentalis (pelahiran).Tulisan mempunyai lambang-lambang bunyi yang melahirkan bahasa tulisan (mekanis).Tulisan merupakan alat untuk melahirkan idea dan perasaan (mentalis).

 • 6. PERINGKAT KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Ada tiga peringkat :Peringkat pramenulis (peringkat persediaan);Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis);Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

 • 6.1 PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis.Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf.

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah :Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul;Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekan jari, menggoyangkan tangan, meramas jari;Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin, tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:Latihan membentuk bulatan, empat segi, tiga segi, bujur di udara;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja, di lantai, di pasir;Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf; Latihan menyusun benda-benda yang ada unsur-unsur huruf.

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan;Antara latihan yang diperlukan, ialah...

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya;Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara serta-merta, seperti : Sesuaikan gambar di bawah :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menggunting dan menampal gambar :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Sesuaikan pasangan huruf yang betul :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang, menegak atau campuran melintang dan menegak;________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus, dilakukan secara bebas;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya;

 • 6.2 PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)Zainal Ariff Mat 06Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.Perlu dikuasai pada peringkat awal.Antara aktiviti seperti membuat corak, menekap, membentuk huruf-huruf dan seumpamanya.Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul;Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf c:c

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf...Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf v:vContoh : bentuk topi yang mirip huruf n:n

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contohnya :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul;Contohnya menulis dalam buku garis empat :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf menjadi suku kata;Padankan huruf menjadi dua suku kata KV :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf menjadi suku kata;Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan :ba + s = basca + m = da + n = fa + t =

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...amboi=amboiengkau=pantai=bunyi=sayang=Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, dan konsonan bergabung;+++++

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Memilih, memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna;Antara latihan yang diperlukan, ialah...apa=bapaikak=babu=kaya=sabang=abang

 • KEMAHIRAN MENU