skpm bdg hem

Click here to load reader

Post on 04-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cth

TRANSCRIPT

 • RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDSekolah: Tarikh Penarafan Kendiri:

  DIMENSI % ELEMEN % ASPEK/SUBELEMEN

  Skor

  Penuh

  10

  E01 Visi dan Misi 31.1 Visi dan Misi1.2 Penyebaran Visi dan Misi

  Jumlah Elemen 1

  E02 Kepimpinan 7

  2.1 Gaya Kepimpinan2.2 Budaya Ilmu dan Berfikir2.3 Pemuafakatan2.4 Motivasi dan Dorongan2.5 Pemimpin Kurikulum2.6 Pengupayaan Kepimpinan

  Jumlah Elemen 2

  30

  E03 63.1 Penentuan Struktur Organisasi3.2 Penyebaran Struktur Organisasi

  Jumlah Elemen 3

  E04 Perancangan 6

  4.1 Perancangan Strategik4.2 Perancangan Taktikal4.3 Perancangan Operasi

  Jumlah Elemen 4

  E05 Iklim 6

  5.1 Premis5.2 Komunikasi5.3 Kebebasan Optimum5.4 Disiplin5.5 Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi5.6 Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Komuniti

  Jumlah Elemen 5

  E06 6

  6.1 Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas6.2 Pengurusan Kewangan6.3 Pengurusan Sumber Tenaga Manusia6.4 Pengurusan Pejabat6.5 Pengurusan Bahan Kurikulum

  Jumlah Elemen 6

  E07 6

  7.1 Pemerolehan Maklumat7.2 Penyebaran Maklumat7.3 Penyimpanan Maklumat7.4 Pengaksesan Maklumat7.5 Penggunaan Maklumat7.6 Pengemukaan Maklumat7.7 Pengemaskinian Maklumat

  Jumlah Elemen 7

  45

  E08

  5 8.1 Pengurusan Program Kurikulum5 8.2 Pengurusan Program Kokurikulum5 8.3 Pengurusan Program Hal Ehwal Murid

  15 Jumlah Elemen 8

  E09 20

  9.1 Rancangan Pelajaran Tahunan9.2 Rancangan Pelajaran Harian9.3 Set Induksi9.4 Penyampian / Perkembanagn Pengajaran9.5 Teknik Penyoalan Guru9.6 Penglibatan Murid9.7 Peneguhan9.8 Latihan dan Tugasan9.9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

  9.10 Penutupan9.11 Hasil Kerja Murid9.12 Pengurusan Kelas

  Bil Item

  DIMENSI 1: HALA TUJU

  KEPIMPINAN

  DIMENSI 2: PENGURUSAN ORGANISASI

  Struktur Organisasi

  Pengurusan Sumber

  Pengurusan Maklumat

  DIMENSI 3: PENGURUSAN

  PROGRAM PENDIDIKAN

  Pengurusan Program

  Kurikulum, Ko-ku & Hem

  Pengajaran Pembelajaran

 • 45

  E09 20

  9.13 Perwatakan GuruJumlah Elemen 9

  E10 5

  10.1 Tugas dan Tanggungjawab10.2 Latihan dan Bimbingan10.3 Tunjuk Teladan10.4 Peluang, Persekitaran dan Kemudahan10.5 Penghargaan dan Pengiktarafan10.6 Menangani Perlakuan Negatif

  Jumlah Elemen 10

  E11 5

  11.1 Penilaian Pencapaian Akademik11.2 Penilaian Pencapaian Kokurikulum11.3 Penilaian Pencapaian Sahsiah

  Jumlah Elemen 11

  15 E12

  12.1 Kemenjadian Murid Prassekolah12.2 Pencapaian Akademik Murid Sek Rendah 12.3 Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 3 12.4 Pencapaian Akademik Murid Ting 4 dan 512.5 Pencapaian Akademik Murid Ting 6

  4 12.6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum4 12.7 Kemenjadian Sahsiah Murid8 Jumlah Elemen 12

  Jumlah 100 100 63 Jumlah Semua Elemen

  Tahap:

  Skor subelemen dengan wajaran bagi subelemen 12.1 hingga 12.7,Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah disemak dengan teliti mengikut kesesuaian sekolah.

  DIMENSI 3: PENGURUSAN

  PROGRAM PENDIDIKAN

  Pengajaran Pembelajaran

  Pembagunan

  Sahsiah Murid

  Penilaian Pencapaian

  Murid

  DIMENSI 4: KEMENJADIAN

  MURID

  Kemenjadian Murid Dalam Akademik,

  Kokurikulum dan Sahsiah

 • RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDTarikh Penarafan Kendiri:

  Skor

  Sekolah %

  Skor Elemen Dengan Wajaran

  Skor Dimensi Dengan Wajaran

 • Taraf:

  SK SJKC SJKT123 132 132492 528 528

 • RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDSekolah: Tarikh Penarafan Kendiri:

  DIMENSI % ELEMEN % ASPEK/SUBELEMEN

  Skor

  Penuh

  10

  E01 Visi dan Misi 31.1 Visi dan Misi1.2 Penyebaran Visi dan Misi

  Jumlah Elemen 1

  E02 Kepimpinan 7

  2.1 Gaya Kepimpinan2.2 Budaya Ilmu dan Berfikir2.3 Pemuafakatan2.4 Motivasi dan Dorongan2.5 Pemimpin Kurikulum2.6 Pengupayaan Kepimpinan

  Jumlah Elemen 2

  30

  E03 63.1 Penentuan Struktur Organisasi3.2 Penyebaran Struktur Organisasi

  Jumlah Elemen 3

  E04 Perancangan 6

  4.1 Perancangan Strategik4.2 Perancangan Taktikal4.3 Perancangan Operasi

  Jumlah Elemen 4

  E05 Iklim 6

  5.1 Premis5.2 Komunikasi5.3 Kebebasan Optimum5.4 Disiplin5.5 Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi5.6 Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Komuniti

  Jumlah Elemen 5

  E06 6

  6.1 Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas6.2 Pengurusan Kewangan6.3 Pengurusan Sumber Tenaga Manusia6.4 Pengurusan Pejabat6.5 Pengurusan Bahan Kurikulum

  Jumlah Elemen 6

  E07 6

  7.1 Pemerolehan Maklumat7.2 Penyebaran Maklumat7.3 Penyimpanan Maklumat7.4 Pengaksesan Maklumat7.5 Penggunaan Maklumat7.6 Pengemukaan Maklumat7.7 Pengemaskinian Maklumat

  Jumlah Elemen 7

  45

  E08

  5 8.1 Pengurusan Program Kurikulum5 8.2 Pengurusan Program Kokurikulum5 8.3 Pengurusan Program Hal Ehwal Murid

  15 Jumlah Elemen 8

  E09 20

  9.1 Rancangan Pelajaran Tahunan9.2 Rancangan Pelajaran Harian9.3 Set Induksi9.4 Penyampian / Perkembanagn Pengajaran9.5 Teknik Penyoalan Guru9.6 Penglibatan Murid9.7 Peneguhan9.8 Latihan dan Tugasan9.9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

  9.10 Penutupan9.11 Hasil Kerja Murid9.12 Pengurusan Kelas

  Bil Item

  DIMENSI 1: HALA TUJU

  KEPIMPINAN

  DIMENSI 2: PENGURUSAN ORGANISASI

  Struktur Organisasi

  Pengurusan Sumber

  Pengurusan Maklumat

  DIMENSI 3: PENGURUSAN

  PROGRAM PENDIDIKAN

  Pengurusan Program

  Kurikulum, Ko-ku & Hem

  Pengajaran Pembelajaran

 • 45

  E09 20

  9.13 Perwatakan GuruJumlah Elemen 9

  E10 5

  10.1 Tugas dan Tanggungjawab10.2 Latihan dan Bimbingan10.3 Tunjuk Teladan10.4 Peluang, Persekitaran dan Kemudahan10.5 Penghargaan dan Pengiktarafan10.6 Menangani Perlakuan Negatif

  Jumlah Elemen 10

  E11 5

  11.1 Penilaian Pencapaian Akademik11.2 Penilaian Pencapaian Kokurikulum11.3 Penilaian Pencapaian Sahsiah

  Jumlah Elemen 11

  15 E12

  12.1 Kemenjadian Murid Prassekolah12.2 Pencapaian Akademik Murid Sek Rendah 12.3 Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 3 12.4 Pencapaian Akademik Murid Ting 4 dan 512.5 Pencapaian Akademik Murid Ting 6

  4 12.6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum4 12.7 Kemenjadian Sahsiah Murid8 Jumlah Elemen 12

  Jumlah 100 100 63 Jumlah Semua Elemen

  Tahap:

  Skor subelemen dengan wajaran bagi subelemen 12.1 hingga 12.7,Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah disemak dengan teliti mengikut kesesuaian sekolah.

