copy of kew 8

of 27/27
KERAJAAN MALAYSIA SISTEM GAJI BERKOMPUTER BORANG BAUCAR BERASINGAN/PENYELARASAN Nama: WELLIDEH GODOL No. K/P : 710805-12-6089 Jab. 211 PTJ 590601 No. Rujukan Dok. Asal Jenis Dok. Asal Pejabat Perakaunan 080 No. Gaji 52609006 Pusat Pembayaran 0181 Bulan JUN Cawangan 01 Tahun 2006 PENDAPATAN TAHUN SEMASA Bil. Kod Gaji Perihal Amaun RM sen 1 14101 Elaun Lebih Masa 196 72 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah 196 72 POTONGAN 13 2350 KWSP 14 Pendahuluan Diri - Bayaran Terlebih Emolumen 15 Sewa Rumah Kerajaan 16 8888 Lain-lain Potongan Jumlah TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS Elaun Poton Bil. Tahun Gaji *DT/ Keraian *DT/ Lain-lain *DT/ KWSP RM sen KT RM sen KT RM sen KT RM sen 1 2 3 4 5 Lain-lain Jumlah Disediakan Oleh Disahkan Oleh UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAU T/t T/t Nama Azlinah Abd. Manaf Nama Mansor Berahim T/t Jawatan Pembantu Akauntan W17 Jawatan Penolong Akauntan W27 Nama Tarikh 28.06.2006 Tarikh Jawatan Cop Jabatan Tarikh * DT -Bayaran : KT - Bayaran Balik Tunai Diluluskan oleh

Post on 13-Aug-2015

428 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

keqw

TRANSCRIPT

(Kew. 321) KERAJAAN MALAYSIA

SISTEM GAJI BERKOMPUTER

BORANG BAUCAR BERASINGAN/PENYELARASANNama: Jab. 211

WELLIDEH GODOLPTJ 590601 080 0181 01 No. Rujukan Dok. Asal

No. K/P :

710805-12-6089Jenis Dok. Asal

Pejabat Perakaunan Pusat Pembayaran Cawangan

No. Gaji Bulan Tahun PENDAPATAN TAHUN SEMASA

52609006 JUN 2006

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kod Gaji 14101

Perihal Elaun Lebih Masa

Amaun RM 196 sen 72 *DT/KT

Jumlah POTONGAN 13 14 15 16 8888 2350 KWSP Pendahuluan Diri - Bayaran Terlebih Emolumen Sewa Rumah Kerajaan Lain-lain Potongan Jumlah TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS Elaun Bil. Tahun RM 1 2 3 4 5 Lain-lain Jumlah Disediakan Oleh Disahkan Oleh Gaji sen *DT/ KT Keraian RM sen *DT/ KT Lain-lain RM sen *DT/ KT

196

72

Potongan KWSP RM sen Lain-lain RM sen

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA Diluluskan oleh

T/tNama Azlinah Abd. Manaf Jawatan Pembantu Akauntan W17 Tarikh 28.06.2006 Cop Jabatan

T/tNama Mansor Berahim T/t Nama Jawatan Tarikh Jawatan Penolong Akauntan W27 Tarikh

* DT -Bayaran : KT - Bayaran Balik Tunai No. Kebenaran : YSPK (8.15) 248-10 (SK.6) JD.13(3)

SG50

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KOTA KINABALU SABAH BORANG KAWALAN KELOMPOK BULAN & TAHUN NOVEMBER 2008 KOD PERAKAUNAN 1 0 8 0 KOD JABATAN 2 1

1

PUSAT PEMBAYARAN 0 1 8 1 JUMLAH PERUBAHAN 2

( F KAK JUNE )

2006

124

211

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

590601

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN, KOTA BELUD.

B41 211

130501

010602

11101 2,155 14 211 211 211 2,597 64 211 590601 590601 590601 590601

B41 211 B41 211

130501 130501

010602 010602

12101 172 50 13102 270 00

211

130501

81101

2,597 64 2,597 64

2,597 64 2,597 64

Pelarasan Bayaran balik gaji bagi Pegawai MUHD. FAHMI B. MUHAMAD @ SAIL tahun lalu.

Azlinah Abd. Manaf/02.05.06

SIJIL GAJI AKHIRGaji dan Elaun-elaun dibayar sehingga dan termasuk bulan 31.05.2006Nama PP/Jabatan P.Pembayaran/Cawangan Nombor Gaji No. Kad Pengenalan Taraf Perkahwinan Jantina Kewarganegaraan/Agama Tarikh Lahir Bulan Kenaikan Gaji Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Lantikan Sekarang : ZAINALFITRI BIN BUANG : 080/211 : 1030/01 : 10789105 : 711119045419 : S : L : 1/A : 19/11/1971 : 01 : 01081998 : 03081998 Skim Perkhidmatan : D08 Kump/Tanggagaji : 07/DGA6113 Pencen/KWSP : 2/0 No. Cukai Suami : Cara Pembayaran/Kod Bank : 3/501401 No. Akaun Bank : 1212829838692802 Jabatan/Vot/PTJ : 211/B41/130501 Projek : Aktiviti : 10602 Nota : Mendapat penempatan bertugas di SMK ISKANDAR SHAH, JASIN MELAKA mulai 13.12.2005.

PENDAPATAN KEKALKOD 001 285 389 563 012 073 025 413 PERIHAL Gaji Pokok Elaun Kawasan Elaun Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan Elaun Memangku BITK BISP Lain-Lain (nyatakan) Elaun Perumahan Wilayah AMAUN RM 710.88 RM RM 57.50 RM 90.00 RM RM RM RM RM JUMLAH : RM 858.38 KOD 001 285 389 563 2350 073 PERIHAL RM RM RM RM RM RM RM RM JUMLAH : RM JUMLAH BESAR : RM

SEMENTARAAMAUN

858.38

POTONGAN KEKALKOD 1115 1116 2350 2356 2362 2358 4476 9999 2355 PERIHAL P.Kenderaan P.Komputer KWSP MNI P.Perumahan Cukai Pendapatan Takaful BPA LUTH (4840702) JUMLAH : AMAUN RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM KOD PERIHAL RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM

SEMENTARAAMAUN

118.56

57.86 JUMLAH : JUMLAH BESAR : KENDERAAN __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ Disahkan Oleh :-

176.42

0.00 681.96

Baki Kadar Bayaran Bulanan Jum. Sehingga & Terkumpul Tolak telah dibuat Kadar Faedah Disediakan Oleh :Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

PERUMAHAN _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

PENDAHULUAN _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

: : Azlinah Binti Abdul Manaf : Pembantu Akauntan W17 : 01.05.2006

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh

NAMA JAWATAN NO. GAJI TARIKH BERSARA

: JAMAILIN BIN GAYONG : GURU : 04887378 : 4.5.2008

BONUS DIKIRA SECARA PROPORTIONATE BERDASARKAN GAJI AKHIR YANG DITERIMA SEBELUM BERSARA. A) PENGIRAAN BONUS BAGI TAHUN 2008.

GAJI POKOK

:

2,186.19

X

4 / 12

728.73

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

Azlinah Abdul Manaf Pembantu Akauntan W17

Mansor Berahim Penolong Akauntan W22

NAMA: NO. GAJI :

LAUGAN BIN IMAN 52611580

JAWATAN : PPPS GRED DGA41

1. TUNGGAKAN GAJI GAJI POKOK MULAI 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009 @ 2509.9 2419.45 90.45 X 3 JUMLAH 271.35 271.35

2. TUNGGAKAN ELAUN WILAYAH MULAI 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009. 1.7.2009 HINGGA 30.9.2009 @ 439.23 423.4 15.83 X 3 JUMLAH 47.49 47.49

JUMLAH KESELURUHAN

318.84

Disediakan Oleh: Azlinah Abdul Manaf Pembantu Akauntan W17

Disahkan Oleh:

Kew.320 (Pind. 1/2004)

KERAJAAN MALAYSIA SISTEM GAJI BERKOMPUTER1

BORANG PERUBAHAN GAJIBagi Bulan OGOS Tahun

20062

No. Siri

Pindahan (Pejabat Lama)3 4 5

Nama :

AJARIN @ AHIN BIN SAMPINB 080 2117 8 9

10

Pejabat Perakaunan Jabatan Pusat Pembayaran Cawangan

Jenis Urusniaga Pejabat Perakaunan Jabatan Nama No. Kad Pengenalan Berhenti/Bertukar Taraf Perkahwinan Bangsa Jantina Kewarganegaraan Agama Tarikh Lahir

Pusat Pembayaran Cawangan Nombor Gaji

1030 01 10699411

11 12 13

614

15 16 17 18 19 20 21 22

741018125652

23 24

Bulan Kenaikan Gaji Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Lantikan Sekarang Tanggagaji Kumpulan Skim Perkhidmatan Pencen KWSP

01 01011987 01112002 DGA29 07 DG29207 3 1

31 32 33 34 35 36 37 38

No. C. Pendapatan Suami Cara Bayaran Bank No. Akaun Bank Maksud Jab./PTJ Aktiviti/Amanah Projek Setia 3 11401 20441705849 B41 211/130501 10601

K

25 26

L 1 A 13.10.197440 41

27 28 29 30

PENDAPATAN KEKAL39

POTONGAN KEKAL42

Tkn

Kod

Amaun Baru RM sen 761.33 57.50 90.00

Tkn B 2350(KWSP)

43

Kod

44

No. Rujukan

45

Amaun Baru sen

RM * 2358(C.Pendapatan) * 2362(P.Perumahan) * 2355(LUTH) * 1116 (P.Komputer) * 9999(BPA) * 4476(TAKAFUL)

B B B

001 389 563

PENDAPATAN SEMENTARA46

POTONGAN SEMENTARA48

Kod

47

Amaun Baru sen 5,329.31 402.50 630.00

Kod

49

No. Rujukan

50

Amaun Baru sen 1,491.00

RM 011 389 563

RM 2350(KWSP)

51

Jumlah Bersih Amaun Baru

RM 5,779.64UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN SAHAJA52

Disediakan Oleh

53

Disahkan Oleh

54

Disemak Oleh

55

Diluluskan Oleh

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Azlinah Binti Abdul Manaf Pembantu Akauntan W17 17.07.2006

No. Kebenaran: YSPK(8.15)248-10(SK.6)jd.13(3)

K/P: 521013-12-5325EDWARD MATHEW HUNGGIM PPPS DG41 (KONTRAK)

Menerima Tawaran Perlantikan Sebagai Guru Bahasa Inggeris secara kontrak (CONRACT FOR SERVIS) Tanggagaji: P1T27 Layak dibayar ITP dan ITKA mulai lapor diri.

4.1.2012 EKA ITP

RM 4,645.85 300.00 250.00

Gaji mulai 4.1.12 hingga 31.12.12 KP(PP)0031/3/1 JILID 7 (80) akan dibayar secara manual. Tarikh: 23.12.2011

19.3.2012

HASNITA JALAL

LAMPIRAN "A" SENARAI POTONGAN JABATAN PUSAT PEMBAYARAN BIL 1 NO.GAJI 10525111 : : : KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 080/211- PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD. 1030- SEPARUH GAJI NAMA GEOFREY BOSCOSA @ GEOFREY BIN OSMAN NO. RUJUKAN NO. K/P 721001-12-5981 AMAUN 736.00 BULAN : APRIL, MEI, JUN & JULAI 2006.

L.

PEKERJA : 1 ORANG COP JABATAN :

JUMLAH : RM

736.00

DISAHKAN OLEH :

JBN. 05JABATAN PELAJARAN SABAH NEGERI SABAH, MALAYSIA NO.Vr. Jabatan NO. Vr. Perbendaharaan PENYATA BULANAN BAGI BULAN : No. Nama Kad Pengenalan, Jawatan RM 1 HADIRI BIN RAJIM NO.K/P: 860423-12-5121 JAN FEB 429 1901 Tempoh Gaji Pokok sen 44 80 Gaji bagi bulan JAN, FEB 2012 Elaun Khidmat RM 67 300 sen 74 00 Elaun Wilayah RM 75 332 sen 15 82 RM sen Imbuhan K.W.S.P Majikan RM 63 289 sen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RM sen RM 635 2823 JABATAN : SMK ARSHAD, KOTA BELUD. Jumlah Kasar sen 33 62 RM Potongan jumlah bayaran balik sen RM 116 534 Potongan KWSP sen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RM sen RM 519 2289 Jumlah Potongan Gaji Bulanan Bersih sen 33 62 Tandatangan Penerima : :

23312 RAJIS JUSAN NO.K/P: 870616-49-6235 JAN FEB 429 1901

2444 80

36767 300

7474 00

40775 332

9715 82

35263 289

3458635 2823

9533 62

650116 534

2808519 2289

9533 62

23313 JUMAIDI BIN JUMAT NO.K/P: 850315-12-5221 JAN FEB 429 1901

2444 80

36767 300

7474 00

40775 332

9715 82

35263 289

3458635 2823

9533 62

650116 534

2808519 2289

9533 62

2331

24

367

74

407

97

352

3458

95

650

2808

95

JUMLAH

6993

72

1103

22

1223

91

1056

00

10376

85

1950

00

8426

85

NOTA : Saya mengesahkan bahawa pembayaran ini adalah benar dan betul mengikut peraturan-peraturan yang sedang dikuatkuasakan dan tidak ada pembayaran dua kali. Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan : Cop Jabatan:

SIJIL PEMBAYARAN KEPADA ORANG BUTA HURUF Saya sahkan bahawa pembayaran bagi penyata ini telah saya saksikan dan dibuat kepada orang berhak. Saksi : Jawatan : Kad Pengenalan :

Disediakan : Tandatangan : Nama : Jawatan: Tarikh :

Diperiksa Oleh :

Diluluskan Oleh :

2006

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD BEG BERKUNCI NO: 2, 89158 KOTA BELUD, SABAH. 088-976718

211

590601

30

5

1405

11

051

1

391

15

HASNAH HAMID

817

24

KENSIMIIN BT. GURUMONG

196

72

WELLIDEH BIN GODOL

1,405

11

2006

120 211 590601 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD HASNAH HAMID 611009-12-5268 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006. 391 15

KENSIMIN BT. GURUMONG 610919-12-5326 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006. 817 24

WELLIDEH BIN GODOL 710805-12-6089 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN JUN 2006. 196 72

2006

124

23/06/2006

211 590601

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD AZLINAH BINTI ABDUL MANAF 801204-12-5228 PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KOTA BELUD. TUNTUTAN PERJALANAN

B41

211

590601

021101

14101

1,405

11

1,405

11

SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA DAN SEBELAS SEN SAHAJA.

AZLINAH ABD. MANAF/27.06.06