pjpk ting5

Click here to load reader

Post on 15-Dec-2014

95 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN LIMA MINGGU WAKTU 1 1 TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KECERGASAN 1. Kecergasan Fizikal a. Dayatahan Kardiovaskular - Long Slow Distance (LSD) HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti. Menghubungkaitkan aktiviti LSD dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. A: Kesedaran P: Melakukan aktiviti LSD dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan kaitan sistem pengaliran darah dan jantung dalam aktiviti LSD. Menyatakan kesan fisiologi hasil dari latihan dayatahan kardiovaskular. A: Kesedaran CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti sebelum, semasa dan selepas. 2. Perbincangan hubungkait aktiviti dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 3. Melakukan aktiviti LSD secara berkumpulan. . 1. Perbincangan kesan-kesan perubahan fisiologi hasil latihan dayatahan kardiovaskular. 2. Perbincangan kaitan antara sistem pengaliran darah dan jantung dalam aktiviti LSD. 3. Melakukan aktiviti LSD secara berkumpulan 4. Melayari laman web berkait dayatahan kardiovaskular. CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KECERGASAN 2. Kecergasan Fizikal b. Dayatahan Kardiovaskular - Long Slow Distance (LSD)

2

MINGGU WAKTU 2 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola Keranjang - Menghantar - Menerima

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI/ PENILAIAN

P: Melakukan kemahiran 1. Perbincangan teknik menghantar bola dan menghantar dan menangkap menangkap bola dengan teknik bola keranjang. lakuan yang betul dan selamat. 2. Perbincangan peraturan dan K: Menyatakan peraturan undang-undang menghantar menghantar dan menangkap dan menangkap dalam bola keranjang. 3. Melakukan kemahiran Menerangkan teknik menghantar menghantar dan menangkap dan menangkap bola yang betul dalam kumpulan kecil A: Keseronokan P: Menyenaraikan beberapa PENILAIAN pemeriksaan/PENILAIAN saringan kesihatan. K: Menerangkan tujuan PENILAIAN saringan tekanan darah dan PENILAIAN air kencing. A: Kesedaran. 1. Merujuk pelbagai media berkait PENILAIAN saringan kesihatan. 2. Menyediakan poster berkait kepentingan saringan PENILAIAN. 3. Menyediakan folio berkait saringan kesihatan. 4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatan berkait PENILAIAN saringan kesihatan.

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1, Kesihatan Diri a. Saringan kesihatan - PENILAIAN tekanan darah - PENILAIAN air kencing

FOLIO

3

MINGGU WAKTU 3 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola keranjang - melantun - menggelecek

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan kemahiran menggelecek dan melantun bola keranjang dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan undang-undang dan peraturan menggelecek dan melantun bola. A: Keseronokan. P: Melakukan kemahiran menjaring dan menghadang bola dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menyatakan peraturan menjaring dan menghadang dalam bola keranjang - Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam kemahiran menjaring dan menghadang A: Sikap kesukanan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan ansur maju kemahiran menggelecek dan melantun bola. 2. Perbincangan undang-undang dan peraturan menggelecek dan melantun bola. 3. Melakukan kemahiran menggelecek dan melantun bola keranjang secara individu. 1. Perbincangan teknik menjaring dan menghadang bola. 2. Perbincangan peraturan dan undang-undang menjaring dan menghadang dalam bola keranjang. 3. Melakukan kemahiran menjaring dan menghadang dalam kumpulan kecil

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KEMAHIRAN 1.Permainan a. Bola keranjang - menjaring - menghadang

4

MINGGU WAKTU 4. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 1. Permainan a. Bola keranjang

HASIL PEMBELAJARAN P: Menggunakan kemahiran asas bola keranjang dalam situasi permainan. K: Mengenalpasti kesalahankesalahan yang dilakukan semasa dalam permainan. A: Keseronokan. P: Menyenaraikan tujuan PENILAIAN saringan ECG, PENILAIAN Pap Smear dan PENILAIAN kanser payu dara. K: Menerangkan kepentingan menjalani PENILAIAN saringan. A: Kesedaran. P: Menggunakan kemahirankemahiran asas bola keranjang dalam situasi permainan K: Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang. A: Keseronokan

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan beberapa undang-undang dan peraturan permainan. 2. Perlawanan antara kumpulan.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan Diri. a. Saringan kesihatan - ECG - PENILAIAN Pap Smear - PENILAIAN Kanser Payu Dara KEMAHIRAN 1.Permainan a. Bola keranjang

5.

1

1. Perbincangan PENILAIAN saringan kesihatan ECG, Pap Smear, PENILAIAN Kanser Payu Dara. 2. Mencari maklumat dari pelbagai media berkait PENILAIAN. 3. Melawat klinik kesihatan. 4. Ceramah berkait PENILAIAN saringan. 1. Perlawanan antara kumpulan dan menggunakan strategi berlainan 2. Perbincangan otot-otot utama dalam permainan bola kerangjang

5

MINGGU WAKTU 5. 2

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN UDTA

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang betul dan selamat K: Menyenaraikan aktiviti UDTA dan komponen kecergasan yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut. A: Kerjasama P: Melakukan acara lari berhalangan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan ansur maju acara lari berhalangan. - Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang berkait dengan aktiviti. A: Keyakinan diri P: Menyenaraikan beberapa pemasalahan fizikal. K: Menerangkan pemasalahan fizikal dan cara-cara mengatasinya. A: Kesyukuran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Melakukan aktiviti UDTA secara berpasangan a. Bangkit Tubi b. Tekan Tubi c. Jangkauan Melunjur d. Larian 12 minit/ 1500 m

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

6.

1

KEMAHIRAN 2. Olahraga a. Balapan - acara lari berhalangan

1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti lari berhalangan. 2. Melakukan aktiviti lari berhalangan secara ansur maju. 3. Perbincangan prosedur latihan.

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan diri b. Pemasalahan fizikal - obesiti - cacat

1. Perbincangan jenis-jenis pemasalahan fizikal. 2. Perbincangan kesan-kesan pemasalahan fizikal dan caracara mengatasinya. 3. Mencari maklumat dari pelbagai media. 4. Ceramah oleh Jabatan Kesihatan

6

MINGGU WAKTU 7. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN 2. Olahraga a. Balapan -teknik lompat pagar

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan lompat pagar dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan peraturan dan undang-undang acara lari berhalangan. Menamakan otot-otot utama terlibat dalam acara lari berhalangan. A: Keyakinan diri. P: Melakukan aktiviti bicep curl dan bench press dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menamakan otot-otot yang terlibat daam aktiviti tersebut. - Menerangkan kesan-kesan fisiologi hasil daripada latihan dayatahan otot. A: Keyakinan diri

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan teknik lompat pagar. 2. Perbincangan ansur maju teknik lompat pagar. 3. Perbincangan undang-undang dan peraturan acara lari berhalangan. 4. Menyediakan folio individu berkait acara lari berhalangan. 5. Menamakan otot-otot utama dalam lari berhalangan. 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait bicep curl dan bench press. 2. Menamakan otot-otot yang terlibat dengan aktiviti bicep curl dan bench press. 3. Perbincangan kesan-kesan fisiologi hasil dari latihan dayatahan otot. 4. Melakukan aktiviti bicep curl dan bench press secara individu.

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

FOLIO

2

KECERGASAN 1. Kecergasan Fizikal b. Dayatahan otot

.

7

MINGGU WAKTU 8. 1

TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KECERGASAN 1. Kecergasan fizikal. c. kekuatan otot

HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan kepentingan kekuatan otot dalam sukan, permainan dan aktiviti harian. A: Kesedaran.

CADANGAN AKTIVITI 1. Perbincangan maksud kekuatan otot. 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu di ambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. 3. Perbincangan kaitan kekuatan otot dengan sukan, permainan dan aktiviti harian. 1. Perbincangan berkait masalah emosi remaja. 2. Lakonan 3. Main peranan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

2

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 2. Perasaan - memahami perasaan

P: Menyenaraikan cara-cara menangani masalah emosi remaja. K: Menyatakan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perasaan remaja. A: Kesedaran.

.

8

MINGGU WAKTU MINGGU WAKTU 9. 9 1 2

TUNJANG/TAJUK/ TUNJANG/TAJUK/ KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN atau 1. Pendidikan Pergerakan Irama a. Gimnastik Artistik - ketangkasan Pola pergerakan i. Hayunan guling sisi ii. guling depan atau

HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan aktiviti-aktiviti P: Melakukan aktiviti guling sisi hayunan dengan teknik lakuan dan guling depan dengan teknik yang betul dan selamat. lakuan yang betul dan selamat. K: Menerangkan teknik-teknik K: Menerangkan teknik membuat hayunan dan mengenalpasti guling sisi otot dan yang guling depan. kumpulan digunakan. A: Keyakinan diri.

CADANGAN AKTIVITI CADANGAN AKTIVITI 1. Penerangan dan teknik 1. Penerangan dan tunjukcara melakukan aktiviti hayunan. aktiviti dan -melakukan Duduk berimbang ketangkasan. menjongkang-jongkit. guling sisi - Hayunan kaki pada - guling depan. sokongan tangan. langkah-langkah 2. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira. dipatuhi. 3. Melakukan aktiviti ketangkasan. 1. Penerangan teknik melakukan 1. aktiviti Penerangan dan tunjukcara ketangkasan. hayunan -membuat ringkuk badan dan ayun - hayunan atas peti