copy of 1j

Upload: lebaimat

Post on 10-Jul-2015

92 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Helaian Analisis P

Muka Surat 1 / 125

SISTEM MARKAH SEKOLAH KEBANGSAAN/JENIS KEBANGSAANVERSI 4.1 (2003) OLEH H.C.ChewProses DataSusun Mengikut Kddk Kelas Susun Mengikut Kddk Darjah BUntuk Susun Kedudukan, Anda Mesti Proses Data Dahulu.Digunakan apabila data telah diproses. UntukPindahDataPastikan DisketBeradaDiPemacuA Apabila mengguna disket yang ada rekod lama.

Klik Butang Yang Berwana Merah Untuk Ke Helaian Yang Dikehendaki

Setup Masuk Markah Helaian Kedudukan Lihat Analisis Lihat Helaian Purata Lihat Bantuan/PanduanHelaian PPD/Analisis MPCetak Laporan Individu

Kecilkan Saiz Fail Cantum Data Sahaja Import Data Eksport DataHapus Maklumat Lama Hapus Markah Lama Simpan Data (Save)

Untuk Cetak Pasang printer dan Klik Butang Warna Ungu Berkenaan

Cetak Helaian AnalisisCetak Senarai Ikut Darjah

Cetak Senarai Ikut Kelas

Simpan Data Dan Keluar

Disediakan Oleh: 111

Helaian MenuUtama 74139550.xls

Sistem Markah Sekolah Rendah Untuk Tahun Satu Hingga Tahun Enam Nama Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHNoPusat: No.Sekolah: PBA4006

Tahun: 2011 Darjah: TAHUN SATU Nama Peperiksaan 1: PKSR 2 Disediakan Oleh: CIK HASYUNIZA HASSAN Nama Peperiksaan 2: UPTP 2 Disediakan Oleh: Nama Peperiksaan 3: UJIAN PRESTASI 2 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 4: UJIAN PRESTASI 3 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 5: PKSR 2 Disediakan Oleh: PN HOO YUK CHIN Nama Peperiksaan 6: KEPUTUSAN KESELURUHAN UJIAN/PEPERIKSAAN Disediakan Oleh: Julat Markah 1 Gred Markah Julat Markah 2 Gred Markah 19 hingga 0 E -1 hingga 0 E 39 hingga 20 D -1 hingga 0 D 59 hingga 40 C 39 hingga 0 C 79 hingga 60 B 59 hingga 40 B

Cara KriteriaGarisan Nama Susun PPD LaporanKedua

3

Bil ABC

Penuh Jangan

K 100 Tidak Hadir ddkn. Warna Jenis Warna Mengikut Cetakan SekolahGagal hingga Dengan Sebab 80A T

M Satu H.Putihebangsaan erah K

Opsyen Saiz Kriteria Jenis 100 Tidak Hadir hingga Dengan Susun Kertas Lulus Markah Sebab 60A T

4

1

3

Markah

Masukkan Kod Mata Pelajaran ( Preset ). Bilangan maksimum Mata Pelajaran yang dapat ditetapkan ialah 24 sahaja Susun Mata Pelajaran Mengikut Susunan Sekolah. (Sila rujuk kod mata pelajaran di baris atas helaian Masuk Markah)

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kod 01 02 05 21 22 25

Preset 1 M/P BMK BMP BIK Mat Sn PI

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 32 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 51 56 52 53 60 57 59 54 58

Preset 2 M/P Julat BMP 1 BMK 1 BML 1 BMB 1 BIK 1 BIL 1 BIB 1 BCP 1 BCK 1 BCL 1 BCB 1 Mat 1 PM 2 Sn 1 KT 1 KH 1 PS 1 Mzk 1 PJK 1 Kom 1

Kod 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 77 25

Preset 3 M/P BMP BMK BML BMB BIP BIK BIL BIB BTK BTP BTL BTB Mat Sn KT PJK PS Kom Mzk KH PM PI

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Preset 4 M/P BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT PJK

Julat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sila Masukkan Maklumat Sekolah Anda Alamat: Baris1: SUNGAI ACHEH Baris2: 14320 NIBONG TEBAL Baris3: SEBERANG PERAI SELATAN

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Baris4: PULAU PINANG Nombor Telefon: Fax: e-mail: Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nama Kelas 1 JUJUR NoKelas 1 Nama Guru Kelas CIK HASYUNIZA HASSAN

Kod Kod MP 01 011 02 012 03 04 05 014 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 015 22 018 23

MP BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT

Senarai Mata Pelajaran Mata Pelajaran Dalam Perkataan Penuh Bahasa Melayu - Kefahaman Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Melayu - Lisan Bahasa Melayu - Bacaan Bahasa Inggeris - Kefahaman Bahasa Inggeris - Penulisan Bahasa Inggeris - Lisan Bahasa Inggeris - Bacaan Bahasa Cina - Penulisan Bahasa Cina - Kefahaman Bahasa Cina - Lisan Bahasa Cina - Bacaan Bahasa Tamil - Penulisan Bahasa Tamil - Kefahaman Bahasa Tamil - Lisan Bahasa Tamil - Bacaan Bahasa Arab - Penulisan Bahasa Arab - Kefahaman Bahasa Arab - Lisan Bahasa Arab - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

021 022

024

027 026

037 036

025 028

031 032

034

037 036

035 038

PJK PI PM PS Kom Mzk KH BMK BMP BML BMB BIK BIP BIL BIB BCP BCK BCL BCB BTP BTK BTL BTB BAP BAK BAL BAB Mat Sn KT PJK PI PM PS Kom Mzk KH BMP BMK BML BMB BIP BIK BIL BIB BTK BTP BTL BTB Mat Sn KT PJK PM

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup ()Bahasa Melayu - Kefahaman ()Bahasa Melayu - Penulisan ()Bahasa Melayu - Lisan ()Bahasa Melayu - Bacaan ()Bahasa Inggeris - Kefahaman ()Bahasa Inggeris - Penulisan ()Bahasa Inggeris - Lisan ()Bahasa Inggeris - Bacaan ()Bahasa Cina - Penulisan ()Bahasa Cina - Kefahaman ()Bahasa Cina - Lisan ()Bahasa Cina - Bacaan ()Bahasa Tamil - Penulisan ()Bahasa Tamil - Kefahaman ()Bahasa Tamil - Lisan ()Bahasa Tamil - Bacaan ()Bahasa Arab - Penulisan ()Bahasa Arab - Kefahaman ()Bahasa Arab - Lisan ()Bahasa Arab - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Melayu -Kefahaman Bahasa Melayu - Lisan Bahasa Melayu - Bacaan Bahasa Inggeris - Penulisan Bahasa Inggeris - Kefahaman Bahasa Inggeris - Lisan Bahasa Inggeris - Bacaan Bahasa Tamil - Kefahaman Bahasa Tamil - Penulisan Bahasa Tamil - Lisan Bahasa Tamil - Bacaan Matematik Sains Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Moral

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PS Kom Mzk KH

Pendidikan Seni Pendidikan Komputer Muzik Kemahiran Hidup

Pembahagian Murid Mengikut Kumpulan (Peringatan:Hanya Sah Pada Helaian PPD Sahaja) Nama Kumpulan Markah-Markah Nama Kumpulan Kumpulan (Singkatan) Dalam Julat (Dalam Penuh) 0 hingga 100 Kumpulan Gagal KG 1 28 hingga 100 Kumpulan Gagal Berpotensi Lulus GBL 2 40 hingga 100 Kumpulan Lulus KL 3 60 hingga 100 Kumpulan Cemerlang KC 4 5 6 7 8 9 10

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Kedua

Jangan Warna Merah

Markah

Markah

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Setup 74139550.xls Helaian Sahaja

Helaian Ini Adalah Untuk Memasukkan Data Murid Dan Markah Sahaja. Nombor Kelas => Nombor Kelas 1 Bilangan Pelajar => Bilangan Pelajar 31 Nama Kelas=> Nama Kelas1 JUJUR Ruj. NoKelas Sek.CinaShjNombor Nama Bil.KelasNama Pelajar Daftar KelasJantina BangsaUjian 1 BMK BMP 1 2 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1 1J L MELAYU 2 2 2 MOHAMAD AFNAN HAIQAL B. ANUAR 1 1J L MELAYU 2 3 2 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1 1J L MELAYU 2 4 2 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1 1J L MELAYU 2 5 2 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B. MUHAMAD NAIM 1J 1 L MELAYU 2 6 2 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1 1J L MELAYU 2 7 2 MUHAMAD SUFYAN ALZAM B. SHUHARDI 1 1J L MELAYU 2 8 2 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1 1J L MELAYU 2 9 2 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1 1J L MELAYU 2 10 2 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J 1 L MELAYU 2 11 2 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI 1 1J L MELAYU 2 12 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1 1J L MELAYU 2 13 2 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI 1 1J L MELAYU 2 14 2 MUHAMMAD NABIL FIKRI B. JAFRI 1 1J L MELAYU 2 15 2 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. ISHAK 1 1J L MELAYU 2 16 2 MUHAMMAD NUR HAKIM B. MOHD ZAINI1 1J L MELAYU 2 17 2 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM1J 1 L MELAYU 2 18 2 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD1RAHIM 1J P MELAYU 2 19 2 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM 1 1J P MELAYU 2 20 2 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1 1J P MELAYU 2 21 2 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1 1J P MELAYU 2 22 2 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1 1J P MELAYU 2 23 2 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1 1J P MELAYU 2 24 2 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1 1J P MELAYU 2 25 2 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1 1J P MELAYU 2 26 2 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN 1 1J P MELAYU 2 27 2 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1 1J P MELAYU 2 28 2 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1 1J P MELAYU 2 29 2 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA 1 1J P MELAYU 2 30 2 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIA 1 1J P MELAYU 2 31 2 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1 1J P MELAYU 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

BIK 45 46 80 83 74 66 61 81 59 65 76 89 64 72 64 82 84 80 79 57 91 68 57 60 60 75 58 57 78 81 81

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

PKSR 2

Mat

Sn

PI

Jumlah 31

1

1 JUJUR NoKelas Kehadiranelakuan K KomenGuruUjian 2 BMK BMP

BIK

Mat

Sn

UPTP 2

PI

Jumlah 0

1

1 JUJUR NoKelas Kehadiranelakuan K KomenGuruUjian 3 BMK BMP

BIK

Mat

Sn

PI

UJIAN PRESTASI 2

Jumlah 0

1

1 JUJUR NoKelas Kehadiranelakuan K KomenGuruUjian 4 BMK BMP

BIK

Mat

Sn

PI

UJIAN PRESTASI 3

Kehadiran

PKSR 2 Jumlah 0 1

1 JUJUR NoKelas Kelakuan KomenGuruUjian 5 BMK BMP

BIK

Mat

Sn

PI

PKSR 2 Jumlah 0 Kehadiranelakuan K KomenGuru

Membuat Pilihan

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam DarjahJulat MarkahA=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

Muka Surat 76 / 125 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHKEPUTUSAN PKSR 2, TAHUN SATU, 2011Jumlah

Dicetak Pada: 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:CIK HASYUNIZA HASSAN

11 JUJUR

Kriteria Lulus

Kelas JUJUR 1

Semua Subjek Minimum C Bil.Murid 31 Bil. Nama Murid KelasJ BMKBMP BIK Mat Sn PI 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 80A 80A 96A 87A 94A 1J P 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. 76B 88A 98A 97A 98A 1J L SUHAIMI 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 84A 78B 90A 90A 92A 1J 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L 60B 82A 81A 96A 90A 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L 78B 86A 73B 85A 99A JAFRI 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P 84A 76B 70B 93A 90A 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L 62B 70B 82A 99A 94A MOHD ZAINI 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 66B 84A 66B 88A 94A 1J 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 60B 68B 87A 80A 98A 1J 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 70B 67B 63B 98A 90A 1J 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS 74B 74B 62B 87A 90A 1J P PAZILAH 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 78B 76B 61B 87A 83A 1J 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L 66B 82A 68B 73B 95A MUHAMAD NAIM 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L 74B 60B 54C 92A 94A ISHAK 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 66B 44C 75B 95A 92A 1J 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 64B 52C 61B 91A 86A 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR50C 44C 80A 61B B. L 84A 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 74B 64B 67B 83A 69B 1J P 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L 74B 76B 56C79B 85A 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P 70B 54C 65B 77B 89A 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI57C 88A 69B 1J L 60B 76B 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI 53C 73B 91A B. L 64B 66B 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 62B 60B 57C72B 94A 1J L 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P 74B 56C 56C 78B 91A 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 51C 45C 88A 77B 1J L 72B 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 47C79B 86A 1J P 70B 47C 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L 50C 72B 43C 68B 87A 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD 72B 59C79B 1J P 74B 70B RAHIM 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 62B 52C 56C67B 72B 1J P 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 42C T 61B 1J L 56C 50C 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 6E 1J L 86A 70B 78B 83A

31Jumlah1

BilLulus

Purata1

Kumpulan

Bil.A,B,C,D,E,T

A B C D E T 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

437 457 434 409 421 413 407 398 393 388 387 385 384 374 372 354 319 357 370 355 350 347 345 355 333 329 320 354 309 209 323

87.40 5 0 0 0 0 0 591.40

86.80 81.80 84.2082.60

81.4079.60

78.6077.60 77.40 77.00

76.80 74.8074.40

70.80

63.8071.40 74.00 71.00 70.00 69.40 69.00 71.00 66.60

65.80 64.0070.8061.80

52.2564.60

L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 4 L 4 G

Kedudukan Kelas Darjah 1/31 1/31 2/31 2/31 3/31 3/31 4/31 4/31 5/31 5/31 6/31 6/31 7/31 7/31 8/31 8/31 9/31 9/31 10/31 10/31 11/31 11/31 12/31 12/31 13/31 13/31 14/31 14/31 15/31 15/31 16/31 16/31 17/31 17/31 18/31 18/31 19/31 19/31 20/31 20/31 21/31 21/31 22/31 22/31 23/31 23/31 24/31 24/31 25/31 25/31 26/31 26/31 27/31 27/31 28/31 28/31 29/31 29/31 30/31 30/31 31/31 31/31

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam DarjahJulat MarkahA=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

Muka Surat 77 / 125Dicetak Pada:

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHKEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 Jumlah 1,2Jumlah

30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:

Kriteria Lulus

Purata 2

Kelas JUJUR 1 PI

Purata 1,2

Semua Subjek Minimum C Bil.Murid Bil. Nama Murid KelasJ BMKBMP BIK Mat Sn 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1J L 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 1J 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L JAFRI 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L ZAINI MOHD 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 1J 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 1J 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 1J 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1J P 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 1J 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L MUHAMAD NAIM 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L ISHAK 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 1J 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR B. L 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1J P 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1J L 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI B. L 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1J L 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1J P 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD RAHIM 1J P 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1J L 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 1J L

0Jumlah2

BilLulus

Kumpulan

Bil.A,B,C,D,E,T

KedudukanKelas

ABCDE T

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam DarjahJulat MarkahA=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

Muka Surat 78 / 125 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHKEPUTUSAN UJIAN PRESTASI 2, TAHUN SATU, 2011Jumlah

Jumlah 1-3

Kriteria Lulus

Purata 3

Kelas

1 JUJUR PI

Purata 1-3

1

Dicetak Pada: 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:PN HOO YUK CHIN

Semua Subjek Minimum C Bil.Murid Kedudukan Bil. Nama Murid KelasJ Darjah BMKBMP BIK Mat Sn 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1J L 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 1J 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L JAFRI 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L ZAINI MOHD 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 1J 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 1J 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 1J 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1J P 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 1J 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L MUHAMAD NAIM 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L ISHAK 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 1J 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR B. L 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1J P 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1J L 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI B. L 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1J L 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1J P 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD RAHIM 1J P 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1J L 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 1J L

0Jumlah3

Bil.A,B,C,D,E,T

ABCDE T

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

BilLulus

Kumpulan

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam Darjah30/04/2012 08:44 Julat Markah Disediakan oleh:PN HOO YUK CHINA=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

Muka Surat 79 / 125 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHKEPUTUSAN UJIAN PRESTASI 3, TAHUN SATU, 2011Jumlah

Jumlah 1-4

Kriteria Lulus

Purata 4

Kelas

1 JUJUR PI

Purata 1-4

1

Dicetak Pada: 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:PN HOO YUK CHIN

Semua Subjek Minimum C Bil.MuridKedudukan Bil. Nama Murid KelasJ Kelas Darjah BMKBMP BIK Mat Sn 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1J L 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 1J 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L JAFRI 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L ZAINI MOHD 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 1J 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 1J 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 1J 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1J P 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 1J 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L MUHAMAD NAIM 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L ISHAK 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 1J 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR B. L 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1J P 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1J L 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI B. L 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1J L 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1J P 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD RAHIM 1J P 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1J L 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 1J L

0Jumlah4

Bil.A,B,C,D,E,T

ABCDE T

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

BilLulus

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam DarjahJulat Markah Kriteria Lulus 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:PN HOO YUK CHIN KelasKumpulan

Muka Surat 80 / 125 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHKEPUTUSAN PKSR 2, TAHUN SATU, 2011Jumlah

Jumlah 1-5

A=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

Semua Subjek Minimum C Bil.Murid Kedudukan Bil. Nama Murid KelasJ Kelas Darjah BMKBMP BIK Mat Sn 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1J L 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 1J 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L JAFRI 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L ZAINI MOHD 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 1J 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 1J 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 1J 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1J P 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 1J 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L MUHAMAD NAIM 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L ISHAK 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 1J 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR B. L 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1J P 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1J L 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI B. L 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1J L 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1J P 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD RAHIM 1J P 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1J L 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 1J L

0 PIJumlah5

Purata 5

1 JUJUR

Purata 1-5

1

Dicetak Pada: 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:PN HOO YUK CHIN

Bil.A,B,C,D,E,T

AB CD

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Dalam DarjahJulat Markah Kriteria Lulus 30/04/2012 08:44 Disediakan oleh:PN HOO YUK CHIN KelasBilLulusKumpulan

Muka Surat 81 / 125

A=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19

1

Semua Subjek Minimum C Bil.Murid Kedudukan Bil.A,B,C,D,E,T Bil. Nama Murid KelasJ E T Kelas Darjah Pilihan 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P ### 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMI 1J L ### 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM P 1J ### 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR 1J L ### 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B.1J L JAFRI ### 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1J P ### 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B.1J L ZAINI MOHD ### 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIAP 1J ### 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI L 1J ### 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN P 1J ### 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1J P ### 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA P 1J ### 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B.1J L MUHAMAD NAIM ### 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. 1J L ISHAK ### 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI L 1J ### 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P ### 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL 1J ANUAR B. L ### 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1J P ### 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. MOHD NAZRIN 1J L ### 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1J P ### 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. MOHD ZUKI 1J L ### 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM 1J SHUHARDI B. L ### 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L ### 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI 1J P ### 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM 1J L ### 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 1J P ### 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1J L ### 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT MUHAMAD RAHIM 1J P ### 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P ### 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI 1J L ### 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROL HISHAM 1J L ###

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Kdk 74139550.xls

Senarai Nama Mengikut Kedudukan Kelas (Ujian/Peperiksaan Purata)Dicetak Pada: Julat Markah A=80-100,B=60-79,C=40-59,D=20-39,E=0-19 Kriteria Lulus Semua Subjek Minimum C Kelas 1 JUJUR 31 Biangan Murid

Muka Surat 82 / 12530/04/2012 08:44 Disediakan oleh:CIK HASYUNIZA HASSAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN (PURATA) , TAHUN SATU, 2011

1

Jumlah

Purata

31Jumlah

Bil.A,B,C,D,E,T A 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 B 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

BilLulus

Kumpulan

Kedudukan Kelas Darjah 1/31 1/31 2/31 2/31 3/31 3/31 4/31 4/31 5/31 5/31 6/31 6/31 7/31 7/31 8/31 8/31 9/31 9/31 10/31 10/31 11/31 11/31 12/31 12/31 13/31 13/31 14/31 14/31 15/31 15/31 16/31 16/31 17/31 17/31 18/31 18/31 19/31 19/31 20/31 20/31 21/31 21/31 22/31 22/31 23/31 23/31 24/31 24/31 25/31 25/31 26/31 26/31 27/31 27/31 28/31 28/31 29/31 29/31 30/31 30/31 31/31 31/31

Bil. Nama Murid NoDaftar J BMKBMP BIK Mat Sn PI Kelas 1 NOR SYAMILA BT. ABD RAHMAN 1J P 80A 80A 96A 87A 94A 1 2 MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN1 SUHAIMI B. 1J L 76B 88A 98A 97A 98A 3 NASRIN FARZANA BT IBRAHIM 1 1J P 84A 78B 90A 90A 92A 4 MOHAMAD FAISAL B. FADZIL ADZHAR L 60B 82A 81A 96A 90A 1 1J 5 MUHAMMAD NABIL FIKRI B. JAFRI 1J L 78B 86A 73B 85A 99A 1 6 UMMI ASMA BT.OTHMAN 1 1J P 84A 76B 70B 93A 90A 7 MUHAMMAD NUR HAKIM B. MOHD 1J L 62B 70B 82A 99A 94A 1 ZAINI 8 SITI AUNI NADIAH BT. ZAKARIA 1 1J P 66B 84A 66B 88A 94A 9 MUHAMMAD FAHMI B. ASMADI 1 1J L 60B 68B 87A 80A 98A 10 NUR JIDDAH BT. JAMALUD-DIN 1 1J P 70B 67B 63B 98A 90A 11 NOR HANI AYU SOFEA BT. HARIS PAZILAH 1 1J P 74B 74B 62B 87A 90A 12 RABIATUL ADAWIAH BT. ISA 1 1J P 78B 76B 61B 87A 83A 13 MUHAMAD AIDIL HAIQAL B. MUHAMADLNAIM 82A 68B 73B 95A 1 1J 66B 14 MUHAMMAD NUR HAFIZ B. ISHAK 1J L 74B 60B 54C 92A 94A 1 15 MUHAMMAD HAZIQ B. SAZALI1 1J L 66B 44C 75B 95A 92A 16 NURUL AINA FARISHA BT. AZMAN 1J P 64B 52C 61B 91A 86A 1 17 MOHAMAD AFNAN HAIQAL B. 1 ANUAR L 84A 50C 44C 80A 61B 1J 18 NUR ATIKAH NAJWA BT. SAMAD 1 1J P 74B 64B 67B 83A 69B 19 MUHAMMAD ALIFF NADJMI B. 1 MOHD NAZRIN 76B 56C79B 85A 1J L 74B 20 NUR AISYAH BT. ZULKIFLI 1 1J P 70B 54C 65B 77B 89A 21 MOHAMAD DANISH HAKIM B. 1 MOHD ZUKI 1J L 60B 76B 57C 88A 69B 22 MUHAMAD SUFYAN ALZAM B.1 SHUHARDI64B 66B 53C 73B 91A 1J L 23 MUHAMAD AZIM B. MOHD FISOL 1J L 62B 60B 57C72B 94A 1 24 NUR FATIN ADILA BT. MOHD ANFANDI P 74B 56C 56C 78B 91A 1 1J 25 MUHAMAD YAZIQ B.BADROL SHAM1J L 72B 51C 45C 88A 77B 1 26 NUR FATIN ADIANA BT. MOHD ANFANDI 70B 47C 47C79B 86A 1 1J P 27 AZIM FAHMIE B. ROSLI 1 1J L 50C 72B 43C 68B 87A 28 MAIZAN NURUL WARDINA BT 1 MUHAMAD 74B 70B 72B 59C 79B 1J P RAHIM 29 NURUL ANIS SORFINA BT. SIDEK 1J P 62B 52C 56C67B 72B 1 30 MUHAMMAD AFIQ DANIAL B. SAMSURI L 56C 50C 42C 1 1J 61B 31 PUTRA ZAMARUL SHAMIR B. NAZAROLL 86A 70B 78B 83A 6E 1 1J HISHAM

437 457 434 409 421 413 407 398 393 388 387 385 384 374 372 354 319 357 370 355 350 347 345 355 333 329 320 354 309 209 323

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Purata 74139550.xls

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 83 6

2

7

1

2

3

4

5

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. Kelas

DARJAH: TAHUN SATUKedudukan

Darjah BMK BMPBIK Mat Sn PIPurata L A00000 - Kumpulan B C D E T Kelas 0

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 84

2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. elas K

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 85

2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. elas K

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 86

2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. elas K

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 87

2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. elas K

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Senarai Mengikut Bilangan A, B dan C Mengikut Kelas 0Mengikut Ujian/Pep:

Muka Surat 88

2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SELATAN BORANG PEMANTAUAN MURID PENCAPAIAN PKBS SEKOLAH RENDAH DAERAH SPS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHBil 0 Nama Murid Jan. Kelas

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 Analisis Gred Jenis Gred Bilanganeratus P Jenis Gredilangan eratus B P Jenis Gred Bilangan eratus P 7A 3A4B 4B3C 3A3B1C 4B2C 6A1B 3A3B 4B1C 6A1C 3A2B1C 4B 6A1D 3A2B 3B4C 6A1E 3A1B 3B3C 6A 3A 3B2C 3B1C 5A2B 2A5B 3B 5A1B1C 2A4B1C 2B5C 5A1B1D 2A4B 2B4C 5A0B1C 2A3B 2B3C 5A1B 2A2B 2B2C 5A2C 2A1B 2B1C 5A 2A 2B 1B6C 4A3B 1A6B 1B5C 4A2B1C 1A5B 1B4C 4A2B1D 1A4B 1B3C 4A2B 1A3B 1B2C 4A3C 1A2B 1B1C 4A1B1C 1A1B 1B 4A1B 1A 7C 4A0B2C 6C 4A0B1C 7B 5C 4A 6B1C 4C 6B 3C 5B2C 2C 5B1C 1C 5B Semua D&E Semua E

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 ANALISIS SK (5 Subjek) NALISIS SJK (7 Subjek) A ANALISIS T1-T3 (3 Subjek) Jenis Gred Bilanganeratus P Jenis Gredilangan eratus B P Jenis Gred Bilangan eratus P 5A 7A 3A 4A1B 6A1B 2A1B 3A2B 5A2B 1A2B 2A3B 4A3B 3B 1A4B 3A4B 2B1C 4A1C 2A5B 2B1D 4A1D 1A6B 1B2C 3A1B1C 7B 1B1C1D ANALISIS PENCAPAIAN MENGIKUT KUMPULAN BIL KUMPULAN 1 Kumpulan Gagal (KG ) 2 Kumpulan Gagal Berpotensi Lulus (GBL ) 3 Kumpulan Lulus (KL ) 4 Kumpulan Cemerlang (KC ) Jumlah

Bilangan eratus P

Carta Analisis Mengikut Kumpulan 100 90 80 70 60 Peratus 50 40 30 20 10 0Kumpulan Gagal Berpotensi Lulus (GBL ) Kumpulan Cemerlang (KC ) Kumpulan Gagal (KG ) Kumpulan Lulus (KL )

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 ANALISIS (7 Subjek) 7A 6A1B 6A1C 5A2B 5A1B1C 5A2C 4A3B 4A2B1C 4A1B2C 4A3C 3A4B 3A3B1C 3A2B2C 3A1B3C 3A4C 2A5B 2A4B1C 2A3B2C 2A2B3C 2A1B4C 2A5C 1A6B 1A5B1C 1A4B2C 1A3B3C 1A2B4C 1A1B5C 1A6C 7B 6B1C 5B2C 4B3C 3B4C 2B5C 1B6C 7C ANALISIS (5 Subjek) 5A 4A1B 4A1C 3A2B 3A1B1C 3A2C 2A3B 2A2B1C 2A1B2C 2A3C 1A4B 1A3B1C 1A2B2C 1A1B3C 1A4C 5B 4B1C 3B2C 2B3C 1B4C 5C ANALISIS (4 Subjek) 4A 3A1B 3A1C 2A2B 2A1B1C 2A2C 1A3B 1A2B1C 1A1B2C 1A3C 4B 3B1C 2B2C 1B3C 4C ANALISIS (3 Subjek) 3A 2A1B 2A1C 1A2B 1A1B1C 1A2C 3B 2B1C 1B2C 3C

Jenis Gredilangan PeratusJenis Gred B Bilangan Peratus Jenis Gred Bilangan Peratus Jenis GredilanganPeratus B

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

alisis Mengikut Kumpulan

ulus (GBL ) Kumpulan Cemerlang (KC ) umpulan Lulus (KL )

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) CHONG KUANG, SUNGAI BAKAP Sahaja

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011Mata Pelajaran: Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: BMK Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: BMP Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja 74139550.xls Helaian AnaPPD

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011Mata Pelajaran: BIK Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: Mat Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: Sn Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja 74139550.xls Helaian AnaPPD

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011Mata Pelajaran: PI Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Mata Pelajaran: Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja 74139550.xls Helaian AnaPPD

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011Mata Pelajaran: Bil Kelas 1 1 JUJUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH Nama Guru Subjek A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil %

TAHUN SATU

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja 74139550.xls Helaian AnaPPD

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH ANALISIS MATA PELAJARAN MENGIKUT KELAS KEPUTUSAN UPTP 2, TAHUN SATU, 2011 Analisis Mata PelajaranBil Mata Pelajaran A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil % 1 2 BMK 3 BMP 4 BIK 5 Mat 6 Sn 7 PI 8 9 10 JUMLAH KESELURUHAN MATA PELAJARAN

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja 74139550.xls Helaian AnaPPD

Helaian Analisis

Muka Surat 100 / 125

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHANALISIS KEPUTUSAN PKSR 2, TAHUN SATU, 2011

Analisis KeseluruhanBil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keputusan Semua Subjek A Semua Subjek Minimum B Semua Subjek Minimum C Semua Subjek Minimum D Semua Subjek E Minimum Satu Subjek Lulus(A-C) Jumlah Tidak Hadir Jumlah Hadir Jumlah Besar Bangsa Melayu Bil % Cina Bil %

2011 India Lain-lain Jumlah Bil % Bil % Bil %

Rekod Keputusan UPSR Tahun-Tahun Lepas 1999 Bil % 2000 Bil % 2001 Bil % 2002 Bil %

Analisis Mengikut Bilangan A Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bilangan A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A Bil %

Analisis Mengikut Bilangan Subjek Lulus(A-C) Mengikut Bilangan Subjek Sekurang-kurangnya Lulus(A-C) Analisis Bil Bilangan Subjek Lulus (A-C) il % B 1 Lulus 14 Subjek 2 Lulus 13 Subjek 3 Lulus 12 Subjek 4 Lulus 11 Subjek 5 Lulus 10 Subjek 6 Lulus 9 Subjek 7 Lulus 8 Subjek 8 Lulus 7 Subjek 9 Lulus 6 Subjek 10 Lulus 5 Subjek 29 #DIV/0! 11 Lulus 4 Subjek 2 #DIV/0! 12 Lulus 3 Subjek 13 Lulus 2 Subjek 14 Lulus 1 Subjek 15 Semua Subjek E Bilangan Subjek Sekurang-kurangnya Lulus (A-C) % Bil Bil 1 Lulus Sekurang-kurangnya 14 Subjek 2 Lulus Sekurang-kurangnya 13 Subjek 3 Lulus Sekurang-kurangnya 12 Subjek 4 Lulus Sekurang-kurangnya 11 Subjek 5 Lulus Sekurang-kurangnya 10 Subjek 6 Lulus Sekurang-kurangnya 9 Subjek 7 Lulus Sekurang-kurangnya 8 Subjek 8 Lulus Sekurang-kurangnya 7 Subjek 9 Lulus Sekurang-kurangnya 6 Subjek 10 Lulus Sekurang-kurangnya 5 Subjek 29 #DIV/0! 11 Lulus Sekurang-kurangnya 4 Subjek 31 #DIV/0! 12 Lulus Sekurang-kurangnya 3 Subjek 31 #DIV/0! 13 Lulus Sekurang-kurangnya 2 Subjek 31 #DIV/0! 14 Lulus Sekurang-kurangnya 1 Subjek 31 #DIV/0! 15 Semua Subjek E

