copy of 1j

Download Copy of 1J

Post on 10-Jul-2015

88 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Helaian Analisis P

Muka Surat 1 / 125

SISTEM MARKAH SEKOLAH KEBANGSAAN/JENIS KEBANGSAANVERSI 4.1 (2003) OLEH H.C.ChewProses DataSusun Mengikut Kddk Kelas Susun Mengikut Kddk Darjah BUntuk Susun Kedudukan, Anda Mesti Proses Data Dahulu.Digunakan apabila data telah diproses. UntukPindahDataPastikan DisketBeradaDiPemacuA Apabila mengguna disket yang ada rekod lama.

Klik Butang Yang Berwana Merah Untuk Ke Helaian Yang Dikehendaki

Setup Masuk Markah Helaian Kedudukan Lihat Analisis Lihat Helaian Purata Lihat Bantuan/PanduanHelaian PPD/Analisis MPCetak Laporan Individu

Kecilkan Saiz Fail Cantum Data Sahaja Import Data Eksport DataHapus Maklumat Lama Hapus Markah Lama Simpan Data (Save)

Untuk Cetak Pasang printer dan Klik Butang Warna Ungu Berkenaan

Cetak Helaian AnalisisCetak Senarai Ikut Darjah

Cetak Senarai Ikut Kelas

Simpan Data Dan Keluar

Disediakan Oleh: 111

Helaian MenuUtama 74139550.xls

Sistem Markah Sekolah Rendah Untuk Tahun Satu Hingga Tahun Enam Nama Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHNoPusat: No.Sekolah: PBA4006

Tahun: 2011 Darjah: TAHUN SATU Nama Peperiksaan 1: PKSR 2 Disediakan Oleh: CIK HASYUNIZA HASSAN Nama Peperiksaan 2: UPTP 2 Disediakan Oleh: Nama Peperiksaan 3: UJIAN PRESTASI 2 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 4: UJIAN PRESTASI 3 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 5: PKSR 2 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 6: KEPUTUSAN KESELURUHAN UJIAN/PEPERIKSAAN Disediakan Oleh: Julat Markah 1 Gred Markah Julat Markah 2 Gred Markah 19 hingga 0 E -1 hingga 0 E 39 hingga 20 D -1 hingga 0 D 59 hingga 40 C 39 hingga 0 C 79 hingga 60 B 59 hingga 40 B

Cara KriteriaGarisan Nama Susun PPD LaporanKedua

3

Bil ABC

Penuh Jangan

K 100 Tidak Hadir ddkn. Warna Jenis Warna Mengikut Cetakan SekolahGagal hingga Dengan Sebab 80A T

M Satu H.Putihebangsaan erah K

Opsyen Saiz Kriteria Jenis 100 Tidak Hadir hingga Dengan Susun Kertas Lulus Markah Sebab 60A T

4

1

3

Markah

Masukkan Kod Mata Pelajaran ( Preset ). Bilangan maksimum Mata Pelajaran yang dapat ditetapkan ialah 24 sahaja Susun Mata Pelajaran Mengikut Susunan Sekolah. (Sila rujuk kod mata pelajaran di baris atas helaian Masuk Markah)

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kod 01 02 05 21 22 25

Preset 1 M/P BMK BMP BIK Mat Sn PI

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 32 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 51 56 52 53 60 57 59 54 58

Preset 2 M/P Julat BMP 1 BMK 1 BML 1 BMB 1 BIK 1 BIL 1 BIB 1 BCP 1 BCK 1 BCL 1 BCB 1 Mat 1 PM 2 Sn 1 KT 1 KH 1 PS 1 Mzk 1 PJK 1 Kom 1

Kod 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 77 25

Preset 3 M/P BMP BMK BML BMB BIP BIK BIL BIB BTK BTP BTL BTB Mat Sn KT PJK PS Kom Mzk KH PM PI

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Preset 4 M/P BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT PJK

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sila Masukkan Maklumat Sekolah Anda Alamat: Baris1: SUNGAI ACHEH Baris2: 14320 NIBONG TEBAL Baris3: SEBERANG PERAI SELATAN

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Baris4: PULAU PINANG Nombor Telefon: Fax: e-mail: Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nama Kelas 1 JUJUR NoKelas 1 Nama Guru Kelas CIK HASYUNIZA HASSAN

Kod Kod MP 01 011 02 012 03 04 05 014 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 015 22 018 23

MP BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT

Senarai Mata Pelajaran Mata Pelajaran Dalam Perkataan Penuh Bahasa Melayu - Kefahaman Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Melayu - Lisan Bahasa Melayu - Bacaan Bahasa Inggeris - Kefahaman Bahasa Inggeris - Penulisan Bahasa Inggeris - Lisan Bahasa Inggeris - Bacaan Bahasa Cina - Penulisan Bahasa Cina - Kefahaman Bahasa Cina - Lisan Bahasa Cina - Bacaan Bahasa Tamil - Penulisan Bahasa Tamil - Kefahaman Bahasa Tamil - Lisan Bahasa Tamil - Bacaan Bahasa Arab - Penulisan Bahasa Arab - Kefahaman Bahasa Arab - Lisan Bahasa Arab - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

021 022

024

027 026

037 036

025 028

031 032

034

037 036

035 038

PJK PI PM PS Kom Mzk KH BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT PJK PI PM PS Kom Mzk KH BMP BMK BML BMB BIP BIK BIL BIB BTK BTP BTL BTB Mat Sn KT PJK PM

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup ()Bahasa Melayu - Kefahaman ()Bahasa Melayu - Penulisan ()Bahasa Melayu - Lisan ()Bahasa Melayu - Bacaan ()Bahasa Inggeris - Kefahaman ()Bahasa Inggeris - Penulisan ()Bahasa Inggeris - Lisan ()Bahasa Inggeris - Bacaan ()Bahasa Cina - Penulisan ()Bahasa Cina - Kefahaman ()Bahasa Cina - Lisan ()Bahasa Cina - Bacaan ()Bahasa Tamil - Penulisan ()Bahasa Tamil - Kefahaman ()Bahasa Tamil - Lisan ()Bahasa Tamil - Bacaan ()Bahasa Arab - Penulisan ()Bahasa Arab - Kefahaman ()Bahasa Arab - Lisan ()Bahasa Arab - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Melayu -Kefahaman Bahasa Melayu - Lisan Bahasa Melayu - Bacaan Bahasa Inggeris - Penulisan Bahasa Inggeris - Kefahaman Bahasa Inggeris - Lisan Bahasa Inggeris - Bacaan Bahasa Tamil - Kefahaman Bahasa Tamil - Penulisan Bahasa Tamil - Lisan Bahasa Tamil - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Moral

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PS Kom Mzk KH

Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup

Pembahagian Murid Mengikut Kumpulan (Peringatan:Hanya Sah Pada Helaian PPD Sahaja) Nama Kumpulan Markah-Markah Nama Kumpulan Kumpulan (Singkatan) Dalam Julat (Dalam Penuh) 0 hingga 100 Kumpulan Gagal KG 1 28 hingga 100 Kumpulan Gagal Berpotensi Lulus GBL 2 40 hingga 100 Kumpulan Lulus KL 3 60 hingga 100 Kumpulan Cemerlang KC 4 5 6 7 8 9 10

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Kedua

Jangan Warna Merah

Markah

Markah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Helaian Ini Adalah Untuk Memasukkan Data Murid Dan Markah Sahaja. Nombor Kelas => Nombor Kelas 1 Bilangan Pelajar => Bilangan Pelajar 31 Nama Kelas=> Nama Kelas1 JUJUR Ruj. NoKelas Sek.CinaShjNombor Nama Bil.KelasNama Pelajar Daftar KelasJantina BangsaUjian 1 BMK BMP 1 2 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1 1J L MELAYU 2 2 2 MOHAMAD AFNAN HAIQAL B. ANUAR 1 1J L MELAYU 2 3 2 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1 1J L MELAYU 2 4 2 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1 1J L MELAYU 2 5 2 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B. MUHAMAD NAIM 1J 1 L MELAYU 2 6 2 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1 1J L MELAYU 2 7 2 MUHAMAD SUFYAN ALZAM B. SHUHARDI 1 1J L MELAYU 2 8 2 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1 1J L MELAYU 2 9 2 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1 1J L MELAYU 2 10 2 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J 1 L MELAYU 2 11 2 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI 1 1J L MELAYU 2 12 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1 1J L MELAYU 2 13 2 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI 1 1J L MELAYU 2 14 2 MUHAMMAD NABIL FIKRI B. JAFRI 1 1J L MELAYU 2 15 2 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. ISHAK 1 1J L MELAYU 2 16 2 MUHAMMAD NUR HAKIM B. MOHD ZAINI1 1J L MELAYU 2 17 2 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM1J 1 L MELAYU 2 18 2 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD1RAHIM 1J P MELAYU 2 19 2 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM 1 1J P MELAYU 2 20 2 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1 1J P MELAYU 2 21 2 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1 1J P MELAYU 2 22 2 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1 1J P MELAYU 2 23 2 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1 1J P MELAYU 2 24 2 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1 1J P MELAYU 2 25 2 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1 1J P MELAYU 2 26 2 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN 1 1J P MELAYU 2 27 2 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1 1J P MELAYU 2 28 2 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1 1J P MELAYU 2 29 2 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA 1 1J P MELAYU 2 30 2 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIA 1 1J P MELAYU 2 31 2 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1 1J P MELAYU 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

BIK 45 46 80 83 74 66 61 81 59 65 76 89 64 72 64 82 84 80 79 57 91 68 57 60 60 75 58 57 78 81 81

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91