soalan pjpk t212

Download SOALAN PJPK T212

Post on 08-Aug-2018

266 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  1/24

  [Type text]

  SULIT

  LEMBAGA PEPERIKSAAN

  SM.ST MARTIN TAMBUNAN,SABAH

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

  MASA: 1 JAM Satu Jam Tiga Puluh Minit

  Tingkatan Satu

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAUH

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D.

  Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda

  pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padankan tanda yang telah

  dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak

  [ Lihat Hamalan sebelah

  @ 2012 Hak cipta terpelihara Gimus Gotil

  1

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  2/24

  [Type text]

  Soalan 1 hingga 5

  Tandakan ( A ) bagi pernyataan yang betul dan ( B ) bagi pernyataan yang

  salah.

  1. Peningkatan kecergasan daya tahan otot murid boleh melakukan

  aktiviti tekan tubi dengan menambah bilangan atau ulangan. ( A/B )2. Pengurangan kadar beban melalui latihan kekuatan akan

  meningkatkan kekuatan otot. ( A/B )3. Bentuk badan mesomorf merupakan penampilan diri yang menarik. ( A/B )4. Kaliper merupakan alat mengukur komposisi badan dengan

  menyukat ketebalan otot bahagian deltoid. ( A/B )5. Kuasa adalah salah satu komponen kecergasan berasaskan

  kemahiran motor. ( A/B )

  Soalan 6 hingga 9

  Padankan pernyataan berikut dengan jawapan yang diberi.

  I II

  6. Menghubungkan tulang dengan tulang A Tendon

  7. Tindakan otot membantu otot utama

  semasa melakukan sesuatu aktiviti

  B Ligamen

  8. Menghubungkan otot dengan tulang C Synergy9. Otot penggerak utama semasa

  menghasilkan sesuatu pergerakan

  D Agonis &

  antagonis

  Soalan 10 hingga 13

  Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan yang diberi.

  2

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  3/24

  [Type text]

  A Latihan Fartlek

  B Latihanparcourse

  C Latihan litar

  D Latihan bebanan

  10. Latihan daya tahan kardiovaskular yang berkonsepkan pelbagai

  kelajuan pada pelbagai permukaan tanah seperti pasir, rumput, bukit dan

  jalan raya ialah ________.

  11. Latihan yang melibatkan pelbagai aktiviti kecergasan yang berlainan bagi

  meningkatkan daya tahan kardiovaskular ialah ________.

  12. Latihan yang dijalankan untuk meningkatkan kekuatan otot dengan

  penambahan bebanan mengikut ansur maju ialah ________.

  13. Latihan yang melibatkan pergerakan dari satu stesen ke stesen lain

  mengikut prinsip latihan bagi meningkatkan daya tahan otot ialah

  ________.

  14. Tujuan menyejukkan badan selepas tamat sesuatu aktiviti permainan

  adalah untuk ________.

  A menghilangkan rasa jemu

  B mengelakkan kecederaan otot

  C mengelakkan pengumpulan asid laktik

  D menurunkan suhu badan dan denyutan jantung kepada normal

  15. Latihan memanaskan badan bertujuan untuk ________.

  A menaikkan suhu badan

  B mengelakkan kecederaan pada otot dan sendi

  3

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  4/24

  [Type text]

  C meningkatkan peredaran darah ke seluruh badan

  D semua di atas

  16. Apakah yang dimaksudkan dengan latihan litar?

  A latihan bersistem

  B latihan berstesen

  C latihan aktiviti

  D latihan tekan tubi

  17. Berikut adalah langkah-langkah mengurangkan kecederaan dalam aktiviti

  sukan kecuali________.

  A mengikut peraturan

  B memanaskan badan

  C memakai pakaian yang sesuai

  D bersenam tanpa melakukan aktiviti regangan

  18. Latihan Fartlek boleh dilakukan di kawasan berikut.

  I hutan

  II padangIII tepi pantai

  IV taman rekreasi

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  D II, III dan IV

  19. Kadar nadi rehat seseorang adalah bilangan denyutan nadi yang diambil

  pada bahagian

  I dada

  4

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  5/24

  [Type text]

  II leher

  III karotid arteri

  IV pergelangan tangan

  A I dan III

  B III dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  20. _________ ialah keupayaan jantung dan sistem peredaran darah

  berfungsi semasa senaman, latihan atau kerja yang dilakukan.

  A Daya tahan otot

  B Kelenturan

  C Daya tahan kardiovaskular

  D Kekuatan otot

  Soalan 21 berdasarkan Rajah 1

  Rajah 1

  21. Aktiviti ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan

  A kuasa

  B imbangan

  C kepantasan

  D kekuatan otot

  22. Aktiviti bebanan dilakukan dengan menambah berat beban dari

  semasa ke semasa bertujuan untuk meningkatkan ________.

