skpm 2010_

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MENU UTAMAJEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIATAPAK AUTOKIRASKPM 2010Nama Sekolah:Kod Sekolah:Nama Guru Besar:MENU UTAMASTANDARD1STANDARD 1*Klik pada perkataan bergaris2STANDARD 23STANDARD 33.1Pengurusan Kurikulum3.2Pengurusan Kokurikulum & Sukan3.3Pengurusan Hal Ehwal Murid4STANDARD 45STANDARD 55.1 - 5.3 (Sekolah Rendah)5.2 - 5.3 (Sekolah Menengah)5.3.4 (Sekolah Menengah)5.4 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum dan Sukan5.5 Kemenjadian Sahsiah MuridASPEK3.1.2Pengurusan Mata Pelajaran3.2.2Pengurusan Kelab & Persatuan3.2.3Pengurusan Badan Beruniform3.2.4Pengurusan Program Sukan4.1-4.12 Pencerapan GuruRumusan Keseluruhan GPS SR & SMPengiraan GPMP & GPS PKSRPengiraan GPMP& GPS PKSMPengiraan GPMP & GPS Tingkatan 4 & 5Pengiraan GPMP & PNGK Tingkatan 6Rumusan Skor SRRumusan Skor SMDISCLAIMER: TAPAK PENGIRAAN SKPM 2010 INI DIBUAT SELARI DENGAN FORMULA PENGIRAAN PORTAL E-PENARAFAN. BAGAIMANAPUN JIKA TERDAPAT PERCANGGAHAN SKOR, MAKA SKOR MUKTAMAD ADALAH SKOR DARIPADA PORTAL E-PENARAFAN.Disediakan: Kdr Veerakumar a/l Subbiah PSTLDM - Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti Caw. Taiping

&CJEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA&CDibangunkan oleh Cdr Veerakumar a/l Subbiah RMNVR - JNJK Cawangan Taiping&CJEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA&CDibangunkan oleh Cdr Veerakumar a/l Subbiah RMNVR - JNJK Cawangan TaipingSTANDARD 1STANDARD 23.13.23.3STANDARD 43.1.23.2.23.2.33.2.4Rumusan Skor SRRumusan Skor SMPengiraan GPMP& GPS PKSMPengiraan GPMP & GPS Tingkatan 4 & 5Pengiraan GPMP & PNGK Tingkatan 65.1 - 5.3 (Sekolah Rendah)5.2 - 5.3 (Sekolah Menengah)5.3.4 (Sekolah Menengah)5.4 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum dan Sukan5.5 Kemenjadian Sahsiah Murid4.1-4.12 Pencerapan GuruPengiraan GPMP & GPS PKSRDisediakan: Kdr Veerakumar a/l Subbiah PSTLDM - Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti Caw. TaipingRumusan Keseluruhan GPS SR & SM

Standard 11STANDARD 1: KEPIMPINAN DAN HALA TUJUNO. ASPEKASPEKKRITERIA KRITIKALSkor 1-61.1Gaya kepimpinanKepimpinan sekolah berupaya mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga sekolah ke arah pencapaian matlamat sekolah1.2Keupayaan menentukan dan melaksanakan hala tujuKepimpinan sekolah memastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan.1.3Kemahiran komunikasiKepimpinan sekolah mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat.1.4Kemahiran merancangKepimpinan sekolah menerajui penyediaan perancangan strategik (pelan strategik, taktikal, operasi) untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah.1.5Kemahiran memotivasi dan menggerakkan warga sekolahKepimpinan sekolah berupaya memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan kualiti kerja.1.6Kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalahKepimpinan sekolah berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah.1.7Kepimpinan instruksionalKepimpinan sekolah menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar1.8Perkongsian kepimpinan (distributive leadership)Kepimpinan sekolah mewujudkan perkongsian tanggungjawab (shared responsibility) bagi memupuk kesedaran tanggungjawab bersama (sense of responsibility) dalam mengurus sekolah.Jumlah skor diperoleh0Skor Min0.00Peratus Pencapaian-20.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 10%-2KEMBALI KE MENU UTAMA

KEMBALI KE MENU UTAMAKEMBALI KE MENU UTAMA

Standard 22STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASINO. ASPEKASPEKKRITERIA KRITIKALSkor 1-62.1Pengurusan sumber manusiaSumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga sekolah2.2Pengurusan prasaranaKemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan dan keselamatan warga sekolah.2.3Pengurusan kewangan dan aset alih (harta modal dan inventori)Kewangan dan aset alih kerajaan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum0Sangat Lemah2.4Pengurusan data dan maklumatData dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan dimanfaatkan.20Lemah2.5Pengurusan sumber pendidikan dan teknologi maklumat komunikasi (TMK)Sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran.40Memuaskan2.6IklimPersekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.60Harapan2.7Permuafakatan strategikPermuafakatan diwujudkan untuk memperoleh sumbangan dan sokongan pelbagai pihak bagi manfaat sekolah80Baik2.8Pengurusan asramaAsrama diurus untuk memastikan keselesaan, keselamatan dan perkembangan sahsiah murid.90Cemerlangcount0Jumlah skor diperoleh0Skor Min0.00Peratus Pencapaian0.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 15%0.00KEMBALI KE MENU UTAMA

KEMBALI KE MENU UTAMAKEMBALI KE MENU UTAMA

Standard 3 -3.13STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HAL EHWAL MURID3.1KURIKULUMNO. ASPEKASPEKKRITERIA KRITIKALSkor 1-63.1.1Ketetapan pelaksanaan kurikulumKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan3.1.2Pengurusan mata pelajaranMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran0.00Pautan ke Aspek 3.1.23.1.3Pengurusan program peningkatan akademik muridProgram peningkatan akademik murid diurus untuk menyokong peningkatan prestasi murid.3.1.4Jadual waktuJadual waktu disediakan bagi membolehkan pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dengan teratur.3.1.5Pengurusan peperiksaan dan pentaksiranPeperiksaan awam dan pentaksiran berasaskan sekolah diurus untuk mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran murid.Jumlah skor diperoleh0.00Skor Min0.00Peratus Pencapaian0.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 10%0.00KEMBALI KE MENU UTAMA

Pautan ke Aspek 3.1.2KEMBALI KE MENU UTAMAKEMBALI KE MENU UTAMA

Standard 3 - 3.23.2KOKURIKULUM DAN SUKANNO.ASPEKKRITERIA KRITIKALSkor 1-6ASPEK3.2.1Ketetapan pelaksanaan kokurikulumKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum3.2.2Pengurusan kelab dan persatuan akademikKelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjah.0.00Pautan ke Aspek 3.2.23.2.3Pengurusan badan beruniformBadan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi fizikal, mental dan emosi.0.00Pautan ke Aspek 3.2.33.2.4Pengurusan Program Sukan Untuk SemuaSukan dan Permainan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pengetahuan , kemahiran dan pembangunan sahsiah murid.0.00Pautan ke Aspek 3.2.43.2.5Pengurusan Sukan Untuk KecemerlanganKegiatan sukan diurus untuk meningkatkan penglibatan murid dan memupuk budaya sukan3.2.6Pengurusan penilaian kegiatan kokurikulum dan sukanPenilaian diurus untuk mengesan pencapaian murid dalam kokurikulum dan sukanJumlah skor diperoleh0.00Skor Min0.00Peratus Pencapaian0.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 6%0.00KEMBALI KE MENU UTAMA

Pautan ke Aspek 3.2.2Pautan ke Aspek 3.2.3Pautan ke Aspek 3.2.4KEMBALI KE MENU UTAMAKEMBALI KE MENU UTAMA

Standard 3 - 3.33.3HAL EHWAL MURIDNO.ASPEKKRITERIA KRITIKALSkor 1-6ASPEK3.3.1Ketetapan pelaksanaan HEMKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan Hal Ehwal Murid (HEM)3.3.2Pengurusan disiplinDisiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif murid.3.3.3Bimbingan dan KaunselingPerkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling disediakan untuk membantu dan membimbing murid dari segi akademik, kokurikulum, sahsiah dan kerjaya murid.3.3.4Kebajikan, kesihatan dan keselamatan muridPerkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan disediakan untuk memastikan kesejahteraan murid.Jumlah skor diperoleh0Skor Min0.00Peratus Pencapaian-20.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 4%-0.80KEMBALI KE MENU UTAMA

KEMBALI KE MENU UTAMAKEMBALI KE MENU UTAMA

Standard 44STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (DIISI DALAM INSTRUMEN LAMPIRAN 1)NO.ASPEKKRITERIA KRITIKALSkorASPEK4.1Penglibatan murid dalam pembelajaranPenglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan0.00Pautan ke Aspek 4.1- 4.12: Skor dimasukkan di Aspek 4.1- 4.24.2Penguasaan pembelajaran muridPenguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor meningkat.0.004.3Hasil kerja muridHasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran0.004.4Perancangan dan persediaan guruPerancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran0.004.5Kaedah penyampaianKaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkan pencapaian objektif pelajaran0.004.6Kemahiran komunikasiKomunikasi yang berkesan memudah dan mempercepat pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.0.004.7Penggunaan sumber pendidikanPenggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu pengajaran guru0.004.8PenilaianPenilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P0.004.9Teknik penyoalanKepelbagaian teknik penyoalan meningkatkan pemahaman dan kejelasan pelajaran serta memperkembang pemikiran kreatif dan kritis murid.0.004.1Penguasaan isi kandunganPenguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat0.004.11Pengurusan kelasPengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan P&P0.00(bilik darjah/ makmal/ bengkel / padang)4.12Amalan profesionalisme keguruanPematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru0.00Jumlah skor diperoleh0.00Skor Min0.00Peratus Pencapaian0.00Taraf Pencapaian0Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 20%0.00KEMBALI KE MENU UTAMA

Pautan ke Aspek 4.1- 4.12: Skor di