panduan penggunaan skpm

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2018

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  1/19

  PANDUAN PENGGUNAANPANDUAN PENGGUNAAN

  STANDARD KUALITISTANDARD KUALITI

  PENDIDIKAN MALAYSIAPENDIDIKAN MALAYSIA20102010

  01/10/2010 1

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  2/19

  1.JNJK - Pemeriksaan dan penilaian

  2.Sekolah - Penarafan KendiriSekolah (PKS-SKPM)

  3.Bahagian KPM, JPN, PPD -Pemantauan dan penyeliaan

  PENGGUNA SKPM 2010PENGGUNA SKPM 2010

  01/10/2010 2

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  3/19

  Untuk menilai secara tepat, pengguna perlu:

  Meneliti dan memahami keseluruhan dokumen

  SKPM 2010 (Bab 1 hingga Bab 5)

  Berpengetahuan, khususnya tentang:- Akta Pendidikan- Dasar Pendidikan Kebangsaan

  - Kurikulum Kebangsaan

  - Sistem peperiksaan dan pentaksiran- Teori pembelajaran

  - Kaedah pengajaran

  - Teori pengurusan pendidikan

  - Surat pekeliling yang berkuat kuasa

  PENGGUNAAN SKPM 2010PENGGUNAAN SKPM 2010

  0110/2010 3

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  4/19

  Penilaian secara menyeluruh dan

  bersepadu kerana setiap standardmempunyai hubung kait antara satu sa

  lain dan saling melengkapi

  SambunganSambungan .... PENGGUNAAN SKPM 2010PENGGUNAAN SKPM 2010

  01/10/2010 4

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  5/19

  Penilaian sekolah berdasarkan SKPM

  meliputi lima (5) standard:

  Setiap standard terdiri daripadasebilangan aspek dan kriteria kritikal

  Setiap kriteria kritikal disediakan deskripsiskor 1 hingga 6 (skor 1 minimum;

  skor 6 - maksimum)

  PENILAIAN SEKOLAH BERDASARKAN SKPMPENILAIAN SEKOLAH BERDASARKAN SKPM

  01/10/2010 5

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  6/19

  Skor Taraf Deskripsi Umum

  6 Cemerlang

  Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan

  mempunyai nilai tambah, mendapat pengiktirafan

  dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain.

  5 Baik Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas.

  4 HarapanBanyak kekuatan yang melebihi keperluan

  minimum.

  3 MemuaskanBanyak kekuatan yang memenuhi keperluan

  minimum.

  2 LemahSedikit kekuatan tetapi terdapat banyak

  kelemahan.

  1 Sangat Lemah Banyak kelemahan yang memerlukan tindakanpembetulan dengan segera.

  PEMERIHALAN SKORPEMERIHALAN SKOR

  01/10/2010 6

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  7/19

  Pemberian skor adalah seperti berikut:

  a. skala enam skor ( 1 hingga 6)

  b. purata skor, dan

  c. peratus pencapaian

  Contoh Instrumen SKPM 2010 -Link-01

  CARA PEMBERIAN SKORC

  ARA PEMBERIAN SKOR

  01/10/2010 7

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  8/19

  Deskripsi bagi skor 1, 3 dan 5 dinyatakan

  dengan spesifik.

  Deskripsi bagi skor 2, 4 dan 6 dinyatakan

  secara umum.

  Deskripsi skor hendaklah diteliti sebelum

  menentukan skor bagi setiap aspek.

  Contoh: Deskripsi skor- Link-02

  DESKRIPSI SKORDESKRIPSI SKOR

  01/10/2010 8

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  9/19

  Tafsiran frasa yang berunsur kekerapan atau Kuantiti:Contoh: Deskripsi Skor-Link-03

  Kekerapan/Kuantiti Peratus

  Keseluruhan 90 100

  Hampir keseluruhan 80 - 89

  Sebahagian besar 70 - 79

  Kebanyakan 50 - 69

  Sebahagian kecil 25 - 49

  Sangat sedikit 0 - 24

  TAFSIRAN FRASA

  01/10/2010 9

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  10/19

  PENGIRAAN SKOR

  -STANDARD 1- LINK-04

  PENGIRAAN SKOR STANDARDPENGIRAAN SKOR STANDARD

  01/10/2010 10

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  11/19

  Aspek 3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran

  - Mengambil kira semua panitia mata

  pelajaran (pihak sekolah)

  - Bilangan panitia mata pelajaran yang

  dinaziri (Nazir Sekolah)

  PENGIRAAN SKOR ASPEK-Link-05a

  PENGIRAAN SKOR MIN ASPEKPENGIRAAN SKOR MIN ASPEK

  01/10/2010 11

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  12/19

  Aspek 3.2.2 : Pengurusan Kelab dan Persatuan

  Aspek 3.2.3 : Pengurusan Badan Beruniform

  Aspek 3.2.4 : Pengurusan Program Sukan untuk

  Semua

  - Mengambil kira semua unit mengikut komponen

  kokurikulum dan sukan (pihak sekolah)

  - Bilangan unit mengikut komponen kokurikulum

  dan sukan yang dinaziri (Nazir Sekolah)

  PENGIRAAN SKOR ASPEK-Link -05b

  SambunganSambungan PENGIRAAN SKOR MIN ASPEKPENGIRAAN SKOR MIN ASPEK

  01/10/2010 12

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  13/19

  Standard 4 Pembelajaran dan

  Pengajaran (Aspek 4.1 hingga 4.12)

  - Mengambil kira semua guru di sekolah

  tersebut (pihak sekolah)

  - Bilangan guru yang dicerap (Nazir Sekolah)

  PENGIRAAN SKOR ASPEK P&P-Link-05c

  SambunganSambungan PENGIRAAN SKOR MIN ASPEKPENGIRAAN SKOR MIN ASPEK

  01/10/2010 13

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  14/19

  Menggunakan peratus (%) pencapaian

  Menggunakan skala enam skor(skor 1 skor 6)

  STANDARD 5-Link 06

  PENENTUAN SKOR STANDARD 5:PENENTUAN SKOR STANDARD 5:

  KEMENJADIAN MURIDKEMENJADIAN MURID

  01/10/2010 14

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  15/19

  Dalam menentukan skor bagi Aspek 5.5, perkara

  berikut perlu diambil kira:

  5.5a Sikap dan Perlakuan: pengiraan melibatkan

  semua murid kecuali murid Prasekolah dan

  Pendidikan Khas

  5.5b hingga 5.5d Disiplin Murid: pengiraanmelibatkan semua murid dalam enrolmen sekolah

  5.5e Kehadiran Murid: pengiraan melibatkan

  semua murid dalam enrolmen sekolah

  PENENTUAN SKOR ASPEK 5.5:PENENTUAN SKOR ASPEK 5.5:

  KEMENJADIAN SAHSIAH MURIDKEMENJADIAN SAHSIAH MURID

  01/10/2010 15

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  16/19

  Bagi aspek yang menggunakan Gred Purata

  Sekolah (GPS) dan Purata Nilai Gred

  Keseluruhan (PNGK), nilai GPS dan PNGK

  hendaklah dinyatakan dalam bentuk peratus.

  Semua pengiraan hendaklah dinyatakan tepat

  kepada dua tempat perpuluhan.

  CONTOH PENGIRAAN GPS-Link-07

  PENGIRAAN GPS DALAM BENTUK PERATUSPENGIRAAN GPS DALAM BENTUK PERATUS

  01/10/2010 16

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  17/19

  - Skor semua standard dijumlahkan mengikut wajaranyang ditetapkan

  - Taraf pencapaian sekolah adalah seperti berikut:

  Peratus Pencapaian Taraf Pencapaian90 - 100 Cemerlang

  80 - 89 Baik

  60 - 79 Harapan

  40 - 59 Memuaskan

  20 39 Lemah

  0 19 Sangat lemah

  TARAF PENCAPAIAN SEKOLAHTARAF PENCAPAIAN SEKOLAH

  01/10/2010 17

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  18/19

  Rujukan maksud istilah/

  frasa

  GLOSARIGLOSARI

  01/10/2010 18

 • 8/7/2019 PANDUAN PENGGUNAAN SKPM

  19/19

  01/10/2010 19