  A ketangkasan

  5

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  6/24

  [Type text]

  B kekuatan otot

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  Soalan 23 berdasarkan Rajah 2

  Rajah 2

  23. Aktiviti ini dilakukan dengan menambah jarak dan ulangan sesuai untuk

  meningkatkan _________.

  A ketangkasan

  B kekuatan otot

  C daya tahan otot

  D daya tahan kardiovaskular

  24. Manakah merupakan komponen kecergasan fizikal berasaskan

  kesihatan?

  A Kelajuan dan kuasa

  B Kekuatan otot dan kelajuan

  C Daya tahan otot dan kelenturan

  D Daya tahan kardiovaskular dan kuasa

  25. Berikut merupakan aspek keselamatan selepas melakukan aktiviti

  pendidikan jasmani.

  I Memanaskan badan

  II Menyejukkan badan

  6

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  7/24

  [Type text]

  III Mengumpulkan semua bahan yang telah digunakan

  IV Menyimpan semua peralatan di tempat yang selamat

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  26. Lari setempat dengan kedudukan lutut tinggi aras dada merupakan salah

  satu aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan ________.

  A kuasa

  B kelajuan

  C kekuatan

  D daya tahan otot

  27. Nyatakan kategori bentuk badan manusia.

  I actomorf

  II endomorf

  III mesomorfIV undermorf

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  28. Tubuh badan manusia terdiri daripada otot

  I licin

  II kardiak

  III rangka

  7

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  8/24

  [Type text]

  IV badan

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  29. Dr. M. Jegathesan (1962) dan Rabuan Pit (1982) merupakan dua nama

  yang telah mengharumkan nama Malaysia. Apakah sumbangan mereka

  kepada negara?

  A Pelari marathon kebangsaan.

  B Pelari pecut 100m Sukan Olimpik.

  C Raja Pecut 100m pingat emas Sukan Asia.

  D Pemenang pingat emas 400m Sukan Asia.

  Soalan 23 berdasarkan Jadual 1

  Aktiviti X

  Bicep curl Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

  Intensiti latihan 10 kg 12 kg 14 kgUlangan 6 5 4

  Set 3 3 3

  Jadual 1

  30. Jadual aktiviti bicep curlmengikut intensiti latihan, ulangan dan set seperti

  di atas bertujuan untuk meningkatkan ________ atlet.A kuasa

  B imbangan

  C daya tahan otot

  D kekuatan otot

  8

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  9/24

  [Type text]

  31. Antara berikut yang manakah merupakan contoh aktiviti yang bertujuan

  untuk meningkatkan daya tahan otot bahagian kaki?

  I Joging

  II Ketinting

  III Turun naik bangku

  IV Lompat diri menegak

  A I dan III

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  32. Pelari pecut, pelontar peluru atau perejam lembing memerlukan

  _________ ketika melakukan larian, balingan atau rejaman

  dengan kencang dan berkesan.

  A kuasa

  B kelajuan

  C kekuatan

  D daya tahan otot

  33. Apakah faedah latihan skiping yang dilakukan selama 15 minit tiga kali

  seminggu?

  A Meningkatkan kecekapan sistem oksigen.

  B Meningkatkan kecekapan sistem pernafasan.

  C Meningkatkan kecekapan peredaran darah.

  D Meningkatkan kecekapan sistem jantung dan membekalkan darah

  ke seluruh badan.

  9

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  10/24

  [Type text]

  Soalan 34 hingga 38

  Pilih jawapan yang betul bagi pernyataan yang diberi.

  A lari landas

  B zon pertukaran

  C smesy

  D junam

  34. Variasi menjaring dalam permainan bola baling ialah jaringan lompat dan

  jaringan _________.

  35. Kemahiran _________ dalam sukan badminton bertujuan untuk

  mematikan permainan pihak lawan.

  36. Penghantaran dan pertukaran baton dilakukan dalam kawasan

  _________.

  37. Fasa persediaan, fasa _________, fasa rejaman dan fasa ikut lajak

  adalah empat fasa utama dalam teknik rejaman lembing.

  38. Atlet melakukan ________ sebelum membuat take off bagi acara lompat

  jauh.

  39. Alatan seperti bangku panjang, trampolin dan ________ mestilah selalu

  dipantau supaya berada dalam keadaan yang selamat

  untuk digunakan.

  A peti lombol

  B peti tombol

  C kayu palang

  D meja panjang

  10

 • 8/23/2019 SOALAN PJPK T212

  11/24

  [Type text]

  40. Jenis-jenis pergerakan tubuh badan dalam gimnastik irama ialah

  imbangan, melentik, pusing badan, lompatan dan _________.

  A bebanan

  B kelajuan

  C ketangkasan

  D larian landas

  41. Pergerakan ________ menggalakkan murid mencipta pelbagai

  pergerakan denga