ceramah mt skpm

Post on 06-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  1/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@gmail.com

  11

  TARIKH : 26 MAC 2011 (SABTU) TEMPAT : SK PADANG

  MENGKUANG MASA : 8.30 a.m. – 11.00 a.m.

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  2/198

  22

  ORANG KATA ;

  ORANG YANG GAGAL MERANCANG KEJAYAAN, SEBENARNYA DIA MERANCANG KEGAGALAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  3/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  4/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  5/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  6/198

  66

  MENGENALI DAN MEMAHAMIMENGENALI DAN MEMAHAMI

  GRED PURATA MATAGRED PURATA MATA PELAJARANPELAJARAN

  AA 1.00 – 1.801.00 – 1.80 BB 1.81 – 2.401.81 – 2.40

  CC 2.41 – 3.202.41 – 3.20

  DD 3.21 – 4.203.21 – 4.20

  EE 4.20 – .004.20 – .00

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  7/198

  77

  TAHUN BIL CALN A B C D E GPS

  6 !"

  1# 10 1! 01 01

  1# 20 !2 0! 0"

  #0 $ !" 2.0 0

  PENGIRAAN GRED PURATA

  !GP"Mata Pelajaran : Matematik

  CONTOH PENCAPAIAN UPSR 2011 BAGI PUSAT TE003

  PERATUS LULUS # $.%& PURATA GRED # B

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  8/198

  88

  TAHUN BIL CALN A B C D E GPS

  6 2!

  12 0" 0% 00 00

  12 10 21 00 00

  !3 $ 2! 1.% #

  MENGENALI DAN MEMAHAMI GRED PURATA MATA

  PELAJARANMata Pelajaran : Matematik

  CONTOH PENCAPAIAN UPSR 2011 BAGI PUSAT TE013

  PERATUS LULUS # 100& PURATA GRED # A

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  9/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 99

   PERSIAPAN GURU BILA NAK BANTU LULUS MURID TAHUN %

  !UPSR"1 MENGENALPASTI TAJUK YG PERLU DIBERI PENEKANAN

  2 MENGENALPASTI KEMAMPUAN MURID TERKINI

  3 MEMBERI PENEKANAN KEPADA PENGUASAAN 'AKTA ASAS

  4 APABILA DE'ISIT PEMBELAJARAN SILA

  KEMBALI KEPADA BASIC.

   MURID (AJIB INGAT SI'IR

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  10/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1010

  % BAGI MURID YANG TIDAK MAMPU INGAT SI'IR BUAT JADUAL SI'IR

  ) SEMUA TOPIK PERLU DIHABISKAN DALAMBULAN MAC * APRIL !KELAS HADAPAN"

  8 TAJUK YANG PERLU DIBERI PENEKANAN

  !BERDASARKAN ANALISIS ITEM" # + PECAHAN

  + (ANG

  + PERATUS

  + RUANG

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  11/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1111

  $ PASTIKAN MURID INGAT RUMUS !TANYA SETIAP HARI"

  10 KENALPASTI TEKNIK YANG MUDAH BAGIMURID

  11 GURU MENCATAT MARKAH UJIAN+UJIAN KECIL

  !LIHAT PERKEMBANGAN MURID" 12 BUKU LATIHAN

  + TOPIKAL

  + SOALAN UJIAN SEBENAR UPSR + SOALAN OTI

  + SOALAN RAMALAN GURU

  + SOALAN TOPIKAL UPSR

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  12/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1212

  13 GALAKKAN MURID MENJA(AB DIPAPAN TULIS DIIKUTI BIMBINGAN GURU YANG BERTERUSAN

  14 PERBINCANGAN LATIHAN MURID DANSEKIRANYA ADA KESALAHAN BUAT PEMBETULAN SECARA SEMERTA

  1 SETIAP LATIHAN MURID PERLU DISEMAK 

  1% SETIAP KALI SELEPAS UJIAN

  + LIHAT MARKAH

  + BUAT POST MORTEM KEKUATAN * KELEMAHAN

  1) ADAKAN PERBINCANGAN DGN PENGURUSAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  13/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1313

  APA ITU MATEMATIK M-/- -- 5-6 7-9: 6 -9:

  /- 9- 56= 5/?-=-

  -9 -9 7/=55/ -- /9//5--9 -5-- -9 /76- /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  14/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1414

   PENGAJARAN PENGAJARAN  PEMBELAJARAN MATEMATIKPEMBELAJARAN MATEMATIK

   YANG BERKESAN YANG BERKESAN

  GURU TAHU DE'INISIGURU TAHU DE'INISI GURU TAHU APAKAH STRATEGI YANG PERLU GUNAKANGURU TAHU APAKAH STRATEGI YANG PERLU GUNAKAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  15/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1515

  PENGAJARAN  PEMBELAJARANPENGAJARAN  PEMBELAJARAN BERKESAN ! MATEMATIK "BERKESAN ! MATEMATIK "

   KEBIASAANNYA PENGAJARAN YANGKEBIASAANNYA PENGAJARAN YANG DIRANCANGDIRANCANG

   PENGGUNAAN MASA YG SESUAI SEMASAPENGGUNAAN MASA YG SESUAI SEMASA

  MENJALANKAN P  PMENJALANKAN P  P  MENGIKUT PERKEMBANGAN LANGKAHMENGIKUT PERKEMBANGAN LANGKAH

  ! ALGORITMA "! ALGORITMA "

   ADA PEMULIHAN DAN PENGAYAANADA PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

   ADA PENILAIAN ! LISAN DAN BERTULIS "ADA PENILAIAN ! LISAN DAN BERTULIS "

   PEMBELAJARAN MASTERI * NILAI MURNIPEMBELAJARAN MASTERI * NILAI MURNI

   OBJEKTI' * HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAIOBJEKTI' * HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  16/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1616

   BERPUSATKAN MURIDBERPUSATKAN MURID

   ADANYA UNSUR+UNSUR KREATI' DALAM P  PADANYA UNSUR+UNSUR KREATI' DALAM P  P

   GURU PERLU BERINISIATI'GURU PERLU BERINISIATI'

   KELAS YANG KONDUSI' ! SUSUN ATUR KERUSI *KELAS YANG KONDUSI' ! SUSUN ATUR KERUSI * MEJA "MEJA "

   KEPELBAGAIAN KAEDAH DIGUNAKANKEPELBAGAIAN KAEDAH DIGUNAKAN

   P  P YANG SERONOK, MENARIK DANP  P YANG SERONOK, MENARIK DAN BERMAKNA ! T9:: 6= ".BERMAKNA ! T9:: 6= ".

   RE'LEKSIRE'LEKSI

  PENGAJARAN  PEMBELAJARANPENGAJARAN  PEMBELAJARAN BERKESAN ! MATEMATIK "BERKESAN ! MATEMATIK "

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  17/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1717

  DALAM KNTEKS MURID BAKALDALAM KNTEKS MURID BAKAL

  MENGHADAPI UPSR (2011) :MENGHADAPI UPSR (2011) :

  &  KAITKAN KEMAHIRAN+KEMAHIRAN DALAMKAITKAN KEMAHIRAN+KEMAHIRAN DALAM

  HSP DENGAN SOALAN SEBENAR UPSRHSP DENGAN SOALAN SEBENAR UPSR

  &  PEMBINAAN SOALAN MIRIP SOALAN UPSR –PEMBINAAN SOALAN MIRIP SOALAN UPSR –

  SOALAN+SOALAN RAMALAN GURU DLL.SOALAN+SOALAN RAMALAN GURU DLL.

  &  PEMERINGKATAN ARAS SOALAN YANGPEMERINGKATAN ARAS SOALAN YANG DIBINA OLEH GURUDIBINA OLEH GURU

  &  PENERANGAN DAN MENGAPLIKASIKANPENERANGAN DAN MENGAPLIKASIKAN

  PENYELESAIAN MASALAH DENGANPENYELESAIAN MASALAH DENGAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  18/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1818

    PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN DALAM MATEMATIK –BERKESAN DALAM MATEMATIK –

  ADA PRASYARATADA PRASYARAT  BASIC 'ACTS ! PENGUASAAN 'AKTA ASAS "BASIC 'ACTS ! PENGUASAAN 'AKTA ASAS "  PENGUASAAN RUMUSPENGUASAAN RUMUS

   MASUKKAN KEMAHIRAN YANG TELAH DIAJARMASUKKAN KEMAHIRAN YANG TELAH DIAJAR DI DALAM LATIHAN TERKINI – SEBERAPADI DALAM LATIHAN TERKINI – SEBERAPA BANYAK YANG BOLEHBANYAK YANG BOLEH

   OLUME KERJA – SETIAP HARI MURID DIBERIOLUME KERJA – SETIAP HARI MURID DIBERI

  KERJA RUMAH BERDASARKAN TAHAPKERJA RUMAH BERDASARKAN TAHAP PENGUASAAN MEREKAPENGUASAAN MEREKA

   BERKONSEPKAN PEMBELAJARAN MASTERIBERKONSEPKAN PEMBELAJARAN MASTERI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  19/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1919

  1 2 3 4  % ) 8 $

  2 1

  3 2

  4 3

   4 % 

  ) % 8 )

  $ 1 2 3 4  % ) 8

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  20/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2020

  'OKUS PROGRAM BANTU LULUS UPSR

  1 T65-9 -9:- 7-:  66

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  21/198

  04/30/1604/30/16

  A9-=- 7/=6 -9: -9--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  22/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  BUAH DURIAN

   SEBENAR

  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

  SEPATUTNYA ;

  MAUJUD

  LUKIS BUAH DURIAN

  SEPARA MAUJUD

  2

  NOMBOR 2

  ABSTRAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  23/198

  04/30/1604/30/16

   TIDAK MENJADI KESALAHAN BAGI MURID TAHUN 1 UNTUK MENJA(AB SOALAN BERIKUT ;

  2 4 8 3 6

  3 2 1

  6 2

  + 7 3 6 8 9

  3 1 4

  6 7

  BOLEH DIJALANKAN UNTUK MEMBUAT PENGAYAAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  24/198

  04/30/1604/30/16

   TIDAK MENJADI KESALAHAN BAGI MURID TAHUN 2 UNTUK MENJA(AB SOALAN BERIKUT ;

  2 4 8 3 6

  3 2 3

  6 5

  + 7 3 6 8 5

  3 1 4

  6 7

  BOLEH DIJALANKAN UNTUK MEMBUAT PENGAYAAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  25/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2525

  )  %

    % 

  $   

  8  4 

  )   

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  4  $

    % 

  %  8 

  8 −

   3  ) − 4 

  $ − %  

  ) − 3  $ −  

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm