ceramah mt skpm

Post on 06-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  1/198

  04/30/1604/30/[email protected]@gmail.com

  11

  TARIKH : 26 MAC 2011 (SABTU)TEMPAT : SK PADANG

  MENGKUANG MASA :8.30 a.m. – 11.00 a.m.

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  2/198

  22

  ORANG KATA ;

  ORANG YANG GAGAL MERANCANGKEJAYAAN, SEBENARNYA DIAMERANCANG KEGAGALAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  3/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  4/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  5/198

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  6/198

  66

  MENGENALI DAN MEMAHAMIMENGENALI DAN MEMAHAMI

  GRED PURATA MATAGRED PURATA MATAPELAJARANPELAJARAN

  AA 1.00 – 1.801.00 – 1.80BB 1.81 – 2.401.81 – 2.40

  CC 2.41 – 3.202.41 – 3.20

  DD 3.21 – 4.203.21 – 4.20

  EE 4.20 – .004.20 – .00

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  7/198

  77

  TAHUN BIL CALN A B C D E GPS

  6 !"

  1# 10 1! 01 01

  1# 20 !2 0! 0"

  #0 $ !" 2.00

  PENGIRAAN GRED PURATA

  !GP"Mata Pelajaran : Matematik

  CONTOH PENCAPAIAN UPSR 2011 BAGI PUSAT TE003

  PERATUS LULUS # $.%& PURATA GRED # B

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  8/198

  88

  TAHUN BIL CALN A B C D E GPS

  6 2!

  12 0" 0% 00 00

  12 10 21 00 00

  !3 $ 2! 1.%#

  MENGENALI DAN MEMAHAMIGRED PURATA MATA

  PELAJARANMata Pelajaran : Matematik

  CONTOH PENCAPAIAN UPSR 2011 BAGI PUSAT TE013

  PERATUS LULUS # 100& PURATA GRED # A

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  9/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 99

   PERSIAPAN GURU BILA NAKBANTU LULUS MURID TAHUN %

  !UPSR"1 MENGENALPASTI TAJUK YG PERLU DIBERIPENEKANAN

  2 MENGENALPASTI KEMAMPUAN MURID TERKINI

  3 MEMBERI PENEKANAN KEPADA PENGUASAAN'AKTA ASAS

  4 APABILA DE'ISIT PEMBELAJARAN SILA

  KEMBALI KEPADA BASIC.

  MURID (AJIB INGAT SI'IR

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  10/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1010

  % BAGI MURID YANG TIDAK MAMPU INGAT SI'IRBUAT JADUAL SI'IR

  ) SEMUA TOPIK PERLU DIHABISKAN DALAMBULAN MAC * APRIL !KELAS HADAPAN"

  8 TAJUK YANG PERLU DIBERI PENEKANAN

  !BERDASARKAN ANALISIS ITEM" #+ PECAHAN

  + (ANG

  + PERATUS

  + RUANG

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  11/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1111

  $ PASTIKAN MURID INGAT RUMUS!TANYA SETIAP HARI"

  10 KENALPASTI TEKNIK YANG MUDAH BAGIMURID

  11 GURU MENCATAT MARKAH UJIAN+UJIAN KECIL

  !LIHAT PERKEMBANGAN MURID"12 BUKU LATIHAN

  + TOPIKAL

  + SOALAN UJIAN SEBENAR UPSR+ SOALAN OTI

  + SOALAN RAMALAN GURU

  + SOALAN TOPIKAL UPSR

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  12/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1212

  13 GALAKKAN MURID MENJA(AB DIPAPAN TULISDIIKUTI BIMBINGAN GURU YANG BERTERUSAN

  14 PERBINCANGAN LATIHAN MURID DANSEKIRANYA ADA KESALAHAN BUATPEMBETULAN SECARA SEMERTA

  1 SETIAP LATIHAN MURID PERLU DISEMAK 

  1% SETIAP KALI SELEPAS UJIAN

  + LIHAT MARKAH

  + BUAT POST MORTEM KEKUATAN *KELEMAHAN

  1) ADAKAN PERBINCANGAN DGN PENGURUSAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  13/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1313

  APA ITUMATEMATIK M-/- -- 5-6 7-9: 6 -9:

  /- 9- 56= 5/?-=-

  -9 -9 7/=55/ --/9//5--9 -5-- -9 /76-/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  14/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1414

   PENGAJARAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN MATEMATIKPEMBELAJARAN MATEMATIK

   YANG BERKESAN YANG BERKESAN

  GURU TAHU DE'INISIGURU TAHU DE'INISIGURU TAHU APAKAH STRATEGI YANG PERLU GUNAKANGURU TAHU APAKAH STRATEGI YANG PERLU GUNAKAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  15/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1515

  PENGAJARAN PEMBELAJARANPENGAJARAN PEMBELAJARANBERKESAN ! MATEMATIK "BERKESAN ! MATEMATIK "

  KEBIASAANNYA PENGAJARAN YANGKEBIASAANNYA PENGAJARAN YANGDIRANCANGDIRANCANG

  PENGGUNAAN MASA YG SESUAI SEMASAPENGGUNAAN MASA YG SESUAI SEMASA

  MENJALANKAN P PMENJALANKAN P P MENGIKUT PERKEMBANGAN LANGKAHMENGIKUT PERKEMBANGAN LANGKAH

  ! ALGORITMA "! ALGORITMA "

  ADA PEMULIHAN DAN PENGAYAANADA PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

  ADA PENILAIAN ! LISAN DAN BERTULIS "ADA PENILAIAN ! LISAN DAN BERTULIS "

  PEMBELAJARAN MASTERI * NILAI MURNIPEMBELAJARAN MASTERI * NILAI MURNI

  OBJEKTI' * HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAIOBJEKTI' * HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  16/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1616

  BERPUSATKAN MURIDBERPUSATKAN MURID

  ADANYA UNSUR+UNSUR KREATI' DALAM P PADANYA UNSUR+UNSUR KREATI' DALAM P P

  GURU PERLU BERINISIATI'GURU PERLU BERINISIATI'

  KELAS YANG KONDUSI' ! SUSUN ATUR KERUSI *KELAS YANG KONDUSI' ! SUSUN ATUR KERUSI *MEJA "MEJA "

  KEPELBAGAIAN KAEDAH DIGUNAKANKEPELBAGAIAN KAEDAH DIGUNAKAN

  P P YANG SERONOK, MENARIK DANP P YANG SERONOK, MENARIK DANBERMAKNA ! T9:: 6= ".BERMAKNA ! T9:: 6= ".

  RE'LEKSIRE'LEKSI

  PENGAJARAN PEMBELAJARANPENGAJARAN PEMBELAJARANBERKESAN ! MATEMATIK "BERKESAN ! MATEMATIK "

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  17/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1717

  DALAM KNTEKS MURID BAKALDALAM KNTEKS MURID BAKAL

  MENGHADAPI UPSR (2011) :MENGHADAPI UPSR (2011) :

  &  KAITKAN KEMAHIRAN+KEMAHIRAN DALAMKAITKAN KEMAHIRAN+KEMAHIRAN DALAM

  HSP DENGAN SOALAN SEBENAR UPSRHSP DENGAN SOALAN SEBENAR UPSR

  &  PEMBINAAN SOALAN MIRIP SOALAN UPSR –PEMBINAAN SOALAN MIRIP SOALAN UPSR –

  SOALAN+SOALAN RAMALAN GURU DLL.SOALAN+SOALAN RAMALAN GURU DLL.

  &  PEMERINGKATAN ARAS SOALAN YANGPEMERINGKATAN ARAS SOALAN YANGDIBINA OLEH GURUDIBINA OLEH GURU

  &  PENERANGAN DAN MENGAPLIKASIKANPENERANGAN DAN MENGAPLIKASIKAN

  PENYELESAIAN MASALAH DENGANPENYELESAIAN MASALAH DENGAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  18/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1818

   PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBERKESAN DALAM MATEMATIK –BERKESAN DALAM MATEMATIK –

  ADA PRASYARATADA PRASYARAT BASIC 'ACTS ! PENGUASAAN 'AKTA ASAS "BASIC 'ACTS ! PENGUASAAN 'AKTA ASAS " PENGUASAAN RUMUSPENGUASAAN RUMUS

  MASUKKAN KEMAHIRAN YANG TELAH DIAJARMASUKKAN KEMAHIRAN YANG TELAH DIAJARDI DALAM LATIHAN TERKINI – SEBERAPADI DALAM LATIHAN TERKINI – SEBERAPABANYAK YANG BOLEHBANYAK YANG BOLEH

  OLUME KERJA – SETIAP HARI MURID DIBERIOLUME KERJA – SETIAP HARI MURID DIBERI

  KERJA RUMAH BERDASARKAN TAHAPKERJA RUMAH BERDASARKAN TAHAPPENGUASAAN MEREKAPENGUASAAN MEREKA

  BERKONSEPKAN PEMBELAJARAN MASTERIBERKONSEPKAN PEMBELAJARAN MASTERI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  19/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 1919

  1 2 3 4 % ) 8 $

  2 1

  3 2

  4 3

  4%

  ) %8 )

  $ 1 2 3 4 % ) 8

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  20/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2020

  'OKUSPROGRAM BANTU LULUS UPSR

  1 T65-9 -9:- 7-: 66

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  21/198

  04/30/1604/30/16

  A9-=- 7/=6 -9: -9--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  22/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  BUAH DURIAN

   SEBENAR

  PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN MATEMATIK

  SEPATUTNYA ;

  MAUJUD

  LUKIS BUAHDURIAN

  SEPARAMAUJUD

  2

  NOMBOR 2

  ABSTRAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  23/198

  04/30/1604/30/16

   TIDAK MENJADI KESALAHAN BAGIMURID TAHUN 1 UNTUK MENJA(ABSOALAN BERIKUT ;

  2 4 8 3 6

  3 2 1

  6 2

  +7 3 6 8 9

  3 1 4

  6 7

  BOLEH DIJALANKAN UNTUK MEMBUAT PENGAYAAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  24/198

  04/30/1604/30/16

   TIDAK MENJADI KESALAHAN BAGIMURID TAHUN 2 UNTUK MENJA(ABSOALAN BERIKUT ;

  2 4 8 3 6

  3 2 3

  6 5

  +7 3 6 8 5

  3 1 4

  6 7

  BOLEH DIJALANKAN UNTUK MEMBUAT PENGAYAAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  25/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2525

  ) %

  %

  $

  8 4

  )

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  4 $

  %

  % 8

  8−

   3 ) − 4

  $ − %  

  ) − 3 $ − 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  26/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2626

  4 ) % 8 3

  8 ) 4

  12 −  1 − $

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  14−

   % 1) − 8

  % )

  ) 4 13 − 7

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  27/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2727

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  4 8 $

  8 )

  11 − 

  12 − $

  13 − %

  12 − 8

   ×

   %  2 × ) 

   3 × 8

   20 ÷ 4

   32 ÷ 8

   11 − 8

   48 ÷ %

  2 3 )

  2 3 %

  3 % 4

  12 − 

  13 − $

  11 − $

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  28/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2828

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  4 ) %

  8 3

  8 ) 4

  12 − 

  1 − $

  14 − %

   )×

   %  8 × ) 

   $ × 8

   21 ÷ )

   4 ÷ $

   1) − 8

   % ÷ )

  3 )

  % 4 %

  ) % 4

  14 − 

  1% − $

  13 − $

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  29/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 2929

   % 8 × )

  9 × 8 

  21 ÷ ) 4 ÷ $

  LATIHAN 'AKTA ASAS

  1)−

   8 % ÷ )

  4 8

  42 ÷ % 13 − 9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  30/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  Boleh ingat ke ….

    ? : ' 

  ? : '

  ÷×

  10 100

  1000

  1000

  1000

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  31/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  PERBENDAHARAAN KATAMATEMATIK 

  1 NMBR

  M/9---9 9F7F= * /7-9: 5/?-=-/9- * /7-9: 5/?-=- /96=69 *

  /96569 9F7F=* ?/=-9 * /-+/- *9- /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  32/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  3 PENLAKAN

  B- * 5/5 * 6=-9:-9 *

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  33/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  % PECAHAN

  P/?--9 --= *

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  34/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  # ANG

  (-9: /=-5 * 6 59: * 9- -9: *

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  35/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  11 UKURAN PANANG

  M/96-= * 69 * //= * 5/9//= *//= * F//= * 76- -9::-=-9.

  12 TIMBANGAN BERAT

  B/=- * /96-= 7/=- * :=- * F:=- *

  5/9::--9 * 76- -9::-=-9.

  13 ISI PADU CECAIR

  A-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  36/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  1! PURATA

  P6=-- H-5 -7- 6-9

  B-9:-9 6-9

  1" GRA*

  PF:[email protected] * /9:[email protected] * /9?-9?-9:.

  16 PERATUS

  S7F & * 5-69 * 6969: * =6: *

  /9 * ?6- *

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  37/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  1% RUANG ( BENTUK 2 + 3 MATRA )

  S/: /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  38/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  C=+?= 7/96 #+

  55 * 76?6 *

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  39/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  Cara Kekisi (LATTICE)DARAB

  3D × 2D

  3 8 7 ×

  6

  3

  81

  84 4

  2

  0 9 2 4 2 1

  2

  4

  3 8 1

  21

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  40/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  × 2 × 6

  × 8× 4

  2

  8

  4

  4

  0

  6

  6

  2

  8

  DARABDARAB DENGAN NOMBOR GENAP

  0 0 0

  0 1 1

  1 1 10

  0

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  30

  1

  1

  2

  3

  3

  4

  4

  5 012

  344

  567

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  41/198

  04/30/1604/30/16 [email protected]@hotmail.com

  × 3

  × 9× 7

  1

  4

  7

  2

  5

  8

  3

  6

  9

  × 5 (senang)

  DARABDARAB DENGAN NOMBOR GANJIL

  0

  0

  0

  1

  1

  1

  2

  2

  20

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  6

  012

  345

  678

  'RACTIONS'RACTIONS DECIMALDECIMAL PERCENTAGEPERCENTAGE

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  42/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  'RACTIONS'RACTIONS DECIMALDECIMAL PERCENTAGEPERCENTAGE

  0.0. 00

  0.20.2 220.20.2 2020

  0.120.12 12.12.

  0.10.1 1010

  0.40.4 4040

  0.%0.% %0%0

  0.)0.) ))

  0.80.8 8080

  2

  1

  4

  1

  5

  1

  8

  1

  10

  1

  5

  2

  4

  3

  5

  3

  5

  4

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  43/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  SF--9+5F--9 7/=-5-=-9 -6-SF--9+5F--9 7/=-5-=-9 -6-

  E

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  44/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 4444

  <

    T,-/

  Wh!e "#$%ers& ' × i*e+ ,-era.ins

  /ra.insei$a!neTi$eLeng.hass

  !#$e !i#i+ha-e an+ s-aeAerageeren.agea.a an+!ingT.a! #es.ins

   J6- SF--9 M/9:6 T-69

  2004

  Ker.as

   1 2 3 2 2 1 2 2

   4 2 3 1 4 3 4 1 4 ' 2 2

   3 1 4 2 2 2 2 1 2 '40 20

  2005

  Ker.as

   1 2 2 1 2 ' 2 1

   2 3 4 1 4 2 3 2 2 ' 2 3

   2 1 6 3 3 1 4 2 2 '40 20

  2006

  Ker.as

   1 2 1 1 3 ' 1 2

   4 2 3 1 4 1 3 2 1 1 2 2

   4 0 5 3 2 2 4 3 3 '40 20

  2007

  Ker.as

   1 2 1 1 3 ' 1 2

   4 2 3 1 4 1 3 2 1 1 2 2

   4 0 5 3 2 2 4 3 3 '40 20

  2008

  Ker.as

   1 2 2 1 2 1 1 2

   4 2 3 2 2 2 3 23 1

   3 1

   1 1 7 2 2 1 5 2 2 '40 20

  2009

  Ker.as

   1 2 2 1 1 ' 2 1

   6 1 3 3 4 1 3 22 3

   4 1

   2 2 7 3 1 1 2 1 1 '40 20

  2010

  Ker.as

   1 2 1 1 1 1 2 2

   4 2 4 2 5 1 3 23 1

   2 1

   3 1 6 3 1 1 3 1 1 140 20

  R-- 1$ -- 5/76- ?-=-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  45/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 4545

  45$ Mela%&

  R-- 1$ -- 5/76- ?-=-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  46/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  P4a5aaa a7a 4a'am a49a'

  M6= M-=-A-9 )2

  CF9:14 -=- 6=-9:

  -=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  47/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  (? [email protected] / @FF9: 5 9/-=/5 F 2

  A9-=- 7/=6, -9: -9--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  48/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  P/=6 --9/79-

  RIGHT+ANGLED TRIANGLESEGI TIGA BERSUDUT TEGAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  49/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  ISOSCELES TRIANGLESEGI TIGA SAMA KAKI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  50/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  RECTANGLESEGI EMPAT TEPAT

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  51/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  SUARESEGI EMPAT SAMA

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  52/198

  56 876 + 73956 876 + 739 ==

  56 87656 876

    793  793

  57 66957 669

   

  11

  56 876 + 73956 876 + 739 ==

  56 87656 876

    739  739

  57 61557 615

   

  Tidak perl

  ada ja!apan

  di sini

  + +

  -a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  53/198

  U79 a>a-a :U79 a>a-a : 

  Pa

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  54/198

  30 & -=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  55/198

  N- /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  56/198

  M/9::69--9 5=-/: -9:M/9::69--9 5=-/: -9:--= F/ :6=6 /9:-9 /-5.--= F/ :6=6 /9:-9 /-5.CF9F;CF9F;

  1.01.0   1.0 1 0001.0 1 000

  A- 6=76- 5/--

  9 5-/

  T T

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  57/198

   T/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  58/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 5858

  LAPRAN PRESTASI MATEMATIK  LEMBAGA PEPERIKSAANLEMBAGA PEPERIKSAAN

  [email protected]@SIA

  SARANAN KEPADA GURU ;

  1 M/9/-9-9 @-- -5-5 -9-:F=-.

  2 M/9/-9-9 -9:-+-9:-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  59/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 5959

  33 M/9/-9-9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  60/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6060

  M/9:--= -/- -9:M/9:--= -/- -9:7/=-9-9 696 6= /-.7/=-9-9 696 6= /-.

  %% M/9/-9-9 -/-M/9/-9-9 -/-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  61/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6161

  )) M/9:---9 --9 67M/9:---9 --9 67

  /=-5 2 -9: 7/=/=65-9 6./=-5 2 -9: 7/=/=65-9 6.6= /- 7/=-5-=-96= /- 7/=-5-=-9S6--9 MT K/=-5 2.S6--9 MT K/=-5 2.

  88 M/7-5--9 6= /965M/7-5--9 6= /965-/--/- 5-9 5--- 5>=,5-9 5--- 5>=,

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  62/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6262

  $$ M/9/-9-9 5/-< -5-M/9/-9-9 5/-< -5--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  63/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6363

  11 M/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  64/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6464

  1 LATIHAN PENGUASAAN 'AKTA ASAS2 LATIHAN PERTUKARAN UNIT

  3 MENULIS SEMULA SEMUA RUMUS4 TIMBULKAN MASALAH MUDAH UNTUKDISELESAIKAN

  ULANG SEMULA PERKARA YANGPENTING UNTUK DIINGATI

  ! BERULANG KALI "

  MEMANTAPKAN PENGUASAANMATEMATIK 

  'RACTIONS'RACTIONS DECIMALDECIMAL PERCENTAGEPERCENTAGE

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  65/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6565

  0.0. 00

  0.20.2 220.20.2 2020

  0.120.12 12.12.

  0.10.1 1010

  0.40.4 4040

  0.%0.% %0%0

  0.)0.) ))

  0.80.8 8080

  2

  1

  4

  1

  5

  1

  8

  1

  10

  1

  5

  2

  4

  3

  5

  3

  5

  4

  SOALAN+SOALANSOALAN+SOALAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  66/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6666

  SOALAN SOALANBERDASARKAN JADUALBERDASARKAN JADUAL

  E

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  67/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6767

  Antara berikut, yang manakah paling hampir  kepada 2

  A 1

  B 1

  C 2

  D 2

  10

  )

  3

  1

  10

  1

  1 km 2 km !' C(

  1.)

  1.%

  2.2

  2.1

  ,ekiran%a -oalan , macam ni aakah m&ri kita a"at a*a,ekiran%a -oalan , macam ni aakah m&ri kita a"at a*a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  68/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6868

  R-- 1 /9696-9 -9- -=-, --9 ,

  6- 7-9-= P -9 Q.

  P Q

  21$ %%4

  A- /-96 /=/- 7-9-= /=5/76. K--=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  69/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 6969

  BBM Pa797 4;9aa 4a'am P + P

  S/9-5- /-6=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  70/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 7070

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  71/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 7171

  PERIMETERPERIMETER

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  72/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  PERIMETERPERIMETER

   T/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  73/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  PERIMETERPERIMETER

    "# $m

  <?

  -m7

   T696-9 P/9:=--9

  % % 2 2 % % 2 2

  32 ?

  M'a75 m94 m/a-m7

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  74/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  PERIMETERPERIMETER

    #% $m

  -m7

   T696-9P/9:=--9

  20 12 4 8 4 4 8 8 4

  1% 88 ?

  AREAAREA

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  75/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  AREAAREA

   T/ -=/- [email protected] - 5-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  76/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  H69:-9 6-5 --5-9 7/=F=/

  3 /m 3 /m 3 /m

  " /m

  LUASLUAS

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  77/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  R-- 12 /9696-9 5/76- -9- 7/=7/96 5/:/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  78/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  AREAAREA

   Area of a triangle  baseheigth   2

  1

  8 cm

  6 cm

  121

    8 cm 6cm

  4

  24 cm2

  D-- R-- 14, PQS -- 5/: :- 7/=566 PRS

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  79/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  /:- -9 PRS -- 5/: :- 5-- -,PR  RS. H69:-9 6-5 5/: :- PRS, --

  ?2

  4 ?

  a

  P

  3 ? SR

  ?

  ?

  4 ?

  LUAS SEGI TIGALUAS SEGI TIGA

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  80/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

   J

  R-- 13 /9696-9 5/76- 5/: /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  81/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  & $m

  ' $m

  Da;am 1 < 7>, /7a;'

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  82/198

   !"ril 30# 2016 !"ril 30# 2016 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  1) ?

  Ca'/9'a7 75 -m7 /m , 75

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  83/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8383

  PERIMETERPERIMETER

    "# $m

  B/=-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  84/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8484

  1) ?

  Ca'/9'a7 75 -m7 /m , 75

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  85/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8585

  STRATEGI MENJA(AB PADA SOALANSTRATEGI MENJA(AB PADA SOALAN

   YANG MEMPUNYAI RAJAH YANG MEMPUNYAI RAJAH

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  86/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8686

  Raa5 4

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  87/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8787

  H J 

  K L

  ' $m

  % $m

  T5 -m7 , 75 9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  88/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8888

  Da;am 2 < a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  89/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 8989

  Q R S 

  # $m

  ( $m

  ) $m

  I Da;am 2 PQRU < a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  90/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9090

  STRATEGI KBKK DALAM PPSTRATEGI KBKK DALAM PP

  MATEMATIK MATEMATIK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  91/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9191

  L9a<

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  92/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9292

  ; ;a'a5 !0 /m2

  A;;aa 7a-a 4a7;; a;

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  93/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9393

  o* "& +ears is = ..... +ears …..months

  18 %ear-4

  4

  16

  2

   

  24 month-

  6

  24

  ,

  P

  #

  /

  /

  0

  %ear-

  A ! /-=5 2 F95 

  B !+ears 3 months  C !+ears " months  D !

  +ears 6 months

  4

  12!12! ( 8 16 ) ( 8 $ 16 )

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  94/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9494

  12!12! ( 8 $ 16 ) ( 8 $ 16 )

  AA 60 ma4 260 ma4 2BB 61 ma4 861 ma4 8

  CC 6262

  DD 2!82!8

  124 × 16

  81

  2

  2

  124

  1

  6 2

  62 

  34 07

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  95/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9595

  11# 2%011# 2%0 ÷ 3" 3"

  AA 3!% ma4 2"3!% ma4 2"

  BB 3!%3!%

  CC 3 !0% ma4 2"3 !0% ma4 2"DD 3 !0%3 !0%

  3 × 3 10

  3 × 4 140

  3 × 0 0

  3 × ) 24

  119 27035105

  14140

   2

    027245

  25 remainer 

  2

  0

   7

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  96/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9696

  A' a4a 60

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  97/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9797

  $2

  4)

   J K 

  Ca'/9'a7 75 J,'9m , >a7 m'75a7 4 7, -,94 ,m a J7, a K  

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  98/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9898

  1).$1).$ ÷÷ 8 8 RF69 F / -95/= F =//RF69 F / -95/= F =///?-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  99/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 9999

  S/F- /7-9:5--9 B69:- R--/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  100/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 100100

  P- (// /9:5 40 7 7FF /9:-9 -=

  -6. S/-< 7FF 5 /7 6=-9: 280 -= -6. A9::-=-9 5

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  101/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 101101

  S/F=-9:

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  102/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 102102

  A9::-=-9 -5 -=-7 ) )% /9:-9 $3 --

  -9-=-.

  A 40 =76 9::- %0 =76

  B %0 =76 9::- 80 =76C 400 =76 9::- %00 =76

  D %00 =76 9::- 800 =76

  ) )% 769-=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  103/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 103103

  A;;aa

  A7aa 97 =a; maaa5 -a';m9a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  104/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 104104

  $m "

  $m

  R-- --5 65

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  105/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 105105

  S/F- /7-9:5--9 B69:- R-- -5 480

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  106/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 106106

  P- (// >5 40 7F/5 /F9-/. E-?

  7F/ F -7F6 280 [email protected] /F9-/.E5-/ / F6/, 9 , [email protected] /F9-/9/// F > - / 7F/5.

  A )

  B 11

  C )0

  D 110

  280  40 11 200

  11 200 11.2

  E5-/ 11

  ESTIMATE * ANGGARANESTIMATE * ANGGARAN

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  107/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 107107

  A -/= 5/5 =95 //=-. H/ 5/5

  7///9 10 -9 1)0 [email protected] =95 9 - -.E5-/ F -9 =/5 [email protected] =95 / ?-95/ 9 2 //5.

  A 1 100

  B 1 200

  C 2 300

  D 2 400

  M9- 10 14 2 100 M-5- 1)0 14 2 380

   J--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  108/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 108108

  [email protected]@ PAKSI

  SIMETRI 

  I

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  109/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 109109

  R/7a;' 2 '< ,

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  110/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 110110

  E9'a7a' Ta;'  3 '< ,

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  111/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 111111

  S6-=/ 4 9/5 [email protected] 5/=

  Segi empat sama 4 paksi

  LINES *

  [email protected]@ PAKSISIMETRI 

  (EIGHING SCALE * ALAT PE!"#A$

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  112/198

  Cemerlang Matematik  112

  04/30/16

  2 5?-/5 00 : * 0. :

  2 senggatan

  0

  kg

    1 PF9/= * Jarum

   penunjuk 

  (EIGHING SCALE * ALAT PE!"#A$

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  113/198

  Cemerlang Matematik  113

  04/30/16

  4 5?-/5 20 : * 0.2 :

  4 senggatan 20

  /

  kg

    " PF9/= * Jarum

   penunjuk 

  (EIGHING SCALE * ALAT PE!"#A$

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  114/198

  Cemerlang Matematik  114

  04/30/16

  5?-/5 200 : * 0.2 :

  senggatan 200

  0

  kg  1

  PF9/= * Jarum penunjuk 

  (EIGHING SCALE * ALAT PE!"#A$

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  115/198

  Cemerlang Matematik  115

  04/30/16

  10 5?-/5 100 : * 0.1 :

  10 5/9::--9 100 : *

  0

  kg  1

  PF9/= * Jarum penunjuk 

  (? [email protected] / @FF9: 5 / -=:/5-6/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  116/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 116116

  8

  $

  )

  11

  $

  )

  3A

  B

  C

  D

  )

  3

  8

  $

  )

  11

  $

  24 3

  81))

  8

  11

  $

  )2

  -6/

  A9-=- ?--9:-9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  117/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 117117

  6-6- -=- !

