copy of kemahiran menulis

97
Oleh : Zainal Ariff Mat ’06

Upload: mohd-rizan

Post on 01-Dec-2015

142 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of Kemahiran Menulis

Oleh :

Zainal Ariff Mat ’06

Page 2: Copy of Kemahiran Menulis

1. PENGENALAN

Zainal Ariff Mat ’06

Menulis merupakan satu proses menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat dan akhirnya sebuah wacana.

Justeru, penulisan merupakan cara untuk berkomunikasi melalui bentuk/simbol grafik.

Page 3: Copy of Kemahiran Menulis

PENGENALAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas.

Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.

Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Randah

Page 4: Copy of Kemahiran Menulis

PENGENALAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Kemahiran Menulis perlu diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya murid-murid dapat menulis dengan betul.

Setiap peringkat mempunyai hubungan dengan kemahiran-kemahiran yang lain.

Pengajarannya mesti dirancang dengan kemas supaya murid-murid dapat menguasainya dan mempraktikkannya sebaik mungkin.

Page 5: Copy of Kemahiran Menulis

ASAS KEMAHIRAN MENULIS

Zainal Ariff Mat ’06

Mengecam huruf

Memadan huruf dengan objek atau benda (sebutan)

Memadan huruf dengan objek atau benda (garisan)

Menyalin huruf sedia ada

Menulis huruf yang bertitik

Menulis huruf secara kendiri

Mewarna objek atau benda yang ada kaitan dengan huruf

Page 6: Copy of Kemahiran Menulis

ASAS KEMAHIRAN MENULIS

Zainal Ariff Mat ’06

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

Page 7: Copy of Kemahiran Menulis

2. MATLAMAT

Zainal Ariff Mat ’06

Pengajaran Kemahiran Menulis diajar kepada murid-murid supaya mereka dapat merakamkan apa yang didengar, dilihat atau dialami.

Dalam masa yang sama mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir sebaik mungkin.

Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik.

Page 8: Copy of Kemahiran Menulis

3. TUJUAN

Zainal Ariff Mat ’06

Tujuan semerta : mendirikan asas menulis yang kukuh;

mengeja perkataan dengan pantas; menyusun ayat dengan betul; memperkukuh kemahiran membaca dengan membaca tulisan-

tulisan; melahirkan fikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan; menyuburkan minat suka menulis dan mengarang;

menambah dan memperluas pengetahuan tentang kosa kata, perkembangan bahasa dan tulisan;

menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.

Page 9: Copy of Kemahiran Menulis

TUJUAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Tujuan lanjut :

memperkasa pengetahuan, pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan;

memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan;

dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai, umumnya.

Page 10: Copy of Kemahiran Menulis

4. BENTUK TULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Tulisan huruf cap atau cerai :

Contoh :

Ada dua bentuk :

lebih mudah ditulis; lebih mudah dibaca; lebih mudah dipelajari; digunakan dalam media cetak.

a y a m / i b u / s e k o l a h

Nama saya Ahmad.

Pencapaian Rohana dalam peperiksaan SPM amat mengagumkan.

Page 11: Copy of Kemahiran Menulis

BENTUK TULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Tulisan sambung atau berangkai :

Ada dua bentuk :

lebih cepat ditulis; lebih cantik; tulisan tangan bukan ditaip atau menggunakan komputer. Contoh :

Nama saya Aleesya.

Perdana Menteri Malaysia yang kelima ialah YAB Dato’ Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi.

Cintailah bahasa kita.

Page 12: Copy of Kemahiran Menulis

5. JENIS KEMAHIRAN MENULIS

Zainal Ariff Mat ’06

Justeru itu, kemahiran menulis ada dua jenis :

Kemahiran menulis secara mekanis;

Kemahiran menulis secara mentalis (pelahiran).

Tulisan mempunyai lambang-lambang bunyi yang melahirkan bahasa tulisan (mekanis).

Tulisan merupakan alat untuk melahirkan idea dan perasaan (mentalis).

Page 13: Copy of Kemahiran Menulis

6. PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS

Zainal Ariff Mat ’06

Ada tiga peringkat :

Peringkat pramenulis (peringkat persediaan);

Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis);

Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

Page 14: Copy of Kemahiran Menulis

6.1 PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis.

Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf.

Page 15: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah :

Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul;

Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekan jari, menggoyangkan tangan, meramas jari;

Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin, tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air;

Page 16: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:

Latihan membentuk bulatan, empat segi, tiga segi, bujur di udara;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja, di lantai, di pasir;

Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf;

Latihan menyusun benda-benda yang ada unsur-unsur huruf.

Page 17: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Page 18: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya;

Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis;

Page 19: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara serta-merta, seperti : Sesuaikan gambar di bawah :

Page 20: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menggunting dan menampal gambar :

Page 21: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Sesuaikan pasangan huruf yang betul :

Page 22: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah :

Page 23: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang, menegak atau campuran melintang dan menegak;

_____________________________________________________________________

___

_____________________________________________________________________

___

Page 24: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.

_____________________________________________________________________

___

_____________________________________________________________________

___

Page 25: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus, dilakukan secara bebas;

Page 26: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya;

Page 27: Copy of Kemahiran Menulis

6.2 PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)

Zainal Ariff Mat ’06

Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.

Perlu dikuasai pada peringkat awal.

Antara aktiviti seperti membuat corak, menekap, membentuk huruf-huruf dan seumpamanya.

Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :

Page 28: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul;

Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf ‘c’:

c

Page 29: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf...

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf ‘v’:

v

Contoh : bentuk topi yang mirip huruf ‘n’:

n

Page 30: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Contohnya :

Page 31: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul;

Contohnya menulis dalam buku garis empat :

Page 32: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menulis huruf menjadi suku kata;

Padankan huruf menjadi dua suku kata KV :

………………

………………

………………

Page 33: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menulis huruf menjadi suku kata;

Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan :

ba + s = bas

ca + m = ………

da + n = ………

fa + t = ………

Page 34: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

am boi = amboi

eng kau =

pan tai =

bu nyi =

sa yang =

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, dan konsonan bergabung;

+

+

+

+

+

Page 35: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Memilih, memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

a pa = bapa

i kak =

ba bu =

ka ya =

sa bang = abang

Page 36: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal;

Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas;

k__d__ a__n__b g__j____ p__n____i__k__n

Page 37: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS…

Zainal Ariff Mat ’06

Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak, kekemasan, kebersihan dan sebagainya.

Latihan menulis cepat, jelas dan senang dibaca;

Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas;

Latihan menulis tulisan berangkai;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Latihan menyalin ayat daripada buku;

Menulis perkataan yang mudah;

Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah;

Latihan menulis menggunakan tanda baca;

Page 38: Copy of Kemahiran Menulis

6.3 PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)

Zainal Ariff Mat ’06

Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis.

Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran.

Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat, pernyataan perasaan, pernyataan kehendak, dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen.

Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :

Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis.

Page 39: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Mengisi silang kata;

Mengisi tempat kosong dalam ayat;

u a

u a

a r

a r

O M A

E O

L

B

A N

E L N

Page 40: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai;

Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi;

Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan embuat sesuatu kerja;

Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai;

Page 41: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita;

Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan;

Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa;

Membina dan menulis ayat mudah;

Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul;

Page 42: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan;

Menulis ayat yang mengandungi kata ganda;

Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menulis jawapan-jawapan pemahaman;

Membina dan menulis ayat berbilang subjek;

Membina dan menulis ayat berbilang predikat;

Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan;

Page 43: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan;

Mencatat pesanan;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan;

Menulis kesudahan sesuatu cerita;

Membuat imlak (mengambil rencana);

Mencatat nota peringatan;

Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan;

Page 44: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan;

Menulis cerita pendek yang diperdengarkan;

Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar, cerita dan karangan;

Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur;

Menulis semula arahan-arahan yang dibaca;

Menulis karangan dalam bentuk prosa;

Page 45: Copy of Kemahiran Menulis

PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)…

Zainal Ariff Mat ’06

Mengisi borang;

Menulis laporan ringkas;

Antara latihan yang diperlukan, ialah...

Menulis kata bual;

Menulis pelbagai bentuk puisi;

Mengarang kata-kata dalam kad ucapan;

Menulis surat kiriman mengikut format;

Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca;

Menulis teks ucapan dan syarahan.

Page 46: Copy of Kemahiran Menulis

7. PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Hanya dapat dicapai selepas muird-murid menguasai kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dan kemahiran membaca :

Makna perlu diutamakan daripada bentuk :

Aktiviti menulis menggabungkan kedua-dua kemahiran tersebut.

Murid yang baru belajar menulis akan mementingkan apa yang perlu ditulis daripada bentuk bahasa yang digunakan.