1 3 5 9 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

Helaian Analisis

Muka Surat 101 / 125

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHANALISIS KEPUTUSAN PKSR 2, TAHUN SATU, 2011

Analisis Mengikut Mata PelajaranBil Kod M/P 1 011 2 012 3 014 4 015 5 018 6 000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gred Mata Pelajaran Bahasa Melayu - Kefahaman Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Inggeris - Kefahaman Matematik Sains Pendidikan Islam Bil A % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % TH Bil % Hadir Lulus(A-C) Bil % Bil % 2010 +/% Bil % 90.00 5100.00 100.00

60.00

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

Helaian Analisis

Muka Surat 102 / 125

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHANALISIS KEPUTUSAN PKSR 2, TAHUN SATU, 2011

Carta Peratus Lulus (A-C) Mengikut Mata Pelajaran

100

80

60

PERATUS LULUS (A-C)

40

20

0Bahasa Melayu - Kefahaman Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Inggeris - Kefahaman Matematik Pendidikan Islam Sains

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

Helaian Analisis

Muka Surat 103 / 125

Analisis Mengikut Bilangan Subjek Sekurang-kurangnya Lulus(A-C)

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

Helaian Analisis

Muka Surat 104 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

Helaian Analisis

Muka Surat 105 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH Sahaja

Helaian Ana1 74139550.xls

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEHSUNGAI ACHEH 14320 NIBONG TEBAL SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG No Telefon: No Faksimili: E-mail:

LAPORAN UJIAN/PEPERIKSAAN 2011NOMBOR SIRI: NAMA MURID: 2 NOMBOR SEKOLAH: 1

TAHUN SATUDARJAH: 1J

MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B. SUHAIMIUjian/Pep1 Ujian/Pep2 Ujian/Pep3 Ujian/Pep4 Ujian/Pep5

Mata Pelajaran Bahasa Melayu - Kefahaman Bahasa Melayu - Penulisan Bahasa Inggeris - Kefahaman Matematik Sains Pendidikan Islam

76B 88A 98A 97A 98A

Purata 76B 88A 98A 97A 98A

Komen Guru

Jumlah Markah: Purata Markah: Jumlah Bertokok: Purata Markah Bertokok: Kedudukan Dalam Kelas: Kedudukan Dalam Darjah: Kelakuan: Kehadiran:

457.00 91.40 2/31 2/31

457.00 91.40 457.00 91.40 2/31 2/31

Gred Markah A 80-100 B 60-79 C 40-59 D 20-39 E 0-19

Tandatangan Ibubapa/Waris

Tandatangan Guru

Tandatangan Guru Besar

Catatan: Ujian/Pep1:PKSR 2 Ujian/Pep2:UPTP 2 Ujian/Pep3:UJIAN PRESTASI 2 Ujian/Pep4:UJIAN PRESTASI 3 Ujian/Pep5:PKSR 2 Purata: MARKAH PURATA KESEMUA UJIAN/PEPERIKSAAN

Tarikh: ###

Disediakan Oleh: HCChew

Helaian Laporan 74139550.xls

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ACHEH , NIBONG TEBALSENARAI NAMA: 1B TAHUN: 2003 GURU DARJAH: PN. TAN LEE CHENG KETUA DARJAH: tjy PEN. KETUA DARJAH: 0 Bil. No.Daftar

NAMA MURID

Jan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

cyy lmh hcm tjy ywy

l l p p p

Muka Surat 108 / 125

A Pengenalan: 1 Sistem ini boleh berfungsi menggunakan MS Excel 97, Excel 2000 dan ke atas. 2 Sistem ini boleh digunakan untuk memproses markah untuk tahun,1,2,3,4,5,dan 6 B Keperluan Sistem Hardware: ke atas dengan ingatan 16M atau lebih. Lebih tinggi Sistem Pentium/Celeron/586 dan 1 kelaju, lebih baik. 2 Sistem diinstall dengan MS Win 95, Win 98, Win Me, Win XP atau ke atas. 3 Sistem diinstall dengan MS Excel 97, Excel 2000 atau ke atas. 4 Sistem mesti diinstal ke dalam hardisk.

AMARAN!Pastikan anda cuci kepala pemacu (disk drive head) dengan disk head cleaner dahulu sebelum anda memasukkan disket yang dibekalkan kepada anda untuk mengelakkan disket daripada rosak. Jika kepala pemacu kotor, disket akan rosak dan program tidak dapat diinstal, anda perlu dapatkan disket yang baru.

Cara Membuat "Backup" Untuk Simpanan.Adalah praktikal anda membuat beberapa salinan disket program yang dibekalkan untuk simpanan, (untuk kegunaan guru-guru lain atau jika disket yang dibekalkan telah rosak). Jika anda seorang yang mahir dengan windows explorer, anda boleh salin disket yang dibekalkan dengan cara biasa. Peringatan, JANGAN LUPA CUCI KEPALA PEMACU DISKET. Jika anda seorang yang baru belajar windows explorer,sila ikut langkah berikut. Atau lihat nota di bawah. Pilih satu folder baru pada dan satu folder right click pada tempat Namakan semula 1 Buat "New", diikuti "Folder" desktop denganyang baru akan muncul. kosong desktop. folder 2 ini dengan nama "SalinDisket". 3 Masukkan diskhead cleaner ke dalam pemacu disket (disk drive) A. 4 Menggunakan mouse, tuju pada icon My Computer dan right click. 5 Pilih "Explore". 6 Klik pada "3.5 Floppy (A:)" 7 Sistem mula cuci (baca disket). Tunggu sehingga pemacu berhenti dan mesej "The Disk In Drive A Is Not Formatted " 8 Klik "No" dan keluarkan diskhead cleaner kemudian masukkan disket yang dibekalkan. 9 Dwiklik pada icon "3.5 Floppy (A:)" dan fail "Install.exe" akan dipaparkan. 10 Mono klik pada fail install.exe 11 Kemudian klik "Edit" dan klik "Copy". 12 Sekarang balik ke Desktop dengan cara klik pada "Desktop" (atas sekali dalam All Folders). 13 Dwiklik pada folder (Icon) "SalinDisket" yang dibuat tadi untuk masuk ke dalam folder tersebut. pada tempat kosong dan pilih "Paste". Fail install.exe akan disalin ke dalam folder Right klik 14 ini. 15 Sekarang keluarkan disket yang dibekalkan dan masukkan disket kosong (sila guna disket kualiti tinggi). 16 Tuju penunjuk mouse pada fail "Install.exe" dan right click kemudian pilih "Send To 31/2 Floppy A" 17 Ulangi langkah 15 dan 16 untuk menyalin disket yang lain. Anda juga boleh guna kaedah "Diskcopy" dengan cara Klik Start dan klik run, Nota: dalam kotak Open taipkan Diskcopy A: A: dan ikut arahan yang dipaparkan. Installasi Sistem Markah Ke Dalam Hardisk 1 Pasang komputer anda dan masuk Windows 95/98/Me/Xp. 2 Masukkan disket SMSR yang dibekalkan ke dalam pemacu disket. Klik Start, Pilih Run 3 Dalam Kotak Open taipkan: A:Install.exe dan klik OK.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 109 / 125 4 Kotak Dialog seperti di bawah akan dipaparkan.

5 Klik Unzip dan fail Sistem Markah akan disalin ke dalam direktori C:\Sistem Markah\ (Anda juga boleh tukar ke direktori lain jika hendak dengan klik pada Browse) 6 Mesej seperti rajah di sebelah akan dipaparkan. 7 Klik OK dan kemudian klik Close. 8 Sekarang Sistem Markah telah sedia untuk diguna.

Tindakan Guru Penyelaras Nota: Langkah 1 hingga 24 di bawah perlu dibuat untuk kali pertama sahaja. 1 Masuk Excel 97/2000/Xp 2 Dalam Excel klik Open dan Klik pada direktori C:\Sistem Markah 3 Dwiklik pada direktori Sistem Markah dan anda akan dapat lihat fail yang bernama SMSR 4 Dwiklik pada SMSR dan sekarang fail akan dibuka. 5 Klik pada "Enable Macros" dan Menu Utama akan dipaparkan. (Jika sekolah anda ialah SJK(C), jangan lupa masuk Cstar 2.97) 6 Pada Menu Utama, klik pada butang "Setup". Sila perbetulkan maklumat-maklumat seperti tahun, Darjah, Nama ujian/peperiksaan, nama guru penyelaras, nama guru darjah, bagi tiap-tiap ujian/peperiksaan. 7 Sila perbetulkan julat Markah jika tak betul. Gred Markah boleh ada 2 julat. Jika semua markah menggunakan julat markah yang sama sila guna julat 1. 8 Garisan Laporan - semasa mencetak laporan individu, jika menggunakan printer dotmatrix yang kecil, pilih "Tiada", laporan tidak mempunyai garisan, cetakan lebih cepat. Pilih "Separuh" atau "Penuh" jika anda menggunakan printer jenis ink atau laser. 9 Nama Kedua- untuk SJK(C) sahaja. Pilih "Papar" jika nama Cina hendak dipaparkan pada marksheets. Pilih "Jangan" jika anda tidak mahu nama Cina dipaparkan pada marksheets. Untuk bukan SJK(C), plilh "Jangan". 10 subjek minimum A; "2" jika semua subjek minimum B;"3" jika semua subjek minimum C; "4" jika semua subjek minimum D; "5" jika mengikut kumpulan seperti kumpulan yang anda boleh set sendiri seperti dibahagian bawah helaian setup ini. Sila setup sendiri jika perlu. 11 Kddkn. Mengikut- Semasa menyusun kedudukan dalam kelas/darjah, jika sekolah anda mengambil kira semua markah dalam tiap-tiap ujian/peperiksaan, pilih "Semua" dan jika hanya merujuk kepada 1 ujian/peperiksaan sahaja, pilih "Satu". 12 Warna Cetakan- jika warna cetakan anda hitam putih, pilih "H.Putih", jika cetakan warna pilih "Warna". 13 Jenis Sekolah- Untuk Cetakan warnajika SK, bagi laporan individu. Jika markah gagal Warna Gagal- Pilih "Kebangsaan" sahaja "Cina" jika SJK(C) dan "Tamil" jika SJK(T). 14 hendak dicetak merah, pilih "Merah" dan jika markah gagal hendak dicetak biru, pilih "Biru". 15 Opsyen Susun-semasa susun kedudukan dalam kelas/darjah, pilih:"1" jika hanya mengambilkira purata markah sahaja; "2" jika semua subjek minimum A diikuti markah purata; "3" jika semua subjek minimum B diikuti markah purata; "4" jika semua subjek minimum C diikuti markah purata; "5" jika semua subjek minimum D diikuti markah purata. 16 Saiz Kertas- Semasa mencetak, pilih "1" jika mengguna kertas A4; pilih "2" jika mengguna kertas F4; pilih "3" jika mengguna borang komputer; pilih "4" jika saiz lain. (Untuk saiz lain, sila ke helaian berkenaan, klik File, page setup, pilih saiz kertas yang dikehendaki) 17 Kriteria Lulus-pilih "1" jika semua subjek minimum A; "2" jika semua subjek minimum B;"3" jika semua subjek minimum C; "4" jika semua subjek minimum D; "5" jika mengikut kumpulan A&B=KC, A&B&C=KL, A&B&C&D=GBL, A&B&C&D&E=KG Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 110 / 125 18 Jenis Markah- pilih "Markah" jika peperiksaan sekolah, pilih "Gred" jika keputusan UPSR atau peperiksaan Awam yang hanya ada gred, tiada markah.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 111 / 125 19 Preset Mata Pelajaran: preset 2 atau preset 3 untuk mata pelajaran yang diajar di Anda boleh guna preset 1, sekolah anda. Misalnya menggunakan preset 1, salinkan kod bagi mata pelajaran berkenaan mengikut turutan mata pelajaran sekolah daripada senarai dibawahnya. Taipkan kod-kod berkenaan pada ruang Kod Preset 1, selepas anda taipkan kod, M/P akan papar secara automatik. Jika didapati M/P salah, bermakna kod anda salah. Pada ruang "Julat", taipkan 1 jika anda menggunakan julat 1 dan taipkan 2 jika anda menggunakan julat 2. Contoh julat 2 di atas bermakna gred A 60-100; B 40-59; C 0-39. Tiada gred D dan E sebab D dan E julat gred 0 hingga -1 tidak betul. 20 Taipkan alamat sekolah dengan huruf besar. Nama sekolah tidak perlu dimasukkan. Taipkan juga no. telefon, no. fax dan alamat e-mail sekolah anda. Maklumat-maklumat ini akan muncul pada helaian Laporan akan diberi secara automatik. Bagi tiap-tiap darjah, Taipkan Nama kelas dan No. Kelas Individu Murid. 21 mulakan dari nombor kelas pertama. 22 Taipkan nama-nama guru kelas setelah anda masukkan nama kelas . 23 Anda boleh tambah/guna singkatan mata pelajaran dan nama penuh mata pelajaran sendiri jika mahu dengan memasukkan singkatan dan nama penuh pada kod 82 hingga 100. 24 Setelah semua maklumat telah ditetapkan, klik File, Save As, dan namakan fail ini dengan nama SMSR_Master. Perhatian: Maklumat-maklumat tetap tidak perlu diubah setiap kali jika anda simpan fail ini dengan nama SMSR_Master dan setiap kali peperiksaan, buka fail ini dan simpan dengan nama lain (Save As...)contohnya Tahun1_2002 untuk tahun1 2002,atau Tahun2_2002 dan sebagainya.

Menyediakan Disket Untuk Kegunaan Guru Kelas Masing-masingContoh berikut adalah untuk menyediakan disket untuk kegunaan guru-guru darjah bagi Tahun3. 1 Masuk Excel 97/2000/Xp 2 Klik Open, tukar ke C:\Sistem Markah\ 3 Dwiklik pada SMSR_Master 4 Apabila kotak dialog dipaparkan, klik" Enable Macros" 5 Dalam Menu Utama, klik butang "Setup" 6 Pada Helaian Setup, perbetulkan maklumat Tahun, Darjah, Nama Peperiksaan1/2/3/4/5, nama guru penyelaras pada tempat Disediakan Oleh: 7 Sila ke bahagian bawah dan pada tempat "Nama Kelas"(berada dibahagian bawah), taipkan nama-nama kelas bagi tahun 3. Nombor kelas akan dipaparkan secara automatik. Ingat nama-nama kelas mesti ditaipkan mula pada nombor kelas 1 dan bersambungan, misalnya, tahun3 ada 5 kelas, nombor-nombor kelas mesti 1 hingga 5; jika ada 8 kelas, nombornombor kelas mesti bermula 1 dan berakhir 8, tidak boleh bermula 1 berakhir 10, nombor kelas 3 dan 5 tiada. 8 Pada tempat nama guru kelas, taipkan nama guru darjah bagi kelas-kelas masing-masing. 9 Pastikan Tahun 3 mengikut preset mata pelajaran yang mana satu, contoh mengikut Preset 2, klik pada butang "Tukar Mata Pelajaran" dibahagian sudut kanan atas. Klik "OK", taipkan 2 jika preset 2 dan klik OK. Mata pelajaran pada helaian Masuk Markah akan ditukar mengikut mata pelajaran preset 2 yang telah ditetapkan. Pastikan semua matapelajaran betul. Jika tak betul, sila klik ke "Menu Utama" dan pada menu utama, klik "Setup", perbetulkan matapelajaran preset dan ulangi proses tadi. 10 Setelah dipastikan nama-nama kelas dan mata-mata pelajaran adalah betul, klik "Ke Menu Utama" untuk kembali ke Menu Utama. 11 Klik File, Save As, klik ke folder yang dikehendaki, misalnya C:\Sistem Markah\ dan pada kotak file name, taipkan Tahun3_2002 dan klik Save. Langkah ini adalah untuk membuat satu salinan fail bagi Tahun 3 2002. 12 Sekarang, sediakan bilangan disket yang mencukupi, masukkan disket yang pertama ke dalam pemacu disket A:. Klik butang "Eksport Data" dan ikut arahan yang dipaparkan. Taipkan nama fail mengikut nama kelas masing-masing. Misalnya, kelas 3A, dengan nama 3A_2002. Keluarkan disket tersebut, labelkan dengan nama 3A_2002. 13 Ulangi langkah ini untuk kelas-kelas yang lain. 14 Keluar dari Excel, klik save jika mahu. (Sebenarnya anda telah save tadi). 15 Serahkan disket tersebut kepada guru kelas masing-masing untuk tindakan seterusnya.

Tindakan Guru KelasPerhatian:Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 112 / 125 Untuk membolehkan guru kelas menggunakan disket untuk memasukkan markah, komputer yang digunakan mesti terlebih dahulu diinstal dengan Sistem Markah SMSR. Sila instal sistem SMSR ke dalam komputer anda sebelum anda memasukkan maklumat dan markah murid.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 113 / 125 1 Jika komputer anda belum ada sistem SMSR sila instal dengan merujuk kepada cara Instalasi Sistem Markah Ke Dalam Hardisk. 2 Pasang komputer anda dan masuk Excel 97/2000. 3 Dalam Excel, klik Open dan tukar ke direktori di mana SMSR diinstal (iaitu C:\Sistem Markah\) 4 DwiklikMenu Utama, klik butang "Import Data" dan tukar ke pemacu "3.5 Floppy (A:)", Dalam pada fail SMSR dan apabila fail dibuka, klik "Enable Macros". 5 dwiklik nama fail yang berkenaan. Mesej "Data Telah Diimport" akan dipaparkan, sila lihat maklumat pada helaian Setup ini betul atau tidak, jika tak betul, sila beritahu penyelaras. Anda masih boleh teruskan. Jangan cuba ubah setup tanpa kebenaran daripada penyelaras. 6 Klik pada butang "Ke Menu Utama" dan dalam Menu Utama, klik butang "Masuk Markah" dan taipkan nama-nama murid dan maklumatnya pada ruangan-ruangan berkenaan. 7 Perhatian: Sistem ini dapat membuat senarai nama kelas masing-masing. Ambil perhatian bahawa untuk menyediakan senarai nama, anda hanya boleh taipkan senarai murid untuk satu kelas sahaja.

Membuat Senarai Nama Kelas8 Pada awal tahun atau pada kali pertama anda menggunakan program ini, sila masukkan maklumat Nama Murid, Nama Cinanya jika berkenaan, Nombor daftar sekolah, Nama Kelas, Jantina (L/P), Bangsa (1=Melayu,2=Cina,3=India,4=Lain-lain Bangsa), Nombor Kelas Ujian 1 mengikut nombor kelas seperti dinyatakan di baris kedua atas. 9 Penting: Ruj Kelas, Nama Murid, Nama Kelas, Jantina, Bangsa dan nombor kelas ujian1 mesti diisi dengan lengkap. Jika tak lengkap maklumat tertentu mungkin tidak tepat. 10 Jika anda hendak buat senarai nama, Rujukan Kelas tidak perlu diisi (akan diisi automatik), nama murid juga tidak perlu disusun, tetapi pastikan jantina ditaip dengan betul. Sistem akan susun sendiri. 11 Jika anda tidak mahu buat senarai nama kerana anda telah ada senarai nama kelas, sila isikan nombor rujukan kelas mengikut no. Bil. senarai kelas anda (mesti diisi). 12 Setelah semua maklumat telah diisi, klik pada butang "Sedia Senarai" di atas. Masukkan 1 jika anda hendak teruskan dan klik "Cancel" jika batal. 13 Jika anda masukkan 1, dan mesej data tak lengkap dipaparkan, sila perbetulkan data tersebut dan ulangi sekali lagi. 14 Masukkan 1 jika anda hendak murid lelaki di atas dan murid perempuan di bawah, masukkan 2 jika anda hendak lelaki dan perempuan bercampur. Selepas itu klik "OK". 15 Sila perbetulkan nama kelas, tahun, nama guru kelas, nama ketua/pen. ketua kelas. Tolong jangan guna kaedah Copy & Paste. Ia boleh menyebabkan format berubah dan anda tidak dapat baca nama-nama tersebut. Bagi nama-nama yang terdapat di bawah senarai yang dipaparkan, anda boleh guna formula = dan klik pada nama yang dikehendaki. 16 Anda boleh tambah nama-nama/jawatan-jawatan lain dibahagian atas. 17 Jika terdapat kesilapan pada nama, jantina atau no. daftar, sila buat pembetulan pada helaian masuk markah dan ulangi proses tadi. 18 Untuk cetak, sila masukkan kertas ke dalam printer, dan klik butang "Cetak"

Guru Kelas Yang Telah Ada Senarai Nama.19 Jika anda menggunakan Excel untuk membuat senarai nama, anda boleh guna kaedah copy & paste. Ambil perhatian bahawa apabila anda paste, sila guna butang merah "Paste" yang khas ini untuk mengelakkan format berubah. Jika secara tidak sengaja, format telah berubah, anda boleh guna Undo atau klik butang "Format". Anda tidak digalakkan menggunakan butang "Format" jika CPU anda tidak laju kerana ia memakan masa dan mungkin sistem akan "hang" kerana kekurangan memori. 20 Sila masukkan maklumat Ruj. Kelas (mengikut bil. senarai nama anda), Nama Murid, Nama Cinanya jika berkenaan, Nombor daftar sekolah, Nama Kelas, Jantina (L/P), Bangsa (1=Melayu,2=Cina,3=India,4=Lain-lain Bangsa), Nombor Kelas Ujian 1 mengikut nombor kelas seperti dinyatakan di baris kedua atas. 21 Sila simpan fail ke dalam hardisk (tidak dapat simpan dalam disket) dengan menggunakan arahan File, Save As..., dan taipkan nama fail contoh Tahun3_2002_3A. 22 Sebelum anda keluar dari Excel, sila simpan fail ke dalam hardisk (tidak dapat simpan dalam disket) dengan menggunakan arahan File, Save As..., dan taipkan nama fail contoh Tahun3_2002_3A. Perhatian:Jangan guna nama fail yang sama dengan nama fail dalam disket kerana anda akan menghadapi masalah untuk mengeksport data nanti.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 114 / 125 23 Untuk simpan data dalam disket, pada Menu Utama, klik butang "Eksport Data" dan tukar ke direktori "3.5 Floppy (A:)" kemudian klik pada nama fail yang anda hendak simpan, (contoh 3A_2002) kemudian klik Save. Apabila mesej file name already exists dipaparkan, klik "Yes", data lama akan diganti dengan data baru sekarang. Atau anda boleh menggunakan nama fail lain jika mahu.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 115 / 125 Memasukkan Markah Ujian/Peperiksaan 24 Jika anda sudah keluar daripada Excel, sila masuk Excel dan ikuti langkah 1 hingga 6 untuk ke helaian masuk markah. Jika anda pernah simpan fail kelas anda dalam hardisk, anda boleh buka fail kelas berkenaan menggantikan fail SMSR. 25 Pada helaian masuk markah, klik butang "Ke Ujian Ke-?" 26 Untuk memasukkan markah ujian/peperiksaan1, taipkan 1, untuk ujian/pep2, masukkan 2 dan seterusnya. 27 Taipkan markah-markah yang diperolehi. Jika murid tidak hadir dengan sebab taipkan TH (akan dianggap tidak ambil mata pelajaran ini- purata markah tidak dipengaruhi), jika tidak hadir tanpa sebab, taipkan 0 markah(purata markah akan dipengaruhi) atau kosongkan(purata markah tidak dipengaruhi). 28 Mata pelajaran yang tidak diambil, sila kosongkan (jangan taipkan apa-apa). Untuk markah yang tidak diambilkira dalam jumlah markah, sila taipkan markah besertakan grednya secara manual, contoh markah 90 ialah gred A, taipkan 90A dan bukan 90. Jika anda taipkan 90, 90 akan diambil kira dalam purata, jika taipkan 90A, 90A tidak diambil kira dalam purata.

