copy of bengkel peserta

10
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN : 4 NEGERI:KELANTAN NAMA KUMPULAN: TANAH MERAH

Upload: james-melton

Post on 25-Dec-2015

47 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

t

TRANSCRIPT

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN : 4

NEGERI:KELANTAN

NAMA KUMPULAN: TANAH MERAH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN1 MINGGU 2 WAKTU

4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa: 60 minitKelas : 4 Jujur Bilangan Murid :35 org

Bidang : Mengenal kraf tradisional – ukiran Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia – pewangi kereta

4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.34.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1, 4.1.2.2

4.2.1 Media 4.2.1.1, 4.2.1.24.2.2 Teknik dan proses 4.2.2.1

4.3.14.3.24.3.3

4.4.14.4.24.4.3

4.1 PERSEPSI ESTETIK 4.2 APLIKASI SENI 4.3 EKSPRESI KREATIF 4.4 APRESIASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

PENILAIAN PdP

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)1.Menghasilkan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul dengan menekankan bahasa seni visual2.Menghasilkan ukiran dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif3.Membuat apresiasi terhadap karya

1.Guru menunjukkan contoh dan menyatakan definisi ukiran serta bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)2.Guru menunjuk media yang digunakan serta cara menghasilkan ukiran timbul dan meminta murid meneroka media untuk

menghasilkan ukiran (EK2)3. Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru dan menghasilkan ukiran mengikut kreativiti. (EK1, EK2,

EK3)4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan dan diperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ukiran pada sabun berdasarkan 4 standard kandungan

Pada Akhir pengajaran 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi PdP pada masa akan datang

1.Gambar-gambar ukiran sabun, sabun, pensil, maker

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN2 MINGGU MINGGU 1 2 WAKTU

2 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa: 60 minitKelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat Corak dan Rekaan- Ikatan dan celupan Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan

2.1 PERSEPSI ESTETIK2.2 APLIKASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

PENILAIAN PdP

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK12.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan (EK2,EK3)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN2 MINGGU MINGGU 22 WAKTU

4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa: 60 minitKelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat corak dan Rekaan- Ikatan dan celupan

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan

2.3 EKSPRESI KREATIF2.4 APRESIASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

PENILAIAN PdP

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas(EK1)2.Murid menghasilkan sapu tangan mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)3.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan dua Standard Kandungan.

Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Masa: 60 minitKelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat corak dan Rekaan- Ikatan dan celupan

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan

I

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.2 APLIKASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK

PENILAIAN PdP

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI

Hampir siapMenghasilkan ukiran

Menunjukkan contoh ukiran

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN KARYA

Menyatakan media yang digunakan

Membuat lakaran pada sabun

PENGHASILAN KARYA :