copy of bab 5 barubaru

Download Copy of BAB 5 BaruBaru

Post on 16-Jul-2015

145 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 5: ANALISIS PENANGANAN MASALAH PELARIAN MORO DAN ROHINGYA DI MALAYSIA DALAM KONTEKS KESELAMATAN INSAN

5.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan mengenai analisis terhadap penanganan masalah pelarian di Malaysia yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai aktor utama di samping organisasi lain yang berkaitan. Seperti yang telah dibincangkan secara mendalam pada bab 3 mengenai sejarah, asal-usul, isu dan masalah yang dihadapi oleh pelarian Moro dan Rohingya serta bab 4 yang membincangkan penanganan masalah pelarian di Malaysia, penyelidik akan menjalankan analisis terhadap tindakan kerajaan dalam menangani masalah pelarian Moro yang berada di Sabah dan pelarian Rohingya yang berada di Semenanjung. Hasil daripada analisis dalam bab ini adalah penting dalam usaha untuk menjawab persoalan kajian yang telah ditimbulkan oleh penyelidik pada bab 1 iaitu kajian ini cuba menjawab 4 persoalan utama iaitu yang pertama; Bagaimanakah masalah pelarian Moro dan Rohingya ditangani oleh kerajaan Malaysia? Kedua, adakah dasar dan akta yang berkaitan dengan isu pelarian jelas dan membantu ke arah menyelesaikan masalah pelarian di Malaysia? Ketiga, adakah penanganan masalah pelarian ini memenuhi konsep Keselamatan Insan yang berlandaskan kebebasan dari kekurangan dan kebebasan dari ketakutan? Keempat, apakah persepsi pelarian terhadap penguatkuasaan yang dilakukan ke atas mereka? Dalam usaha menjalankan analisis dalam bab ini, penyelidik akan menggunakan kerangka konseptual yang telah dibina dan dibincangkan pada bab 2. Kerangka konseptual ini penting kerana ia akan membantu penyelidik menjalankan analisis dengan

251

lebih teratur, berstruktur dan mendalam. Tambahan pula, kerangka konseptual Keselamatan Insan yang dibina ini telah disesuaikan dalam usaha melihat penanganan masalah pelarian yang dilakukan oleh kerajaan di Malaysia khususnya di Sabah dan Semenanjung. Kerangka ini juga memandu penyelidik agar dapat menjalankan analisis dengan baik dan tidak tersasar daripada landasan dan objektif penyelidikan. Penyelidik akan cuba mengaitkan penanganan masalah pelarian dengan kerangka konseptual yang dibina dan melihat sama ada penanganan yang dilakukan memenuhi matlamat pembinaan kerangka ini atau sebaliknya. Kajian akan dilakukan dengan melihat sama ada penanganan yang dilakukan ke atas pelarian Moro mempunyai persamaan atau perbezaan terhadap penanganan yang dilakukan ke atas pelarian Rohingya serta alasan yang menghasilkan penanganan tersebut. Perbincangan analisis akan dimulakan oleh penyelidik berdasarkan kerangka konseptual yang dibina dengan melihat punca-punca yang menggugat Keselamatan Insan di negara asal yang menyebabkan mereka menjadi pelarian dan lari ke Malaysia, punca yang menggugat Keselamatan Insan apabila mereka berada di Malaysia serta hasil penanganan yang dilakukan kerajaan terhadap kedua-dua golongan pelarian ini sehinggalah penanganan dapat dilihat sama ada mencapai matlamat Keselamatan Insan iaitu kebasan daripada ketakutan dan kebebasan daripada kekurangan ataupun sebaliknya. Penyelidik akan memulakan analisis dalam bab ini dengan membincangkan hubungan konsep Keselamatan Insan dengan Pelarian Moro dan Rohingya.

252

5.2 Analisis Hubungan Konsep Keselamatan Insan dengan Pelarian Moro dan Rohingya

Berdasarkan definisi konsep Keselamatan Insan UNDP yang luas, keselamatan terhadap insan bukan sahaja memerlukan usaha untuk melindunginya daripada ancaman tradisional seperti peperangan dan pengeboman, tetapi merangkumi juga ancaman bukan tradisional seperti penyakit, kemiskinan, kebuluran, penganiayaan dan pencabulan hak asasi manusia (HAM). Keselamatan Insan merupakan konsep keselamatan yang menyeluruh dan menjadikan insan sebagai teras keselamatan. Ringkasnya, apa-apa ancaman yang boleh mengugat Keselamatan Insan, ia haruslah dicegah daripada awal lagi1. Penyelidik mendapati hubungan antara konsep Keselamatan Insan yang dijadikan sebagai kerangka dalam kajian ini dengan golongan pelarian Moro dan Rohingya yang berada di Malaysia adalah relevan berdasarkan hujah yang dinyatakan secara jelas oleh pemerintah Jepun dan juga Sverre Lodgaard di dalam bab 2 pada muka surat 64 dan 652. Hal ini kerana pada kebiasaannya pelarian adalah merupakan golongan yang sering ditindas disebabkan mereka tidak mempunyai kelebihan dan pengaruh dari segi politik mahupun ekonomi di negara asal. Golongan pelarian juga akan terus menghadapi ancaman keselamatan walaupun melarikan diri ke negara asing disebabkan mereka bergantung kepada dasar pemerintahan negara yang mereka tujui di mana jika negara tersebut tidak memberi pengiktirafan terhadap status pelarian, adalah mustahil negara tersebut akan memberi perlindungan dan bantuan. Oleh yang demikian, apabila golongan1

Perbincangan mengenai Konsep Keselamatan Insan dan kerangka konseptualnya telah dibincangkan penyelidik di Bab 2 pada muka surat 66. 2 Sverre Lodgaard (2000)., op.cit.

253

pelarian ini menerima ancaman-ancaman yang mampu mengugat keselamatan mereka di negara yang ditujui, ia akan mempengaruhi matlamat utama dalam Konsep Keselamatan Insan iaitu kebebasan daripada ketakutan dan kebebasan daripada kekurangan. Apabila pelarian Moro dan Rohingya lari keluar dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama, matlamat yang mahu dicapai oleh mereka adalah untuk mendapatkan perlindungan di negara ini. Tetapi, apabila mereka berada di Malaysia masalah lain pula yang timbul dan ini mengakibatkan kehidupan mereka berada dalam keadaan yang tidak menentu berdasarkan situasi kehidupan seharian serta penanganan yang mereka hadapi daripada kerajaan Malaysia. Sebelum penyelidik menjalankan analisis pelarian Moro dan Rohingya di Malaysia, penyelidik akan mengkaji punca-punca yang menyebabkan mereka menjadi pelarian dengan menggunakan kerangka konseptual yang diutarakan oleh Sverre Lodgaard.

5.2.1 Punca yang Menyebabkan Pelarian Moro dan Rohingya Menjadi Pelarian.

Menurut hujahan Sverre Lodgaard yang telah dibincangkan di bab 2 pada muka surat 65, terdapat dua punca utama yang menyebabkan berlakunya masalah Keselamatan Insan. Pertama, Keselamatan Insan boleh tergugat disebabkan oleh munculnya suatu keadaan keganasan seperti perang atau pemberontakan yang berlaku di dalam negara. Kedua pula adalah dipengaruhi oleh politik dalaman sesebuah negara dan golongan pemerintah yang menjalankan urusan pentadbiran negara. Bagi golongan pemerintah sesebuah negara, mereka sanggup melakukan apa-apa sahaja demi menjamin

254

kelangsungan politik, kuasa dan pengaruh mereka dan ini berpontensi menjejaskan tahap Keselamatan Insan disebabkan akan berlakunya kemungkinan-kemungkinan seperti pencabulan hak asasi manusia, ketidakadilan serta penganiayaan3. Berdasarkan hujahan di atas, penyelidik mendapati punca utama yang menyebabkan orang Moro menjadi pelarian adalah Keselamatan Insan mereka tergugat disebabkan4. Perang di antara tentera kerajaan Filipina dengan pejuang pembebasan Moro yang dilihat berpunca daripada konflik agama, identiti dan budaya ini telah mencetuskan suasana yang huru-hara di Kepulauan Mindanao5. Peperangan yang berlaku bukan sahaja mengakibatkan pembunuhan di antara tentera kerajaan dan pasukan pejuang, namun nyawa orang awam yang tidak terlibat juga turut sama terkorban6. Bagi yang tidak terkorban, melarikan diri keluar adalah jalan terbaik yang difikirkan pada ketika itu dan kesannya daripada peperangan ini menyebabkan sebilangan besar Moro menjadi pelarian dan lari ke Sabah disebabkan faktor geografi seperti jarak perjalanan yang tidak jauh serta faktor budaya dan agama yang hampir sama dengan penduduk di Sabah7. Bagi pihak pelarian Rohingya pula, mereka menjadi pelarian keadaan politik dalaman Myanmar yang bersifat tidak adil dan double standard8. Ini berikutan tindakan pemerintahnya yang tidak mahu mengakui bangsa Rohingya sebagai salah satu bangsa di Myanmar seperti yang telah dibincangkan di bab 39. Oleh yang demikian, Rohingya boleh dikatakan menerima kesan yang lebih teruk lagi berbanding dengan pelarian Moro3 4

Sverre Lodgaard (2000)., op.cit. H. Mahbub Djunaidi (1975)., op.cit. 5 Cesar Adib Majul (1988)., op.cit. 6 Datuan M. Magon (2008)., op.cit. 7 Azizah Kassim (2009)., op.cit. 8 Amnesty International (2004)., op.cit. 9 Sila rujuk di bab 3 pada muka surat 138 mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang dinafikan pemerintah junta.

255

disebabkan Rohingya bukan sahaja menjadi pelarian tetapi juga digelar golongan yang tidak mempunyai kerakyatan (stateless people)10. Boleh disimpulkan bahawa Moro dan Rohingya menjadi pelarian disebabkan Keselamatan Insan mereka tergugat berdasarkan faktor-faktor seperti peperangan dan juga pencabulan hak asasi manusia di tempat asal. Disebabkan mahu menyelamatkan diri, mereka telah menjadi pelarian dan lari keluar daripada negara asal dan pergi ke negara jiran atau negara asing dalam usaha untuk membina kehidupan di tempat baru. Destinasi yang menjadi pilihan mereka adalah Malaysia disebabkan faktor penarik seperti peluang ekonomi, keamanan dan geografi11.

5.2.2 Punca yang Menggugat Keselamatan Insan Terhadap Pelarian Moro di Sabah

Pelarian Moro melarikan diri ke Sabah disebabkan ia bersempadan dengan pulaupulau di Selatan Filipina termasuklah Kepulauan Mindanao yang menjadi tempat tinggal asal Moro. Tambahan pula, terdapat pulau-pulau kecil sepanjang perjalanan daripada Selatan Filipina ke Sabah yang membantu golongan pelarian ini berlindung daripada angin taufan dan juga mendapatkan rehat sementara. Di samping itu, laluan yang digunakan pelarian Moro untuk ke Sabah lazimnya menggunakan laluan yang pernah digunakan oleh nenek moyang mereka untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan dakwah di Sabah. Hal ini telah dibincangkan oleh penyelidik di bab 3.

Medecins Sans Frontieres (2002)., op.cit. Guido Dorigo, Waldo Tobler (2005), Push-Pull Migration Laws, Annal of the Association of American Journal Ge