Guru perlu menggerakkan murid menghasilkan buah fikiran sebelum membetulkan kesalahan.

Page 47: Copy of Kemahiran Menulis

PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Menulis perlu diasaskan kepada pengalaman :

Perlu diberi peneguhan untuk menulis :

Aktiviti lisan sebelum menulis dapat memberi pengalaman kepada murid untuk menulis.

Perlu dinilai berasaskan kriteria yang adil.

Dapat berkongsi pengalaman bersama rakan-rakan.

Lisan dapat membantu menguasai struktur ayat.

Dilakukan semasa penilaian dibuat.

Kelemahan perlu dibaiki.

Page 48: Copy of Kemahiran Menulis

PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Penulisan dapat dibaiki dan dipertingkatkan melalui latihan :

Tajuk penulisan mestilah sesuai dengan kebolehan, kematangan, minat dan jangka masa menulis :

Perlu melibatgandakan latihan.

Dapat dikaitkan dengan pengalaman.

Latih tubi banyak membantu memperkasa tahap kemahiran menulis.

Berupaya menlontarkan idea yang bernas.

Pengurusan masa yang baik.

Page 49: Copy of Kemahiran Menulis

8. STRATEGI MENGAJAR TULISAN TANGAN

Zainal Ariff Mat ’06

Dititikberatkan agar murid berupaya menulis dengan terang, kemas dan mudah dibaca.

Guru perlu memberi latihan menulis setiap hari.

Latihan perlu diberikan secara terancang dan menarik agar murid tidak berasa bosan dan letih.

Antaranya, menyepadukan aktiviti menulis dengan aktiviti melukis dan mewarna, khusus di peringkat pratulisan.

Perlu ada garis panduan mengajar tulisan tangan.

Antaranya :

Page 50: Copy of Kemahiran Menulis

Zainal Ariff Mat ’06

memberi contoh tulisan yang baik setiap kali menulis;

Pastikan murid kekal dengan tulisan yang kemas dan mudah dibaca.

STRATEGI MENGAJAR TULISAN TANGAN…

mempamerkan model tulis yang baik di tempat yang mudah dilihat murid;

Bahan bagi aktiviti tulisan tangan haruslah bermakna dan diminati murid;

Jangka masa latihan jangan terlalu lama. Memadai 15 minit diikuti aktiviti melukis atau mewarna;

Diajar dua bentuk tulisan tangan;

Page 51: Copy of Kemahiran Menulis

9. PENDEKATAN PENGAJARAN MENULIS

Zainal Ariff Mat ’06

Raimes (1983) berpendapat, terdapat enam pendekatan pengajaran kemahiran menulis, iaitu :

Pendekatan terkawal;

Pendekatan bebas;

Pendekatan pola-perenggan;

Pendekatan tatabahasa-sintaksis-organisasi;

Pendekatan komunikatif;

Pendekatan proses.

Page 52: Copy of Kemahiran Menulis

9.1 PENDEKATAN TERKAWAL

Zainal Ariff Mat ’06

Dikenali juga pendekatan audio-lingual.

Mengutamakan bahan lisan daripada tulisan.

Ketepatan murid menggunakan unsur-unsur bahasa dan sintaksis.

Pengajaran penulisan murid-murid dipandu supaya tidak membuat kesalahan.

Antara bentuk kawalan guru :

Page 53: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN TERKAWAL…

Zainal Ariff Mat ’06

Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan. Guru boleh menentukan perkataan atau frasa yang perlu digunakan;

Guru memberi senarai frasa yang ada kaitan dengan sesuatu tajuk, murid membuat ayat untuk melengkapkan frasa;

Guru mengambil satu petikan atau teks yang menggambarkan satu peristiwa atau kejadian, murid menggambarkan keseluruhan pengalaman;

Antara bentuk kawalan guru...

Sedang aku berjalan-jalan, tiba-tiba… …rupa-rupanya aku bermimpi.

Page 54: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN TERKAWAL…

Zainal Ariff Mat ’06

Guru menggunakan bahan bantu mengajar sebagai rangka karangan dan meminta murid mengarang berpandukan bahan tersebut;

Guru membincangkan rangka karangan dan meminta murid menulis berdasarkan rangka tersebut;

Guru memberi arahan secara terperinci dan meminta murid menulis berpandukan arahan tersebut.

Antara bentuk kawalan guru...

Anda diminta untuk menulis sepucuk surat kepada kawan anda di Sabah untuk mengundang beliau menghabiskan cuti persekolahan selama dua minggu bersama-sama anda di Perlis. Ceritakan kepadanya tentang program yang akan…

Page 55: Copy of Kemahiran Menulis

9.2 PENDEKATAN BEBAS

Zainal Ariff Mat ’06

Memberi kebebasan kepada murid menulis tentang sesuatu tajuk yang diberi dengan hanya membuat sedikit pembetulan.

Murid perlu diberi perhatian pada isi dan kelancaran penulisan tanpa menitikberatkan bentuk.

Apabila mencatat idea-idea, unsur ketepatan bahasa dan penyusunan idea dapat dikuasai bersama.

Memberi peluang murid menggambarkan pendapat mereka secara bersendirian.

Murid tidak banyak bergantung kepada pimpinan guru.

Page 56: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN BEBAS…

Zainal Ariff Mat ’06

menguji kebolehan murid tentang tajuk;

menilai sejauh mana murid-murid bebas menulis secara bersendirian;

menunjukkan kepada murid beberapa makalah, akhbar yang mempunyai hubungan dengan tajuk;

mencadangkan bahan-bahan rujukan lain;

menyimpulkan secara ringkas perkara-perkara yang perlu dimasukkan.

Sebelum menggunakan pendekatan ini, guru perlu :

Walau bagaimanapun, tanpa pimpinan guru mungkin menghadapi kesukaran untuk memeriksa.

Page 57: Copy of Kemahiran Menulis

9.3 PENDEKATAN POLA-PERENGGANAN

Zainal Ariff Mat ’06

Tumpuan terhadap pembentukan pemerengganan atau organisasi yang baik dalam sesebuah karangan.

Prinsip asas : anggapan bahawa setiap masyarakat dalam sesuatu kebudayaan mempunyai corak komunikasi yang berbeza.

Justeru, murid-murid perlu dilatih untuk menyampaikan pendapat dalam perenggan yang kemas.

Page 58: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN POLA-PERENGGAN…

Zainal Ariff Mat ’06

latihan mengkaji contoh perenggan karangan yang baik;

latihan menyusun ayat yang diberi oleh guru dalam satu perenggan yang kemas;

latihan mengenal pasti antara isi penting dan isi bantu dalam sesuatu perenggan;

latihan memilih dan meninggalkan isi-isi untuk dimasukkan dalam satu perenggan.

Antara aktivitinya :

Page 59: Copy of Kemahiran Menulis

9.4 PENDEKATAN TATABAHASA-SINTAKSIS- ORGANISASI

Zainal Ariff Mat ’06

Memerlukan murid-murid memberi perhatian kepada organisasi atau pemerengganan dengan memberi tumpuan terhadap tatabahasa dan sintaksis.

Pendekatan ini :

menunjukkan perhubungan antara maksud dengan bentuk bahasa yang digunakan;

perhubungan di antara tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dengan bentuk bahasa yang paling berkesan bagi menyampaikan tujuan tersebut.

Page 60: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN TATABAHASA-SINTAKSIS-ORGANISASI

Zainal Ariff Mat ’06

Contohnya karangan penerangan atau panduan tentang

menguasai struktur ayat yang sesuai;

menggunakan banyak penggunaan ayat perintah;

menguasai kata hubung dan kata ganti nama tunjuk;

berlatih menyusun idea mejadi kesatuan.

Cara Menanam Pokok Bunga Dalam Pasu

Pendekatan ini memerlukan murid-murid :

Page 61: Copy of Kemahiran Menulis

9.5 PENDEKATAN KOMUNIKATIF

Zainal Ariff Mat ’06

Mengutamakan tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dan khalayak yang membaca penulisan itu.

Mereka digalakkan menulis dalam situasi yang sama seperti yang terdapat dalam kehidupan seharian.

Murid digalakkan menyoal diri sendiri tentang tujuan mereka menulis dan siapakah yang akan membaca hasil penulisan mereka.

Murid-murid bukan sahaja mengarang untuk pembacaannya tetapi juga memperluas pembacaan sesuatu bentuk penulisan yang dikarang oleh seseorang murid kepada murid-murid di dalam kelasnya.

Page 62: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN KOMUNIKATIF…

Zainal Ariff Mat ’06

Pembaca penulisan tersebut bukan sahaja membaca tetapi mereka juga perlu memberi gerak balas yang sewajarnya.

