pjpk rpt 2014 f2

Click here to load reader

Post on 13-Aug-2015

262 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. TARIKH TUNJANG TAJUK OBJEKTIF NILAI/ BBM/ EVIDENS AKTIVITI CADANGAN / EVIDENS MINGGU 1 2-4/1/13 PK KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan diri Amalan pemakanan yang tidak sihat (i) Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak suka akan makanan (ii) Bulimia: menjolok anak tekak sebaik sahaja selepas makan Aras 1 Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan bulimia. Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat. Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia. Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia. Bersyukur Berhati-hati Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari 1. B1 DK1 E1 2. B2 DK1 E1 3. B2 DK1 E2 Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat. Mengenal pasti faktor dan tanda-tanda yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. 7-11/1/13 PK KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 1. Kesihatan diri Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat (iii) Pengambilan pil menguruskan badan (b) Kesan amalan pemakanan tidak sihat Aras 2 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia. Aras 3 Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia. Bersyukur Berhati-hati 4. B6 DJ1 E1 Merujuk pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia. Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.
  2. 2. Kebersihan mental dan fizikal Kasih sayang Berdikari 14-18/1/13 PJ KECERGASAN FIZUKAL (a) Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) Maksud daya tahan kardiovaskular (i) Aktiviti: Latihan par course Latihan fartlek (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan parcourse dan latihan fartlek. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan parcourse dan latihan fartlek. Aras 2 Menyatakan dua faedah latihan parcourse dan latihan fartlek. Kerjasama Berberdisiplin Bersyukur Bertanggunjga-wab 5. B2 DJ1 E1 6. B3 DJ1 E1 Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. 21-25/1/13 PJ KECERGASAN FIZIKAL (b) Daya Tahan Otot Maksud aya tahan otot (i) Cadangan Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku gimnastik Bicep curl Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 Menyatakan faedah latihan daya Melakukan aktiviti daya tahan otot. Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul. Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
  3. 3. Bangkit tubi silang Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan tahan otot. Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Kegigihan Merekod hasil pencapaian 28-31/1/13 PK KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 2. Kekeluargaan Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (i) suami (ii) isteri (iii) abang atau kakak (iv) adik Aras 1 Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. Aras 2 Membezakan peranan ahli keluarga. Aras 3 Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia. o Bertanggungja-wab o Ketabahan o Kesabaran o Kerajinan 7. B2 DK2 E1 Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Melayari internet. Main peranan. Membuat penilaian terhadap kes-kes perceraian dan penderaan daripada media. 4-8/2/13 PJ KECERGASAN FIZIKAL (c) Kekuatan Otot Maksud kekuatan otot. (i) Aktiviti: Mendagu Naik turun bangku Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. Menyatakan maksud kekuatan otot. Melakukan sekurang-kurangnya
  4. 4. bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. o Berdikari o Kegigihan o Kerajinan o Melakukan aktiviti kekuatan otot. o Membincangkan faedah latihan kekuatan otot. o Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. o Merekod hasil pencapaian. 11-15 /2/13 PJ KECERGASAN FIZIKAL (d) Komposisi Badan Maksud komposisi badan Maksud lebihan peratusan lemak dalam badan Maksud obesiti Teknik menggunakan caliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan Aras 1 Menyatakan maksud komposisi badan. Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper Aras 3 Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. Berdikari Kasih sayang Bertanggungja- wab Kerjasama 8. B1 DJ1 E1 9. B3 DJ1 E2 10. B4 DJ1 E2 Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit. Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. 18-22 /2/13 PJ KECERGASAN FIZIKAL (e) Kuasa Maksud kuasa Aras 1 Menyatakan maksud kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya
  5. 5. Aktiviti: Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan o Melakukan aktiviti kuasa o Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa. o Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. o Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa. 25/2/13- 1/3/13 PK GAYA HIDUP SIHAT 1. Pemakanan Maksud nutrien dan fungsi Makro nutrien dan mikro nutrien. (i) Makro nutrien Karbohidrat, protein dan lemak Aras 1 Menyatakan jenis-jenis nutrien. Menyenaraikan sumber-sumber nutrien. Aras 2 Membincangkan fungsi nutrien. Aras 3 Menyatakan kesan kekurangan 11. B1 DK2 E1 12. B2 DK3 E1 13. B3 DK1 E1 Merujuk pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya. Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien. Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.
  6. 6. (ii) Fungsi makro nutrien Membekalkan tenaga Membantu pertumbuhan fizikal Memanaskan badan (iii) Mikro nutrien Vitamin dan mineral (iv) Fungsi mikro nutrien Mengelakkan penyakit Bahan pelawas nutrien o Bersyukur o Bertanggungja-wab 4-8/3/13 PJ KECERGASAN FIZIKAL (f) Kelajuan Maksud kelajuan Aktiviti: Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter (ii) Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan. o Hormat-menghormatii o Toleransi 14. B4 DJ1 E1 Ujian SEGAK 1 Melakukan aktiviti kelajuan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. 11-15/3/13 PJ KECERGASAN (g) Prinsip Latihan Faedah daripada Aras 1 Menyatakan maksud kekhususan 15. B1 DJ2 E1 16. B2 DJ2 E1 ujian SEGAK 1 Menyediakan jadual program kecergasan
  7. 7. FIZIKAL sesuatu latihan (i) Prinsip Latihan: Kekhususan Tambah beban - intensiti - set - ulangan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 2 Merancang jadual program kecergasan diri. Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan. Aras 3 Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan. o Keselamatan o Bekerjasama o Kegigihan o Kerajinan dalam folio. Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. Membincangkan prinsip latihan. 18-22/3/13 PJ KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI 1. Permainan(a) Bola Baling (i) Kemahiran: Hantaran Menangkap Menggelecek Melantun Mengacah Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. 17. B5 DJ2 E1 Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling. Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam
  8. 8. Keselamatan Keadilan Bekerjasama Kegigihan Kerajinan permainan bola baling. 23/3/13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1-5/4/13 PK GAYA HIDUP SIHAT 2. Pengurusan konflik dan stres Stres (a) Meningkatkan penghargaan kendiri (i) Kesan stres Kesan positif Kesan positif (b) Cara mengurus stres (i) Kaunseling (ii) Beriadah (iii) Berehat (iv) Rawatan pakar Aras 1 Menyatakan kesan stres yang biasa dialami. Aras 2 Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi. Aras 3 Membincangkan kesan stres terhadap diri sendiri. o Keselamatan o Keadilan o Bekerjasama o Kerajinan 18. B5 DK1 E1 Membincangkan kesan stress terhadap diri sendiri. -(eustres, distres) Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres. 8-12/4/12 PJ KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI 1. Permainan(a) Bola Baling (i) Kemahiran: Menghadang Menjaring Menjaga gol Undang-undang dan Aras 2 Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. Mengenal pasti otot