copy of kew 8

of 27 /27
KERAJAAN MALAYSIA SISTEM GAJI BERKOMPUTER BORANG BAUCAR BERASINGAN/PENYELARASAN Nama: WELLIDEH GODOL No. K/P : 710805-12-6089 Jab. 211 PTJ 590601 No. Rujukan Dok. Asal Jenis Dok. Asal Pejabat Perakaunan 080 No. Gaji 52609006 Pusat Pembayaran 0181 Bulan JUN Cawangan 01 Tahun 2006 PENDAPATAN TAHUN SEMASA Bil. Kod Gaji Perihal Amaun RM sen 1 14101 Elaun Lebih Masa 196 72 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 196 72 POTONGAN 13 2350 KWSP 14 Pendahuluan Diri - Bayaran Terlebih Emolumen 15 Sewa Rumah Kerajaan 16 8888 Lain-lain Potongan Jumlah TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS Elaun Poton Bil. Tahun Gaji *DT/ Keraian *DT/ Lain-lain *DT/ KWSP RM sen KT RM sen KT RM sen KT RM sen 1 2 3 4 5 Lain-lain Jumlah Disediakan Oleh Disahkan Oleh UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAU T/t T/t Nama Azlinah Abd. Manaf Nama Mansor Berahim T/t Jawatan Pembantu Akauntan W17 Jawatan Penolong Akauntan W27 Nama Tarikh 28.06.2006 Tarikh Jawatan Cop Jabatan Tarikh * DT -Bayaran : KT - Bayaran Balik Tunai Diluluskan oleh

Upload: fadzil-von-crimson

Post on 13-Aug-2015

501 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

keqw

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of KEW 8

(Kew. 321)

KERAJAAN MALAYSIASISTEM GAJI BERKOMPUTER

BORANG BAUCAR BERASINGAN/PENYELARASAN

Nama: WELLIDEH GODOL No. K/P : 710805-12-6089

Jab. 211 PTJ 590601 No. Rujukan Dok. Asal Jenis Dok. Asal

Pejabat Perakaunan 080 No. Gaji 52609006

Pusat Pembayaran 0181 Bulan JUN

Cawangan 01 Tahun 2006

PENDAPATAN TAHUN SEMASA

Bil. Kod Gaji Perihal Amaun

RM sen *DT/KT

1 14101 Elaun Lebih Masa 196 72

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah 196 72

POTONGAN

13 2350 KWSP

14 Pendahuluan Diri - Bayaran Terlebih Emolumen

15 Sewa Rumah Kerajaan

16 8888 Lain-lain Potongan

Jumlah

TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS

Elaun Potongan

Bil. Tahun Gaji *DT/ Keraian *DT/ Lain-lain *DT/ KWSP Lain-lain

RM sen KT RM sen KT RM sen KT RM sen RM sen

1

2

3

4

5 Lain-lain

Jumlah

Disediakan Oleh Disahkan Oleh UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA

T/t T/t

Nama Azlinah Abd. Manaf Nama Mansor Berahim T/t

Jawatan Pembantu Akauntan W17 Jawatan Penolong Akauntan W27 Nama

Tarikh 28.06.2006 Tarikh Jawatan

Cop Jabatan Tarikh

* DT -Bayaran : KT - Bayaran Balik Tunai SG50

Diluluskan oleh

Page 2: Copy of KEW 8

No. Kebenaran : YSPK (8.15) 248-10 (SK.6) JD.13(3)

Page 3: Copy of KEW 8

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIACAWANGAN KOTA KINABALU

SABAH

BULAN & TAHUN

NOVEMBER 2008

KOD PERAKAUNAN

1 0 8 0

KOD JABATAN

2 1 1

PUSAT PEMBAYARAN

0 1 8 1

JUMLAH PERUBAHAN

2

☺ BORANG KAWALAN KELOMPOK ☺

( F KAK JUNE )

Page 4: Copy of KEW 8

2006

124

211 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

590601 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN, KOTA BELUD.