  DIMENSI 3: PENGURUSAN

  PROGRAM PENDIDIKAN

  Pengajaran Pembelajaran

  Pembagunan

  Sahsiah Murid

  Penilaian Pencapaian

  Murid

  DIMENSI 4: KEMENJADIAN

  MURID

  Kemenjadian Murid Dalam Akademik,

  Kokurikulum dan Sahsiah

 • RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARDTarikh Penarafan Kendiri:

  Skor

  Sekolah %

  Skor Elemen Dengan Wajaran

  Skor Dimensi Dengan Wajaran

 • Taraf:

  SK SJKC SJKT123 132 132492 528 528

 • DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

  SUBELEMEN 12.7: KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDNo. Aspek No. Item Skor Sekolah

  Aspek Item 0 1 212.7.1 Panduan skor untuk item 12.7.1 (a)(i) hingga (a)(xiv)

  Skor 4 : 99.00 % hingga 100.00 %Skor 3 : 97.00 % hingga 98.99 %Skor 2 : 95.00 % hingga 96.99 %Skor 1 : kurang daripada 95.00 %

  (a) Murid memperlihatkan sikap dan perlakuan yang positif dengan: i. menerima tanggungjawab dan tugas yang diamanahkanii. berkomunikasi secara sopaniii. menghormati rakaniv. menghormati guru dan orang dewasav. menepati masavi. menjaga kebersihan dan kekemasan dirivii. menjaga dan memelihara kebersihan persekitaranviii. menjaga keselamatan harta benda sekolah ix. menjaga keselamatan kemudahan awamx. mematuhi peraturan sekolahxi. memberi sumbangan dan khidmat kepada kemajuan sekolahxii. memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakatxiii. menunjukkan semangat patriotisme yang tinggixiv. menunjukkan sikap berterima kasih dan bersyukur

  Jumlah Frekuensi Aspek 12.7.1 0 0 0Skor 0 0 0

  Jumlah Skor Aspek 12.7.1 012.7.2 (a)

  i. bilangan kes berat berkurangan ii. bilangan kes sederhana berkurangan atau kekal iii. bilangan kes ringan berkurangan iv. Bilangan murid yang melakukan kesalahan berkurangan Skor 4: kesemua di atas atau tiada kes salah laku Skor 3: mana-mana tiga daripada di atas Skor 2: mana-mana dua daripada di atas Skor 1: mana-mana satu daripada di atas Skor 0: kesemua situasi di atas (I, ii, iii, dan iv) tidak berlaku

  (b)

  Skor 4: tiada kes salah laku Skor 3: lebih daripada 0.00% hingga 0.50% murid terlibat Skor 2: 0.51% hingga 1.00% murid terlibat

  Perlakuan Positif

  Skor 4 : 99.00 % hingga 100.00 %

  Skor 3 : 97.00 % hingga 98.99 %

  Skor 2 : 95.00 % hingga 96.99 %

  Skor 1 : kurang daripada 95.00 %

  Disiplin Murid (rujuk Surat Pekeliling Ihktisas Bil. 9/1975)

  Murid mengekalkan tahap disiplin yang tinggi di mana kes salah laku secara keseluruhnannya berkurangan berbanding tahun sebelumnya (dengan merujuk kepada dokumen seperti: rekod salah laku murid, kad profil murid, rekod merit, rekod demerit murid):

  Peratus murid yang terlibat dengan kes salah laku tahun sebelumnya

 • DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEMEN 12: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH

  SUBELEMEN 12.7: KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDNo. Aspek No. Item Skor Sekolah

  Aspek Item 0 1 2

  (b)

  Skor 1: lebih daripada 1.00% terlibat Jumlah Frekuensi Aspek 12.7.2 0 0 0

  Skor 0 0 0Jumlah Skor Aspek 12.7.2 0

 • DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURIDELEM