ps sekolah skpm 3 jnjk

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2015

609 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Sebelum memulakan sasaran(ETR) 2011-13, TOV perlu diperolehi dari Pelaporan (Aktiviti) 2010 REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2010: Bidang /Unit*_________________________ Tempoh Laksana:Nama Program Objektif (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) Pemantauan(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) Kekangan(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya) PenilaianBerdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang). Penambahbaikan: : : Page4Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh

2. Laporan Keberkesanan Program 2010 Bidang/Unit*:KurikulumBil1ProgramSkor ATempoh PelaksanaanFeb - OgosTarikh Pemantauan 22/5/10 15/6/10, 15/8/10, oleh GB/PKPenilaian Keberkesanan Program Mendapat sambutan dan capai objektifCadangan PenambahbaikanCatatanMasa program perlu dikurangkan dari 60 ke 45 minitBoleh dilaksana pada 2011234 5Page46 3. : : :Page4Tandatangan GPK Nama GPK Tarikh 4. Page4 5. Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS (Format JNJK atau SKPM 3) Rekod 2010 i) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWSSWOT/COWSSWOC Matriks) Bidang/Unit*: (S)KEKUATAN: Dalaman % Kelulusan UPSR meningkat berterusan Pencapaian BM dalam UPSR 100% 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahun 80% guru berbudaya kerja positif Kehadiran murid melebihi 95% Luaran (O)PELUANG: Strategi SO Ibu bapa mementingkan pelajaran anak1. Meningkatkan pencapaian anak mereka akademik dengan kerjasama Sokongan kewangan daripada PIBG antara guru dan ibu bapa. Sekolah satu sesi boleh adakan kelas 2. Meningkatkan penggunaan ICT tambahan waktu petang semasa P&P dengan sokongan Pihak ladang sering berkejasama PIBG Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah tinggi Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% ke sekolah Pengaruh pusat permainan videoStrategi WO 3. Meningkatkan pencapaian 5A/7A* melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBGStrategi SCStrategi WC4. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guruJanakan strategi yang sesuai jika adaPage4(C)CABARAN:Kurikulum (W)KELEMAHAN: Pencapaian UPSR dari segi semua A belum capai 20% Segelintir guru tidak bersikap inisiatif Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktiviti Tidak cukup guru opsyen 6. ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa ST2- Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan sokongan PIBG ST3- Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guruiii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan UlasanST1 5 5 5 5 5ST2 1 2 1 1 1ST3 2 3 4 2 3ST4 3 1 3 4 154525 4 5 42 15 5 1 2 5 5 21 31 4 2 Pemilihan kepada ST15 3 5 27 3Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaikKEUTAMAAN 1 2 3 4Strategi yang telah dijana STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa ST2- Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG ST4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3- Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan sokongan PIBGPage4iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan 7. PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*:KURIKULUM SK JAYA BAKTI TAHUN 2011-2013IsuMemperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuanSub NKRA: LINUS, Sek Berprestasi Tinggi dan Tawaran BaruMatlamatPeratus murid yang mendapat gred A tidak mencapai 25% dalam UPSR dan 30% dalam PKSRMeningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 25% dan PKSR sehingga 30% menjelang 2013Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG% murid peroleh A semua MP dalam UPSR/PKSRMeningkatkan peratus murid dalam UPSR sehingga 75% dan PKSR* sehingga 80% menjelang 2013Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru% murid lulus dalam UPSR/PKSRPrestasi akademik Peratus murid lulus belum tidak mencapai 70% memuaskan dalam UPSR dan 75% dalam PKSR.StrategiIndikator Pencapaian (KPI)Masalah% murid minat membaca Tidak semua murid tahap II menguasai LINUSKeupayaan murid bertutur, membaca dan menulis rendahMempastikan tiada murid tahap II yang tidak kuasai LINUS menjelang 2012Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa% murid tahap II tidak boleh bertutur, membaca dan menulis BMSasaran (ETR) TOV201120122013152224252027303068657080607075805060707515500Page4NKRA: 8. Page4Antara bahan untuk matlamat PS prasekolah (dari Buku SKPM 2010: ms 35) 9. PELAN TAKTIKAL 2011 Bidang/Unit*: KURIKULUM NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru12ProgramSkor ASkor CObjektif Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR sehingga 22% dan PKSR sehingga 27% menjelang 2013 Meningkatkan peratus murid dalam UPSR sehingga 75% dan PKSR* sehingga 80% menjelang 2013TanggungjawabTempohKos/ SumberIndikator PencapaianKetua Panitia dan GMP terasFebruari Ogos 2011RM300 Panitia BI/BM/MTRM300 Panitia BIKetua Panitia dan GMP terasFebruari Ogos 2011TOVETRPeratus Gred A dalam UPSR dan PKSR15222027Peratus Lulus dalam UPSR dan PKSR55656070Page4Bil. 10. Page4 11. Pelan OPerasi Bidang/Unit*: Kurikulum Nama ProgramSkor AObjektifMeningkatkan peratus murid mendapat A dalam Bahasa Malaysia UPSR (22%)dan PKSR(27%) tahap I dan II. Februari hingga Ogos 2011 Semua murid tahap 1 dan 2 yang perolehi gred A dan B dalam PAT 2010.Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses KerjaKekanganEncik Ahmad, Puan B dan Cik C. 1. 2. 3. 4. 5.Taklimat program pada 18 Jan 2011 Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT Perbincangan pelaksanaan Pelaksanaan aktiviti (Jadual) Bahan keperluan...............Set soalan @RM100, ........ Jumlah = RM300. (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) 22/4/11: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.Pemantauan(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan) 22/4/11(GB), 10/6/11(KP), 15/8/11, oleh GB/PKT 20/7/11;GB: Didapati kelas berjalan lancar...Penilaian(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). Kenalpasti murid tidak hadir supaya ..... Kelas dimulakan lebih awal.Tandatangan Penilai:Nama Penilai:Tarikh:(Jika format IAB)Page4Objektif telah dicapai 50%. 12. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas selesai aktiviti 2011) Bidang/Unit*: Kurikulum Bi l 1Program Skor ATempoh Pelaksanaan Feb - OgosTarikh Penilaian Pemantauan Keberkesanan Program 22/5/11 Mendapat sambutan dan 15/6/11, telah capai 75% objektif 15/8/11, oleh GB/PKCadangan Penambahbaikan Masa program perlu ditambah dari 40 ke 60 minitCatatan Boleh dilaksana pada 20122 3 4 5 6 (Jika Format IAB)Page4Adakah kita bersama sekarang? 13. PELAN STRATEGIK Bidang/Unit*: Panitia Bahasa Malaysia SK _____________ TAHUN 2011-2013 Meningkatkan pencapaian % murid boleh akademik dengan kerjasama bertutur, NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan antara guru dengan ibu bapa membaca dan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru menulis BM IsuPencapaian Bahasa Malaysia belum gemilangABM belum mencukupiMasalahStrategiIndikator PencapaianMeningkatkan pencapaian semua A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBGMatlamat500Sasaran (ETR) TOV201120122013% murid dapat gred A dalam BM UPSR / PKSR3240434538424550929598100981001001003456Peratus murid yang mendapat gred A tidak mencapai 45% dalam UPSR dan 50% dalam PKSR.Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam BM UPSR sehingga 45% dan PKSR sehingga 50% menjelang 2013Masih ada murid yang gagal BM dalam UPSR dan PKSR.Mempastikankan semua murid lulus dalam UPSR dan PKSR menjelang 2013% murid lulus dalam BM UPSR / PKSRMasih ada matapelajaran yang belum lengkap ABMMelengkapkan ABM bagi semua matapelajaranBilangan matapelajar an yang lengkap ABMMempastikan ABM lengkap melalui pengurusan panitia yang cekap10PELAN TAKTIKAL 2011 Bidang/Unit*:Panitia Bahasa Malaysia NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran BaruPage4Boleh asingkan dalam Bidang ke-7 ( Bahan P&P) untuk peroleh Skor 6. 14. Bil.1ProgramPertandingan MengarangObjektif Meningkatkan peratus murid cemerlang BT dalam UPSR dan PKSR Meningkatkan peratus murid lulus BT dalam UPSR dan PKSRTanggungjawab1. Ketua Panitia Bahasa Malaysia. 2. Guru Bahasa Malaysia.TempohFebruari Ogos 2011Kos/ SumberIndikator PencapaianRM300 Panitia BIPeratus Gred A dalam UPSR dan PKSR Peratus Lulus dalam UPSR dan PKSRTOVETR32403842929598100Page4Catatan: Semua panitia perlu membina PS, PT dan PO . 15. i) Contoh: Analisis Persekitaran (TOWSSWOT/COWSSWOC Matriks) Bidang/Unit*: HEM (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN: Dalaman Disiplin sekolah terkawal Terdapat kurang daripada 3% murid masih Pengurusan buku teks cekap. mengamalkan sikap negatif Pengurusan biasiswa pelajar baik seperti ponteng. Amalan-amalan baik telah memban