copy of kemahiran menulis

of 97/97
Oleh : Zainal Ariff Mat ’06

Post on 01-Dec-2015

100 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oleh :Zainal Ariff Mat 06

 • 1. PENGENALANZainal Ariff Mat 06Menulis merupakan satu proses menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat dan akhirnya sebuah wacana.Justeru, penulisan merupakan cara untuk berkomunikasi melalui bentuk/simbol grafik.

 • PENGENALANZainal Ariff Mat 06Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas.Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif. Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Randah

 • PENGENALANZainal Ariff Mat 06Kemahiran Menulis perlu diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya murid-murid dapat menulis dengan betul. Setiap peringkat mempunyai hubungan dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Pengajarannya mesti dirancang dengan kemas supaya murid-murid dapat menguasainya dan mempraktikkannya sebaik mungkin.

 • ASAS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Mengecam hurufMemadan huruf dengan objek atau benda (sebutan)Memadan huruf dengan objek atau benda (garisan)Menyalin huruf sedia adaMenulis huruf yang bertitikMenulis huruf secara kendiriMewarna objek atau benda yang ada kaitan dengan huruf

 • ASAS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Kemahiran MendengarKemahiran BertuturKemahiran MembacaKemahiran Menulis

 • 2. MATLAMATZainal Ariff Mat 06Pengajaran Kemahiran Menulis diajar kepada murid-murid supaya mereka dapat merakamkan apa yang didengar, dilihat atau dialami.Dalam masa yang sama mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir sebaik mungkin. Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik.

 • 3. TUJUANZainal Ariff Mat 06Tujuan semerta :mendirikan asas menulis yang kukuh;mengeja perkataan dengan pantas;menyusun ayat dengan betul;memperkukuh kemahiran membaca dengan membaca tulisan-tulisan;melahirkan fikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan;menyuburkan minat suka menulis dan mengarang;menambah dan memperluas pengetahuan tentang kosa kata, perkembangan bahasa dan tulisan;menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi peperiksaan.

 • TUJUANZainal Ariff Mat 06Tujuan lanjut :memperkasa pengetahuan, pengalaman, perhubungan, dan matlamat menerusi penulisan;memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan;dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan untuk orang ramai, umumnya.

 • 4. BENTUK TULISANZainal Ariff Mat 06Tulisan huruf cap atau cerai :Contoh :Ada dua bentuk :lebih mudah ditulis;lebih mudah dibaca;lebih mudah dipelajari;digunakan dalam media cetak.a y a m / i b u / s e k o l a hNama saya Ahmad.Pencapaian Rohana dalam peperiksaan SPM amat mengagumkan.

 • BENTUK TULISANZainal Ariff Mat 06Tulisan sambung atau berangkai :Ada dua bentuk :lebih cepat ditulis;lebih cantik;tulisan tangan bukan ditaip atau menggunakan komputer.Contoh :Nama saya Aleesya.Perdana Menteri Malaysia yang kelima ialah YAB Dato Seri Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi.Cintailah bahasa kita.

 • 5. JENIS KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Justeru itu, kemahiran menulis ada dua jenis :Kemahiran menulis secara mekanis;Kemahiran menulis secara mentalis (pelahiran).Tulisan mempunyai lambang-lambang bunyi yang melahirkan bahasa tulisan (mekanis).Tulisan merupakan alat untuk melahirkan idea dan perasaan (mentalis).

 • 6. PERINGKAT KEMAHIRAN MENULISZainal Ariff Mat 06Ada tiga peringkat :Peringkat pramenulis (peringkat persediaan);Peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis);Peringkat pelahiran (peringkat mentalis).

 • 6.1 PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan korordinasi pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.Kemahiran asas untuk kemahiran menulis secara mekanis.Latihan menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf.

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah :Latihan untuk memegang pensel atau alat tulis yang lain dengan betul;Latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari, menekan-nekan jari, menggoyangkan tangan, meramas jari;Latihan penggunaan otot-otot tapak tangan seperti membuat bentuk daripada plastisin, tanah liat atau tepung gandum yang telah dibancuh dengan air;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf:Latihan membentuk bulatan, empat segi, tiga segi, bujur di udara;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis bentuk huruf menggunakan jari di atas meja, di lantai, di pasir;Bermain dengan benda-benda seperti plastisin atau tanah liat untuk membentuk huruf; Latihan menyusun benda-benda yang ada unsur-unsur huruf.

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Latihan menggerakkan mata mengikut bentuk tulisan;Antara latihan yang diperlukan, ialah...

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan atau sebaliknya;Latihan menggerakkan tangan menggunakan alat tulis;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan penggunaan alat tulis dan mata secara serta-merta, seperti : Sesuaikan gambar di bawah :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menggunting dan menampal gambar :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Sesuaikan pasangan huruf yang betul :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan melukis dan mewarna gambar atau rajah :

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan-latihan membentuk garisan lurus melintang, menegak atau campuran melintang dan menegak;________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garisan lurus, dilakukan secara bebas;

 • PERINGKAT PRATULISAN (PERINGKAT PERSEDIAAN)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya;

 • 6.2 PERINGKAT MENDIRI ASAS (PERINGKAT MEKANIS)Zainal Ariff Mat 06Bertujuan untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar berupaya menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad.Perlu dikuasai pada peringkat awal.Antara aktiviti seperti membuat corak, menekap, membentuk huruf-huruf dan seumpamanya.Antara latihan mekanikal yang diperlukan ialah :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menulis bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik penulisan yang betul;Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contoh : bentuk bulan sabit yang mirip huruf c:c

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menulis huruf daripada gambar-gambar yang mirip kepada huruf...Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contoh : bentuk ais krim yang mirip huruf v:vContoh : bentuk topi yang mirip huruf n:n

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Contohnya :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf mengikut turutan yang betul;Contohnya menulis dalam buku garis empat :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf menjadi suku kata;Padankan huruf menjadi dua suku kata KV :

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menulis huruf menjadi suku kata;Padankan suku kata KV dengan huruf konsonan :ba + s = basca + m = da + n = fa + t =

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...amboi=amboiengkau=pantai=bunyi=sayang=Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, dan konsonan bergabung;+++++

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Memilih, memadan dan menyalin suku kata menjadi perkataan yang bermakna;Antara latihan yang diperlukan, ialah...apa=bapaikak=babu=kaya=sabang=abang

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menamakan gambar-gambar secara terkawal;Latihan menamakan gambar-gambar secara bebas;k__d__a__n__bg__j____p__n____i__k__n

 • KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANISZainal Ariff Mat 06Mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak, kekemasan, kebersihan dan sebagainya.Latihan menulis cepat, jelas dan senang dibaca;Latihan menulis dengan tulisan cantik dan kemas;Latihan menulis tulisan berangkai;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Latihan menyalin ayat daripada buku;Menulis perkataan yang mudah;Latihan menyalin frasa atau ayat yang mudah;Latihan menulis menggunakan tanda baca;

 • 6.3 PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Dikuasai setelah menguasai kemahiran mekanis.Banyak melibatkan mental atau minda untuk tujuan pelahiran.Melibatkan latihan pernyataan fikiran atau pendapat, pernyataan perasaan, pernyataan kehendak, dan latihan melahirkan idea atau pendapat yang tulen.Antara latihan mentalis yang boleh dijalankan ialah :Murid digalakkan melahirkan atau mencetuskan idea dan pendapat mereka secara bertulis.

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Antara latihan yang diperlukan, ialah...Mengisi silang kata;Mengisi tempat kosong dalam ayat;

  uauaarar

  OMAEOLBANELN

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai;Menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi;Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menulis bagi melengkapkan ayat yang menerangkan peraturan embuat sesuatu kerja;Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai;

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita;Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan;Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa;Membina dan menulis ayat mudah;Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menyusun dan menulis semula perkataan-perkataan yang disenaraikan supaya menjadi ayat yang betul;

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan;Menulis ayat yang mengandungi kata ganda;Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menulis jawapan-jawapan pemahaman;Membina dan menulis ayat berbilang subjek;Membina dan menulis ayat berbilang predikat;Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan;

