copy of jadual sem 1

of 40 /40
IAN EXCEL 2 SPM 2011 Tarikh Masa Kod Kertas Mata Pelajaran 1449/1 Bahasa Malaysia Kertas 1 1449/2 Bahasa Malaysia Kertas 2 1103/1 Matematik Kertas 1 1103/2 Matematik Kertas 2 1119/1 Bahasa Inggeris Kertas 1 1119/2 Bahasa Inggeris Kertas 2 1249/1 Sejarah Kertas 1 1249/2 Sejarah Kertas 2 1249/3 sejarah Kertas 3 3472/1 Matematik Tambahan 1 3472/2 Matematik Tambahan 2 4551/1 Biologi Kertas 1 4551/2 Biologi Kertas 2 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 1225/1 Pendidikan Moral 1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2 4531/3 Fizik Kertas 3 4551/3 Biologi Kertas 3 4541/1 Kimia Kertas 1 4541 /2 Kimia Kertas 2 4541/3 Kimia Kertas 3 1511/1 & 4531/1 Sains Kertas 1 / Fizik Kertas 1 1511/2 & 4531/2 Sains Kertas 2 / Fizik Kertas 2

Upload: jessy-ling

Post on 16-Aug-2015

242 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

JADUAL SEM 1

TRANSCRIPT

JADUAL WAKTU UJIANEXCEL 2 SPM 2011Tarikh Masa Kod Kertas Mata Pelaara!1449/1 Bahasa Malaysia Kertas 11449/2 Bahasa Malaysia Kertas 21103/1 Matematik Kertas 11103/2 Matematik Kertas 21119/1 Bahasa Inggeris Kertas 11119/2 Bahasa Inggeris Kertas 21249/1 Sejarah Kertas 11249/2 Sejarah Kertas 21249/3 sejarah Kertas 31511/1 &4531/1 Sains Kertas 1/ Fizik Kertas 11511/2 & 4531/2 Sains Kertas 2/ Fizik Kertas 2342/1 Matematik !am"ahan 1342/2 Matematik !am"ahan 24551/1 Bi#l#gi Kertas 14551/2 Bi#l#gi Kertas 21223/1 $en%i%ikan Islam Kertas 11225/1 $en%i%ikan M#ral1223/2 $en%i%ikan Islam Kertas 24531/3 Fizik Kertas 34551/3 Bi#l#gi Kertas 34541/1 Kimia Kertas 14541 /2 Kimia Kertas 24541/3 Kimia Kertas 3Te"#oh2 jam 15 minit2 jam 30 minit1 jam 15 minit2 jam 30 minit1 jam 45 minit2 jam 15 minit1 jam 2 jam 30 minit3 jam1 jam 15 minit2 jam 30 minit2 jam2 jam 30 minit1 jam 15 minit2 jam 30 minit2 jam2 jam 30 minit1 jam 40 minit1 jam 30 minit1 jam 30 minit1 jam 15 minit2 jam 30 minit1 jam 30 minitJADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA 2012TARIKH MASA TEMPOH SUBJEK 4SC 1 4SC2 4GEO 4 SAS 5 SC 1 5 SC 2 5 GEO 5 SASKOD7 MEI 7.05 - 9.20 2 JAM 15 MINIT BM 1 1 2 3 4 5 &' 19.50 - 12.20 2 JAM 30 MINIT BM 2 2 1 14 13 12 11 10 9 212.25-1.25 1 ()M S*( 1 3 4 5 &' 9 1038 MEI 7.05 - 9. 20 2 JAM 15 MINIT BI 2 '& 5 4 3 2 1 49.50 - 11.35 1 JAM 45 MINIT BI 1 9 10 11 12 13 14 1 2 511.40 -12.55 1 JAM 30 MINIT M)!+ 1 10 9 '& 5 4 3 679 MEI7.05 - 9.35 2 JAM 30 MINIT M)!+ 2 14 13 12 11 10 9 '89.55 - 12.25 2 JAM 30 MINIT S)I,S 2 /KIMI) 2 '1 2 3 4 5 & 912.30-2.00 1 JAM 30 MINIT PM/PI 1 14 13 12 11 10 9 ' 1010 MEI7.05 -9.35 2 JAM 30 MINIT )-- M)!+ 2' 9 10 11 12 13 14 119.55 - 11.20 1 JAM 15 MINIT S)I,S 1/BI. 1 1 2 3 4 5 &' 1211.25-1.55 2 JAM 30 MINIT SEJ 2 4 5 14 13 12 11 10 9 131411 MEI7.05 - 8.20 1 JAM 15 MINIT KIMIA 1/PSV 1 1 2 3 4 5 &'8.25 -9.40 1 JAM 15 MINIT SS 1/EO 1 2 1 14 13 12 11 10 910.10-11.25 1 JAM 15 MINIT PSK 3 4 5 &' 9 1014 MEI7.05 - 9.35 2 JAM 30 MINIT BI. 212 13 14 5 4 1 2 310.05 - 11.20 1 JAM 15 MINIT *) 1 11 10 9 8& 5 411.25- 2 JAM 30 MINIT/ 3 JAM *) 2/$S/ 2 12 13 14 1 2 3 4 515 MEI7.05 - 9.35 2 JAM 30 MINIT !" 2/SS 2 8 7 6 5 4 3 2 110.05 -11.35 1 JAM 30 MINIT KIM 3 9 10 11 12 13 14 1 211.40 -1.40 2 JAM PERD12.05 -2.05 2 JAM EO2 JAM ADD MAT# 1/EO 22 JAM 30 MINIT KM16 MEI7.05 -9.35 1 JAM 30 MINIT BI. 3 1 2 3 4 5 6 7 '9.55 -11.251 JAM 15 MINIT/2 JAM !" 1/PERDA 2 9 10 11 12 13 14 1 211.30 -1.00 1 JAM 30 MINIT/1 J 15 M FI0IK 3/$*1-)2 117 MEI7.05 -8.35 1 JAM 30 MINIT KIMIA 3' 9 10 11 12 13 148.40 -10.20 1 JAM 40 MINIT PI 2 1 2 3 4 5 6 7 '10.50 -12.20 2 JAM BKD 9 10 11 12 13 14 1 218MEI7.00-7.40 1 2 3 4 5 & 7 '7.40-8.20 9 10 11 12 13 14 1 28.20-9.40 3 4 5 &' 9 1010.10-11.35 11 12 13 14 1 2 3 4DISEDIAKAN OLE# -IS*M)K .3*+ DILULUSKAN OLE#SU PEPERIKSAAN PK 1 PENETUA$%$-&$%$ '()& *+,(- (-() ./%(,( ,+ 0/-12(3 4(,( 5(-*$ /6(7. S+2( 7(-2$7-() ,/)&() 0/&/%( -/4(,( SUNAMAP). S*/22()(,(E).8(%2P).82(+%/ T/)&-$ 7,.A05(,+E).!21',8+- N11%/3()E).82('%+()E).B/,/P).!(%+,(3M13, T(%7+9+P). N():'P). J$)(+,(38+- !(%(3 O2&(U0*(9(3 S+*+ #(;(%$%$-&$%$ '()& *+,(- (-() ./%(,( ,+ 0/-12(3 4(,( 5(-*$ /6(7. S+2( 7(-2$7-() ,/)&() 0/&/%( -/4(,( SUBM1BM2PM 1PI1SEJ 1SEJ 2PI2MATE 1MATE 2BI 1BI 2ADD MAT# 1ADD MAT# 2SS 1SAINS 1SAINS 2PSV 1PSV 2EA 1EA2EO 1EO 2BKD-+7 1-+7 2-+73.+1 1.+1 2.+1 3