Misalnya, membuat ringkasan, membentuk graf, memberi komen, membuat laporan, berita dan sebagainya.

Pembaca hanya membaca, bukan menilai atau membetulkan kesalahan ejaan dan tatabahasa.

Guru adalah pembaca hasil penulisan murid.

Guru seharusnya berpeanan untuk menambahkan bilangan pembaca dengan memberi peluang kepada rakan sebaya, guru dari kelas lain dan masyarakat setempat untuk membaca.

Page 63: Copy of Kemahiran Menulis

9.6 PENDEKATAN PROSES

Zainal Ariff Mat ’06

Penekanan terhadap proses bukan hasil.

Sesuatu penulisan yang sempurna hanya dapat dihasilkan melalui proses penulisan yang betul.

Murid-murid perlu diberi masa yang cukup untuk menulis.

Bahan penulisan mereka perlu mendapat maklum balas daripada pembaca.

Terdapat enam peringkat untuk menyempurnakan pendekatan ini :

Page 64: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN PROSES…

Zainal Ariff Mat ’06

Peringkat 1 - Penentuan tajuk dan pengumpulan maklumat :

Peringkat ini memberi peluang yang cukup bagi murid menerokai tajuk sebelum menulis.

Guru boleh menjalankan aktiviti seperti membuat rujukan, perbincangan, perbahasan, sumbang saran dan main peranan untuk mendapatkan isi karangan.

Murid mengkaji dan menerokai tajuk karangan secara mendalam melalui pembacaan, perbincangan, sumbang saran dan perbahasan.

Page 65: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN PROSES…

Zainal Ariff Mat ’06

Murid mula membina rangka dan menulis isi-isi karangan.

Peringkat 2 – Penulisan draf :

Murid kemudian mula menulis draf karangan berdasarkan isi karangan yang diperoleh.

Peringkat 3 – Penyemakan pertama :

Murid menyemak draf yang telah siap dan cuba memperkemas dari segi isi, tatabahasa dan pemerengganan.

Page 66: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN PROSES…

Zainal Ariff Mat ’06

Semua pandangan boleh digunakan untuk mempertingkat mutu penulisan.

Peringkat 4 – Penyemakan kedua :

Draf yang telah diperkemaskan diberi kepada rakan atau guru untuk mendapatkan maklum balas tentang penulisan tersebut.

Deraf tidak dibetulkan daripada segi kesalahan ejaan dan tatabahasa;

Respon/komen terhadap catatan idea yang disampaikan.

Page 67: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN PROSES…

Zainal Ariff Mat ’06

Peringkat 5 – Penulisan draf akhir :

Murid menyalin semula draf dengan mengambil kira pandangan yang diberi oleh guru dan rakan.

Penulisan yang telah dinilai oleh guru hendaklah dipilih dan dibaca di dalam kelas, dipamerkan atau diterbitkan.

Peringkat 6 – Persembahan :

Semasa menulis, murid hendaklah memberi perhatian kepada kejelasan penyampaian, penggunaan tatabahasa dan ejaan yang betul.

Page 68: Copy of Kemahiran Menulis

PENDEKATAN PROSES…

Zainal Ariff Mat ’06

Murid tidak menulis sesuatu tajuk karangan dalam satu jangka waktu yang ditetapkan dan menyerahkan kepada guru untuk dinilai;

Murid perlu melaksanakan beberapa proses, termasuk perbincangan dengan guru dan rakan sebaya;

Murid menulis dan membincangkan deraf sebelum deraf itu ditulis kembali;

Guru memberi masa dan maklum balas sebelum murid menghasilkan karangan yang sempurna.

Tegasnya :

Page 69: Copy of Kemahiran Menulis

10. KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAK

Zainal Ariff Mat ’06

Tujuan : supaya murid-murid mahir mendengar, mengeja dan menulis dengan betul.

Bahan : mesti berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa.

Perhatian/Tumpuan : kepada ejaan yang betul, penggunaan tanda bacaan dan seumpamanya.

Bila dijalankan? : selepas aktiviti membaca dan memahami dilaksanakan.

Page 70: Copy of Kemahiran Menulis

Zainal Ariff Mat ’06

Bertujuan untuk melatih murid-murid :

mendengar perkataan dengan baik dan menulis dengan cepat;

mempertingkat pengamatan melalui deria telinga;

menulis secara kendiri melalui kemahiran mendengar bukan peniruan;

dapat menyelaraskan antara gabungan huruf-huruf yang dicatat dengan bunyi-bunyi yang dipertuturkan;

KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAK…

mengenali dan mempertingkat kepekaan terhadap perkataan tertentu;

Page 71: Copy of Kemahiran Menulis

Zainal Ariff Mat ’06

Bertujuan untuk melatih murid-murid...

mempertingkat kefahaman terhadap makna atau maksud perkataan;

mengaplikasikan perkataan tersebut dalam konteks dan situasi yang betul;

menambah perbendaharaan atau kosa kata.

Kemahiran mengambil imlak ada dua :

Kemahiran ejaan;

Kemahiran rencana.

KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAK…

Page 72: Copy of Kemahiran Menulis

10.1 KEMAHIRAN EJAAN

Zainal Ariff Mat ’06

Antara aktiviti kemahiran ejaan :

Menulis perkataan atau rangkai kata yang dibaca atau disebut guru.

Menulis perkataan atau rangkai kata yang diperdengarkan melalui pita rakaman.

Menulis perkataan atau rangkai kata berdasarkan bahan rangsangan.

Mengenal pasti ejaan yang salah daripada bahan rangsangan.

Membetulkan kesalahan ejaan daripada bahan rangsangan.

Page 73: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN EJAAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Cara pelaksanaan pengajaran kemahiran mengeja :

Diambil dari bahan bacaan murid atau bahan rangsangan yang bersesuaian dengan tahap murid.

Perkataan yang biasa atau pernah didengari.

Pilih perkataan yang sesuai dengan tahap murid.

Bermula daripada mudah kepada sukar.

Jumlah perkataan dan suku kata tidak terlalu panjang atau banyak.

Page 74: Copy of Kemahiran Menulis

KEMAHIRAN EJAAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Cara pelaksanaan pengajaran kemahiran mengeja...

Digalakkan secara lisan kemudian tulisan.

Dedahkan dahulu kepada murid sebelum aktiviti ejaan dijalankan.

Dijalankan selepas aktiviti bacaan.

Sebutan dua kali sebelum murid menulis.

Penilaian oleh guru atau rakan sebaya atau secara bersama-sama.

Page 75: Copy of Kemahiran Menulis

Zainal Ariff Mat ’06

Guru mengedarkan bahan bacaan seperti petikan daripada buku teks, keratan akhbar, petikan rencana daripada majalah dan seumpamanya;

Murid-murid diminta membaca, mengecam perkataan di dalamnya.

Kemudian murid-murid diminta menulis apa yang didengari, sama ada daripada bacaan guru atau rakaman audio.

Penulisan menitikberatkan tatabahasa, penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan tanda bacaan yang betul.

10.2 KEMAHIRAN MEMBUAT RENCANA

Page 76: Copy of Kemahiran Menulis

JENIS PENULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

KARANGANSURAT

KIRIMANMAJLIS RASMI

Biasa Keluarga Sahabat Tahniah Takziah

PENULISAN RINGKAS

PAPAN KENYATAAN

Rasmi Permohonan Pesanan Rayuan Undangan Perjanjian Aduan Bantahan Amaran Perakuan

Penceritaan Kisah Berita Laporan Rencana Ulasan

Huraian Gambaran Susunan Peristiwa Benda

Teks Ucapan Teks Pengacara Majlis Minit Mesyuarat Kertas KerjaKreatif

Puisi Cerpen Skrip Novel

Notis Pengumuman Peraturan

Poskad Telegram Pesanan Arahan Iklan Memo Catatan

Perbahasan Bahas Pidato Perbincangan Kritikan

Khayalan Rekaan Masa Depan

Page 77: Copy of Kemahiran Menulis

11. JENIS-JENIS KARANGAN

Zainal Ariff Mat ’06

Salleh Mohd. Akib (1975) membahagikan karangan kepada tiga jenis, iaitu :

Karangan lisan;

Karangan tulisan;

Karangan terkawal;

Karangan bebas.

Page 78: Copy of Kemahiran Menulis

11.1 KARANGAN LISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Latihan bertutur agar murid dapat mempraktikkan bahasa yang dipelajari.

Sebagai aktiviti pengukuhan.

Dilatih menyebut lambang-lambang dan bunyi-bunyi dengan betul.

Dilatih menyatakan buah fikiran, minat, perasaan, hasrat, pengetahuan dan pengalaman.