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  118/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 118118

  B- -=-7 :9 6 !5/9"B- -=-7 :9 6 !5/9"

  -7--9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  119/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 119119

  )) SF--9 -9: /=7- /9:-9SF--9 -9: /=7- /9:-9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  120/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 120120

  CNENTTINAL 1 30

  [email protected] LEARNING 1 30

  GRA* PENCAPAIAN MURID

  B/9-9:-9 * N/5B/9-9:-9 * N/5

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  121/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 121121

  B/9-9:-9 * N/5B/9-9:-9 * N/5

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  122/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 122122

  1).$1).$ ÷÷ 8 8

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  123/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 123123

  $ 8RF69 F / -95/= F =//RF69 F / -95/= F =///?-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  124/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 124124

  3D × 2D

  3 8 7 ×

  6

  3

  81 84 4

  2

  0 9 2 4 2 1

  2

  4

  3 8 1

  21

  DARABDARAB DENGAN NOMBOR GENAP

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  125/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 125125

  × 2 × 6

  × 8× 4

  2

  8

  4

  4

  0

  6

  6

  2

  8

  0 0 0

  0 1 1

  1 1 10

  0

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  30

  1

  1

  2

  3

  3

  4

  4

  5 012

  344

  567

  DARABDARAB DENGAN NOMBOR GANJIL

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  126/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 126126

  × 3

  × 9× 7

  1

  4

  7

  2

  5

  8

  3

  6

  9

  × 5 (senang)

  0

  0

  0

  1

  1

  1

  2

  2

  20

  1

  2

  2

  3

  4

  4

  5

  6

  012

  345

  678

  56 + 79 =

  TAMBAH

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  127/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 127127

  56 + 79 =

  356

  & 79

  15& 12135

  2 120& 15

  135

  50& 70

  6& 9

  120 &15135

  56& 79

  11

  83  64

  & 7916

  226

  & 21

  129& 683

  10

  812

  12

  & 07

  4 128& 263

  TAMBAH

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  128/198

  04/30/1604/30/16

  Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  128128

  4534  726

  & 8382

  12

  13642

  13

  08

  & 263

  11

    1069318

  123456

  789012325

  & 925647

  03

  391

  &

  1512&

  2017052110& 18

  CARI PASANGANTAMBAH

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  129/198

  04/30/1604/30/16

  Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  129129

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

  + 11+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17

  + 18 + 19 + 20 = 210 

  TAM

  BAH

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  130/198

  04/30/1604/30/16

  Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  130130

  2 356 709647 935

  768 171

  1 452 355

  + 84 953

  3

  2

  2

  2

  1

  3

  0

  3

  1

  3

  3

  2

  5

  PASANGAN 10 TLAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  131/198

  04/30/1604/30/16

  Cemerlang MatematikCemerlang Matematik

  131131

  Cara :iasa

  34  ' 18

  1234' 786

  12836 ' 9628

  (asangan 10 2)

  1 00 2

  234  ' 18

  214

  61

  4

  1

  48

  2

  6

  0823

  KURANGKAN 1 TLAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  132/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 132132

  Cn.h ; 1000 < 678 =

  Cara :iasa

  1000' 678

  322

  10 ' 1 = 9

  100 ' 1 = 991000 ' 1 = 999

  1000 < 1  678 ' 1

  2

  999  ' 677

  23

  e$%i!ang sa.#'sa.# se-#!#h'se-#!#h

  TLAK 

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  133/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 133133

  e$%i!ang sa.#'sa.#> se-#!#h'se-#!#h>sera.#s'sera.#s ??????????????

  Cn.h ;

  1000 < 678 =

  100

  100100

  10

  10

  1

  1

  = 322

  1000

  999998988978

  878778

  1000 ' 678

  Cara :iasa DARAB27× 6

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  134/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 134134

  27

  × 642 12

  327

  × 428

  0812

  9374

  × 52035

  15

  45

  2D × 1D 3D × 1D 4D × 1D

  × 6162

  &261 &

  8031 &07864

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  135/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 135135

  9374

  × 5

  12468

  × 4

  123456

  × 7

  4D × 1D 5D × 1D 6D × 1D

  2035

  1545&

  7864

  3224

  1608

  04

  0

  &

  27894

  4235&

  2821

  1407

  291468

  2D × 2D

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  136/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 136136

  Cara :iasa

  68× 74

   272& 476

  5032

  68× 74

  @[email protected]

  32

  &

  82× 88

   7216

  36× 34

   1224

  57× 53

   3021

  425624

  2305

  FAKTA ASAS DARAB ( 0 × 0 9 × 9)

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  137/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 137137

  /aha$kan $#ri+ %ahaa1

  erkena!kan %ahaa2

  a × % = % × a

  Cn.h ; 2 × 3 = 3 × 24 × 5 = 5 × 4

  B × 0 = 0B × 1 = "$%r i.# sen+iri

  RE How To Teach Children Mathematics

  La.ih $#ri+ ki- C#n.ingD 3

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  138/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 138138

  erkena!kan i+ea .a$%ah %er#!angD 4

  2> 4> 6> 8> ????????4> 8> 12> 16> ??????7> 14> 21> 28> ??????

  2 & 2 & 2 & 23 & 3 & 3 & 3 +an se%againa

  erkena!kan FGD 

  *

  FG (Fa+#a! iir e!%agai G#na DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  139/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 139139

  11 22 33 44 55 66 77 88 99

  22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818

  33 66 99 1212 1515 1818 2121 2424 2727

  44 88 1212 1616 2020 2424 2828 3232 3636

  55 1010 1515 2020 2525 3030 3535 4040 4545

  66 1212 1818 2424 3030 3636 4242 4848 5454

  77 1414 2121 2828 3535 4242 4949 5656 6363

  88 1616 2424 3232 4040 4848 5656 6464 7272

  99 1818 2727 3636 4545 5454 6363 7272 8181

  FAKTA ASAS DARAB ( 0 × 0 9 × 9)

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  140/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 140140

  /aha$kan $#ri+ %ahaa1

  erkena!kan %ahaa2

  a × % = % × a

  Cn.h ; 2 × 3 = 3 × 24 × 5 = 5 × 4

  B × 0 = 0B × 1 = "$%r i.# sen+iri

  RE How To Teach Children Mathematics

  La.ih $#ri+ ki- C#n.ingD 3

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  141/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 141141

  erkena!kan i+ea .a$%ah %er#!angD 4

  2> 4> 6> 8> ????????4> 8> 12> 16> ??????7> 14> 21> 28> ??????

  2 & 2 & 2 & 23 & 3 & 3 & 3 +an se%againa

  erkena!kan FGD 

  *

  ahirkan $#ri+ +engan -!a n$%r5

  DARAB

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  142/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 142142

  ahirkan $#ri+ +engan -!a n$%r

  iir 6> 7> 8 HA BG#nakan siir ang $#ri+ .ah#

  6

  0> 4> 8> > 16> > ?????????24> 28> > > 40> 44> ??????

  Cn.h ; 8 × 7

  ( 8 × 5) & ( 8 × 2 )

  40 & 16 = 56

  BA!AGI

  BAHAGI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  143/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 143143

  BA!AGI

  :ahagi a$a @a.a

  12 3 =

  T!ak :er#!ang

  A : C

  12

  '  39

  ' 36

  ' 33

  ' 3

  0

  4

  4

  BAHAGI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  144/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 144144

  2 1 3 1

  111

  7 21' 714

    ' 77

  ' 70

  3 290

  7 644'630

  14'14

  0

  92

  4 1

  BAHAGI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  145/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 145145

  4 12

  30900

  7 6526

  ' 6300226

  ' 210

  16' 142

  932 %aki 2

  # $m

    " $m

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  146/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 146146

  R-- --5 65

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  147/198

  PLACE ALUEPLACE ALUEMM HTHT TTTT TT HH TT TT HH TT

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  148/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 148148

  MM HTHT TTTT TT HH TT  

  TT HH TT

  !! %% 88

  22 66 33 %% ##

  11 %% 

  22 !!

  00   11 22 ""1N2 3 T2N 3 4,ND2D 3 T41,AND 3 T2N T41,AND 3

  4,ND2D T41,AND 3 M56651N

  T2NT4 3 4,ND2DT4 3 T41,ANDT4

  A9-=- 7/=6, -9: -9-- -

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  149/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 149149

  6-= /9-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  150/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 150150

   T/ :/5 -9 / F/5 5?F=/5 :/9 7 /

   6:/5 -=/ 9F 9?6/ -5 / F- 5?F=/.(- 5 / -/=-:/ 5?F=/ [email protected] / :9-5

  )&ge)&ge ,core,core

  'r&nei'r&nei 6.456.45

  Mala%-iaMala%-ia 8.308.30

  none-ianone-ia 7.257.25

  ietnamietnam 5.845.84

  hailanhailan 7.907.90

  A 4.32B 4.%$

  C ).0)

  D ).20

  ale 6

  E9? L//5 -:/ 5 2 /-=5 F. I9 8 /-=5 /, M-=E9? L//5 -:/ 5 2 /-=5 F. I9 8 /-=5 /, M-= 7/ [email protected] / -:/ [email protected] E9? L//. 7/ [email protected] / -:/ [email protected] E9? L//.HF F 5 M-= 9FHF F 5 M-= 9F

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  151/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 151151

  HF F 5 M-= 9FHF F 5 M-= 9F

  En%ik Lee berumurEn%ik Lee berumur 22 tahun.tahun. 88 tahun akan datang,tahun akan datang,umur "ary ialah setengah daripada umur En%ik Lee.umur "ary ialah setengah daripada umur En%ik Lee.

  #erapakah umur "ary sekarang#erapakah umur "ary sekarang !UPSR 2008"!UPSR 2008"

  U6= E9. L// 8 -69 --9 --9: = 2 8 = %0

  U6= M-= 8 -69 --9 --9: = %0 ÷ 2 = 30 -69

  U6= M-= 5/-=-9: = 30 − 8 = 22 -69

  K--6 C:6

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  152/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 152152

    N67/=5 - =/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  153/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 153153

  I

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  154/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 154154

  RAJAH )

  ?, 5/6-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  155/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 155155

  56 876 56 876  739739

  56 87656 876

    793793

  57 66957 669 

  11

  56 876 56 876  739739

  56 87656 876

    739739

  57 61557 615 

  Tidak perlada ja!apan

  di sini

  I9:--9 /

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  156/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 156156

  U79 a>a-a :U79 a>a-a : 

  Pa

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  157/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 157157

  30 & -=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  158/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 158158

  M/9::69--9 5=-/: -9:M/9::69--9 5=-/: -9:

  --= F/ :6=6 /9:-9 /-5.--= F/ :6=6 /9:-9 /-5.CF9F;CF9F;

  1.01.0   1.0 1 0001.0 1 000

  A- 6=76- 5/--

  9 5-/

   T/

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  159/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 159159

  99

  P66 7/=-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  160/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 160160

  [email protected]

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  161/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 161161

  Sa79 -,

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  162/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 162162

  P='

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  163/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 163163

  Tidak 

  Tidak 

  Memahami & Mentafsir 

   Maklumatii. a!a"kan mak#$ma" %an& di'()i

  da)i a!a %an& dik(h(ndaki

  iii. M(n*(#akan maa#ah

  ,a

  TAMAT

  -ancan& dan "(n"$kan ")a"(&iMerancang Strategi

  Penyelesaian

  (#(aikan

  B/#(hkah di(#(aikan

  (n&an ")a"(&i ini 

  Melaksanakan StrategiPenyelesaian

  (mak !(n%(#(aian %an& di!()/#(hi.

  Adakah !(n%(#(aian ini '("$#

  ,a

  Menyemak Semula

  MEMAHAMI DAN MENTA*SIR MAKLUMAT

  APA YANG DIBERI

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  164/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 164164

  APA YANG DIBERI  NF7F=  B/96  P/=--9  N-

   Y-9: /=7-

  APA YANG PERLU DICARI

   T/=-9: -5-- /9:-9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  165/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 165165

  M/9/96-9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  166/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 166166

  STRATEGI

  B6-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  167/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 167167

  < < < -9: F: --6

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  168/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 168168

  C9a a=a

  M;a' Paa'a Maa9'

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  169/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 169169

    M/--9 9F7F= /9:-9

  5/56-6 F7/

  D-- F- -- 7 :6. K-55

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  170/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 170170

  :

  -56-9 4 7 :6 -:.B/=-a-a m=ma

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  171/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 171171

  - =

  79'

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  172/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 172172

  A;;aa ,m,,m, 79 4a /a

  -='

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  173/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 173173

  ($*$dan ($a"$ !/#a da#am ($a"$ maa#a

    a*i !()kai"an %an& $*$d

    B$a" !(n&i"#akan $n"$k m(nda!a" !(n%(#(aian

    T(n"$ahkan !(n&i"#akan i"$

  Pengitlakan 9 esimplan se$ara mm ; men+elrh.

  5sikan nombor +ang tepat dalam kotak kosong

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  174/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 174174

  1 2 4 7 11

  5sikan nombor +ang tepat dalam kotak kosong.

  +1

  +2

  +3

  +4

    M/65 :-7-= =--M/65 :-7-= =--

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  175/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 175175

  : :

    D:69--9 7-: /9/-5-9 -5--

    M/7-96 6= /- 7/96

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  176/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 176176

  di dalam bank. Berapakah jmlah !ang +ang disimpan di dalam bank

  tersebt =

  !M12""

  !M4""

  !M4""

  !M4""

  -M100 -M100 -M100 -M100

  3

  2

  3

  1

  3 4

  #elan$a

  #aki

  4

  1%isiman

   Menc&a ke- leih m&ahMenc&a ke- leih m&ah

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  177/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 177177

  S/56-6 -5-- -9: =6S/56-6 -5-- -9: =6

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  178/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 178178

  32

  42

  52

  62

  72

  10

  10

  10

  73

  74757677

  78

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  10

  40

  6

  46

   Mm9a7 Aa',;

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  179/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 179179

  ;

   Ma

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  180/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 180180

  a4a

   G9aa /aa =a;

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  181/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 181181

    A7J7 'a,a4'a9a

    , =a;

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  182/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 182182

  (ia memeri M 25 ke"aa anakn%a aiton. (an

  memeli 1 &ah &k& ke"aa harga M 20.'era"akah aki *angn%a

  -M 25 -M 20

  -M 100 -M 25 -M 20 = -M 55

    K/=- / 7/--9:K/=- / 7/--9:

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  183/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 183183

    Ma'9ma7 a5 4a.

    T79a a-a 'a9

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  184/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 184184

  S9a5 a< 7,'a 4a Ta-; 4a 7a 4

  K9a'a L9m-9 -a4a -99' !.30 -7a;. Ba

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  185/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 185185

  11.3" 12.3"   1.3"   2.3" 3.3"  4.3"12.""

  !ehat

  'aktu ti(a

  1 $am 1 $am 1 $am 1 $am30 mini"30 mini"

  M$#a '()"/#ak !ada!$k$# 11.30 !a&i

  CADANGAN P P PMCADANGAN P P PM

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  186/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 186186

  M6--9 /9:-9 PM -9: 6-M6--9 /9:-9 PM -9: 6-

  A=-5 = -=-7

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  187/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 187187

   T- @-- 5F--9. T- -= 5>= -=-7. T- @-- 5F--9. T- -= 5>= -=-7.

  L-7- ?F9:- --6 /9:=- 4 F

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  188/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 188188

  Sa'a5

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  189/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 189189

  /=

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  190/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 190190

  =a; -aa; m=aa 7a=a; -aa; m=aa 7a

  /99- ma

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  191/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 191191

  T4a ma5 a7a 9/ -m'5a ,-a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  192/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 192192

  Ba;;a-a 7a< 2

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  193/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 193193

  C-a7 -979< aa-a.

  T4a m99a a'a m;aT4a m99a a'a m;a

  =a;

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  194/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 194194

  INTAN BERLIANINTAN BERLIAN

  BUNGA SELASIHBUNGA SELASIHSEKIANSEKIAN

   TERIMA KASIH TERIMA KASIH

  [email protected]

  C-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  195/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 195195

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  196/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 196196

  -- RM10, 7/=-

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  197/198

  04/30/1604/30/16 Cemerlang MatematikCemerlang Matematik 197197

  = ; ;

  m9a

 • 8/17/2019 Ceramah Mt Skpm

  198/198

  ' $m

  Da;am 1 < 7>,