soalan pjpk-tahun-6

35
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007 TAHUN 6 KECERGASAN Daya Tahan Kardiovaskular 1 Daya tahan kardiovaskular adalah berkaitan dengan … A kecekapan jantung mengedarkan darah ke seluruh badan B kemampuan otot melakukan pergerakan C keupayaan menggerakkan anggota D bahagian tisu badan Soalan 2 dan Soalan 3 berdasarkan Rajah 1 Rajah 1 2 Berdasarkan Rajah 1 ________ ialah satu aktiviti larian yang kelajuannya berubah-ubah. A ketangkasan B fartlek C kekuatan D Jeda 1 Berjalan pantas Lari pecut naik bukit Lari langkah panjang Joging Lari menuruni anak tangga

Upload: haqeemi-faqrurrazzi

Post on 18-Jul-2015

742 views

Category:

Automotive


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

KECERGASAN

Daya Tahan Kardiovaskular

1 Daya tahan kardiovaskular adalah berkaitan dengan …

A kecekapan jantung mengedarkan darah ke seluruh badan

B kemampuan otot melakukan pergerakan

C keupayaan menggerakkan anggota

D bahagian tisu badan

Soalan 2 dan Soalan 3 berdasarkan Rajah 1

Rajah 1

2 Berdasarkan Rajah 1 ________ ialah satu aktiviti larian yang kelajuannya

berubah-ubah.

A ketangkasan

B fartlek

C kekuatan

D Jeda

1

Berjalan pantas

Lari pecut naik bukit

Lari langkah panjang

Joging

Lari menuruni anak tangga

Page 2: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

3 Aktiviti ini dilakukan bagi…

A membina keyakinan

B menguatkan daya tahan otot

C mengurangkan kolesterol lemak dalam badan

D mengurangkan kelesuan dan merehatkan tubuh badan

Daya Tahan Otot

Soalan 4 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1

4 Berdasarkan Gambar 1 otot ________ digunakan untuk

sokong dari lakuan duduk.

A kaki

B badan

C tangan

D dada

2

Page 3: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Kekuatan

5 ________ ialah tahap kemampuan otot bekerja.

A Kekuatan

B Kelenturan

C Kemahiran

D Koordinasi

Soalan 6 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

6 Berdasarkan Gambar 2 aktiviti ini dikenali sebagai…

A tarik beban

B tolak tayar

C tolak beban

D daki gunung

3

Page 4: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Kelenturan

7 Kebolehan melakukan pergerakan _______ dan ________

tanpa berasa sakit dinamakan kelenturan.

A baring … bangun

B lompat … berlari

C tekan tubi … berjalan

D melentik … menjangkau

Soalan 8 berdasarkan Gambar 3

Gambar 3

8 Susun penyataan berdasarkan urutan Gambar 3

i Angkat kaki kanan ke atas lebih kurang 90 darjah dan silangkan

ke sisi

ii Ukur jarak hujung tumit kaki yang lurus dengan tumit kaki yang disilang

iiiBaring, tangan depa dan kaki lurus

ivLakukan dengan kaki kiri pula dan catatkan dalam sentimeter

A I, II, III dan IV

B I, III, IV dan II

C II, III, I dan IV

D III, I, IV dan II

4

Page 5: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Soalan 9 berdasarkan Gambar 4

Gambar 4

9 Berdasarkan Gambar 4 nyatakan urutan perlakuannya.

A Buka kaki, secara pantas pegang hujung kaki

B Secara perlahan – lahan, bengkokkan sedikit lutut dan pegang hujung kaki

C Minta bantuan rakan untuk membantu membengkokkan badan

D Silangkan kaki dan silangkan tangan ketika hendak memegang hujung kaki

Komposisi Badan

10 Berat badan unggul ialah

I kurang daripada 20

II 20 hingga kurang 25

III 25 hingga kurang 30

IV 30 atau lebih

A I

B II

C I dan II

D III dan IV

5

Page 6: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

11 Tubuh badan berotot dinamakan _______ . Tubuh badan yang

gempal dan berisi dinamakan _______.

A mesomof … ektomof

B endomof … mesomof

C ektomof … endomof

D mesomof … endomof

12 Komposisi tubuh badan adalah berkait dengan _______ dalam

tubuh seseorang.

A daya tahan otot

B kandungan lemak

C pergerakan melentik

D kemampuan otot bekerja

IMBANGAN

13 Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan?

A Daya tahap kemampuan badan untuk mengekalkan keseimbangan

B Tahap kemampuan otot untuk bekerja dalam keadaan statik dan dinamik

C Keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan tubuh badan dalam

keadaan statik atau dinamik

D Kemampuan melakukan pergerakan melentik dan menjangkau tanpa

berasa sakit

6

Page 7: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

KETANGKASAN

14 Pilih penyataan yang betul berkaitan ketangkasan?

A Ketangkasan boleh diukur dengan kelajuan larian 100 meter

B Aktiviti gulingan boleh dikategorikan dalam ketangkasan

C Ketangkasan seseorang boleh diukur dengan jauhnya jarak lompatan

D Lompat kuadran dan tampar lutut merupakan aktiviti yang berkaitan

dengan ketangkasan

15 “Kebolehan seseorang mengubah kedudukan badan dan arah dengan

cepat”.

Penyataan di atas tentang ________ .

A imbangan

B koordinasi

C ketangkasan

D kelenturan

KOORDINASI

16 Koordinasi ialah kebolehan menggunakan _______ dan ________

untuk melakukan pergerakan yang lancar dan sempurna.

A deria … anggota badan

B mata … tangan

C kaki … tangan

D kepala … anggota badan

7

Page 8: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

17 Keupayaan memukul dan menangkap bola daripada pelbagai ________

dan aras adalah contoh aktiviti membina koordinasi.

A cara

B teknik

C gaya

D arah

MASA TINDAK BALAS

Soalan 18 berdasarkan Gambar 5

Gambar 5

18 Aktiviti yang ditunjukkan dalam Gambar 5 adalah jenis aktiviti yang

melibatkan ________.

A tekan tubi

B kepantasan

C ketangkasan

D masa tindak balas

19 Menghantar, menerima dan menyangga bola dari pelbagai arah

dan aras ialah aktiviti yang melibatkan________ .

A kuasa

B koordinasi

C kepantasan

D masa tindak balas

8

Page 9: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

KEPANTASAN

20 Definisi kepantasan ialah …

A keupayaan bekerja dengan efektif

B keupayaan menghantar dan menerima bola

C keupayaan melakukan lompatan dan lontaran

D keupayaan memecut ke arah tertentu dengan pergerakan yang lurus

dalam masa yang singkat

21 Berikut ialah acara yang sesuai mengukur kepantasan kecuali

A lari terus 50 meter

B lari terus 70 meter

C lari terus 100 meter

D larian 1500 meter

22 ________ dalam Ujian Kebolehan Motor Scoot merupakan

salah satu aktiviti kepantasan.

A Dash

B Four Dash

C Four-Second Dash

D Second Dash

KUASA

23 Lontaran yang dihasilkan dengan sepenuh tenaga ialah ________ .

A kekuatan

B kuasa

C koordinasi

D imbangan

9

Page 10: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

KONSEP, DEFINISI, PRINSIP DAN KAEDAH LATIHAN.

24 Berikut merupakan tahap-tahap kecergasan fizikal kecuali

A tahap tidak cukup cergas

B zon sasaran kecergasan

C tahap ambang latihan atau senaman

D tahap pertengahan latihan kecergasan

25 Tahap kecergasan fizikal seseorang berbeza antara satu sama lain

kerana ia bergantung pada tahap latihan atau ________ yang

dilakukan.

A amalan senaman

B amalan pemakanan

C amalan waktu rehat

D tabiat harian

26 Aktiviti kecergasan perlu dilakukan sekurang-kurangnya _______ kali

seminggu.

A 1

B 2

C 3

D 4

27 Selain amalan aktiviti kecergasan, faktor lain yang tidak

menyumbang kepada kecergasan fizikal seseorang ialah

A tidur berlebihan

B amalan pemakanan yang sihat

C kehidupan yang harmoni

D kebersihan persekitaran

10

Page 11: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

BOLA KERANJANG

1 Kemahiran-kemahiran yang berikut perlu dikuasai dalam permainan bola

keranjang kecuali

A menjaring

B mengelecek

C menghantar dan menerima

D melambung dan menangkap

2 Koordinasi mata, gerak badan, kepantasan bergerak, lakuan pepura dan

hantaran secara tolakan atau lantunan termasuk dalam kemahiran

________ dalam permainan bola keranjang.

A menjaring

B mengelecek

C menghantar dan menerima

D melambung dan menangkap.

3 Berapakah mata yang diberikan kepada pasukan yang menjaringkan bola

dari luar garisan separuh bulatan dalam permainan bola keranjang?

A Satu mata

B Dua mata

C Tiga mata

11

Page 12: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

D Empat mata

BOLA TAMPAR

4 Antara yang berikut yang manakah kemahiran asas permainan bola

tampar?

A MengelecekB Rejam tapakC Sepak silaD Menyangga

5 Susun langkah-langkah asas kemahiran menyangga dalam permainan

bola tampar.

I Ayun tangan, lengan lurusII Sentuh di antara pergelangan tangan dan sikuIII Sentuh apabila lengan di bawah sedikit daripada aras bahuIV Sentuh bahagian bawah bola

A I, II, III, IV

B II, III, IV, I

C I, IV, III, II

D I, III, II, IV

12

Page 13: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Soalan 6 berdasarkan Rajah 1

Rajah 1

6 Pemain nombor 2, 3 dan 4 berada di dalam kawasan

A bertahan

B menyerang

C menunggu

D servis

SEPAK TAKRAW

7 Rejaman untuk mematikan bola di gelanggang lawan dalam permainan

sepak takraw dipanggil rejaman ________ .

A gunting

B sila

C badik

D petik

13

Page 14: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

8 Beberapa kemahiran asas sepak takraw boleh digunakan untuk mengawal

bola supaya tidak jatuh ke tanah kecuali

A mendada

B mendagu

C memeha

D menanduk

9 Padanan manakah yang betul mengenai pemain sepak takraw negara?

A Ishak Yasin - libas maut B Adnan Saidin - libas pancungC Khalid Din - libas silangD Kassim Bakar - libas pari

14

Page 15: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

LONTAR PELURU

10 Dalam acara lontar peluru, terdapat empat fasa lakuan mengikut Lontaran

Gaya Barry O’Brien. Susun fasa – fasa tersebut mengikut turutan yang

betul.

I Fasa gelongsoranII Fasa pemulihanIII Fasa persediaanIV Fasa lontaran

A I, III, II, IVB IV, III, II, IC III, I, IV, IID I, IV, III, II

11 Berapakah berat peluru yang digunakan oleh murid sekolah rendah bawah

12 tahun dalam acara lontar peluru?

A 2.70 kgB 2.72 kgC 2.75 kgD 3.00 kg

12 Penyataan di bawah merujuk kepada fasa ________ dalam acara lontar

peluru.

15

Page 16: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

• Siku kanan diangkat tinggi

• Kaki kiri masih menyentuh bulatan

• Peluru dilepaskan

A persediaanB gelongsoranC lontaranD pemulihan

LARI BERPAGAR

13 Fasa ________ dalam acara lari berpagar dimulai dengan duduk dekam

di belakang garisan mula.

A permulaan larianB melepasi pagarC lari antara pagarD penamat

14 Antara yang berikut yang manakah merupakan acara untuk murid sekolah

rendah?

A 200 meter lari berpagarB 80 meter lari berpagarC 100 meter lari berpagarD 110 meter lari berpagar

15 Semua atlet di bawah telah mengharumkan nama negara dalam acara lari

berpagar kecuali

A Marina ChinB Istiaq MubarakC Soh Chin AunD Nur Herman Majid

Gimnastik

16

Page 17: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

1 Tekan tubi dan kereta sorong ialah aktiviti yang sesuai untuk latihan

A lumba lari

B dirian tangan

C lumba basikal

D jalan kaki

2 Seorang ahli gimnastik yang baik mempunyai ciri–ciri seperti yang berikut

kecuali

A tinggi lampai

B tubuh yang tegap.

C otot lengan yang kuat

D badan yang kurus dan lemah

• Ayunkan tangan ke hadapan dan ke atas

• Lompat dengan kedua belah kaki

• Kangkangkan kaki ke sisi dan ke hadapan

3 Penyataan di atas menerangkan perlakuan …

A lompat rusa

B lompat dakap

C lompat kangkang

D lompat ketinting

17

Page 18: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

4 ________ ialah pergerakan melentik dan menjangkau anggota badan

tanpa rasa sakit.

A Kelenturan

B Komposisi

C Koordinasi

D Kekuatan

5 Papan anjal digunakan untuk

A berguling

B melompat

C baring

D duduk

Gimrama

6 Berikut ialah alatan untuk gimrama kecuali

A riben

B bola

C gelung rotan

D papan anjal

7 Gimnastik ________ ialah pegerakan yang serentak dengan ritma.

A artistik

B ketinting

18

Page 19: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

C irama

D ayunan

Soalan 8 berdasarkan Gambar 5

Gambar 5

8 Jenis lompatan yang ditunjukkan dalam Gambar 5 ialah ________ .

A lompat rusa

B lompat tikus

C lompat harimau

D lompat gajah

9 Seseorang yang pandai menari amat sesuai menyertai sukan …

A. bola tampar

B. gimnastik irama

C. lari berpagar

D. lontar peluru

10 Pilih penyataan yang benar tentang gimrama

I. kekuatan tangan penting untuk aktiviti dirian tangan

II. gimnastik tidak perlu latihan yang banyak bagi menguasai kemahiran

III. kesedaran ruang dan kesedaran bunyi penting untuk aktiviti gimrama

IV. aktiviti memanaskan badan penting dalam gimnastik

19

Page 20: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

A I, II dan III

B II , III dan IV

C I, III dan IV

D I ,II dan IV

Rekreasi

11 Teknik meluncur menggunakan tali dari tempat tinggi dinamakan…

A. abselling

B. flying fox

C. laluan tali

D. lompat tali

12 Kita memerlukan ________ semasa berkayak untuk menjaga

keselamatan.

A. tali panjang

B. bot tunda

C. pelampung

D. jaket keselamatan

13 Berikut ialah tempat yang sesuai untuk aktiviti rekreasi kecuali

A. padang

B. tepi pantai

C. kawasan pembinaan

20

Page 21: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

D. taman permainan

14 Antara yang berikut yang manakah bukan aktiviti berhalangan?

A. Tembok tinggi

B. Lompat pagar

C. Tarik tali

D. Rangkak buaya

15 Kawasan tasik yang luas sesuai untuk aktiviti yang berikut kecuali

A berkayak

B berenang

C memancing

D menuba ikan

Keselamatan

16 Apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di kawasan hutan rekreasi?

A. Berkhemah

B. Mengembara

C. Bermain bola sepak

D. Menunggang motosikal

17 Mengapakah kita perlu mengutamakan keselamatan semasa beraktiviti?

A. Mengelakkan tergelincir

B. Mengelakkan kemalangan

C. Mendapat kebenaran daripada ibu bapa

D. Menambah keyakinan semasa melakukan aktiviti

18 Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian semasa

berada di kawasan air terjun?

I Jangan mandi di air terjun apabila hari hujan

II Jangan mandi berseorangan

III Baca dan patuhi papan tanda amaran.

21

Page 22: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

IV Jangan mandi semasa air pasang

A. I , II , dan III

B. II , III dan IV .

C. I , II dan IV

D. I , III dan IV

19 Sebelum meninggalkan kawasan perkelahan, pastikan kita

A. mengambil gambar sebagai kenangan

B. sampah sarap dibiarkan bertaburan

C sampah sarap dibuang dalam tong sampah

D. sampah sarap dilonggokkan di tepi tong sampah

20 Apakah langkah keselamatan semasa mandi di kolam renang?

A. Mandi secara berseorangan

B. Mandi menggunakan pelampung

C. Berlari di tepi kolam semasa kaki basah

D. Mandi di kawasan air dalam tanpa pengawasan penyelamat

Pemakanan Ahli Sukan

21 Namakan makanan yang banyak mengandungi karbohidrat.

I Nasi

II Gandum

III Roti

IV Kek

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, II dan IV

22

Page 23: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

D I, III dan IV

22 Apakah perkara asas yang perlu diketahui oleh ahli sukan tentang

pemakanan?

A. Makanan seimbang

B. Keperluan makanan

C. Jenis makanan

D. Jadual pemakanan

23 Susu lembu, udang dan kacang panjang ialah makanan yang banyak

mengandungi …

A air

B lemak

C protein

D garam mineral

24 Apakah jenis makanan yang memberi tenaga kepada kita?

I Karbohidrat

II Vitamin

III Protein

IV Lemak

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, II dan IV

D I, III dan IV

23

Page 24: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

25 Kumpulan makanan yang berikut kaya dengan protein?

A Daging

B Susu

C Sayuran

D Bijirin

Etika

26 Prinsip–prinsip moral, nilai-nilai akhlak dan tingkah laku yang baik dikenali

sebagai …

A etika

B disiplin

C personaliti

D nilai murni

27 Siapakah yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu kejohanan?

A Pengerusi teknik

B Setiausaha

C Bendahari

D Pengarah

28 Apakah sikap yang perlu diamalkan oleh peserta apabila menyertai

sesuatu pertandingan sukan?

I Bermain secara kasar dan tidak mematuhi undang-undang

II Bermain dengan bersungguh-sungguh

III Bermain dengan semangat kesukanan

24

Page 25: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

IV Bermain mengikut arahan jurulatih

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, II dan IV

D I , III dan IV

29 Apakah peranan penonton semasa menyaksikan sesuatu pertandingan?

I Menghormati peserta yang bertanding

II Memahami undang-undang sesuatu permainan

III Membantah keputusan pengadil

IV Menerima keputusan pertandingan

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, II dan IV

D I, III dan IV

30 Apakah peranan peserta yang menyertai sesuatu acara sukan?

I Mengawal emosi

II Mengikut sikap negatif penonton

III Mengutamakan semangat berpasukan

IV Menghormati hak dan kebolehan setiap pemain

A I, II dan III

B II, III dan IV

C I, II dan IV

D I, III dan IV

25

Page 26: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Pertolongan Cemas

1. Di manakah kita perlu menyimpan peti kecemasan ?

A Dalam stor yang berkunci

B Bawah katil yang tersorok

C Dalam almari pakaian

D Atas meja yang mudah dilihat dan selamat

2. Berikut adalah bahan – bahan yang perlu ada di dalam peti kecemasan,

kecuali

A krim atau cecair antiseptik

B kapas

26

Page 27: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

C ubat batuk

D losen kalamina

3. Berikut adalah kandungan bahan dan alat di dalam peti kecemasan KECUALI

A kain anduh

B gunting kecil

C kapas

D pemotong kuku

4. Susun pernyataan berikut mengenai cara rawatan tercekik yang betul bagi

kanak-kanak.

i. Buka mulut mangsa

ii. Suruh mangsa batuk

iii. Halakan kepala mangsa ke bawah

iv. Letakkan badan mangsa di atas lengan atau lutut.

A i, ii, iii, iv

B i, iii, iv, ii

C iv, iii, i, ii

D iv, iii, ii, i

Penyakit Berjangkit

1.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan penyakit …

A taun

B HIV / AIDS

C hepatitis B

27

Pastikan tiada air bertakung Tutup semua bekas menyimpan air Bubuh ubat pembunuh jentik – jentik Bersihkan kawasan di sekeliling rumah

Page 28: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

D demam denggi

2. Penyakit berjangkit boleh merebak melalui bakteria dan …

A alahan

B udara

C virus

D haiwan

3. Singkatan bagi “Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja” ialah …

A PROSTAR

B STARPRO

C STARROP

D PRORATS

4. Pernyataan manakah yang tidak benar ?

A Demam Denggi – sakit bahagian sendi – sendi, otot – otot, biji mata dan

Kepala

B Demam Malaria – demam berulang – ulang dan suhu badan kandang –

kala naik dan kadang – kala turun

C AIDS – mata putih bewarna kuning

D Hepatitis B – sakit pada bahagian hati

5. Haiwan pembawa virus malaria ialah …

A nyamuk aedes

B lalat

28

Page 29: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

C lipas

D nyamuk tiruk

Keselamatan

1.

Berdasarkan pernyataan di atas, pihak manakah sepatutnya pengguna di atas

akan membuat aduan ?

A Kementerian Dalam Negeri

B Kementerian Pelajaran

C Kementerian Sains ,Teknologi,Inovasi dan Alam Sekitar

D Kementerian Perdagangan Dan Hal Ehwal Pengguna

2. Sesuatu ___________________ yang hendak dibeli mestilah yang telah

diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

A makanan

B ubat

C susu

D losen

3. Kita perlu bijak memilih _________________ yang sesuai ketika hendak

melakukan aktivit-aktiviti sukan agar tidak mendatangkan kesan kesakitan

terhadap tubuh badan.

A pil

29

“ Saya telah membeli sekotak pil vitamin dari kedai Farmasi ABC di No. 2, Jalan Murni, Kuala Lumpur pada 18 Julai 2001. Namun begitu , pil – pil tersebut di dapati telah berkulat dan rosak .“

Page 30: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

B jenama

C pakaian

D kawasan

PEMAKANAN 1.

Kandungan label seperti maklumat di atas adalah merujuk kepada….

A makanan berpengawetB tarikh luput penggunaanC senarai ramuanD komposisi khasiat makanan

. 2. Pengesahan ________ barangan makanan dikeluarkan oleh bahagian

Hal- Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri

A tanda luputB senarai ramuanC jenama makananD tanda halal

PENGURUSAN KONFLIK DAN STRES

1. Apabila menghadapi stres , kita mungkin akan berasa …

A senang hatiB marahC tenangD lebih berjaya

30

Guna Sebelum/ Use By : 20.02.2007

Page 31: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

PENYALAHGUNAAN BAHAN

1. Bir, wain dan samsu adalah contoh …

A minuman beralkoholB minuman bergasC minuman berkarbonatD minuman berkhasiat

2. Bahan kimia yang diproses bertujuan mencegah dan mengubati penyakit

dikenali sebagai …

A dadahB racunC ubatD ecstasy

PENGGUNA

1. ________ boleh berlaku kepada kita jika syampu atau losen yang tidak sesuai

dengan kulit kita.

A Lemah

B Alahan

C Virus

D Pantang

2. Semasa membeli barang kita perlu berhati- hati supaya tidak terbeli

barangan…

A import

B palsu

C mahal

D murah

31

Page 32: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

3. Sesuatu ________ yang hendak dibeli mestilah yang telah diluluskan oleh

Kementerian Kesihatan Malaysia.

A ubat

B poster

C makanan

D losen

KEREMAJAAN

1. Estrogen ialah hormon yang yang berfungsi untuk ……………….

A kejadian haid

B membentuk otot-otot

C merangsang pertumbuhan payu dara

D menggalakkan pertumbuhan bulu pada badan

Kesihatan.

1. Pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan akan menyebabkan

seseorang hilang …

A koordinasi

B kesakitan

C sistem saraf

D stress

2. Ubat diperlukan untuk …

A meningkatkan kesihatan diri

B menyembuhkan penyakit

C menyihatkan badan

D meningkatkan sistem kardiovaskular

3. Apakah yang di maksudkan minuman beralkohol ?

A Minuman yang mempunyai perasa, dan pewarna

B Minuman yang mengandungi etanol

32

Page 33: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

C Minuman yang mengandungi gas bikarbonat

D Minuman yang telah diseteril

4. Apakah label yang perlu ada pada setiap makanan yang dipek atau yang

ditinkan?

A Kelulusan Kementerian Kesihatan

B Tarikh luput

C Iklan penaja

D Senarai ramuan

5. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pengambilan

dadah ?

i. Berhati-hati memilih rakan sebaya

ii. Melibatkan diri dengan aktiviti luar yang sihat

iii. Mengutamakan gaya hidup dan hiburan

iv. Mengamalkan cara hidup sihat

A I , ii , dan iii

B ii , iii dan iv .

C I , ii dan iv

D I , iii dan iv

33

Page 34: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

Skema jawapan

Kecergasan

1. A

2. B

3. B

4. C

5. A

6. A

7. D

8. D

9. B

10. B

11. A

12. B

13. C

14. D

15. C

16. A

17. D

18. D

19. B

20. D

21. D

22. C

23. B

24. C

25.A

26. C

27. A

Kemahiran

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

6. B

7. A

8. B

9. B

10. C

11. B

12. C

13. A

14. B

15. C

Gimnastik

1. B 11. B 21. A

34

Page 35: Soalan pjpk-tahun-6

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 6

2. D

3. C

4. A

5. B

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

12. D

13. C

14. C

15. D

16. D

17. B

18. A

19. C

20. B

22. D

23. C

24. C

25. B

26. D

27. D

28. B

29. C

30. D

Pertolongan Cemas Penyakit Berjangkit Keselamatan Pemakanan

1. D

2. C

3. D

4. C

1. D

2. C

3. A

4. C

5. D

1. D

2. B

3. C

1. B

2. D

Pengurusan stress Penyalahgunaan bahan Pengguna Keremajaan

1. C 1. A

2. C

1. B

2. B

3. A

1. B

Kesihatan

1. A

2. B

3. B

4. B

5. c

35