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan;Mencatat pesanan;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menulis beberapa ayat dalam satu perenggan;Menulis kesudahan sesuatu cerita;Membuat imlak (mengambil rencana);Mencatat nota peringatan;Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan;

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan;Menulis cerita pendek yang diperdengarkan;Menulis pernyataan untuk sesuatu pengumuman;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar, cerita dan karangan;Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur;Menulis semula arahan-arahan yang dibaca;Menulis karangan dalam bentuk prosa;

 • PERINGKAT UNTUK PELAHIRAN (PERINGKAT MENTALIS)Zainal Ariff Mat 06Mengisi borang;Menulis laporan ringkas;Antara latihan yang diperlukan, ialah...Menulis kata bual;Menulis pelbagai bentuk puisi;Mengarang kata-kata dalam kad ucapan;Menulis surat kiriman mengikut format;Menulis rangkaian isi sesuatu bahan yang dibaca;Menulis teks ucapan dan syarahan.

 • 7. PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISANZainal Ariff Mat 06Hanya dapat dicapai selepas muird-murid menguasai kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dan kemahiran membaca : Makna perlu diutamakan daripada bentuk :Aktiviti menulis menggabungkan kedua-dua kemahiran tersebut.Murid yang baru belajar menulis akan mementingkan apa yang perlu ditulis daripada bentuk bahasa yang digunakan.Guru perlu menggerakkan murid menghasilkan buah fikiran sebelum membetulkan kesalahan.

 • PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISANZainal Ariff Mat 06Menulis perlu diasaskan kepada pengalaman : Perlu diberi peneguhan untuk menulis :Aktiviti lisan sebelum menulis dapat memberi pengalaman kepada murid untuk menulis.Perlu dinilai berasaskan kriteria yang adil.Dapat berkongsi pengalaman bersama rakan-rakan.Lisan dapat membantu menguasai struktur ayat.Dilakukan semasa penilaian dibuat.Kelemahan perlu dibaiki.

 • PRINSIP UMUM DALAM PENGAJARAN PENULISANZainal Ariff Mat 06Penulisan dapat dibaiki dan dipertingkatkan melalui latihan : Tajuk penulisan mestilah sesuai dengan kebolehan, kematangan, minat dan jangka masa menulis :Perlu melibatgandakan latihan.Dapat dikaitkan dengan pengalaman.Latih tubi banyak membantu memperkasa tahap kemahiran menulis.Berupaya menlontarkan idea yang bernas.Pengurusan masa yang baik.

 • 8. STRATEGI MENGAJAR TULISAN TANGANZainal Ariff Mat 06Dititikberatkan agar murid berupaya menulis dengan terang, kemas dan mudah dibaca.Guru perlu memberi latihan menulis setiap hari.Latihan perlu diberikan secara terancang dan menarik agar murid tidak berasa bosan dan letih.Antaranya, menyepadukan aktiviti menulis dengan aktiviti melukis dan mewarna, khusus di peringkat pratulisan.Perlu ada garis panduan mengajar tulisan tangan.Antaranya :

 • Zainal Ariff Mat 06memberi contoh tulisan yang baik setiap kali menulis;Pastikan murid kekal dengan tulisan yang kemas dan mudah dibaca.STRATEGI MENGAJAR TULISAN TANGANmempamerkan model tulis yang baik di tempat yang mudah dilihat murid;Bahan bagi aktiviti tulisan tangan haruslah bermakna dan diminati murid;Jangka masa latihan jangan terlalu lama. Memadai 15 minit diikuti aktiviti melukis atau mewarna;Diajar dua bentuk tulisan tangan;

 • 9. PENDEKATAN PENGAJARAN MENULISZainal Ariff Mat 06Raimes (1983) berpendapat, terdapat enam pendekatan pengajaran kemahiran menulis, iaitu :Pendekatan terkawal;Pendekatan bebas;Pendekatan pola-perenggan;Pendekatan tatabahasa-sintaksis-organisasi;Pendekatan komunikatif;Pendekatan proses.

 • 9.1 PENDEKATAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Dikenali juga pendekatan audio-lingual.Mengutamakan bahan lisan daripada tulisan.Ketepatan murid menggunakan unsur-unsur bahasa dan sintaksis.Pengajaran penulisan murid-murid dipandu supaya tidak membuat kesalahan.Antara bentuk kawalan guru :

 • PENDEKATAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan. Guru boleh menentukan perkataan atau frasa yang perlu digunakan;Guru memberi senarai frasa yang ada kaitan dengan sesuatu tajuk, murid membuat ayat untuk melengkapkan frasa;Guru mengambil satu petikan atau teks yang menggambarkan satu peristiwa atau kejadian, murid menggambarkan keseluruhan pengalaman;Antara bentuk kawalan guru...Sedang aku berjalan-jalan, tiba-tibarupa-rupanya aku bermimpi.

 • PENDEKATAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Guru menggunakan bahan bantu mengajar sebagai rangka karangan dan meminta murid mengarang berpandukan bahan tersebut;Guru membincangkan rangka karangan dan meminta murid menulis berdasarkan rangka tersebut;Guru memberi arahan secara terperinci dan meminta murid menulis berpandukan arahan tersebut.Antara bentuk kawalan guru...Anda diminta untuk menulis sepucuk surat kepada kawan anda di Sabah untuk mengundang beliau menghabiskan cuti persekolahan selama dua minggu bersama-sama anda di Perlis. Ceritakan kepadanya tentang program yang akan

 • 9.2 PENDEKATAN BEBASZainal Ariff Mat 06Memberi kebebasan kepada murid menulis tentang sesuatu tajuk yang diberi dengan hanya membuat sedikit pembetulan.Murid perlu diberi perhatian pada isi dan kelancaran penulisan tanpa menitikberatkan bentuk.Apabila mencatat idea-idea, unsur ketepatan bahasa dan penyusunan idea dapat dikuasai bersama.Memberi peluang murid menggambarkan pendapat mereka secara bersendirian.Murid tidak banyak bergantung kepada pimpinan guru.

 • PENDEKATAN BEBASZainal Ariff Mat 06menguji kebolehan murid tentang tajuk;menilai sejauh mana murid-murid bebas menulis secara bersendirian;menunjukkan kepada murid beberapa makalah, akhbar yang mempunyai hubungan dengan tajuk;mencadangkan bahan-bahan rujukan lain;menyimpulkan secara ringkas perkara-perkara yang perlu dimasukkan.Sebelum menggunakan pendekatan ini, guru perlu :Walau bagaimanapun, tanpa pimpinan guru mungkin menghadapi kesukaran untuk memeriksa.

 • 9.3 PENDEKATAN POLA-PERENGGANANZainal Ariff Mat 06Tumpuan terhadap pembentukan pemerengganan atau organisasi yang baik dalam sesebuah karangan.Prinsip asas : anggapan bahawa setiap masyarakat dalam sesuatu kebudayaan mempunyai corak komunikasi yang berbeza.Justeru, murid-murid perlu dilatih untuk menyampaikan pendapat dalam perenggan yang kemas.

 • PENDEKATAN POLA-PERENGGANZainal Ariff Mat 06latihan mengkaji contoh perenggan karangan yang baik;latihan menyusun ayat yang diberi oleh guru dalam satu perenggan yang kemas;latihan mengenal pasti antara isi penting dan isi bantu dalam sesuatu perenggan;latihan memilih dan meninggalkan isi-isi untuk dimasukkan dalam satu perenggan.Antara aktivitinya :

 • 9.4 PENDEKATAN TATABAHASA-SINTAKSIS- ORGANISASIZainal Ariff Mat 06Memerlukan murid-murid memberi perhatian kepada organisasi atau pemerengganan dengan memberi tumpuan terhadap tatabahasa dan sintaksis.Pendekatan ini :menunjukkan perhubungan antara maksud dengan bentuk bahasa yang digunakan;perhubungan di antara tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dengan bentuk bahasa yang paling berkesan bagi menyampaikan tujuan tersebut.

 • PENDEKATAN TATABAHASA-SINTAKSIS-ORGANISASIZainal Ariff Mat 06Contohnya karangan penerangan atau panduan tentangmenguasai struktur ayat yang sesuai;menggunakan banyak penggunaan ayat perintah;menguasai kata hubung dan kata ganti nama tunjuk;berlatih menyusun idea mejadi kesatuan.Cara Menanam Pokok Bunga Dalam PasuPendekatan ini memerlukan murid-murid :

 • 9.5 PENDEKATAN KOMUNIKATIFZainal Ariff Mat 06Mengutamakan tujuan menulis sesuatu bentuk penulisan dan khalayak yang membaca penulisan itu.Mereka digalakkan menulis dalam situasi yang sama seperti yang terdapat dalam kehidupan seharian.Murid digalakkan menyoal diri sendiri tentang tujuan mereka menulis dan siapakah yang akan membaca hasil penulisan mereka.Murid-murid bukan sahaja mengarang untuk pembacaannya tetapi juga memperluas pembacaan sesuatu bentuk penulisan yang dikarang oleh seseorang murid kepada murid-murid di dalam kelasnya.

 • PENDEKATAN KOMUNIKATIFZainal Ariff Mat 06Pembaca penulisan tersebut bukan sahaja membaca tetapi mereka juga perlu memberi gerak balas yang sewajarnya.Misalnya, membuat ringkasan, membentuk graf, memberi komen, membuat laporan, berita dan sebagainya.Pembaca hanya membaca, bukan menilai atau membetulkan kesalahan ejaan dan tatabahasa.Guru adalah pembaca hasil penulisan murid.Guru seharusnya berpeanan untuk menambahkan bilangan pembaca dengan memberi peluang kepada rakan sebaya, guru dari kelas lain dan masyarakat setempat untuk membaca.

 • 9.6 PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Penekanan terhadap proses bukan hasil.Sesuatu penulisan yang sempurna hanya dapat dihasilkan melalui proses penulisan yang betul.Murid-murid perlu diberi masa yang cukup untuk menulis.Bahan penulisan mereka perlu mendapat maklum balas daripada pembaca.Terdapat enam peringkat untuk menyempurnakan pendekatan ini :

 • PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Peringkat 1 - Penentuan tajuk dan pengumpulan maklumat :Peringkat ini memberi peluang yang cukup bagi murid menerokai tajuk sebelum menulis.Guru boleh menjalankan aktiviti seperti membuat rujukan, perbincangan, perbahasan, sumbang saran dan main peranan untuk mendapatkan isi karangan.Murid mengkaji dan menerokai tajuk karangan secara mendalam melalui pembacaan, perbincangan, sumbang saran dan perbahasan.

 • PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Murid mula membina rangka dan menulis isi-isi karangan.Peringkat 2 Penulisan draf :Murid kemudian mula menulis draf karangan berdasarkan isi karangan yang diperoleh.Peringkat 3 Penyemakan pertama :Murid menyemak draf yang telah siap dan cuba memperkemas dari segi isi, tatabahasa dan pemerengganan.

 • PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Semua pandangan boleh digunakan untuk mempertingkat mutu penulisan.Peringkat 4 Penyemakan kedua :Draf yang telah diperkemaskan diberi kepada rakan atau guru untuk mendapatkan maklum balas tentang penulisan tersebut.Deraf tidak dibetulkan daripada segi kesalahan ejaan dan tatabahasa;Respon/komen terhadap catatan idea yang disampaikan.

 • PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Peringkat 5 Penulisan draf akhir :Murid menyalin semula draf dengan mengambil kira pandangan yang diberi oleh guru dan rakan.Penulisan yang telah dinilai oleh guru hendaklah dipilih dan dibaca di dalam kelas, dipamerkan atau diterbitkan.Peringkat 6 Persembahan :Semasa menulis, murid hendaklah memberi perhatian kepada kejelasan penyampaian, penggunaan tatabahasa dan ejaan yang betul.

 • PENDEKATAN PROSESZainal Ariff Mat 06Murid tidak menulis sesuatu tajuk karangan dalam satu jangka waktu yang ditetapkan dan menyerahkan kepada guru untuk dinilai;Murid perlu melaksanakan beberapa proses, termasuk perbincangan dengan guru dan rakan sebaya;Murid menulis dan membincangkan deraf sebelum deraf itu ditulis kembali;Guru memberi masa dan maklum balas sebelum murid menghasilkan karangan yang sempurna.Tegasnya :

 • 10. KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAKZainal Ariff Mat 06Tujuan : supaya murid-murid mahir mendengar, mengeja dan menulis dengan betul.Bahan : mesti berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa.Perhatian/Tumpuan : kepada ejaan yang betul, penggunaan tanda bacaan dan seumpamanya.Bila dijalankan? : selepas aktiviti membaca dan memahami dilaksanakan.

 • Zainal Ariff Mat 06Bertujuan untuk melatih murid-murid :mendengar perkataan dengan baik dan menulis dengan cepat;mempertingkat pengamatan melalui deria telinga;menulis secara kendiri melalui kemahiran mendengar bukan peniruan;dapat menyelaraskan antara gabungan huruf-huruf yang dicatat dengan bunyi-bunyi yang dipertuturkan;KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAKmengenali dan mempertingkat kepekaan terhadap perkataan tertentu;

 • Zainal Ariff Mat 06Bertujuan untuk melatih murid-murid...mempertingkat kefahaman terhadap makna atau maksud perkataan;mengaplikasikan perkataan tersebut dalam konteks dan situasi yang betul;menambah perbendaharaan atau kosa kata.Kemahiran mengambil imlak ada dua :Kemahiran ejaan;Kemahiran rencana.KEMAHIRAN MENGAMBIL IMLAK

 • 10.1 KEMAHIRAN EJAANZainal Ariff Mat 06Antara aktiviti kemahiran ejaan :Menulis perkataan atau rangkai kata yang dibaca atau disebut guru.Menulis perkataan atau rangkai kata yang diperdengarkan melalui pita rakaman.Menulis perkataan atau rangkai kata berdasarkan bahan rangsangan.Mengenal pasti ejaan yang salah daripada bahan rangsangan.Membetulkan kesalahan ejaan daripada bahan rangsangan.

 • KEMAHIRAN EJAANZainal Ariff Mat 06Cara pelaksanaan pengajaran kemahiran mengeja :Diambil dari bahan bacaan murid atau bahan rangsangan yang bersesuaian dengan tahap murid.Perkataan yang biasa atau pernah didengari.Pilih perkataan yang sesuai dengan tahap murid.Bermula daripada mudah kepada sukar.Jumlah perkataan dan suku kata tidak terlalu panjang atau banyak.

 • KEMAHIRAN EJAANZainal Ariff Mat 06Cara pelaksanaan pengajaran kemahiran mengeja...Digalakkan secara lisan kemudian tulisan.Dedahkan dahulu kepada murid sebelum aktiviti ejaan dijalankan.Dijalankan selepas aktiviti bacaan.Sebutan dua kali sebelum murid menulis.Penilaian oleh guru atau rakan sebaya atau secara bersama-sama.

 • Zainal Ariff Mat 06Guru mengedarkan bahan bacaan seperti petikan daripada buku teks, keratan akhbar, petikan rencana daripada majalah dan seumpamanya;Murid-murid diminta membaca, mengecam perkataan di dalamnya.Kemudian murid-murid diminta menulis apa yang didengari, sama ada daripada bacaan guru atau rakaman audio.Penulisan menitikberatkan tatabahasa, penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan tanda bacaan yang betul.10.2 KEMAHIRAN MEMBUAT RENCANA

 • JENIS PENULISANZainal Ariff Mat 06KARANGANSURAT KIRIMANMAJLIS RASMIBiasa Keluarga Sahabat Tahniah TakziahPENULISAN RINGKASPAPAN KENYATAANRasmi Permohonan Pesanan Rayuan Undangan Perjanjian Aduan Bantahan Amaran PerakuanPenceritaan Kisah Berita Laporan Rencana UlasanHuraian Gambaran Susunan Peristiwa Benda Teks Ucapan Teks Pengacara Majlis Minit Mesyuarat Kertas KerjaKreatif Puisi Cerpen Skrip Novel Notis Pengumuman Peraturan Poskad Telegram Pesanan Arahan Iklan Memo CatatanPerbahasan Bahas Pidato Perbincangan KritikanKhayalan Rekaan Masa Depan

 • 11. JENIS-JENIS KARANGANZainal Ariff Mat 06Salleh Mohd. Akib (1975) membahagikan karangan kepada tiga jenis, iaitu :Karangan lisan;Karangan tulisan;Karangan terkawal;Karangan bebas.

 • 11.1 KARANGAN LISANZainal Ariff Mat 06Latihan bertutur agar murid dapat mempraktikkan bahasa yang dipelajari.Sebagai aktiviti pengukuhan.Dilatih menyebut lambang-lambang dan bunyi-bunyi dengan betul.Dilatih menyatakan buah fikiran, minat, perasaan, hasrat, pengetahuan dan pengalaman.Dilatih untuk bertutur dan mengeluarkan idea dengan spontan.

 • KARANGAN LISANZainal Ariff Mat 06Bersoal jawab;Mengemukakan secara lisan akan isi-isi atau perenggan-perenggan dari buku bacaan;Antara aktiviti yang bersesuaian :Bercerita tentang cerita yang pernah didengari atau dibaca;Bertutur melahirkan kehendak dan hasrat;Bertutur berdasarkan gambar rangsangan;Bertutur berdasarkan pengalaman kendiri.

 • 11.2 KARANGAN TULISANZainal Ariff Mat 06Dilakukan selepas menjalani latihan-latihan praktik dalam karangan lisan.Antara latihan untuk menguasai kemahiran ini, ialah :Bersoal jawab berkaitan topik;Membina ayat pendek dan ayat panjang berdasarkan gambar rangsangan;Membaca kuat bahan rangsangan - berfikir dan mengingati;Menyediakan ucapan-ucapan pendek kemudian bersoal jawab;Membaca senyap, perbincangan dan menulis;

 • KARANGAN TULISANZainal Ariff Mat 06Tugasan luar bilik darjah : lawatan ke tempat-tempat menarik. sebelum lawatan, diberi tugasan dan tanggungjawab. semasa lawatan membuat catatan.selepas lawatan membuat perbincangan - kemudian menulis karangan.Antara tujuan aktiviti luar bilik darjah :berupaya mengeluarkan idea dengan baik;menambah kosa kata;menghasilkan karangan yang baik dan kemas.

 • 11.3 KARANGAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Bahasa dan isi dikawal guru.Mengurangkan kesilapan;Merupakan karangan peringkat asas atau pertama yang perlu dilalui.Susunannya dikawal ketat dan sedikit dipimpin ke arah karangan bebas.Bertujuan :Melancarkan penggunaan bahasa;Melontarkan idea tanpa gangguan bahasa;Menjadi asas penulisan karangan bebas.

 • KARANGAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Bentuk latihan karangan terkawal :Menjawab soalan-soalan yang telah disediakan terlebih dahulu berhubung sesuatu topik;Membuat ayat secara lisan atau tulisan daripada perkataan yang diberi.Menulis cerita yang dibaca, didengar atau diperdengar;Menulis surat - isi surat ditetapkan guru;Mengisi tempat-tempat kosong dalam sesebuah cerita atau karangan yang telah disediakan;Menulis isi perbualan atau perbincangan;Menulis ayat/cerita berdasarkan bahan rangsangan;

 • KARANGAN TERKAWALZainal Ariff Mat 06Terbahagi kepada tiga jenis :Penuh terkawal :-Separuh terkawal :-Kurang terkawal :- 100% terkawal; hampir menyerupai peringkat menyalin semula; peringkat menghasilkan semula tetapi tidak sepenuhnya; misalnya, mengisi tempat kosong dalam karangan pendek. peringkat menggabungkan ayat-ayat; bertujuan latihan mekanikal semata-mata. berdasarkan garis panduan atau arahan guru.

 • 11.4 KARANGAN BEBASZainal Ariff Mat 06Dijalankan setelah menguasai :Diberi tajuk umum kemudian menumpukan kepada : kemahiran menulis karangan terkawal;APA yang hendak ditulis;kosa kata dan tatabahasa.bukan BAGAIMANA hendak menulis.Penilaian berdasarkan kepada : isi-isi karangan;kesilapan-kesilapan bahasa yang dilakukan.

 • 12. MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Terdapat tiga cara penilaian :memberi reaksi;memberi gred.membuat analisis;Penilaian perlu dilakukan untuk membantu murid mempertingkat kemahiran menulis.Setiap cara penilaian digunakan untuk tugasan dan tujuan yang berlainan.

 • MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Memberi Reaksi : Guru bertindak sebagai pembaca biasa, bukan sebagai pakar.Guru akan memberitahu murid :apa yang dirasakan paling menarik dan penting dalam penulisan itu.apakah yang telah disampaikan dengan berkesan dan apa pula yang mengelirukan pembaca.Perlu memotivasi dan menggalakkan murid untuk terus menulis.

 • MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Membuat Analisis : Perlu kerap membuat analisis terhadap hasil kerja murid.Sekurang-kurangnya sebulan sekali.Analisis proses menulis;Terdapat empat cara membuat analisis :Analisis fungsi penulisan yang ditulis;Analisis gaya atau stail penulisan;Analisis kecekapan menulis.

 • MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Membuat Analisis...Analisis Proses Menulis :Guru perlu membuat pertimbangan bagaimana murid :mendapat idea untuk menulis tentang sesuatu tajuk;mereka mentakrif tajuk;membuat rangka panduan;menulis draf;cara menyemak draf untuk menghasilkan karangan.Analisis Fungsi Penulisan yang Ditulis :Melibatkan penganalisisan tajuk dan tujuan menulis.Justeru, murid perlu banyak latihan menulis dalam pelbagai jenis penulisan untuk maju.

 • MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Membuat Analisis...Analisis Gaya atau Stail Penulisan :Guru membuat pertimbangan bagaimana murid :menyusun isi bagi penulisan yang pelbagai jenis;membuat huraian, menulis kata buat dan melibatkan pembaca.Analisis Kecekapan Menulis :Berapa kerap dan berapa banyak murid menulis.Kadar kematangan fikiran murid.

 • MENILAI PENULISAN MURIDZainal Ariff Mat 06Memberi Gred : Pemberian gred perlu dilakukan dengan teliti dan berkesan.Sebagai motivasi bukan pembantut minat.Perlu diasingkan pemberian gred antara penulisan mekanis dan isi kandungan.Bertujuan : murid mengetahui aspek yang mereka bagus dan aspek yang mereka lemah.Justeru itu, guru perlu merancang cara pemberian gred. Umpamanya penggunaan borang khas untuk penggredan.

 • 13. ANALISIS KESILAPAN DALAM PENULISANZainal Ariff Mat 06Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

 • 13.1 JENIS-JENIS KESILAPANZainal Ariff Mat 06Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

 • 13.2 LANGKAH MEMPERBAIKI KESILAPANZainal Ariff Mat 06Unsur penting dalam pengumpulan maklum balas daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Penting untuk mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid dalam penguasaan bahasa.Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.Dapat dijadikan asas untuk merangka pelbagai strategi dari segi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran.Dapat menentukan jumlah latihan perlu diberi.Harus berupaya mengenal pasti dan memahami sebab-musabab kesilapan berlaku dan menghuraikannya dari segi linguistik dan psikologi.

 • 13.3 KEPENTINGAN ANALISIS KESILAPANZainal Ariff Mat 06Dapat digunakan untuk merangka program pemulihan.Dapat membantu guru merangka strategi pengajaran yang lebih berkesan.Perlu memiliki kemahiran mengesan, membetulkan kesilapan dan pemulihan.Dapat memberi maklumat kepada guru tentang masalah yang dihadapi murid.Dapat membantu murid mengenal pasti daerah kelemahan, sekaligus mempertingkat strategi pembelajaran mereka.

 • MUSALMAH MANIS BERKACA MATA, LESUNG PIPIT MANIS ORANGNYA;JIKA TIDAK PANDAI BERBAHASA,LAUTAN CETEK JANGAN DIDUGA.MUSALMAH MANIS PERGI KE DAIK,SAMPAI KE DAIK HARI PUN PETANG;MULUT MANIS HATI PUN BAIK,KE MANA PERGI DISUKAI ORANG.Zainal Ariff Mat 05

 • Zainal Ariff Mat 05

  *************************************************************************************************