copy of koordinasi badan

Upload: noridah-binti-salmo

Post on 01-Mar-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  1/110

  KOORDINAS

  I BADAN

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  2/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  3/110

  Koordinasi badan adalah

  penting untuk badanbergerak balas terhadap

  perubahan persekitaranyang dikenali sebagairangsangan

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  4/110

  Sistem Saraf Manusia

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  5/110

  Sistem saraf(a) Sistem saraf pusat

  (b) Sistem saraf periferi

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  6/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  7/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  8/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  9/110

  Sistem saraf periferi dibahagikankepada dua sistem yang utama:

  (a) Sistem saraf soma

  (b) Sistem saraf autonomi

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  10/110

  Sistem saraf soma mengawal tindakan terkawal dalambadan seperti bercakap, menyanyi dan membaca

  Sistem saraf autonomi mengawaltindakan luar kawal seperti denyutan

  jantung, peristalsis dan pernafasan

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  11/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  12/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  13/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  14/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  15/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  16/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  17/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  18/110

  BAHAGIAN

  NEURON

  FUNGSI

  BAA! S"# Bahagian yang menempatkan

  nukleus dan berfungsi sebagaipusat akti$iti sel

  AKS%! &embawa impuls keluar dari

  badan sel

  "!'%! &embawa impuls masuk ke dalambadan sel

  SA# &"*#*! &elindungi akson dan endronS*!A+S 'uang khas diantara neuron

  neuron yang membenarkanimpuls mengalir dalam satu arah

  sahaja'"S"+%' Struktur khas pada neuron ini

  menjana impuls apabila iamenerima ransan an

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  19/110

  *mpuls saraf yang dihantar dari satu neuron keneuron yang lain akan menyeberangi satu ruangsempit dikenali sebagai sinaps.

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  20/110

  Koordinasi Saraf

  Koordinasi saraf ialahpenyelarasan system badanterhadap sesuatu rangsanganyang diterima dengan

  meghasilkan suatu gerakbalas melalui penghantaran

  maklumat dalam bentuk

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  21/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  22/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  23/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  24/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  25/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  26/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  27/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  28/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  29/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  30/110

  '"S"+%' '"/A!/

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  31/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  32/110

  Reseptor regang

  merupakan gentian ototkhas yang disambungkan

  kepada gentian sarafderia dan terletak selari

  dengan gentian otot lain.

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  33/110

  Reseptor regang reseptor yang

  sensitif terhadap pergerakan,

  tekanan atau regangan di dalam

  badan.

  Contoh reseptor regang ialahotot, tendon, ligamen dan sendi

  Reseptor regangmemainkanperanan penting dalam deria

  kinestesis

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  34/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  35/110

  DERIA KINESTESIS

  Deria yang menyedarkan kitatentang kedudukan dan gerakan

  badan tanpa melihat

  Kepentingan:Untuk

  mengimbangkan kedudukan dan

  koordinasi badan

  Kinestesis disebabkan oleh reseptor-

  reseptor regang pada otot,tendon,

  sendi dan ligament

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  36/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  37/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  38/110

  0. 'eseptor regang sangat pekaterhadap perubahan dalam

  regangansemasa gerakanberlaku

  2. Ketegangan otot, tendon,ligament

  dan sendi yang berubah akibatgerakan akan merangsangkanreseptor regang serta mencetuskan

  impuls.

  3. *mpuls dihantar ke otak untuk

  ditafsirkan

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  39/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  40/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  41/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  42/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  43/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  44/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  45/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  46/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  47/110

  otak mempunyai kekuatanseperti 0,555,555,555buah komputer

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  48/110

  %rang yang jarang ber6kir ataumemerah otaknya untuk ber6kir

  mempunyai palingminimum 05 billion sel neuron.

  %rang yang rajin dan kuat ber6kirmempunyai 0 trillion sel neurondalam kapasiti sai7 otak yang sama.

  S"&AK*! K"'A+ AA S"&AK*! KAK*A B"'-*K*', S"&AK*! BA!8AK S"#

  8A!/ "'B"!K

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  49/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  50/110

  ominan otak kanan atau otakkiri99

  /oyanggoyangkan pergelangan dan jari tangan anda. setelah itu satukan tangankalian dengan tibatiba.

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  51/110

  melihat ibu jari tangan.

  jika ibu jari tangan yang berada di paling atas adalah ibu jari tangan kanan, maka berertiotak yang lebih dominan adalah otak kiri.an begitu juga sebaliknya

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  52/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  53/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  54/110

  abaran minda

  &engapakah kita tidakboleh mengawal bersin9

  Apa akan berlaku jikaanda membuka mata

  semasa bersin9

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  55/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  56/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  57/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  58/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  59/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  60/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  61/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  62/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  63/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  64/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  65/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  66/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  67/110

  adah adalah bahan

  kimia apabila dimasukkankedalam badan yangboleh mengubah fungsidan 6siologi badan

  Jenis-jenis

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  68/110

  Stimulan

  epresen;alusinogen

  !arkotik < opiat*nhalan

  Jenis-jenis

  DADAH

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  69/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  70/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  71/110

  Deresen ! "enenang #

  mengurangkan tekanan mententeramkan 6kiran seseorang melambatkan tindakbalas terhadap

  ransangan

  contoh : mor6n, heroin, barbiturat,candu, pil tidur

  Stimu$an ! "erangsang #

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  72/110

  Stimu$an ! "erangsang # meningkatkan kadar metabolisme

  badan menjadikan seseorang lebih aktif

  dan gembira

  apabila kesan dadah hilang,penagih berasa takut, risau, tidak

  dapt tidur dan hilang selera makan

  contoh : amfetamin, nikotina,kafeina, kokaine

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  73/110

  Oiat % nar&'ti& ! "e$ega&esa&itan #

  melegakan kesakitan dan

  kegelisahan

  contoh : mor6n, heroin, kokain,

  opium, kodeina

  Ha$usin'gen!engu(a)

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  74/110

  g gerasaan )ati#

  menyebabkan khayalan(halusinasi)mendengar suara walaupun tiada

  orang bercakapmenyebabkan kegilaan dan

  kematian

  contoh : ganja, #S, kanabis

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  75/110

  In)a$anmenyebabkan khayalan

  (halusinasi)

  merosakkan otak, peparu danbuah pinggang

  contoh : pelarut cat, pelarut cat,glue

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  76/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  77/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  78/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  79/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  80/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  81/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  82/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  83/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  84/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  85/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  86/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  87/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  88/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  89/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  90/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  91/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  92/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  93/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  94/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  95/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  96/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  97/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  98/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  99/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  100/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  101/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  102/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  103/110

  K"SA! =A!/KA +"!"K

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  104/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  105/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  106/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  107/110

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  108/110

  K"&A#A!/A! =A#A! 'A8A

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  109/110

  =

 • 7/25/2019 Copy of Koordinasi Badan

  110/110