Dilatih untuk bertutur dan mengeluarkan idea dengan spontan.

Page 79: Copy of Kemahiran Menulis

KARANGAN LISAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Bersoal jawab;

Mengemukakan secara lisan akan isi-isi atau perenggan-perenggan dari buku bacaan;

Antara aktiviti yang bersesuaian :

Bercerita tentang cerita yang pernah didengari atau dibaca;

Bertutur melahirkan kehendak dan hasrat;

Bertutur berdasarkan gambar rangsangan;

Bertutur berdasarkan pengalaman kendiri.

Page 80: Copy of Kemahiran Menulis

11.2 KARANGAN TULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Dilakukan selepas menjalani latihan-latihan praktik dalam karangan lisan.

Antara latihan untuk menguasai kemahiran ini, ialah :

Bersoal jawab berkaitan topik;

Membina ayat pendek dan ayat panjang berdasarkan gambar rangsangan;

Membaca kuat bahan rangsangan - berfikir dan mengingati;

Menyediakan ucapan-ucapan pendek kemudian bersoal jawab;

Membaca senyap, perbincangan dan menulis;

Page 81: Copy of Kemahiran Menulis

KARANGAN TULISAN…

Zainal Ariff Mat ’06

Tugasan luar bilik darjah :

lawatan ke tempat-tempat menarik. sebelum lawatan, diberi tugasan dan tanggungjawab.

semasa lawatan membuat catatan.

selepas lawatan membuat perbincangan - kemudian menulis karangan.

Antara tujuan aktiviti luar bilik darjah :

berupaya mengeluarkan idea dengan baik; menambah kosa kata; menghasilkan karangan yang baik dan kemas.

Page 82: Copy of Kemahiran Menulis

11.3 KARANGAN TERKAWAL

Zainal Ariff Mat ’06

Bahasa dan isi dikawal guru.

Mengurangkan kesilapan;

Merupakan karangan peringkat asas atau pertama yang perlu dilalui.

Susunannya dikawal ketat dan sedikit dipimpin ke arah karangan bebas.

Bertujuan :

Melancarkan penggunaan bahasa; Melontarkan idea tanpa gangguan bahasa; Menjadi asas penulisan karangan bebas.

Page 83: Copy of Kemahiran Menulis

KARANGAN TERKAWAL…

Zainal Ariff Mat ’06

Bentuk latihan karangan terkawal :

Menjawab soalan-soalan yang telah disediakan terlebih dahulu berhubung sesuatu topik;

Membuat ayat secara lisan atau tulisan daripada perkataan yang diberi.

Menulis cerita yang dibaca, didengar atau diperdengar;

Menulis surat - isi surat ditetapkan guru;

Mengisi tempat-tempat kosong dalam sesebuah cerita atau karangan yang telah disediakan;

Menulis isi perbualan atau perbincangan;

Menulis ayat/cerita berdasarkan bahan rangsangan;

Page 84: Copy of Kemahiran Menulis

KARANGAN TERKAWAL…

Zainal Ariff Mat ’06

Terbahagi kepada tiga jenis :

Penuh terkawal :-

Separuh terkawal :-

Kurang terkawal :-

100% terkawal; hampir menyerupai peringkat menyalin semula;

peringkat menghasilkan semula tetapi tidak sepenuhnya; misalnya, mengisi tempat kosong dalam karangan pendek.

peringkat menggabungkan ayat-ayat;

bertujuan latihan mekanikal semata-mata.

berdasarkan garis panduan atau arahan guru.

Page 85: Copy of Kemahiran Menulis

11.4 KARANGAN BEBAS

Zainal Ariff Mat ’06

Dijalankan setelah menguasai :

Diberi tajuk umum kemudian menumpukan kepada :

kemahiran menulis karangan terkawal;

APA yang hendak ditulis;

kosa kata dan tatabahasa.

bukan BAGAIMANA hendak menulis.

Penilaian berdasarkan kepada :

isi-isi karangan; kesilapan-kesilapan bahasa yang dilakukan.

Page 86: Copy of Kemahiran Menulis

12. MENILAI PENULISAN MURID

Zainal Ariff Mat ’06

Terdapat tiga cara penilaian :

memberi reaksi;

memberi gred.

membuat analisis;

Penilaian perlu dilakukan untuk membantu murid mempertingkat kemahiran menulis.

Setiap cara penilaian digunakan untuk tugasan dan tujuan yang berlainan.