B41 211 130501 010602 11101

2,155 14 211 590601

B41 211 130501 010602 12101

172 50 211 590601B41 211 130501 010602 13102

270 00 211 590601

211 130501 811012,597 64 211 590601

2,597 64 2,597 64

2,597 64 2,597 64

Pelarasan Bayaran balik gaji bagi Pegawai MUHD. FAHMI B. MUHAMAD @ SAIL tahun lalu.

Azlinah Abd. Manaf/02.05.06

Page 5: Copy of KEW 8

SIJIL GAJI AKHIRGaji dan Elaun-elaun dibayar sehingga dan termasuk bulan 31.05.2006

Nama : ZAINALFITRI BIN BUANG Skim Perkhidmatan : D08PP/Jabatan : 080/211 Kump/Tanggagaji : 07/DGA6113P.Pembayaran/Cawangan : 1030/01 Pencen/KWSP : 2/0Nombor Gaji : 10789105 No. Cukai Suami :No. Kad Pengenalan : 711119045419 Cara Pembayaran/Kod Bank : 3/501401Taraf Perkahwinan : S No. Akaun Bank : 1212829838692802Jantina : L Jabatan/Vot/PTJ : 211/B41/130501Kewarganegaraan/Agama : 1/A Projek :Tarikh Lahir : 19/11/1971 Aktiviti : 10602Bulan Kenaikan Gaji : 01 Nota : Mendapat penempatan bertugas di SMKTarikh Lantikan Pertama : 01081998 ISKANDAR SHAH, JASIN MELAKA mulai 13.12.2005.Tarikh Lantikan Sekarang : 03081998

PENDAPATAN

KEKAL SEMENTARAKOD PERIHAL AMAUN KOD PERIHAL AMAUN

001 Gaji Pokok RM 710.88 001 RM285 Elaun Kawasan RM 285 RM389 Elaun Khidmat Awam RM 57.50 389 RM563 Imbuhan Tetap Perumahan RM 90.00 563 RM012 Elaun Memangku RM 2350 RM073 BITK RM 073 RM025 BISP RM RM

Lain-Lain (nyatakan) RM RM413 Elaun Perumahan Wilayah RM JUMLAH : RM

JUMLAH : RM 858.38 JUMLAH BESAR : RM 858.38

POTONGAN

KEKAL SEMENTARAKOD PERIHAL AMAUN KOD PERIHAL AMAUN

1115 P.Kenderaan RM RM1116 P.Komputer RM RM2350 KWSP RM RM2356 MNI RM 118.56 RM2362 P.Perumahan RM RM2358 Cukai Pendapatan RM RM4476 Takaful RM RM9999 BPA RM 57.86 RM2355 LUTH (4840702) RM RM

RM JUMLAH : RM 0.00

JUMLAH : RM 176.42 JUMLAH BESAR : RM 681.96

PERUMAHAN KENDERAAN PENDAHULUAN

Baki _________________ __________________ _________________Kadar Bayaran Bulanan _________________ __________________ _________________Jum. Sehingga & Terkumpul _________________ __________________ _________________Tolak telah dibuat _________________ __________________ _________________Kadar Faedah _________________ __________________ _________________

Disediakan Oleh :- Disahkan Oleh :-

Tandatangan : TandatanganNama : Azlinah Binti Abdul Manaf Nama

Page 6: Copy of KEW 8

Jawatan : Pembantu Akauntan W17 JawatanTarikh : 01.05.2006 Tarikh

Page 7: Copy of KEW 8

NAMA : JAMAILIN BIN GAYONG

JAWATAN : GURU

NO. GAJI : 04887378

TARIKH BERSARA : 4.5.2008

BONUS DIKIRA SECARA PROPORTIONATE BERDASARKAN GAJI AKHIR YANG DITERIMA SEBELUM BERSARA.

A) PENGIRAAN BONUS BAGI TAHUN 2008.

GAJI POKOK : 2,186.19 X 4 / 12 ═ 728.73

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :

Azlinah Abdul Manaf Mansor Berahim

Pembantu Akauntan W17 Penolong Akauntan W22

Page 8: Copy of KEW 8

NAMA: LAUGAN BIN IMAN

JAWATAN : PPPS GRED DGA41

NO. GAJI : 52611580

1. TUNGGAKAN GAJI GAJI POKOK MULAI 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009

1.7.2009 HINGGA 30.9.2009 @ 2509.9 ─ 2419.45 ═ 90.45 X 3 ═ 271.35

JUMLAH ═ 271.35

2. TUNGGAKAN ELAUN WILAYAH MULAI 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009.

1.7.2009 HINGGA 30.9.2009 @ 439.23 ─ 423.4 ═ 15.83 X 3 ═ 47.49

JUMLAH ═ 47.49

JUMLAH KESELURUHAN ═ 318.84

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh:

Azlinah Abdul Manaf

Pembantu Akauntan W17

Page 9: Copy of KEW 8

Kew.320 (Pind. 1/2004)

KERAJAAN MALAYSIA

SISTEM GAJI BERKOMPUTER

BORANG PERUBAHAN GAJI2006

Pindahan (Pejabat Lama)

AJARIN @ AHIN BIN SAMPIN

B 1030

080 01

211 10699411

741018125652 01

01011987 3

K 01112002 11401

DGA29 20441705849

L 07 B41

1 DG29207 211/130501

A 3 10601

13.10.1974 1

PENDAPATAN KEKAL POTONGAN KEKAL

RM sen RM sen

B 001 761.33 B 2350(KWSP)

B 389 57.50 * 2358(C.Pendapatan)

B 563 90.00 * 2362(P.Perumahan)

* 2355(LUTH)

* 1116 (P.Komputer)

* 9999(BPA)

* 4476(TAKAFUL)

PENDAPATAN SEMENTARA POTONGAN SEMENTARA

RM sen RM sen

011 5,329.31 2350(KWSP) 1,491.00

389 402.50

563 630.00

RM 5,779.64Amaun Baru

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA

Tandatangan

Nama Azlinah Binti Abdul Manaf

Jawatan Pembantu Akauntan W17

Tarikh 17.07.2006

No. Kebenaran: YSPK(8.15)248-10(SK.6)jd.13(3)

1 Bagi Bulan OGOS Tahun2 No. Siri

3 Nama : 10 Pejabat Perakaunan 4 Jenis Urusniaga 7 Pusat Pembayaran 11 Jabatan 5 Pejabat Perakaunan 8 Cawangan 12 Pusat Pembayaran 6 Jabatan 9 Nombor Gaji 13 Cawangan

14 Nama 15 No. Kad Pengenalan 23 Bulan Kenaikan Gaji 31 No. C. Pendapatan Suami 16 Berhenti/Bertukar 24 Tarikh Lantikan Pertama 32 Cara Bayaran 17 Taraf Perkahwinan 25 Tarikh Lantikan Sekarang 33 Bank 18 Bangsa 26 Tanggagaji 34 No. Akaun Bank 19 Jantina 27 Kumpulan 35 Maksud 20 Kewarganegaraan 28 Skim Perkhidmatan 36 Jab./PTJ 21 Agama 29 Pencen 37 Aktiviti/Amanah 22 Tarikh Lahir 30 KWSP 38 Projek Setia

39 Tkn 40 Kod 41 Amaun Baru 42 Tkn 43 Kod 44 No. Rujukan 45 Amaun Baru

46 Kod 47 Amaun Baru 48 Kod 49 No. Rujukan 50 Amaun Baru

51 Jumlah Bersih

52 Disediakan Oleh 53 Disahkan Oleh 54 Disemak Oleh 55 Diluluskan Oleh

Page 10: Copy of KEW 8
Page 11: Copy of KEW 8

K/P: 521013-12-5325

EDWARD MATHEW HUNGGIM

PPPS DG41 (KONTRAK)

RMMenerima Tawaran Perlantikan Sebagai Guru 4.1.2012 4,645.85 Gaji mulai 4.1.12 hingga 31.12.12 KP(PP)0031/3/1 JILID 7Bahasa Inggeris secara kontrak (CONRACT FOR akan dibayar secara manual. (80)SERVIS) Tanggagaji: P1T27 EKA 300.00 Tarikh: 23.12.2011Layak dibayar ITP dan ITKA mulai lapor diri. ITP 250.00

19.3.2012

HASNITA JALAL

Page 12: Copy of KEW 8

LAMPIRAN "A"

SENARAI POTONGAN : KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA BULAN : APRIL, MEI, JUN & JULAI 2006.

JABATAN : 080/211- PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD.

PUSAT PEMBAYARAN : 1030- SEPARUH GAJI

BIL NO.GAJI NAMA NO. RUJUKAN NO. K/P AMAUN

1 10525111 GEOFREY BOSCOSA @ GEOFREY BIN OSMAN 721001-12-5981 736.00

L. PEKERJA : 1 ORANG JUMLAH : RM 736.00

DISAHKAN OLEH : COP JABATAN :

Page 13: Copy of KEW 8

JBN. 05JABATAN PELAJARAN SABAH

NEGERI SABAH, MALAYSIA

NO.Vr. Jabatan :

NO. Vr. Perbendaharaan :

PENYATA BULANAN BAGI BULAN : Gaji bagi bulan JAN, FEB 2012 JABATAN : SMK ARSHAD, KOTA BELUD.

No. Nama Tempoh Gaji Elaun Elaun Imbuhan K.W.S.P Jumlah Potongan Jumlah Gaji Tandatangan

Kad Pengenalan, Jawatan Pokok Khidmat Wilayah Majikan Kasar jumlah Potongan Potongan Bulanan Penerima

bayaran balik KWSP Bersih

RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen RM sen

1 HADIRI BIN RAJIM JAN 429 44 67 74 75 15 63 00 635 33 116 00 519 33

NO.K/P: 860423-12-5121 FEB 1901 80 300 00 332 82 289 00 2823 62 534 00 2289 62

2331 24 367 74 407 97 352 00 3458 95 650 00 2808 95

2 RAJIS JUSAN JAN 429 44 67 74 75 15 63 00 635 33 116 00 519 33

NO.K/P: 870616-49-6235 FEB 1901 80 300 00 332 82 289 00 2823 62 534 00 2289 62

2331 24 367 74 407 97 352 00 3458 95 650 00 2808 95

3 JUMAIDI BIN JUMAT JAN 429 44 67 74 75 15 63 00 635 33 116 00 519 33

NO.K/P: 850315-12-5221 FEB 1901 80 300 00 332 82 289 00 2823 62 534 00 2289 62

2331 24 367 74 407 97 352 00 3458 95 650 00 2808 95

JUMLAH 6993 72 1103 22 1223 91 1056 00 ### 85 1950 00 8426 85

NOTA : Saya mengesahkan bahawa pembayaran ini adalah benar dan betul mengikut peraturan-peraturan yang sedang dikuatkuasakan dan tidak

ada pembayaran dua kali.

Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan : Cop Jabatan:

SIJIL PEMBAYARAN KEPADA ORANG BUTA HURUF

Saya sahkan bahawa pembayaran bagi penyata ini telah saya saksikan dan Disediakan : Diperiksa Oleh : Diluluskan Oleh :

dibuat kepada orang berhak.

Saksi : Tandatangan :

Jawatan : Nama :

Kad Pengenalan : Jawatan:

Tarikh :

Page 14: Copy of KEW 8

2006

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

BEG BERKUNCI NO: 2,

89158 KOTA BELUD, SABAH.

088-976718

211 590601 30 5 1405 11

051

Page 15: Copy of KEW 8

1 391 15 HASNAH HAMID

817 24 KENSIMIIN BT. GURUMONG

196 72 WELLIDEH BIN GODOL

1,405 11

Page 16: Copy of KEW 8

2006

120

211 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

590601 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

HASNAH HAMID

611009-12-5268 391 15

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006.

KENSIMIN BT. GURUMONG

610919-12-5326 817 24

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006.

WELLIDEH BIN GODOL

710805-12-6089 196 72

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006.

Page 17: Copy of KEW 8

2006

124 23/06/2006

211 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

590601 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD

AZLINAH BINTI ABDUL MANAF

801204-12-5228

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD.

TUNTUTAN PERJALANAN

B41 211 590601 021101 14101 1,405 11

1,405 11

SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA DAN SEBELAS SEN SAHAJA.

AZLINAH ABD. MANAF/27.06.06