Penting:

29 Untuk ujian/pep 2, 3, 4, dan 5, No Kelas Ujian 2/3/4/5 mesti diisikan. Jika murid-murid dalam kelas anda tidak bertukar kelas/sekolah, anda boleh taipkan, drag atau guna Copy & Paste menggunakan nombor kelas Ujian1. Jika bertukar ke kelas lain, sila taipkan nombor kelas berkenaan. Jika bertukar ke sekolah lain, sila taipkan B. Jangan padam nama murid berkenaan. Jika anda padam nama murid bertukar, jumlah murid untuk ujian sebelum akan berkurang dan kedudukan ?/kelas dan ?/darjah untuk ujian/pep yang lepas menjadi tak betul. 30 Jika ada murid bertukar dari sekolah lain, taipkan nama dan maklumatnya dibawah sekali. Masukkan B pada nombor kelas ujian1, nombor kelas ujian yang dia tidak ambil sila taipkan B, dan nombor kelas ujian yang dia ambil, sila masukkan angka yang sama dengan nombor kelas ini. 31 Setelah siap masukkan semua markah, (atau separuh siap) sila simpan data dalam hardisk. 32 Anda boleh menggunakan butang-butang pada menu utama untuk memproses dan mencetak tetapi diingatkan bahawa kedudukan dalam darjah tidak betul. 33 Setelah sudah siap, sila simpan data dalam disket dengan menggunakan kaedah "Eksport Data" seperti langkah 23. 34 Serahkan disket tersebut kepada penyelaras untuk dicantumkan dengan kelas-kelas lain dan membuat cetakan-cetakan yang diperlukan.

Tindakan Guru Penyelaras Selepas Kemasukan Markah Oleh Guru Kelas1 Kumpulkan semua disket. 2 Masuk dalam Excel dan klik Open. 3 Tukar ke direktori C:\Sistem Markah\ 4 Buka fail berkenaan (contoh: Tahun3_2002 jika dalam hardisk sudah ada fail berkenaan, jika fail tak wujud lagi, buka fail SMSR_Master atau SMSR dan kemudian guna kaedah Save As... untuk menyimpan fail ke nama yang dikehendaki). 5 Masukkan disket yang dikembalikan oleh guru kelas ke dalam pemacu A. Dalam menu utama, untuk kelas yang pertama, klik butang "Import Data" dan tukar ke direktori "3.5 Floppy (A:)", dwiklik fail berkenaan dan data akan diimport. 6 Untuk menggabungkan kelas-kelas yang lain, sila guna butang "Cantum Data Sahaja" dan bukan "Import Data" lagi. 7 Setelah semua kelas telah dicantumkan, klik "Ke Menu Utama" dan klik butang "Proses Data". 8 Setelah sudah proses data, anda boleh cetak senarai markah menggunakan butang "Cetak Senarai Ikut Kelas", senarai markah akan dicetak mengikut kelas. 9 Klik pada butang "Cetak Analisis" untuk mencetak analisis. 10 Untuk mencetak senarai markah mengikut mata pelajaran tertentu sahaja, klik butang "Helaian PPD". Dalam helaian PPD, sila taipkan pada baris pertama susunan mata pelajaran yang hendak dipaparkan. Selepas itu, klik butang "Proses". Untuk cetak helaian ini, klik butang "Cetak". Peringatan: Anda boleh tukar tajuk helaian ini. 11 Untuk mencetak helaian analisis mengikut kelas sila klik butang "Ke Helaian AnaPPD". Sebelum cetak, taipkan nama-nama guru mata pelajaran berkenaan. 12 Untuk menggabungkan ujian/pep yang lain, ulangi langkah 1 hingga 11.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 116 / 125

Mencetak Laporan IndividuSistem ini juga boleh digunakan untuk mencetak laporan individu menggantikan buku/kad kemajuan murid. Jika anda menggunakan printer besar atau printer laser, sila pastikan pada helaian setup, pilih "Penuh" untuk Garisan Laporan. Laporan dengan petak-petak akan dicetak. Jika cetakan adalah sangat lambat, sila cuba setting "Separuh"(hanya ada garisan-garisan) atau "Tiada"(tiada garisan). Mencetak Analisis Dan Senarai Mengikut Mata Pelajaran Pilihan Sendiri Pada Menu Utama, klik butang Ke Helaian PPD dan pada helaian PPD klik pada butangbutang yang dikehendaki. Peringatan: Sebelum anda cetak, jangan lupa proses data dahulu dengan menggunakan butang pada helaian PPD ini. Diingatkan bahawa anda juga perlu proses data dahulu dengan menggunakan butang pada Menu Utama.

Panduan Cepat Untuk Menggunakan Sistem Markah SMSR 1 Anda boleh gunakan mana-mana komputer yang ada Excel 97 atau ke atas. 2 Pastikan komputer yang anda gunakan bebas daripada virus. 3 Untuk menggunakan SMSR untuk masukkan markah, sistem anda mesti diinstalkan dengan SMSR terlebih da (Jika komputer anda belum diinstal dengan Sistem SMSR, sila ikut arahan berikut:1. Dapatkan disket yang ada sistem SMSR, iaitu fail Install.exe dari unit peperiksaan sekolah anda, 2. Pastikan kepala disket anda bersih dengan mencucinya terlebih dahulu, 3. Masukkan disket sistem SMSR ke dalam pemacu disket. 4. Dalam Windows 98/Me/Xp, Klik Start dan klik Run..., 5. Dalam kotak Open, taipkan: A:Install dan klik OK.6. Apabila mesej dipaparkan, klik Unzip, selepas itu klik Close. Sekarang sistem anda telah diinstal dengan sistem SMSR dan sedia untuk digunakan) 4 Masukkan disket kelas anda yang dibekalkan oleh unit peperiksaan sekolah ke dalam pemacu disket A. 5 Masuk Excel dan dalam Excel, klik Open dan tukar ke direktori C:\Sistem Markah 6 Dwiklik pada fail SMSR 7 Klik Enable Macros dan baca mesej yang dipaparkan dan klik OK. 8 Pada Menu Utama, klik butang "Import Data", tukar ke direktori :3 1/2 Floppy A 9 Dwiklik pada fail berkenaan dalam disket dalam proses import akan berlaku. 10 Apabila Mesej "Data telah Diimport" dipaparkan, klik OK dan klik butang "Masuk Markah". 11 Taipkan maklumat-maklumat yang diperlukan. 12 Untuk simpan fail dalam hardisk, sila klik Save As dan berikan nama baru. 13 Untuk simpan data dalam disket, gunakan butang Eksport Data, tukar ke pemacu A dan klik nama fail yang a

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 117 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 118 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 119 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 120 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 121 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 122 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 123 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 124 / 125

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja

Muka Surat 125 / 125

diinstalkan dengan SMSR terlebih dahulu.

ah ke dalam pemacu disket A.

pemacu A dan klik nama fail yang anda hendak simpan atau berikan nama baru.

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja