copy of copy of tajuk 1

Upload: lexare1718

Post on 13-Jan-2016

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Copy of Copy of TAJUK 1

TRANSCRIPT

 • EDU 3083

  ASAS KEPIMPINAN dan

  PROFESIONAL GURU

  JABATAN ILMU PENDIDIKAN

  IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

 • TAJUK 1

  KONSEP MENGAJAR

  SEBAGAI SATU

  PROFESION

 • KANDUNGAN

  Konsep Profesion dan Profesionalisme

  Ciri-ciri Guru yang Profesional

 • Pengenalan

  Guru dalam alaf baru seharusnya profesional dan profesionalismenya ialah kunci kepada peningkatan kualiti. (Jemaah Nazir, 2001)

  Kualiti yang dimaksudkan merujuk kepada kualiti proses dan yang lebih penting lagi ialah kualiti produk (output).

  Dengan ini, sumber manusia (modal insan) perlu dibangunkan secara bersepadu melalui latihan-latihan bagi memastikan setiap individu dapat mengembang potensi ke tahap yang optimum.

  Program-program pembangunan profesional sudah tentu dapat mengupayakan guru demi meningkatkan kualiti pendidikan negara.

 • Konsep Profesion dan Profesionalisme

  Profesion

  Merujuk kepada pekerjaan yang melaksanakan fungsi

  sosial yang penting.

  Suatu profesion ialah suatu bidang yang mempunyai

  ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan

  ikhtisas yang, mencukupi, khidmat yang diperlukan

  oleh masyarakat, menikmati autonomi individu dan

  kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan,

  mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika

  dan mempunyai organisasi tersendiri untuk

  menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan

  pendidikan. (Lieberman,1956)

 • Suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan

  pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi

  dan latihan yang khas. (Kamus Dewan, 2005)

  Nilaitara-nilaitara suatu profesion merupakan

  peraturan yang ditetapkan oleh organisasi

  Setiap ahli profesional akan mematuhinya demi

  mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut.

 • Adakah Bidang

  Perguruan Suatu

  Profesion ?

 • Konsep Profesional

  Merujuk kepada ciri-ciri atau atribut yang terdapat

  dalam suatu profesion.

  Mengikut Ornstein dan Levine (1993), terdapat

  empat atribut dalam suatu profesion :

  -menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam

  -kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu

  -ada kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli

  -kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion

  oleh masyarakat untuk beroperasi.

 • Adakah Guru

  Seorang

  Profesional ?

 • Adakah kita memiliki ciri-ciri ini ?

  a. Asas pengetahuan mendalam

  b. Komitmen untuk memenuhi keperluan

  klien

  c. Identiti kuat secara kolektif (komitmen

  profesional)

  d. Autonomi profesional

 • Isu Profesion Keguruan

  Guru tidak mempunyai kuasa penuh dalam membuat

  keputusan untuk pelbagai aspek dalam profesion.

  Pengambilan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ke

  dalam profesion.

 • Ciri-ciri Guru yang Profesional

  Sahsiah

  Bertakqa Berakhlak

  Berperibadi mulia Mempunyai komitmen

  Bersopan santun Bersikap positif

  Berkeobolehan memimpin Mengamal budaya ilmu

  Keterampilan Ilmu

  -Merancang P&P -Isi kandungan m/p

  -Menguru P&P -Pengetahuan

  -Memilih strategi P&P kandungan

  -Merangsang P&P -Bahan

  -Kemahiran Teknologi -Kaedah

  -Kemahiran Generik -Tekonlogi

  -Kemahiran kaunseling

  -Menilai P&P

  M

 • Ciri-ciri guru yang berkesan

  Bersikap profesional

  Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori

  Kaya dengan ilmu

  Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja

  Bermoral tinggi

  Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran

  Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa

  Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid

  Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa

  Bersambung

 • Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi

  mulia dan berwawasan sebagai pendidik unggul pada

  setiap masa

  Memastikan situasi guru mengajar murid belajar

  wujud dalam kelas

  Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya

  pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpensonaliti sihat

  dan serba boleh

  Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang

  akademik

  Bersambung ..

 • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan

  pelbagai keteguhn nilai diri (bermoral, berakhlak

  mulia, berketerampilan dan pandai menyesuaikan diri

  dengan situasi tertentu)

  Taat dan setia terhadap perkhidmatannya serta

  mempertahankan martabat profesionnya

  Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas

  pendirian dan tidak berbelah bahagi.

  Profesional dan menumpukan perhatian kepada

  pengajaran dan pemelajaran di sekolah

  (Abdul Shukor Abdullah, 1998)

 • Sepuluh Tret Guru yang Berkesan McEwan (2002)

  1. Dorongan oleh misi dan passionate

  2. Positif dan benar

  3. Guru sebagai pemimpin

  4. With-it-ness

  5. Gaya

  6. Kepakaran dalam motivasi

  7. Keberkesanan pengajaran (Instructional effectiveness)

  8. Pembelajaran kandungan (Book learning)

  9. Pintar (Street smarts)

  10. Celik minda (Mental life)

 • Rumusan

  Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha

  bersungguh-sungguh untuk menjadikan profesion

  keguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani

  ramai. Hal ini termaktub dalam teras strategik kelima

  PIPP, iaitu memartabatkan profesion keguruan. Para

  guru mempunyai tanggungjawab yang besar dalam

  meningkatkan aspek keprofesionalannya dengan

  melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu

  pengetahuan dan kemahiran selaras dengan kehendak

  teras PIPP.

 • Sekian, Terima Kasih