Page 87: Copy of Kemahiran Menulis

MENILAI PENULISAN MURID…

Zainal Ariff Mat ’06

Memberi Reaksi :

Guru bertindak sebagai pembaca biasa, bukan sebagai pakar.

Guru akan memberitahu murid :

apa yang dirasakan paling menarik dan penting dalam penulisan itu.

apakah yang telah disampaikan dengan berkesan dan apa pula yang mengelirukan pembaca.

Perlu memotivasi dan menggalakkan murid untuk terus menulis.

Page 88: Copy of Kemahiran Menulis

MENILAI PENULISAN MURID…

Zainal Ariff Mat ’06

Membuat Analisis :

Perlu kerap membuat analisis terhadap hasil kerja murid.

Sekurang-kurangnya sebulan sekali.

Analisis proses menulis;

Terdapat empat cara membuat analisis :

Analisis fungsi penulisan yang ditulis;

Analisis gaya atau stail penulisan;

Analisis kecekapan menulis.

Page 89: Copy of Kemahiran Menulis

MENILAI PENULISAN MURID…

Zainal Ariff Mat ’06

Membuat Analisis...

Analisis Proses Menulis :

Guru perlu membuat pertimbangan bagaimana murid :

mendapat idea untuk menulis tentang sesuatu tajuk; mereka mentakrif tajuk; membuat rangka panduan; menulis draf; cara menyemak draf untuk menghasilkan karangan.

Analisis Fungsi Penulisan yang Ditulis :

Melibatkan penganalisisan tajuk dan tujuan menulis.

Justeru, murid perlu banyak latihan menulis dalam pelbagai jenis penulisan untuk maju.

Page 90: Copy of Kemahiran Menulis

MENILAI PENULISAN MURID…

Zainal Ariff Mat ’06

Membuat Analisis...

Analisis Gaya atau Stail Penulisan :

Guru membuat pertimbangan bagaimana murid :

menyusun isi bagi penulisan yang pelbagai jenis;

membuat huraian, menulis kata buat dan melibatkan pembaca.

Analisis Kecekapan Menulis :

Berapa kerap dan berapa banyak murid menulis.

Kadar kematangan fikiran murid.

Page 91: Copy of Kemahiran Menulis

MENILAI PENULISAN MURID…

Zainal Ariff Mat ’06

Memberi Gred :

Pemberian gred perlu dilakukan dengan teliti dan berkesan.

Sebagai motivasi bukan pembantut minat.

Perlu diasingkan pemberian gred antara penulisan mekanis dan isi kandungan.

Bertujuan : murid mengetahui aspek yang mereka bagus dan aspek yang mereka lemah.

Justeru itu, guru perlu merancang cara pemberian gred. Umpamanya penggunaan borang khas untuk penggredan.

Page 92: Copy of Kemahiran Menulis

13. ANALISIS KESILAPAN DALAM PENULISAN

Zainal Ariff Mat ’06

Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.

Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.

Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.

Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.

Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

Page 93: Copy of Kemahiran Menulis

13.1 JENIS-JENIS KESILAPAN

Zainal Ariff Mat ’06

Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.

Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.

Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.

Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.

Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

Page 94: Copy of Kemahiran Menulis

13.2 LANGKAH MEMPERBAIKI KESILAPAN

Zainal Ariff Mat ’06

Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.

Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.

Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.

Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.

Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

Page 95: Copy of Kemahiran Menulis

13.3 KEPENTINGAN ANALISIS KESILAPAN

Zainal Ariff Mat ’06

Dapat digunakan untuk merangka program pemulihan.

Dapat membantu guru merangka strategi pengajaran yang lebih berkesan.

Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.

Dapat memberi maklumat kepada guru tentang masalah yang dihadapi murid.

Dapat membantu murid mengenal pasti daerah kelemahan, sekaligus mempertingkat strategi pembelajaran mereka.

Page 96: Copy of Kemahiran Menulis

MUSALMAH MANIS BERKACA MATA,LESUNG PIPIT MANIS ORANGNYA;JIKA TIDAK PANDAI BERBAHASA,LAUTAN CETEK JANGAN DIDUGA.

MUSALMAH MANIS PERGI KE DAIK,SAMPAI KE DAIK HARI PUN PETANG;

MULUT MANIS HATI PUN BAIK,KE MANA PERGI DISUKAI ORANG.

Zainal Ariff Mat ’05

Page 97: Copy of Kemahiran Menulis

Zainal Ariff Mat ’05