skpm ips v22s1

Download Skpm Ips v22s1

If you can't read please download the document

Post on 31-Oct-2014

56 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

SEKOLAH KEBANGSAAN PROTON CITY ABA0131 PERAK Daerah/Bahagian: BATANG PADANG Alamat Sekolah: 35900 TANJONG MALIM Telefon dan Fax: 05-4581128 Alamat Email: [email protected] Alamat Laman Web: skprotoncity.blogspot.com Nama Pengetua: ZALIHA BINTI SALLEH Tarikh Penilaian/Penarafan: 12/30/2010

Nama Skolah: Kod Sekolah: Negeri:

05-4581129

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISINo. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 3 4 1 21

1.1

Penggubalan Visi dan Misi

(a) Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah: i. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii. mengambil kira Wawasan 2020 iii. mengambil kira perkembangan pendidikan semasa iv. mengambil kira analisis kekuatan, kelemahan, v. dibuat secara kolektif vi. dikaji semula jika perluSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : i, ii, dan mana-mana satu di atas i dan ii sahaja i atau ii mana-mana satu daripada di atas tiada pernyataan visi atau misi Jumlah Kekerapan Aspek 1.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 1.1

0 0

0 0 4

0 0 1

1 4

1.2

Penyebaran Visi dan Misi

(a) Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam : i. perancangan sekolah ii. buku panduan guru iii. buku peraturan sekolah untuk murid iv. buku latihan murid v. brosur sekolah vi. surat makluman kepada ibu bapa vii. majalah sekolahSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu daripada di atas tidak didokumentasikan

(b) Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam : i. perhimpunan mingguan sekolah ii. program-program sekolah iii. mesyuarat guru iv. mesyuarat staf sokongan v. mesyuarat PIBG vi. mesyuarat Jawatankuasa PermuafakatanSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu daripada di atas tidak dihebahkan dan tidak diperjelas

1

(c)

Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti : i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%) v. pejabat sekolah vi. dinding utama yang strategikSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu daripada di atas (27)

1

ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD DIMENSI 1 : HALA

TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISIAspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 11 2 0 0 15 1 3 3 1 3 2 8 4 3 12

No. Aspek

1.1

Penggubalan Visi dan Misi

(a) Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah: Skor 0 : tidak dipamerkanJumlah Kekerapan Aspek 1.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 1.2 0 Jumlah Kekerapan Elemen 1 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 1

ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

(27)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINANNo. Aspek Aspek 2.1 Gaya No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

(a) i. ii. iii. iv.

Kepimpinan

Guru Besar/Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan dengan: menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif cara yang sesuai mengikut situasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7 12 28

v. berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah vi. bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka vii. memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif viii. bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko ix. mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah x. bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik xi. membuat rondaan (management by walking about )Jumlah Kekerapan Aspek 2.1 Skor

Jumlah Skor Aspek 2.1 40

2.2

Budaya ilmu dan berfikir

(a) Guru Besar/Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan: i. menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya) ii. menggalakkan perkongsian ilmu/pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya) iii. menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya)Jumlah Kekerapan Aspek 2.2 Skor 0 0 0 0 0 0 1

1

1

1 3

2 8

Jumlah Skor Aspek 2.2 11

2.3 Permuafakatan

(a) Guru Besar/Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan: i. membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan dan ke arah pencapaian matlamat yang sama) ii. mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra iii. mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah iv. mengamalkan sikap percaya-mempercayai di kalangan warga sekolahJumlah Kekerapan Aspek 2.3 Skor 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 3 3 12

Jumlah Skor Aspek 2.3 15

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINANNo. Aspek Aspek 2.1 Gaya 2.4 Motivasi dan No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

Kepimpinan Dorongan

(a) Guru Besar/Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan: i. memberi sokongan (moral dan material) ii. membuat penilaian secara adil iii. memberi teguran yang membina iv. menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah v. memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaanJumlah Kekerapan Aspek 2.4 Skor 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 3 4 16

Jumlah Skor Aspek 2.4 19

2.5 Pemimpin Kurikulum

(a) Guru Besar/Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan: i. mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berkuat kuasa ii. memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran v. mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid vi. menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam halhal berkaitan dengan pendidikan vii. memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid viii. memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah ix. memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran x. mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaranJumlah Kekerapan Aspek 2.5 Skor 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 2 6 8 32

Jumlah Skor Aspek 2.5 38

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINANNo. Aspek Aspek 2.1 Gaya 2.6 Pengupayaan No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

Kepimpinan

(a) Guru Besar/Pengetua mengupayakan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia untuk memimpin dengan cara: i. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas ii. memberi latihan kepimpinan iii. menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing iv. menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing v. memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan vi. memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakanJumlah Kekerapan Aspek 2.6 Skor 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 3 9 3 12

Jumlah Skor Aspek 2.6 21 0 0 1 0 2 0 0 3 4 12 27 36 108

Jumlah Kekerapan Elemen 2 Skor

0 0 Jumlah Skor Elemen 2 144

(30)

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHNo. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

3.1 Penentuan Struktur Organisasi

(a) Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan menyediakan: i. struktur organisasi terkini yang relevan, berfungsi dan sesuai dengan gred sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa) ii. carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan Kaunseling) iii. carta jawatankuasa utama terkini (kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid)Jumlah Kekerapan Aspek 3.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 3.1 10 0 0 0 0 1

1

1 2 61

1 4

3.2 Penyebaran (a) Struktur organisasi sekolah didokumentasikan dalam: Struktur i. perancangan sekolah Organisasi ii. buku panduan guru Sekolah iii. fail panitia iv. brosur sekolah v. majalah sekolahSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu di atas tidak didokumentasikan

(b) Struktur organisasi sekolah dihebahkan dan diperjelaskan dalam: i. perhimpunan sekolah ii. mesyuarat guru iii. mesyuarat staf sokongan iv. mesyuarat PIBG v. mesyuarat Jawatankuasa PermuafakatanSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu di atas tidak dihebahkan dan tidak diperjelaskan

1

(c) Struktur organisasi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti : i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas v. pejabat sekolah vi. tempat-tempat lain yang sesuaiSkor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat d